Page 1

R E F F E R DE T ber 2018

cem JAARGANG 33 - de

9

1

MO17-1 speelt hoofdklasse

19

Nieuwe dug--outs en de VIOS Kidsclub

26

De keeperstrainers van VIOS

41

Op bezoek bij ’t Kappershues

DE TREFFER APRIL 2016


www.hoornstra-infrabouw.nl Tel. 0313-476100 info@hoornstra-ophof.nl

GRONDWERK

LEIDINGEN

INFILTRATIE

Innovatieve oplossingen

VERHARDINGEN

ADVIES

Al ruim 30 jaar zijn wij als probleemoplosser actief binnen verschillende disciplines. Van grootschalige rioleringswerkzaamheden tot regulier straatwerk en van grondverzet tot het door ons zelf ontwikkelde innovatieve verticale infiltratiesysteem; onze professionals zoeken samen met u als opdrachtgever naar de beste oplossing 2


Inhoudsopgave

9 Pupillen van de week

19 Interview met Geert-Jan te Boekhorst (ATP Service) & Leon Brekel mans (TTB)

41

Tekst: Estelle van Wijngeeren

Voorwoord

Mo17-1 speelt hoofdklasse

10 Nieuwe dug-outs en de VIOS Kidsclub

38

Voor je ligt een gloednieuwe Treffer. Eentje waar ik erg trots op ben, want onze voetbalsters hebben ditmaal de hoofdrol! Al jaren neemt het aantal voetballende vrouwen en meiden toe (KNVB, 2018). Ook bij VIOS is dit het geval. Op dit moment heeft VIOS ruim honderd vrouwelijke leden. Deze spelen in 4 verschillende meiden- en vrouwen (veldvoetbal)teams, twee zaalvoetbalteams en ook bij de jongste pupillen lopen veel meisjes rond. Waar we zien dat het aantal mannelijke leden stagneert, zien we juist het aantal vrouwelijke leden stijgen. Daardoor wordt ook het percentage vrouwen bij VIOS groter. Zelf maakte ik voor het eerst kennis met voetbal toen mijn broertje bij de 4- en 5-jarigen ging voetballen. Voetbal vond ik erg leuk, maar ik wilde niet als enige meisje in een jongensteam. Toen ik een jaar later hoorde dat er een meisjes-f-team werd opgericht, heb ik me ingeschreven. Inmiddels speel ik in Vrouwen 1, het team dat deze Treffer de middenpagina mocht versieren. Nog nooit hebben we het als team zo goed voor elkaar gehad: mooie gesponsorde presentatiepakken en tenues, nieuwe ballen, een technische staf bestaande uit vier geweldige mannen, een vaste vlagger en een brede selectie. In deze editie van de Treffer maak je dan ook kennis met onze hoofdtrainer, Gert van der Linde. Naast de aandacht voor Vrouwen 1, komen ook de jongere meiden aan bod in deze Treffer. Dit talent verdient de nodige aandacht! De trainers van de MO13, MO17-1 en MO17-2 hebben een leuk stuk geschreven over hun sterren. Zo vertelt Ronald Snijder over hoe zijn MO17-1 het nu doet in de hoofdklasse en schrijft Bente Visser over het plezier bij de MO13. Santi Leatemia stelt zijn team voor aan de hand van bekende voetballers. Ik denk dat VIOS super trots mag zijn op de voetballende vrouwen en meisjes. Koester ze, want vrouwenvoetbal heeft de toekomst!

Ruben Soppe verlaat VIOS in de winterstop Samen met Romana en hun dochters Lieke en Lauren gaat Ruben verhuizen naar zijn geboortestad Coevorden. Ze hebben daar een bouwkavel gekocht. Doordat Lieke binnenkort naar de basisschool gaat, is de verhuizing in de winterstop. Ruben is bezig aan zijn 7e seizoen in VIOS 1. Hij geeft aan met veel plezier bij VIOS gevoetbald te hebben en zal zeker nog eens aan de zijlijn staan.

Op bezoek bij ’t Kappershues

colofon Uitgave:

Internet

Met medewerking van:

Verspreiding

december 2018

www.viosvaassen.nl

Wim van der Maten, Gerard van

Peter van Schoonhoven

detreffer@viosvaassen.nl

Gurp, Jate Leerdam, Hiddo de Vries,

Oplage: 800 exemplaren

Redactieadres:

Gert van der Ziel, Ronald Snijder,

ADVERTENTIES

Redactie

Santi Leatemia, Gert van de Linden,

Peter van Schoonhoven

Rinus Koetsier,

Bente Visser, Rinus Koetsier

detreffer@viosvaassen.nl

Fotografie

BORDSPONSORING

Vormgeving

Bertus v.d. Oosterkamp

Bertus v.d. Oosterkamp

totdrukwerk, Apeldoorn

Tibor Firityaszki

bertus.oosterkamp@kpnplanet.nl

Estelle van Wijngeeren

Postbus 235 8170 AE Vaassen

3


De veiligheidscilinder van CES Klein onderdeel, een groot effect. Een SKG gecertificeerde veiligheidscilinder in een woning levert een zeer belangrijke bijdrage aan de preventieve bescherming tegen indringers en verhoogd de veiligheid van uw huis.

CES Nederland b.v. · Lage Brink 9 · 7317 BD APELDOORN · Tel. 055 – 5266890 · infonl@ces.eu www.ces.eu/nl

4

A company of CESGRUPPE


van de

Tekst: Gerard van Gurp

VOORZITTER Onvoorstelbaar dat je het voorwoord aan het schrijven bent voor de Kersttreffer. Na een prachtige lange en warme zomer lijkt de vakantie nog zo kort geleden en ook de competitie lijkt nog maar net begonnen. Toch als u deze Treffer onder ogen krijgt spreken we alweer over de winterstop en heeft het bestuur het draaiboek voor de Nieuwjaarsreceptie doorgenomen en de benodigde acties uitgezet. Ook de jaarvergadering lijkt lang geleden. Gelukkig kunt u in deze Treffer nog een korte samenvatting van deze door circa 55 leden goed bezochte vergadering lezen. De penningmeester kon een sluitende begroting presenteren. Klaas Zondergeld werd herkozen als bestuurslid Accommodatie en ondergetekende mag met veel plezier beginnen aan zijn 3e termijn als voorzitter. Ik wil in dit voorwoord jullie allen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop de komende periode samen met jullie het nodige voor onze prachtige vereniging tot stand te mogen brengen. Veel werk zal gaan zitten in de woordjes: vrijwilligers vinden en samen doen. Het is een uitdaging om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen en daar vrijwilligers voor warm te maken die ook daadwerkelijk mee willen doen om onze vereniging nog verder op de kaart te zetten. Het is ons gelukt prachtige sponsordeals te sluiten met een nieuwe hoofdsponsor en enkele sub-sponsoren. In deze Treffer stellen 2 van deze nieuwe sponsoren zich aan ons voor. Zij zorgen er mede voor dat we de komende jaren met vertrouwen tegemoet mogen zien. Onze dames- en meisjesafdeling groeit nog steeds en zij vormen dan ook een niet meer weg te denken afdeling binnen onze vereniging. Dat vergt ook een andere benadering voor de club in deze moderne tijd waarin respect voor de andere mens soms ver te zoeken is. Goede integratie binnen onze vereniging moet zorgen voor een veilige en mooie mix tussen mannen en vrouwen binnen onze vereniging waarin iedereen zich welkom dient te voelen. De komende periode gaan we dan ook weer nadenken over het verder invullen van VIOS 2.0. Hoe zijn we verenigd in deze reeds eerder genoemde veranderende wereld en hoe vinden we voor de uitvoering van de wensen en ideeĂŤn daar gemotiveerde vrijwilligers bij? Mooi om hier onder de kerstboom eens over na te denken tijdens het feest van saamhorigheid en plek voor iedereen in de herberg die VIOS heet. Een ander noemenswaardig initiatief waar we heel trots op mogen zijn, is de opstart van de kidsclub voor onze kleintjes op de zaterdagochtend. Een prachtig ontwikkeld concept. Zonder de andere vrijwilligers te kort te doen, wil ik met name Tom Beekman en Mariska Thijssen bedanken. Daarnaast wil ik ook de VOC bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Meer dan 20 kleintjes genieten zaterdag van sport en spel. Zorgen zijn er natuurlijk ook. We zien dat we binnen de jeugdcommissie nog wat stappen in de organisatie kunnen en moeten maken. Henri Sellis zal de komende tijd uitvoering geven aan het ontwikkelen van een

Voorzitter Gerard van Gurp

jeugdplan, te beginnen bij onze pupillen. Dus help de vereniging en zeg niet direct nee als u wordt benaderd voor een rol bij het invullen van dit mooie plan. Dit betekent dat Henri’s rol bij de selectie wat minder gaat worden. Gelukkig hebben we Bart Dijkstra en Herman Tiemens bereid gevonden de taken van Henri op te pakken rondom de selectie. Al met al behoorlijk wat goede ontwikkelingen die laten zien dat we toekomst hebben. Het geeft de burger moed voor een prachtig 2019. Ik wil eindigen met u allen fantastische kerstdagen te wensen en een goed begin met veel gezondheid, en veel inzet binnen onze vereniging. Met vriendelijke groet, Uw en jullie voorzitter Gerard van Gurp.

5


VOOR AL UW MACHINALE GRAAFWERKGRAAFWERK MACHINALE MACHINALE GRAAFWERK

VOOR AL UW HET ADRES VOOR BRILLEN CONTACTLENZEN! VOOR ALEN UW

Martin Pannekoek Emst B.V. Stationsweg 73, 8166Martin KA Emst, Tel. 0578-661584 Pannekoek

Ook uw adres voor zanden grind.73, 8166 KA Emst, Tel. 0578-661584 Stationsweg Martin Pannekoek Ook uw adres voor zanden grind.

Stationsweg 73, 8166 KA Emst, Tel. 0578-661584 Ook uw adres voor zand- en grind.

LUUK en MARJA

LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56 Dorps straat 56 8171 BS Vaassen

8171 BS Vaassen

T0578 571384 T 0578 57 13 84 info@opticontact.nl

info@opticontact.

opticontact.nl Het adres voor opticontact.nl brillen en contactlenzen

Waardig afscheid nemen met aandacht en respect in liefde voor de medemens.

0578 57 03 17 Dag en nacht bereikbaar. Voor Vaassen, Epe, Apeldoorn, Zwolle, Deventer en omgeving. Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Persoonlijke uitvaartbegeleiding

Wim en Hilda Pelgrรถm Wim & Hilda Pelgrรถm

www.pelgromuitvaarten.nl www.pelgromuitvaarten.nl Advertentie 3

6

A

Antillen 11, 7333 PE Apeldoorn

T +31 (0)55 533 77 22

E verkoop@totdrukwerk.nl

P

Postbus 1250, 7301 BM Apeldoorn

F +31 (0)55 534 08 88

I

www.totdrukwerk.nl


Tekst: Hiddo de Vries

VANUIT HET

BESTUUR Nieuwe kleding en kledingplan

Om het rijtje vacatures af te sluiten, onze penningmeester, Jacco Verstraten is op zoek naar een vrijwilliger die de controle op de inning van de contributie zou willen oppakken.

Het seizoen zit er alweer voor de helft op als u deze Treffer onder ogen krijgt. De start van het seizoen was een drukke aangelegenheid voor de sponsorcommissie, in samenwerking met leiders en trainers. Immers veel elftallen kregen de beschikking over een nieuw wedstrijd tenue.

Mocht u/je interesse hebben in één van de bovenstaande vacatures of mocht u/je meer willen weten over de vacature, stuur dan een mail naar secretaris@viosvaassen.nl. Direct een bestuurslid aanspreken bij de club kan natuurlijk ook.

Met dank aan een aantal nieuwe sponsoren werden alle seniorenteams (veld) in nieuwe kleding gestoken en ook bij de jeugd kreeg een aantal teams nieuwe wedstrijdkleding. Het bestuur wil nu in samenwerking met de sponsorcommissie verder gaan met het ontwikkelen van een kledingplan. Bij veel verenigingen wordt hier al gebruik van gemaakt. De invoering van het kledingplan geeft ons de mogelijkheid om te sparen voor de aanschaf van nieuwe kleding over een periode van 3 á 4 jaar. In de ledenvergadering van 29 oktober jl. werd een akkoord gegeven voor de verdere uitwerking van het kledingplan, om het daarna vervolgens weer aan de leden voor te leggen i.v.m. de financiële gevolgen die dit met zich mee kan brengen.

Verbouw accommodatie Tijdens de ledenvergadering gaf Klaas Zondergeld in een korte presentatie een beeld van de zaken die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd, en natuurlijk was er aandacht voor de nieuwe plannen. Interessant is wat we nu verder gaan doen met de kantine. De VOC (VIOS Ondernemers Club) heeft hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld en de planning is dat deze zal worden aangewend voor het plaatsen van een aantal nieuwe kozijnen in de westgevel van de kantine. PosterA3 vuurwerk-actie voetbalV2.pdf

Vacatures Eigenlijk een onderwerp waar we jaarlijks mee te maken hebben, maar dat wel steeds lastiger wordt om ingevuld te krijgen. Een deel van onze vrijwilligers geraakt op een respectabele leeftijd, doet nog veel voor de vereniging, maar op een niet te lange termijn zal dit mogelijk minder worden. Het is nu dus tijd om naast deze mensen nieuwe jongere krachten te vinden die het stokje kunnen overnemen. Daarnaast zijn het steeds vaker de bestuursleden die uitvoerend aan de slag gaan, de Dorpsavond-commissie is hier zo’n voorbeeld van. De inkomsten uit de Dorpsavonden zijn nog steeds belangrijk voor VIOS, het is noodzakelijk dat er nieuwe vrijwilligers in de commissie komen als we als VIOS door willen met de Dorpsavonden. De leden van de ontspanningscommissie hebben vorig seizoen al aangeven te willen stoppen. Gelukkig hebben ze nu aangegeven nog een jaar door te willen, maar hulp en vervanging op de wat langere termijn is zeer gewenst.

1

22-11-18

14:05

De verwachting is dat de werkzaamheden bij de start van de winterstop kunnen beginnen. Begin volgend jaar zullen dan nog enkele niet afgewerkte zaken in de keuken worden aangepakt. Verder zal de bar worden aangepakt.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Onze dinsdagmiddagploeg heeft aanvulling nodig. Omdat we steeds langer moeten doorwerken is de aanwas de afgelopen jaren minimaal geweest. Tevens hebben we een tekort omdat een aantal oudere vrijwilligers zijn gestopt. Wat te denken van onze clubscheidsrechters. Enkele scheidsrechters zijn al bijna 70, maar gelukkig nog elke zaterdag actief. Graag zouden we nieuwe vrijwilligers een scheidsrechtersopleiding willen aanbieden zodat de continuïteit voor de komende jaren wordt gewaarborgd. Ook in de sponsorcommissie zijn nog enkele oudere leden die graag hun kennis zouden willen overbrengen op de jongere generatie. Bij inlevering van de Flyer (in de kantine te halen) krijg je 7,5% korting! 7


H.W. Iordensweg 30 7391 KB Twello 0571 - 271593 info@veldwijk.com veldwijk . c om / sportprijzen .c om

ions cass! c o 0 5 d Ca. 1p voorraa o

Autobedrijf Favoriet Laan van Fasna 15, 8171 KH Vaassen Tel. 0578-571974, Mobiel 06-51297171, www.autobedrijffavoriet.nl, info@autobedrijffavoriet.nl

8


Tekst: Ronald Snijder

MO17-1 speelt hoofdklasse Door de geweldige prestatie het afgelopen seizoen onder leiding van Erik Roelofsen en Bas Schutte werden de meiden van de MO17-2 gepromoveerd naar de hoofdklasse. Het was voor Erik en de meiden een geweldig seizoen, kampioen worden en ook nog eens de KNVB beker binnen slepen. Het hoogste was bereikt; dit was een mooi moment om even rustig aan te gaan doen, vonden Erik en Bas. Ze zijn op zoek gegaan naar een nieuwe trainer. Als je een elftal hebt gehad die ĂŠn kampioen is ĂŠn de beker binnen sleept, valt het niet mee een trainer te vinden die dit kan overnemen en te evenaren. Uiteindelijk was Ronald Snijder bereid het stokje over te nemen. Hij stond voor een grote uitdaging om een groep over te nemen die al diverse seizoenen onder leiding stond van Erik en Bas en dan ook nog direct in de hoofdklasse. De groep bleef grotendeels compleet. Helaas waren er twee meiden die door blessures niet meer verder konden en namen afscheid van het team: Britt Schutte en Lois Sluijmers. Voor deze meiden zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Dit zijn Germaine Hulleman, Sanne Witteveen en Anouk Prijs geworden. Het team was compleet en het seizoen kon van start gaan. De selectie bestaat nu uit Elisa Snijder, Vera Hagen, Sanne Witteveen, Fabienne Hulleman, Bente Roelofsen, Marit Roelofsen, Anouk Prijs, Madelief Visch, Tessa Fontaine, Nina Meijer, Germaine Hulleman, Dana Bourgonje, Daphne Smit, Sascha Berenschot en Sanne van Mossel. Een geweldige groep gemotiveerde meiden die er wat van willen maken.

op het strand hebben gelegen, was deze ver beneden pijl. Ook de bal snelheid, waar eerder meer tijd voor de aanname was, moest het nu allemaal sneller en zuiverder. De trainingen werden anders en zwaarder, veel techniek en conditietrainingen in de diverse vormen. Ook het gezellig kletsen tijdens de training was voorbij. Ronald had met dit laatste duidelijk moeite. Met alle respect, maar meiden voetbal is duidelijk iets anders en je moet als trainer van goede huizen komen (dit hadden Erik en Bas er niet bij verteld) om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Zeker het gezellig bijkletsen over school, vriendjes en nieuwe kleding hoorde er gewoon bij. Gezelligheid is heel belangrijk zoals de groep aangaf en gaan we niet veranderen. Maar als je iets wilt bereiken zullen de trainingen toch echt anders moeten en zullen we bij de uitleg van de oefeningen toch echt even stil moeten zijn. De trainer had duidelijk moeite dit te doorbreken, maar naar wat overleg staan alle neuzen weer dezelfde kant op. Gedurende het seizoen raakte de meiden steeds beter gewend aan het spelen op dit niveau en er werden ook weer wedstrijden gewonnen. We zijn op de goede weg maar er blijven altijd zaken over die beter kunnen. We kunnen als VIOS zeker trots zijn op wat de meiden hebben bereikt en waar ze nu staan. Plek 7 voor een beginnend elftal in de hoofdklasse van de 15 is zeker niet slecht.

Om het elftal compleet te maken waren we nog op zoek naar een verzorgster. Sylvia Hagen was bereid om deze taak op zich te nemen. Elke zaterdag staat ze langs de lijn gewapend met een waterbak en een handtas vol met paracetamol (tegen de hoofdpijn van het stappen de avond ervoor), dextro energie en pleisters. Ook is Sylvia een geweldige ondersteuning voor Ronald; samen de wedstrijd analyseren en de wissels bepalen. Het seizoen begon geweldig: de eerste bekerwedstrijd werd met ruime cijfers gewonnen. Dit was voor de nieuwe sponsor (Roel Snijder architectenbureau) geweldig om te zien. Hij was trots op de meiden en vond dat hij als sponsor van dit elftal een goede keuze had gemaakt. We zien elkaar weer bij het kampioenschap riep hij enthousiast. Helaas was dit iets te voorbarig, want de tweede wedstrijd gingen de meiden onderuit tegen een sterk spelende AZC in Zutphen. Ook de derde wedstrijd werd verloren in Arnhem tegen VDZ . De laatste wedstrijd was voor het elftal een goede graadmeter omdat de tegenstander ook Hoofdklasse speelt. Doorgaan in de beker zat er helaas niet in. Er werd wel duidelijk dat hoofdklasse iets anders was, waar we allemaal aan moesten wennen. Een van de zaken was de conditie van de meiden. Na een lang verdiende vakantie, waar we alleen maar

Bovenste rij van links naar rechts: Tessa Fontaine, Marit Roelofsen, Sacha Berenschot, Germaine Hulleman, Madelief Visch. Middelste rij van links naar rechts: Ronald Snijder, Daphne Smit, Fabienne Hulleman, Sanne van Mossel, Anouk Prijs, Sanne Witteveen. Onderste rij van links naar rechts: Dana Bourgonje, Vera Hagen, Elisa Snijder, Bente Roelofsen, Nina Meijer.

9


Pupillen va Aike Pots

Ali Alzayt

Esra Veenstra 10

Finn Polmann

Julian Pol

Koen Schijf

Lars Ro


an de week!

oolvink

Robert Wiersma

Mirac Majid

Lency Patty

Loek van de Braak

Mark IJzerman

Mats van Bussel 11


12


Boeken

Boeken

Tijdschriften

Kantoorartikelen Kaarten en post service

Tijdschriften

Dorpsstraat 59 • Vaassen • Tel. 0578-571370

Kwaliteit van uit het verleden, Kantoorartikelen aangepast voor de toekomst! Kaarten en post service Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Dorpsstraat 59 • Vaassen Tel. 0578-571370

Jan Mulderstraat 3 • Vaassen • Tel. 0578-575229

Boeken

Tijdschriften

Kantoorartikelen

Kaarten en post service

Dorpsstraat 59 • Vaassen • Tel. 0578-571370 13


Camping in het Teutoburger Woud IN BAD ROTHENFELDE

• 700 M2 SAUNALANDSCHAP

• FITNESS & SPORT MOGELIJKHEDEN • BEAUTY & WELLNESS

• EVENEMENTEN & ANNIMATIE • FEESTZAAL & RESTAURANT • STACARAVAN VERHUUR

Recreatief plezier voor iedereen!

Campotel | Heidland 65 | 49214 Bad Rothenfelde Telefon +49 (0) 54 24-210 600 Telefax +49 (0) 54 24-210 609

14

info@campotel.de www.campotel.de


Column WiM van deR Maten

”Uit de Kolenstee”

Bij één van de laatste schoonmaakbeurten van de kantine waaraan ik deelnam, stuitte ik bij het opruimen van het afval uit de kantine in de container op een net met een stuk of 8 afgekeurde trainingsballen. Ze waren kennelijk afgedankt en daarmee ook het mijns inziens nog in prima staat verkerende opbergnet. In een flits gingen mijn gedachte terug naar de beginjaren van mijn lidmaatschap toen we nog speelden op een stuk ontgonnen heide aan de Woestijnweg, ongeveer op de plek van het huidige hoofdveld van s.v. Vaassen. In die tijd woonden Dirk en Lena Jonker – van Essen naast ons in een helft van een groot dubbel huis dat stond op de plek waar ik nu woon. Dirk en Lena waren clubmensen van het eerste uur en zij zorgden zaterdags vanuit een klein hokje - dat was afgenomen van de houten kleedkamer - voor de thuisclub voor thee in de rust en verkochten nog wat koffie en thee tijdens de rust aan het publiek. Daarnaast was Dirk materialenbeheerder en ik herinner me nog goed dat er jaarlijks voor aanvang van de competitie drie nieuwe

leren ballen werden aangeschaft waarmee men het een heel seizoen moest doen. Ik zie Dirk nog zitten: wekelijks de ballen zorgvuldig invetten nadat hij - als ze nat waren geweest - ze eerst even nauwgezet had weten te drogen. Als je dan ziet hoeveel ballen er nu tijdens de trainingen beschikbaar zijn en hoe men de mooiste kleding en schoenen draagt, dan zijn we - wat mij betreft - wel wat ver doorgeschoten. En als je dan regelmatig op maandagmorgen hele tassen met een complete reserve-outfit of tassen met de hele sportuitrusting van een spelend lid terug vindt in of buiten de kantine dan bevestigt dat mijns inziens mijn stelling van hierboven. Waarom deze ontboezeming? Wel, om aan te geven dat onze spelende leden geen reden tot klagen hebben als het gaat om de zaken hiervoor genoemd. Het zou geen kwaad kunnen dat wat vaker te bedenken.

15


We style you smile

Accountancy

Wij

Wijdenken mee! denken mee!

Accountancy

Fiscaal advies •

•Fiscaal advies Salarisadministratie • Salarisadministratie •

Geen zorgen...

Zakelijke dienstverlening: Zakelijke dienstverlening: advisering personeelszaken advisering personeelszaken

Geen zorgen...

ondernemingsplan

Verax Accountants levert een compleet dienstenpakket op het gebied van

bedrijfsoverdracht

accountancy, belastingen, salarisadministratie en andere administratieve zaken.

ondernemingsplan bedrijfsoverdracht

Verax Accountants levert een compleet dienstenpakket op het gebied van

accountancy, belastingen, salarisadministratie en andere administratieve zaken.

rechtsvorm rechtsvorm

OokOok houdt Verax zichbezig bezig met interim -management en consulhoudt VeraxAccountants Accountants zich met interim -management en consul-

financiering financiering

tancy opop het gebied automatisering. matisering. Verax Accountants een dynamisch tancy het gebiedvan van auto Verax Accountants is eenisdynamisch

interim-management interim-management

kantoor met ambitie. kantoor met ambitie.

IT-consultancy IT-consultancy

Verax Accountants B.V. • Laan van Fasna 67 • 8171 KH Vaassen • Tel. 0578 - 57 44 66

Verax Accountants B.V. • Laan van Fasna 67 • 8171 KH Vaassen • Tel. 0578 - 57 44 66

www.verax-accountants.nl

www.verax-accountants.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s Inkoop van ijzer, metalen & accu’s Eigen container service Eigen container service Inkoop van ijzer, metalen & accu’s Eigen container service 70-Tons weegbrug Inkoop van ijzer, metalen70-Tons & accu’sweegbrug 70-Tons weegbrug

Eigen container service 70-Tons weegbrug 7 Vaasseninfo@kbschroot.nl tel. 06-13694873 info@kbschroot.nl Runnenbergweg 7 VaassenRunnenbergweg tel. 06-13694873 Runnenbergweg 7 Vaassen tel. 06-13694873 16

Runnenbergweg 7 Vaassen

tel. 06-13694873

info@kbschroot.nl

info@kbschroot.nl


UW TWEEWIELERSPECIAALZAAK

JULIANALAAN 1 - 8171 AE VAASSEN TELEFOON 0578 - 571282

www.wildvandeveluwe.nl

FRED KAMPHUIS - poelier

Uw specialist in Vaassen... voor al uw Uw specialist onderhoud, in Vaassen... enuw voor al APK uw onderhoud, voor al APK en occasions. occasions.

onderhoud, van Eek Auto’s APK en occasions. tel: 0578 - 56 11 33 Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld)

Grifsemolenweg tel: 26a0578 (bedrijventerrein Eekterveld) - 56 11 33 www.vaneekautos.nl

van www.vaneekautos.nl Eek Auto’s

Zwolseweg 204 T (055) 521 13 06 7315 GP Apeldoorn M 06 50 47 29 96

Deventerstraat 15A Vaassen 0578-574460 www.kolkmanwonen.nl

Niet alleen voor woninginrichting maar ook voor workshops, woonaccessoires en cadeautjes! Ferdy en Annelieke, eigenaren Kolkman Wonen

Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld) tel: 0578 - 56 11 33

www.vaneekautos.nl

17


MO17-2 Waar moeten we beginnen? Met deze meiden, deze toppers, is het seizoen heel stroef begonnen met de beker wedstrijden. De drie bekerwedstrijden werden verloren, maar het plezier straalde eraf bij de meiden. Ze hebben niet opgegeven en juist met heel veel plezier gestreden. In de competitie werd gelijk de eerste wedstrijd beloond. In de derby tegen Oene wisten we de volle winst te pakken, 6-2. Waar Oene fysieke grote meiden had en onze talenten een stuk kleiner waren, werd er mooi en snel voetbal gespeeld. Oene hebben we naar huis gestuurd met 0 punten. De leiding had al aangegeven dat we meer van zulke teams zullen tegenkomen in de competitie. Grote, fysieke meiden. Elke week zeggen we als begeleiding: “Waar zijn we goed in meiden?” Over de grond voetballen, combineren, de bal het werk laten doen, een stap verder denken, uit de duels blijven, slim zijn en het belangrijkste: het netje laten bollen! Met het schrijven van dit stuk zijn we al 7 wedstrijden verder, waarvan we vier keer de volle winst wisten te pakken. Drie keer verloren we. Maar met heel veel plezier en spelvreugde wordt er gespeeld door deze toppers en talenten van de MO17-2. We stellen ze even voor en we gebruiken bekende voetballers als voorbeeld zodat jullie een beeld krijgen van het talent dat er rond loopt bij de meiden afdeling. Celeste Tiemens: een mix tussen Mathijs de Ligt en Frenkie de Jong. Met haar overzicht, haar soms harde ingrepen en technische hoogstandjes is ze onmisbaar achterin bij ons. Maud Huysman: onze Dirk Kuijt, aanvoerster, harder werker, overal inzetbaar. Zowel achterin, op het midden als voorin en ze kan ook nog eens keepen.

Tekst: Santi Leatemia

Roos Kamerling: de Lasse Schöne in het team. Met haar inzicht, slimme loopacties, steekpasses en een goed schot is ze zeer belangrijk in het team. Isabel van Rijssen: een mix van Jaap Stam en John de Wolf. In het voetbal van tegenwoordig heb je nog weinig ouderwetse voorstoppers. Zij is nog zo’n één: bal afpakken en de spits een vervelende ochtend/middag bezorgen. Sita Slijkhuis: de Joël Veltman. Bij ons de rechtsachter. Soms wat dromen in het veld, maar ze maakt het altijd goed met haar vechtlust. Chaya Nanuru: de Giovanni van Bronckhorst bij ons in het team. Ze doet alles op techniek: de bal afpakken en mee voetballen vanuit linksachter. Samantha Krombos: Arjen Robben. Ze is de dribbelaar in ons team. Met haar linker been houdt ze vaak twee verdedigers bezig en pikt wel eens doelpunten mee. Resa Broersen: de Michiel Kramer in het team. Ze heeft een beetje lak aan de regels, maar doet wel hard haar best in de spits. Zoals u ziet hebben we op de meiden afdeling talenten genoeg. Zowel bij de MO13, MO17-1 als MO17-2, die ooit als ze door voetballen bij de dames zullen gaan spelen. Plezier en spelvreugde blijft het belangrijkste. Nieuwsgierig naar de meiden MO17-2? Kom gerust langs op de zaterdag ochtend. De thuiswedstrijden worden om 10:30 uur gespeeld. Tot langs de lijn!

Lynn van Voorst: de Wesley Sneijder van het team. Tweebenig, maar haar voorkeur is toch wel die mooie linker. Met haar inzicht verzorgt ze de steekpasses, vrijetrappen en corners. Kortom onmisbaar op het middenveld. Sabrina Machielsen: Ruud van Nistelrooij. Onze spits. Ze schiet uit alle standen. Als ze de bal krijgt, maakt ze oorlog voorin en laat het netje bollen met haar harde schot. Merith Pannekoek: Rafael van de Vaart. Met haar goede linker, haar inzicht en soms haar technische hoogstandjes onmisbaar op het middenveld. Kirsten Biesterbos: de Donny van de Beek van het team. Ze kan zowel voorin als op het middenveld uit de voeten en anticipeert goed als er ballen komen. Ze heeft een goed hard schot met haar rechterbeen.

18

Bovenste rij van links naar rechts: Santi Leatemia, Celeste Tiemens, Sabrina Machielsen, Isabel van Rijssen, Merith Pannekoek, Jaap-Pieter Grave. Onderste rij van links naar rechts: Sita Slijkhuis, Chaya Nanuru, Roos Kamerling, Kirsten Biesterbos, Lynn van Voorst, Maud Huysman.


Nieuwe dug-outs en de VIOS Kidsclub

Zoals elk jaar vraagt de VIOS OndernemersClub (VOC) de leden van VIOS naar ideeĂŤn om VIOS mooier, beter en leuker te maken. Elk jaar komen de meest uit een lopende ideeĂŤn boven tafel waaruit de creativiteit en betrokkenheid blijkt van de VIOS-leden. Ook dit jaar hebben we weer mooie aanvragen binnen gekregen. Twee van deze aanvragen zijn in de afgelopen maand succesvol tot stand gekomen.

Tekst: Gert van der Ziel

Opnieuw twee bewijzen dat goede samenwerking en gezamenlijke inzet tot de mooiste resultaten kan leiden. Heb jij ook een geweldig idee waarmee je VIOS nog beter of leuker wilt maken en zoek je nog een sponsor? Vraag het dan de VOC via aanvragen@viosondernemersclub.nl.

