Page 1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro

ROMÂNIA

Embargo ora 10.00

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 267 din 7 noiembrie 2013

Indicii valorici ai comenzilor noi din industrie în luna septembrie şi în perioada 1.I-30.IX.2013 Pentru interpretarea corectă a rezultatelor, vă rugăm să consultaţi precizările metodologice de la paginile 3 şi 4 din comunicatul de presă

În luna septembrie 2013, comenzile noi din industrie, pe total (piaţa internă şi piaţa externă), au crescut în termeni nominali atât faţǎ de luna precedentă cu 17,3% cât şi faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,9%. În perioada 1.I-30.IX.2013, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2012, comenzile noi din industrie au crescut cu 7,9%.

Indicii valorici ai comenzilor noi din industria prelucrătoare - serie brută -

2010=100 Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iunie

Iul.

Aug. r)

Sep. p)

Simbol 2012

2013

Industria prelucrătoare

131,5

130,6

126,7

108,6

115,6

120,2

124,3

143,4

134,7

133,8

117,7

115,4

135,3

IBI

117,3

127,0

127,9

115,7

107,0

102,4

120,5

122,6

119,3

115,0

120,5

109,0

122,6

IBC

144,8

133,4

125,5

105,2

123,3

134,0

127,4

163,3

149,0

149,0

111,4

120,2

145,7

IBF

125,2

144,4

133,8

106,6

100,1

122,3

134,6

145,3

138,6

133,7

136,9

115,6

140,8

IBU

117,9

126,9

127,0

100,6

110,9

114,6

120,7

118,9

117,6

124,6

134,4

113,6

127,8

r)

p)

Date rectificate; Date provizorii; vezi precizările metodologice. Industria bunurilor intermediare (IBI); Industria bunurilor de capital (IBC); Industria bunurilor de folosinţă îndelungată (IBF); Industria bunurilor de uz curent (IBU).


Evoluţia lunară a comenzilor noi din industria prelucrătoare - ianuarie 2010 – septembrie 2013 2010=100 180 160 140 120 100 80 60

Industria prelucratoare

IBI

IBC

IBF

Sep-13

Jul-13

May-13

Mar-13

Jan-13

Nov-12

Sep-12

Jul-12

May-12

Mar-12

Jan-12

Nov-11

Sep-11

Jul-11

May-11

Mar-11

Jan-11

Nov-10

Sep-10

Jul-10

May-10

Mar-10

Jan-10

40

IBU

Septembrie 2013 comparativ cu august 2013 Comenzile noi din industrie, în luna septembrie 2013, comparativ cu luna precedentă, au crescut cu 17,3%, datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+21,9%), în industria bunurilor de capital (+21,2%), în industria bunurilor intermediare (+12,5%) şi în industria bunurilor de uz curent (+12,4%) .

Septembrie 2013 comparativ cu septembrie 2012 Comenzile noi din industrie, în luna septembrie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, au crescut pe ansamblu cu 2,9%, datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+12,5%), în industria bunurilor de uz curent (+8,4%), în industria bunurilor intermediare (+4,5%) şi în industria bunurilor de capital (+0,7%).

Perioada 1.I-30.IX.2013 comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2012 Comenzile noi din industrie, în perioada 1.I-30.IX.2013, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2012 au crescut pe ansamblu cu 7,9%, datorită creşterilor înregistrate la urmǎtoarele grupe industriale: industria bunurilor de capital (+18,4%), industria bunurilor de uz curent (+5,8%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+4,1%). Scǎderi s-au înregistrat în industria bunurilor intermediare (-5,3%).

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA COMUNICAT DE PRESA NR.267/2013

2


Indicii valorici ai comenzilor noi din industria prelucrătoare serie brută SEPTEMBRIE 2013 faţă de : AUGUST 2013

Industrie prelucrătoare care lucrează pe bază de comenzi - total  Fabricarea produselor textile

SEPTEMBRIE 2012

1.I-30.IX.2013/ 1.I-30.IX.2012

117,3

102,9

107,9

138,7

114,1

109,5

114,0 96,9

104,4 118,4

99,5 113,1

107,0

101,0

92,6

110,6

109,8

113,1

109,8

96,8

82,0

111,0

105,2

103,1

131,3

114,3

89,4

114,8

107,8

100,6

109,5

129,7

117,3

133,6

120,1

126,8

65,3

26,7

122,9

Industria bunurilor intermediare

112,5

104,5

94,7

Industria bunurilor de capital Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

121,2

100,7

118,4

121,9

112,5

104,1

Industria bunurilor de uz curent

112,4

108,4

105,8

     

    

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice Industria metalurgică Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor Fabricarea altor mijloace de transport

- pe marile grupe industriale:

PRECIZĂRI METODOLOGICE 1. Sursa datelor o constituie capitolul CN ( Comenzile noi ) din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). 2. Cercetarea statistică este de tip selectiv. Tipul de sondaj utilizat şi procedeul de extragere a eşantionului este cel al sondajului stratificat cu selecţie aleatoare simplă fără revenire în cadrul fiecărui strat, în care variabilele de stratificare sunt reprezentate de: activitatea economică şi clasa de mărime a întreprinderii în funcţie de numărul de salariaţi. Datorită necesităţilor privind comparabilitatea rezultatelor pe grupe de activităţi omogene cât şi la nivel de întreprindere de la o perioadă la alta, categoria operatorilor economici cu potenţial economic ridicat (50 de salariaţi şi peste), se cercetează exhaustiv. Baza de selecţie a eşantionului asigură o reprezentativitate calculată după cifra de afaceri de 94,23% din mulţimea totală a unităţilor active. Datele se colectează de la circa 2800 operatori economici cu activitatea principală cuprinsă în diviziunile CAEN Rev.2: 13, 14, 17, 20, 21, 24÷30. Eroarea maxim admisă a estimaţiilor este de ± 3%.

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA COMUNICAT DE PRESA NR.267/2013

3


3. Concepte şi definiţii Obiectivul indicatorului comenzilor noi este acela de măsurare a tendinţei comenzilor noi primite de la clienţi interni şi externi. În timp ce indicatorul producţiei arată tendinţa volumului producţiei şi oferă o indicaţie asupra tendinţei valorii adăugate, datele despre comenzile noi permit prognoza, deşi doar pe termen scurt a producţiei şi cifrei de afaceri viitoare. Comenzile noi primite apar ulterior în producţie şi apoi în cifra de afaceri şi reprezintă, primul indiciu despre ceea ce urmează să se întâmple pe termen scurt. În concluzie, indicele comenzilor noi este un indicator de prognoză care furnizează informaţii privind ciclul economic. Comenzile noi din industrie reprezintă valoarea contractelor din luna de referinţă între un producător şi un client şi privesc livrările de bunuri şi servicii aferente producătorului, indiferent de perioada în care urmează a fi onorate. Nu sunt incluse în valoarea comenzilor: TVA, accizele, reducerile de preţuri, rabaturile şi discount-urile acordate în momentul comenzii şi valoarea ambalajelor restituite după livrare. Marile grupe industriale (industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de capital, industria bunurilor de folosinţă îndelungată, industria bunurilor de uz curent) reprezintă un nomenclator agregat de diviziuni sau grupe CAEN Rev. 2 utilizat în statistica europeană pentru caracterizarea industriei după destinaţia bunurilor produse. Industria bunurilor intermediare cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 131, 132, 133, 17, 201, 202, 203, 205, 206, 24, 255, 256, 257, 259, 261, 268, 271, 272, 273, 274, 279. Industria bunurilor de capital cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 251, 252, 253, 254, 262, 263, 265, 266, 28, 29, 301, 302, 303, 304. Industria bunurilor de folosinţă îndelungată cuprinde următoarele grupe CAEN Rev. 2: 264, 267, 275, 309. Industria bunurilor de uz curent cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 139, 14, 204, 21. 4. Algoritm de calcul Indicii valorici (nominali) ai comenzilor noi sunt indici de tip Laspeyres şi măsoară evoluţia acestora (în preţuri curente), pe total, diviziuni CAEN Rev.2 (13, 14, 17, 20, 21, 24÷30), precum şi pe marile grupe industriale. Indicii valorici (nominali) ai comenzilor noi pe total (piaţa internă şi piaţa externă) se calculează ca medie ponderată dintre indicele comenzilor noi pe piaţa internă şi indicele comenzilor pe piaţa externă, pe fiecare nivel de agregare (diviziune, mare grupă industrială şi total industrie). Ponderile sunt calculate pe baza cifrei de afaceri, conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de bază (2010). IMPORTANT! Pentru a evidenţia schimbarile din structura economiei, începând cu publicarea datelor pentru luna de referinţă ianuarie 2013, anul de bază utilizat în calculul indicelui comenzilor noi din industrie se modifică din 2005 în 2010. Schimbarea anului de bază presupune şi actualizarea sistemului de ponderare; modificările sistemului de ponderare reflectă schimbările structurale intervenite în activităţile din economia naţională. Aceste modificări au determinat recalcularea şi revizuirea corespunzătoare a seriilor de date publicate anterior. Schimbarea anului de bază s-a făcut în doi paşi, respectiv rescalarea indicilor la un nou an de referinţă (din 2005=100 în 2010=100) pentru perioada 2005-2009 şi recalcularea indicilor cu noul sistem de ponderare începând cu ianuarie 2010 şi până în prezent. Odată cu trecerea la noul an de bază şi noul sistem de ponderare 2010, seriile de timp în bază 2005 nu mai sunt disponibile, iar seriile de date revizuite, în bază 2010, sunt disponibile, în baza de date TEMPO online a INS. 5. Datele sunt provizorii şi periodic pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către operatorii economici din eşantion. Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţiile statistice Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 18 noiembrie 2013) şi Buletin Statistic de Industrie (termen de apariţie 14 noiembrie 2013). Următorul comunicat de presă va apărea vineri , 6 decembrie 2013.

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA COMUNICAT DE PRESA NR.267/2013

4

Comunicat nr 267 icn sept 2013 (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you