Page 40

3 17.

SLOVENSKE POKRAJINE

OBPANONSKE POKRAJINE

Velika Panonska nižina je razdeljena med več držav. Meje teh držav smo vrisali na satelitsko fotografijo. V obris vsake od držav vpiši njeno ime (vključno s Slovenijo).

SKupaj preverite, če ste pravilno zapisali imena držav.

18.

Na zemljevidu Slovenije smo povečali tisti del, ki upodablja Obpanonske pokrajine. Na njem smo s krogi označili nekaj mest. Napiši imena teh mest. (Pomagaj si z zemljevidom Slovenije.)

Maribor

Na zemljevidu so z modrimi črtami zarisane reke. Napiši njihova imena. Na ustrezno mesto na zemljevidu napiši imena gričevij: Slovenske gorice, Haloze in Kozjansko. (Lahko si pomagaš z zemljevidom, ki je v učbeniku na strani 40.)

Skupaj ugotovite, ali ste napisali prava imena.

38 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 38

planet znanja

9.8.2007 11:48:07

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement