Page 1

Verdere studer n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master


Alles over bachelors en masters •

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be

Awel, luistert naar kinderen en jongeren tel. 102 of www.awel.be

Informatie 2012-2013 De informatie in deze brochure is actueel voor het academiejaar 2012-2013. Vanaf september 2013 wijzigt de structuur licht en zullen hogescholen in Vlaanderen enkel nog professionele opleidingen aanbieden.

Een uitgave van De Ambrassade, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel


Verdere studer n

Zoek de zeven verschillen: bachelors en masters Met een diploma van het secundair onderwijs kan je verder studeren aan een hogeschool of een universiteit. De structuur van het hoger onderwijs in BelgiĂŤ werd afgestemd op die van het internationale model van de Europese Hoger Onderwijs Ruimte. Dat heeft het voordeel dat je overal in Europa gemakkelijk kan gaan studeren.


Kan je vrij kiezen wat je gaat studeren? Het hoger onderwijs in Vlaanderen is vrij en open voor iedereen (die een diploma secundair onderwijs haalde). Dat wil zeggen dat je zelf kiest in welke studierichting en aan welke hogeschool of universiteit je les wil volgen. Enkel voor de studies voor arts, tandarts en bepaalde artistieke opleidingen (dans, zang, toneel,...) moet je eerst slagen voor een toelatingsexamen.


Wat is de bachelormasterstructuur? De bachelor-masterstructuur wordt door alle landen van Europa toegepast (hoewel in sommige Europese landen je rechtstreeks van het secundair onderwijs naar een master kan gaan). Dat maakt in heel Europa de opleidingen overzichtelijker en door de gelijkwaardige studiestructuur is het makkelijker om van studierichting te veranderen of in het buitenland te gaan studeren.


Wat is het verschil tussen een bachelor- en een masteropleiding? Professionele bacheloropleidingen volg je in een hogeschool. Na het behalen van 180 studiepunten ben je een bachelor. Studeer je aan een universiteit, dan volg je eerst een academische bacheloropleiding, en kan je daarna doorstromen naar een masteropleiding van 60 of 120 studiepunten. Als je dan bent afgestudeerd, ben je een master. De bachelor-masterstructuur gaat niet meer verder op studiejaren, maar is opgebouwd in studiepunten die je moet behalen.


Wat is de betekenis van al die studiepunten? De omvang van een opleiding of een opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten. Een studiepunt geeft de studiebelasting weer. Een studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur studie, oefening, hoorcollege, labo enzovoort. Met die studiepunten wordt dan een hele opleiding samengesteld. Een bacheloropleiding heeft een studieomvang van 180 studiepunten. Een masteropleiding heeft een studieomvang van 60 of 120 studiepunten (het aantal studiepunten geldt enkel voor Vlaanderen, in de Franse en Duitse Gemeenschap wordt met andere aantallen gewerkt).


Wat zijn de voordelen van de Europese bachelormasterstructuur? Heel Europa volgt het systeem met bachelors en masters. Door die structuur is het niveau van de opleidingen in alle Europese landen vergelijkbaar. Dat wil zeggen dat wie in BelgiÍ afstudeert als bachelor in een bepaalde studierichting een gelijkaardige bagage heeft als iemand die in Frankrijk of Spanje een bachelor in diezelfde richting haalt. Het voordeel is dat een bachelordiploma mogelijkheden geeft om in heel Europa masterstudies te starten. Ook na je studies kan je makkelijker aan het werk in het buitenland, omdat men gemakkelijker je Vlaamse diploma’s kan vergelijken.


Welke opleidingen kan je in een hogeschool volgen? In hogescholen volg je een professionele bacheloropleiding van 180 studiepunten. Het professionele bachelordiploma is gericht op een beroep. Met een professioneel bachelordiploma kan je doorstromen naar een master via een schakelprogramma. Voor de specifieke studierichtingen verwijzen we naar het aanbod van de verschillende hogescholen.


Welke opleidingen kan je aan een universiteit volgen? Aan een universiteit kan je een academische bacheloropleiding volgen. Die heeft ook een studieomvang van 180 studiepunten maar is gericht op academische vorming en de doorstroming naar een masteropleiding. Het is geen voorbereiding op een concrete job, maar geeft een diepgaande algemene vorming. De meeste studenten stromen daarna door naar een masteropleiding. Daarin specialiseer je je en word je voorbereid op de arbeidsmarkt of op een wetenschappelijke carrière.


Stap eens binnen bij het JIP! In een Jongereninformatiepunt in je buurt kan je informatie opzoeken in folders of op het internet, maar je kan er ook terecht voor een gesprek. De JIP-medewerkers helpen je met je vragen en zoeken samen een oplossing voor je probleem. Binnenstappen in een JIP is helemaal gratis. Op zoek naar het JIP in je buurt? ➜ www.jips.be

Najaar 2012 • V.U.: Marjolein Haan, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel

Jongerengids.be is de snelste weg naar alle informatie voor jongeren. Je vindt er een antwoord op al je vragen.

120177_VIP_Verder studeren_LR  
Advertisement