Page 50

[εξώφυλο] •

Δημήτρης Φωτιάδης

Το εργαστήριο Med Lab Όταν βρίσκεται στα Γιάννενα, τις μισές περίπου ημέρες της εβδομάδας δηλαδή, ο χρόνος του Δημήτρη Φωτιάδη μοιράζεται ανάμεσα στην πανεπιστημιακή έδρα, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο και το… καμάρι του, τη Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων. Αναφερόμενος στην τελευταία, δεν παραλείπει να μνημονεύσει τη συνεισφορά στη δημιουργία της, του οραματιστή τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αείμνηστου Δημήτρη Γλάρου. Το Med Lab είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο εργαστήριο Τα καινοτόμα προϊόντα του ΕΤΕΠΗ Πανεπιστημίου στην Ευρώπη, ως προς τον αριθμό επιστημόνων Ο Δημήτρης Φωτιάδης δικαιούται να δηλώνει υπερήφανος που απασχολεί - περίπου 80 άτομα - με δικό του διοικητικό για τα «καινοτόμα προϊόντα» που αναπτύσσονται από τις μηχανισμό, υποστήριξη και ασφαλώς ερευνητικό τμήμα. επιχειρήσεις του Πάρκου – είναι απόλυτος και ξεκαθαρίζει πως Το εργαστήριο αυτοχρηματοδοτείται, πράγμα που δε δέχεται τις λέξεις «ανακάλυψη» ή «έρευνα». Ξεχωρίζει ένα σημαίνει πως συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά σύστημα εντοπισμού ελιών που λειτουργεί με ραδιοσυχνότητες έργα, διεκδικώντας ευρωπαϊκούς πόρους από ανταγωνιστικά και το οποίο εγκαθιστάμενο πάνω στα τσουβάλια, δίνει τη προγράμματα, στα οποία ελάχιστοι έχουν τα κότσια να δυνατότητα στους παραγωγούς να βρίσκουν τους σάκους που προσπαθήσουν καν. Τα κονδύλια της Ε.Ε. που εισρέουν με έχουν θαφτεί από τον όγκο των ελιών κατά την συγκομιδή, αυτόν τον τρόπο στην Ήπειρο, δε στερούνται από το ΠΕΠ ή ώστε να μην ξεχνιούνται. τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα των Υπουργείων Μέσα στο Πάρκο, έχουν επίσης αναπτυχθεί συστήματα με και είναι ενδεικτική η επιτυχία του Εργαστηρίου μόνο στο ιδιαιτερότητες στα ενεργειακά θέματα. Υπάρχουν καινοτόμα πρόγραμμα MP7, το οποίο χρηματοδοτεί ερευνητικά πρότζεκτ προϊόντα στο συγκεκριμένο τομέα σε ένα ποσοστό 7% από το σύνολο «ο τομέας της που σχεδιάζονται και παράγονται σε των προτάσεων που υποβάλλονται. βιοιατρικής τεχνολογίας συνεργασία με βιομηχανίες της περιοχής, Η δουλειά που παράγει το οι οποίες αναλαμβάνουν κομμάτια της Εργαστήριο είναι σημαντική, έχει δώσει πάρα παραγωγικής διαδικασίας. τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, πολλά Νόμπελ, αν αν κρίνουμε από τον όγκο των Μια ακόμα από τις επιχειρήσεις του και ο Δημήτρης εργασιών που δημοσιεύονται κατ’ Πάρκου, η OSTRAKON παράγει ένα Φωτιάδης βάζει τον έτος σε περιοδικά ή ανακοινώνονται μηχάνημα υπερήχων για την επούλωση πήχη πολύ χαμηλότερα, σε διεθνή συνέδρια. Ακολουθεί τρεις των οστών. Το μηχάνημα αυτό έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις: η αποκλείοντας «σαρώσει» όλα τα βραβεία στη βιοιατρική πρώτη είναι η μοντελοποίηση των τεχνολογία, σύμφωνα με τον καθηγητή. κατηγορηματικά το ιστών του ανθρωπίνου σώματος, Υπάρχει τέλος, και ένα προϊόν που ενδεχόμενο, λόγω με τη χρήση ηλεκτρονικών αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο του των αντικειμενικών υπολογιστών. Η δημιουργία ενός Δημήτρη Φωτιάδη και δουλεύεται μαζί μοντέλου εισροής αίματος σε μια συνθηκών…» με μια εταιρεία - μέτοχο του ΕΤΕΠΗ. αρτηρία διευκολύνει τη μελέτη των «Το σύστημα αυτό κάνει τρισδιάστατη συνθηκών, κάτω από τις οποίες μια απεικόνιση των αρτηριών, ώστε να βρίσκουμε τη στένωση και αρτηρία μπουκώνει και προκαλεί το σχηματισμό θυρωματικής να μελετάμε τη θυρωματική πλάκα». πλάκας. «Έχουμε δημιουργήσει αλγορίθμους και μπορούμε Υπάρχουν όμως, και προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί να κάνουμε το αίμα να τρέχει και να παρακολουθούμε πως από εταιρείες του Πάρκου, σε συνεργασία με ερευνητές του μεταβάλλεται η αρτηρία. Για να δείξουμε ότι τα μοντέλα είναι Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα οποία θέλουν χρόνο για να αξιόπιστα, ενίοτε κάνουμε πειράματα με πειραματόζωα, στο γίνουν εμπορικά. «Αν εξαιρέσουμε τα ενεργειακά συστήματα σύγχρονο εργαστήριο που δημιουργήσαμε μόνοι μας και που βρίσκονται ήδη, σε διαδικασία εμπορικής εκμετάλλευσης, λειτουργούμε σε συνεργασία με επιστήμονες της Ιατρικής τα υπόλοιπα προϊόντα είναι στα πρώτα τους βήματα ακόμα, Σχολής. Οι τελευταίοι μας δίνουν διαρκώς νέα δεδομένα και με θέλουν χρόνο». βάση αυτά, επαληθεύουμε τα μοντέλα». επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις της θερμοκοιτίδας του Πάρκου, θα υπάρχουν ειδικά κίνητρα και θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις απασχόλησης. Όνειρο του προέδρου του Πάρκου είναι να ξεφύγουμε από ένα κτίριο με 25 επιχειρήσεις που απασχολούν 120 άτομα και να πλησιάσουμε στα πρότυπα των Πάρκων που λειτουργούν σε άλλες περιοχές, με πληθυσμό 100.000 κατοίκων, όπου το Πάρκο απορροφά εργατικό δυναμικό 5.000 ατόμων. Και πιστεύει πράγματι, πως μπορούμε…

50

V I P C L A S S I C - Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9

VIP CLASSIC 03  
VIP CLASSIC 03  

VIP CLASSIC 03

Advertisement