Page 1

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI FA ČVUT 2010 Ateliér Aulický-Aulická-Mikule-Kándl Tereza Pecárová 6. semestr


V roce 2009 byla vypsána soutěž na novou budovu Západočeské galerie. Dosavadní prostory jsou již nedostatečné a zároveň nevyhovují svým umístěním. Pro stavbu byla vybrána lokalita U Zvonu, která je na samém okraji historického jádra města Plzně v těsné blízkosti Šafaříkových a Křižíkových sadů. Plné využití pozemku omezuje stávající točna tramvají, která bude zachována i po realizaci projektu výstavby galerie. Funkční, prostorové a technické požadavky na provoz galerie byly podrobně určeny investorem. Vzhledem k jejich rozsahu je nutné pozemek využít co nejefektivněji. Stavba je koncipována jako systém horizontálních funkčních celků. Jejich spojovacím článkem je atrium, které zároveň propojuje galerii s vnějším prostředím. Tento vertikální prvek, který se zužuje směrem vzhůru, je zakončen segmentovanou prosklenou střechou. Inspirací pro její podobu bylo charakteristické prorůstání krystalů.


VSTUP PRO NÁVŠTĚVNÍKY VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE VJEZD PRO KAMION


DŘE

VĚN

Á

HISTORICKÉ CENTRUM

ZBR

OJN

ICKÁ

PRA

ŽSK

ŠAFAŘÍKOVY SADY

ÁU

LIC

E


PŮDORYS 3PP - 9,900 1:250

Využit automatický parkovací systém


PŮDORYS 2PP - 7,600 1:250

Využit automatický parkovací systém. S galerií spojeno výtahem.


PŮDORYS 1PP - 5,000 1:250

Přístup do 1PP je zajištěn i z podzemního parkoviště.


PŮDORYS 1NP

VSTUP PRO NÁVŠTĚVNÍKY

- 0,000

VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE VJEZD PRO KAMION VSTUP K VÝTAHU DO PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ

1:250

Přístup pro návštěníky z ulice Pražské a z Šafaříkových sadů.


PŮDORYS 2NP +5,000 1:250

Krátkodobá expozice bude sloužit pro menší výstavy a bude se pravděpodobně často obměňovat.


PŮDORYS 3NP +10,000 1:250

Patro slouží převážně zaměstnancům. Případně kurzům pro veřejnost.


PŮDORYS 4NP +15,000 1:250

Celé patro je propojeno, aby tak vznikl co největší prostor. Osvětlení pomocí čoček ve střeše.


ŘEZ 1:250 V řezu je patrný systém ustupujícího atria a řez “krystalem” střechy).


ZÁPADNÍ POHLED

VÝCHODNÍ POHLED


SEVERNÍ POHLED

JIŽNÍ POHLED


FASÁDA Dvojitá fasáda objektu kopíruje tvar stavby.Na jižní straně je vyšší stejně jako atika. Směrem nahoru plášť fasády od obvodové zdi objektu vzdaluje, aby byla docílena větší dynamičnost. Plášť fasády je vyroben z desek z recyklovaného opálového skla a kladen na nosný rastr tvořený kovovými profily. Spáry mezi jednotlivými deskami mají být co nejméně viditelné. Ve studii je počítáno s nasvícení fasády z vnitřní strany (realizováno na modelu).

Tereza Pecárová  

Západočeská galerie Plzeň

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you