Page 106

Strokovna srečanja Termalni & Wellness center LifeClass V Termalnem & Wellness centru LifeClass Portorož, ki je priznano slovensko naravno zdravilišče, center zdravja, lepote in dobrega počutja in kjer združujemo dolgoletno tradicijo talaso terapije s sodobnimi medicinskimi znanji, želimo zaposliti novega sodelavca na delovnem mestu zdravnik specialist fiziater (m/ž) v Medicinskem in fizioterapevtskem centru Terme & Wellness LifeClass Pogoji za zasedbo delovnega mesta: • v eljavna zdravniška licenca s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Poleg strokovne usposobljenosti pričakujemo tudi:

• a ktivno znanje slovenskega in italijanskega jezika ter dobro pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika (angleški ali nemški jezik), zaželeno je tudi vsaj osnovno poznavanje ruskega jezika; • z nanja ali pripravljenost na strokovno izobraževanje s področja medicinskega velnesa.

Z izbranim kandidatom se bomo dogovorili o pogojih sodelovanja. Ponuja se možnost strokovnega izobraževanja in razvoja s področja medicinskega velnesa. Zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da izpolnite spletni vprašalnik za zaposlitev na naši spletni strani (www.lifeclass.net/ si/o-podjetju/kadrovanje-in-razvoj-kariere/ zaposlitev) ali nam posredujete pisne vloge po pošti na naslov: Istrabenz Turizem, d.d., Obala 33, 6320 Portorož, najkasneje do 20. 08. 2012.

zdravniške zbornice, znanje Microsoft Office, aktivno znanje slovenskega jezika in sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku

2. zdravnik izvedenec II - (m/ž)

• eno delovno mesto za delo na invalidski komisiji I. stopnje v Kranju • eno delovno mesto za delo na invalidski komisiji II. stopnje v Ljubljani

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

• zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa ali zdravnik specialist druge ustrezne klinične specialnosti, 4 leta delovnih izkušenj, veljavna licenca zdravniške zbornice, znanje Microsoft Office, aktivno znanje slovenskega jezika in sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku

Pogodbe o zaposlitvi bodo sklenjene za nedoločen čas (nastop dela po dogovoru).

Kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo pisne ponudbe do 15. 08. 2012 z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom delovnih izkušenj na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

objavlja v sektorju za izvedenstvo tri prosta delovna mesta: 1. zdravnik predsednik I - (m/ž) • eno delovno mesto za delo na invalidski komisiji II. stopnje v Ljubljani

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

• zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa ali zdravnik specialist druge ustrezne klinične specialnosti, 4 leta delovnih izkušenj, veljavna licenca

106

Revija ISIS - Avgust/september 2012

• zdravnika izvedenca – specialista medicine dela, prometa in športa

4. Za invalidsko komisijo I. stopnje v Kopru: • zdravnika izvedenca – specialista nevrologije

Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist ustrezne klinične usmeritve z veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, z najmanj dveletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen. Izbrani izvedenec bo imenovan praviloma za štiri leta in bo kot član senata ali predsednik senata invalidske komisije ali kot zdravnik posameznik izdeloval izvedenska mnenja, kot so opredeljena po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Delo se na podlagi določil Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja po pogodbi in praviloma v popoldanskem času. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah do 15. 08. 2012 na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana. O imenovanju oziroma neimenovanju bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po sklepu pristojnega organa.

objavlja za delo v izvedenskih organih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije razpis

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

3. Za invalidsko komisijo I. stopnje na Jesenicah:

za izvedence/izvedenke medicinske stroke 1. Za invalidsko komisijo II. stopnje: • zdravnika izvedenca – specialista ortopedije, • zdravnika izvedenca – specialista psihiatrije, • zdravnika izvedenca – specialista onkologije, • zdravnika izvedenca – specialista revmatologije.

2. Za invalidsko komisijo I. stopnje v Celju: • zdravnika izvedenca – specialista nevrologije, • zdravnika izvedenca – specialista dermatovenerologije.

Mali oglas Prodamo ali oddamo poslovni prostor na Masarykovi 14 v Ljubljani – lokacija v bližini ZD Center. Informacije po T: 01 475 03 91

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  
Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 7 | 1. julij 2012

Advertisement