Page 1


1

2

3

4


EN 340


Категорија

Карактеристики на заштитните категории за обувки

01

Основни карактеристики согласно EN347

S1

Сите основни карактеристики од 01 и дополнителна заштита со метална капица, заштита од удар со максимално отпорно ниво од 200Ј и притисок 15N. Затворен преден дел на обувките, антистатички, амортизација на енергијата во делот на петата.

S1P S2 S3 S4 S5

Сите основки карактеристики од S1 + метална табаница (заштита од бодење) Сите основки карактеристики од S1 + отпорност на пропуштање на вода Сите основки карактеристики од S2 + метална табаница (заштита од бодење) Согласно со EN 345 S1, изработени од PVC или гума, 100% непропусливост на вода Сите основки карактеристики од S4 + метална табаница (заштита од бодење)


14


Випром ХТЗ Каталог  

www.viprom.com.mk