Page 57

2.

Na Slovenskem so v srednjem veku zgradili mnogo gradov. Tudi ti so del naše kulturne dediščine. Risar si je zamislil nek grad. Ob risbi so poimenovanja, ki se nanašajo na narisane dele gradu. Potegni črte od vsakega poimenovanja do ustrezne podrobnosti na risbi.

Stražarja, ki jetniku po vrvi spuščata hrano.

obzidje

kuhinja

graščakova spalnica

graščakov grb

jedilnica

viteška dvorana z orožjem

jetnik v grajski ječi

hlevi za konje

skladišče hrane

dvižni most

domače živali na grajskem dvorišču

odprto ognjišče

Kdo je vsa poimenovanja pravilno povezal s podrobnostmi na risbi?

Zgodbe o preteklosti

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 55

cetrto poglavje

55 9.8.2007 11:56:06

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement