Page 1

R E F F E R T DE ril JAARGANG 33 - ap

10

Vios World Cup1

groot succes

18

2018

MO11 1 KAMpioen

23

JO17 2 KAMPioen

38

de rode DEdraad TREFFER APRIL 2016


Inhoudsopgave

Voorwoord

10

de eerste keer vios world cup groot succes

mo11 1 zijn kampioen geworden

18

22 jo17 2 zijn Kampioen geworden

38

voetbal plezier op veldje 4 met vios 5

Tekst: Rinus Koetsier

Het is elke keer weer een behoorlijke opgave ons clubblad uit te brengen. Al het werk gebeurt door vrijwilligers. Niet iedereen heeft altijd tijd of er komt weer iets tussen waardoor het vaak langer duurt dan gepland. Nu zijn er geluiden ons clubblad digitaal uit te brengen. De reden is kostenbesparing. Een clubblad kost ongeveer 3 tot 3,50 euro. Het versturen ervan kost ongeveer een dezelfde bedrag. Lang niet alle Treffers hoeven echter verstuurd te worden. Globaal genomen kost de Treffer wat de advertenties opleveren. Vind je dat de Treffer ten dele digitaal uitgebracht kan worden, laat het ons weten. Vind je de Treffer op papier een meerwaarde voor de vereniging, laat het ons ook weten. Wil je weleens een keer meewerken aan het clubblad, laat het ons weten. Heb je een onderwerp waarvan je vindt dat hier eens aandacht aan besteed moet worden, Laat het ons weten. Dit kun je doen op het mailadres detreffer@viosvaassen.nl We wensen jullie veel plezier met het lezen van ons clubblad.

23 De Rode draad Erik Visser krijgt de hoofdprijs van de verloting van de nieuwjaarsreceptie uitgereikt door Vincent Wijnbergen.

colofon Uitgave:

Internet

Met medewerking van:

Verspreiding

April 2018

www.viosvaassen.nl

Jeroen van ‘t Einde, Hiddo de

Peter van Schoonhoven

detreffer@viosvaassen.nl

Jate Leerdam, Rinus Koetsier,

Oplage: 800 exemplaren

Vries, Wim van der Maten,

Redactie Rinus Koetsier

Redactieadres:

Nick Mager, Gert Visser, Martijn Kalk, Patrick Jansen, Estelle van Wijngeeren, Peter Mos, André

ADVERTENTIES Peter van Schoonhoven detreffer@viosvaassen.nl

Vogel, Bé Petter, Gerrit van

Postbus 235

Vormgeving

Wijngeeren en Gerard van Gurp.

BORDSPONSORING

8170 AE Vaassen

Nick Mager - 2BHIP

Fotografie

Bertus v.d. Oosterkamp

Bertus v.d. Oosterkamp

bertus.oosterkamp@kpnplanet.nl


4


Tekst: Gerard van Gurp

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Beste sportvrienden en -vriendinnen, Het is alweer enige weken geleden onze nieuwjaarsreceptie, maar graag blik ik nog even terug op deze drukbezochte en gezellige avond. De opkomst bestond uit een gemêleerd gezelschap van jong en oud en waar de bekende bliksem verloting in no-time was uitverkocht. Deze keer verzorgd door de lagere elftallen en de dames. Het bleek in alle opzichten een succes en desgevraagd werd mij verteld dat de spelers veel plezier hadden beleefd aan de voorbereiding en graag bereid zijn volgend jaar weer deze verloting te verzorgen. Het 2e elftal liet zich van de goede kant zien door mee te helpen ons bekende Boerenkooltoernooi tot een succes te maken. Zo zie je maar weer. Een aarzelend begin eindigend in: wat was het leuk om te doen en voor herhaling vatbaar. Al met al ontwikkelingen die laten zien dat als we er samen de schouders onder zetten er veel tot stand kan komen en dat het leuk is om te doen. Het brengt me direct weer bij het belangrijke onderwerp vrijwilligers. We hebben nog wel wat uitdagingen in vacatures die de vereniging geld kosten zolang we deze vacatures nog niet hebben opgevuld. Als deze Treffer verschijnt hebben we hopelijk een mooie inspraak avond gehad met als slogan: op weg naar VIOS 2.0! Vragen die deze avond aan de orde kwamen zijn: wat zijn we voor vereniging en wat willen we als vereniging? Verenigen – consumeren – een combinatie? Kortom samen bepalen hoe de toekomst van VIOS eruit gaat zien. Dit alles onder leiding van Gerard Jorna (KNVB) die ik nog eens wil bedanken voor zijn inspanning dit proces te begeleiden. De uitkomst van deze 1e avond zou tevens een aantal gemotiveerde vrijwilligers op moeten leveren die inhoud willen geven aan wat ons aller vereniging is. Sportief gezien gaat het goed. We mochten de afgelopen weken diverse kampioenen begroeten, die ik vanaf deze plaats nog eens van harte feliciteer met het behaalde resultaat. Het geeft vertrouwen voor mooie prestaties in de nabije toekomst en een doorgroei naar een goede selectie. Bestuurlijk hebben we op dit moment wel wat zorgen. Doordat Hero Heering ongelukkig ten val is gekomen en daarbij een ruggenwervel en zijn staartbotje heeft gebroken valt er bij activiteitencoördinatie op dit moment een gat. Met name de Dorpsavondcommissie kan wel wat versterking gebruiken in de organisatie, want op moment van schrijven hebben we nog maar 2 vaste commissieleden. Zoals al eerder aangehaald, zijn de avonden een begrip in Vaassen en omgeving en de inkomsten uit deze avonden zijn zeer welkom. Dus help deze commissie met uw inzet. Onze hoofdsponsor Cottus heeft ons laten weten aan het eind van het seizoen te stoppen met de sponsoring en naar een meer landelijke uitstraling te willen. Uiteraard betreuren we dit, maar ik wil langs deze weg de firma Cottus hartelijk bedanken voor hun zeer waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van onze vereniging en de jeugd in het bijzonder. Gesprekken met een mogelijke nieuwe hoofdsponsor zijn gaande en we hopen dat het gaat lukken deze sponsor aan onze mooie vereniging te binden.

Voorzitter Gerard van Gurp Ook zijn we bezig met een onderzoek om de Treffer voor een deel digitaal te versturen. We zitten hierbij samen met de commissie in de oriënterende fase, maar het zou ons toch wel wat geld kunnen besparen in het nieuwe seizoen. Genoeg uitdagingen voor 2018 op zowel bestuurlijk als het sportieve vlak. Het laat nog maar eens zien dat we een actieve vereniging zijn. Ik wens u en jullie veel leesplezier in deze opnieuw prachtige Treffer, tot stand gekomen door de inzet van vele prachtige mensen, ook wel onze kostbare vrijwilligers genoemd. Bedankt. Met vriendelijke sport groet, Uw voorzitter, Gerard van Gurp 5


8ZFOXE©QGH EXXUWYHUVWHUNHQ

:DDUGRRU LHGHUHHQZLQW

5DEREDQN1RRUG9HOXZHRQGHUVWHXQW9,269DDVVHQ 9,269DDVVHQEUHQJWMRQJHQRXGLQEHZHJLQJ0HWHHQYHUELQGHQGHNUDFKWGLHYHHOYHUGHUJDDW GDQYRHWEDODOOHHQ:DQWGHYHUHQLJLQJEHWHNHQWRRNYHHOYRRU9DDVVHQHQGDWRQGHUVWHXQHQZHYDQ KDUWH

2QWGHNDOOHVRYHUGH5DEREDQNHQVSRUWRS5DEREDQNQO (HQDDQGHHOLQHONDDU

6


Tekst: Hiddo de vries

VANUIT HET BESTUUR Kampioenen (najaar-reeks) VIOS kan terugkijken op een zeer succesvol eerste half jaar van de competitie. We konden dit keer veel teams huldigen voor het behaalde kampioenschap. Het begon met de senioren 35+ 1, 35+2 en 45+ 1. De jeugd bleef niet lang achter, al geldt dat niet voor alle teams. Door het matige weer van december en de bereidwilligheid van tegenstanders om nog een beslissende wedstrijd te spelen zorgde ervoor dat pas 3 februari het laatste team (MO11-1) de kampioensschaal ontving. Eerder waren al JO13-2, JO15-1, JO17-2 en JO19-1 kampioen. Voetbalzaken Na een goede start van de competitie, is ons vlaggenschip in de winterstop terug te vinden in de middenmoot. De trainer sinds vele jaren, Maikel Amzand, zal ook het nieuwe seizoen weer aan het roer staan van dit schip, alweer voor het 8e seizoen. Samen met Thomas Prins, die wederom zijn assistent wordt, kijken we met vertrouwen naar de toekomst. Steeds meer eigen jeugd krijgen een kans in het 1e elftal en ook enkelen weten deze kans te pakken en zich vast in het elftal te spelen. Ook de trainer van de JO19-1, Daniël Tuasela, blijft VIOS trouw. Jeroen van ’t Einde wordt de nieuwe trainer van het 2e elftal. Bij de jeugd eveneens actie om het technische plaatje voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. We zullen u via de nieuwsbrief hierover blijven informeren. Ook leuk om te vermelden is de aanpak die Mariska Thijssen, Bart Dijkstra en Tom Beekman hebben voorzien voor de verbetering van de ontwikkeling van het mini pupillenvoetbal bij VIOS. Zij hebben een eerste concept-plan geschreven. We verwachten eind maart de definitieve versie en gaan dan bekijken hoe we dit kunnen realiseren.

De Midwinterloop kon dit jaar weer gewoon doorgaan. Deze goed organiseerde loop was vorig jaar het slachtoffer van slechte wegen, maar dit jaar was het weer geen spelbreker. Menig atleet maakte gebruik van het mooie parcours om de nodige calorieën te verliezen. Het 1e FIFA Worldcuptoernooi bij VIOS was zeer geslaagd, maar liefst 40 koppels hadden zich opgegeven. Dit toernooi is zeker voor herhaling vatbaar! VIOS 2.0 Tijdens de nieuwjaarsreceptie, werd door de voorzitter het ontstaan van VIOS 2.0 genoemd. VIOS 2.0 is het project dat VIOS samen met Gerard Jorna (KNVB) wil realiseren. Doel is meer betrokkenheid van de leden bij de club voor beleidzaken en invulling van taken. In de slotwoorden werd de afkorting VIOS neergezet als: ‘Verenigd In Ons Samenzijn’, een prachtig motto voor dit project. U gaat hier de komende maanden nog meer over lezen. Als u deze Treffer leest is de eerste avond al gehouden, we zijn heel benieuwd naar de opkomst en de uitkomst, het gaat om de toekomst van onze club. VOC (VIOS Ondernemers Club)-aanvragen De VOC heeft in 2017 de realisatie mogelijk gemaakt van een aantal projecten. Zo werd, samen met de Vrienden van VIOS, een tegelpad aangelegd van de kleedkamers naar het kunstgrasveld, werd er een Cooker (heet watervoorziening) geïnstalleerd in het wedstrijdsecretariaat, is er een nieuw plafond geplaats in de kantine, kregen de dames en meisjes nieuwe reserveshirts en zal er in het voorjaar van 2018 een aanpassing van de fietsenstalling plaats vinden. We zijn erg blij met de bijdrage van de VOC bij deze projecten. Dit jaar ontving de VOC 12 aanvragen. De leden van de VOC gaan uitmaken welke aanvragen worden gehonoreerd.

7


www.wildvandeveluwe.nl

FRED KAMPHUIS - poelier T (055) 521 13 06 Zwolseweg 204 7315 GP Apeldoorn M 06 50 47 29 96 AVZ Asbest verwijdert uw asbest dak–en ǁĂŶĚďĞƉůĂƟŶŐ͘

sŽŽƌĚĞ>ĂŶĚďŽƵǁͬWĂƌƟĐƵůŝĞƌͬŽƵǁ We regelen voor u:

* ƐďĞƐƟŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞ * ^ůŽŽƉŵĞůĚŝŶŐ

www. veldhuishovenier.nl tuinaanleg | tuinonderhoud | tuinontwerp ƚƵŝŶĂĚǀŝĞƐͮďĞƐƚƌĂƟŶŐĞŶͮĞƚĐ͘

 WŽĞůǁĞŐϲϴ͕ϴϭϳϭE'sĂĂƐƐĞŶ͕dĞů͘ϬϱϳϴͲϱϳϲϴϵϵ ĞͲŵĂŝů͗ǀĞůĚŚƵŝƐŚŽǀĞŶŝĞƌΛƉůĂŶĞƚ͘Ŷů  

AVZ Asbest BV

* ƐďĞƐƚǀĞƌǁŝũĚĞƌŝŶŐ;ŵĞƚ^-ϱϯϬĐĞƌƟĮĐĂĂƚͿ

Holthoevensestraat 13 B

ΎǀĞŶƚƵĞĞůůĞǀĞƌĞŶĞŶƉůĂĂƚƐĞŶŶŝĞƵǁĞďĞƉůĂƟŶŐ

7395 SE Teuge

Tel. 0571-7690 30 info@avz-asbest.nl www.avz-asbest.nl

* ĞŐĞůĞŝĚŝŶŐďŝũƐƵďƐŝĚŝĞ;Φϰ͕ϱϬͬŵϮĚĂŬͿ /ŶĨŽƌŵĞĞƌǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚŵĂĂƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͊


Tekst: Estelle van Wijngeeren

12 JUBILARISSEN GEHULDIGD TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE Traditiegetrouw vindt bij VIOS de nieuwjaarsreceptie plaats op de eerste vrijdagavond van het jaar. Tijdens deze gezellige avond worden de jubilarissen gehuldigd. Ook dit jaar werden deze mensen in het zonnetje gezet voor hun jarenlange trouw aan de vereniging. 25 jaar lidmaatschap van onze vereniging, daarvoor werden Remco Jolink, Mark Beekman, Jelle Pol, Olin van Hoogmoed en Mark Dokter gehuldigd. Ze ontvingen een speld en een oorkonde. Ook John Veldkamp kon deze in ontvangst nemen. Hij is namelijk al 40 jaar lid. Gert Stijf, Ep van den Berg, Reinier Berghuis en Pieter Pelemonia mochten hun speld en oorkonde in ontvangst nemen voor maar liefst 50 jaar lidmaatschap. Aart Kamphuis is nog steeds actief bij VIOS in de schoonmaakploeg en de ontspanningscommissie. Hij mocht zijn speld en oorkonde in ontvangst nemen voor 60 jaar trouw aan de vereniging. Maar dan: Ab Volkerink. Hij is reeds 75 jaar lid van VIOS. Dit werd bekroond met het ingelijste geel-zwarte shirt met zijn naam en het nummer 75.

9


Eerste Vios World

Afgelopen zaterdag 13 januari was de kantine van Vios decor voor de eerste Vios World Cup. Ruim 40 koppels hadden zich vooraf aangemeld voor dit FIFA 18 toernooi en dus stroomde de kantine rond 16:00 uur vol met spelers van jong en oud. De eersten meldden zich al wat eerder om alvast een potje te spelen en om te kijken of alles goed werkte. De voorbereidingen waren al wat langer bezig. Van allerlei kanten binnen de vereniging werd er een mooie samenwerking op touw gezet om van dit evenement een succes te maken. Zo hadden de heren van het 4e zaalelftal de aanzet gegeven tot het organiseren van dit toernooi. Later sloten er zo links en rechts nog wat mensen en sponsoren aan om te helpen of om het ĂŠĂŠn en ander aan benodigde spullen te regelen. Zo stelden EP Total Electronics en Arjan Mensink enkele schermen beschikbaar en 10

trok de voorzitter zelf ook nog een tv-scherm van de muur om zo aan de benodigde 8 schermen te komen. De mensen van de organisatie hadden zelf de playstations meegenomen en de deelnemers aan het toernooi hadden zoveel mogelijk eigen controllers meegenomen, zodat er op 8 schermen tegelijk kon worden gespeeld. De Vrienden van Vios hadden ter gelegenheid van dit leuke initiatief, zoals ze zelf zeiden, de bekers gesponsord. Hiervoor willen wij de sponsoren natuurlijk hartelijk bedanken. Nadat ieder team zich had aangemeld, gaf voorzitter Gerard van Gurp rond half 5 het startsein voor de eerste Vios World Cup. 40 teams streden in 8 poules van 5 om een plek bij de eerste 2 om zo door te gaan naar de winnaarsronde. De nummers 3 en 4 moesten genoegen nemen met een plek in de verliezersronde.


Tekst: Martijn kalk

Cup groot succes!

Helaas viel het doek voor de nummer 5 van de poule. Er werd fanatiek gespeeld en de spanning was bij sommige potjes erg goed voelbaar. Er werd veel gejuicht en gewonnen, maar ook verloren. Bovenal voerde sportiviteit en plezier de boventoon. Vooral de wedstrijden tussen de jeugd en de wat oudere spelers leverde hilarische taferelen op. Op het grote tv-scherm waren de tussenstanden en het programma te zien en naar mate het toernooi vorderde, zag je dat er steeds meer gerekend werd aan de hand van de tussenstanden of er nog kans op een volgende ronde zou zijn. Na de poulefase begon de knock-out fase. Verlies betekende uitschakeling, winst betekende nog steeds kans op ĂŠĂŠn van de mooie bekers. In de verliezersronde waren er bekers voor

de winnaars van de finale. Geheel in de geest van het toernooi werden de bekers gedeeld na een gelijkspel tussen Olin & Menno en Tom & Bas. In de winnaarsronde waren 3x2 bekers te verdelen. De strijd om de 3e plaats werd gewonnen door het koppel Hans & Olivier. Daarna was het tijd voor de finale die ging tussen Jurjan & Julian en Sam & Milo. De jonge garde wist dus door te dringen tot de finale. Al snel kwamen Jurjan & Julian op een 2-0 voorsprong en dit gaven ze ook niet meer weg. Hierdoor wisten zij met Frankrijk de Vios World Cup te winnen. Na de uitreiking van de bekers werd er nog even nagepraat en tot de conclusie gekomen dat het evenement meer dan geslaagd was. 11


DĂŠ leverancier van rubberen DIGLFKWLQJVSURÂżHOHQYRRU elke toepassing. Radeweg 23, 8171 MD Vaassen Tel. 0578 - 67 73 30, Fax 0578 - 67 73 31 E-mail: info@tpp-bv.com Website: www.tpp-bv.com

FIETSEN

|

E-BIKES

|

SCOOTERS

|

MOTOREN

Reparatie, onderhoud, inkoop & verkoop

‡6(59,&(3817$3(/'2251.$1$$/1225' ‡6(59,&(3817./$5(1%((.+22)':(*

-2+$19$1$0(56)2257 521$/'9$1$0(56)2257

T(/ :::-9$1$0(56)22572:,(/(561/

Gediplomeerd opticiĂŤn en contactlensspecialist. Het adres voor uw bril, contactlenzen, zonnebril, loepen en verrekijkers, horloges en sierraden. Wij leveren onder anderen de volgende horloges en sieraden: Alfex, Edox, Danish Design, Jacob Jensen, Casio, Betty Barclay, Esprit, Davis, Orient, Kenneth Cole, Swiss Military Hanowa, S. Oliver, Zinzi, My Imenso en Aller Spanninga trouwringen

Dorpsstraat 39 – 8171 BL Vaassen – Tel. 0578 571201

12


Accountancy

Wij denken mee!

t Fiscaal advies t Salarisadministratie t

Geen zorgen...

Zakelijke dienstverlening: advisering personeelszaken ondernemingsplan

Verax Accountants levert een compleet dienstenpakket op het gebied van

bedrijfsoverdracht

accountancy, belastingen, salarisadministratie en andere administratieve zaken.

rechtsvorm

Ook houdt Verax Accountants zich bezig met interim-management en consul-

financiering

tancy op het gebied van automatisering. Verax Accountants is een dynamisch

interim-management

kantoor met ambitie.

