Page 1


Bloomingdale PAPER Vol trots presenteren wij jou alweer de tweede editie van de officiële Bloomingdale Beach

krant. Als luxueuze strandlocatie brengt Bloomingdale het beste uit de wereld op een harmonieuze manier bijeen, waarbij het restaurant, business to business, de VIP beleving en de evenementen op zondag belangrijke pijlers vormen. En terwijl jij op het grote Bloo-

mingdale terras nipt van één onze heerlijke drankjes en hiermee de eerste zonnestralen van het seizoen verwelkomt, biedt Bloomingdale Beach daar heerlijk zomers leesvoer bij.

Sla onze krant eens verder open voor een kijkje achter onze schermen, lees bijvoorbeeld interviews met diverse Bloomingdale betrokkenen, ontdek wat het drankje van deze

maand is, bekijk hoe de blinddate is afgelopen en hoe het liefdesleven in de zomer van onze columniste verloopt. Bloomingdale Beach heeft natuurlijk met uiterste zorg de leukste nieuwtjes, weetjes en beelden verzameld om de zomer nu ook als print media aan het Bloemendaalse strand te vertegenwoordigen! Wij wensen jou veel leesplezier.

Contact

Open voor een ontbijt, lunch of diner; met 40 luxe VIP bedden, 3 cabana’s, verschillende lounge- en klassieke dineropstellingen creëert Bloomingdale een ambiance voor een unieke belevenis op een locatie van wereldklasse, zowel voor privé- als zakelijke evenementen.

Uitgever

Eventkrant.nl

Redactie

Eva Schippers

Vormgeving Erik Valkenier

Summer is a state of mind! Bloomingdale Beach Zeeweg 94, 2051 EC Overveen T 023 5737580 M info@bloomingdalebeach.com W www.bloomingdalebeach.com Fans weten als eerste meer via www.facebook.com/bloomingdalebeach Video fanaten zien alles via www.youtube.com/user/bloomingdalebeach Twitteraars praten mee via www.twitter.com/bloomingdale

Sales & Marketing

Leo Jawar, Erik Valkenier

Distributie

BC Bloomingdale

Administratie Leo Jawar

Drukkerij

Rodi Rotatiedruk Edwin Geels

Foto’s

Dani Kupers Suat Uray 3


DARE TO

TAN

*


Ik probeer hardnekkig cliché’s te vermijden en faal direct als ik mezelf hoor vragen of hij hier vaker komt

Ik hou wel van een moeilijk ver-

De pauze breekt aan. Wanneer ik de drankkaart bekijk, krijg ik een

haal. Een juicy storyline, waar ik

wijntje in mijn handen geduwd. Ik wijs het natuurlijk eerst beleefd

halsoverkop emoties aan toevoeg

af maar Dennis houdt vol. Mijn vriendin Alice meldt hem dat ik

om daar vervolgens in verstrikt

meer een breezer-slet ben en dat breekt gelijk lekker het ijs. On-

te raken. Misschien is ‘achtbaan’

gecompliceerd nemen we de eerste ronde door en drinken we nog

een betere omschrijving, is het

een drankje, waarna ik lachend terugloop naar mijn plaats voor de

niet dat een rollercoaster ride

tweede ronde. Met Werner, die mij wijst op mijn egocentrische ge-

zich steeds opnieuw herhaalt. En

spreksrol. Martijn, waarbij ik een ‘suffig’ noteer. Erik, die zijn glas

de uitdaging is nou net om van

water omstoot. Koen, met zijn mooie blauwe ogen maar oh-zo

een moeilijk verhaal iets origi-

verlegen. Albert de Chinees, die zijn vorige driejarige relatie over-

neels te maken. Dus, in het kader

hield aan speeddaten en net weer vrij op de vleesmarkt is. Ik voel

van mijn onderzoek naar zomer-

me lichtelijk onder druk gezet. Ben ik te kieskeurig? Misschien

liefdes, besluit ik te pieken door

had ik me net zo goed moeten voorbereiden als het meisje bij tafel

20 mannen op 1 avond af te gaan.

12, die elke man onderwerpt aan haar vragenvuur; hoe oud ze zijn,

Twintig bommen testosteron, met ieder een eigen verhaal. Je

waar ze zijn geboren, hoeveel kinderen ze willen en wat de zin van

begrijpt; ik hijs mezelf in een killer outfit om te speeddaten!!

het leven is. Pijnlijke stiltes volgen na haar stem-verheffende “stel,

Versterkt door twee vriendinnen en een paar glazen wijn vooraf,

wij hebben een relatie. Hoe behandel je mij als ik ziek ben?”. Van-

meld ik me ietwat nerveus in Panama Amsterdam waar de speed-

zelfsprekend mogen de mannen bij mij tot rust komen. Als de laat-

date organisatie ons verwelkomt. We krijgen een formulier en

ste ronde aanbreekt, na totaal drie pauzes met Dennis aan de bar,

een pen in onze klamme handen gedrukt, zodat we twintig keer

is mijn eigen handschrift op het logboek inmiddels vervormd tot

een eindoordeel kunnen vellen over onze date. Ietwat onwennig

iets onleesbaars. Daar waar ik eerst overal een NEE bij had aange-

nemen we -unfashionably early- plaats aan de bar om ons wel-

vinkt, vindt mijn beschonken alter ego het blijkbaar zó gezellig dat

komstdrankje te nuttigen en de mannen in het wild te bespieden.

ik nu overal enthousiast een JA bij vermeld. Gewoon vriendschap-

Het voelt voor heel even alsof ik weer op mijn eerste middelbare

pelijk; maar dat zal het speeddate bedrijf niet doorgeven als blijkt

schoolfeest sta. Mannen zich groothoudend aan de ene kant van de

dat diezelfde mannen mij ook een JA hebben gegeven; en het be-

zaal en vrouwen samenspannend en luid kakelend aan de andere

drijf na afloop onze gegevens dus volgens de regels aan elkaar zal

kant. Flirten is uit den boze. Eindelijk wordt omgeroepen dat we

vrijstellen. Wanneer deze ‘matches’ mijn mailbox de volgende dag

plaats mogen nemen aan onze tafel (ik accepteer mijn tafelnum-

binnenwandelen om een tweede date te prikken en ik hen aangeef

mer 13) en krijgen we de spelregels uitgelegd. Vrouwen mogen

enkel interesse te hebben in een vriendschap, blijft hun antwoord

trouw blijven zitten, terwijl de mannen zich om de 3 minuten rich-

daarop uit. Twintig welgemanierde mannen. Koen met zijn mooie

ting de volgende tafel begeven om hun slag te slaan. Mijn idee dat

blauwe ogen, Dennis met zijn ongecompliceerdheid en Massenzio

ík twintig mannen afwerk blijkt dus andersom. Het startsein wordt

met zijn overweldigende karakter. Leuke mannen met ieder de po-

gegeven en ik beloof mezelf dat ik open zal staan voor de chemie.

tentie om een mooi verhaal te worden. Was het echter niet zo dat

Nippend van een glas water lach ik onwennig naar mijn eerste

mijn hormonen al gierden voor ik plaatsnam aan tafel 13. Ja, mijn

date van de avond. Ik probeer hardnekkig cliché’s te vermijden en

oog had ik al laten vallen op een man die ik ontmoette in de Am-

faal direct als ik mezelf hoor vragen of hij hier vaker komt. Korte

sterdamse Bloemenbar. Die mij met zijn ego wist te hypnotiseren

antwoorden, geen enkele wedervraag en dus sla ik door in ratelen.

en waarna bleek dat geen enkele speeddater hem kon overtreffen.

We zijn beide opgelucht als de bel gaat; ik vink een NEE aan maar

Zo één die mij doet struikelen over mijn eigen woorden als we

mijn ego is toch lichtelijk gekrenkt als ik zie dat hij hetzelfde doet.

elkaar treffen voor een etentje - en ik van de zenuwen geen hap

Mijn tweede date schuift aan, stelt zich voor als Alexander en ik

van naar binnen krijg. Die mij uiteindelijk friendzoned omdat ik

voel me vertrouwd omdat mijn broer ook zo heet. Zodoende slaag

‘zo lekker praat’. Ja, het zal wel iets met karma te maken hebben.

ik erin om een casual gesprek op gang te houden. Ik noteer “ge-

Maar hey! Wat is er nu interessanter dan een man die niet bereik-

zellig om mee te drinken” in het logboek. De eerste ronde vliegt

baar is? Ik hou wel van een moeilijk verhaal, dat in dit geval ook

voorbij maar de prins op de witte stoel heeft zich nog niet gemeld..

zeker nog een staartje krijgt... http://ccapple.blog.com

5


Blinddate report

Love is in the air bij Bloomingdale Beach en daarom werd er vorige maand enthousiast getweet om een blind date te winnen met onze Jack, Max of Laura. De meest poezelige reactie kwam binnen van Gijsje; bestemd voor onze barman Max en daarom nodigden wij beide uit om te ontdekken of de vonk op het strand zou overslaan… Een blinde date; oftewel een afspraakje waarbij beide partijen niet (geheel) op de hoogte zijn van elkaars uiterlijk. Mooie ogen, volle lippen en een strakke kaaklijn zijn dan ook geen reden om af te spreken, dit weegt enkel mee als een “mooi meegenomen”. Nee, juist het karakter is dat wat als doorslaggevende factor telt; of – en veelal het geval bij een blind date – als externe partijen zich ermee bemoeien omdat zij vinden dat er een klik zou moeten zijn. Zodoende trokken wij de stoute slippers aan en kozen wij voor onze barman Max een leuke dame uit om ons cupido-talent op de proef te stellen. Vooraf

Wat zoek je in een partner?

Gijsje stapt als eerste ons terras op en neemt met gezonde spanning

Gijsje: Een spontane lieve jongen die niet verlegen is en zichzelf goed

plaats in de voor hen gereserveerde VIP cabana. De perfecte aange-

kan verzorgen.

legenheid natuurlijk om haar wat vragen te stellen, zodat ze goed op-

Max: Een lief, bezorgd meisje dat interesse in mij toont.

gewarmd aan haar date kan beginnen. Gelukkig weten wij ook Max net op tijd aan ons korte vragenvuur te onderwerpen, nog voordat hij een

Heb je een openingszin die je zal gebruiken?

glimp van deze prachtige dame weet op te vangen. Na afloop sturen

Gijsje: Haha nee, alsjeblieft niet zeg! Ik hoop ook niet dat hij dit op me

we Max naar de cabana toe; and now we wait…

afvuurt want dan knap ik af!

Wat is de meest opmerkelijke date die je ooit gehad hebt?

Max: Nee, ik wil het lekker spontaan houden.

Hou je er absolute do’s en dont’s tijdene een dat op na?

Gijsje: Dat was een paar maanden geleden, ik werd door een jongen

Gijsje: Ja, jezelf zijn zodat hij een duidelijke indruk krijgt vind ik

meegenomen naar een restaurant en dacht dat het wel klikte. Hij was

belangrijk. Een don’t is geen interesse tonen.

supergalant, hield deuren voor me open en schoof mijn stoel aan; hij

Max: Ja, een absolute don’t is teveel eten en er geen manieren erop

bestelde veel en de hoge rekening wilde hij ineens splitten. Dat vond ik

nahouden. Een do is natuurlijk na afloop nog ergens een drankje doen.

eerlijk gezegd echt een no-go! Het is nooit meer iets geworden.

(lacht) Dit hoeft trouwens niet bij haar thuis te zijn hoor haha!

Max: Of ik dit nu een date moet noemen weet ik niet.. Ik was een tijd geleden op een feest en daar kwam een meisje op me afgestapt om

Waar ben je het meest benieuwd naar tijdens deze date?

haar nummer (geschreven op een briefje) te geven. Ze vroeg me haar

Gijsje: Of hij als barman, die natuurlijk gewend is aan al die aandacht,

te bellen zodat we een drankje konden doen; we whats-app-ten een

zichzelf ook echt laat zien vanavond.

tijdje en na ongeveer een week nodigde ze me bij haar thuis uit. Je zult

Max: Hoe zij reageert op mij en hoe zij zichzelf opstelt naar mij toe; ik

begrijpen dat ik ben blijven ‘slapen’ maar daarmee was voor ons wel

hoop niet dat ze aso is of té netjes…

alle spanning weg en we hebben elkaar nooit meer gesproken.

Is er nog een ander onderwerp die je zal vermijden?

Wat zijn je verwachtingen van deze date?

Gijsje: Ja, onderwerpen zoals exen en dingen uit het verleden zijn wel

Gijsje: Geen idee! Dit is mijn eerste blind date en ik ben best zenuw-

echt taboe!

achtig. Vooral erg benieuwd hoe de avond verloopt…

Max: Niet echt, nou ja ik hoop niet dat ze me gaat vragen of ik vaak

Max: Ik verwacht niks, ik zie het allemaal wel.

train en wat voor sporten ik allemaal doe.

Wat zoek je in een partner?

Ietwat gerustgesteld vindt dan eindelijk de ontmoeting plaats; tot ons grote genoegen

Gijsje: Een spontane lieve jongen die niet verlegen is en zichzelf

zit de sfeer er goed in en genieten ze ongecompliceerd van de drankjes, hapjes en

goed kan verzorgen.

vooral elkaars gezelschap. Beelden zeggen meer dan duizend woorden…

Max: Een lief, bezorgd meisje dat interesse in mij toont. 7


THE POWER OF COOL

STARRING PAUL WALKER

EAU DE TOILETTE


Blinddate Achteraf report En! Hoe was het?

Gijsje: (straalt) ontzettend leuk; dit was oprecht een geslaagde date!

Max: (lacht breed) Spannend in het begin maar ik heb er nu een heel goed gevoel bij!

Wat was het hoogtepunt?

Gijsje: Dat we de hele date gevuld hebben met leuke gesprekken en er dus geen pijnlijke stiltes vielen..

Max: De manier waarop we zo makkelijk konden praten en zelfs geinen met elkaar!

Helemaal geen afknapper gehad?

Gijsje: (denkt diep na) Nou, afknapper niet echt maar ik vond het wel stom toen hij ineens opstond om de parkeermeter bij te vullen. Misschien

dacht hij dat hij met een uur weer weg wilde? In elk geval wel beter dat hij netjes terugkwam haha!

Max: (hoeft er geen seconde over na te denken) Nee absoluut niet!

En het meest opmerkelijke? Gijsje: Dat hij interesse toonde en over veel verschillende dingen wat leuks te zeggen had! Max: dat het allemaal zo soepel verliep, ze had totaal geen moeite om over welk onderwerp dan ook te praten. Dat maakte het voor mij ook erg prettig.

Is dit relationship material? Gijsje: (lacht verlegen) ja‌ Max: (verslikt zich in een slok cola) ik denk het?

Dat klinkt goed! Dus een 2e date zit er wel in? Gijsje: Zeker! Maar niet op het strand hoor, juist leuk om ook in een andere setting te daten. Max: Ja! En dan gewoon lekker weer op het strand.

In 1 woord samengevat... Hoe vind je de date? Gijsje: Verrassend! Max: Fantastisch :)

9


7

boretti.nl


TWEETS ABOUT @Bloomingdale

Beach

UKcopyright May 27, 11:51pm @Bloomingdale Thanks for another dope party as the sun set!

ivvysmiles May 16, 2:09pm via Twitter @Bloomingdale means it might be a stop on my europe adventure in summer 2012!

Bryan_henschen May 27, 6:33pm @Bloomingdale. @Gvanderwiel ook gespot, even vragen hoe hij denkt over de keuze dat Bouma meegaat naar het ek.

omarhouda May 14, 2:29am Soms kom je paris hilton tegen bij @Bloomingdale !! ^ ^

JudahDarenville May 25, 2:53pm My girl gave me a VIP arrangement at @Bloomingdale XXL with a sick line up this Sunday! #sohappy!!

cjustsaying May 07, 1:41am Na n geslaagd feestje @Bloomingdale heerlijk in mn bedje.

TessaZagt May 23, 10:24am And another beautiful day @Bloomingdale NoelleMelissa May 20, 4:08pm Perfecte dag voor @Bloomingdale margodekock May 18, 1:22pm Van @bloominghotel naar @Bloomingdale > Chillen op ‘n loungebed met uitzicht op zee en verse muntthee. Vet relaxed ;-)

GenairoNvilla May 07, 1:18am The whole idea why KING OF DRUMS was invited to @Bloomingdale is because he attracts GIRLS, waow boootyshakin all over the place LOL! fredpataya May 02, 3:57pm @Bloomingdale Finally marked for life BLOOMINGDALE !!!!

gerechtvandemaand Gegrilde tonijnsteak gepaneerd in sesam

met sambal matah,

gewokte verse groenten en frites. Ideaal om van te genieten na een warme

zomerdag

op het strand maar natuurlijk net zo lekker als de bewolking de zonnestralen doen verbergen.

9 11


lunchkaart

wijnkaart

JUICE BAR

WHITE

Verse jus d’orange

€ 5,00

Watermeloen shake

€ 5,00

La Belle Pierre, Pays de Gard, 2011, Sauvignon Blanc, € 23.50 Chardonnay (FR)

Mixed fruit shake

€ 5,00

Kris, Delle Venezie, 2011, Pinot Grigio (IT)

Aardbeien smoothy

€ 6,00

Domaine Bonnard, Sancerre, 2010, Sauvignon Blanc (FR) € 32.50

YOGHURT & ICE

€ 28.50

Michael Seresin Estate, Momo, 2009, Chardonnay (NZ) € 35.50

Yoghurt met cruesli, honing en vers fruit

€ 6,50

Yoghurt met aardbeien en vanillesaus

€ 7,50

“Le Colonel”, citroensorbetijs met wodka

€ 11,50

BAGUETTES Gegrilde cajun-style kip met honing-mosterdmayonaise en bacon €

8,50

“Vitello Tonnato”, met kappertjes en tonijnmayonaise

€ 8,50

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

€ 9,50

ROSÉ La Belle Pierre, Pays de Gard, 2011, Caladoc, Carignan, Cabernet Franc (FR) € 23.50 Laibach Estate, Stellenbosch, 2011, Pinotage (SA)

€ 28.50

Château d’Esclans, Whispering Angel, 2011, Grenache, Syrah, Cinsault (FR)

€ 35.50

RED

Gezond, met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer € 8,50 en een gekookt eitje

La Belle Pierre, Pays de Gard, 2011, Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache (FR) € 23.50

Tonijnsalade met rode ui en kappertjes

€ 8,00

Trentham Estate, Big Rivers, 2010, Pinot Noir (AU)

Gerookte zalm, met lauwwarme asperges en huisgemaakte eiersalade

€ 12,50

CAVA

€ 28.50

Privat Laietà, Alta Alella, 2009, Chardonnay, Pinot Noir (SP) € 32.50

SALADS Salade geitenkaas, met pijnboompitjes, honing-tijmdressing en sud `n sol tomaatjes

€ 15,50

CHAMPAGNE

Caesar salad, met gegrilde lauwwarme kip, spekjes, croutons en ansjovisdressing

Moët & Chandon brut

€ 90.00

€ 15,50

Moët & Chandon ice imperial

€ 90.00

Moët & Chandon rosé

€ 115.00

Dom Perignon

€ 175.00

Salade niçoise met verse gegrilde tonijn, tomaat, haricots verts en rode ui

€ 17,50

Salade “Bloomingdale”, rijkelijk gevuld met gerookte zalm, garnaaltjes, tonijnsashimi met on top de “catch of the day”

€ 21,50 

LUNCH “Bloomingdale XXL” burger, met gebakken eitje, kaas, tomaat en frites

€ 14,50

Saté van kip, met huisgemaakte satésaus, salade en frites

€ 17,50

Noordzeetong, in roomboter gebakken met gewokte verse groenten en frites

€ 37,50

GRAZINGS Breekbrood met huisgemaakte aioli

€ 5,50

Gemarineerde olijven met Griekse feta en basilicumtomaatjes

€ 6,50

Bitterballen

€ 7,50

Mediterraanse ham met tapenade van knoflook en sud `n sol tomaatjes € 9,50 Mixed platter

€ 19,50

“If food is the body of good living,wine is its soul”


dinerkaart

wijnkaart

TO START

WHITE

Sashimi van tonijn en zalm met Kikkoman soya + wasabi € 13,50

La Belle Pierre, Pays de Gard, 2011, Sauvignon Blanc, € 23.50 Chardonnay (FR)

“Vitello Tonnato”, met kappertjes en tonijnmayonaise

€ 13,50

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, € 12,50 pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Kris, Delle Venezie, 2011, Pinot Grigio (IT)

€ 28.50

Domaine Bonnard, Sancerre, 2010, Sauvignon Blanc (FR) € 32.50 Michael Seresin Estate, Momo, 2009, Chardonnay (NZ) € 35.50

SALADS Salade geitenkaas, met pijnboompitjes honing-tijmdressing en sud `n sol tomaatjes

€ 15,50

ROSÉ

Salade niçoise met verse gegrilde tonijn, tomaat, haricots verts en rode ui € 17,50

La Belle Pierre, Pays de Gard, 2011, Caladoc, Carignan, Cabernet Franc (FR) € 23.50

Salade “Bloomingdale”, rijkelijk gevuld met gerookte zalm, garnaaltjes, tonijnsashimi met on top de “catch of the day”

Laibach Estate, Stellenbosch, 2011, Pinotage (SA)

€ 28.50

Château d’Esclans, Whispering Angel, 2011, Grenache, Syrah, Cinsault (FR)

€ 35.50

€ 21,50 

MAIN COURSE Saté van kip met huisgemaakte satésaus, frites en salade € 17,50 Gegrilde entrecôte met roquefortsaus, gewokte verse groenten en een gepofte aardappel € 21,50 “Surf en Turf”, duo van halve kreeft & ossenhaas met een dragonsaus, salade en frites

€ 32,50

Kalfsoester gevuld met parmaham en brie met calvadosjus, gewokte verse groenten en frites

€ 21,50

Verse zalm in de wok op Japanse wijze met basmati rijst

€ 22,50

Gegrilde tonijnsteak gepaneerd in sesam met sambal matah, gewokte verse groenten en frites

€ 25,50

Noordzeetong, in roomboter gebakken met verse groenten en frites

€ 37,50

GRAZINGS Breekbrood met huisgemaakte aioli

5,50

Gemarineerde olijven met Griekse feta en basilicumtomaatjes

6,50

Bitterballen

7,50

Mediterraanse ham met tapenade van knoflook en sud `n sol tomaatjes Mixed platter

€ 9,50

€ 19,50

“Le Colonel”, citroensorbetijs met wodka

€ 11,50

Chocolate brownie met bourbon vanille ijs

DESSERT

en chocoladedruppels

8,50

Plankje met verschillende kazen, truffelhoning en roggebrood “to share”

€ 18,50

KIDS ONLY Lekkerbekje met frites Kipnuggets met frites

8,50

8,50

RED La Belle Pierre, Pays de Gard, 2011, Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache (FR) € 23.50 Trentham Estate, Big Rivers, 2010, Pinot Noir (AU)

€ 28.50

CAVA Privat Laietà, Alta Alella, 2009, Chardonnay, Pinot Noir (SP) € 32.50

CHAMPAGNE Moët & Chandon brut

€ 90.00

Moët & Chandon ice imperial

€ 90.00

Moët & Chandon rosé

€ 115.00

Dom Perignon

€ 175.00


ALS WIJ ZEGGEN HOUSEQUAKE, DAN ZEGGEN JULLIE... (R) Hysterie! (E) Dan zeggen wij : Hallo , hoe gaat het met je ? IN WELKE DRIE EIGENSCHAPPEN IS HOUSEQUAKE HET BESTE TE OMSCHRIJVEN? Hysterisch , Fun & Love . WELKE TRACK VERWERKEN JULLIE MOMENTEEL GRAAG IN HET HOOGTEPUNT VAN JULLIE SET? Er zijn platen die echt tot de Housequake klassiekers gerekend kunnen worden zoals Landmark - Much Love (Cube Guys Remix) of Cajmere - Percolator die we altijd wel draaien. Ja en natuurlijk onze eigen Housequake releases. WAT IS HET MEEST EIGENAARDIGE DAT JULLIE TIJDENS BOOKING HEBBEN MEEGEMAAKT ? We hebben een paar weken geleden voor Dancetour in Breda gedraaid. Het was zo heet in de dj booth dat het apparatuur waar we mee werken er geen zin meer in had en een eigen leven ging leiden. We zijn met veel kunst en vliegwerk de 1,5 uur door gekomen maar ik ben nog nooit zo blij geweest dat we klaar waren. HOUSEQUAKE

STAAT

VOOR

KWALITEIT

EN WEET DAARMEE TE IMPONEREN. IS ER NOG IETS OP JULLIE LIJST WAT JULLIE ALS HOUSEQUAKERS IN 2012 ABSOLUUT WILLEN KUNNEN WEGVINKEN? Het zou leuk zijn als we met onze nieuwe single ‘Beyond Tomorrow’ eindelijk een radio hit gaan scoren! Iedereen die de track heeft gehoord vindt hem super.. Dus wie weet!


NOG LEUKE ZOMERPLANNEN DIT JAAR? (R) Ik hoop echt dat we dit jaar een goede zomer krijgen.. Niet alleen voor mezelf maar voor iedereen die een buiten evenement organiseert! Hang in there guys! ;-) (E) Ik pendel een hele zomer op en neer tussen Ibiza en Amsterdam en maak wat tussenstops in Turkije , Italie en Dubai. WAT IS JULLIE ULTIEME ZOMERDRANKJE? (R) Ik heb geen speciale drankjes die ik alleen in de zomer drink.. Dus i stick to the usual; water en cola light! ;-) (E) Dit jaar is het Sangria met Cava en vers sinaasappelsap . WELKE ZONNEBRIL DRAGEN JE HET LIEFSTE? (R) ik heb geen vast merk maar mijn favoriete bril op dit moment is een zwart dolce & gabanna retro model. WAT IS JULLIE ULTIEME ZOMERPLAAT? (R) Wat een moeilijke vragen! ;-) maar tot nu toe is Lykke Li - Follow Rivers mijn zonneschijn plaatje van dit jaar! (E) Ik ga dit jaar heel zomers hard op Sebo & Madmotormiquel - Boys Boys.

“Hop on the

Housequake train and enjoy the ride !”

ALS WIJ ZEGGEN XXL, WAAR DENKEN JULLIE DAN AAN? DE editie van de maand waarop door Bloomingdale flink wordt “uitgepakt”! WAT ZOUDEN JULLIE TOT SLOT NOG AAN HET BLOOMINGDALE PUBLIEK WILLEN MEEGEVEN? “Hop on the Housequake train and enjoy the ride !”

15


Zomer trends bijH&M Zachte Pasteltinten

Zachte pasteltinten. Een knielange plooirok, een brede tailleband of bijzondere

borduursels staan fantastisch met een bijpassende top, of een outfit waarin verschillende pasteltinten worden gecombineerd. Je kan dit seizoen ook een statement maken met accessoires en make-up. Zoals oorhangers met gouden

schelpen, een fel oranje en roze ring of een halsketting, gemaakt van transparante kralen.” Ook voor heren spelen pasteltinten deze zomer een belangrijk rol. “Mannen dragen deze zomer wit in combinatie met pastels”. “Een witte pantalon

of shorts in pastelbauw of groen combineert perfect met een pastel of wit T-shirt. Een blazer in een andere zachte tint maakt de look compleet.

Zomerse swimwear

De kleurrijke fantasieën van een tropisch paradijs ,dankzij de levendige kleuren en weelderige motieven op bikini’s en halterbadpakken met decoratieve details zoals ruches. Daarnaast zijn er Hawaïaanse motieven, bloemen- en paisleyprints, en items met color-blocking in felroze en neongroen om een statement mee te maken. Ook zijn er zoete strapless jurkjes en scuba geïnspireerde one-pieces voor een sportief accent. Voor de volmaakte zomerlook zijn er elegante, stijlvolle kimono’s en pareo’s. De heren swimwear heeft een atletische uitstraling, wat te zien is aan de moderne zwemshorts en trunks in donkerblauw met sportieve rode en witte biezen. De langere shorts zijn er met colorblocking in roze en donkerblauw of tropische bloemmotieven, verfstrepen en kleurrijke ruitpatronen.

Bijpassendemake-upvoordetropische beachmodevanditseizoen De lipsticks voor dit jaar zijn felrood, perzikroze of cerise, en de levendigheid van de tinten vind je terug in de prints op de verpakking. Dit past perfect bij de tropische swimwear van dit seizoen. Er is ook glanzende lipgloss in rood, felroze en glinsterend zachtroze. De oogschaduwpaletten omvatten tinten van aqua, gemengd met bruinnuances, terwijl nagellak deze zomer verkrijgbaar is in chic goud, aqua metallic groen en warm dieproze. Glanzend bronzing powder geeft een zongebruinde teint, terwijl huidverzorgingsproducten zoals bodylotion en showergel het zomergevoel tot leven brengen met geuren als ‘citrus passion’ en ‘white ginger’. 17


Bloomingdale events

Duizenden liefhebbers weten hun weg langs het steile strandpad te vinden. Vanuit alle windstreken per auto, fiets, scooter, ov of zelfs per helikopter stromen ze richting het Bloemendaalse strand, om van hun zondagavond tot iets onvergetelijks te maken. Dus kies je vervoersmiddel, zorg voor een bob, poets je zonnebril op en schuif je teenslippers aan terwijl je een lievelingsdrankje voor ogen houdt. Want zeg nu zelf; de zomer, de zondag, de lekkerste deejays, de mooiste mensen, de heerlijke zeelucht of stiekem de overtuigingskracht van het barpersoneel.. eigenlijk is er altijd wel een reden om de roséflessen te ontkurken...

“Hinda Beachclub!” And we’re back: op zondag 24 juni keert de populairste clubnacht van Amsterdam terug naar het strand. Onze eerste editie was

beautiful, zoals je weet. Doel voor juni: een strakblauwe hemel, een uitverkochte plage en alleen maar mooie mensen as always. Zoals je van TIK TAK gewend bent krijg je een heerlijke mix van hiphop, house, pop, r&b, electro en dub. Line up: The Flexican, Real El Canario FT. Kubik, Kenneth G, Sem Vox Phalerieau, Abstract, Geza Weisz, Caron, Youri Alexander an many more!

“If I had a single house beat for every time I thought of you, I could dance forever.” Line up: Michael Mendoza (3hr set), Gregor Salto, Samuel Deep, Quintin van Honk, Soul Pressue, Vocals by Chelsea

drankje vande

maand

mojito

The name Mojito comes from the African word Mojo,which means to place a little spell. Today, Cuba’s oldest cocktail and world-famous Bacardi Rum continues to place a little spell on all those who drink it, recalling the days of the most famous pirate of them all, Sir Francis Drake, and the cocktails inventor, Richard Drake, and the men who perfected the Mojito Cocktail recipe, Don Facundo Bacardi

Bloomingdale aan Zee wordt op 15 juli getransformeerd tot Ibiza style Hed Kandi paradijs met optredens van internationale Hed Kandi resident DJs Stephanie Jay (London) & Steven Quarré, geweldige live muzikanten, sunkissed kandi girls, betoverende Hed Kandi visuals en natuurlijk de Hed Kandi signiture ‘beatific Balearic grooves en hands-in-the-air feel good house tunes. International Hed Kandi residents, uplifting live muscians, sunkissed Kandi Girls, glitter and bubble extravaganza, decadent decor

Zondag 19 augustus 2012 staat de tweede editie van Crazy Sexy Cool on the beach in Bloomingdale op het programma. Na het grote succes van de eerste editie komt The Real World terug met een top line-up om het strand van Bloemendaal te rocken! Line up: Delivio Reavon & Aaron Gill, Baggi Begovic, Franky Rizardo Kenneth G, Leroy Styles, Nene Dasile, Stefan Vilijn, Vaiks L & Rowses Live: Shermanology, MC Roga, MC V.I.

19


Van Poelgeest vraagt: Heeft Ăş nog rijplezier?

Van Poelgeest Heemstede Cruquiusweg 25 2102 LS Heemstede T (023) 528 52 84

Autorijden moet leuk blijven. Vandaar dat we BMW en MINI dealer zijn. Bovendien is het met ons prima zaken doen en de service is dik in orde. Dat vinden onze klanten, kijk maar even naar de sterrenwaardering op onze website. Of kom meteen naar de Cruquiusweg 25 in Heemstede.

www.van-poelgeest.nl info@van-poelgeest.nl

Dealer voor BMW en MINI automobielen

Van Poelgeest

Amstelveen-Heemstede-Katwijk 21


SunneryJames

&RyanMarciano

Het duo dat wereldwijde bekendheid vergaarde met hun initialen en als dynamisch talent hun krachten bundelt om overal de grond te doen trillen op hun set. Energieke beats en een uitstra-

ling die house fanaten mijlenver doen reizen om hier van mee te genieten. Bloomingdale Beach

prijst zich dan ook rijk met hun aanwezigheid en steekt de wens om hen snel weer te verwelkomen dan ook niet onder stoelen of banken. Voordat onze agenda opnieuw verrijkt wordt met

hun grootse aanwezigheid, namen Sunnery en Ryan tijd om wat korte vragen te beantwoorden:

ALS WIJ ZEGGEN BLOOMINGDALE, DAN ZEGGEN JULLIE:

De mooiste beachclub van ons land!

WAT IS JULLIE ULTIEME BLOOMINGDALE ERVARING? Op een mooie zomerdag de zon onder zien gaan tussen de dansende mensenmassa. Dat is Bloomingdale op z’n mooist. WELKE DRANKJE DRINKEN JULLIE HET LIEFST AAN HET BLOEMENDAALSE STRAND? Een goed gemaakte Caipirinha gaat er altijd wel in!

TheSecretGarden

WELKE PLAAT GEEFT ZONDER TWIJFEL HET BLOOMINGDALE GEVOEL WEER?

Voor ons is dat “Give In” van Hardsoul. Bloemendaal was één van de plekken waar het voor ons begon en mede de plek waar we doorgebroken

het weekend vanop22 en 23 september zijn in In Nederland. Als we Bloemendaal draaienzal De Muziektuin in

The Secret Garden biedt een culinair hoogtepunt met een

en dieSchagen plaat erinhet gooien er iets magisch. decorgebeurt bieden aan al dat The Secret Garden te bie-

culturele inslag. Het evenement presenteert in samenwer-

Er ontstaat voor ons gevoel een totale eenheid op den heeft. Bezoekers in alle leeftijdsklassen worden verwelkomt de dansvloer. om hun hart op te halen aan een divers programma, waarin voor

king met tien bekende restaurants een heerlijk aanbod van allerlei smakelijke hapjes, drankjes en een divers mu-

elke wens wat wils ligt, zomerse muziek, in een compleet omgetoWIJ VERWELKOMEN JULLIE AL JAREN MET VEEL

ziekaanbod. Schuif dus gezellig aan en proef de lekkerste

verde Entertainment op alle vlakken voor zowel jong PLEZIER BIJMuziektuin. BLOOMINGDALE, ALS JULLIE TE-

culinaire hoogstandjes in een tuin die alles te bieden heeft!

RUGKIJKEN DAN IETS DAT JULLIE OPVALT? en oudISinER een sprookjesachtige wereld waar The Secret Garden

Het is al-tijd volle bak en keer op keer een FEEST. haar niveau op vaststelt; een gezellig samenzijn, om samen te geWeer of geen weer, de mensen willen gaan. En nieten onder het genot van de beste muziek en het lekkerste eten! volgens ons wordt dit er niet minder op...

Voor meer info: www.thesecretgarden.nu

23 23


Koenenkade 8 (Amsterdamse Bos) t. 020-3010710 www.spazuiver.nl

ervaar het weldadige gevoel van luxe... Midden in het Amsterdamse Bos vind je Spa Zuiver. Wanneer je bij ons binnenkomt, ervaar je vrijwel direct een bijzonder gevoel van rust en ruimte. en dat is precies de bedoeling. Spa Zuiver is een verademing. een moderne en exclusieve spa met ruimte in overvloed (13.000 m²). Bij Spa Zuiver kun je onthaasten, uitrusten en bijtanken. en bovenal: hemels genieten van dat weldadige gevoel van luxe. ervaar het nu zelf! Luxe en Genot Een bezoek aan Zuiver is een welkome verfrissing voor lichaam én geest. Maak je hoofd leeg in de stilteruimte of droom weg op het ligterras. Kom tot rust in onze traditionele Finse sauna’s. Liever ontspannen in de hot tub of de whirlpool? Ook dat is mogelijk. Niet te missen is een persoonlijk badritueel in de unieke hamam. Zuiver is een spa van internationale allure: de faciliteiten van Zuiver zijn eindeloos. De omgeving is sereen, fris en modern. Laat je onderdompelen in luxe en genot. Dit is wellness op z’n best. BeAutY Tijdens je bezoek aan Spa Zuiver kun je genieten van diverse heerlijke behandelingen die met passie en zorg zijn samengesteld. Ook zonder gebruik [entree] van de sauna en wellness kun je een behandeling reserveren. Ontspanning, rust en verzorging staan voorop. Verwen jezelf bijvoorbeeld met een weldadige

massage of geef je lichaam de nodige verzorging met een intensieve pakking. Met een gezichtsbehandeling gun je jouw huid een welverdiende oppepper. Straal, lach en ervaar. Je zult er geen spijt van krijgen. VoeDInG Een bezoek aan ons restaurant is meer dan alleen eten. Wij geloven in een gezonde geest in een gezond lichaam. Hierbij past gezonde voeding.

“Goede voeding is een medicijn!” Voeding is belangrijk voor het lichaam en de geest. Het levert bovendien een positieve bijdrage aan de natuurlijke weerstand waardoor klachten voorkomen kunnen worden. Goede voeding is net als een medicijn. De producten die wij gebruiken in onze keuken zijn seizoensgebonden. Ze komen van speciaal geselecteerde bedrijven

die zich houden aan onze hoge kwaliteitseisen. WeLLneSSBAR Dé trendy hotspot van Spa Zuiver met een spectaculair uitzicht over het zwembad, de tuin en de buiten-spa. Hier kun je loungen op een waterbed en genieten van een gezonde smoothie, verleidelijke cocktail en overheerlijke sushi. HuIDAnALYSe Een deskundige huidanalyse is belangrijk om de conditie van uw huid goed te kunnen beoordelen. Met behulp van geavanceerde technieken kan de huid tot maximaal 50 keer vergroot worden. We meten het vocht- en talggehalte, de elasticiteit, couperose, pigment en zelfs de diepte van eventuele rimpels worden op een LCD scherm gevisualiseerd. Zodra wij weten wat de conditie van jouw huid is, kunnen wij een persoonlijk en effectief behandelplan opstellen met de juiste huidverzorgingsproducten.

“De hele dag leggen wij je in de watten!” ARRAnGeMenten Even écht weg. Een time-out van alles en iedereen en alleen maar aandacht voor jezelf. Dat is toch verrukkelijk, zo nu en dan? Gewoon doen! Wij bieden je diverse Zuiverbelevenissen die met zorg en aandacht voor onze gasten zijn samengesteld. Ook is het mogelijk om een speciaal hotelarrangement te boeken. Heerlijk wegdromen en genieten van alle rust die je ervaart. Lang en zalig genieten; je zult als herboren thuiskomen. tip: bestel makkelijk en snel via spazuiver.nl/e-tickets. BADKLeDInGDAG Beleef Spa Zuiver nu mét badkleding, iedere dinsdag is het badkledingdag! Voor iedereen die zich hier gemakkelijker bij voelt.

bd krant juni  

bd krant juni