Page 73

A

12.

V prvi svetovni vojni so se vojske druga proti drugi borile iz rovov, ki so jih izkopale. Včasih so bili sovražniki čisto blizu. Kaj počne desni vojak na fotografiji?

Ob reki Soči so bile med prvo svetovno vojno velike bitke. V njih je včasih sodelovalo tudi več kot milijon vojakov. Spopadali sta se vojski dveh držav. Katerih? (Poglej zemljevid v učbeniku na strani 73.) Ti državi sta bili

in

Primerjajte odgovor.

13.

Po prvi svetovni vojni je največji del Slovencev živel v državi, ki je kmalu dobila ime Kraljevina Jugoslavija. Zakaj je dobila ime KRALJEVINA?

Zakaj je dobila ime JUGOSLAVIJA? Obkroži številko pred odgovorom, za katerega meniš, da je pravilen. 1.) Ker je bila najbolj SLAVNA država na JUGU Evrope. 2.) Ker je bila to država JUŽNIH SLOVANOV.

Navedi vsaj še tri druge južnoslovanske narode:

V pogovoru poskusite ugotoviti, ali poznate še kakšen slovanski narod, ki ne spada med južnoslovanske narode.

Kako so živeli predniki, kako je nastajala Slovenija DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 71

peto poglavje

71 9.8.2007 12:00:26

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement