Page 37

Intervju

Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., višji svetnik Alojz Ihan

povezovanje različnih specialnosti, ki poteka pod okriljem SZD in ki ga udejanjata Strokovni parlament in Glavni strokovni svet, sestavljena iz vodilnih strokovnjakov različnih strok.

Večkrat se je v strokovni laični javnosti pojavilo vprašanje, katera so najvišja strokovna telesa na medicinskem področju. Za razvoj stroke so gotovo najbolj odgovorne klinike, ki pa ne morejo pokriti različnih interesov in posebnosti delovanja medicinskih strokovnjakov na različnih ravneh zdravstvenega varstva. Zato so strokovna združenja najbolj verodostojen predstavnik različnih interesov medicinske stroke, kjer se združujejo izkušnje in interesi učiteljev in vrhunskih raziskovalcev z izkušnjami kolegov »s terena«, ki delujejo v povsem drugačnih razmerah in tako dopolnjujejo mozaik različnih možnosti izvajanja zdravstvenega varstva. Tako menim, da se najvišja strokovna telesa lahko organizirajo le pri strokovnih združenjih Slovenskega zdravniškega društva, s tem bo pokrita različnost potreb zdravstvenega varstva na različnih ravneh in v celotnem slovenskem prostoru. Hkrati pa bomo na ta način dobili povsem neodvisna strokovna telesa, ki bodo primerljiva s strokovnimi forumi medicinske stroke, kot jih pozna razviti svet (boardi, councili), ki so izraz samoregulacije stroke in na njihovo sestavo ter delovanje nima vpliva politika in druge nezdravstvene ustanove.

Zdravniško društvo se zadnje čase pojavlja kot združevalec zdravniških strokovnih združenj (vključno z RSKji) v strokovne svete. Kaj je namen te ideje? Slovensko zdravniško društvo je osrednja strokovna organizacija slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov, ki že 150 let skrbi za podiplomsko izobraževanje. Potrebo po stalnem podiplomskem izobraževanju so naši kolegi prepoznali že pred 150 leti, zato so najprej ustanovili Bralno društvo krajnskih zdravnikov, ki je imelo za glavni cilj druženje, prebiranje strokovne literature in izmenjavo strokovnih informacij. S to tradicijo je društvo nadaljevalo ves čas svojega delovanja do današnjih dni. V drugi polovici prejšnjega stoletja so se predstavniki posameznih strok organizirali in pod okriljem SZD ustanovili številna združenja, tudi v zadnjem času je nastalo več sekcij in strokovnih združenj. Tako društvo trenutno združuje več kot 70 različnih strokovnih združenj. SZD ni le zveza 13 regijskih zdravniških društev, temveč tudi združevalec zdravniških strokovnih združenj. Za slovensko medicinsko stroko je pomembna koordinacija in

Sedanje RSK-je so pred več kot 10 leti ustanovile zdravniške organizacije: zbornica in Slovensko zdravniško društvo v sodelovanju s klinikami Kliničnega centra v Ljubljani, in so bili opredeljeni kot povsem neodvisna strokovna telesa. Organizacijo in nadzor nad delovanjem RSK-jev je prevzela koordinacija zdravniških organizacij. Žal pa se je RSK-jev po treh letih delovanja polastila zdravstvena politika – Ministrstvo za zdravje – z izgovorom, da pod pokroviteljstvom zdravniških organizacij RSK-ji slabo delujejo in da niso učinkoviti. Toda tudi po prenosu sedeža RSK-jev in nadzora nad njihovim delovanjem s strani Ministrstva za zdravje, se učinkovitost RSK-jev ni izboljšala, kvečjemu nasprotno. Večini sedanjih RSK-jev je tudi že pred nekaj leti potekel mandat, zato je SZD predlagalo ustanovitev strokovnih svetov v okviru strokovnih združenj SZD, ki bi bili najvišji strokovni organi posameznih medicinskih strok in ki bi nasledili vlogo RSK-jev. Že s prejšnjim ministrom za zdravje je bil dosežen dogovor, da društvo pripravi pravilnik o sestavi in delovanju strokovnih svetov, kar je bilo posredovano Ministrstvu za zdravje. Nakar je prišlo do umika ministrstva od tega projekta z izgovorom, da je za oblikovanje strokovnih svetov oz. RSK-jev pred tem potrebno spremeniti zakonodajo. Zato smo se v SZD odločili, da ne glede na mnenje Ministrstva za zdravje organiziramo strokovne svete, ki bodo pripravljali odgovore na najzahtevnejša strokovna vprašanja, in to ne glede na interese zdravstvene politike. Minister za zdravje pa naj se odloči, ali bo koristil usluge

Revija ISIS - Avgust/september 2012

37

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  
Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 7 | 1. julij 2012

Advertisement