Page 10

prvo_poglavje_druzba04_02.qxd

22.7.2004

7:43

Page 8

1. 0 DRUŽINE IN OTROŠTVO str. 12

str. 16

str. 20

Moja družina je drugačna od tvoje

Zakaj ljudje živijo v družinah

Ne pozabijo na praznike, običaje in oliko

1.2

1.1

1.3

1.4

1.5

Ljudje odraščajo v družinah

Kako družina nastane in se spreminja

Kako člani družine preživijo dan

str. 10

str. 14

str. 18

1.6

Ali ima vsak človek pravico, da ustanovi družino?

Raziskovalci, ki iščejo ostanke in sledove praljudi, so v Afriki odkrili nekaj zelo zanimivega. V pepelu, ki ga je izbruhal vulkan, so se ohranili odtisi stopinj treh ljudi, ki so tam hodili pred približno dvema miljonoma let. Najmanjše stopinje je najbrž naredil otrok, malo večje ženska, največje pa moški. So to stopinje otroka, njegove mame in očeta? Stopinje družine?

8

planet znanja

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Družba 4, Učbenik  

Družba za četrtotol(c)ke

Advertisement