Page 1

C`S

V& V M IP DG Ε πι Σοι V χαι M αι αι αι ML ρειM $ Κε M χα VX ρι jk τω M ω ?V με M ε # hD M η UC J VD H Mε M ε ε ε ?D νη πα α α H M α M α M α ML σα G η DK η κτι X ι i VH ι P M ι DX σις D αγ )I γε MM ε ε U DX λων Y το ?BU συ MK υ στη VH η P ηM DX μα M καιGD αν )M θρω MM ω ωU DX πων YG το ?ML γε

ε i VH ε PM ε DX V& V ?V νος D η γι α σμε M ε #F ε M ε M ε ML νε jk να MM α α U V[ ε ε DX ε MC D και D πα )b ρα M δειM ει M σε "K ε ML λοjM γι k MM ι ι U V[ κε ε DX ε a O παρ D J8 ?U θε D νι κο N ον κα MK αυ χη VH η PM η DX μα C MM εξ GX ης ML Θε ML ος DX M ε σα V αρ DG κω M\ ω M ω M ω ?DM θη η U D και D παι J8 δι MW M[ ο ον B γε D N[ ε γο ο DX νεν +C M ο V προ D αι J ω M ω M ωM ω ?DM νω ων U M[ υ υ B πα ?DM α αρ U D χων G Θε I, ο VH ο P ?N ο M ο#F ος ?ML η

η i VH η PM η DX μων 


! ε ?ML D MML I, την G γαρ V σην V μη M η M η IP η τραν θρο 

ο i FH ο DX νον ποι i VH οι P M ?DM C MM οι DX σε C D και D την VX σην N M[ γα α ' στε MM ε ε U B ε ε ε U DX ραν πλα D M iανVX M τυ IN τε [ ε 5 D ε ρα ου jk ρα MM α α U V[ νω ω DX ων M α MV α 

αi M α πει V ει ει i MM ειρ?D γα M α #F α ?ML σα

αi VH α PM α DX το JM ε (V πι V Σοι V χαι M αι M ?D3 αι IP αι ML ρειGa D Κε M χαVX ρι B ι ι τω ?6 με PM ε UY ε N νη Xa VX V πα αM i M α G σα ,

αi M α N η ,

ηi I η ?ML κτι

ι i VH ι PM ι DD σι X FH ι ις IG δο M ο  i MοιFG ο ?ML ξα i VH α PM α VM σοι οι οι : 

Ετονίσθη εν Βιέννη, τη γα’ Δεκεμβρίου σωτηρίου έτους ,βι’ παρά του Ι. Ν. Πυργάκη.

Επί σοι χαίρει  
Επί σοι χαίρει  

Επί σοι χαίρει κεχαριτωμένη σε ήχο πλ. του τετάρτου

Advertisement