Zo signaleerde Peter van Schoonhoven dat de dug-outs van het 1e veld aan vervanging toe waren. Peter onderzocht de mogelijkheden en onderbouwde zijn aanvraag bij de VOC met een heldere offerte. Samen met de Vrienden van VIOS besloot de VOC het idee van Peter mogelijk te maken. Zaterdagmorgen 13 oktober hebben vertegenwoordigers van de VOC, VIOS OndernemersClub en de Vrienden van VIOS de nieuwe dug-outs officieel overgedragen aan het bestuur van VIOS. Mariska Thijsen en Tom Beekman ontwikkelde met de VIOS Kidsclub een initiatief waarmee VIOS nieuwe jeugdleden wil werven, onder het motto wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Samen met VOC-lid Hutspot Media hebben Mariska en Tom de VIOS Kidsclub vormgegeven. Dit zorgde ervoor dat zich 29 jonge voetballers aanmeldde voor dit mooie initiatief.

19


Koffie- en Theehuys ‘De Korenmolen’

DE GEZELLIGSTE MOLEN UIT 1870 VOOR DE LEKKERSTE KOFFIE. THEE . ZELFGEBAKKEN APPELGEBAK. HIGH TEA. LUNCHES. FEESTJES EN PARTIJEN!

Jan Mulderstraat 18 8171 CD Vaassen Tel. 0578-617591 FIETSEN

|

info@veldhuiskoffieenthee.nl www.koffie-entheehuysdekorenmolen.nl volg ons ook op Facebook E-BIKES

|

SCOOTERS

|

MOTOREN

Reparatie, onderhoud, inkoop & verkoop

• SERVICEPUNT APELDOORN, KANAAL NOORD 476 • SERVICEPUNT KLARENBEEK, HOOFDWEG 49

JOHAN VAN AMERSFOORT:

06 51 06 66 31

RONALD VAN AMERSFOORT: 06 29 38 26 47

TEL. 055 31 22 193

WWW.JVANAMERSFOORT2WIELERS.NL

Laan van de Dierenriem 51 7324 AB Apeldoorn Tel: 055 360 30 50 www.autobedrijfboks.nl

www.bouwmeesterbuitengewoonvers.nl 20

Deventerstraat 55 • 8171 AC Vaassen • T. 0578-571332

LN. SRLENL. S EI


ALTIJD WINST MET ZONNEPANELEN VAN GSB! Gelders Service Bedrijf verzorgde de installatie van de zonnepanelen bij VIOS. Wij komen ook graag bij u langs voor een zonnig advies.

www.geldersservicebedrijf.nl

Oude Apeldoornseweg 77 8171 LV Vaassen

Tel. 0578 57 26 15 info@geldersservicebedrijf.nl

T KAPPERSHUES Openingstijden

Di t/m do: 09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur vrij: 08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur Wo avond: 18.00 - 20.30 uur / Za: 08.00 - 12.30 uur

0578- 560277

www.kappershues.nl/

21


tekst: Gert van der Linde

Vrouwenvoetbal is een volwaardige sport en niet een slap aftreksel van het mannenvoetbal

Eind augustus belde ik met een oude voetbalvriend/ploeggenoot. We spreken elkaar niet vaak, maar als we elkaar spreken dan gaat het alleen maar over voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Zoals Kees Jansma ooit zei: “Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.” “Ga je volgend seizoen weer trainen geven?”, informeerde mijn vriend. Toen ik bevestigend antwoorde, vroeg hij: “Welk team ga je trainen dan?” Schoorvoetend antwoorde ik: “De dames van VIOS Vaassen.” “Hahaha”, reageerde hij, “dan is je trainerscarrière nu echt voorbij”. Ik lachte maar wat om deze opmerking, maar het irriteerde mij wel. Waarom zou mijn carrière over zijn omdat ik dames ging trainen? Zou ik dat niet kunnen? Kan ik ze niets leren? Kan ik ze niet

22

motiveren of stimuleren of mijn passie voor ‘het spelletje’ niet overbrengen? Of irriteerde de opmerking mij omdat ik eerlijk gezegd ook voor ingenomen en niet echt progressief denkend was t.o.v. het damesvoetbal? Zelf ben ik van een voetbalgeneratie waar dames- en meidenvoetbal haast nog niet bestond. Ten minste ik kende, als jeugdspeler, geen enkel meisje dat voetbalde bij een vereniging (volgens mij mochten ze überhaupt geen lid worden). Ik speelde bij een middelgrote vereniging in het noorden des lands en de enige vrouwen die wij bij het voetbalveld zagen waren moeders, zusjes, vriendinnetjes en de dames die achter de bar stonden in de kantine.


Mijn eerste kennismaking met damesvoetbal was begin jaren negentig (van de vorige eeuw). Een aantal voetbalvrouwen/vriendinnen, allen begin twintig, hadden een damesteam gevormd. Ze vroegen mij, als ‘rookie trainer’, of ik hen zou willen trainen, “want ze waren erg goed”. Nadat ik 5 minuutjes van hun wedstrijd had gezien, ben ik op de fiets gestapt en naar huis gegaan, kansloze missie, niet aan beginnen. Vervolgens heb ik jarenlang nooit meer naar damesvoetbal (om) gekeken. Totdat ik eind vorig seizoen werd benaderd voor de vacature van trainer van de dames van VIOS. Ik heb één oefenwedstrijdje bekeken, wat gesprekjes gevoerd en toen de knoop doorgehakt: ik ga het gewoon doen. Eind augustus begon ik met mijn ‘missie/uitdaging’ bij VIOS Vrouwen 1, nog steeds sceptisch. Maar tijdens de eerste training stond er een groep gemotiveerde meiden op het veld die al 2 weken in training waren. Ze hadden zelf het initiatief genomen om eerder met de voorbereiding te beginnen, dus conditioneel zat het wel goed. De meiden lieten vanaf het begin zien dat ze echt wel ‘een potje kunnen voetballen’.

hetzelfde veld, met hetzelfde aantal spelers, met dezelfde spelregels, met dezelfde bal en in dezelfde omstandigheden. Ze trainen net zo vaak als de heren en met evenveel inzet en passie (misschien nog wel meer)! Zijn er verschillen met herenvoetbal? Natuurlijk het heren voetbal is sneller, fysieker, harder. Maar is het daarom beter, spannender, leuker om naar te kijken? Bij vrouwenvoetbal gaat het meer om teamgeest. Met en voor elkaar willen werken en elkaar helpen ten alle tijde, alles in het belang van het team. Onze Oranje-dames hebben natuurlijk de laatste jaren een hele positieve bijdrage geleverd aan het algemene beeld van het damesvoetbal. Ik hoop dat ook bij VIOS het damesvoetbal nog meer waardering en aandacht gaat krijgen, want dat verdienen ze echt. Vanuit het bestuur krijgen wij (terecht) alle steun.

Ze zijn enthousiast, leergierig en laten duidelijk blijken dat ze niet ‘bezig willen worden gehouden’, maar dat ze gericht willen trainen om hun vaardigheden en conditie te verbeteren. Ik heb altijd gezegd dat ik een prestatietrainer ben en geen resultaattrainer, dus deze instelling van de dames spreekt mij bijzonder aan. Gelukkig krijg ik ondersteuning van André Vogel bij de trainingen. De generatie die nu lid is van de selectie zijn vrijwel allemaal, een enkeling uitgezonderd, op zeer jonge leeftijd al begonnen met voetballen. De meeste meiden hebben in de jeugd gespeeld en getraind in gemengde teams. Dit is ook goed te zien aan hun technische en tactische vaardigheden. De trainingsopkomst is goed. De selectie heeft een gemiddelde leeftijd van 20,8 jaar en er zit nog heel veel rek in. Met deze groep en wat aanvullingen vanuit de jeugd kan VIOS nog jaren vooruit. Kun je vrouwenvoetbal vergelijken met herenvoetbal? Meestal hoor ik ‘kenners’ zeggen dat je het niet met elkaar kunt vergelijken. Maar waarom kun je het niet met elkaar vergelijken? Ze spelen op

23


C.S.V. VIOS vrouwen 1 seizoen 2018 - 2019

Bovenste rij van Tessa van Huffelen, Esther Kers, Sanne Koldenhof, Myrthe Talacua, N

Middelste rij van Deborah Kers, Sarah Verbeek, Estelle van Wijngeeren, Mirte V

Onderste rij van Nicole Bos, Erik Visser, Gerrit van Wijngeeren, Gert van der Linde, A


links naar rechts: Naomi Schuring, Sarah Ronner, Inez van ’t Einde, Lisanne Kneppers.

links naar rechts: Visser, Nienke Gorelikow, Mandy Vogel, Bente Visser, Elise Nap.

links naar rechts: AndrĂŠ Vogel, Dennis van Zuuk, Suraya Tahapary, Dian van Huffelen.


De keeperstrainers van VIOS

Het is vaak een onzichtbaar vak, keeperstrainers staan (liever) niet op de voorgrond, maar hebben de taak om de oh-zo-belangrijke sluitpost de fijne kneepjes van het keepersvak bij te brengen. Hierdoor kan er redding worden gebracht als er op het veld fouten worden gemaakt. Daarom hebben we de keepers trainers bij VIOS gevraagd om het een en ander op papier te zetten over het reilen en zeilen op en om de trainingen voor de keepers van VIOS. Als eerst zijn jeugdkeeperstrainers Bert Prins, Don van Rijk en Kevin Pannekoek aan de beurt. Gevolgd door de inbreng van selectiekeeperstrainer Koen Meijerink die de keepers van de JO19-1, het 2e en het 1e onder handen neemt. Mijn naam is Bert Prins. In overleg met mijn mede jeugdkeepertrainers mocht ik de digitale pen ter hand nemen. Er is ons gevraagd om een stukje te plaatsen in de Treffer over de jeugdkeepers. Wij geven training aan jongens en meisjes van 7 t/m 18 jaar. Op woensdagavond van 19:00 tot 21:15 uur. De jongsten (7 t/m 12 jaar) zijn als eerst aan de beurt van 19:00 tot 20:00 uur. Bij de jongsten mochten wij bij aanvang van dit seizoen vijf nieuwe keepertjes verwelkomen. Sommigen konden nog geen bal vangen (bij wijze van spreken). Als je dan na vier of vijf trainingen vooruitgang ziet bij die gastjes is dat mooi om te zien. Natuurlijk is niet elk keepertje een talent, maar als ze er maar plezier aan beleven is dat voor ons het allerbelangrijkste en dan denk ik dat we met zijn drieën wel goed bezig zijn. Hierna zijn de ‘ouderen’ (13 t/m 18 jaar) aan de beurt. Bij de ‘oudere’ groep hoeven we geen basis technieken meer aan te leren. Wel trainen we continu op verbetering en verfijning van onder andere

26

trap-, gooi-, duik-, en vang-techniek. Daarbij is herhalen wel erg belangrijk, omdat het automatisme moet worden. Waarom drie trainers???? Met een groep van tien keepertjes is aandacht en variatie belangrijk. Daarnaast kun je de groep verdelen in minder/matige/betere keepertjes. Wij rouleren elke week zodat iedereen de zelfde oefenstof/aandacht krijgt. Tot slot nog twee anekdotes over wat wij zoal meemaken. Afgelopen maart komt een keepstertje te laat op trainen, dus wij vragen wat ze zo laat nog komt doen (geintje). Zegt ze: “mama had heerlijke kip gemaakt,” en daarom kwam ze later. Dus wij ook uit de gein gezegd dat wij dat ook wel lusten. 14 dagen later komt moeders aan met inderdaad HEERLIJKE!! kip die we tijdens de training hebben opgesmikkeld. Dus andere moeders: we lusten ook wel pizza, snert, balkenbrij enzovoort. Maar er zijn ook dingen die niet zo leuk zijn. Zoals begin dit seizoen een keeper die elke week vanuit Hattem wordt gebracht door zijn pap of mam. Het team waar hij in speelde had te weinig spelers dus werd het team teruggetrokken uit competitie, waardoor hij met tegenzin weer in Hattem is gaan keepen. Toen hij het ons vertelde rolden de tranen over zijn wangen (niet leuk). Ondanks dit min of meer gedwongen vertrek , komt pa en zoon 3 weken later terug om ons te bedanken met een lekker Hattems biertje. Dit zijn 2 voorbeelden dat wat we doen wordt gewaardeerd en dat is prettig. Groeten, Kevin Pannekoek, Don van Rijk en Bert Prins


Tekst: Jeroen van ‘t Einde

Mijn naam is Koen Meijerink en voor het tweede jaar mag ik de selectiekeepers trainen. Samen met Martine woon ik in Nunspeet, randje Hulshorst. Om op de tomeloze inzet van de jeugdkeeperstrainers voort te borduren, mag ik de talentjes die daaruit voortvloeien het keepersvak verder onder de knie brengen. Vorig jaar heb ik de opleiding KNVB-keepers/coach gevolgd en positief afgerond. Mede dankzij hulp van het meisjeselftal en de JO17-1 waarbij ik enkele stagetrainingen gedaan heb, is het allemaal goed verlopen. Het seizoen begint net zoals bij de voetballers met een voorbereiding. De keepers trainen deze periode drie maal in de week, een uur met mij. Als ze geluk hebben dan mogen ze in het half uur dat hierna komt met de groep meedoen. Dan doen ze in de partij mee om het voetballende aspect te verbeteren. Meestal is dan het gedane arbeid ruim voldoende en kunnen ze dan geen pap meer zeggen. Als de voorbereiding er op zit start de competitie en gaat de frequentie van de keeperstrainingen van drie naar één keer in de week. De overige trainingen doen ze met de groep. Mijn trainingsdoelen en -ideeën zijn om een seizoen in vieren te delen en in ieder deel een onderwerp zoals de hoge bal of het voorruit keepen te verbeteren. De trainingen in dat deel pas ik dan aan op dat onderwerp. Trainen we bijvoorbeeld het voetenwerk, dan pak ik de poortjes en pionnen en maak ik een parcours die de keepers moet afleggen. De bedoeling is natuurlijk om dit met 100% inzet te doen, hier komen wel eens oerkreten vrij van de keepers en de trainer!

Een training deel ik in aan de hand van wat de keepers nodig hebben. Een warming-up met de medicijnbal is altijd de start van de training: even de hartslag op 200. Daarna de verlengde warming-up met de gewone bal voor het gevoel. De oefening die daarna komt is de voorbereiding op de hoofdact. We beginnen rustig met een balletje links laag en balletje rechts hoog. Zijn we hier doorheen dan gaan we echt aan de bak, hierin gaan we vol gas. In dit deel van de training gaan we wedstrijdsituaties nabootsen. Een hoge bal die losgelaten wordt en vervolgens op goal geschoten wordt door de spits. Deze schiet op de paal en zo krijg je een wedstrijd situatie. Voor het laatste deel van de training splitsen we de groep. Twee jongens gaan naar de groep en doen een oefening met Maikel mee. Ondertussen ga ik met de overgebleven jongens mijn laatste oefening doen, meestal iets makkelijks!! Voetballend beter worden of de hoge bal, voorzet, oefenen. Als de hoofdtrainer klaar is met zijn oefening krijg ik de keepers terug en leen ik hem mijn andere jongens voor de eindpartij. Met de gewisselde jongens ga ik verder waar ik bij de andere jongens gebleven ben. Ondertussen zijn we ruim anderhalf uur onderweg en breien we er een eind aan. Even de spullen opruimen en douchen. Wat nog in de pen zit: een handbal-keeperstraining die we willen organiseren. Hoe we dit gaan invullen is nog niet bekend. Sportieve groet, Koen Meijerink

27


In- en verkoop • Reparatie en APK • Restauratie • Autoshop Inbouw van accessoires en aan auto gerelateerde vakantie artikelen.

Auto Service Beekman

Openingstijden shop: Ma. t/m Vr. 9.00 - 18.00 uur Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Apeldoornseweg 80 • 8172 EM Vaassen • Tel. 0578-571451 / 06-50803834 www.autoservicebeekman.nl • Op afspraak ook ‘s avonds geopend!

