Page 23

6.

0

5

10 km

Ob črti, ki na cestnem zemljevidu predstavlja cesto, so zapisane številke. Povedo nam, koliko kilometrov je od kraja, ki je označen z znakom , do drugega kraja, ki je označen z enakim znakom. Tu je del cestnega zemljevida Slovenije, ob njem pa je grafično merilo. Koliko kilometrov je v ravni črti med križiščem pri naselju Gabrovka in naseljem Mirna? Koliko kilometrov je v ravni črti med križiščem pri naselju Gabrovka in naseljem Čatež? (Pomagaj si z grafičnim merilom in šestilom.) Koliko kilometrov pa je po cesti med križiščem pri naselju Gabrovka in naseljem Mirna? In koliko kilometrov je po cesti med križiščem pri naselju Gabrovka in naseljem Čatež? Zakaj je razdalja po cesti večja?

Primerjajte odgovore in skupaj ugotovite, kateri so pravilni.

Človek v naravnem okolju

DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 21

drugo poglavje

21 9.8.2007 11:38:45

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement