Page 22

2

ČLOVEK V NARAVNEM OKOLJU

4.

Mala vas

S pomočjo plastnic smo prikazali vzpetino. Si lahko predstavljaš, kakšna je ta vzpetina videti iz Male vasi, torej s strani? To nariši! (Prej si lahko ogledaš, kar smo o tem narisali in napisali v učbeniku na strani 25.)

Primerjajte risbe in skupaj ugotovite, katere so pravilne.

5.

A

B Plastnice prikazujejo dve vzpetini. Plastnice tudi kažejo, da je med vzpetinama dolina. Gradbeniki bodo s cesto povezali kraja A in B. Cesta bo šla po dolini. Pokaži, kje bo šla, tako da potegneš črto od A do B.

Primerjajte svoje rešitve.

20 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 20

planet znanja

9.8.2007 11:38:36

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Advertisement