Page 81

Medicina

5. slovenski simpozij Okužba z virusom hepatitisa C pri uživalcih drog Satelitski simpozij v okviru Correlation conference, Ljubljana, 12.–14. december 2011 Jasna Čuk Rupnik Mreža Correlation zajema evropske organizacije, ki zagotavljajo socialno vključenost in zdravje. Mednarodno konferenco s 170 udeleženci iz vseh evropskih držav, ZDA in Kanade je ta mreža organizirala v Ljubljani v Grand hotelu Union z naslovom: Izstop iz obrobja – spreminjanje realnosti in oblikovanje sprememb. Glavne vsebine so zajemale: politiko do drog, prostitucijo in zmanjševanje škode, hepatitis C ter HIV/AIDS, praktične izkušnje ter izmenjavo mnenj in vključevanje uporabnikov. Ob tej konferenci pa je prof. Mojca Matičič, soorganizatorica konference Correlation, v organizaciji Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ter Koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog pripravila še zgoraj navedeni slovenski simpozij. Na kratko nekaj besed o teh zanimivih vsebinah. Po poročanju psihiatra Andreja Kastelica iz Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) pri Psihiatrični kliniki v Ljubljani ima od 70 do 80 odstotkov oseb z boleznijo odvisnosti od prepovedanih drog tudi pridruženo duševno motnjo. Ker so stranski učinki zdravljenja hepatitisa C z interferonom in ribavirinom na duševno zdravje pacienta zelo pogosti, je v Sloveniji dogovor, da vsakega pacienta pregleda že

Ena od okroglih miz (foto prof. Mojca Matičič).

pred uvedbo zdravil tudi psihiater z znanjem zdravljenja odvisnosti od drog in ga potem tudi spremlja skozi celotno obdobje zdravljenja. Zato bi moralo ob vzporednem zdravljenju hepatitisa C potekati t.i. integrativno zdravljenje. Stabilizirati je potrebno vsaj dve motnji, preden zdravimo tretjo. Potrebna je intenzivna ambulantna obravnava, po potrebi pa tudi bolnišnično zdravljenje ali dnevna bolnišnica v okviru CZOPD za bolnike s komorbidnimi motnjami. Primer uspešnega modela obravnave pacientov s hepatitisom C, ki bi preprečeval diskriminacijo, bi zajemal: 1. Uporabo celostnega pristopa z upoštevanjem številnih potreb človeka kot osebe, ne le kot pacienta s hepatitisom C, 2. Neobsojajoč in spoštljiv pristop k potrebam pacienta, k njegovemu soodločanju pri zdravljenju in življenjskem slogu, 3. Informiranje in svetovanje o vseh medicinskih in drugih pristopih glede obravnave vseh pacientovih težav, 4. Opremljanje pacientov z zadostnimi informacijami za njihovo odločitev glede na njihov življenjski slog, poklicno in socialno mrežo, osebne potrebe in želje, ter 5. Korekten odnos in medsebojno zaupanje. Prof. Mojca Matičič je predstavila nove učinkovine za zdravljenje hepatitisa C in obstoječe stanje okuženih oseb z boleznijo odvisnosti od prepovedanih drog v Sloveniji. V Evropi je 9 milijonov okuženih ljudi. Incidenca žal strmo narašča, saj se jih vsako leto na novo okuži od 27.000 do 29.000, starost okuženih pa se niža. Močno narašča tudi smrtnost, saj v Evropi vsako leto za HCV umre 86.000 ljudi. Najpogostejša pot okužbe je intravensko uživanje drog, prenos pa nastopa lahko tudi med medicinskimi in kirurškimi postopki, pri katerih je ob incidentu možna serokonverzija v skoraj 1 odstotku. Pot prenosa omogočajo še tetovaža, piercing in akupunktura, možen pa je tudi prenos med promiskuitetnimi odnosi MSM. Možen je tudi perinatalni prenos, za dojenje pa pri okuženih materah ni kontraindikacij. Brez zdravljenja lahko do 40 odstotkov zbolelih razvije jetrno cirozo, od 1 do 5

Revija ISIS - Avgust/september 2012

81

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  
Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 7 | 1. julij 2012

Advertisement