Page 92

esto_poglavje_druzba04_02.qxd

22.7.2004

7:29

Page 90

6. 4 Zgodba o večjem mestu

A

MESTO, KI SO GA ZGRADILI RIMLJANI • Pred približno 2000 leti so na ozemlje, kjer je danes Slovenija, prišli Rimljani. V kotlini, ki ji danes rečemo Celjska kotlina, so zgradili mesto z imenom Celeia. Mesto je po štiristo letih porušila vojska, ki je napadla rimsko državo. • V srednjem veku so na istem kraju ljudje zgradili naselje z imenom Celje. Zemlja na tistem kraju je bila last celjskih grofov. Ti so dali prebivalcem Celja pravico, da se ukvarjajo z rokodelstvom, trgujejo in sami upravljajo naselje. Tako je Celje postalo mesto. V delovnem zvezku si natančneje oglej risbo in reši naloge! Celjski grofje so imeli grb, na katerem so tri zvezde. Kje danes najpogosteje vidimo te tri zvezde?

90

planet znanja

Tako je izgledalo Celje v srednjem veku. V ozadju je videti celjski grad.

BESEDNJAK Rimljani – prebivalci države, ki je pred približno 2600 leti nastala v današnji Italiji in je kasneje postala mogočno cesarstvo. Celeia – ime za mesto, ki so ga sprva izgovarjali ‘keleja’, kasneje pa ‘celeja’. Grof – visok plemič, ki je ta naslov dobil od vladarja. Grb – znak, po katerem se je neka družina plemičev ločila od drugih družin. Obrt - izdelovanje izdelkov z orodjem ali manjšimi stroji.

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Advertisement