Page 61

cetrto_poglavje_druzba04_02.qxd

B

16.7.2004

10:14

Page 59

TISOČKRAT POMANJŠANA ŠOLA • Tu je še ena risba šolske stavbe. Na njej vidimo pročelje stavbe. Ali bi lahko narisali šolo v njeni naravni, torej resnični velikosti? Kako velika bi bila ta risba?

C

Resnična šola, ki so jo zgradili po tej risbi, je dolga 70 metrov ali 7000 centimetrov. Na risbi pa je šola dolga le 7 centimetrov. Na risbi je torej tisočkrat manjša kot v resnici. To pomeni, da je narisana v merilu 1: 1000. Kar je na risbi veliko 1 centimeter, je v resnici veliko 1000 centimetrov.

KAKO NARIŠEMO NAČRT OKOLICE ŠOLE • Ulico, park ali okolico šole lahko narišemo tako, kot bi jih videli od zgoraj, torej v ptičji perspektivi. Tu je risba okolice šole. Učenec mora takoj po pouku odnesti pismo do poštnega nabiralnika. Na načrtu poišči šolo in poštni nabiralnik! Ali učenec lahko pride od šole do nabiralnika tako, da ulice vedno prečka po prehodih za pešce? Nekaterih stvari na risbi ne moremo narisati takšnih, kakršne bi bile v resnici videti od zgoraj. To velja tudi za poštni nabiralnik. Iz višine ga sploh ne bi videli. Zato smo ga označili s posebnim znakom. Kaj ta znak in drugi znaki pomenijo, je pojasnjeno na robu risbe, v legendi. Tako imenujemo seznam znakov, ki smo jih uporabili.

Včasih na risbah pomanjšamo stvari, ki jih rišemo. Kolikokrat smo jih pomanjšali, nam pove merilo. Včasih pa stvar narišemo v naravni velikosti. Če narišemo del naselja, uporabimo posebne znake. Kaj pomenijo, je napisano v legendi. Načrti, zemljevidi in strani neba

cetrto poglavje

59

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Advertisement