IT-consultancy

7FSBY"DDPVOUBOUT#7r-BBOWBO'BTOBr,)7BBTTFOr5FM

WWW.VERAX-ACCOUNTANTS.NL 13


Tegen inlevering van deze advertentie: 3 rookworsten + 1 droge worst

(één advertentie per klant inleveren, bij al onze standplekken, o.a. Vaassen marktplein donderdag middag)

€ 5,50

Ooster Oenerweg 16 | 8167 PC OENE | 0578-628700 marktslagervanbussel.nl | info@marktslagervanbussel.nl

Uw specialist in Vaassen... voor al uw onderhoud, APK en occasions. occasions. van Eek

Auto’s

Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld)

Grifsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld)

tel: 0578 - 56 11 33 www.vaneekautos.nl 14


Column WiM van deR Maten

”Uit de Kolenstee” Ik schrijf dit epistel na het weekend waarin de Olympische Winterspelen en het carnaval van start gingen. Ik ben onder de indruk van onze schaatsers en met name van Carlijn Achtereekte. Zij wist vanuit een underdogpositie de 3000 meter te winnen en daarmee een gouden plak te verdienen. Dat is een geweldige prestatie, al was het wel heel erg op het nippertje. Ik vroeg en vraag me af wat het visueel verschil geweest zou zijn als ze tegen Irene Wüst had gereden en ze waren acht honderdste na elkaar over de finish gekomen. Ik denk dat het verschil niet te zien geweest zou zijn. Voor mij hebben ze beiden ‘goud’ gewonnen, maar zo werkt het natuurlijk toch niet. Al met al – ook de winst op de 5000 m. van Sven Kramer voor de vierde maal- een geweldige prestatie waar een buitenstaander geen idee heeft van wat er aan voorbereiding en training moet gebeuren om zover te komen. Ik heb zelf vroeger aardig kunnen schaatsen en aan verschillende wedstrijden mee gedaan. In een teamsport zijn er momenten dat je het aan je medespelers kunt overlaten; bij dit werk mag je geen fractie van een seconde je concentratie en inzet verliezen. Op hetzelfde moment dat Carlijn haar wereldprestatie neerzette trok er een grote carnavalsoptocht voorbij die niet zou misstaan in een plaats ‘onder de grote rivieren’. Ik heb helemaal niets met carnaval maar ‘iedere pindaman zijn eigen trommel’ zullen we maar zeggen. Waar ik me wel aan stoor is het feit dat er al een aantal jaren geen optocht meer wordt gehouden tijdens Koningsdag, omdat de medewerking van verenigingen en instellingen ontbreekt. Als je dat afzet tegen de optocht tijdens carnaval dan denk ik: we zijn de weg toch wel behoorlijk kwijt. Tenslotte ging ik op dezelfde middag naar het sportpark om getuige te zijn van de wedstrijd van ons eerste elftal tegen Stroe. Vooraf was ik er bij lange na niet zeker van dat het een winstpartij kon worden, maar dat pakte gelukkig heel anders uit. Ik moet wel zeggen dat het elftal van Stroe één van de echt mindere bleek te zijn uit de afdeling waar uiteindelijk ruim en verdiend van werd gewonnen. Toch een – positief bedoelde – kritische opmerking over het vertoonde spel in de laatste wedstrijden. Het valt me op dat er binnen de lijnen niet of nauwelijks gecommuniceerd wordt. Dat betekent dat soms op de simpelste wijze doelpunten (zoals tegen Teuge) en daarmee punten worden weggeven. Ik ben er daarom van overtuigd dat het zaak zou zijn om – met name verdedigend – als het kan door één leider binnen de lijnen zaken worden geregeld, zodanig, dat in het laatste kwart van een wedstrijd niet onnodig punten worden weggeven. 15


Gewoon Gastvrij is een gezellig, laagdrempelig restaurant waar aandacht voor elkaar, samen zijn en genieten voorop staat. We serveren steeds variÍrende weekmenu’s, veelal bestaande uit lokale seizoensproducten. Iedereen is welkom en voor kinderen zijn er diverse speelmogelijkheden.

/ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ͲÄ&#x17E;Ĺś<ĹŻĆľĆ?Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ŊĨ Elburgerweg 1 7345 ED Wenum-Wiesel (Apeldoorn-noord)

Bij Gewoon Gastvrij kun je genieten; binnen bij het haardvuur of met mooi weer buiten op het terras. Bij ons zijn gasten vrienden. Je krijgt persoonlijke aandacht en gaat met een fijn en voldaan gevoel weer naar huis. De woorden; â&#x20AC;&#x153;Samen Gezellig Genietenâ&#x20AC;? staan centraal. We hopen jullie snel te mogen begroeten.

T: 055 - 312 1265 M: 06 - 42 25 00 16

/ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;

E: info@gewoongastvrij.nl W: gewoongastvrij.nl

Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;<Ä&#x201A;

Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;<Ä&#x201A;ĹľĆ&#x2030;Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć? Gas Riool Water Elektra Ventilatie Centrale verwarming Badkamers /Keukens

De Veldkamp 14 8172 XE Vaassen Tel: 0578576511 Mob: 0619499118 lj_kamphuis@hotmail.comVOOR AL UW MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek Stationsweg 73, 8166 KA Emst, Tel. 0578-661584 Ook uw adres voor zand- en grind.

Waardig afscheid nemen met aandacht en respect in liefde voor de medemens.

   Dag en nacht bereikbaar. Voor Vaassen, Epe, Apeldoorn, Zwolle, Deventer en omgeving. Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Persoonlijke uitvaartbegeleiding

Wim & Hilda PelgrĂśm 16

  www.pelgromuitvaarten.nl


Occasions ‡2QGHUKRXG ,1(19(5.223‡$3. $,5&26(59,&(‡5(3$5$7,( 6725,1*',$*126( $//(0(5.(1

T KAPPERSHUES Openingstijden Di t/m do: 09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur vrij: 08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur Wo avond: 18.00 - 20.30 uur / Za: 08.00 - 12.30 uur

0578- 560277

Zwolseweg 538 $1:HQXP$SHOGRRUQ 055 - 5410061

www.kappershues.nl/

Zwolseweg 538 Wenum/Wiesel

055-5331807

17


Nieuw...... VIOS-clubkleding in webshop VIOS!

VIOS heeft samen met het sportmerk Hummel een mooie collectie clubkleding samengesteld! Waarschijnlijk heb je al teams en medespelers in deze gave kleding zien lopen. Hier vind je niet alleen kleding, maar ook bijvoorbeeld ook diverse modellen tassen en scheenbeschermers. Via de website van VIOS kan je deze collectie bestellen en je kunt zelfs aangeven of je de kleding wil voorzien van je naam of initialen! Je bestelling kun je dan ophalen bij Nijenhuis in Vaassen. Een leuk voordeel is dat je hiermee ook je club steunt! Sterker nog, over alle Hummelkleding en -accessoires die op deze site besteld worden ontvangt de club een klein percentage welke naar onze clubkas gaat.

Kijk eens op www.viosvaassen.nl onder het kopje shop!

18


Tekst: Estelle van Wijngeeren

MO11-1

Kampioen!

Afgelopen zaterdag 3 februari vond de kampioenswedstrijd plaats

Roelofsen en Madelief Visch die hun maatschappelijke stage lopen.

van de MO11-1. Vanwege de slechte weersomstandigheden werd

Alex van Zuuk is ook nog altijd betrokken als leider.

deze wedstrijd meerdere keren afgelast, maar de meiden mochten op

De meidenafdeling bij VIOS blijft groeien en dat is ook bij de MO11

de vroege ochtend eindelijk vertrekken naar Barneveld. Ze stonden

zichtbaar. Toch zijn we altijd opzoek naar nog meer enthousiaste

bovenaan in de competentie, maar er moest wel gewonnen worden

meiden die gezellig bij ons komen voetballen! Dus ben of ken

om het kampioenschap te behalen. Gelukkig ging er een grote groep

jij iemand die dit leuk zou vinden? We hebben teams in elke

supporters mee om de meiden aan te moedigen.

leeftijdscategorie, dus iedereen is welkom!

De eerste helft eindigde in een 2-2 tussenstand. Ze maakten het dus nog even spannend. Gelukkig hebben ze dit in de tweede helft goed herstelt door te winnen met 3-4! De MO11-1 kampioen! Om dat te vieren stond er voor de meiden een feestelijke dag te wachten. Na de lange terugreis naar Vaassen werd er vuurwerk afgestoken, waarna er patat klaar stond in de kantine. Net als elk kampioensteam bij VIOS kregen ook de MO11-1 de welverdiende medailles en kampioensschaal uitgereikt door het bestuur. Dit gezellige team heeft de dag afgesloten met lekker Moluks eten van de familie Pelupessy. Inmiddels zijn de meiden weer hard aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Elke maandag- en woensdagavond wordt er getraind samen met de MO11-2. De meiden beschikken over de luxe van een echte staff. Bud Renleo, Dian van Huffelen, Bente Visser en Anouk Prijs verzorgen de trainingen. Daarin worden ze bijgestaan door Bente 19


,͘t͘/ŽƌĚĞŶƐǁĞŐϯϬϳϯϵϭ<dǁĞůůŽ ϬϱϳϭͲϮϳϭϱϵϯŝŶĨŽΛǀĞůĚǁŝũŬ͘ĐŽŵ ǀĞůĚǁŝũŬ͘ĐŽŵͬƐƉŽƌƚƉƌŝũnjĞŶ͘ĐŽŵ

“De Rank” Kerkelijk centrum Torenstraat 15 te Vaassen Beheer: Jaap & Frieda Snijder Voor reserveringen en zaalhuur:

0578-571247

UW TWEEWIELERSPECIAALZAAK

“Tippel-Inn” Diverse belegde broodjes | van snacks tot buffet Familie van Schoonhoven Krugerstraat 31 8172 BE Vaassen Tel. 0578-571936

JULIANALAAN 1 - 8171 AE VAASSEN TELEFOON 0578 - 571282

www.tippelinn.nl

ns assio c c o 50 d! Ca. 1p voorraa o

DORPSSTRAAT 86, 8171 BT VAASSEN, TEL. 0578-574848 WWW.APOTHEEKSTELLENDAM.NL, INFO@APOTHEEKSTELLENDAM.NL

20


Koffie- en Theehuys â&#x20AC;&#x2DC;De Korenmolenâ&#x20AC;&#x2122;

DE GEZELLIGSTE MOLEN UIT 1870 VOOR DE LEKKERSTE KOFFIE. THEE . ZELFGEBAKKEN APPELGEBAK. HIGH TEA. LUNCHES. FEESTJES EN PARTIJEN!

Jan Mulderstraat 18 8171 CD Vaassen Tel. 0578-617591

info@veldhuiskoffieenthee.nl www.koffie-entheehuysdekorenmolen.nl volg ons ook op Facebook

Kies zekerheid, kies Aarnink Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur. :LMSURGXFHUHQPRQWHUHQHQOHYHUHQRD.XQVWVWRINR]LMQHQÂ&#x2021;.XQVWVWRI GHXUHQÂ&#x2021;.XQVWVWRIVFKXLISXLHQÂ&#x2021;'DNNDSHOOHQÂ&#x2021;*HYHOEHNOHGLQJ In elke gewenste maat en kleur.

www.aarnink.nl

21


Tekst: Jeroen van t Einde

vios 5

Achterste rij vlnr: Jarne Casteel, Martijn Kalk, Gidon van Dongen, Jasper van der Haar, Daan Kuijt. Middelste rij vlnr: Leon van Suijdam, Alex Heering, Taco Jansen, Robert Kers, Arthur Prins. Voorste rij vlnr: Joey Winter, Sander Kalk, Jaap-Pieter Grave, Martijn van Zuuk, Kevin Veenbergen, Wouter Stegeman. Afwezigen: Danny Kiezebrink, Don van Rijk, Kevin van ’t Erve, Mark Dokter, Niek Sangers, Ronald Kersten.

Voetbal plezier op Veldje 4 Verstopt achter de struiken in het verlengde van ons hoofdveld ligt

welkome aanvulling. Er is weer kans om bovenin mee te gaan doen

veld(je) 4. Door velen verguisd en meestal op zaterdag door

in de competitie. Hopelijk wennen de jongens snel aan het toch

supporters vermeden veld. Het groene, niet zo strakke, biljartlaken

veel fysieke seniorenvoetbal. Met altijd de intentie om te winnen

voor de kunstgras-hatende-spelers van VIOS. Dit is de thuishaven

worden de wedstrijden aangegaan dus daaraan kan het niet liggen.

van VIOS 5 die daar met bloed, zweet en tranen hun wedstrijden

Toch zijn de mannen altijd bereid om andere elftallen bij te staan in

speelt.

nood en leveren dan zeker niet de minste spelers. Hiermee hebben ze regelmatig de club gered ook al gaat dit ten kostte van het eigen

Het team bestond vroeger uit een hechte groep vrienden die zowel

resultaat.

binnen als buiten het veld met elkaar om gingen. De laatste jaren heeft het team een behoorlijke transformatie ondergaan door om

Wie vriendjes is met VIOS 5 op facebook kan genieten van prachtige

verschillende redenen afscheidnemende spelers die hun klossen

wedstrijdverslagen, waar in geuren en kleuren wordt verteld over

aan de wilgen hingen of in een ander team zijn gaan spelen.

de belevenissen in de kelders van het amateurvoetbal. Ook een aanrader is Kalks Grote Gehaktballen Test. Menig snack corner schiet

Hierdoor is het niet makkelijk voor Gidon van Dongen en Arthur

in de stres als VIOS 5 na de wedstrijd de kantine binnen komt lopen.

Prins, die het leiderschap en de training voor hun rekening nemen.

De regionale ballendraaier wordt beoordeeld op smaak, textuur,

De groep moest wennen aan elkaar. Het kwaliteitsverschil ligt soms

temperatuur, jus en natuurlijk de saus. Waarna (soms)

wat ver uit elkaar waardoor het voor de oudere garde soms verlan-

onverbiddelijk hard een cijfer wordt gegeven.

gen is naar jaren terug waar iedereen elkaars kwaliteiten kende. Naast de her en der geritselde nieuwe spelers (waar vooral café de Ruif een perfecte locatie voor schijnt te zijn), zijn de A-jongens daarom afgelopen seizoen hartelijk binnen gehaald en zijn ze een 22

“VIOS 5: Een team in opbouw waar hopelijk toekomst in zit”.


Tekst: Patrick Jansen

JO17-2

Kampioen!

Bovenste rij van links naar rechts: Sebastiaan Fransen, Patrick Jansen, Mitchel Jansen, Rayif Ergun, Teun Wijnhout, Jasper Vlijm, Danny Machielsen, Daniel Heijs, Thijmen van Laar, Gerco Beumer, Peter Elzen. Onderste rij van links naar rechts: Martijn van Engeland, Luuk Fleming, Robbert de Beer, Niels Karman, Colin Goudbeek, Jari Elzen, Jarco Scurink, Eize van der Zee, Mitchell Fransen, Sijmen Koenders.

Afgelopen zaterdag was het dan zover. Nadat de KNVB besloten had de laatste competitie wedstrijd niet meer in te halen vanwege het grote verschil in doelsaldo kon het kampioenschap dan eindelijk gevierd worden. Na een oefenwedstrijd tegen Elspeet JO17-2, die met 16 â&#x20AC;&#x201C; 0 onder toeziend oog van alle familie en vrienden gewonnen werd, kon de huldiging plaatsvinden. De schaal en medailles werden uitgereikt door zowel de Voorzitter van Vios (Gerard van Gurp), de Jeugdvoorzitter (Ronald Snijder) en de aanvoerder van ons eerste elftal (Joas Pol). Via deze weg willen we onze Hoofdsponsor Intermediar Uitzendburo en de Pater Sloopwerken bedanken die het elke week weer mogelijk maken om in een strak tenue het veld te betreden.

23


C.S.V. VIOS JO-17-1 seizoen 2017 - 2018

Onderste rij van Lorenzo van den Brink// Sil Hardeman // Yente Stoker/ Tweede rij van li Arjan Mensink (trainer) // Lucas Sluijmers // Julian Kneppers Bovenste rij van Jordi Biesterbos // Owen Sangers // Ma Ontbrekende spe Cas Schoemaker // Wiljan va


links naar rechts // Robin de Vries // Jurjan Zweekhorst // Joran Mensink links naar rechts s // Daan Bosch // Mark van den Berg // Coen Stoker (leider) links naar rechts arijn Visser // Gerard Hardeman (trainer) elers op deze foto: an Westerveld // Pepijn Koele


Prestatie do

Aan de keukentafel, uitkijkend op de landelijke Geerstraat, zit

gespeeld. Maar als ik zie hoe zij zich ontwikkelen, kan ik alleen maar

buurman Gerard Hardeman. Het is zaterdagmiddag en ergens is er

heel trots zijn!

wel een vijf in de klok. Uiteraard wordt allereerst het buurtnieuws doorgenomen: “Haj ’t al eheurt?”. Al snel gaat het gesprek echter

Het is vooral een heel sociaal team. Er wordt veel gelachen, maar

over JO17-1. Sinds dit jaar is Gerard trainer van dit team. Hij wordt

op de trainingen gaat het er stevig aan toe. De jongens tonen veel

bij de trainingen geassisteerd door Arjan Mensink. Coen Stoker

inzet en gaan vol de duels in. Af en toe ontstaan hierdoor onbe-

completeert het trio en is leider van het team.

doeld blessures en dat is natuurlijk vervelend. Zo is Robin nu enkele weken uitgeschakeld door een blessure aan zijn hand. Dit vraagt de

Het is in woord en gebaar duidelijk merkbaar. Gerard beleeft veel

komende periode creatieve oplossingen, omdat er niet veel keepers

plezier aan dit team. Wat is hiervoor de reden? Gerard: “Zonder an-

beschikbaar zijn in deze leeftijdsklasse.

dere teams te kort te doen, maar dit is een erg leuk team om mee samen te werken. We hebben wel te maken met een ander team

Het eerste deel van de competitie hebben we gespeeld in de

dan we vooraf hadden verwacht. Enkele jongens zijn gestopt met

tweede klasse. Daarin hebben we goede wedstrijden gespeeld

voetballen. Jesper is doorgeschoven naar de JO19-1 en Cas kan

en eindigden bovenin. Lang hebben we nog meegedaan om de

door zijn werk slechts enkele zaterdagen per jaar een wedstrijd

eerste plaats, maar in de laatste wedstrijden hebben we de nodige

spelen. Dit alles maakte dat andere jongens nu de kans kregen om

punten laten liggen. We spelen nu, na de winterstop, eerste klasse.

door te schuiven naar een selectie-elftal. Kijkend naar het huidige

Dat wordt best een pittig halfjaar. Het is nu ook nog zoeken naar de

team hebben veel jongens eerder in tweede of derde teams

meest ideale situatie op het veld, we zijn nog te wisselvallig.”

26


Tekst: Gert Visser

oor plezier!

Wat probeer je hen bij te brengen? Hoe wil je dit team verder brengen in deze zware klasse? Gerard: “Ik praat veel met de jongens. Soms iets teveel, realiseer ik me wel. Toch vind ik het belangrijk dat zij, op deze leeftijd, hun mening kunnen en mogen geven. Soms krijgen ze wel wat veel informatie mee het veld in, daar moeten we ons in gaan beperken. Toch moet het mogelijk zijn ook in deze eerste klasse een aantal wedstrijden te winnen. Waar vooral nog winst geboekt kan worden, is de hoeveelheid beweging in het veld. Daar waar een pass gegeven wordt, moeten meer spelers in beweging zijn. Ook diegene die de pass geeft, moet blijven deelnemen aan het spel. Een ander punt waar we nog veel op zullen trainen, is het leren kijken over de bal.” Gerard is erg te spreken over de doorgaande lijn bij de jeugdselectieteams: “De Technische Commissie verricht goed werk. Er is ook een goed overleg tussen de trainers van de eerste teams. Er worden trainingsvormen besproken en er is steeds meer een goede opbouw zichtbaar in de manier van spelen. Als club worden we hier gewoon beter door. Op deze manier moet het ook mogelijk zijn dat steeds meer eigen spelers door zullen breken in het eerste team bij de senioren.” Prestatie door plezier. Zowel bij de spelers als bij de trainer de basis voor een mooi voetbaljaar! 27


NA ELK EVENEMENT GAAT HET FEEST VERDER IN DE RUIF! CANNENBURGHER KOFFIESPECIALITEITEN LUNCH PLATES SPECIAAL BIEREN

Dorpstraat 43 8171 BL Vaassen

Passie voor bouwen! Wij realiseren uw bouwplan met zorg en passie. Bouwbedrijf Van Laar biedt u flexibiliteit en persoonlijk contact. Maak een afspraak en ervaar het nieuwe bouwen. BOUWBEDRIJF VAN LAAR Vlijtweg 12, 8191 JP Wapenveld Telefoon 038 - 447 09 56 WWW.VANLAAR.NL

28

Tel. 0578-572859


www.bouwontwerpdejong.nl 0578- 561 493 06- 513 611 13 harry@bouwontwerpdejong.nl Zichtstede 14 8171 NB Vaassen Nederland

Sportblessure? Maak een afspraak bij Veenstade! Tel. 0578 - 57 29 90 Veenweg 5 Vaassen

GA NAAR WWW.VEENSTADE.NL

Al meer dan 25 jaar hét uitzendbureau in Vaassen! 1990

2017

TIP Personeelsdiensten

Actief Werkt!

29


tekst: Gerrit van Wijngeeren

JO19-1

Kampioen!

Achterste rij vlnr: Gerrit van Wijngeeren (leider), Stijn Lavooij, Rein van Wijngeeren, Julian Smit, Jesper Bourgonje, Dennis Berkhoff, Olaf Zondergeld, Tom den Besten, Stefano Tiemens, Thomas Klink, Daan Gorelikow, Levi Tuasela, Gerbert Tiemens (grensrechter), Daniël Tuasela (trainer). Voorste rij vlnr: Nick Sluijmers, Maurits Visch, Leon Konijnenberg. Op de foto ontbreekt Asimcan Kilic Eind januari werd de kampioenswedstrijd van c.s.v. VIOS JO19-1 dan toch nog gespeeld. Door de winterse weersomstandigheden was deze wedstrijd een aantal keren verplaatst. Door medewerking van tegenstander OWIOS JO19-1 kon de wedstrijd uiteindelijk om 10.00 uur op het kunstgras van start gaan. In een meer spannende dan goede voetbalwedstrijd gaf OWIOS met name in de eerste helft goed partij. Er werd gerust met een 1-0 voorsprong voor VIOS. Uiteindelijk kon VIOS in de tweede helft uitlopen naar een 4-0 overwinning. De laatst genomen hoekschop door Stefano Tiemens, die in één keer in het doel vloog, is het vermelden waard. Direct daarna floot scheidsrechter Strijk de wedstrijd af, waarop het kampioensfeest los kon gaan. Na 10 ongeslagen wedstrijden mag VIOS JO19-1 zich dan ook terecht najaarskampioen noemen van de tweede klasse-02. De voorjaarscompetitie zijn de jongens begonnen in de eerste klasse. De eerste competitiewedstrijd ging nipt verloren tegen Lunteren. Daarnaast zijn ze op het moment van schrijven nog steeds in de race voor de beker. Wilt u genieten van aantrekkelijk jeugdvoetbal? Kom eens kijken bij de thuiswedstrijden van de JO19-1 om 12:30 uur op ons mooie sportpark!

30


gezichten van vios

Arjen Visser Arjen is 56 jaar (als het hem uitkomt) en werkt als taxichauffeur groepsvervoer voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Hij zingt in een Shanty-koor. Tot zijn 37e heeft hij gevoetbald bij VIOS, waarvan 12 jaar in het 1e. Ook buiten het veld was hij erg actief. Zo was hij 3 jaar leider bij het eerste, heeft hij verschillende teams getraind en was hij grensrechter. Daarnaast is hij 15 jaar

Karin Dijksterhuis

Rinus Koetsier

Karin is 48 jaar en werkt bij de

Rinus (57) heeft sinds zijn 6e gevoetbald

Gemeente Epe. Ze is moeder van

bij VIOS, waarvan jarenlang met Arjen

Rosan, Jaron en Lester. Jaron speelt

Visser (ook op deze pagina te vinden).

in het eerste bij VIOS en Lester bij

Ze zijn samen gepromoveerd. Tijdens de

JO15-2. Rosan heeft ook jaren bij

trainingen liep Rinus altijd voor Arjen, tot

VIOS gevoetbald, maar studeert

ergernis van Arjen. Naast voetballen heeft

inmiddels in Groningen. Haar man

Rinus altijd veel dingen gedaan bij VIOS.

Hans is scheidsrechter. Karin is zelf

Hij is trainer geweest van onder andere

ook altijd erg actief bij VIOS. Zo was

het 2e, de A, B, C en de dames. Hij heeft

ze penningmeester van VIOS en de

in het jeugdbestuur gezeten en heeft

Vrienden van VIOS en zit ze bij de

daarnaast allerlei taken verricht. Op dit

midwinterloopcommissie. In 2014

moment verzorgt hij de redactie van de

is ze verkozen tot clubvrouw van

Treffer.

scheidsrechter geweest. Inmiddels zit hij in het roulatieschema voor het wedstrijdsecretariaat.

het jaar.

Elbert van Laar Elbert, of Ep zoals de meesten hem noemen, is 84 jaar en heeft jarenlang gekeept voor VIOS 1. Dit was in de tijd dat onder andere Wim van de Maten en Ab Volkerink deel uit maakten van dit team. Voordat hij is begonnen bij de voetbal, korfbalde hij bij VIOS. Mede daarom was hij zo goed in de goal. Met een corner viste hij de bal makkelijk uit de lucht. Daarnaast liep hij hard bij Cialfo en heeft hij de vierdaagse gelopen tijdens zijn diensttijd. Zijn vader was de oprichter van Bouwbedrijf van Laar. Ep is samen met zijn twee broers ook bij dit bedrijf terecht gekomen.

Diederik Peppelman Diederik is 40 jaar. Hij heeft sinds zijn 18e gevoetbald bij VIOS 1. Voor 4 jaar is hij even bij een andere club geweest, maar daarna is hij weer terug bij VIOS gekomen. Vorig seizoen was hij assistent-trainer bij het eerste, maar door zijn drukke leven is hij hier mee gestopt. Samen met zijn vriendin heeft hij twee kinderen, Sten van 4 en Evi van 6 jaar. Daarnaast werkt hij als projectleider bij het netwerkbedrijf Alliander. Wat hij het meest mist aan voetbal? De Kleedkamer-lol en samen met het team ergens voor strijden. 31


Laan van de Dierenriem 51 7324 AB Apeldoorn Tel: 055 360 30 50 www.autobedrijfboks.nl

 

 kof ko

Accountants I Belas tingadviseurs Belasting | Administratie | Jaarrekening | Salaris | Mediation 32


33


sponsors

Interview met Gerrit van de Mars Auto en Service Vaassen

ervaring, waaruit ik me ‘bekwaam’ redde. Al snel voelde ik me op mijn gemak en werd het een prachtig en open gesprek over auto’s – het bedrijf – de geschiedenis, maar bovenal een gesprek over mensen en werd het een zeer bijzonder interview. De vooraf bedachte vragen konden min of meer de prullenbak in en gedachte antwoorden werden verweven in een gloeiend betoog over service met een hoofdletter S – betrokkenheid en respect voor de klant en de medemens.

Met 25 jaar ervaring in de autobranche zijn Gerrit en Piet van de Mars in juni 2003 gestart met garagebedrijf Auto & Service van de Mars B.V. Sinds 1 januari 2007 is het nieuwe bedrijfspand in gebruik om u nog beter van dienst te zijn. Aan de Riezebosweg 8 in Vaassen heeft u een vertrouwd adres voor het onderhoud en de APK van alle automerken. Met gekwalificeerd personeel en veel onderdelen op voorraad, is uw auto in goede handen. Zo begint de website van bovengenoemd autobedrijf. Inmiddels is de ervaring opgelopen tot meer dan 35 jaar. Als echte autofreak kreeg ik via de redactie van de Treffer het verzoek een interview te houden met de heren van de Mars van het gelijknamige autobedrijf. Een afspraak was snel gemaakt en zo ging ik nieuwsgierig als altijd op weg voor een interview met Gerrit van de Mars. Ik werd allerhartelijkst ontvangen door Gerrit en onder het genot van een kop koffie begon het interview, afgenomen door Gerrit aan ondergetekende. We hadden elkaar wel eens ontmoet maar tot een echt gesprek was het nooit gekomen, tot nu dus. Voor mij een geheel nieuwe en plezierige 34

De geschiedenis: Al op zeer jonge leeftijd bleek het talent van Gerrit en tweelingbroer Piet voor de autobranche. Als kleine jongens verkochten ze elkaar autootjes waarmee ieder zijn garage kon vullen. Een gevleugelde uitspraak van de ouders van Gerrit en Piet uit die tijd was dan ook: “Wat jullie later ook gaan worden, er zal wel olie en benzine aan te pas moeten komen en als dat op raakt, is er voor jullie niet veel te doen in de wereld”. En zo geschiedde. Beiden gingen naar de LTS en daarna ieder zijns weegs in de autobranche. Gerrit had in eerste instantie nog wel het idee om pa als timmerman op te volgen, of zoals de neven Henk en Jo Proper in de elektrotechniek iets te gaan doen, maar Gerrit koos uiteindelijk toch voor het auto technische vak en werkte hij meer dan 25 jaar bij Jan Dekkers oftewel de DEVO in Vaassen. Broer Piet werkte meer dan 25 jaar bij van Leeuwen in Heerde voor hij met broer Gerrit samen verder ging. Toen Opel Wielink in 2003 stopte werd een lang gekoesterde droom werkelijkheid en Gerrit nam de hele inboedel over en begon voor zichzelf in een gehuurd pand van Gerard de Wilde. Een goede maar moeilijke beslissing, omdat het werken bij de DEVO altijd als zeer plezierig werd ervaren. In 2005 kwam broer Piet erbij en in januari 2007 werd het nieuwe (huidige) pand dus in gebruik genomen. Na 35 jaar


Tekst: Gerard van gurp

stroomt er nog steeds olie door de aderen en naast het runnen van het autobedrijf zijn beiden volop nieuwsgierig naar sportieve motorische ontwikkelingen in de wereld. Zo is Gerrit een verwoed motorrijder en volgt hij zijn grote idool Valentino Rossi op de voet (zelfs via een dagelijkse app op de telefoon) en volgt broer Piet het wel en wee van Max Verstappen en de verdere Formule 1 ontwikkelingen. Daarnaast bouwt Gerrit zelf ook nog snelle motoren. Samen hebben ze een oude Opel GT gerestaureerd waar ze veel plezier aan hebben beleefd. Met 4 monteurs, de 2 dames van de Mars voor de administratie en Piet en Gerrit aan het roer staat er een mooi bedrijf. De taakverdeling is duidelijk. Piet stuurt de werkplaats aan en Gerrit bemoeit zich het meest met de verkoop, maar bovenal doen we het met elkaar benadrukt Gerrit. Toen er onlangs een collega van ons overleed hebben we ons met dat gezin bemoeid en onze ervaring beschikbaar gesteld om zo het gezin en het bedrijf te helpen overleven in een uiterst moeilijke tijd. Ook hebben we al eens een klant op zaterdagmiddag uit Duitsland opgehaald met pech, ondanks dat mijn vrouw en ik ’s avonds nog een etentje hadden. Gelukkig begrijpt mijn vrouw het vak, anders kun je dit allemaal niet doen. We verkopen bij wijze van spreken liever 10 auto’s van €10.000 dan 1 van €100.000, omdat je dan meer menselijk contact kunt maken en je dan meer kunt verdiepen in de wensen van de klant. Aan het eind van dit prachtige gesprek toch nog maar enkele voorbereide vragen om te beantwoorden. De 1e verkochte auto?: Dat was een Nissan busje en het betrof een mevrouw die onder klant nummer 001 nog steeds in ons bestand staat en klant is. Hoe bent u bij VIOS terecht gekomen?: Via een klant, die vroeg of we een advertentie wilden plaatsen in de Treffer. We hebben geen voorkeur voor een vereniging, we willen voor alle verenigingen iets betekenen. Zelf gevoetbald?: Ooit bij v.v. Oene begonnen, maar nooit ontdekt door de scouts. Ik zag meer in motorcross en karate en nu hebben we de wintersport ontdekt. Na een prachtig gesprek neem ik afscheid van een zeer bevlogen mens en ondernemer en zie ik de liefde voor het vak in de tentoongestelde auto’s terug. Een bedrijf waarbij de service in het logo ook echt staat voor service met een hoofdletter waar ons tweegesprek mee begon.

35


Groenten - Fruit & Specialiteiten

Noten - Kaas & Zuivel Deventerstraat 55 - Vaassen - Telefoon 0578 571332

A

Christiaan Geurtsweg 12

T +31 (0)55 533 77 22

E verkoop@totdrukwerk.nl

P

Postbus 1250, 7301 BM Apeldoorn

F +31 (0)55 534 08 88

I

WE STYLE YOU SMILE

36

www.totdrukwerk.nl


DeRestaurant Hekserie | Lounge Groteweg 24 I Wapenveld I telefoon 038 - 447 90 44 I www.dehekserie.nl

De Emsterie Bar / Restaurant | Lounge

Koop bij onze adverteerders!

Hoofdweg 25 I Emst I telefoon 0578 - 661 255 I www.emsterie.nl

De veiligheidscilinder van CES

Klein onderdeel, een groot effect. Een SKG gecertificeerde veiligheidscilinder in een woning levert een zeer belangrijke bijdrage aan de preventieve bescherming tegen indringers en verhoogd de veiligheid van uw huis.

CES Nederland b.v. · Lage Brink 9 · 7317 BD APELDOORN · Tel. 055 – 5266890 · infonl@ces.eu www.ces.eu/nl

A company of CESGRUPPE 37


De Rode Draad

“Wat is dat nu weer?”, denken velen van jullie als ze de boven-

Jeroen van ’t Einde zag al snel dat deze informele praatjes buiten

staande kop lezen.

onder de luifel een enorme toegevoegde waarde hebben en de

-

Een nieuwe commissie?

mannen besluiten om structureel 1 keer in de maand bij elkaar de

-

Nieuwe gedragsregels?

komen. De naam verandert niet, het is en blijft de ‘rode draad’. Want

-

Andere belijning op het kunstgras?

het blijkt al snel dat ze allemaal een gemeenschappelijk doel heb-

-

Een streep bij de pinautomaat in de kantine voor privacy?

ben, namelijk: Jezelf als trainer blijven door ontwikkelen waarvan

En zo kunnen we nog wel een aantal onderwerpen opsommen wat

uiteindelijk het team en de (individuele) speler beter wordt.

de ‘rode draad’ zou kunnen zijn. We zien de afgelopen tijd bij VIOS mensen met een vraagteken boven hun hoofd rondlopen als de ‘rode

Haverwege oktober is het frisser en donkerder geworden en wordt

draad’ ter sprake komt. Om de nodige verwarringen te voorkomen en

de luifel omgeruild voor de warmte van de multifunctionele ruimte.

we open en transparant zijn is voor ons aanleiding geweest om in de

Voor VIOS een uitstekende keuze, er wordt nu nog meer tijd gesto-

Treffer uit te doeken te doen wat de ‘rode draad’ is en wat ze doen.

ken in het praten over voetbal. Voor de eventuele partners van onze trainers misschien een minder prettige keuze.

De geboorte van de ‘rode draad’ Het is een aantal maanden geleden ontstaan. De jeugdtrainers van

Ze pakken het nu nog meer gestructureerd aan. Een week voor het

VIOS, namelijk Danny Kiezebrink, Daniel Tuasela, Gerard Hardeman en

overleg wordt er al een agenda samengesteld waar een ieder zijn

Jeroen van ’t Einde staan tot in de late uurtjes te kletsen over voetbal,

punten kan inbrengen en er wordt ook een verslag gemaakt en

eerst lekker buiten want het is toch lekker weer. Het gaat zelfs zo ver

indien van toepassing een actielijst gemaakt.

dat de mannen een app-groep hebben aangemaakt en daarin allerlei informatie delen. Maar waar hebben ze het dan over? Ze kletsen lek-

Tijdens de bijeenkomsten, waar inmiddels ook Noah Tuasela is

ker vrijuit over:

aangesloten, komen de mannen tot de ontdekking dat het voor

-

Hoe deel jij een training in?

een aantal onderwerpen wel erg prettig is dat ze van gedachten

-

Op welke wijze kan ik het best een warming-up opbouwen?

kunnen wisselen met de Technische Commissie van VIOS. Deze

-

Bespreken trainingsvormen, hoe je bijvoorbeeld de opbouw

stap wordt snel gemaakt en dus wordt de Technisch Commissie

kunt trainen;

uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten staat

-

Het nut van afwerkvormen;

echter nog steeds centraal dat er op een ongedwongen manier

-

Moet je trainen op spelhervattingen?

over (jeugd)voetbal wordt gepraat.

-

Wat te doen bij afgelastingen?

38


Tekst: Peter Mos

Hoe kun je je als trainer blijven ontwikkelen waar de (jeugd)

besproken en toegepast bij de niet-selectieteams.

speler zijn van vruchten plukt? Tijdens deze benen-op-tafel-sessies komt echter ook naar voren

We kunnen nog vele kantjes in deze Treffer vullen, maar we willen

dat het zinvol is om onderwerpen op papier vast te leggen. Dit

voorkomen dat het een te lang verhaal met een overvloed van

omdat het onderwerpen kunnen zijn voor de langere termijn en er

informatie wordt gegeven. Het uiteindelijk doel is door de hele

af en toe ook trainerswisselingen plaatsvinden. Daardoor blijft de

vereniging een stuk continuïteit te waarborgen en niet dan weer

continuïteit gewaarborgd.

links en morgen weer rechtsaf gaan.

Wat merkt VIOS?

Het mooie van de groep is dat trainers en de Technische Commissie

Dat is niet zo 1,2,3, in een paar woorden samen te vatten. Laat staan

gezamenlijk een visie en beleid neerzetten die door meerdere par-

dat het ook allemaal zichtbaar is. Het kunnen verbeterpunten zijn

tijen wordt gedragen en uitgevoerd. Duidelijke afspraken kort en

die zogenaamd onder water plaatsvinden, maar wel van groot bel-

bondig worden vastgelegd om daar de komende tijd mee verder te

ang zijn. In 1e instantie zal de ‘rode draad’ nog een tijdje doorgaan

gaan en waar nodig bijgesteld kan worden. Valt er onverhoopt een

met de huidige bezetting.

schakel uit is de continuïteit voor VIOS gewaarborgd.

Ja, inderdaad trainers van de selectieteams en een vertegenwoor-

Natuurlijk is er een nog een lange weg te gaan met veel verbeter-

diging van de Technische Commissie. Deze samenstelling kan

punten, maar als we de onderlinge samenwerking van de diverse

prima functioneren daar de trainers van de selectieteams in het

geledingen binnen de club blijven toepassen kunnen we alleen

begin van het seizoen de opdracht hebben meegekregen dat ze

maar doorgroeien naar het uiteindelijke doel waar de ‘rode draad’

samenwerken en informatie uitwisselen met de trainers van de

vanaf het begin voor staat: Het blijven door ontwikkelen en uitein-

niet-selectie in hun leeftijdscategorie.

delijk de (individuele)speler en het team beter laten worden.

Een voorbeeld van wat wel zichtbaar is vanuit de ‘rode draad’, is dat de wedstrijd warming-up van de selectieteams nagenoeg gelijk is, met hier en daar een nuanceverschil per leeftijdscategorie. Ook worden de trainingsvormen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd met uiteraard ook nu weer met hier en daar een nuanceverschil per leeftijdscategorie. Waar mogelijk worden deze voorbeelden ook 39


sponsors

Tekst: Be petter

Interview met Renee en Esther van Heiwegen Herenmode

Wat is het geheim achter jullie succes? Wij kennen onze klanten en hun wensen en wij stemmen onze inkoop, die wij zelf doen, daarop af. Service en persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Met aantrekkelijke acties en advertenties proberen we voortdurend de aandacht op onze winkel te vestigen. Dit jaar bestaat Heiwegen Herenmode 40 jaar. Alle reden voor een interview met deze bordsponsor van VIOS. Hoe begon het 40 jaar geleden? Vol trots vertellen dochters Renee en Esther hoe vader Wim begon in het schuurtje achter het huis. Door hard werken en met veel gevoel voor ondernemen opende hij al snel de winkel aan de Deventerstraat. Niet heel veel later verhuisde Wim naar de Dorpsstraat met zijn winkel, die uitgroeide tot de zaak zoals deze nu is. Waar staat Heiwegen Herenmode anno 2018 voor? Twintig jaar geleden hebben wij de winkel van vader overgenomen. We zijn trots deze prachtige zaak te mogen runnen. We verkopen herenmode van veel verschillende bekende merken voor jong en oud. We zijn up-to-date; de nieuwe zomercollectie is alweer binnen. Ook voor vrijetijdskleding kunnen mensen heel goed bij ons terecht. Tot onze klantenkring behoren veel mensen uit de driehoek Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk. 40

Hebben jullie nog plannen voor de toekomst? De kledingsector heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de laatste crisis. Gelukkig mogen wij vaststellen dat wij deze redelijk goed hebben doorstaan. Wij hebben geen grote plannen op korte termijn; eerst ‘op adem komen’ van wat achter ons ligt, waarbij we hopen dat meer Vaassenaren onze winkel weten te vinden. Wat hebben jullie met VIOS? Esther: “Mijn zoon Thomas speelt bij VIOS in het elftal JO19-1. Als ik in de gelegenheid ben, sta ik langs de lijn om hem aan te moedigen. We vinden VIOS een mooie en goed georganiseerde club. Heiwegen Herenmode; een winkel met uitstraling en allure, meer dan een bezoek waard. ‘Kleren maken de man’; Renee en Esther kleden die man. Dat doen zij met veel plezier en kennis van zaken. Vader Wim, altijd hart voor de zaak gehad, heeft afstand genomen. Een hart voor de hulpbehoevende medemens heeft hij nog altijd.


à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

A AC A T N IE BO D

à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

5 + 2 jaar

GRATIS garantie

Als het om letselschade gaat..!

NEFIT P ROLINE NXT DE KLEINSTE EN MEEST COMPLETE HR-KETEL!

à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

Kleine, voordelige CV-ketels zijn er genoeg, maar de Nefit ProLine NxT bewijst dat heel klein ook heel slim kan zijn. Slimme Nefit-innovaties maken deze combi-ketel uniek in zijn klasse. Hij is extra comfortabel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. En zijn energiezuinigheid is onovertroffen. U haalt dus méér warmte en warm water uit elke euro.

à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC; à¸&#x20AC;

à¸&#x20AC;

Ook profiteren van deze exclusieve actie bij Matthijs Klimaattechniek? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens!

%!.!,%& 5 --!*5 

 5%*"+)..$%&-'(%)..!$*%!'*( www.matthijsklimaattechniek.nl

WWW.TRIALISGROEP.NL Tel. 055 - 506 45 34

* Vraag naar de actievoorwaarden

41

à¸&#x20AC;


Volg ons op Facebook!

Uw autobedrijf sinds 1975

De complete autoservice! Ook voor uw! nieuwe auto Voor alle merken autoâ&#x20AC;&#x2122;s verzorgen wij service en onderhoudsbeurten volgens HCDTKGMUURGEKÆ&#x2019;ECVKGU(met behoud van fabrieksgarantie).

APK blijvend in prijs verlaagd!

Gratis haal en brengservice!*

0578 - 57 1283 WWW.GKLINK.NL

Stucadoorsbedrijf

R. van Dijen

Tel. 06 - 20 82 98 27 Vaassen

ALTIJD WINST MET ZONNEPANELEN VAN GSB! Gelders Service Bedrijf verzorgde de installatie van de zonnepanelen bij VIOS. Wij komen ook graag bij u langs voor een zonnig advies.

www.geldersservicebedrijf.nl

Oude Apeldoornseweg 77 8171 LV Vaassen

Tel. 0578 57 26 15 info@geldersservicebedrijf.nl

HET ADRES VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN! /88.HQ0$5-$ 'RUSVVWUDDW %69DDVVHQ 7 LQIR#RSWLFRQWDFWQO RSWLFRQWDFWQO +HWDGUHVYRRU EULOOHQHQFRQWDFWOHQ]HQ

42


43


Jate Leerdam

Voetbalcolumn J Mijn columns gaan over hoe ik tegen voetbal, training geven en coaching aankijk. Mocht je op en of aanmerkingen hebben dan hoor ik dat graag. Schiet me even aan bij de club of mail mij op : jateleerdam@gmail.com.

Als eerste bedankt voor de feedback op de vorige column; leuk om te

dit moment is een pilot gaande (https://www.knvb.nl/nieuws/

zien dat de column zoveel reacties oproept. Wat mij betreft precies dat

amateurvoetbal/uitgelicht/42544/knvb-en-talpa-network-lanceren-

wat voetbal leuk maakt, samen erover praten waarom welke keuze (en

voetbaltv) die uitgerold gaat worden over alle verenigingen volgens

bijhorende voor- en nadelen kunnen benoemen).

Talpa/KNVB. Ik hoop dat dit project een succes wordt en dat alle verenigingen inderdaad over videoanalyse-mogelijkheden gaan

In deze column wil ik stil staan bij het gebruik van digitale

beschikken. Op de site http://voetbaltv.nl/ komt meer informatie te

hulpmiddelen bij voetbal. Onze sport staat als conservatief bekend.

staan over dit project voor degenen die het willen volgen.

Niet zo gek trouwens als je voetbal vergelijkt met bijvoorbeeld

Los van de competitie gelijkheid (iedereen beschikt immers over

hockey, dan zijn er wel een aantal opvallende verschillen in de

beelden van elkaar) geeft dit je als (jeugd)coach/trainer veel

sportontwikkeling. Spelregels wijzigen sneller bij hockey (actueel

mogelijkheden. Tijdens de training hoef je geen ‘stop’ momenten

voorbeeld de video scheidsrechter), de spelvormen bij de jeugd zijn bij

meer te gebruiken om spelers een spelbedoeling duidelijk te maken.

hockey al een aantal jaren 3x3/6x6/8x8/11x11, de hockeycompetitie

Je kan gewoon het beeld stopzetten in een 1 op 1 uitleg (of met meer

start halverwege september en veel hockey verenigingen beschikken

spelers als de toelichting voor meer spelers interessant is) tijdens een

over camera’s om wedstrijden/trainingen op te kunnen nemen voor

training of zelfs na een training. Al blijft ook hiermee wel hetzelfde

analyse & sponsor doeleinden (en over het afschaffen van buitenspel

gelden als met coachen tijdens trainingen/wedstrijden; niet teveel

zullen we het maar niet hebben).

maar heel gericht op datgene wat je wilt bereiken met jouw training.

Bij voetbalclubs zie je dit laatste ook steeds vaker; speciale camera’s

Als club is het mogelijk om je spelidee/speelwijze in beeld op te

waarmee de wedstrijd en/of training kan worden opgenomen. Of

nemen en te delen met de trainers/ouders/sponsoren/etc. Hierdoor

clubs huren een vaste cameraman in om wedstrijden op te nemen

is afstemming veel concreter mogelijker en voor trainers is duidelijk

(bijv. Hatto Heim & Swift) wat helaas vaak aan eerste elftallen is

wat verwacht wordt om aan te leren in een leeftijdsfase. Deze beelden

voorbehouden.

kunnen vervolgens in een wedstrijdbespreking gebruikt worden of als voorbeeld tijdens een training. In een nabespreking kunnen

Een mooie ontwikkeling waar ook de KNVB oog voor heeft. Op 44

de doelpunten besproken worden aan de hand van beelden. Door


Jate Leerdam de beelden te gebruiken kan je als trainer heel concreet aanwijzen wat er had moeten gebeuren om het doelpunt te voorkomen. Of juist benoemen wat er goed ging bij het scoren/opbouwen/ kansen creĂŤren. Ontwikkeling van spelers kan inzichtelijk gemaakt

VIOS OndernemersClub ondersteund VIOS in 2018 met â&#x201A;Ź17.650

worden voor iedereen; we hebben immers de beelden van de (thuis) wedstrijden die hij gespeeld heeft en eventueel van zijn trainingen. Ik kan me voorstellen dat het openbaar delen van de beelden niet wenselijk is; het geeft je tegenstander veel informatie over jouw team waardoor een gerichtere voorbereiding mogelijk is. Op dit moment zie je dat al een klein beetje gebeuren bij eerste elftallen; sommige teams hebben wel videoâ&#x20AC;&#x2122;s op YouTube en geven daar informatie over hun eigen ploeg (en ook over de tegenstander tegen wie ze op dat moment spelen). Al zijn deze beelden meestal wel bewerkt en de vraag is of de samenvatting daadwerkelijk het juiste beeld geeft van de gespeelde wedstrijd. Het geeft de club ook extra mogelijkheden op het sponsorvlak. Beelden worden door een groter publiek bekeken dan alleen â&#x20AC;&#x2DC;liveâ&#x20AC;&#x2122; toeschouwers en als voorbeeld uitbating op Social Media geeft de mogelijkheid om reclame te richten op een specifieke/bepaalde doelgroep. Een mogelijk nadeel van (live) beelden zou kunnen zijn dat mensen, die anders toeschouwer langs de lijn zouden zijn, nu thuisblijven om daar te kijken waardoor eventuele kantine inkomsten gemist zouden kunnen worden. Misschien is het tegenovergestelde effect ook mogelijk; doordat meer mensen de teams kunnen volgen, is er meer enthousiasme om te komen kijken (het live uitzenden van profvoetbal heeft ook niet geleidt tot lagere bezoekersaantallen waar wel voor gewaarschuwd werd). Als trainer ben ik erg enthousiast over de extra mogelijkheden die camerabeelden geven voor de spelers, trainers en de club(s). Bij VIOS hangen twee cameraâ&#x20AC;&#x2122;s op het kunstgras die (beperkt) al mogelijkheden geven met video analyse en in het wedstrijdsecretariaat staat een pc die software bevat om de beelden van de cameraâ&#x20AC;&#x2122;s op te kunnen nemen. Binnen de PSV-jeugdopleiding wordt videoanalyse veel toegepast voor individuele vorming. Dat het gebruik van videobeelden ook andere mogelijkheden geeft laat PSV ook zien: t

IUUQTZPVUVCFO.',2KSRN"

t

IUUQTZPVUVCFO'R&OE4I5:

Bedankt voor het lezen!

Zoals elk jaar vraagt de VIOS OndernemersClub (VOC) de leden van VIOS naar ideeĂŤn om VIOS mooier, beter en leuker te maken. Elk jaar komen de meest uit een lopende ideeĂŤn boven tafel waaruit de creativiteit en betrokkenheid blijkt van de VIOS leden. Ook dit jaar hebben we weer de nodige aanvragen binnen gekregen en waarvan een aantal die we, in overleg met het VIOSbestuur, ondersteunen met een financiĂŤle bijdrage. In 2018 zijn dat de volgende initiatieven t

/JFVXFEVHPVUTPQIFUFFSTUFWFME 1FUFSWBO

Schoonhoven) t

&)#0TQPSULPòFS &TUIFS8BTTJOL

t

/JFVXFCFBNFSJOLBOUJOF ,MBBT;POEFSHFME

t

%JWFSTFCPVXLVOEJHFFOJOTUBMMBUJFUFDIOJTDIF

materialen (Klaas Zondergeld) t

1SPNPUJF7*04KPOHTUFKFVHEWPFUCBM .BSJTLB5IJKTFO

t

*NQVMTEPSQTBWPOE ,MBBT;POEFSHFME

Gezamenlijk zijn deze initiatieven goed voor â&#x201A;Ź17.650. Waarmee de VOC deze actieve en betrokken VIOS leden helpt VIOS in 2018 weer beter op de kaart te zetten. Naast dat er plannen gemaakt worden voor 2018 zijn er ook in 2017 mooie initiatieven ingediend waarvan we dit jaar de resultaten zien. Initiatieven waarmee de hechte onderlinge samenwerking binnen VIOS nogmaals onderstreept werden. Zo zijn er 3 sets reserve shirts aangeschaft (2 x zwart en 1x roze), is er een tegelpad aangelegd naar het 2e veld achter de zitverhoging, is er een Quooker geĂŻnstalleerd in het wedstrijdsecretariaat voor snelle verse thee en heeft de kantine een nieuw plafond gekregen. Verder zal er in de komende weken een nieuwe fietsenstalling geplaatst worden bij de ingang van het sportpark. Heb jij ook een geweldig idee waarmee je VIOS nog beter of leuker wilt maken en je zoekt nog een sponsor, vraag het dan de VOC via aanvragen@viosondernemersclub.nl. 45


JO15

Kampioen! Tekst: Andre vogel

VIOS JO15-1 KAMPIOEN van de najaar competitie 2017-2018!! Zaterdag 13 januari was het dan toch zover, VIOS JO15-1 ging de (uit)wedstrijd tegen Beekbergen Jo15-1 inhalen. Deze wedstrijd in de 2e klasse, waarin VIOS kampioen kan worden, was in december afgelast wegens de sneeuw. VIOS begon deze laatste wedstrijd met 1 punt voorsprong op KCVO JO15-1. Er moest dus gewonnen worden om zeker te zijn van het kampioenschap. De ongeveer 45 meegereisde supporters hadden spandoeken en vuurwerk meegenomen. VIOS begon met de volgende 11 spelers aan de wedstrijd: Ryan Timmers, Bas van Gortel, Remco Vogel, Floris Menkhorst, Lennon van de Linden, Pim Polman, Floris Hummel, Lars Schutte, Joppe Hummel, Hidde Visch en Ruben Mensink. Het was even wachten op een scheidsrechter, maar na een kleine 10 minuten wachten en nadat de kruitdampen waren opgetrokken, kon er eindelijk begonnen worden. Er leek toch een bepaalde spanning op de jongens te zitten. Beekbergen was feller in de duels en de passing bij VIOS was slordig. Dit resulteerde in diverse gevaarlijke aanvallen van Beekbergen. Het was dat Ryan wel scherp was, een aantal 1 tegen 1 situaties stond hij zijn mannetje en met een fantastische redding vanuit de linkerbovenhoek hield hij VIOS in de wedstrijd. Toch was het VIOS die, vanuit een counter, op 1-0 kwam. De pass van achteruit van Lennon op Joppe in de ruimte was geweldig en Joppe maakte hem mooi af door de bal in de verre hoek te schieten. Hopelijk zou deze 1-0 wat rust moeten brengen voor VIOS, maar het tegendeel was waar. De verdediging van VIOS had veel moeite met de snelle en behendige spitsen van Beekbergen. VIOS had 4 minuten mogen genieten van de voorsprong. De snelle rechtsbuiten van Beekbergen zette de verdediging van VIOS makkelijk opzij en faalde dit keer niet oog in oog tegen Ryan, 1-1. Het was voor VIOS nu zaak om deze stand tot aan de rust minimaal vast te houden. Dit lukte, ruststand: 1-1. Met 2 wissels, Niels Jorna (weer terug bij VIOS) voor Remco en Tom Dijkstra voor Bas begon VIOS aan de tweede helft. Het leek erop dat Jeroen en Arjan de juiste snaar hebben geraakt in de rust, want VIOS was feller op de bal en begonnen duels te winnen. Er werden eindelijk kansen gecreëerd en (bijna) niets meer weggegeven. In de 13e minuut (2e helft) werd dit beloont door een mooie schuiver van Floris Hummel in de verre hoek, 1-2. VIOS bleek eindelijk te beseffen dat alléén winst hun het kampioenschap zou opleveren. Nu bleven ze door drukken. In de 19e minuut schoot Ruben vanuit een scrimmage, na een aanval over links, op de paal. In de 21e minuut bracht Jeroen Machiel Visser in het spel voor Hidde. VIOS bleef het betere van het spel houden, had de spitsen van Beekbergen beter onder controle. In de 23e minuut was het weer Floris Hummel met een schot die de keeper van Beekbergen passeerde, 1-3. Het leek erop dat Beekbergen hierdoor de grip op wedstrijd verloor. De jonge scheidsrechter (lees: jongen met pet op en constant hand in de zak) liet veel toe waardoor het wat grimmiger werd in het veld. De VIOS-spelers hielden hun hoofd koel en gaven de enige en juiste reactie, door gaan met scoren. Ruben scoorde 2 keer, in de 27e en 34e minuut, na een rush over de rechterkant die de keeper in de verre hoek verschalkte, 1-5. De supporters vierden al een klein feestje. De verder goed leidende scheidsrechter gaf VIOS zelfs nog een, terechte, penalty. In het strafschopgebied werd Pim zo omver gelopen dat de speler van Beekbergen er boven op lag. Machiel werd aangewezen om deze strafschop te nemen. Hij had de hele week niet kunnen trainen i.v.m. ziekte. Hij faalde niet en schoot de bal rechts naast de keeper in de touwen, 1-6. De scheidsrechter liet niet eens meer aftrappen en floot voor einde wedstrijd. Na een moeizame eerste helft heeft VIOS zich prima hersteld in tweede helft. FANTASTISCH JONGENS!!! Deze hechte groep gaat nu in de voorjaarscompetitie uitkomen in de 1e klasse. Na het douchen zijn we, al toeterend, Vaassen binnen gereden. Na een rondje KCVO, ook toeterend, kwamen we aan bij VIOS. Hier werden de kampioenen ontvangen door Gerard van Gurp (voorzitter) en Ronald Snijder (jeugdvoorzitter). Na de medailles werd de kampioenschaal overhandigd aan aanvoerder Pim. Jongens bedankt voor het afgelopen half jaar en veel succes in 1e klasse. Arjan Hummel, Nick Sluijmers en Jeroen van ‘t Einde bedankt voor jullie begeleiding. 46


MOBILITEITS PLEIN VAASSEN Kompleet in persoonlijke service en kwaliteit

ABS TIEMESSEN Autoschade AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl T: 0578-574125 I: www.automars.nl M: info@automars.nl

CARWASH Eekterveld T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl

VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl

MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06-22420778 I: www.oscargoos.nl M: info@oscargoos.nl

Riezebosweg 6-8 Vaassen (ind.terr. Eekterveld) 47


055 - 521 21 55

tijmenkroes.nl

De leven-wonen-ondernemen adviseurs van Vaassen Wij zijn er voor iedereen die zâ&#x20AC;&#x2122;n zaken goed voor elkaar wil hebben. Voor jezelf of je bedrijf. Hoe? Met ruim 40 specialisten en meer dan 40 jaar ervaring halen we alles voor jou uit de kast. Zo zorgen we dat al jouw zaken echt goed geregeld zijn.

Of het nu gaat om advies op het gebied van verzekeringen, pensioen, belasting of je hypotheek. Maar ook als je een woning of bedrijfspand wil kopen, helpen we je graag echt verder. Wij zijn de leven-wonen-ondernemen adviseurs van Vaassen.

Kijk op www.tijmenkroes.nl wat we voor je kunnen doen.

Treffer april 2018  

Clubblad van c.s.v. V.I.O.S Vaassen

Treffer april 2018  

Clubblad van c.s.v. V.I.O.S Vaassen

Advertisement