Page 1


Ç A IRI. S H T ËPIA IME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

Ka çaste në jetë kur duhet të merrni vendime që do t’a ndryshojnë jetën tuaj profesionale. Vendimi që ta braktis postin e zëvendësministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe të kandidohem për kryetar komune në Çairin tim, nuk ishte i lehtë. Por jam i sigurtë që është i drejtë dhe që do te mundem Çairit tim, që m’i dha të gjitha të arrij deri këtu, t’ia kthej për të mirë. Me angazhimin, energjinë, vullnetin, punën dhe idetë e mija ta bëj Çairin tim, shtëpinë time, komunën më të bukur me të cilën të gjithë do të krenohemi. Çairasit janë njerëzit më të sinqertë që kam njohur. Unë nuk jam politikan profesionist, por të gjithë që me njohin si mik, profesor, punëtor sportiv, e dinë se atë që kam synuar edhe e kam realizuar. Për këtë arsye dua me ju të lidh Kontratën për Çairin 2017-2021. Unë e vendosa nënshkrimin tim në kontratë. Ju vendoseni vulën dhe nënshkrimin tuaj ditën e zgjedhjeve.

Me respekt, Visar Ganiu


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

KONTRATA PËR ÇAIRIN 2017-2021 Neni 1

EFIKASITET ENERGJETIK Neni 2

SPORT DHE REKREIM Neni 3

ARSIMI Neni 4

ÇERDHET Neni 5

SHKOLLAT E MESME Neni 6

GARAZHA NË KATE Neni 7

SHËNDETËSI Neni 8

QENDËR RINORE Neni 9

INFRASTRUKTURË Neni 10

ÇARSHIA E VJETËR Neni 11

INVESTIME KAPITALE

Visar Ganiu

4

Banorët e Çairit nënshkruhen me datë 15.10.2017

5


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

STRATEGJIA PËR ZHVILLIM TË KOMUNËS SË ÇAIRIT Përmbajtje

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

ARSIMI SHKOLLAT FILLORE • SHF “ISMAIL QEMALI” • SHF “7 MARSI” • SHF “VASIL GLLAVINOV” • SHF “IMRI ELEZI”

EFIKASITET ENERGJETIK

• SHFV “IDNINA”

• OBJEKTE TË BANIMIT NË LAGJEN „MAVROVSJA„

• SHF “LIRIA”

• OBJEKTE BANIMI NË BULEVARDIN CVETAN DIMOV, LAGJEN DUQANXHIK DHE SAAT KULLË

• SHF “KONGRESI I MANASTIRIT”

• OBJEKTE BANIMI NË BULEVARDIN XHON KENEDI

• SHF “TEFEJUZ”

• OBJEKTE BANIMI NË LAGJEN NDËRTESA KOMUNALE DHE ÇAIRI I VJETËR

• SHF “JASHAR BEJ”

• SHF “HASAN PRISHTINA”

• OBJEKTE BANIMI NË LAGJEN FUSHË TOPHANE

SPORT DHE REKREIM • QENDËR SPORTIVE MULTI-FUNKSIONALE – REKONSTRUIM I STADIUMIT TË KF “SHKUPI” DHE SALLËS SPORTIVE “PARTIZAN-I” • PISHINË ME FUSHË SPORTIVE TË HAPUR • FUSHA TË HAPURA NË LAGJEN FUSHË TOPHANE DHE GAZI BABË

ÇERDHET • ÇERDHJA Borëbardha 1 – Xhuxhet • ÇERDHJA Borëbardha 2 – fjolla • ÇERDHJA FIDANI 1 – AMË • ÇERDHJA FIDANI 4 - VESA • ÇERDHJA E RE FIDANI 3 – BAMBI • ÇERDHJE TË RE NË RRUGËN SERAVA

6

7


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SHKOLLAT E MESME

INFRASTRUKTURË

• LEXIMORE E RE DHE SALLË SPORTIVE NË KUADËR TË SHM “CVETAN DIMOV”

• RRJETI RRUGOR

GARAZHA NË KATE • GARAZHË E RE NËNTOKËSORE NË KUADËR TË SHESHIT SKËNDERBEJ FAZA E 3• GARAZHË E RE NË KATE TE TEATRI SHQIPTAR • GARAZHË E RE NË KATE NË LAGJEN SAAT KULLË • GARAZHË E RE NË KATE NË ÇARIÇANKË

SHËNDETËSI • KLINIKA PËR FËMIJË

QENDËR RINORE • QENDËR TË RE RINORE NË RRUGËN SERAVA • ADAPTIMI I HAPËSIRAVE EKZISTUESE NË QENDRAT RINORE NË KUADËR TË SHKOLLAVE FILLORE

8

• RRUGICA PËR BIÇIKLETA • PARKINGJE • NDRYSHIM I REGJIMIT TË PËRHERSHËM TË KOMUNIKACIONIT • RRETHRROTULLIME • SISTEME TË KANALIZIMIT DHE INFRASTRUKTURA TË UJËSJELLËSIT • PARQE DHE HORTIKULTURË

ÇARSHIA E VJETËR • REKONSTRUIMI I KALLDËRMËS DHE RESTAURIMI I VITRINAVE TË DYQANEVE EKZISTUESE

INVESTIME KAPITALE • Bllok urban në lagjen Serava – Higjiena Komunale • Bllok urban në lagjen “Teneqe Mëhallë” • Rekonstruim i BIT PAZARIT

9


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

STRATEGJIA PËR ZHVILLIM TË KOMUNËS SË ÇAIRIT Buxhet i përgjithshëm

4,026,083,582.70 Den Buxhet

EFIKASITETI ENERGJETIK

936,010,300.00 Den

SPORT DHE REKREACION

720,040,007.70 Den

ARSIM

673,994,980.00 Den

GARAZHE NË KATE

1,156,293,057.00 Den

SHËNDETESI

112,310,860.00 Den

KULTURË

15,853,500.00 Den

INFRASTRUKTURË

356,230,878.00 Den

ÇARSHIA E VJETËR

55,350,000.00 Den 1.%

EFIKASITETI ENERGJETIK

KULTURË

SPORT DHE REKREACION

INFRASTRUKTURË

ARSIM

ÇARSHIA E VJETËR

GARAZHE NË KATE

0.4% 3%

9%

23%

29%

18%

SHËNDETESI 17%

10

11


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

EFIKASITETI ENERGJETIK Efikasitet energjetik të objekteve të banimit Ekologjia dhe mbrojtja e mjedisit jetësor, si dhe ndërtimi i objekteve energjetike efikase në një komunë, siguron jetë më cilësore në të njëjtën me kursime të ardhshme të qytetarëve të asaj komune. REKONSTRUKTIMI I FASADAVE TË OBJEKTEVE EKZISTUESE TË BANIMIT REKONSTRUKTIMI I KULMEVE TË OBJEKTEVE EKZISTUESE TË BANIMIT Në kuadër të këtij programi Komuna e Çairit parasheh rikonstruktimin e fasadave dhe kulmeve të objekteve ekzistuese të banimit me qëllim të zëvendësimit ose sigurimit të izolimit cilësor të objekteve dhe rritjes së efikasitetit energjetik të të njëjtëve. Në fakt, me plan program parashihet rekonstruktimi i fasadave dhe kulmeve të një pjese të objekteve për gjatë bulevardeve “Krste Petkov Misirkov”, bul.”Cvetan Dimov”, bul. “Xhon Kenedi”, bul. “Brigada Maqedonase Kosovare “ dhe objektet në kuadër të blloqeve Shkup-Veri – Lindje, Butel 2 – ndërtesa e Komunës dhe Vellko Vllahoviq dhe Bajram Shabani. Me këtë program parashihet rekonstruktimi i gjithsej 141 obejkte me çka do të bëhet hap i madh drejt rritjes globale të energjisë efikase në Komunë.

12

13


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

EFIKASITETI ENERGJETIK

OBJEKTE TË BANIMIT NË LAGJEN „MAVROVSJA„

OBJEKTE BANIMI NË BULEVARDIN CVETAN DIMOV, LAGJEN DUQANXHIK DHE SAAT KULLË

16

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

EFIKASITETI ENERGJETIK

OBJEKTE BANIMI NË LAGJEN NDËRTESA KOMUNALE DHE ÇAIRI I VJETËR

OBJEKTE BANIMI NË LAGJEN FUSHË TOPHANE

17


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

EFIKASITETI ENERGJETIK

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

EFIKASITETI ENERGJETIK

OBJEKTE BANIMI NË BULEVARDIN XHON KENEDI

OBJEKTE BANIMI NË LAGJEN NDËRTESA KOMUNALE DHE ÇAIRI I VJETËR

18

19


KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

EFIKASITETI ENERGJETIK OBJEKTE BANIMI Buxhet i përgjithshëm

936,010,300.00 Den

Lista e intervenimve RRUGA

Objekte

Buxhet

14. RR. STRUMIÇKA

11

48,952,000.00 Den

15. RR. ARHIEPISKOP TEODOSIJ

21

91,831,200.00 Den

16. RR. RESENSKA

10

45,695,500.00 Den

17. RR. KRSTE ASENOV

13

87,745,000.00 Den

18. RR. EMIN DURAKU

3

26,435,000.00 Den

Lista e intervenimve BUL. KRSTE PETKOV MISIRKOV

RR. RESENSKA

27,179,500.00 Den

RR. VOJDAN ÇERNODRINSKI

RR. KRSTE ASENOV

1

4,192,000.00 Den

BUL.CVETAN DIMOV

RR. EMIN DURAKU

3. BUL.CVETAN DIMOV

7

34,364,000.00 Den

BUL.XHON KENEDI

4. BUL.XHON KENEDI

11

129,514,000.00 Den

BUL. BRIGADA MAQEDONASE KOSOVARE

5. BUL. BRIGADA MAQEDONASE KOSOVARE 2

13,427,500.00 Den

Objekte

Buxhet

1. BUL. KRSTE PETKOV MISIRKOV

6

2. RR. VOJDAN ÇERNODRINSKI

RRUGA

RR.BLLAGOJA PAROVIQ 0V

RR. GEORGI POP HRISTOV

6. RR.BLLAGOJA PAROVIQ

9

60,729,500.00

7. RR. GEORGI POP HRISTOV

5

44,652,500.00 Den

8. RR. NIKOLLA MALESHEVSKI

6

20,197,000.00 Den

9. RR. METODIJA MITEVSKI

14

182,869,500.00 Den

RR. AUGUST CEZAREC

10. RR. AUGUST CEZAREC

9

39,127,500.00 Den

RR. NIKOLLA GRÇETO RR. LLAZAR TRPOVSKI

Den

RR. NIKOLLA MALESHEVSKI

9%

3

17,310,000.00 Den

12. RR. LLAZAR TRPOVSKI

2

26,370,000.00 Den

RR. VUKOVARSKA

13. RR. VUKOVARSKA

8

35,418,600.00 Den

RR. STRUMIÇKA

14%

5%

RR. METODIJA MITEVSKI

11. RR. NIKOLLA GRÇETO

3% 3% 4%

1%

10%

6% 5%

5% 2%

4% 3% 2% 4%

20%

RR. ARHIEPISKOP TEODOSIJ

14

15


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SPORT DHE REKREACION Ekzistimi i qendrave të përbashkëta dhe hapësirave në të cilat banorët e një bashkësie mund ta kalojnë kohën e lirë duke vëzhguar ose marrë pjesë në aktivitete sportive, kontribuon deri në kohabitacionin më të suksesshëm të qytetarëve ne Komunë. Kompleks stadiumi me Q.F Shkupi dhe salla sportive Partizan Kompleksi Pishinë me fushë të hapur sportive Terrene të hapura sportive në kuadër të bllokut Fushë Tophanë Terrene të hapura sportive në kuadër të bllokut Karadak Mëhallë Në plan programin e Komunës së Çairit parashihet rekonstruktimi dhe kryerja e njësive sportive me sigurim të kushteve për banorët që në mënyrë aktive të marrin pjesë në aktivitetet grupore sportive në qendra të rregulluara. Në fakt, parashikohet rekonstruktimi i stadiumit ekzistues Q.F Shkupi dhe salla sportive partizan me rekonstruktimin e tribunës ekzistuese dhe ndërtimit të tribunës plotësuese, si dhe rekonstruktimi i kompletuar i vetë sallës sportive. Tribunat plotësuese do ta risin mundësinë për rritjen e numrit të vizitorëve të stadiumit, ndërsa me rekonstruktimin dhe ndërtimin e objektit të sallës sportive do të sigurohet hapësirë plotësuese për realizimin e aktiviteteve të ndryshme sportive. Në kuadër të këtyre intervenimeve do të kryhet edhe rekonstruktimi i plotë i parterit me sigurim të hapësirave plotësuese të rregulluara të parkingut dhe hapësirë të rregullimit hortikulturor.. Në mënyrë plotësuese, parashikohet rinovim i plotë i objektit ekzistues të pishinës, me rekonstruktim të pjesës së brendshme dhe të jashtme të objektit. Në mënyrë plotësuese do të bëhet ndërtimi i terrenit të hapur sportiv si dhe rregullimi i parterit me sigurim të parking hapësirës dhe rregullimit hortikulturor. Në kuadër të këtij programi parashikohet ndërtimi i terreneve të hapura të reja sportive në Fushë Tophanë dhe Karadak Mëhallë, me çka do të sigurohet hapësirë e këtij dedikimi në pozicione plotësuese në Komunë.

20

21


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

Ç AIR I. S H TËP IA IME. 2

SPORT DHE REKREACION QENDRA SPORTIVE MULTIFUNKSIONALE Buxhet i përgjithshëm

720,040,007.70

3 1

Den

Lista e intervenimve Objekte 1. "REKONTRUKTIMI I STADIUMIT K.F SHKUPI

Buxhet 601,759,657.70 Den

DHE SALLËS SPORTIVE PARTIZAN" 2. PISHINË ME FUSHËLOJË SPORTIVE TË HAPUR

83,945,350.00 Den

3. FUSHËLOJË E HAPUR NË LAGJEN FUSHË TOPHANË DHE GAZI BABË

34,335,000.00 Den

5%

"REKONTRUKTIMI I STADIUMIT K.F SHKUPI DHE SALLËS SPORTIVE PARTIZAN"

3

12%

PISHINË ME FUSHËLOJË SPORTIVE TË HAPUR FUSHËLOJË E HAPUR NË LAGJEN FUSHË TOPHANË DHE GAZI BABË

22

83%

23


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

QENDRA SPORTIVE MULTIFUNKSIONALE

"REKONTRUKTIMI I STADIUMIT K.F SHKUPI DHE SALLËS SPORTIVE PARTIZAN"

"REKONTRUKTIMI I STADIUMIT K.F SHKUPI DHE SALLËS SPORTIVE PARTIZAN"

24

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

QENDRA SPORTIVE MULTIFUNKSIONALE

"REKONTRUKTIMI I STADIUMIT K.F SHKUPI DHE SALLËS SPORTIVE PARTIZAN"

"REKONTRUKTIMI I STADIUMIT K.F SHKUPI DHE SALLËS SPORTIVE PARTIZAN"

25


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

QENDRA SPORTIVE MULTIFUNKSIONALE

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

QENDRA SPORTIVE MULTIFUNKSIONALE

PISHINË ME FUSHË SPORTIVE TË HAPUR

PISHINË ME FUSHË SPORTIVE TË HAPUR

PISHINË ME FUSHË SPORTIVE TË HAPUR

PISHINË ME FUSHË SPORTIVE TË HAPUR

26

27


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

T

28

29


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

T

30

31


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

QENDRA SPORTIVE MULTIFUNKSIONALE

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

QENDRA SPORTIVE MULTIFUNKSIONALE

• FUSHA TË HAPURA NË LAGJEN FUSHË TOPHANE DHE GAZI BABË

• FUSHA TË HAPURA NË LAGJEN FUSHË TOPHANE DHE GAZI BABË

32

33


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

ARSIMI Edukimi i gjeneratave të ardhshme është shtylla e një shoqërie. Sigurimi i kushteve cilësore për mirëmbajtjen e mësimit dhe edukimit të gjeneratave të reja kontribuon drejt arsimit më cilësor. Rikonstruimi i shkollave fillore Rikonstruimi i kopshteve për fëmijë Ndërtimi i kopshteve të reja për fëmijë dhe zgjerimi i kopshteve ekzistuese Zgjerimi i shkollave fillore ekzistuese Ndërtimi i leximores dhe sallës së sportit në kuadër të shkollës së mesme Rikonstruimi dhe revilitazimi i qendrave shkollore ekzistuese, si kopshte për fëmijë, shkolla fillore dhe të mesme japin kontribut të dukshëm drejt edukimit cilësor të gjeneratave të ardhshme.

Me këtë program parashikohet rikonstruimi i këtyre kopshteve për fëmijë: Borëbardha 1 – Xhuxhet – rikonstruim me plotësim të pesë paraleleve Borëbardha 2 – Fjolla rikonstruim me plotësim të pesë paraleleve Fidani 1 - Amë rikonstruim me plotësim të dhjetë paraleleve Fidani 4 – Vesa rikonstruim me plotësim të dhjetë paraleleve Me këtë program parashikohet ndërtimi i kopshteve të reja për fëmijë: Fidani 3 – Bambi Kopshti i ri për fëmijë në rr. Serava Me këtë program parashikohet ndërtimi i leximores së re dhe sallës sportive në kuadër të SHF “Cvetan Dimov”.

Me këtë program parashikohet rikonstruimi i këtyre SHKOLLAVE FILLORE. SHF “ISMAIL QEMALI” - RIKONSTRUIMI DHE ZGJËRIMI ME 10 PARALELETË REJA SHF “7 MARSI” - RIKONSTRUIM SHF “VASIL GLLAVINOV” - RIKONSTRUIM SHF “IMRI ELEZI” - RIKONSTRUIM SHVF “IDNINA” - RIKONSTRUIM SHF “HASAN PRISHTINA” - RIKONSTRUIM SHF “LIRIA” - RIKONSTRUIM DHE ZGJËRIM ME 4 PARALELE TË REJA SHF “KONGRESI I MANASTIRIT” - NDËRTIM I SALLËS SPORTIVE SHF “TEFEJUZ” – RIKONSTRUIM SHF “JASHAR BEJ SHKUPI” - RIKONSTRUIM

34

35


Ç AIR I. S H TËP IA IM E.

Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

ARSIMI KOPSHTE PËR FËMIJË, SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME Buxhet i përgjithshëm

673,994,980.00 Den

Objekte

Buxhet

1. KOPSHTE PËR FËMIJË

292,622,440.00 Den

2. SHKOLLA FILLORE

314,032,540.00 Den

3. SHKOLLA TË MESME

67,340,000.00 Den

10%

KOPSHTE PËR FËMIJË SHKOLLA FILLORE

43%

SHKOLLA TË MESME 47%

36

37


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

ARSIMI

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SHKOLLA FILLORE 314,032,540.00

Buxhet i përgjithshëm

3

Den

Objekte

13,818,420.00 Den

2. SHF VASILL GLLAVINOV

36,487,080.00

3. SHF ISMAIL QEMALI

83,950,200.00 Den

4. SHF 7 MARSI

28,489,100.00 Den 16,189,160.00 Den

6. SHF LIRIA

16,193,510.00 Den

7. SHF IMRI ELEZI

10,127,150.00 Den

8. SHF JASHAR BEJ

44,219,060.00 Den

9. SHF KONGRESI I MANASTIRIT

29,460,000.00 Den

10. SFV IDNINA

35,098,860.00 Den

SHF TEFEJUZ

SHF LIRIA

SHF VASILL GLLAVINOV

SHF IMRI ELEZI

SHF ISMAIL QEMALI

SHF JASHAR BEJ

SHF ADEM JASHARI

SHF KONGRESI I MANASTIRIT

SHF HASAN PROSHTINA

SFV IDNINA

11%

5%

9%

14% 3% 5%

5

Den

5. SHF HASAN PRISHTINA

38

4

Buxhet

1. SHF TEFEJUZ

7

2

Lista e intrvenimeve

10

6

8 1

12%

9 27%

5% 9%

39


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

SHKOLLA FILLORE

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SHKOLLA FILLORE

SHF “Ismail Qemali” Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i kulmit Rikonstruimi i gardhit Rregulli hortikulturor Fushë lojë me rekuizita Pajisje urbane Rrugica për këmbësorë Zgjerimi - 10 paralele

SHF “Ismail Qemali”

40

SHF “Ismail Qemali”

SHF “Ismail Qemali”

41


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

SHKOLLA FILLORE

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SHKOLLA FILLORE

SHF 7 MARSI Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i kulmit Rikonstruimi i gardhit Rregullimi hortikulturor Fushë lojë me rekuizita Paisje urbane Rrugica për këmbësorë Zgjerim – 10 paralele

SHF “LIRIA” Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i kulmit Rikonstruimi i gardhit Rregulli hortikulturor Rrugica për këmbësorë Zgjerimi me 5 paralele

SHF Hasan Prishtina Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i gardhit Rregulli hortikulturor Fushë lojë me rekuizita Pajisje urbane Rrugica për këmbësorë

42

SHF KONGRESI I MANASTIRIT Sallë e re sportive Rregullimi hortikulturor

43


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

SHKOLLA FILLORE

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SHKOLLA FILLORE

SHVF “Idnina” SHF “Imri Elezi” Rregullimi hortikulturor Rrugica për këmbësorë

SHF “Jashar Bej Shkupi” Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i gardhit Rregulli hortikulturor Fushë lojë me rekuizita Pajisje urbane Rrugica për këmbësorë

44

Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i gardhit Rregulli hortikulturor Fushë lojë me rekuizita Pajisje urbane Rrugica për këmbësorë

SHF “TEFEJUZ” Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i gardhit Rregulli hortikulturor Fushë lojë me rekuizita Pajisje urbane Rrugica për këmbësorë

45


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

ARSIMI

2

KOPSHTE PËR FËMIJË Buxhet i përgjithshëm

4

1

292,622,440.00 Den

6

Lista e intrvenimeve Objekte

5

Buxhet

1. BORËBARDHA 1 –XHUXHET

22,619,600.00 Den

2. BORËBARDHA 2 – FJOLLA

28,127,080.00 Den

3. FIDANI 1 AMË

24,917,300.00 Den

4. FIDANI 4 VESA

57,239,360.00 Den

5. KOPSHTI I RI FIDANI 3 BAMBI

88,602,660.00 Den

6. KOPSHTI I RI NË RR. SERAVA

71,116,440.00 Den

3

BORËBARDHA 1 –XHUXHET 8%

BORËBARDHA 2 – FJOLLA FIDANI 1 AMË

24%

10% 8%

FIDANI 4 VESA KOPSHTI I RI FIDANI 3 BAMBI

30%

20%

KOPSHTI I RI NË RR. SERAVA

46

47


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KOPSHTE PËR FËMIJË

BORËBARDHA 1 –XHUXHET Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i gardhit Rregulli hortikulturor Fushë lojë me rekuizita Pajisje urbane Rrugica për këmbësorë

BORËBARDHA 2 – FJOLLA Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i gardhit Zgjerim 5 paralele Rregulli hortikulturor Fushë lojë me rekuizita Pajisje urbane Rrugica për këmbësorë

48

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

KOPSHTE PËR FËMIJË

FIDANI 1 AMË Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i gardhit Zgjerim 10 paralele Rregulli hortikulturor Rrugica për këmbësorë

FIDANI 4 VESA Rikonstruimi i fasadës (efikasitet energjetik) Rikonstruimi i gardhit Zgjerim 10 paralele Rregulli hortikulturor Pajisje urbane Rrugica për këmbësorë Fushë lojë me rekuizita

49


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KOPSHTE PËR FËMIJË

KOPSHTI I RAI FIDANI 3 BAMBI Ndërtimi Kopshtit të ri për fëmijë Fidani 3 – Bambi

KOPSHTI I RAI FIDANI 3 BAMBI Ndërtimi Kopshtit të ri për fëmijë Fidani 3 – Bambi

50

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

KOPSHTE PËR FËMIJË

KOPSHTI I RAI FIDANI 3 BAMBI Ndërtimi Kopshtit të ri për fëmijë Fidani 3 – Bambi

KOPSHTI I RAI FIDANI 3 BAMBI Ndërtimi Kopshtit të ri për fëmijë Fidani 3 – Bambi

51


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KOPSHTE PËR FËMIJË

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

KOPSHTE PËR FËMIJË

Ndërtimi Kopshtit të ri për fëmijë në rr. Serava

Ndërtimi Kopshtit të ri për fëmijë në rr. Serava

Ndërtimi Kopshtit të ri për fëmijë në rr. Serava

Ndërtimi Kopshtit të ri për fëmijë në rr. Serava

52

53


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

ARSIMI SHKOLLA E MESME CVETAN DIMOV Buxhet i përgjithshëm

67,340,000.00 Den

6

Lista e intrvenimeve Objekte

Buxhet

1. SALLË E RE SPORTIVE

38,800,000.00 Den

2. BIBLIOTEKË E RE

26,000,000.00 Den

3. RREWGULLIM HORTIKULUROR DHE PAJISJE URBANE 2,540,000.00 Den

4% SALLË E RE SPORTIVE BIBLIOTEKË E RE

38%

58%

RREWGULLIM HORTIKULUROR DHE PAJISJE URBANE

54

55


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

SHKOLLA E MESME CVETAN DIMOV

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SHKOLLA E MESME CVETAN DIMOV

Ndërtimi i leximores së re me bibliotekë dhe sallë e mbyllur sportive.

Ndërtimi i leximores së re me bibliotekë dhe sallë e mbyllur sportive.

Ndërtimi i leximores së re me bibliotekë dhe sallë e mbyllur sportive.

Ndërtimi i leximores së re me bibliotekë dhe sallë e mbyllur sportive.

56

57


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

SHKOLLA E MESME CVETAN DIMOV

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SHKOLLA E MESME CVETAN DIMOV

Ndërtimi i leximores së re me bibliotekë dhe sallë e mbyllur sportive.

Ndërtimi i leximores së re me bibliotekë dhe sallë e mbyllur sportive.

58

59


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

GARAZHE NË KATE Sigurimi i hapësirave përkatëse për parkim të dedikuara për funksionin konkret të nevojshëm në sipërfaqet përkatëse direkt do të shkarkojë komunikimin dhe do të lehtësojë aktivtetet e ndryshme GARZHË NË KATE TEK SAAT KULLA (KAPACITETI 132 AUTOMJETE) GARZHË NË KATE TEK TEATRI SHQIPTAR (KAPACITETI 120 AUTOMJETE) GARZHË NËNTOKËSORE NË KATE TEK SHEHI SKENDËRBEJ FAZA 3 (KAPACITETI 380 AUTOMJETE) GARZHË NË KATE TEK ÇAIRÇANJA (KAPACITETI 100 AUTOMJETE) Me sigurimin e numrit përkatës të vend-parkimeve dhe objekteve të veçanta, do të mundësohet realizimi cilësor i funksioneve tjera në komunikacion, si për automjete ashtu edhe për këmbësorë. Me këtë program parashikohet ndërtimi i garazhës nëntokësore në kate në kuadër të Sheshit Skendërbej faza 3 me atë që sigurohen 380 vend parkingje me rregullimin e sheshit në nivel të partelit.

