Page 88

september 2012

Strokovna srečanja 1.   •  6. KIMOVČEV MEDICINSKI TEK  kraj:  UDEN BORŠT, KOKRICA PRI KRANJU  vsebina:  promocija zdravega načina življenja

 št. udeležencev:  ni omejeno  organizator:  TK Triglav in Medicus

 kotizacija:  na spletni strani W:  k. točke:  *** http://www.agp-pro.si/duatlon_brdo/  prijave, informacije:  Milivoj Veličković Perat, E: mvelic4@guest.arnes.si

5.–8   •  1. VSESLOVANSKI KONGRES OTROŠKIH NEVROLOGOV  kraj:  BLED  vsebina:  teme otroške nevrologije

 št. udeležencev:  ni omejeno  organizator:  Milivoj Veličković Perat

 kotizacija:  na spletni strani  prijave, informacije:  Milivoj Veličković Perat, E: mvelic4@guest.arnes.si, W: http://www.panslavic-childneuro.eu/

 k. točke:  ***

6.   •  GOLNIŠKI SIMPOZIJ 2012: KLINIČNA FARMACIJA. ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z ASTMO ALI KOPB Z ZDRAVILI  kraj:  GOLNIK, Vurnikova predavalnica  vsebina:  delavnica je namenjena farmacevtom, družinskim zdravnikom, zdravnikom pnevmologom, internistom, specializantom

 št. udeležencev:  60, upošteva se vrstni red plačanih kotizacij  organizator:  Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Janez Toni, mag. farm.

 kotizacija:  50 EUR + DDV

 k. točke:  ***

 prijave, informacije:  prijave: spletna prijavnica: www.klinika-golnik.si, informacije: T: 04 256 94 93, E: irena.dolhar@klinika-golnik.si

7.–8. ob 9.00   •  TEČAJ ULTRAZVOKA MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  LJUBLJANA, URI Soča, predavalni-  št. udeležencev:  24  kotizacija:  550 EUR z DDV  k. točke:  *** ca v IV. nadstropju  vsebina:  tečaj je namenjen specialistom in speci-  organizator:  Univerzitetni rehabi prijave, informacije:  prijave: E: alizantom radiologije, fizikalne in rehabilitacijske litacijski inštitut Republike Slovenije vesna.grabljevec@ir-rs.si, informacije: Vesna medicine, revmatologije, ortopedske kirurgije, – Soča in Združenje za radiologijo pri Grabljevec, URI Soča, Linhartova 51, 1000 travmatologije in nevrologije, ki obvladajo osnove Slovenskem zdravniškem društvu, Ljubljana, Primož Novak, Vladka Salapura, Vesna UZ-diagnostike in ultrazvok že uporabljajo pri asist. dr. Vladka Salapura, dr. med., in Grabljevec, T: 01 475 82 43, F: 01 437 20 70, E: vsakdanjem delu asist. dr. Primož Novak, dr. med. vesna.grabljevec@ir-rs.si

11. ob 9.00   •  KOMUNIKACIJA IN RAZUMEVANJE DRUGAČNOSTI (seminar) podroben

program na spletni strani zbornice: W: http://www.zdravniskazbornica.si/zs/755/strokovnasrecanja

 kraj:  LJUBLJANA,  št. udeležencev:   kotizacija:  predavanje: 120 EUR (DDV je vključen), za upokojene zdravnike 25 %  k. točke:  5,5 Domus Medica, omejeno popust, kotizacijo nakazati na TRR pri Poštni banki Slovenije, d. d., št.: SI56 9067 Dunajska cesta 162 2000 0581 576, sklic: 104  vsebina:  Seminar je namenjen zdravnikom in zobozdravnikom, ki želijo osvojiti  organizator:  Zdravniška  prijave, informacije:  veščine komuniciranja, ter v nadaljevanju v obliki treh delavnic nudi tudi trening zbornica Slovenije, Mojca prijave: E: mic@zzs-mcs.si, tehnik in samih načinov komuniciranja. Vrečar informacije: Mojca Vrečar, E: mic@zzs-mcs.si, T: 01 30 72 191

12. ob 9.00   •  VERBALNA IN NEVERBALNA KOMUNIKACIJA  podroben program na spletni strani W: http://www.zdravniskazbornica.si/zs/755/strokovna-srecanja

 kraj:  LJUBLJANA,  št. udeležencev:   kotizacija:  posamezna delavnica: 144 EUR (DDV je vključen), za upokojene  k. točke:  6 Domus Medica, omejeno zdravnike 25 % popust, kotizacijo nakazati na TRR pri Poštni banki Slovenije, Dunajska cesta 162 d. d., št.: SI56 9067 2000 0581 576, sklic: 104  vsebina:  Delavnica je namenjena vsem zdravstvenim  organizator:  Zdravniška  prijave, informacije:  prijave: E: mic@zzs-mcs.si, delavcem. Udeleženci delavnice bodo vadili osnove komu- zbornica Slovenije, Mojca informacije: Mojca Vrečar, E: mic@zzs-mcs.si, T: 01 nikacije: jasno izražanje in tehnike aktivnega poslušanja ter Vrečar 30 72 191 razumevanja sporočil.

88

Revija ISIS - Avgust/september 2012

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  
Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 7 | 1. julij 2012

Advertisement