Page 30

3 SLOVENSKE POKRAJINE

1.

To fotografijo dela Evrope je posnel satelit. Na njej nariši obris naše države Republike Slovenije. Slovenija obsega del Alp, Dinarskega gorstva in Panonske nižine. Te tri dele Evrope smo osenčili s tremi različnimi barvami. Na ustrezno mesto napiši imena: Alpe, Dinarsko gorstvo, Panonska nižina. (Pomagaj si z zemljevidom Evrope ali fotografijo, ki je v učbeniku na strani 30.)

Primerjajte svoje risbe. Katera je najbolj natančna?

28 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 28

planet znanja

9.8.2007 11:42:45

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement