Page 24

Iz evrope Dr. Helene Ranacher, zdravnica splošne medicine, urgentna zdravnica (NEF Spittal/Drau) Ordinacijski časi:

PO: 7.30–12.00, 17.00–18.30 TO: 7.30–12.00 SR: 7.30–12.00, 17.00–18.30 ČE: 7.30–12.00 PE: 7.30–12.00

V tem okolišu (Sprengel) poleg dr. Helene Ranacher delajo še trije zdravniki, ki oskrbujejo nekaj več kot 8.000 prebivalcev ter številne turiste; v tem območju je namreč več kot 300.000 nočitev na leto.

Heleni Ranacher v Heiligenblutu želimo dolgo, srečno poklicno življenje z zdravjem ter uspešnostjo. Curriculum vitae: Odraščala je v Döllachu, kjer tudi stanuje. Matura na BORG (Bundes Obestufen Real Gymnasium) Lienz, študij medicine v Gradcu, promocija v novembru 2007, staž (Turnus, KH Spittal/Drau), en mesec sekundariata v nezgodni kirurgiji (KH Spittal/Drau), osem mesecev sekundariata v interni medicini (LKH Villach), urgentna zdravnica v postojanki NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) Spittal/Drau, koncesionarka (Kassenärztin) v Heiligenblutu za okoliš (Sprengel) Heiligenblut - Winklern - Stall.

Celoletna helikopterska služba: Christophorus 7, Nikolsdorf Alpin-Heli, Zell am See RK1, Friesach

Vir: Kärntner Ärztezeitung št. 9, september 2012 Prevod: Marjan Kordaš

Opomba: Mlada zdravnica, opisana zgoraj, je seveda izjema, vse ostalo pa skoraj zagotovo kar pravilo. Tudi dejstvo, da so za nujne primere na voljo kar trije helikopterji! Zato sem članek – razen tehničnih podatkov o oddaljenosti do hospitalnih ustanov, do specialistov ter o komunikacijskem omrežju – skoraj v celoti prevedel. E-naslov: marjan.kordas@mf.uni-lj.si

Dobra politika do obeh spolov (GenderPolitik) je v korist vsemu zdravništvu Bolj znosne delovne razmere, ki omogočijo boljšo skladnost med zasebnim življenjem in kariero. To je poglavitni cilj na novo zasnovanega Referata (pri Koroški zdravniški zbornici, op. prev.) za oba spola in družinske zadeve. Vodja referata, dr. Bettina Moswitzer, je prepričana, da ta problematika zadeva vse zdravništvo. »Ne gre za določanje kvot, za prednostno obravnavanje ali celo za feministične vidike. Gre le za prizadevanje, da bi v zdravniškem poklicu ustvarili razmere za bolj ustrezno delo kolegic in kolegov – vselej s pogojem vnaprej o enakopravnosti in enakih možnostih,« pojasnjuje dr. Moswitzerjeva. Poleg slednje, vodje, so v referatu še štiri zdravnice: dr. V. Waechter-Lakomy, dr. G. Gritsch-Olipp, dr. S. Hamed Hashemi in dr. B. Zuschnig.

Z uvedbo tega referata je Koroška zdravniška zbornica naredila dosleden korak naprej na poti, usmerjeni v prihodnost. Vir: Kärntner Ärztezeitung št. 9, september 2012 Prevod in priredba: Marjan Kordaš 24

Revija ISIS - November 2012

Opomba: Vsekakor se mi zdi, da bi morale kolegice v Sloveniji narediti nekaj podobnega, zadevo »vzeti v roke« ter tako svojim kolegom postati prave in resnične partnerice. Članek je vredno prebrati v celoti. Morda celo prevesti in objaviti v Isis, pa četudi bo morda težko razumljiv, saj je zelo naravnan na razmere v avstrijskem zdravništvu. E-naslov: marjan.kordas@mf.uni-lj.si

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 11 | 1. november 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 11 | 1. november 2012

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 11 | 1. november 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 11 | 1. november 2012

Advertisement