DE RUIF KOFFIE

LUNCH

BAR

NA ELK EVENEMENT GAAT HET FEEST VERDER IN DE RUIF! CANNENBURGHER KOFFIESPECIALITEITEN LUNCH PLATES SPECIAAL BIEREN

Dorpstraat 43 8171 BL Vaassen 28

Tel. 0578-572859


“Tippel-Inn” Diverse belegde broodjes | van snacks tot buffet Familie van Schoonhoven Krugerstraat 31 8172 BE Vaassen Tel. 0578-571936 www.tippelinn.nl

“De Rank”

Kerkelijk centrum Torenstraat 15 te Vaassen Beheer: Jaap & Frieda Snijder Voor reserveringen en zaalhuur:

0578-571247

www. veldhuishovenier.nl tuinaanleg | tuinonderhoud | tuinontwerp Voor al uw tuinadvies | bestratingen | etc. • tuinaanleg

tuinonderhoud Poelweg 68, 8171 •NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899 • tuinontwerp e-mail: veldhuishovenier@planet.nl • tuinadvies • bestratingen • etc.

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899 E-mail: veldhuishovenier@planet.nl

www.bouwontwerpdejong.nl 0578- 561 493 06- 513 611 13 harry@bouwontwerpdejong.nl Zichtstede 14 8171 NB Vaassen Nederland 29


Tekst: Rinus Koetsier

Gezichtenpagina

30

Oma Nienke Lavooij (Vaassen), Tante Eva Lavooij (Rotterdam) en Ingmar Stapel (Nijmegen) kijken bij VIOS JO19 – Eerbeekse boys JO19 (uitslag 4-3). Ze komen speciaal kijken voor Stijn Lavooij. Het is niet de beste wedstrijd van Stijn, vinden ze. Hij had de avond ervoor ook een feestje gehad, misschien dat dit meespeelt.

Everlien den Besten-Proper is leider bij het team JO19 van trainer Daniël Tuasela. Sinds twee wedstrijden doet Everlien dit (beide wedstrijden ook nog gewonnen). Er was een vacature en ik ben hiervoor gevraagd. Mijn vader heeft hier vroeger ook gevoetbald en nu spelen mijn drie zonen Tom, Luuk en Niels hier. Daniël is tevreden over de prestaties van JO19. We doen het boven verwachting goed. We staan bovenaan in de 1e klasse. Er zit veel vechtlust en passie in de groep.

Sanne Witteveen en Daphne Smit zitten na afloop van hun wedstrijd even na te praten (5-2 winst). Sanne zit op Landstede in Zwolle en doet recreatie en sport. Daphne zit in havo 5 van het Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan in Apeldoorn. Naast de gezelligheid zijn ze trots dat hun team van de 2e klasse opgestoomd is naar de hoofdklasse.

Johnny van der Haar en Gert Koetsier zijn toeschouwer bij VIOS 4 – Nunspeet 6 (uitslag 4-3). Johnny is huismeester bij Univé in Zwolle. Gert is monteur bij Connexxion en moet nog 10 maanden voordat hij met pensioen gaat. Elke zaterdag zijn ze present bij VIOS. “Vaak kunnen we het de eerste helft nog volhouden langs de lijn. Meestal lopen we vijf minuten voor de rust naar de kantine anders is de kruk bezet. Vaak zijn we net binnen en dan valt er een doelpunt.”

Marcel Strijk heeft net de wedstrijd VIOS JO19 – Eerbeekse boys JO19 gefloten. Hij zit in het wedstrijdsecretariaat na te praten. Marcel werkt bij de Technische Unie in Deventer. Via zijn dochters Anoek en Merel is hij bij VIOS gekomen. Marcel is ook assistent-scheidsrechter bij VIOS 1 en fluit ook wedstrijden op zondag bij s.v. Epe.

Peter Dokter kijkt al vele jaren voetbal bij VIOS. Vroeger ging hij met zijn schoonouders alle thuisen uitwedstrijden bij VIOS 1 kijken. Nu kijkt hij zaterdag en zondag allerlei wedstrijden. Hij heeft 47 jaar bij het kroondomein van dienst Koninklijk Huis gewerkt. Door de week fietst Peter elke middag 2 á 3 uur. Hij kent de omgeving op zijn duimpje. De moestuin is ook een hobby van hem. Als de vriezer vol is en de kinderen hebben niets nodig gaan de overige groenten in de verkoop langs de weg.


MO13-1

Tekst: Bente Visser

De MO13-1 bestaat uit zeventien speelsters en vier trainsters. Het is een ontzettend gezellig team, dat bestaat uit de speelsters; Kim, Eva, Ilse, Isa, Britt 1, Britt 2, Jaylinn, Serena, Jente, Maureen, Danique 1, Danique 2, Amelia, Lieke, Manon, Eline en Jade.

Een ander leuk verhaal van wat de meiden laatst gedaan hebben, was na de training taart eten. Dit hadden Dian en Tessa van Huffelen geregeld, omdat de meiden wat te vieren hadden. De meiden hebben hier in de groepsapp en later ook op de training veel lol om gehad.

De MO13-1 speelt sinds dit seizoen op het hele veld. Dit is natuurlijk wel even wennen voor het hele team, maar de trainsters zijn stuk voor stuk trots op al deze meiden. Ze spelen in een competitie met 5 andere teams. De MO13-1 heeft op dit moment nog geen vaste coach. De trainsters Dian van Huffelen, Tessa van Huffelen, Tessa Fontaine en Bente Visser spelen zelf allemaal bij VIOS. Doordat zij vaak zelf wedstrijden hebben op zaterdag is er een schema voor de ouders gemaakt, wie welke wedstrijd vlagt of coacht. Dit betekend dat de ouders van de meiden zeer betrokken zijn bij het team.

Doordat dit elftal uit 17 spelers bestaat kan niet iedereen op zaterdag meedoen met de wedstrijd. Er is een speelschema voor de meiden gemaakt zodat zij weten op welke zaterdag zij thuis blijven of met een ander team meedoen. De meiden spelen vaak met de JO11-2, JO13-2 en af en toe ook nog eens met de MO17-2 mee. Ze vinden het leuk om mee te mogen doen met deze teams.

Zoals al eerder gezegd, is de MO13-1 een ontzettend leuk team. Jullie horen vast allemaal op de maandagavond en de woensdagavond tussen 17:45-19:00 een hoop geschreeuw en gelach vanaf het trainingsveld. Het zijn deze meiden die jullie dan horen. Ook hebben de meiden de laatste tijd met trainen een boxje mee waar ze de hele training muziek op draaien. Een ander voorbeeld van de gezelligheid van de MO13-1 is dat ze op 8 december op teamuitje naar Beerze Bulten gaan. Ook laten de ouders die dag weer zien, hoe betrokken ze zijn bij het team. Zij brengen en halen namelijk de meiden naar Beerze in Overijsel.

Wij als trainsters hopen dat de meiden nog heel veel van ons kunnen leren, met heel veel plezier doorgaan met voetbal en dat wij over 10 jaar met al deze meiden een damesteam mogen zijn. Bovenste rij van links naar rechts: Jente Hagen, Eva Weelink, Jaylinn Pattirane, Kim Weelink, Paris Hofman, Eline Bosch, Jade Sopacua. Middelste rij van links naar rechts: Tessa Fontaine, Danique van Amersfoort, Danique Nieuwenhuis, Manon Jonker, Isa Bosgoed, Lieke van Zuuk, Ilse van der Kwast, Roos Kamerling. Onderste rij van links naar rechts: Tessa van Huffelen, Britt Kroes, Britt van den Enk, Ashley Hofman, Serena Wissink, Maureen Konijnenberg, Dian van Huffelen.

31


Bar | Restaurant | Lounge

A AC A T N IE BO D

De Emsterie

5 + 2 jaar

GRATIS garantie NEFIT P ROLINE NXT

DE KLEINSTE EN MEEST COMPLETE HR-KETEL!

Kleine, voordelige CV-ketels zijn er genoeg, maar de Nefit ProLine NxT bewijst dat heel klein ook heel slim kan zijn. Slimme Nefit-innovaties maken deze combi-ketel uniek in zijn klasse. Hij is extra comfortabel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. En zijn energiezuinigheid is onovertroffen. U haalt dus méér warmte en warm water uit elke euro.

Ook profiteren van deze exclusieve actie bij Matthijs Klimaattechniek? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens!

