Page 38

3

14.

SLOVENSKE POKRAJINE Na zemljevidu so znaki, ki označujejo naše največje rudnike premoga (rudnike sicer postopno zapirajo). Ob katerih mestih so ti rudniki? Napiši imena mest.

Celje

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno napisali imena mest.

Litija

15. ?

?

? ?

Skozi predalpski del Slovenije teče reka Sava. Vanjo se v predalpskem delu Slovenije zlijejo druge reke. Katere? Napiši njihova imena.

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno napisali imena rek.

36 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 36

planet znanja

9.8.2007 11:45:23

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement