Page 48

[εξώφυλο] •

Δημήτρης Φωτιάδης

Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων που λειτουργεί μέχρι σήμερα, στο εργαστήριό του. Η εμπλοκή του με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ), στο οποίο σήμερα κατέχει τη διπλή θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, ξεκίνησε περίπου το 1997, από τη στιγμή δηλαδή που εκλέχτηκε στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Μετέχει τώρα, επίσης, στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ως μέλος, σε πολλά Δ.Σ. φορέων και σε επιστημονικές οργανώσεις. Εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει εκλεγεί καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου της πόλης μας και στη δεδομένη φάση, θέτει ως στόχο ζωής την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής των Ιωαννίνων. Θεωρεί πως το Πολυτεχνείο θα βοηθήσει με ποικίλους τρόπους το Πανεπιστήμιο. Καλοί φοιτητές θα συγκρατηθούν από την εσωτερική μετανάστευση σε μια πόλη που σήμερα διαθέτει Πολυτεχνείο. «Μυαλά» θα προσελκυστούν από την υπόλοιπη Ελλάδα και θα δημιουργηθεί μια κοινότητα που θα λειτουργεί πάνω στις νέες τεχνολογίες. «Το Πολυτεχνείο θα κάνει έρευνα πιο «πέψιμη» από την κοινωνία» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Φωτιάδης, επισημαίνοντας πως το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων είναι το μόνο από τα μεγάλα περιφερειακά ιδρύματα της χώρας, χωρίς Πολυτεχνική Σχολή. Από τους πολλούς τίτλους που θεωρητικά, μπορούν να κοσμούν το βιογραφικό του, ο Δημήτρης Φωτιάδης προτιμά έναν όταν συστήνεται και δηλώνει απλά «καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

περίπου 25 επιχειρήσεις, πέντε δομές και ένα εργαστήριο, το Πάρκο έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορεί να θεωρείται επιτυχημένο». Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι πως το ΕΤΕΠΗ είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο και όχι ένα «σπίτι» για την έρευνα. Αποστολή του είναι να ενώσει την έρευνα που γίνεται αλλού, με την τοπική οικονομία. Να μεταφερθούν δηλαδή, στην κοινωνία δια μέσω αυτού, οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και τα Ινστιτούτα, ώστε να αποδώσουν σε θέσεις εργασίας, σε γνώση και γενικότερα υπέρ της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Αυτό που θέλει ο κ. Φωτιάδης στο Πάρκο, είναι περισσότερους τεχνοβλαστούς από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τεχνοβλαστός είναι μια επιχείρηση που ξεκινά ως ιδέα από το Πανεπιστήμιο και κάποιος άνθρωπος τη βγάζει στην κοινωνία, κάνοντάς την ο ίδιος επιχειρηματική δραστηριότητα ή βρίσκοντας επενδυτή για να το πράξει. «Το ΕΤΕΠΗ δεν πηγαίνει μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είναι το φυτώριο, όπου οι ιδέες γίνονται επιχειρηματική δραστηριότητα». Το δεύτερο που προσδοκά ο κ. Φωτιάδης για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η αποδοτική παρουσία του Πάρκου, είναι η μεγαλύτερη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων με το Πανεπιστήμιο. «Θα θέλαμε τα εργαστήρια να είναι η σημαία για την περιοχή. Π.χ. η SPIDER, γιατί να μην αναπτύσσει καινούργια προϊόντα, με βάση τη γνώση που παράγεται μέσα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων;» αναρωτιέται. Το ΕΤΕΠΗ θα πρέπει, πιστεύει, να «τρέξει» περισσότερο τη δημιουργία τεχνοβλαστών και τη συνεργασία, να ασχοληθεί περισσότερο με τη λειτουργία του εργαστηρίου που έχει, να αναπτύξει το εργαστήριο τροφίμων που είναι το άλλο μεγάλο στοίχημα. Σε ένα επόμενο βήμα, το ΕΤΕΠΗ μπορεί να συνεισφέρει και αναπτυξιακά στην περιοχή, όπως προσπαθεί να κάνει με το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) για τις περιοχές Πωγωνίου, Καλαμά και Μουργκάνας. Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονήθηκε υπό τις κατευθύνσεις του Δημήτρη Φωτιάδη και κατέληξε να εγκριθεί και να βραβευτεί από το Υπουργείο Οικονομίας πριν από μερικούς μήνες, μαζί με άλλα 12 για ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ 130 περίπου μελετών. Ο απώτερος στόχος της διοίκησης του ΕΤΕΠΗ είναι η δημιουργία στον τόπο μας μιας ζώνης καινοτομίας, κάτι σαν το Silicon Valley σα να λέμε, όπου θα εγκατασταθούν καινοτόμες

«Το Πολυτεχνείο θα κάνει έρευνα πιο «πέψιμη» από την κοινωνία»

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ) άρχισε τυπικά να στήνεται, το Σεπτέμβριο του 2003. Τότε, καταρτίστηκε το καταστατικό της εταιρείας διαχείρισης που έλαβε την επωνυμία «ΕΤΕΠΗ Α.Ε.». Η λειτουργία του Πάρκου ξεκίνησε ουσιαστικά τον Ιούνιο του 2004. «Τα πέντε πρώτα χρόνια για ένα Πάρκο θεωρούνται πολύ κρίσιμα, γιατί θα κρίνουν αν θα είναι βιώσιμο ή όχι, πρώτα από όλα» επισημαίνει ο κ. Φωτιάδης. «Εμείς, από το 2008, από τον τέταρτο χρόνο δηλαδή, λειτουργίας και μετά, είμαστε βιώσιμοι. Το Πάρκο είναι σήμερα, μια επικερδής δραστηριότητα». Φέτος συγκεκριμένα, έβγαλε κέρδη της τάξεως περίπου του 15% του τζίρου του που ανέρχεται στα 160.000 ευρώ. Στα πλαίσια του ΕΤΕΠΗ, λειτουργούν η θερμοκοιτίδα, οι δομές στήριξης των επιχειρήσεων και τα Ινστιτούτα. «Με

48

V I P C L A S S I C - Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9

VIP CLASSIC 03  
VIP CLASSIC 03  

VIP CLASSIC 03

Advertisement