Page 1

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro

ROMÂNIA

Embargo ora 10.00

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 265 din 7 noiembrie 2013 Sacrificările de animale şi păsări şi producţia de carne în luna septembrie 2013 - date provizorii Pentru interpretarea corectă a rezultatelor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice de la pagina 4 a Comunicatului de presă 

În luna septembrie 2013, faţă de luna precedentă, numărul de animale sacrificate a scăzut la ovine şi caprine şi păsări, iar la bovine şi porcine a crescut; Greutatea în carcasă a acestora a scăzut la păsări, iar la bovine, porcine, ovine şi caprine a crescut. Comparativ cu luna septembrie 2012, numărul de animale sacrificate şi greutatea în carcasă a acestora au scăzut la porcine, iar la bovine, ovine şi caprine şi păsări au crescut. Sacrificările de animale şi păsări

Bovine – total

Animale şi păsări sacrificate - mii capete sept. aug. sept. *) 2012 2013 2013 47 53 55

Din care: în unităţi industriale specializate (abatoare)

Greutatea în carcasă

sept. 2012 7827

- tone aug. 2013 7866

sept. *) 2013 8455

14

13

13

2854

2702

2792

Porcine – total

370

344

356

28612

26931

27686

Din care: în unităţi industriale specializate (abatoare)

286

297

308

25091

23233

24666

Ovine şi caprine – total

364

421

412

5236

5081

5556

10

32

21

171

415

334

Păsări – total

18745

20954

19784

29259

32707

31382

Din care: în unităţi industriale specializate (abatoare)

16496

17811

16816

25921

27647

26708

Din care: în unităţi industriale specializate (abatoare)

Notă: Datele pentru unităţile industriale specializate (abatoare) s-au obţinut prin cercetări statistice exhaustive, iar pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale *) Date provizorii

Septembrie 2013 comparativ cu august 2013 Numărul total de bovine sacrificate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 3,8%, respectiv cu 7,5%. În unităţile industriale specializate numărul de bovine sacrificate a rămas constant, iar greutatea lor în carcasă a crescut cu 3,3%. În luna septembrie 2013, ponderea bovinelor sacrificate în unităţile industriale specializate a fost de 23,6% din totalul sacrificărilor de bovine. INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR.265 /2013

1


Numărul total de porcine sacrificate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 3,5%, respectiv cu 2,8%. În luna septembrie 2013, ponderea sacrificărilor de porcine în unităţile industriale specializate a fost de 86,5% din totalul porcinelor sacrificate. Numărul de porcine sacrificate în unităţile industriale specializate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 3,7%, respectiv cu 6,2%. Numărul total de ovine şi caprine sacrificate a scăzut cu 2,1%, iar greutatea lor în carcasă a crescut cu 9,3%. Tăierile în unităţile industriale specializate care au o pondere de 5,1% din totalul sacrificărilor de ovine şi caprine au scăzut cu 34,4%, iar greutatea acestora în carcasă cu 19,5%. Numărul total al păsărilor sacrificate şi greutatea în carcasă a acestora au scăzut cu 5,6%, respectiv cu 4,1%. În unităţile industriale specializate s-au realizat 85,0% din totalul tăierilor de păsări. Sacrificările în acest tip de unităţi au scăzut atât ca număr de păsări sacrificate cât şi ca greutate în carcasă cu 5,6%, respectiv cu 3,4%. Septembrie 2013 comparativ cu septembrie 2012 Numărul total de bovine sacrificate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 17,0%, respectiv cu 8,0%. Sacrificările de bovine în unităţile industriale specializate şi greutatea lor în carcasă au scăzut cu 7,1%, respectiv cu 2,2%. Numărul total de porcine sacrificate şi greutatea în carcasă a acestora au scăzut cu 3,8%, respectiv cu 3,2%. Sacrificările de porcine în unităţile industriale specializate au crescut cu 7,7%, iar greutatea acestora în carcasă a scăzut cu 1,7%. Numărul total de ovine şi caprine sacrificate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 13,2%, respectiv cu 6,1%. Sacrificările de ovine şi caprine în unităţile industriale specializate şi greutatea lor în carcasă au fost duble faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Numărul total al păsărilor sacrificate şi greutatea în carcasă a acestora au crescut cu 5,5%, respectiv cu 7,3%. În unităţile industriale specializate numărul păsărilor sacrificate şi greutatea în carcasă a acestora au crescut cu 1,9%, respectiv cu 3,0%. În lunile analizate greutatea medie în carcasă la animalele şi păsările sacrificate, prezintă uşoare oscilaţii. Greutatea medie în carcasă la animalele şi păsările sacrificate Greutatea medie în carcasă - kg septembrie 2012 Bovine - total

august 2013

septembrie *) 2013

166,5

148,4

153,7

203,9

207,8

214,8

77,3

78,3

77,8

87,7

78,2

80,1

14,4

12,1

13,5

17,1

13,0

15,9

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Din care: în unităţi industriale specializate (abatoare) Porcine – total Din care: în unităţi industriale specializate (abatoare) Ovine şi caprine - total Din care: în unităţi industriale specializate (abatoare) Păsări - total Din care: în unităţi industriale specializate (abatoare) *)

Date provizorii

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR.265 /2013

2


Evoluţia greutăţii în carcasă a animalelor şi a păsărilor sacrificate, în perioada septembrie 2012 - septembrie 2013

tone 145000 140000

~

~ ~

~

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 S

O

N

D

I

F

2012

Bovine

M

A

M

I

I

A

S

2013

Porcine

Ovine şi caprine

Păsări

În perioada septembrie 2012 – septembrie 2013, cele mai mari creşteri ale greutăţii în carcasă s-au înregistrat în lunile decembrie şi aprilie la porcine, respectiv la ovine şi caprine, când au loc sacrificările tradiţionale ocazionate de sărbătorile de Crăciun şi Paşte.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR.265 /2013

3


Precizări metodologice 1. Sursa datelor Informaţiile lunare privind sacrificările totale de animale şi păsări sunt obţinute prin însumarea datelor provenite din două surse: - cercetarea statistică lunară pentru unităţile industriale specializate (abatoare), care furnizează date privind producţia de carne de animale şi păsări (numărul de capete sacrificate, greutatea în viu şi greutatea în carcasă a acestora), în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1165/2008/CE privind statisticile referitoare la efectivele de animale şi la carne, publicat în JOL nr. 321 din 1.12.2008. Cercetarea statistică este de tip exhaustiv (datele se colectează de la circa 250 de operatori economici), şi se adresează tuturor întreprinderilor din întreaga ţară care au activitate principală sau secundară „Producţia şi conservarea cărnii”, clasa 1011 sau „Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre” clasa 1012 conform clasificării CAEN Rev.2.; - estimări ale sacrificărilor din afara abatoarelor (numărul de animale şi păsări sacrificate şi greutatea în viu a acestora; pentru obţinerea greutăţii în carcasă s-a folosit un coeficient mediu de la abatoare), realizate de specialiştii direcţiilor agricole judeţene ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Specialiştii sunt repartizaţi în cadrul judeţului pe comune (sau pe grup de 3-4 comune); aceştia colectează datele din registrele agricole, le compară cu informaţiile deţinute de structurile sanitar veterinare locale şi cu alte informaţii obţinute din exploataţiile agricole fără personalitate juridică (gospodăriile populaţiei). 2. Concepte şi definiţii Termenul de „carcasă” a) La bovine, greutatea în carcasă înseamnă greutatea corpului întreg al unui animal sacrificat după îndepărtarea pielii, sângelui şi organelor interne, fără cap, uger, coadă, grăsimi renale şi picioare (separate la nivelul articulaţiilor metacarpiene şi metatarsiene). b) La porcine, greutatea în carcasă înseamnă greutatea corpului animalului sacrificat, întreg sau împărţit în jumătăţi egale de-a lungul şirei spinării, după sângerare, fără organe interne, păr, copite, limbă, osânză şi diafragmă. c) La ovine, greutatea în carcasă înseamnă greutatea corpului animalului sacrificat, după sângerare şi îndepărtarea pielii, fără organe interne, fără cap şi picioare (separate la nivelul articulaţiilor metacarpiene şi metatarsiene). Rinichii şi grăsimea renală sunt incluse în carcasă. d) La păsări, greutatea în carcasă înseamnă greutatea pasării sacrificate, după sângerare, fară fulgi, puf şi organe interne (intestine, ficat, inimă, pipotă) şi fără cap, gât şi gheare. Greutatea medie în carcasă: reprezintă raportul dintre greutatea în carcasă şi numărul de animale sau păsări sacrificate. Pentru detalii, consultaţi baza de metadate http://colectaredate.insse.ro/metadata/public.htm?locale=ro

statistice

accesând

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar nr.9/2013, termen de apariţie 26 noiembrie 2013

Următorul comunicat de presă va apărea luni, 9 decembrie 2013 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COMUNICAT DE PRESĂ NR.265 /2013

4

Comunicat nr 265 presa sacrific 9 2013