Page 1

R E F F E R DE T BER 2017

CEM JAARGANG 32 - DE

10

3e helft Vios vrouwen 1 1

groot succes

18

11 Jaar Rydaholm te Zweden

26

Midwinterloop 2018

38

Update over de kantine DEverbouwing TREFFER APRIL 2016


OVER COTTUS: Cottus, ooit begonnen in Twente, is met vestigingen in:

Almelo Apeldoorn Eindhoven Enschede

Groningen Heerenveen Hoogeveen

uitgegroeid tot een grote regionale technische dienstverlener met een “echt technisch hart�. Cottus detacheert medewerkers in de:

INSTALLATIETECHNIEK WERKTUIGBOUWKUNDE INDUSTRIE Kwaliteit en vakmanschap staan bij ons voorop, wat onze opdrachtgevers en medewerkers terug zien in onze eigen Cottus Vakscholen. Onze goed opgeleide en gekwalificeerde technische medewerkers zijn werkzaam binnen de Metaal & Techniek CAO. De kennis en kunde, de liefde voor het vak en de gedrevenheid, maken het verschil!

mail: apeldoorn@cottus.nl tel.: 055 - 30 300 07

www.cottus.nl


Inhoudsopgave

10 11 jaar Rydaholm zweden) Hoe vergaat het Anton en Erna Melanie en Kelly van Duinen in Zweden

Voorwoord

3e helft dames een fantastische feestavond in de Blue Sky in Emst

18

Tekst: Rinus Koetsier

In de donkere dagen tussen Sinterklaas en Kerst ligt een goed gevulde Treffer voor u. In deze uitgave hebben we medewerking gehad van de mensen genoemd in het onderstaande colofon. We hebben in deze Treffer artikelen over JO-19 en JO-15. In oktober waren Anton en Erna van Duinen weer eens in Vaassen. Anton beschrijft 11 jaar Rydaholm in Zweden. Ook is er aandacht voor de derde helft van de VIOS-vrouwen en voor de verbouwing van de kantine. Tevens is er een samenvatting van de ledenvergadering en een voorbeschouwing op de midwinterloop en de nieuwjaarsreceptie. De sponsoren die we dit keer bezocht hebben, zijn Berghuis konstruktie en lasbedrijf en Jarus Afbouw. Kijkt u goed naar de oproep van de VOC. Vindt u dat er nog iets verbeterd kan worden dan heeft u nu de kans hiervoor een aanvraag te doen. De vorige maand hebben de vrienden van VIOS de kantinevrijwilligers een prachtig poloshirt aangeboden. Tussen de start van het seizoen en nu is er weer het nodige gebeurd. Het kan altijd beter maar we mogen niet mopperen. De jeugd draait goed, er komen talenten aan, het eerste speelt in de middenmoot en we verbeteren onze prachtige accommodatie nog steeds. We wensen een ieder fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.

23

in gesprek met Maurits Visch Kleine jongens worden groot!

genieten langs de lijn bij Jongens onder 15

38

Veel plezier met het lezen van de Treffer.

erik prins Erik Prins (53) is trainer van ons 2e elftal. Heeft voorgaande jaren jeugdelftallen getraind. Was in de jaren 80 de spits van VIOS 1. Heeft wel een paar vervelende blessures opgelopen. Hij ging niets uit de weg op het voetbalveld.

30

Erik werkt bij Nefit industrial. Dit is een gieterij waarbij hij het buiten slijpwerk bij de expeditie verzorgt. Als zijn gezondheid het toelaat, blijft hij nog een aantal jaren trainer van senioren of junioren.

wat is de status van de verbouwing van onze kantine

colofon Uitgave:

Internet

Met medewerking van:

Verspreiding

December 2017

www.viosvaassen.nl

Jeroen van ‘t Einde, Daan Eggink,

Peter van Schoonhoven

detreffer@viosvaassen.nl

Hiddo de Vries, Wim van der

Oplage: 800 exemplaren

Maten, Jate Leerdam, Rinus

ADVERTENTIES

Redactie

Koetsier, Nick Mager, Ron Eggink,

Peter van Schoonhoven

Rinus Koetsier

Erik Ellens, Klaas Zondergeld,

detreffer@viosvaassen.nl

Redactieadres:

Estelle van Wijngeeren en Gerard

Postbus 235

Vormgeving

van Gurp

BORDSPONSORING

8170 AE Vaassen

Nick Mager - 2BHIP

Fotografie

Bertus v.d. Oosterkamp

Bertus v.d. Oosterkamp

bertus.oosterkamp@kpnplanet.nl


Uw club én de buurt versterken.

Waardoor iedereen wint.

Rabobank Noord Veluwe ondersteunt V.I.O.S. Vaassen V.I.O.S. Vaassen brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Vaassen en dat ondersteunen we van harte.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl Een aandeel in elkaar

Waardig afscheid nemen met aandacht en respect in liefde voor de medemens.

0578 57 03 17 Dag en nacht bereikbaar. Voor Vaassen, Epe, Apeldoorn, Zwolle, Deventer en omgeving. Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Persoonlijke uitvaartbegeleiding

Wim en Hilda Pelgröm Wim & Hilda Pelgröm

ns assio c c o 50 d! Ca. 1p voorraa o

Autobedrijf Favoriet Laan van Fasna 15, 8171 KH Vaassen Tel. 0578-571974, Mobiel 06-51297171, www.autobedrijffavoriet.nl, info@autobedrijffavoriet.nl

4

www.pelgromuitvaarten.nl www.pelgromuitvaarten.nl Advertentie 3


voorwoord van de

Tekst: Gerard van Gurp

VOORZITTER Beste sportvrienden en -vriendinnen, Op 30 oktober j.l. hielden we onze jaarvergadering en konden we als bestuur met jullie, onze leden het afgelopen jaar evalueren en de plannen voor het komende jaar presenteren. De kantine verbouwing die we in fases willen uitvoeren neemt hiervan een belangrijk stuk in, en in deze Treffer zal Klaas een toelichting geven op de plannen. Uiteraard valt of staat deze verbouwing met onze financiële positie. Verderop in deze Treffer kunt u een verslag lezen over het verloop van deze goed bezochte jaarvergadering. We kijken als vereniging terug op een financieel lastig jaar. Tegenvallende inkomsten hier en daar zorgen ervoor dat we komend jaar wat soberder moeten omspringen met ons huishoudboekje. We vragen daarbij met nadruk jullie aller medewerking. Zuinig zijn op de spullen van onze en jullie vereniging helpt mee en bespaart geld. Ook het vinden van nog meer sponsoren die wat willen betekenen voor onze vereniging is een welkome aanvulling. Het is geen geheim dat de elftalfeesten en activiteiten een goede bijdrage hebben aan de omzet van de kantine afgelopen jaar. Het is mooi om te zien dat er gelukkig weer allerlei initiatieven worden ontplooid om de elftalfeesten ten bate van Vios (en een te bespreken deel voor het elftal zelf ) ook dit seizoen weer te houden (al kun je daar geen begroting op sturen, maar toch). Ik verheug me op de diverse avonden met elkaar. Als bestuur zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor de altijd gezellige Nieuwjaarsreceptie op Vrijdag 5 januari a.s. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Bij de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsreceptie ben ik elk jaar weer positief verrast over het aantal leden dat gehuldigd mag worden voor hun jarenlange trouw aan onze vereniging. Het verdient ons aller respect en dat zullen we tijdens de komende receptie weer laten blijken. Met de Treffercommissie zijn we aan het kijken of we de indeling van de advertentiepagina’s overzichtelijker kunnen maken zodat deze nog meer recht doen aan de uitstraling van het blad en de adverteerder. Denkt u bij uw uitgaven aan deze belangrijke groep sponsoren en koop bij een van onze adverteerders, zij denken ook aan ons! Op het moment van schrijven gaat het goed met de sportieve prestaties van de diverse senioren en juniorenteams op het veld zowel als in de zaal. Bij de 35+ mogen we ons 1e team en ons 2e team feliciteren met het onlangs behaalde kampioenschap. Goed gaat het ook met de Dames en Meisjes, en diverse junioren elftallen draaien goed bovenin hun competitie mee. Vaak spreken we (ook ik) in het algemeen wel over DE elftallen, maar onbewust worden de prestaties van de dames en meisjes en lagere senioren en jeugdelftallen (die toch een belangrijke groep vormen binnen onze vereniging) dan nog wel eens vergeten. Ze doen goed mee in de diverse competities en mogen hier dus zeker genoemd worden. Bij deze hoop ik dat voor alle teams recht gezet te hebben en wens ik iedereen veel leesplezier met deze goed gevulde laatste Treffer van 2017, en uiteraard heel plezierige en goede komende feestdagen. Ik zie u / jullie graag gezond weer op onze Nieuwjaarsreceptie welke wordt gehouden op vrijdag 5 januari 2018 in ons clubhuis. m.vr.gr. uw en jullie voorzitter Gerard van Gurp.

Voorzitter Gerard van Gurp

Bedankje namens Jan van Laar Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor het medeleven vanwege mijn verblijf in Randerode. Wij bedanken de “Vrienden van Vios” voor het mooie boeket bloemen dat wij mochten ontvangen. Met vriendelijke groet, Jan van Laar. Bremstraat 89.

5


HET ADRES VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN! LUUK en MARJA

LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56 Dor ps straat 56 8171 BS Vaassen

8171 BS Vaas sen

T0578 571384 T 0 578 57 13 84 info@opticontact.nl

info@opticontact.nl

opticontact.nl Het adres voor opticontact.nl brillen en contactlenzen

PROMOHOUSE promowear, gifts... and more

Tweelingenlaan 33-37 7324 AP APELDOORN

T: +31 (055) 578 88 05 W: www.promohouse.nl

www.jate.nl

info@jate.nl

6

Als het om letselschade gaat..!

WWW.TRIALISGROEP.NL Tel. 055 - 506 45 34


Tekst: Hiddo de vries

VANUIT HET

BESTUUR

Uit de ledenvergadering De afgelopen ledenvergadering van 30-10-2017 werd weer goed bezocht, 57 leden waren afgekomen op deze vergadering, we ontvingen 4 afmeldingen. We zijn zeer ingenomen met de verkiezing van Jacco Verstraeten als nieuwe penningmeester van VIOS. Jacco zal, als hij zich heeft ingewerkt in de materie, een financiële commissie gaan leiden. Deze commissie wordt mede bemenst door een aantal vrijwilligers die zich hebben aangeboden na de noodoproep die wij in de Nieuwsbrief plaatsten. In de vergadering werd teruggekeken op de punten die zijn gerealiseerd n.a.v. het beleidsplan 2016 – 2020. Enkele belangrijke punten hieruit. Op voetbalgebied werden een aantal coördinatoren gevonden, Jan Beekman (Zaalvoetbal, Jeroen van ’t Einde, (lagere senioren, 35+ en 45+) en Anniek Stoker (Dames en meiden). Bart Dijkstra gaat Henri Sellis ondersteunen bij de voetbalzaken rond het 1e, 2e en JO19-1. Vanuit de jeugd zijn dit seizoen wederom een aantal spelers geselecteerd voor de 1e selectie. Wij konden twee kampioenen huldigen beide meisjes teams, MO15-1 en MO-17-1. De trainers van VIOS beschikken over een VOG (verklaring Omtrent gedrag), voor een enkeling is nog een nieuwe aanvraag nodig. Op het gebied van de communicatie werd Inez van ’t Einde bereid gevonden om ons te helpen met de communicatie via Twitter en Facebook. De internetsite werd aangepast zodat uitslagen vrijwel direct zichtbaar zijn. Daarnaast werd het mogelijk om je digitaal aan te melden als lid van VIOS. Met dank aan Arjan Mensink die dit mogelijk heeft gemaakt. Het digitale formulier wordt sneller verwerkt en de kans op fouten is een stuk kleiner geworden. Tevens werd het via de site mogelijk gemaakt om de aanschaf van ons nieuwe kledingmerk Hummelsportkleding en merchandise te doen. De sponsorcommissie werd uitgebreid met twee nieuwe gezichten, Coen Stoker en Mariska Tijssen kwamen de commissie versterken. Met Hummel werd een contract afgesloten als leverancier van de eigen VIOS kledinglijn. Voor de J017 en JO15 werden nieuwe sponsoren gevonden voor de wedstrijdkleding.

De JO19-1 en de DA 1 kregen eveneens nieuwe kleding. En voor 2 zaalvoetbal en een 35+ team werden nieuwe sponsoren gevonden. Voor de accommodatie werden een aantal projecten gerealiseerd mede met dank aan de inbreng van de Vrienden van VIOS en de VOC. Er werd een breed tegelpad aangelegd vanaf de kleedkamers naar het kunstgrasveld met een dubbele toegangspoort. Langs het kunstgrasveld (oostzijde) zijn nieuwe stoeltjes geplaatst en is het hekwerk aangepast. De keuken van het clubgebouw werd in de kerstvakantie vervangen en tevens is het magazijn vergroot. In de kantine werd een grootbeeld TV geplaatst. Het kunstgrasveld heeft groot onderhoud gehad, met een compliment aan de onderhoudsploeg hiervan over de goede staat waarin het veld verkeerde. Hero Heering presenteerde de evaluatie van de afgelopen dorpsavonden. Hieruit kwam naar voren dat de commissie behoefte heeft aan versterking van de organisatie, er zijn een aantal vacatures, waarvoor vrijwilligers worden gezocht. De dorpsavonden laten de afgelopen jaren een dalende trend zien wat betreft de opbrengst. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten die moeten worden gemaakt, maar ook doordat de avonden later op gang komen, nu pas vanaf 22.30, de jeugd geeft geen geld uit en gaan al vroeg naar de Ruif of de Toren. De pub quiz en de zeskamp zijn positief ontvangen maar dragen niet echt bij aan meer opbrengst. Hoe verder? De commissie is in samenwerking met de Vaassense ondernemersvereniging in gesprek voor enkele wijziging in de agenda. Zo wordt gedacht aan twee donderdagavonden waarop een zeskamp en een beachvolleybaltoernooi kunnen worden georganiseerd. Daarnaast zijn we nog een aantal andere opties aan het bekijken. Inbreng van leden op dit gebied is zeer welkom.

7


AVZ Asbest AVZverwijdert Asbest verwijdert uw asbest uwdak– asbest en dak– en

UW TWEEWIELERSPECIAALZAAK

wandbeplating. wandbeplating.

Voor de Landbouw Voor de Landbouw / Particulier / Particulier / Bouw / Bouw We voor regelen We regelen u: voor u:

* Asbestinventarisatie * Asbestinventarisatie * Sloopmelding * Sloopmelding AVZ Asbest BV AVZ Asbest BV

* Asbestverwijdering (met SC-530 * Asbestverwijdering (metcertificaat) SC-530 certificaat)

Holthoevensestraat Holthoevensestraat 13 B 13 B * Eventueel * Eventueel leveren en leveren plaatsen en plaatsen nieuwe beplating nieuwe beplating 7395 SE Teuge 7395 SE Teuge

JULIANALAAN 1 - 8171 AE VAASSEN TELEFOON 0578 - 571282

• • •

Ramen, deuren, kozijnen,trappen Kleine nieuw- en verbouw Sfeervolle kasten op maat gebouwd

* Begeleiding * Begeleiding bij subsidie bij subsidie (€ 4,50 / (€ m24,50 dak)/ m2 dak) Tel. 0571-7690 Tel. 0571-7690 30 30 info@avz-asbest.nl info@avz-asbest.nl Informeer vrijblijvend maar de maar mogelijkheden! Informeer vrijblijvend de mogelijkheden! www.avz-asbest.nl www.avz-asbest.nl

Hertenkampsweg 17 8171 PT Vaassen www.timmerbedrijf-hvm.nl info@timmerbedrijf-hvm.nl 06 - 22 14 27 57

Alle producten uit eigen werkplaats

VAN ESSEN AUTOSERVICE VAASSEN U kunt bij Van Essen vestiging Vaassen terecht voor : Zonder afspraak klaar terwijl u wacht: APK Aircoservice Accu’s Kleine beurt Remmen Uitlaten

Met afspraak: APK + grote beurt Trekhaken Schokbrekers Reparatie en onderhoud Banden Diagnose Uitlijnen

Voor onze vestiging aan het Vlekkertseveld in Emst veranderd er niets daar blijven wij gevestigd met onze bandenservice en autosloperij zoals u gewend bent.

Van Essen Vaassen Talhoutweg 28, 8171 MB Vaassen Tel.: 0578-561178, Fax: 0578-561198

Geopend: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.30 uur. Zaterdag van 08.00 - 12.30 uur

www.van-essen.nl

A

Christiaan Geurtsweg 12

T +31 (0)55 533 77 22

E verkoop@totdrukwerk.nl

P

Postbus 1250, 7301 BM Apeldoorn

F +31 (0)55 534 08 88

I

&

www.totdrukwerk.nl

Eigentijds wonen en stijlvol kleden aan de Dorpsstraat in Vaassen.


Bedankt

Tekst: daan eggink

Vrienden van vios Vrienden van Vios laten kantinevrijwilligers shinen! Zaterdag 4 november was de officiële uitreiking van de nieuwe polo’s voor onze kantinevrijwilligers. Wellicht was het u al opgevallen, maar vanaf heden lopen de bar- en keukenhelden er weer keurig bij. In samenwerking met één van onze sponsoren, Promohouse bv. te Apeldoorn, is gekozen voor een uitstekende kwaliteit polo met mooie pasvorm. We kunnen hier de komende jaren mee vooruit! Wij vragen onze vrijwilligers om zuinig met de polo om te gaan en bij onverhoopt stoppen de polo weer in te leveren. Wij danken de Vrienden van Vios hartelijk voor deze fantastische investering! Als het goed is zijn inmiddels alle vrijwilligers van een polo voorzien. Mocht je onverhoopt nog geen polo hebben, meld je dan zsm. bij de commissie: kantinevios@outlook.com. Kantinecommissie Vios Vaassen

OVer de Vrienden van Vios Bij andere verenigingen beter bekent als de club van 100. Mensen die in het “gulden” tijdperk 100 gulden per jaar per persoon doneerden voor extra investeringen binnen de vereniging. Ook Vios heeft een dergelijke club mensen binnen haar geledingen, die per persoon per jaar € 50,= doneren. Een enthousiast bestuur waakt er over dat de gelden voor het algemeen belang binnen de vereniging worden ingezet. Alles in overleg met haar (op dit moment 92!) leden, die dus meepraten over de bestedingen. Waar moet je dan zoal aan denken hoor ik u zeggen? Bij Vios maken we de laatste jaren een enorme groei door, m.n. bij de jeugd. Daar is het ook waar de Vrienden haar pijlen op richt. Zorgen dat onze jeugd op een fantastische accommodatie kan trainen, voorzien van alle gemakken en benodigde trainingsartikelen. 9


Succesvolle Derde

Zaterdagavond 4 november organiseerden de Dames van VIOS de Derde Helft in de Blue Sky in Emst. Het was volle bak! Een zeer geslaagde avond, waarbij niet alleen de eigen VIOS leden, maar ook veel mensen uit de regio een geweldig feest hebben gevierd. Velen zullen zich de Kings- and Queensparty en de Valentinesparty, georganiseerd door de toenmalige dames van VIOS, nog goed herinneren. Na het grote succes van deze feesten lag de druk dus hoog om dit te evenaren. Op zaterdagmiddag waren er al ruim driehonderd kaarten verkocht. Daarom vertrokken de dames na een goede 4-1 overwinning op VVOP met een gerust hart naar Kapadokya. Hier waren ze overigens niet de enigen van VIOS. Nadat daar de boel op de kop werd gezet, kon de avond pas echt beginnen. Om half 10 opende de Blue Sky na een lange tijd weer de deuren en vanaf dat moment liep het storm. Met al snel een lange rij tot aan de weg beloofde het een drukke 10

avond te worden. Veel vrienden en familie van de dames meldden zich aan de deur. Ook de meeste elftallen van VIOS waren aanwezig. Daar bleef het echter niet bij. Tegen alle verwachtingen in kwamen er in grote getalen mensen uit de gehele omgeving om een feestje te komen vieren. Hierdoor was het snel gezellig druk en de samenstelling van het publiek zeer divers. De meeste mensen belandden meteen op de dansvloer. De DJ draaide voor elk wat wils. De munten waren niet aan te slepen en ook de tap vloeide rijkelijk. Het was mooi om te zien dat zo’n gevarieerd gezelschap samen een gezellige avond beleefde. Bij ruim 450 man van 16 tot 60 jaar gingen de voetjes van de vloer en werd er genoten van een lekker drankje.


Tekst: Estelle van wijngeeren

Helft in de Blue Sky

Om deze memorabele avond vast te leggen was Dorina Hobelman aanwezig met haar camera. Foto’s konden worden gemaakt met verschillende voetbalshirtjes op de achtergrond, waarbij er is geprobeerd zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen met het aanbod. Toch miste de neef van keeper Suraya het shirt van Go Ahead Eagles. Gelukkig heeft hij in geval van nood dit shirt altijd bij zich en kon deze over het shirt van PEC Zwolle worden gehangen. De foto’s van Dorina zijn terug te vinden op de Facebook-pagina van het evenement De Derde Helft.

der gefeest. Pas rond een uur of 4 stopte de muziek en een kwartier later verlieten de laatste mensen de zaal. Na een lange dag mochten ook de dames hun welverdiende bedje opzoeken. Het gehele team van VIOS Vrouwen 1 wil graag de volgende mensen bedanken: Nick Mager van 2BHip voor het maken van de mooie posters en kaartjes, Dorina Hobelman voor het schieten van de leuke foto’s, Harry Kuiper, zijn personeel en DJ Arnold van Loenen van de Blue Sky voor het mogelijk maken van deze onvergetelijke avond en natuurlijk alle gasten voor de gezelligheid!

Dat het gezellig was bleek wel uit de eindtijd. Officieel zou de DJ draaien tot 3 uur ‘s nachts, maar om half 4 was de muziek nog niet uit. Aangezien niemand ophield met dansen werd er nog even ver11


12


Tegen inlevering van deze advertentie: 3 rookworsten + 1 droge worst

(één advertentie per klant inleveren, bij al onze standplekken, o.a. Vaassen marktplein donderdag middag)

€ 5,50

Ooster Oenerweg 16, 8167 PC OENE, T 0578-628700 W marktslagervanbussel.nl, E info@marktslagervanbussel.nl

Boeken

Boeken

Tijdschriften

Kantoorartikelen Kaarten en post service

Tijdschriften

Dorpsstraat 59 • Vaassen • Tel. 0578-571370

Kantoorartikelen

Kaarten en post service Dorpsstraat 59 • Vaassen Tel. 0578-571370

Jan Mulderstraat 3 • Vaassen • Tel. 0578-575229 13


14


Column WiM van deR Maten

”Uit de Kolenstee” In mijn column in de presentatiegids maakte ik o.m. de opmerking dat in de komende tijd geprobeerd moet worden om binnen onze jeugd in elke leeftijdscategorie een elftal op de been te brengen waarin in potentie spelers rondlopen die op termijn in ons eerste elftal kunnen acteren. In verband daarmee nam ik me voor om in de loop het seizoen zo nu en dan een jeugdwedstrijdje te bekijken om te zien of daartoe vorderingen worden gemaakt. Zo keek ik naar het grootste deel van de wedstrijd van ons A-elftal tegen de koploper van dat moment, Swift uit Swifterbant. Ik moet zeggen dat me die confrontatie niet tegenviel. Er werd met inzet gespeeld en bij vlagen ook geprobeerd met combinatievoetbal de tegenstander de baas te worden. Daarbij was er op het punt van individuele technische vaardigheid nog wel het nodige aan te merken maar daar kan tijdens de trainingen hopelijk nog wat extra aandacht aan worden besteed. Na een spannende partij werd de koploper met een 3-2 nederlaag teruggestuurd naar de polder en dat was een prima prestatie. Een week later zag ik onze eerste keus van de 11-jarigen aan het werk. Mijn neef Wout Bomhof heeft een kleinzoon (Jens) die in dat team speelt en hij maakte mij er op attent dat een bezoek aan een wedstrijd alleszins de moeite waard zou zijn. Dus ik op de eerstvolgende zaterdagmorgen naar het sportpark om de bekerwedstrijd tegen de eerste-keus van Columbia te bekijken. Helaas was sprake van een heel ongelijke strijd: het was “Kat en muis” waarbij Vios de kat was en Columbia de muis. Maar ondanks dat waren er toch de nodige hoogstandjes te zien van de kant van Vios omdat dit een team is waarin bijna geen zwakke plekken zijn aan te wijzen. Kortom; ik heb genoten omdat de spelertjes op alle onderdelen van het spel – techniek, traptechniek, combinatievermogen, inzet, loopvermogen – al zover bleken te zijn dat je dingen zag die je bij de wedstrijden van ons eerste elftal soms maar spaarzaam tegen komt. Derhalve gewonnen met 10-1. Conclusie: We zijn met onze jeugd op de goede weg; te meer ook als ik hoor dat een aantal van onze andere teams op dit moment in meerdere leeftijdscategorieën de ranglijsten aanvoert. Tenslotte nog even over ons eerste elftal: op het moment van schrijven van deze ontboezeming staan we met 14 punten uit 6 wedstrijden op de tweede plaats. Daar hadden de meeste Vios-supporters voor het seizoen niet op durven rekenen. Een prima prestatie die naar ik hoop de komende wedstrijden een vervolg krijgt. Bij winst van de twee resterende wedstrijden in de eerste periode – Zwart Wit en Unicum – behoort zelfs een periodekampioenschap nog tot de mogelijkheden. Als u deze letters onder ogen krijgt zullen we weten of deze wens in vervulling is gegaan. 15


Geen zorgen... Geen zorgen...

www. veldhuishovenier.nl Totaal gemoderniseerde winkel van Heiwegen Mode

prachtige collectie voor entuinontwerp oud!Mode Totaal gemoderniseerde winkel vanjong Heiwegen tuinaanleg | biedt tuinonderhoud | eigen Voor uw Ruim biedt 500al m2 mode! Gratis parkeren op terrein! prachtige collectie voor jong en oud! tuinadvies |mode! bestratingen etc. Ervaar watGratis onze vaste klanten al|weten: Ruim 500 nu m2zelf parkeren op eigen terrein!

De modebewuste manonze kiestvaste voorklanten klantvriendelijkheid, tuinaanleg Ervaar nu• zelf wat al weten: een deskundig advies• en: service bieden kun je niet leren, dit zit in ons! De modebewuste man kiest voor klantvriendelijkheid, tuinonderhoud Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899 u een maatjebieden extra? Maat of leren, 6XL? dit een deskundigHeeft advies en: service kun je70niet zit in ons! • tuinontwerp Geen probleem,Heeft alles isuop zonderMaat meerprijs! De koffie staat klaar! e-mail: veldhuishovenier@planet.nl eenvoorraad maatje extra? 70 of 6XL? Geen probleem, alles is•optuinadvies voorraad zonder meerprijs! De koffie staat klaar!

• bestratingen • etc.

Wij denken Wij mee! denken mee!

- Accountancy - Accountancy - Fiscaal advies Laan van Fasna 67 8171van KHFasna Vaassen Laan 67 Tel. 0578 - 57 44 66 8171 KH Vaassen

- Fiscaal advies - Salarisadministratie

Tel. 0578 - 57 44 66

- Zakelijke dienstverlening

- Salarisadministratie - Zakelijke dienstverlening

www.verax-accountants.nl www.verax-accountants.nl

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899 Dorpsstraat Vaassen www.heiwegenmode.com E-mail:82 veldhuishovenier@planet.nl

De veiligheidscilinder van CES

Dorpsstraat 82 Vaassen www.heiwegenmode.com

  Klein onderdeel,   een groot effect. Een SKG gecertificeerde een veiligheidscilinder in be   woning levert een zeer    langrijke bijdrage aan de preventieve bescherming ! "#' ! "#' tegen indringers en ver ## ## hoogd de veiligheid van     uw huis.    

'''%$ #"& '''%$ #"&  !#!" (#& # ! !#!" (#& # ! CES Nederland b.v. ¡ Lage Brink 9 ¡ 7317 BD APELDOORN ¡ Tel. 055 – 5266890 ¡ infonl@ces.eu www.ces.eu/nl A company of CESGRUPPE 16


Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

DORPSSTRAAT 86, 8171 BT VAASSEN, TEL. 0578-574848 WWW.APOTHEEKSTELLENDAM.NL, INFO@APOTHEEKSTELLENDAM.NL

www.wildvandeveluwe.nl

FRED KAMPHUIS - poelier Zwolseweg 204 T (055) 521 13 06 7315 GP Apeldoorn M 06 50 47 29 96

Acco un tan ts I B elas tin gadvise urs Belasting | Administratie | Jaarrekening | Salaris | Mediation

Gediplomeerd opticiën en contactlensspecialist. Het adres voor uw bril, contactlenzen, zonnebril, loepen en verrekijkers, horloges en sierraden. Wij leveren onder anderen de volgende horloges en sieraden: Alfex, Edox, Danish Design, Jacob Jensen, Casio, Betty Barclay, Esprit, Davis, Orient, Kenneth Cole, Swiss Military Hanowa, S. Oliver, Zinzi, My Imenso en Aller Spanninga trouwringen

Dorpsstraat 39 – 8171 BL Vaassen – Tel. 0578 571201 17


11 Jaar Rydaho

Op 13 oktober 2017 waren we terug voor een feestje van Pa

gaan brengen, zou het wel wat gaan brengen. Maar dat zouden we

Sangers. Hij werd 75 jaar en dan is het altijd leuk om dit te vieren

pas kunnen zeggen over een aantal weken, maanden en of jaren. De

met alle kinderen en kleinkinderen. Op zaterdag ff de ronde maken

wekker gaat het is 02.45 in de morgen.

langs vrienden en bekenden en dan met z´n allen naar VIOS om de wedstrijd van neef Owen te bekijken. Je komt dan aan op het

Ik pak de laatste dingen in en zet ze in de wagen. Daar komen onze

Sportpark en je ziet een prachtig sportcomplex liggen. Je ontmoet

buren Ganzevles en Kloezeman aan. Ze willen ons uitzwaaien en na

weer mensen die je al heel lang kent.

de koffie geven we ze een kus en een knuffel. De familie een knuf en dan instappen en rijden richting Puttgarden. Het weer was enorm

Mensen die altijd al wat met de club hebben gehad. Ze zijn er nog

slecht met veel regen en harde windstoten. Onderweg zijn we bij

steeds, allemaal wat ouder maar toch, mensen met een VIOS hart.

Hamburg de snelweg afgegaan zo erg ging het tekeer. Nadat het licht

Tijdens de wedstrijd van het vlaggenschip lekker een biertje drinken

werd gaat de reis verder en aan het eind van de middag zijn we in

met vrienden. En opeens ontdek je dat dit ook keuzes zijn. Net als wij

Zweden.

toen 11 jaar geleden vertrokken naar Zweden. Hoe dat ging kunt u hier lezen.

De eerste weken waren van die vakantie gevoel weken. Niks moest, alles mag. De kinderen vonden hun draai op school, al kostte dat wel

Nadat we het afscheidfeest hadden gegeven in de Kouwenaar en de

wat tijd. Erna en ik waren ons aan het vermaken met van alles en nog

laatste dozen waren ingepakt was het wachten op 1 nov. 2006. De

wat. Dan het opzetten van het schildersbedrijf en de verhuur van de

avond ervoor waren we allemaal wel iets stil want tja wat zou het

stuga´s. Na verloop van tijd was alles klaar en de puzzel stukjes vielen

18


olm te Zweden

op hun plek. De eerste groep die boekte kwam uit Voassen en daarbij

En ik ( Anton ) ben altijd wel bezig met schilderwerk of met de jacht

zaten echte VIOS mannen …… Gerard Konijnenberg en Nick Mager.

en het vissen. Ook de muziek is een onderdeel gebleven en zo speel ik in een coverband genaamd Anton Brothers.

In de loop der jaren kwamen vele ( VIOS )mensen bij ons op ( vis ) vakantie. Sommige een weekend, een midweek of zelfs voor een

Nu na 11 jaar zeggen we ook als we in Nederland zijn, morgen

langere tijd. Met eigen auto of met Ryain Air. Deze vliegmaatschappij

weer op huis aan. Hier in Zweden is ons thuis, hoe gek we ook met

landt in de plaats Växjö dat op een half uurtje vanaf ons ligt. Terug

Nederland en vooral Vaassen zijn. Wilt u nu eens een keer Scandinavië

kijkend op deze 11 jaar Rydaholm / Zweden zijn we het over 1 ding

ontdekken, neem contact op met ons. Zweden is heel groot maar laat

eens. Het was vallen en opstaan, bergen en dalen gekend, maar

uw vakantie dan beginnen bij ons.

samen hebben we hier ons plekje gevonden. En wat is nu het grote verschil met Holland…. Dat is de rust en ruimte. We moeten hier ook

Kijk op de website : www.rydaholms-stuga.com en we zien u graag

werken, belasting betalen etc etc. Maar het is zo fijn wonen hier op

verschijnen.

het platte land dat moet je eerst ervaren als je komt. Namens ons vanuit Zweden wensen wij u allen veel VIOS plezier toe Het schildersbedrijf loopt uitstekend en met ingehuurde krachten verzetten we in de zomer een hoop werk. Dit jaar was de verhuur van de stuga´s top. Zowel met vissers, jagers en vakantiegasten die lekker hun eigen ding deden. Wat ons zelf betreft. Erna werkt voor 60% bij een schoonmaak bedrijf uit het dorp en is een vaste waarde voor het bedrijf. Kelly woont samen met haar Joakim in Värnamo en heeft verschillende deeltijd banen. Onze Melanie heeft na haar studie een vaste baan voor 100% bij de gemeente. Ze werkt als kinderjuffrouw op een kinderdagverblijf in Rydaholm.

in de toekomst.

n e t e o r G ch Erna, Anton o , im k a o J h c o y ll Ke och Melanie

19


adv universeel kwart A4-2_Opmaak 1 01-09-15 21:18 Pagina 1

Oosterbroek rijopleidingen en trainingen

ALWEER 7 JAAR SUCCESVO

Eén keer naar Klink en u rijdt nooit meer verkeerd! ● Nieuwe en gebruikte auto’s met volledige garantie ● Service, reparatie en revisie ● Superieure BP brandstoffen ● Castrol Service Plus dealer ● Aanhangwagen verhuur ● Uitgebreid aanbod in onze shop ● Wasstraat en doe-het-zelf wasbox

-

IN VAASSEN!

vaste rij-instructeur rookvrije lesauto autisme vriendelijk hoog slagingspercentage: 75-80% in 2011

SEN € 350 S E L J I R OR NU VO E 10 EERST Manegeweg 25, 8171 ND Vaassen 06-55190479 of b.g.g 0578-576856 www.henkoosterbroek.nl

Koffie- en Theehuys ‘De Korenmolen’

Jan Mulderstraat 18 8171 CD Vaassen Tel. 0578-617591 20

DE GEZELLIGSTE MOLEN UIT 1870 VOOR DE LEKKERSTE KOFFIE. THEE . ZELFGEBAKKEN APPELGEBAK. HIGH TEA. LUNCHES. FEESTJES EN PARTIJEN!

info@veldhuiskoffieenthee.nl www.koffie-entheehuysdekorenmolen.nl volg ons ook op Facebook


ALTIJD WINST MET ZONNEPANELEN VAN GSB! Gelders Service Bedrijf verzorgde de installatie van de zonnepanelen bij VIOS. Wij komen ook graag bij u langs voor een zonnig advies.

www.geldersservicebedrijf.nl

Oude Apeldoornseweg 77 8171 LV Vaassen

Tel. 0578 57 26 15 info@geldersservicebedrijf.nl

Wij maken van een huis uw thuis! Samen met u kijken we naar uw wensen. Aansluitend daarop kunt u bij ons kiezen uit een ruim assortiment aan: Vloeren Gordijnen Raamdecoratie Rolluiken en screens en zonwering. Kom gerust eens langs in onze winkel, we helpen u graag! Installatie- en Klusbedrijf

Installatie

www.kolkmanwonen.nl 0578-574460

Bert Ka

Bert Kamphuis

Installatie- en Klusbedrijf De Veldkamp 14 8172 XE Vaassen Tel: 0578576511 Mob: 0619499118 Bert Kamphuis lj_kamphuis@hotmail.com

eldkamp 14 XE Vaassen 0578576511 0619499118 mphuis@hotmail.com

Gas Riool Water Elektra Ventilatie Centrale verwarming Badkamers /Keukens

Gas Riool Water Elektra Ventilatie Centrale verwarming Badkamers /Keukens

De Veldkamp 14 8172 XE Vaassen Tel: 0578576511 Mob: 0619499118 lj_kamphuis@hotmail.com

Slijterij-wijnhandel

Hans Kooijer Dorpsstraat 27, 8171 BK Vaassen Telefoon (0578) 57 15 37 21


De afgelopen jaren zijn er al veel VIOS leden geweest die geweldige initiatieven ondernomen hebben waarmee zij VIOS nog leuker en beter maakten en die de VOC graag financieel ondersteunde. Zo zijn er reserve shirts aangeschaft voor de seniorenteams, het tegelpad naar het 2e veld gerealiseerd, een Quooker in wedstrijdsecretariaat geĂŻnstalleerd en zal er een nieuwe fietsenstalling geplaatst worden.

Heb jij ook een geweldig idee waarmee jij VIOS in 2018 nog beter of leuker wilt maken en je zoekt nog een sponsor? Dan wil de VOC ook jou graag financieel ondersteunen. Je idee, inclusief een inschatting van de kosten, kun je voor 31 december a.s. mailen aan aanvragen@viosondernemersclub.nl. De VOC kiest uit alle inzendingen die ideeĂŤn die het beste voldoen aan de volgende punten:

Brede toepassing het initiatief moet door zoveel mogelijk leden van VIOS gebruikt kunnen worden

Zichtbaar het initiatief moet zowel binnen als buiten VIOS zichtbaar zijn

Eenmalig het initiatief is eenmalig

Maatschappelijk karakter het initiatief zet VIOS intern en extern op de kaart als familievereniging

22


Tekst: Jeroen van t Einde

”In gesprek met Maurits Visch!

Maurits 2013

Het zal u als trouwe vios volger vast niet zijn ontgaan. Vios JO19-1 ( vroeger A1) doet het erg goed in de competitie en staat op het moment van schrijven ongeslagen bovenaan. Reden om eens wat meer te weten te komen over het reilen en zeilen bij de JO19-1. De bedoeling is om het een en ander eens van een andere kant te belichten door een gesprek met aanvoerder Maurits Visch .

Een korte introductie opleiding: technische bedrijfskunde windesheim in Zwolle Werk: dekamarkt Vaassen en GMM bij zijn vader in de vakanties Hobby’s: Voetbal en uitgaan met vrienden Lid: sinds de F-jes bij vios.

hoe gaat het momenteel in de competitie Erg goed . we hebben een team dat de intentie heeft om te voetballen en hebben daar ook wel de spelers voor. Vorig seizoen hadden we meer een groep dat het moest hebben van de strijd en het fysieke contact. Dat hebben we nu minder en moeten we het voetballend oplossen. Daniel leert ons geduld te hebben in de opbouw en de juiste keuzes te maken op de juiste momenten. Dat verloopt meestal prima en dat kan je ook terug zien in de resultaten.

spelen jullie puur voor de winst of in eerste instantie verzorgd voetbal

Maurits 2017

hoe bevalt Daniel Tuasela als trainer We mogen onze handjes dichtknijpen met zo’n trainer. Hij geeft erg goede trainingen en kan ons erg veel leren. Hij heeft natuurlijk als voetballer maar ook als trainer een bak ervaring en heeft op elke vraag een antwoord. Hij kan zelf ook nog steeds goed voetballen en stuurt een aantal van ons soms nog het bos in als hij mee doet op trainen. Hij is alleen niet zo snel meer en is wat bang voor zijn enkels , maar dat is ook niet zo vreemd als Tom den Besten op je af komt stormen, dan trek je je voetjes wel in. Ik hoop dat Daniel bij VIOS blijft . Trouwens ook de begeleiding is super, Gerbert Tiemens en Gerrit van Wijngeeren zijn prettig in de omgang en hebben het denk ik ook erg naar hun zin.

Je voetbalt al jaren met de meeste jongens, zie jij jezelf in de toekomst nog steeds samen voetballen in bijvoorbeeld de 1e of 2e selectie? Ik hoop het, persoonlijk ga ik voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of iedereen die doelstelling heeft. Onder andere Daan Gorelikow heeft in ieder geval wel de potentie om het eerste te halen. Die schiet de ene na de andere bal er in. Die loopt bijna 2 op 1. Zoals het nu bij het 2e elftal gaat is niet echt uitnodigend voor ons maar denk dat er met de jongens die over komen uit de JO19-1 een sterker 2e kan worden gevormd. Hopelijk krijg je dan wel de

We spelen voor de punten. De doelstelling is om dit met verzorgd

mogelijkheid om door te stromen naar vios 1. Ik hoop dat dan alle

voetbal te doen maar we hebben nu een paar wedstrijden gespeeld

jongens er voor gaan. Ik Ben in ieder geval erg blij dat onder andere

waar het voetballend niet helemaal wilde lukken en komen dan

Nick Sluijmers en Jaron Dijksterhuis de kans krijgen om mee te

meer in de duels. Daniël heeft dit liever niet maar hebben wel de

trainen met Vios 1 en zich in de kijker kunnen spelen. Vorig seizoen

3 punten binnen gehaald. We willen in eerste plaats kampioen

hebben er al meerderen die mogelijkheid gehad. Dat is een goed

worden en daar gaan we voor. Ik vind het wel jammer dat we in

signaal. “Maurits Bedankt voor het leuke en gezellige gesprek en

een halve competitie spelen. Voor ons wel lekker nu we bovenaan

heel veel succes voor jou en je teamgenoten.

staan maar had graag nog een keer tegen sommige tegenstanders gespeeld om te kunnen laten zien dat we vooruit zijn gegaan.

Hopelijk kunnen jullie gauw een kampioensfeestje vieren”. 23


C.S.V. VIOS JO-19 seizoen 2017 - 2018

Van links naar

Levi Tuasela, Rein van Wijngeeren, Mauri

Mid

Julian Smit, Stijn Lavooi, Jesper Bourgonje, Nick Slu

Vo

Stefano Tiemens, Daan Gorelikow, Gerbert Tiemens, Daniel Tu

Leon Konijnenberg o


r rechts Achter

its Visch, Jaron Dijksterhuis, Thomas Klink

dden

uijmers, Tom den Besten, Asim Kilic, Engin Akcoqoz

oor

uasela, Gerrit van Wijngeeren, Dennis Berkhof, Olaf Zondergeld

ontbreekt op de foto


Midwinter het startschot is in zicht Op zaterdag 6 januari 2018 zal het terrein van VIOS weer gezel-

Heering, Fred Kers, Jaap van Zuuk, Bertjan den Besten, Arjan Men-

lig worden gevuld met vele enthousiaste hardloopvrienden en

sink, Olaf Pohlman en Roelie van Wijngeeren. Allen hebben een

-vriendinnen. Natuurlijk lopen onze eigen leden zoveel mogelijk

eigen taak en zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld. Voor de

mee, maar de Midwinterloop van VIOS trekt ook altijd veel hard-

volgende editie in 2019 hebben twee commissieleden te kennen

lopers uit de wijde omgeving.

gegeven te stoppen met deze vrijwilligersactiviteit. Heeft u dus interesse om aan te sluiten? Neem contact op, want dit is een mooie

Deze eerste zaterdag van het nieuwe jaar is traditiegetrouw

en dankbare vrijwilligersactiviteit en een waardevol evenement

hét moment om de eerste trainingskilometers te maken en de

voor VIOS.

oliebollen eraf te lopen. De loop van 2016 vormde een bijzonder jubileum: de 30e editie! Helaas moest de organisatie in 2017 het

De loop wordt zeker niet alleen door de commissie mogelijk

evenement afgelasten, vanwege de winterse omstandigheden. De

gemaakt. Op de wedstrijddag zijn circa 70 vrijwilligers in touw

wegen waren te glad om de loop veilig te kunnen organiseren. We

binnen en buiten het sportcomplex. De routes worden uitgezet en

hopen dat de weersomstandigheden in januari 2018 wél winters

gemarkeerd, er zijn verkeersregelaars langs de routes, de mensen

zijn, daarom heet het ook Midwinterloop, maar vooral ook veilig.

van het inschrijfbureau en de tijdwaarneming, de begeleiding van

Daar gaan we voor!

de deelnemers, het verzorgen van het hapje en drankje, de prijsuitreiking. Er moet op de wedstrijddag veel gebeuren en de vele hulp

De VIOS Midwinterloop is een belangrijke verenigingsactiviteit,

is daarbij onmisbaar.

waar zo’n 500 lopers aan deelnemen. Ook leden van onze buurvereniging KCVO en de atletiek- en sportverenigingen uit de omgev-

Voor deze editie zijn wij zeer verheugd te kunnen melden dat we de

ing zijn van de partij.

vrijwilligerstaken volledig hebben kunnen invullen. Er zijn een aantal nieuwe enthousiastelingen gevonden en vele vertrouwde vrijwil-

Vrijwilligers

ligers die jaarlijks van de partij zijn hebben ook al weer toegezegd.

De midwinterloopcommissie bestaat uit Ron Eggink, Marinda

Hartelijk dank hiervoor!

26


Tekst: Ron Eggink

rloop 2018 Hoofdsponsor Wassink B.V.

nen en voor de beide langste afstanden geldprijzen. Ook zijn

Trouwe hoofdsponsor van het evenement is Technische Handel-

er geldprijzen beschikbaar voor het verbeteren van de par-

sonderneming Wassink BV. VIOS heeft met directeur Martin van den

cours recordtijden op de 5 en 10 km en de 10 Engelse mijlen.

Berg een meerjarig sponsorcontract kunnen tekenen. Daar zijn wij

Via voorinschrijving kan korting op de inschrijftarieven worden

als commissie zeer content mee. Ook de kleinere sponsors zijn van

verkregen. Verdere informatie is te lezen op de VIOS-website www.

grote waarde. Er zijn er een aantal die al jarenlang een financiële

viosvaassen.nl. Zie Midwinterloop onder de rubriek Activiteiten.

bijdrage leveren of ons voorzien van benodigde materialen. Graag tot 6 januari 2018 Afstanden 2018

Jong en oud roep ik op om aan de Midwinterloop mee te doen.

Door de jaren heen kon de organisatie steeds verder worden geper-

Het hoeft niet voor iedereen om de snelste parcourstijd te gaan.

fectioneerd. Met behulp van de niet meer weg te denken automa-

Lekker buiten sporten is al fijn en heel gezond. Het is vooral ook erg

tisering konden inschrijving en uitslagverwerking (met chips en

gezellig om elkaar zo kort na de jaarwisseling te ontmoeten en het

finishmat) steeds sneller en preciezer plaatsvinden. Dat zal ook voor

allerbeste voor het nieuwe jaar te kunnen wensen.

dit jaar weer worden geregeld. Wij hebben er weer veel zin in en kijken uit om velen van u te moDe volgende afstanden kunnen worden gelopen: •

1500 meter voor de jeugd t/m 9 jaar starttijd 11.30 uur

3000 meter voor de jeugd t/m 15 jaar starttijd 12.00 uur

5 km

starttijd 12.30 uur

10 km

starttijd 13.15 uur

10 Engelse mijlen

starttijd 13.30 uur

gen ontmoeten op 6 januari 2018.

Voor de drie kortste afstanden kunnen bekers worden gewon27


In- en verkoop • Reparatie en APK • Restauratie • Autoshop Inbouw van accessoires en aan auto gerelateerde vakantie artikelen.

Auto Service Beekman

Openingstijden shop: Ma. t/m Vr. 9.00 - 18.00 uur Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Apeldoornseweg 80 • 8172 EM Vaassen • Tel. 0578-571451 / 06-50803834 www.autoservicebeekman.nl • Op afspraak ook ‘s avonds geopend!

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen | Tel. 0578 572997 | Fax 0578 572704 | Mob. 06 54294866

Industrieterrein Eekterveld | Runnenbergweg 4 | 8171 MC Vaassen | Tel. 0578 572997 | Fax 0578 572704 | Mob. 06 54294866

HOEGEN

elektro- & dieselparts

Auto elektra - Startmotoren - Dynamo’s Verstuivers - Auto-alarm - Reparatie/Inbouw cabine verwarming - Airco-service Erkend inbouwstation voor SCM-TNO goedgekeurde alarmsystemen

Sleutelbloemstraat 5a - 7322 AJ  Apeldoorn - Tel. 055 36 69 195

WWW. HOEGENELEKTRO.NL Autoschadeherstel, Oltimerrestauratie, Kunststofherstel, Ruitreparatie, Schade taxatie, APK laswerk, Spot-repair, Spuitwerk. Nijmolensebeekweg 10 8171 PH Vaassen

0578 - 571 494 06 - 558 621 23

www.harlemanautoschade.nl 28


Stucadoorsbedrijf

R. van Dijen

Tel. 06 - 20 82 98 27 Vaassen

Installatiebedrijf Reusken B.V.

Laan van Fasna 40,Reusken 8171 KHB.V. Vaassen Installatiebedrijf Installatiebedrijf Reusken B.V. Laan 40, KH Vaassen LaanFasna van Fasna 40,8171 8171 Vaassen Tel. van installatie 0578 571KH 870 Tel.installatie baderie 0578 405 Tel. installatie 0578571 571 870 Tel. 0578 571 870 Tel. baderie 0578 571 405 Tel. baderie 0578 571 405 E-mail: info@reusken-vaassen.nl E-mail: info@reusken-vaassen.nl

www.reusken-vaassen.nl

E-mail:www.reusken-vaassen.nl info@reusken-vaassen.nl www.reusken-vaassen.nl

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Reusken b.v. Installatiebedrijf

Reusken b.v.

Reusken b.v.

29


tekst: Jeroen van 't Einde

Achter Ruben Mensink, Thom Dijkstra, Hidde Visch, Lars Schutte Midden Pim Pohlman, Joppe Hummel, Bas van Gortel, Floris Menkhorst, Floris Hummel, Jeroen van ’t Einde Voor Timo Ritter, Lennon v/d Linde, Ryan Timmers, Machiel Visser, Remco Vogel

Genieten langs de lijn Wie op zaterdagochtend rond 11 uur zijn rondje doet langs de VIOS-velden zal zeker een tijdje stil blijven staan bij het veld waar de JO15-1 aan het spelen is. Hier ziet u namelijk een goed stel voetbaldieren die proberen met verzorgd voetbal hun tegenstanders over de knie te leggen. Met bijna elke training een 100% opkomst is het voor de trainer enorm prettig met deze groep werken en de gretigheid om te leren straalt er vanaf. Deze talentvolle groep bestaat uit een mooie mix van 1e en 2e jaars spelers en is een belofte voor de toekomst en is het bewijs dat ook al spelen deze jongens ook hun potje FIFA, de computergeneratie nog niet is verpest. Het is echt een team, zowel binnen als buiten het veld. In de beker en in de competitie doen de jongens nog voor de prijzen mee. Helaas werd er van de directe concurrent verloren in een wedstrijd waar ze voetballend beter waren. Het scorend vermogen liet de jongens even in de steek. Maar alles is nog mogelijk dus de jongens hebben een eventueel kampioenschap nog niet uit hun hoofd gezet. Wie weet wat de toekomst brengt, maar wat wel duidelijk is dat er een team staat die ons als voetballiefhebbers nog veel plezier gaat brengen op de VIOS velden.

30


gezichten van vios

Steven Kneppers (52) is scheidsrechAnouk Legtenberg (21) voetbalt in het damesteam van WWNA. Ze traint daar ook het G-team. Is de vriendin van Patrick Topfer. Studeert HBO Communicatie en zit in het laatste jaar van de bachelor. Haar afstudeerproject doet ze bij Installatietechniek Hamer. Na dit jaar gaat ze werk zoeken. Andere hobby is hardlopen. Ze verkiest de winter-

tercoordinator, administrateur van de stichting (kunstgrasveld) en doet mede de contributie-inning. Is net penningmeester af. Is getrouwd met Erica en heeft twee kinderen, Julian en Lisanne. Julia speelt

Furkan Kilic (25) studeert aan de VU in

in JO-17 en Lisanne is op wereldreis en

Amsterdam bedrijfseconomie. Is bezig met

zit nu in Cambodja. Heeft in de jeugd

de scriptie van de bachelor en gaat daarna

gevoetbald bij vv Alblasserdam. Is zzp-er

een deeltijd master doen. Hij wil graag gaan

en werkt als interim finance professional

werken. Is een broertje van Fatih maar heeft

voor accountantskantoren.

daar zelf niet voor gekozen, zegt hij. Hij heeft 5 jaar in de jeugd van VIOS gespeeld.

sport boven de zomervakantie.

Voetbal is een spel waarbij het gaat om wederzijds respect. Hobby is sportschool en lezen.

Indy Rodijk (15) heeft net zijn scheidsrechtersdiploma gehaald. Fluit veel wedstrijden van de D en C. Is assistentscheidsrechter bij VIOS 2. Zit in het 3e jaar van de MAVO van het Mheenpark. Vindt VIOS gezellig en kan met iedereen goed overweg. Bij VIOS respecteren ze elkaar over en weer. Speelt met de gedachte om te gaan werken bij de Koninklijke Mareschausee. Zijn hobby is fluiten van wedstrijden.

Dennis de Jong (29) voetbalt in VIOS 1. Doel is dit seizoen een periodetitel halen. Heeft het goed naar zijn zin en wil zo lang mogelijk voetballen in VIOS 1. Heeft dit seizoen tot nu toe 5 keer gescoord. Heeft de afspraak met Herman Tiemens om een kannetje bier dat hij dit seizoen 10 doelpunten maakt. Is docent Lichamelijke Opvoeding bij het Stormink in Deventer. Woont samen met Katienke in Apeldoorn. Een andere hobby is vissen. 31


Montage door eigen vakbekwaam personeel

Natuurstenen plateaus

Hout CV haarden

Rookkanalen

A AC A T N IE B O D

Renovatie rookkanalen

Totaal 1500m2 showroom

Natuurstenen schouwen GRATIS

Onderhoud gas en houtkachels 12 jaar garantie

80 haarden en kachels brandend te zien

Montage door eigen vakbekwaam personeel

Vestiging Broekland (Raalte): Natuurstenen plateaus Van Dongenstraat 38

Vestiging Apeldoorn: Molenstraat 199 (Hoek Deventerstraat) 7321 BE Apeldoorn 055 - 366 14 98

NEFIT P ROLINE NRookkanalen XT Hout CV haarden BRUGGEMAN BV D HR! 8107 AG Broekland 0570 - 531 019

E KLEINSTE EN MEEST COMPLETE

Meer informatie: Renovatie rookkanalen Laat u vrijblijvend inspireren door een van onze specialisten of kijk op: www.vurigverlangen.nl

KETEL

ww30 Apeldoorn Bruggeman.indd 1

15-10-15 11:35

Passie voor BRUGGEMAN bouwen! BV

Vestiging Apeldoorn: Molenstraat 199 (Hoek Deventerstraat) 7321 BE Apeldoorn 055 - 366 14 98

Vestiging Broekland (Raal Van Dongenstraat 38 8107 AG Broekland 0570 - 531 019

Wij realiseren uw bouwplan met zorg en passie. 2 Meer informatie: Bouwbedrijf Van Laar biedt u flexibiliteit en 2 Laat u vrijblijvend inspireren door een van onze specialisten of kijk op: www.vurigverlangen.nl persoonlijk contact. Maak een afspraak en Ook profiteren van deze exclusieve actie bij Matthijs Klimaattechniek? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens! ervaar het nieuwe bouwen.

Totaal • Totaal1500m 1500m showroom showroom

Kleine, voordelige CV-ketels zijn er genoeg, maar de Nefit ProLine NxT bewijst dat heel klein ook heel slim kan zijn. Slimme Nefit-innovaties maken deze combi-ketel uniek in zijn klasse. Hij is extra comfortabel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. En zijn energiezuinigheid is onovertroffen. U haalt dus méér warmte en warm water uit elke euro.

80 haarden kachels brandend brandend te te zienzien 80 •haarden enenkachels

ww30 Apeldoorn Bruggeman.indd 1

1

• Montage door eigen vakbekwaam personeel Montage door •eigen vakbekwaam personeel Vlijtweg 12, 8191 JP Wapenveld Hout CV haarden Telefoon 038 - 447 09 56 WWW.VANLAAR.NL • Renovatie Hout CV rookkanalen haarden • Natuurstenen schouwen Renovatie rookkanalen • Onderhoud gas- en houtkachels • Natuurstenen plateaus m a k e l a a r s a a n k o o p v e r k o o p t a• xRookkanalen aties VURIGVERLANGEN VERLANGEN VURIG BOUWBEDRIJF VAN LAAR

Gieterij 35 • 8171 ZC Vaassen • T. 06-54661422 • info@matthijsklimaattechniek.nl www.matthijsklimaattechniek.nl

* Vraag naar de actievoorwaarden

47201211 Flyer Easy A4_tweezijdig.indd 1

08-10-14 14:19

VURIG VERLANGEN

Totaal 1500m2 showroom

Natuurstenen schouwen

80 haarden en kachels brandend te zien

Onderhoud gas en houtkachels

Montage door eigen vakbekwaam personeel

Natuurstenen plateaus

Hout CV haarden

Rookkanalen

Renovatie rookkanalen

80 haarden en kachels brandend te zien Hout CV haarden BRUGGEMAN BV

Renovatie rookkanalen

Vestiging Apeldoorn:

(055) 366 14 98

Vestiging Broekland (Raalte): Natuurstenen plateaus Van Dongenstraat 38

Vestiging Apeldoorn: Molenstraat 199 (Hoek Deventerstraat) 7321 BE Apeldoorn 055 - 366 14 98

Meer informatie: Laat u vrijblijvend inspireren door een van onze specialisten of kijk op:

8107 AG Broekland

www.vurigverlangen.nl

Meer informatie: laat u vrijblijvend inspireren door een van onze specialisten of kijk op: WWW.VURIGVERLANGEN.NL

ww30 Apeldoorn Bruggeman.indd 1

15-10-15 11:35

Vestiging Apeldoorn: Molenstraat 199 (Hoek Deventerstraat) 7321 BE Apeldoorn 055 - 366 14 98

32 2 Meer informatie: 2 Laat u vrijblijvend inspireren door een van onze specialisten of kijk op:

(0570) 53 10 19

Rookkanalen 0570 - 531 019

ww30 Apeldoorn Bruggeman.indd 1

BRUGGEMAN BV

Vestiging Broekland (Raalte):

Meer informatie: Molenstraat 199 (Hoek Deventerstraat) Van Dongenstraat 38 Natuurstenen schouwen 7321inspireren BE Apeldoorn door 8107een AG Broekland Laat u vrijblijvend van onze specialisten of kijk o Onderhoud gas en houtkachels

Totaal 1500m2 showroom Montage door eigen vakbekwaam personeel

BRUGGEMAN BV

Ve Mo 732 055

Vestiging Broekland (Raalte): Van Dongenstraat 38 8107 AG Broekland 0570 - 531 019

Totaal showroom • Totaal1500m 1500mwww.vurigverlangen.nl showroom

Natuurstenen schouwen


geven itgeven ven U kunt U kunt UU kunt uw kunt uw geld uw geld uw geld maar geld maar maar maar één één één keer één keer keer uitgeven keer uitgeven uitgeven uitgeven U U kunt uw kunt geld maar één keer uitgeven uw U nk Kies Kies Kies zekerheid, Kies zekerheid, zekerheid, zekerheid, kies kies kies Aarnink kies Aarnink Aarnink Aarnink Kies zekerheid, kies Aarnink Kies

uur. 00 16.00 uur.uur.

AlleAlle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen werkdagen geopend geopend geopend van geopend van 8.00 van 8.00 tot van 8.00 17.00, tot8.00 17.00, tot zat. 17.00, tot 17.00, zat. 9.00 zat. 9.00 tot zat. 9.00 16.00 tot9.00 16.00 totuur. 16.00 tot uur. 16.00 uur.uur. Alle werkdagen Alle geopend van 8.00werkdagen tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

en nststof Kunststof • Kunststof eding ekleding g

Wij Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, produceren, monteren monteren monteren en monteren leveren en leveren en leveren en o.a.: leveren o.a.: Kunststof o.a.: Kunststof o.a.: Kunststof kozijnen Kunststof kozijnen kozijnen • kozijnen Kunststof • Kunststof • Kunststof • Kunststof Wij Wij produceren, monteren produceren, en leveren o.a.: Kunststof kozijnen • Kunststof m W deuren deuren deuren • Kunststof deuren • Kunststof • Kunststof • schuifpuien Kunststof schuifpuien schuifpuien schuifpuien • Dakkapellen • Dakkapellen • Dakkapellen • Dakkapellen • Gevelbekleding • Gevelbekleding • Gevelbekleding • Gevelbekleding deuren • Kunststof schuifpuien deuren • Dakkapellen • Gevelbekleding • Kuns In elke In elke In gewenste elke In gewenste elke gewenste gewenste maat maat en maat kleur. en maat kleur. en kleur. en kleur. In elke gewenste maat en kleur.

www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl

06600 676600 - 676600

Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat 1, 1, 7418 1, BP 7418 1, 7418 BP Deventer; BP Deventer; BP Deventer; Deventer; tel: tel: 0570 tel: 0570 tel: 676600 0570 - 676600 - 676600 - 676600 Paderbornstraat P ad 1, 7418 7418 e BP Deventer; r b tel: o 0570 r - -0570 676600 n s tra

Kroon, keurslager Dorpsstraat 79, Vaassen Tel. 0578 – 57 04 90 www.kroon.keurslager.nl

STEUN DE CLUB! Met 10% KORTING OP HET GEHELE ASSORTIMENT (uitgezonderd aanbiedingsartikelen) Als lid van csv VIOS ontvangt u tegen inlevering van deze advertentie 10% KORTING op onze artikelen in de winkel (aanbiedingen uitgezonderd) Maar dat is niet alles, u steunt met uw aankopen ook de vereniging! Afhankelijk van de totale verkopen ontvangt csv VIOS gratis aantal DerbyStar ballen! Dus hoe meer leden kopen, hoe meer gratis ballen c.s.v. VIOS ontvangt! via info@100voetbal.nl kunt u deze bon digitaal opvragen. U kunt deze bon dan zelf printen om zo bij een volgend bezoek aan ons wederom 10% korting te ontvangen.

33


sponsors Interview met Reinier Berghuis van Konstruktie- en lasbedrijf Berghuis

1.Hoe wil je jezelf introduceren Ik ben Reinier Berghuis, 63 jaar, getrouwd met Francis en we hebben vier zonen. Willem, Jannes, Frank en Rinze hebben allemaal bij VIOS gevoetbald. Ik ben 40 jaar geleden begonnen aan de Jan Mulderstraat en sinds 1989 heb ik mijn bedrijf aan de Aalbosweg.

2. Vertel eens iets over je bedrijf We doen veel voorkomende werkzaamheden. Voor de crisis deden we veel werk voor de bouw. Dat is nu veranderd. Doordat er meer zzp-ers in de bouw zijn, is het werken veranderd. We hebben ons geprofileerd met niet standaard werk.

3. Hoe ben je bij VIOS terecht gekomen Ik ben met 12 jaar bij VIOS gaan voetballen. Al mijn broers

Bestaat 40 jaar!

hebben bij VIOS gespeeld. Als er gepresteerd wordt, volg ik het.

4. Wat vind je tot nu toe bij VIOS Ik kom er te weinig. Ik ben twee weken geleden geweest omdat ik balsponsor was. Toen mijn zoons voetbalden, kwam ik regelmatig kijken.

5.Nog een speciale reden om bordsponsor, balsponsor, clubblad sponsor te zijn Ik heb een geel zwart hart. Ik ben ook lid van de Vrienden van Vios. Samen met bouwbedrijf van Laar ben ik 15 jaar hoofdsponsor geweest. Ik ben ook al 50 jaar lid. Namens de hele vereniging bedanken we Reinier en Francis voor hun bijdrage en voor dit interview en wensen hen veel succes. 34


sponsors Interview met Jan Zwerus van Jarus Afbouw b.v.

1.Hoe wil je jezelf introduceren Ik ben Jan Zwerus, 62 jaar, heb twee zonen waarvan er een ook werkzaam is in de afbouw. Ik werk 40 jaar in de afbouw waarvan 30 jaar als zelfstandig ondernemer.

2. Vertel eens iets over je bedrijf Ik werk hoofdzakelijk in de utiliteitsbouw, kantoren en fabrieken. Ik zoek het werk in de buurt maar evengoed zit ik ver weg. Ik haal het werk binnen. Ik doe alles zelf alleen de montage besteed ik uit aan zzp-ers.

3. Hoe ben je bij VIOS terecht gekomen Ik ben daarvoor door Bertus van den Oosterkamp benaderd. Ik ben ook lid van de VOC (VIOS Ondernemers Club). Het is een gezellig clubje. Door de gezelligheid onder elkaar is er verbondenheid met VIOS. De club heeft een positieve uitstraling ook door het enthousiasme van Dick Visch en Harry de Jong.

4. Wat vind je tot nu toe bij VIOS De VOC-bijeenkomsten zijn gezellig. Ook op de nieuwjaarsreceptie ben ik aanwezig. Ik ga ook mee met de uitjes van de VOC.

5. Nog een speciale reden om bordsponsor en sponsor van materialen te zijn Vooral de gezelligheid onder de ondernemers spreekt mij aan. De teamgeest vloeit voort in de voetbalsfeer. Ik sponsor een bord op het hoofveld en het kunstgrasveld. Voor een deel sponsor ik materialen voor de kantine en keuken. Ik heb ook de plafonds geleverd voor dameskleedkamer, kiosk en multifunctionele ruimte. Als hobby ga ik mee met habitas for humanity. Ik ben geweest naar de Filipijnen (3x), Guatemala en Cambodja. We bouwen huisjes voor de armen. Je ziet waarvoor je het doet. De mensen zijn dankbaar voor alles. Namens de hele vereniging bedanken we Jan voor zijn bijdrage en voor dit interview en wensen hem veel succes.

Wilt u ook Sponsor worden van Vios? Koop bij onze adverteerders! 35


Occasions • Onderhoud IN- EN VERKOOP • APK AIRCO SERVICE • REPARATIE STORINGDIAGNOSE ALLE MERKEN

T KAPPERSHUES

0578 - 560277

Openingstijden Di t/m vrij: 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 17.30 uur Wo avond: 18.00 - 20.30 uur Za: 08.00 - 12.30 uur

www.kappershues.nl/

“De Rank”

Kerkelijk centrum Torenstraat 15 te Vaassen Beheer: Jaap & Frieda Snijder Voor reserveringen en zaalhuur:

0578-571247 36

Zwolseweg 538 7345 AN Wenum/Apeldoorn 055 - 5410061

Zwolseweg 538 Wenum/Wiesel

055-5331807


VOOR AL UW MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek

Stationsweg 73, 8166 KA Emst, Tel. 0578-661584 Ook uw adres voor zand- en grind.

“Tippel-Inn” Diverse belegde broodjes | van snacks tot buffet Familie van Schoonhoven Krugerstraat 31 8172 BE Vaassen Tel. 0578-571936 www.tippelinn.nl

Dé leverancier van rubberen afdichtingsprofielen voor elke toepassing. Radeweg 23, 8171 MD Vaassen Tel. 0578 - 67 73 30, Fax 0578 - 67 73 31 E-mail: info@tpp-bv.com Website: www.tpp-bv.com 37


Verbouwing van de kantine

We horen nog steeds van bezoekende verenigingen; “Wat beschik-

scherm in de kantine worden afgebeeld. Op 31 oktober is met

ken jullie over een mooie accommodatie!” Hier zijn we best trots

behulp van het 2e elftal het oude plafond gesloopt en worden

op, maar het is niet vanzelf gekomen en zal ook niet zo blijven

vervangen door een nieuw plafond met energiezuinige (LED)

zonder de bijdrage van vele vrijwilligers en sponsoren.

verlichting voorbereid op de nieuwe indeling.

Onze vereniging kan beschikken over 4 hoogwaardige (kunst-)

Hierbij een korte impressie van de “nieuwe” kantine zoals deze er

grasvelden, een 4x4 speelveld en een groot oefenveld. Verder 2

ongeveer uit zal komen te zien. Enkele kenmerken;

kleedkamergebouwen, kantine en een multifunctioneel gebouw

Grote bar met centrale vitrinekast en meer loopruimte voor de

met opslagruimtes. De laatste paar jaar is geïnvesteerd in 20 zon-

barmedewerkers, tevens een aparte afhaalba- lie voor koffie/thee/

nepanelen op het dak van de kantine, een nieuwe overkapping op

drankjes.

het terras, een nieuw scorebord bij het hoofdveld en stoeltjes langs veld 2, mogelijk gemaakt door de bijdragen van de V.O.C. en de

Enkele grote teamtafels, hoge tafels met barkrukken en hoogzit

Vrienden van Vios.

voor raam westgevel, tevens een lounche- hoek met speelwand. Extra ramen in de west– en de zuidgevel met zicht op veld 2, extra

Dat onze accommodatie ook in trek is bij sponsoren blijkt uit het

terrasdeur in westgevel en naar de over- kapping. Plafondbalken

grote aantal reclameborden langs het hoofdveld en in- middels

en kozijnen worden donkergrijs, nieuwe lichtgrijze vloertegels,

ook langs 3 zijden van het kunstgrasveld!

lichthouten betimmeringen. Dit willen we grotendeels met eigen mensen realiseren, wil je helpen: zet je (team-)naam op de inteken-

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de realisatie van een

lijst in de kantine want vele handen maken licht werk!

aparte entree voor de fietsenstalling met een VIOS-SIGN. Nadat in de eerste week van dit jaar de keuken is gerenoveerd, zal

Naast de kantine hebben we nog enkele andere “uitdagingen”!

binnenkort de rest van de kantine worden aangepakt, in de laatste

Voor 2024 moeten de dakplaten op Villa Kakelbond worden vervan-

ledenvergadering zijn de nieuwste tekeningen en impressies voor

gen, de warmwatervoorziening in de herenkleedkamer raakt ook

de vernieuwde kantine gepresenteerd met dank aan Daisy de Jong

aan vervanging toe, de cv ketel in de kantine had het begeven en

voor het fraaie ontwerp. Komende zaterdagen zal dit op het TV

is vervangen en natuurlijk het onderhoud van de velden, verlicht-

38


Tekst: klaas zondergeld

ing en het spelmateraal waar we helaas de laatste tijd steeds meer met vernieling van zaken te maken krijgen. Laten wij er met elkaar zuinig op zijn, ook als blijk van waardering voor de vrijwilligers die in weer en wind zorgen dat we kunnen doen waar we voor staan; VOETBALLEN!

39


Tekst: Erik Ellens

vios 4 zaal Sinds enige weken hebben we 11 nieuwe leden bij de club. Een vriendengroep uit Apeldoorn werd lid van VIOS. Ik ontmoette de gehele groep tijdens ons Rommeltoernooi waar ze zich ter kennismaking als groep voor hadden ingeschreven. Toen ik de groep eens rondkeek, herkende ik na diep nadenken en nog eens goed rondkijken toch een flink aantal jongens uit onze buurt in de Maten waar ze zijn opgegroeid en daarna uitgevlogen over Apeldoorn en verder. Leuk dat ze elkaar nooit echt uit het oog hebben verloren en dus nog regelmatig met elkaar een balletje trappen in de zaal. Een beetje trots ben ik dan ook wel, dat ze met elkaar via Erik Ellens hebben gekozen voor onze club, na positieve ervaringen met een aantal van ons. Het verhaal was dus geboren, en toen Rinus zei: dit is een leuk verhaal voor de Treffer en Jate vervolgens bereid bleek dit zaalteam te sponsoren kwam het moeilijkste deel. Wie gaat het verhaaltje schrijven? Opeens waren het weer de jonge jongens die ik voor een deel kende van vroeger. Tja wie gaat het doen? Hulde Erik dat jij uiteindelijk de pen hebt gepakt en de rondgang hebt gemaakt in het team. Ik wens jullie heel veel voetbal plezier bij VIOS en met elkaar. (tekst Gerard van Gurp) Wie zijn jullie? Wij zijn een vriendengroep die voor grotendeels uit jongens

goed georganiseerde club was. Ook de reacties vanuit VIOS zelf waren en-

uit de Maten (Apeldoorn) bestaat en we hebben twee jon-

thousiast en zodoende hebben wij ons met 11 jongens aangesloten bij

gens die uit Beekbergen komen. Iedereen uit de groep heeft

VIOS. We zijn erg leuk opgevangen. Een paar van ons gaat ook op het veld

een zwak voor voetbal en samen spelen we het spelletje

meedoen op zaterdag.

dus graag. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij in het verleden weleens een zaaltje huurden via Accres om op die manier met

Wat is de verwachting voor aankomend seizoen?

elkaar te kunnen zaalvoetballen.

Normaliter is het gevaarlijk om het woord kampioenschap in de mond te nemen voordat het seizoen is begonnen, maar dat is natu-

Hoe is het idee ontstaan om een zaalvoetbalteam op te

urlijk wel de doelstelling. Nee zonder dollen het is voor ons vooral bel-

zetten?

angrijk om plezier te hebben wat ongetwijfeld zal lukken. Wat is er

Zoals alle goede ideeën ontstaan is ook dit idee ontstaan ti-

tenslotte mooier dan met je kameraden in een team te kunnen spe-

jdens een bescheiden borrel in de Graaf van Vlaanderen. Op

len? En tot nu toe hebben we niets dan positieve ervaringen. Erg leuk

het moment dat het idee om samen in competitie verband

dat Jate met zijn bedrijf ons wil gaan sponsoren. Ook vanaf hier Jate

te gaan zaalvoetballen werd geopperd, was eigenlijk ieder-

absoluut TOP, dat je jouw bedrijfsnaam aan ons team wilt verbinden.

een direct voor. Maar waar en hoe? We hebben het idee toch doorgezet en we hebben een “selectie” kunnen samenstellen.

Namens het hele team: Jate bedankt. We gaan ons uiterste best doen er een prachtig seizoen van te maken.

Hoe zijn jullie bij VIOS terecht gekomen Doordat Erik Ellens via Mark en Gerard van Gurp (mijn buurman) in het 3e terecht is gekomen bij VIOS op het veld, werd er logischerwijs geïnformeerd naar de mogelijkheden om bij VIOS in de zaal te spelen. Het was wel wenselijk voor ons om de “thuiswedstrijden” in Apeldoorn te spelen. Met de hulp van VIOS en in het bijzonder van Jan Beekman de zaal coordinator bleek dit mogelijk. Dus ook Jan bedankt voor alle moeite! Na enkele bezoekjes aan het sportpark en meedoen bij het Rommeltoernooi, merkten wij dat VIOS een enthousiaste en 40


Gezellig borrelen...

nieuwjaarsreceptie Op 5 januari vanaf 19:30 uur organiseert Vios ook dit jaar weer een gezellige nieuwjaarsreceptie! Wij nodigen al onze leden en sponsoren van harte uit om samen het nieuwe jaar in te luiden met een borrel! Vergeet daarbij natuurlijk niet onze spectaculaire nieuwjaarsverloting waarbij ook dit jaar fraaie prijzen te winnen zijn!

Kom jij ook?

41


NA ELK EVENEMENT GAAT HET FEEST VERDER IN DE RUIF! CANNENBURGHER KOFFIESPECIALITEITEN

Voor iedere gelegenheid het juiste bloemwerk!

LUNCH PLATES SPECIAAL BIEREN

Dorpstraat 43 8171 BL Vaassen

Tel. 0578-572859

Marktplein 1 8171 CJ Vaassen 0578 575971

www.bloemsierkunst-maarten.nl info@bloemsierkunst-maarten.nl

Marktplein 6 8161 EE Epe 0578 - 623505

AUTOBEDRIJF

J. van de Bunte Jaap van de Bunte Mobiel: 06 223 83 687

Zwolseweg 412 7345 AM Apeldoorn

Telefoon: +31 (0)55 - 312 13 10 Telefax: +31 (0)55 - 312 22 11 E-mail: vandebunte@hetnet.nl info@ajvandebunte.nl Website: www.ajvandebunte.nl

42


Help je vereniging aan extra inkomsten

Verdien tot € 250,- per keer, ongelimiteerd!

Zoek je een baan of zoekt jouw bedrijf personeel? Neem contact op met Actief Interim en verdien extra geld voor je vereniging! Dorpsstraat 71 8171 BM Vaassen t +31 (0)578 57 63 00 vaassen@actief-interim.nl

www.actief-interim.nl

Uw specialist in Vaassen... voor al uw Uw specialist onderhoud, in Vaassen... enuw voor al APK uw onderhoud, voor al APK en occasions. occasions.

onderhoud, van Eek Auto’s APK en occasions. tel: 0578 - 56 11 33 Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld)

Grifsemolenweg tel: 26a0578 (bedrijventerrein Eekterveld) - 56 11 33 www.vaneekautos.nl

van www.vaneekautos.nl Eek Auto’s EPD KOERIERS VAASSEN SPOEDRITTEN IN HEEL EUROPA

Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld) tel: 0578 - 56 11 33

www.vaneekautos.nl

Gelijk van A naar B Peter Olthoff p.olthof3@chello.nl 06-18368900 of 06-51210335 Vuurdoornstraat 56 8171 XJ VAASSEN Laan van de Dierenriem 51 7324 AB Apeldoorn Tel: 055 360 30 50 www.autobedrijfboks.nl

• (+31)6 12 21 77 28 • www.wpannekoek.nl • info@wpannekoek.nl

Groenten - Fruit & Specialiteiten

Noten - Kaas & Zuivel Deventerstraat 55 - Vaassen - Telefoon 0578 571332 43


Jate Leerdam

Voetbalcolumn J Mijn columns gaan over hoe ik tegen voetbal, training geven en coaching aankijk. Mocht je op en of aanmerkingen hebben dan hoor ik dat graag. Schiet me even aan bij de club of mail mij op jateleerdam@ gmail.com.

Het zal veel voetballers en trainers bekend voorkomen. Het schuiven van bekertjes, muntjes of magneten op een bord om een spelidee te verduidelijken aan een ander. Graag wil ik deze column wijden aan een geliefd onderwerp voor mij, de opbouw van achteruit. Specifiek een opbouw in een 1:4:3:3 formatie, alhoewel VIOS 1 net als VEVO 1 momenteel een andere speelwijze spelen qua formatie en opbouw maar de meeste jeugdteams zullen 1:4:3:3 spelen vandaar de keuze voor deze formatie. Graag wil ik jullie meenemen in de keuzes die er naar mijn mening zijn tijdens deze opbouw en wat het doel is van de opbouw. Het mooie van voetbal is dat er geen goed of fout is maar dat er keuzes zijn die gemaakt kunnen worden die goed of fout kunnen uitpakken. Het heeft uiteindelijk allemaal te maken met de vaardigheden van jouw spelers. Onderstaande opbouw is slechts een van de vele mogelijkheden hoe je kunt opbouwen. Graag hoor ik hoe jullie tegen deze opbouw aankijken en welke varianten jullie de voorkeur geven en waarom. Bij voorkeur speel ik een opbouw met passing over de grond om twee redenen. Reden 1 is dat met lage passing een hoger tempo gehanteerd 44


Jate Leerdam kan worden. Een wreeftrap door de lucht of over de grond zit volgens mij geen noemenswaardig snelheidsverschil in maar de lage pass is wel makkelijker te behandelen is mijn ervaring. Reden 2 is dat met lage passing (al kan ik deze stelling niet verder onderbouwen dan ervaring wat ik gezien heb) meer zinvolle balcontacten gerealiseerd kan worden wat met name voor jeugd belangrijk is (meer balcontacten = meer ontwikkeling). Uitgangsituatie is dat de bal in het spel is i.p.v. de doeltrap (situatie vanaf doeltrap is specifiek Voetbalcolumn anders dan een opbouw situatie in het spel). Doel van mijn opbouw is om kansen te creëren / aanvallers in 1 tegen 1 situatie te brengen in de scoringszone, het liefst met passing over de grond. Voor de uitwerking van dit scenario is het doel simpeler; Als team opschuiven naar een zone verder en daarbij ruimte creëren voor het vervolg. Speler 3 is in balbezit. Tegenstander speelt met de punt naar voren en zet onze verdediging onder druk door met de 3 aanvallers te schuiven. Een situatie die volgens mij vooral bij C & B veelvuldig aan bod zal komen. Belangrijk hierbij is het detail dat de tegenpartij met 3 spelers druk (7 / 9 / 11) zet door met de linie te schuiven. Een druk zettende 10 geeft namelijk een hele andere situatie met andere keuzes en risico’s. De speler 6 komt schuin in de bal (schuin van links naar rechts op de tekening) en krijgt de pass van 3. Op het moment van aanname van 6 beweegt 7 naar binnen in de diepte (biedt rood 5 aan zich) en maakt 2 een diepte loopactie aan de zijlijn uit de rug van rood 11. 6 speelt 2 in de loop mee. Aandachtspunten: • Aanname 6 met het lichaam ertussen naar rechts op de tekening • Zuiverheid van dieptepass op 2 • Positie kiezen 5 / 4 / 8 restverdediging • Binden van rood 5 door geel 7 (anders kan 5 de dieptepass vrij eenvoudig onderscheppen) • Centraal positie kiezen 8/10 (lijn naar de zijkant moet open zijn) • Positie van rood 11 Risico’s • Geel 2 uit positie • 6 onder druk/ balverlies is direct 1 tegen 1 situatie of zelfs een onder tal situatie halverwege je eigen helft.

Een vervolgoptie 7 & 2 spelen een 2 tegen 1 situatie (7 bindt 5/ 2 loopt op) In dit voorbeeld is de loopactie van geel 6 beslissend en hoe deze speler gedekt wordt door rood 10. Als trainer is het belangrijk om de aandachtspunten te weten en over te brengen op je spelers. Een middel om de verschillende keuzes te verduidelijken is door te nummeren. Welke passing wil je het liefste zien, dat is jouw nummer 1 pass. Wat is dan een eventuele 2e mogelijkheid, 3e en zo door. Speelwijze van de tegenpartij heeft hier invloed op en moet je meenemen in jouw toelichting aan je spelers. Zelf behandel ik (al zal niet iedereen dat geloven) in een wedstrijdvoorbereiding 1 situatie aanvallend en 1 situatie verdedigend. Deze situaties zijn voor de wedstrijdbespreking niet nieuw; in de periode ervoor is op die specifieke situatie getraind of besproken geweest op een training. Als afsluiter een vraag aan jullie (mailadres zie boven); in bovengenoemde situatie is de keuze om 6 in te spelen. Welke pass heeft jullie voorkeur, deze pass naar 6 of een pass naar 7 in de voet (met de aanname dat die lijn naar 7 open is) of mogelijk nog een andere keuze? Bedankt voor het lezen! 45


46


055 - 521 21 55

tijmenkroes.nl

De leven-wonen-ondernemen adviseurs van Vaassen Wij zijn er voor iedereen die z’n zaken goed voor elkaar wil hebben. Voor jezelf of je bedrijf. Hoe? Met ruim 40 specialisten en meer dan 40 jaar ervaring halen we alles voor jou uit de kast. Zo zorgen we dat al jouw zaken echt goed geregeld zijn.

Of het nu gaat om advies op het gebied van verzekeringen, pensioen, belasting of je hypotheek. Maar ook als je een woning of bedrijfspand wil kopen, helpen we je graag echt verder. Wij zijn de leven-wonen-ondernemen adviseurs van Vaassen.

Kijk op www.tijmenkroes.nl wat we voor je kunnen doen.

47


MOBILITEITS PLEIN VAASSEN Kompleet in persoonlijke service en kwaliteit

ABS TIEMESSEN Autoschade AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl T: 0578-574125 I: www.automars.nl M: info@automars.nl

CARWASH Eekterveld T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl

VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl

MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06-22420778 I: www.oscargoos.nl M: info@oscargoos.nl

Riezebosweg 6-8 Vaassen (ind.terr. Eekterveld)

De Treffer 2017 december  

Het Clubblad van VIOS Vaassen

De Treffer 2017 december  

Het Clubblad van VIOS Vaassen

Advertisement