60

61


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

GARAZHE NË KATE 732 VEND PARKINGJE Buxhet i përgjithshëm

1,156,293,057.00

Den

Lista e objekteve për ndërtim Objekte

4

Buxhet

1. GARAZH E RE NË KATE "SAAT KULLË"

176668200 Den

2. GARAZH E RE NË KATE "TEATRI SHQIPTAR”

112455000 Den

3 . GARAZH E RE NËNTOKËSORE SHESHI SKËNDËRBEU F.3 786169857 Den 4. GARAZHË E RE NË KATE "ÇAIRÇANJA"

GARAZH E RE NË KATE "SAAT KULLË"

2

81000000 Den

7%

GARAZH E RE NË KATE "TEATRI SHQIPTAR”

15% 10%

GARAZH E RE NËNTOKËSORE SHESHI SKËNDËRBEU F.3

1

3

GARAZHË E RE NË KATE "ÇAIRÇANJA" 68%

62

63


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

GARAZHE NË KATE

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

GARAZHE NË KATE

GARAZH E RE NË KATE TEK "TEATRI SHQIPTAR”

GARAZHË E RE NË KATE "ÇAIRÇANJA"

GARAZH E RE NË KATE NE LAGJEN"SAAT KULLË"

GARAZHË NËNTOKSORE ME KATE SHESHI SKËNDERBEU FAZA 3

64

65


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

KLINIKA PËR FËMIJË SIGURIMI I OBJEKTIT NGA SFERA E SHËNDETËSISË KONTRIBUON DREJT QASJES SË TYRE MË TË MADHE PËR QYTETARËT, NDËRSA ME KËTË EDHE RRITJE TË CILËSISË SË SHËNDETIT TE QYTETARËT E NJË KOMUNE.

T

Me këtë plan program parashihet rekonstruktimi i objektit ekzistues të kopshtit për fëmijë në bllokun Liria Me rekonstruktimin e plotë të vetë objektit dhe parterit i njëjtit do të transformohen në klinikë për fëmijë me standarde më të larta për shëndetësi. Intervenimet do të bëhen në bazë të objektit ekzistues me qëllim të aftësimit të plotë dhe adaptimit të dedikimit të ri.

66

67


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

SHËNDETËSI QENDRA KLINIKE PËR FËMIJË Buxhet i përgjithshëm

112,310,860.00

Den

Lista e intervenimeve Objekte 1. REKONSTRUIMI I OBJEKTIT EKZISTUEES DHE

Buxhet 66,740,860.00 Den

PARTERIT MBI LAGJEN GAZI BABË 2. ZGJERIMI I PJESËS SË RE

45,570,000.00 Den

REKONSTRUIMI I OBJEKTIT EKZISTUEES DHE PARTERIT MBI LAGJEN GAZI BABË ZGJERIMI I PJESËS SË RE

68

41% 59%

69


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

QENDRA KLINIKE PËR FËMIJË

REKONSTRUIMI I OBJEKTIT EKZISTUEES DHE PARTERIT MBI LAGJEN GAZI BABË

REKONSTRUIMI I OBJEKTIT EKZISTUEES DHE PARTERIT MBI LAGJEN GAZI BABË

70

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

QENDRA KLINIKE PËR FËMIJË

REKONSTRUIMI I OBJEKTIT EKZISTUEES DHE PARTERIT MBI LAGJEN GAZI BABË

REKONSTRUIMI I OBJEKTIT EKZISTUEES DHE PARTERIT MBI LAGJEN GAZI BABË

71


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

KULTURË Qendra rinore EKZISTIMI I VENDEVE PËR TUBIM TË TË RINJËVE TË PAJISURA MUNDËSON ZHVILLIM TË INTERAKCIONIT NË MES GJENERATAVE TË REJA, NDËRSA ME KËTË KËMBIM I NJOHURIVE DHE RRITJA E SOCIJALIZIMIT INTERAKTIV.

T

QENDRA TË REJA RINORE NË RR. SERAVA QENDRA RINORE NË KUADËR TË SHKOLLAVE EKZISTUESE Me strategjinë e planifikuar parashihet realizim i plotë i qendrave rinore në rr. Serovë në pozicion të objektit ekzistues të bashkësisë vendore. I njëjti do të jetë i karakterit publik me qëllim të afrimit të gjeneratave më të reja të komunës. Në mënyrë plotësuese, në pjesën e shkollave fillore ekzistuese SHF “Jashar Bej Shkupi”, SHF “Ismail Qemali” dhe SHF “Liria” do të parashihet adaptimi i një pjese të shkollave ekzistuese për këtë qëllim me çka këto qendra rinore do të mund të zhvillohen me më tepër lokacione nëpër komunë.

72

73


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

2

KULTURË QENDRA RINORE Buxhet i përgjithshëm

15,853,500.00

Den

1

Lista e intervenimeve Objekte 1. OBJEKT I RI QENDËR RINORE

Buxhet 15,300,000.00 Den

2. ADAPTIMI I HAPËSIRËS NË SHF ISMAIL QEMALI

184,500.00 Den

3. ADAPTIMI I HAPËSIRËS NË SHF LIRIA

184,500.00 Den

4. ADAPTIMI I HAPËSIRËS NË SHF JASHAR BEJ

184,500.00 Den

3

4

1%1%1% OBJEKT I RI QENDËR RINORE ADAPTIMI I HAPËSIRËS NË SHF ISMAIL QEMALI ADAPTIMI I HAPËSIRËS NË SHF LIRIA ADAPTIMI I HAPËSIRËS NË SHF JASHAR BEJ 97%

74

75


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

QENDRA RINORE

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

QENDRA RINORE

OBJEKT I RI QENDËR RINORE

ADAPTIM I HAPSIRËS NË SHF “ISMAIL QEMAJLI” DHE “JASHA BEJ SHKUPI” NË QENDËR RINORE

OBJEKT I RI QENDËR RINORE

ADAPTIM I HAPSIRËS NË SHF “ISMAIL QEMAJLI” DHE “JASHA BEJ SHKUPI” NË QENDËR RINORE

76

77


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

INFRASTRUKTURA Programi i planit të Komunës së Çairit përfshinë revitalizim dhe rekonstruktim të infrastrukturës ekzistuese të vjetruar, si dhe realizimi i tërësishëm të pozicioneve të reja të nevojshme. Rrjeti rrugor RRJETI RRUGOR I NJË MJEDIDI QYTETARË PARAQET THEMEL BAZË TË FLUIDITETETIT DHE QËNDRUESHMËRISË TË NJËSIS SË QYTETIT. ANDAJ MIRËMBAJTJA DHE REALIZIMI I RRJETIT TË PLANIFIKUAR RRUGOR PARAQET SHTYLLË KRYESORE TË RREGULLIMIT TË KOMUNËS. Mirëmbajtja dhe ndërtimi i rrjetit të vjetër dhe të planifikuar rrugor mund të bëhet në pjesë të ndryshme të së njëjtës, ndërsa me këtë plan program parashihen këto:

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

KANALIZIMI ATMOSFERIK KANALIZIMI FEKAL INSTALIMI I UJËSJELLËSIT Mirëmbajtja vazhduese, rekonstruktimi dhe rivalizimi i hidroinfrastrukturës ekzistuese dhe kanalizimit, si dhe ndërtimi i së rejës, janë me rëndësi primare për funksionimin e jetës në një mjedis të qytetit. Parqe dhe hortikulturë SIPËRFAQER E RREGULLUARA GJELBËRUESE NË PJESËN E QYTETIT E PARAQESIN SIMBIOZËN E NATYRËS ME RREGULLIM TË MJEDISIT TË QYTETIT DHE BANORËVE TË TIJ. PARQE NË GAZI BABË DHE PARKU ÇAIRIT UJITJA AUTOMATIKE E GJELBËRIMEVE NDËRTIMI I PUSEVE NËNTOKSORE PËR UJITJE TË SIPËRFAQEVE TË GJELBËRTA.

REKONSTRUKTIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE EKZISTUERSE · Rr. Ordan Çopella – 740 m1 · Rr. Avram Pisevski – 450 m1 · Rr. Ismail Kadare – 460 m1 ZGJERIM TË BULEVARDIT NIKOLLA KAREV VENDOSJA E MURIT NDARËS MBROJTËS NË BULEVARDIN CVETAN DIMOV DHE BULEVARDIN NIKOLLA KAREV SHTIJGE TE REJA PËR BIÇIKLETA PARKINGJE TË REJA TË HAPURA · Parkingje në bul. Nikolla Karev · Parkingje prapa bllokut banesor në bul. Xhon Kenedi · Parkingje në udhëkryqin bul. Xhon Kenedi dhe Kemal Sejfulla NDËRTIMI I REGJIMIT TË PËRHERSHËM TË KOMUNIKACIONIT ME RIORIENTIM TË RRUGËVE PREJ DYANËSORE NË NJË ANËSORE QARKE RRUGORE KANALIZIMI DHE HIDROINFRASTRUKTURA EKZISTIMI I NDËRTIMIT CILËSOR DHE INFRASTRUKTURËS SË KANALIZIMIT NË NJË MJEDIS TË QYTETIT ËSHTË ME RËNDËSI KRUCIJALE PËR VEMPRIMTARINË BAZË NË TË NJËJTËN

78

79


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

INFRASTRUKTURË RRJETI RRUGOR Buxhet i përgjithshëm

158,332,118.00

Den

Lista e intervenimeve Objekte

Buxhet

1. REKONSTRUIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE

11,739,700.00 Den

2. ZGJERIMI I BULEVARDIT NIKOLLA KAREV

2,069,808.00 Den

3. VENDOSJA E ELEMENTEVE MBROJTËSE TË BETONIT 12,240,000.00 Den 4. SHTIGJE TË REJA PËR BIÇIKLETA

15,307,600.00 Den

5. PARKINGJE TË REJA TË HAPURA

13,798,000.00 Den

6. REGJIM I PËRHERSHËM I KOMUNIKACIONIT RRUGË

15,913,000.00 Den

NJANËSORE 7. QARQE RUGORE

7%

87,264,010.00 Den

REKONSTRUIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE 1%

ZGJERIMI I BULEVARDIT NIKOLLA KAREV

7%

VENDOSJA E ELEMENTEVE MBROJTËSE TË BETONIT SHTIGJE TË REJA PËR BIÇIKLETA

8% 10%

55%

9%

PARKINGJE TË REJA TË HAPURA REGJIM I PËRHERSHËM I KOMUNIKACIONIT RRUGË NJANËSORE

10%

QARQE RUGORE

80

81


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

RRJETI RRUGOR

RRJETI RRUGOR

SHTIGJE TE REJA PËR BIÇIKLETA

SHTIGJE TË REJA PËR BIÇIKLETA

2

3

1

PARKINGJE TË REJA TË HAPURA

82

1 . PARKINGJE NË BUL. NIKOLLA KAREV 2.PARKINGJE NE BUL. XHON KENEDI 3.PARKINGJE NE UDHKRYQIN BUL. XHON KENEDI DHE KEMAL SEJFULLA

SHTIGJE TË REJA PËR BIÇIKLETA

83


KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

9

RRJETI RRUGOR

RRJETI RRUGOR 8

QARQE RUGORE

10 11 12

7

1. CVETAN DIMOV DHE RR. KOSTA ABRASHEVIQ 2. BUL. HRISTIJAN TODOROVSKI KARPOSH DHE BUL. XHON KENEDI 3. UL. XHON KENEDI DHE RR. KEMAL SEJFULLA

6

4.BUL. XHON KENEDI DHE RR. SERAVA

5

5..BUL. XHON KENEDI DHE RR. LAZAR TRPOVSKI

4

3

6. BUL. XHON KENEDI DHE BUL. BRIGADA MAQEDONASE KOSOVARE

2

7. RR. LAZAR TRPOVSKI DHE GEORGI POPHRISTOV

3

8. RR. LAZAR TRPOVSKI DHE RR. PETAR IÇKO 9. BUL. BRIGADA E DYTË MAQEDONASE DHE BUL. BRIGADA MAQEDONASE KOSOVARE 10. BUL. BRIGADA E DYTË MAQEDONASERR. KEMAL SEJFULLA DHE BUL. CVETAN DIMOV

13

14

11.RR. ARHIEPISKOP DOSITEJ DHE RR. KEMAL SEJFULLA

1

12. R. KEMAL SEJFULLA DHE RR. VUKOVARSKA 13. BUL. NIKOLLA KAREV, RR. SLAVEJ PLANINA DHE RR. FUSHË TOPHANE 14. BUL. NIKOLLA KAREV DHE RR. PROHOR PÇINSKI

15

15. BUL. VOJDAN ÇERNODRINSKI DHE RR. PROHOR PÇINSKI

84

85


KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

RRJETI RRUGOR

RRJETI RRUGOR

SHTIGJE TE REJA PËR BIÇIKLETA

SHTIGJE TË REJA PËR BIÇIKLETA

2 1

PARKINGJE TË REJA TË HAPURA

86

SHTIGJE TË REJA PËR BIÇIKLETA

87


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

INFRASTRUKTURË

INFRASTRUKTURË HIDRO INFRASTRUKTRURA

Buxhet i përgjithshëm

343,990,888.00

Den

Lista e intervenimeve

Buxhet i përgjithshëm

Objekte

Buxhet

1. RRJETI RRUGOR

146,092,128.00 Den

1. KANALIZIMI ATMOSFERIK

2.HIDROINFRASTRUKTURA

144,796,400.00 Den

2.KANALIZIMI FEKAL

1. RRJETI RRUGOR

Den

Lista e intervenimeve

Objekte

3. PARQET DHE HORTIKULTURA

144,796,400.00

53.102,360.00 Den

43%

3. PARQET DHE HORTIKULTURA

17,691,000,000 Den 43,703,000 Den 83,402,400,00 Den

KANALIZIMI ATMOSFERIK

15%

2.HIDROINFRASTRUKTURA

3. RRJETI UJOR

Buxhet

12% 15%

KANALIZIMI FEKAL RRJETI UJOR

58%

43%

42 %

88

89


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

INFRASTRUKTURË PARQET DHE HORTIKULTURA Buxhet i përgjithshëm

53,102,360,00

Den

Lista e intervenimeve Objekte

Buxhet

1. PARKU NË GAZIBABE

19,268,280.00 Den

2. PARKU ÇAIR

33,834,080,00 Den

1. PARKU NË GAZIBABE 36 %

2. PARKU ÇAIR 64%

80

91


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

ÇARSHIA E VJETËR RINJOHJA DHE RESPEKTIMI I HISTORISË KONTRIBUON DREJT NJOHJES SË VËRTAETËS SË TANISHME. MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE HISTORIKE ËSHTË NJË KONTRIBUT I RËNDËSISHËM NDAJ KULTURËS SË NJË POPULLI RIKONSTRUIMI I KALLDËRMËS NË ÇARSHINË E VJETËR QENDRA RINORE NË KUADËR TË SHKOLLAVE EKZISTUESE Ме këtë strategji parashikohet riparimi i vazhdueshëm i Çarshisë së Vjetër përmes rikonstruimit dhe restaurimit të pjesëve të veçanta të së njëjtës. Në fakt, me këtë program parashikohet rikonstruimi i kalldërmës ekzistuese dhe restaurimi i vitrinave të dyqaneve ekzistuese në kuadër të çarshisë.

92

93


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

RESTAURIMI ÇARSHIA E VJETËR Buxhet i përgjithshëm

55,350,000.00

Den

Lista e intervenimeve Objekte

Buxhet

1 . REKONSTRUIMI I KALLDËRMËS

36,900,000.00 Den

2. REKONSTRUIMI I VITRINAVE TË

18,450,000.00

Den

DYQANEVE EKZISTUESE

REKONSTRUIMI I KALLDËRMËS REKONSTRUIMI I VITRINAVE TË DYQANEVE EKZISTUESE 33 %

67 %

94

95


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

INVESTIME KAPITALE RIORGANIZIMINI I BËRTHAMËS URBANE TË NJË KOMUNE KA RËNDËSI ESENCIALE MBI POZICIONIMIN E SAJ URBAN, QË NDIKON DREJTPËRDREJTË MBI QYTETARËT BLLOK URBAN NË LAGJEN SERAVA – HIGJIENA KOMUNALE BLLOK URBAN NË LAGJEN TENEQE MËHALLË RIKONSTRUIM TË BIT PAZARIT Ме këtë strategji parashikohet riorganizimi i bërthamës ekzistuese urbane me hapjen e mundësive për investim kapital në pikat kryesore të Komunës. Në fakt, me riorganizimin e blloqeve ekzistuese fitohet strukturë e re dhe sigurohen kushte për zhvillim të partneritetit privato-publik.

96

97


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

INVESTIME KAPITALE

INVESTIME KAPITALE

BLLOKU URBAN LAGJJA SERVA HIGJIENA KOMUNALE

BLLOKU URBAN LAGJJA SERVA HIGJIENA KOMUNALE

2 1

BLLOKU URBAN LAGJJA SERVA HIGJIENA KOMUNALE

98

BLLOKU URBAN LAGJJA SERVA HIGJIENA KOMUNALE

99


Ç A IRI. S H T ËPIA I ME .

INVESTIME KAPITALE

KO NTRATA 2 0 17-2 02 1

INVESTIME KAPITALE

TENEQE MEHALLE

BIT PAZAR

TENEQE MEHALLE

BIT PAZAR

10 0

101

Kontrata 2017-2021  

Kontrata 2017-2021 "Çairi, shtëpia ime. Visar Ganiu

Kontrata 2017-2021  

Kontrata 2017-2021 "Çairi, shtëpia ime. Visar Ganiu

Advertisement