Page 80

peto_poglavje_druzba04_02.qxd

22.7.2004

7:33

Page 78

5. 4 Kam z odpadki UREJENO SMETIŠČE

NEUREJENO SMETIŠČE

A

neprodušna stena smetišča

strupene snovi

Cev, po kateri strupene snovi odtekajo na kraj, kjer jih varno shranijo.

podtalna voda

Odpadkov ne smemo odlagati na neurejena smetišča. V odpadkih so navadno strupene snovi, ki pridejo v prst in podtalno vodo in ju zastrupijo. Iz prsti jih potem posrkajo užitne rastline, ki so naša hrana, podtalno vodo pa pijemo.

Poizvedi, katero urejeno smetišče je najbližje tvojemu domu!

B

ODPADKI SO LAHKO KORISTNI • Iz nekaterih odpadkov lahko izdelamo nove izdelke. To lahko naredimo s steklom, papirjem, plastiko in nekaterimi drugimi snovmi.

Ali imate v vašem kraju posebne zabojnike za steklo, papir in plastiko? Če da, ugotovi, v kakšnem času se napolnijo!

78

planet znanja

ODPADKE ODLOŽIMO NA UREJENA SMETIŠČA • Odpadki so ostanki stvari, ki jih je človek uporabljal in zavrgel: ostanki hrane, papirja, plastike, kovine in še česa. V enem letu ustvari posameznik več kakor 100 kilogramov odpadkov. Koliko odpadkov potem šele nastane v mestu, kjer živi 50.000 ljudi!

BESEDNJAK Podtalna voda – voda, ki se zbira pod površjem. Predelati – uporabiti za izdelavo novega izdelka. Strupeni plini – snovi, ki so podobne zraku, vendar se z njimi zastrupimo, če jih vdihnemo. Čistilna naprava – naprava, ki iz plinov ali tekočin odstrani neželene ali strupene snovi.

V neki tovarni predelujejo steklo, v drugi papir in v tretji plastiko. V vsako od teh tovarn je treba pripeljati le eno vrsto odpadkov. Zato so ponekod zabojniki, na katerih piše, čemu so namenjeni: zbiranju stekla, papirja ali plastike.

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Advertisement