Page 6

1 NAŠE NASELJE IN NAŠA SKUPNOST

1.

To je fotografija dela Evrope. Posnel jo je satelit, ki kroži okoli našega planeta. S svinčnikom na njej nariši obris Slovenije. (Pomagaj si z zemljevidom Evrope.) Katero je uradno ime naše države? Koliko prebivalcev ima? Kako se imenuje njeno glavno mesto? Kakšen je naslov slovenske himne? Nariši in pobarvaj zastavo naše države.

Primerjajte svoje risbe. Primerjajte tudi svoje odgovore.

4 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 4

planet znanja

9.8.2007 11:35:53

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement