Page 69

FA C T S H E E T

B A I n t e r a c t i v e Pe r f o r m a n c e D e s i g n a n d G a m e s,

Joël Vegt

Hogeschool voor de Ku n s t e n U t r e c h t

email_ website_

Freelancer Experience Design en freelancer

j o e l @ j o e l v e g t. c o m w w w. j o e l v e g t. c o m

Beeldbewerking en

Ee n socia l e x p erie nce d e s ig n er die de inte r actie tus s e n m en s e n ontw e rp t.

G r a f i s c h e Vo r m g e v i n g Stage bij Spektor

Joël Vegt is geïnteresseerd in projecten die de gebruiker aanzetten tot waardevolle en speelse sociale activiteit. De projecten gebruiken meerdere media-platformen en hebben bij voorkeur ook een niet-digitale component. In zijn studie heeft hij zich voornamelijk gericht op transmedia storytelling, pervasive games, alternate reality games en urban games. Zo heeft hij tijdens zijn stage bij Spektor de fictieve studentenvereniging H.S.C. Mercurius uit de dramaserie Feuten in het echt opgericht, zodat fans de wereld van hun helden daadwerkelijk konden betreden.

We r k t v e e l s a m e n m e t Rosa Fransman HOBBY'S

Modelfotografie Beeldbewerking Vo r m g e v i n g

TAGS

EXPERIENCE DESIGN GAME DESIGN MOBILE SOCIAL DESIGN S Y S T E M S & S T R A T E GY

51

Joëls ultieme doel is om het leven te veranderen in één groot bijzonder spel, waarin alle spelregels, game mechanics en missies vervlochten zijn met de emotionele, sociale en maatschappelijke doelen van de samenleving. Een kleine stap in die richting is zijn eindexamenwerk The List (www.openthelist.com) waar deelnemers met elkaar lijsten maken van uitdagingen om hen te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken. De uitdagingen worden automatisch gesorteerd op moeilijkheid en dagen de deelnemer altijd uit op zijn eigen niveau, om faalangst te voorkomen.

Profile for Virtueel Platform 2009-2012

Hot100 2013  

In deze talentengids staan de meest getalenteerde alumni van kunstacademies, universiteiten en hogescholen op het gebied van media, kunst en...

Hot100 2013  

In deze talentengids staan de meest getalenteerde alumni van kunstacademies, universiteiten en hogescholen op het gebied van media, kunst en...

Advertisement