Page 1

AB PAEX BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ ĮKAINIAI LIETUVOS RESPUBLIKOS REZIDENTAMS FIZINIAMS ASMENIM Nr.

Data. Šifras

Galioja nuo 2007 m. Rugpjūčio 01 d. Paslauga .....................................................VISA Electron ............ VISA Classic ................VISA Gold ................... Maestro Kortelės galiojimo laikas ................................................... 2 metai .........................2 metai ........................ 2 metai ......................... 2 metai Pradinis įnašas į kortelės sąskaitą ................................Nemokamai .................. Nemokamai .................. Nemokamai ...................Nemokamai Mokestis už kortelės paskelbimą negaliojančia ..................... 10 Lt ............................ 39 Lt ............................ 69 Lt .............................69 Lt Metų mokestis už kortelės sąskaitos tvarkymą .................... 10 Lt 1 .......................... 10 Lt 2 .............................39 Lt .............................39 Lt

Leistino kredito palūkanos, jeigu pasirinktas kredito grąžinimo būdas: - su periodiniais mokėjimais........................................- % ............................. 11 % ............................. 11 % ...............................11% - be periodinių mokėjimų ............................................- % ............................. 11 % ............................. 14 % ...............................10% - grąžinant kas mėnesį .............................................12 % ............................. 14 % ............................. 14 % ...............................14%

KASOS OPERACIJOS Grynųjų pinigų įnešimas:

o

į savo sąskaitą litais, eurais, JAV doleriais

o

kita konvertuojama valiuta ( GBK, CHF, JPY, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK)

o

ribotos konvertacijos valiuta ( RUB, BYR, UAH, KZT, MLD)

o

įnešimas į kito kliento sąskaitą litais ir EUR

nemokamai 0,3 %, min 2 Lt atskiru susitarimu 2 Lt

Grynųjų pinigų išmokėjimas:

o

sąskaitinių pinigų (iki 1 000 Lt per dieną)

o

daugiau nei 1 000 Lt 0,4 % nuo sumos

nemokamai min 2 Lt

Kitų paslaugų įkainiai nustatomi atskiru Maklerio ir Kliento susitarimu. Makleris turi teisę keisti komisinį mokestį prieš tai informavęs Klientą. Pastabos: 1. Mokesčiai už Banko teikiamas paslaugas bei atliekamas operacijas nurašomi iš Kliento sąskaitos litais. Klientai, neturintys sąskaitos AB PAEX bankas, sumoka šiuos mokesčius, perdavę valiutą Banke, arba litais Banko kasoje. 2. Bankas turi teisę keisti komisinius mokesčius be ankstesnio įspėjimo. 3. Užsienio bankų mokesčiai (jie tokie yra) imami papildomai.

4. Pašto ir telekomunikacijų išlaidas apmoka Klientas. 5. Aukščiau nenurodyti mokesčiai už bankines operacijas ir patarnavimus nustatomi abiusiu Banko ir Kliento susitarimu.

1 Pirmaisiais metais nemokamai 2 Išgryninus daugiau nei 5 000 Lt per mėnesį, taikomas 0,4 % mokestis nuo didesnės nei 5 000 Lt sumos

LPI-0 grupės studentė Virginija Bekešienė


SĄSKAITA UŽ PATARNAVIMUS Sąskaitos numeris

1458- 56

Vardas, pavardė

Petraitis Jonas

Adresas

Pramonės g-ė 186-56, Kaunas 3009

Sąskaita už

200____m.______________________mėnesį

Mokėjimo data

200____m.______________________mėn._____d.

Iki

Nuo

Skirtu mas

Tarif as

SUMA Lt

cnt

Lt

405686-8

1 Elektra

kWh

1529

1423

1.33

2 Elektra (nakt., šešt., sek.)

kWh

145

123

0.23

3 Dujos

m3

1862

1752

2.35

3

4 Dujos

3

-

-

-

4

52

41

6 Karštas vanduo

-

-

7 Šaltas vanduo

142

122

5 Šiluma (šildymas)

m

-

Už mėnesį

2

0.23 -

Kasininkas

2

5

-

6

1.10

7 8

8 9 Ryšių paslaugos Tel.Nr.

cnt

1

9

724585 Viso

Viso

LPI-0 grupės studentė Virginija Bekešienė


KAUNO KOLEGIJOS TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO

FAKULTETO TARYBA

Dekanas

STUDENTŲ TARYBA

Laborantai 2,5

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO Prodekanas

Inžinieriai 2

FAKULTETO Sekretorė

Sekretorės 2

F A K U L T E T O AUTOMATINIO VALDYMO KATEDRA

Mikroprocesorių laboratorija

KOMPIUTERINIO VALDYMO KATEDRA

Tinklų administravimo laboratorija

Kompiuterinio valdymo laboratorija

K A T E D R O S

PRAMONINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KATEDRA

POLIGRAFIJOS IR LEIDYBOS KATEDRA

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ KATEDRA

FESTO laboratorija

LPI-0 grupės studentė Virginija Bekešienė

informatika LPI-0  

information about MS word

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you