Page 36

drugo_poglavje_druzba04_02.qxd

22.7.2004

7:38

Page 34

2. 3 Kako prebivamo danes Vsak človek ima pravico do zasebnosti. Nihče ne sme brez dovoljenja vstopati v naše stanovanje. Nihče ne sme prisluškovati našim pogovorom ali pregledovati naše pošte. Teh pravil se moramo držati tudi sami.

A

V KATERI HIŠI JE TVOJ DOM • Naš dom ima poštni naslov. Sestavljen je lahko iz imena naselja in hišne številke, na primer Loška vas 123. Če je v naslovu tudi ime ulice, se lahko glasi takole: Bitenčeva 2, Celje. Če nekomu pošiljamo pismo ali razglednico, ne smemo pozabiti napisati poštne številke.

BESEDNJAK Katero poštno številko ima tvoj domači kraj? Poizvedi, če je ne veš na pamet!

B

Zasebno – kar je samo naše in do česar drugi ljudje nimajo pravice. Poštna številka – številka poštnega urada, ki deluje v nekem kraju. Kmetijstvo – pridelava užitnih rastlin na njivah in reja domačih živali.

STANUJEMO V BLOKU • V slovenskih mestih stojijo velike stanovanjske hiše ali bloki. V vsaki od njih je po več stanovanj. • Stanovalci bloka se ravnajo po skupnih pravilih. Ta pravila določajo, kdaj mora v stanovanjih nastati tišina, kdo mora odstraniti sneg pred hišo in kdo čisti skupni hodnik. Če se stanovalci ne bi ravnali po pravilih, bi bivanje v blokih za vse postalo neprijetno. Od katere ure zvečer mora v stanovanjskih hišah vladati tišina? Do katere ure zjutraj? Zakaj?

34

planet znanja

Silos – stolp, v katerem kmetje hranijo krmo za živino.

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Advertisement