Gieterij 35 • 8171 ZC Vaassen • T. 06-54661422 • info@matthijsklimaattechniek.nl www.matthijsklimaattechniek.nl

Hoofdweg 25 I Emst I telefoon 0578 - 661 255 I www.deemsterie.nl

* Vraag naar de actievoorwaarden

degagaatat..!..! hade AlAlsshehettom om leletstselelscscha

Passie voor bouwen! Wij realiseren uw bouwplan met zorg en passie. Bouwbedrijf Van Laar biedt u flexibiliteit en persoonlijk contact. Maak een afspraak en ervaar het nieuwe bouwen. BOUWBEDRIJF VAN LAAR Vlijtweg 12, 8191 JP Wapenveld Telefoon 038 - 447 09 56 WWW.VANLAAR.NL

32

WWW.TRIALISGROEP.NL WWW.TRIALISGROEP.NL Tel. 055 - 506 45 34

Tel. 055 - 506 45 34


33


VIOS MIDWINTERLOOP 5 januari 2019

Begin het nieuwe jaar sportief en loop mee! Kijk op www.midwinterloop.nl voor meer informatie!

34


Nieuwjaarsreceptie 2019 4 januari 2019. 19.30 uur

Kom met ons het nieuwe jaar in luiden!

35


Acco un tan ts I B elas tin gadvise urs Belasting | Administratie | Jaarrekening | Salaris | Mediation Gewoon Gastvrij is een gezellig, laagdrempelig restaurant waar aandacht voor elkaar, samen zijn en genieten voorop staat. We serveren steeds variërende weekmenu’s, veelal bestaande uit lokale seizoensproducten. Iedereen is welkom en voor kinderen zijn er diverse speelmogelijkheden. Bij Gewoon Gastvrij kun je genieten; binnen bij het haardvuur of met mooi weer buiten op het terras. Bij ons zijn gasten vrienden. Je krijgt persoonlijke aandacht en gaat met een fijn en voldaan gevoel weer naar huis. De woorden; “Samen Gezellig Genieten” staan centraal. We hopen jullie snel te mogen begroeten.

Elburgerweg 1 7345 ED Wenum-Wiesel (Apeldoorn-noord)

36

T: 055 - 312 1265 M: 06 - 42 25 00 16

E: info@gewoongastvrij.nl W: gewoongastvrij.nl


Dé leverancier van rubberen afdichtingsprofielen voor elke toepassing. Radeweg 23, 8171 MD Vaassen Tel. 0578 - 67 73 30, Fax 0578 - 67 73 31 E-mail: info@tpp-bv.com Website: www.tpp-bv.com

Stucadoorsbedrijf

R. van Dijen

Tel. 06 - 20 82 98 27 Vaassen

Bij Boom

Bij Boom 37


Interview met Geert-Jan te Boekhorst Sinds augustus 2018 zijn beide bedrijven als mouwsponsoren van ons 1e, 2e, JO19-1 en Vrouwen 1 verbonden met of aan VIOS. Een eerste kennismaking met beide bedrijven was te lezen in de Presentatiegids van dit jaar. Tijd om de directeuren van beide bedrijven eens nader te leren kennen. En zo togen beide heren op een mooie dinsdagmiddag naar ons sportpark voor een fotosessie bij de reclameborden en een gesprek met ondergetekende. De begroeting was wederom allerhartelijkst en onder het genot van een kopje koffie kon ik mijn vragen afvuren. Geert-Jan en Leon hebben jullie een voetbal achtergrond? “Ik net zegt Geert-Jan, ik kijk het wel op TV. Ik ben meer van de duursport, hardlopen met name. Ik sta ’s morgens om half vijf op voor een rondje hardlopen. Ik focus me weer op de marathon van Rotterdam, die ik eerder heb gelopen. Ik liep de marathon in circa 3 uur en daar ben ik best tevreden mee.” Leon zegt: “mijn roots liggen in Vaasen en ik heb een KCVO achtergrond. Tot mijn 23e heb ik daar gevoetbald, maar ik was niet zo’n ster. Mijn vader heeft bestuurlijk het nodige gedaan bij KCVO voor de bouw op de Egelbeek als voorzitter en hij is ook nog trainer geweest. Het bestuurlijke heb ik wel van hem, want ik ben voorzitter van de Oranjevereniging in mijn woonplaats Klarenbeek.” Hoe is jullie carrière verlopen en zijn jullie ATP & TTB geworden? Leon is begonnen met een stage bij de Aluminium Industrie en is

38

daarna bij Burgers-Ergon gaan werken. “De langste tijd heb ik echter bij Hollander gewerkt en wel 25 jaar. Ironisch genoeg heb ik op de jubileumdag bekend gemaakt dat ik voor mezelf ging beginnen. Niettemin heb ik hele goede herinneringen aan het bedrijf. Ik kreeg de kans om een installatiebedrijf in Apeldoorn over te nemen en daar had ik wel oren naar. We hebben inmiddels 16 medewerkers en ik wil als TTB groeien naar maximaal 20. Ik wil contact houden met de basis. We hebben dan ook een platte organisatie en daardoor hele korte lijntjes.” Geert-Jan is na zijn diensttijd als kapper begonnen en geleidelijk in het bezit gekomen van een drietal kapsalons. “Via diverse studies om zelfstandig te mogen zijn op management niveau ben ik geswitcht naar de bouw – afbouw – schilders branche. Heel boeiend allemaal en inmiddels ben ik al 23 jaar zelfstandig. Maar op zaterdag sta ik nog steeds met veel plezier in de kapsalon!” Waarin onderscheiden jullie je van de bedrijven in dezelfde branche? Beiden schieten in de lach, en zeggen: “In wat we doen zijn we uniek qua aanpak. Sterk in particulier werk. Persoonlijk, met oog voor de details en het gaat om 24 uur per dag totale ontzorging van de klant.” Beider expertise is hiervoor het aanbieden van een totaalpakket. “Deze paar woorden dekken de hele lading voor onze bedrijven,” roepen Geert-Jan en Leon tezamen.


Tekst: Gerard van Gurp

(ATP Service) & Leon Brekel mans (TTB)) Hoe is de verbinding met Hoornstra/Ophof tot stand gekomen? Geert-Jan: “Heel simpel ik zat met mijn bedrijf circa 15 jaar tegenover Hoornstra civiel in Doesburg en ach, we deden wel eens wat werk voor en met elkaar.” Leons samenwerking met Albert dateert van circa 2015 via de gemeente Apeldoorn. “Al snel bleek er een wederzijds zakelijk vertrouwen en konden we zeggen: er is een ruggengraat voor een mooie en goede samenwerking en werd het nog professioneler. Albert bleek een verbinder en Hoornstra –Ophof was een feit, ook samen en tussen ATP en TTB.” En de link naar VIOS? “Toen jij en Albert van de zomer samen zaten om een mooi sponsorplan voor VIOS te maken en Albert dit aan ons voorlegde ‘konden we ook geen kant meer op’ en is het zijn verdienste dat we tekenden. Maar, jullie hebben het grondig aangepakt en we hebben er geen spijt van (waarvan akte!)” Wat verwachten jullie van de sponsoring? Zakelijk eigenlijk niets. Leon vult aan: “Het zou leuk zijn als de VIOS-leden bij mij een onderhoudscontract voor de ketel afsluiten, maar nee, eigenlijk verwacht ik zakelijk niets.” Geert-Jan en Leon beamen beiden: “Het gaat ons om de maatschappelijke betrokkenheid, erkenning van wat jullie als vrijwilligers allemaal neerzetten. We gunnen jullie een zo hoog mogelijk eindresultaat in deze competitie, en ja wat je zelf al aan gaf tijdens de tekenavond: gedraag je als een

goed representant van de club en zijn of haar sponsoren.” Voor ons spreekt dat van zelf dat dat gebeurd. Hoe zien jullie VIOS na de eerste kennismaking en ervaringen? “De ontvangst en de opzet van de tekenavond en de rondleiding door de commissie en de trainer en aanvoerder van het 1e was grandioos. We hebben nog menigmaal rondverteld hoe dat ging: enthousiast en professioneel. Albert had niets teveel gezegd. We hebben genoten van het begin tot het eind en het was ook voor ons een nieuwe belevenis. Je kon zien dat het bij al de aanwezigen recht uit het hart kwam, de trots op de club, en eerlijk gezegd: jullie hebben het ook perfect voor elkaar qua accommodatie. Houd dat zo.” Tot slot nog iets aan te vullen? Zowel Geert-Jan als Leon denken daar hetzelfde over: “Zakelijke groei is mooi. Beiden spreken we over maximaal 20 – 25 medewerkers. Maar wat veel belangrijker is: veiligheid als voorwaarde en boven alles, maar 24 uur per dag kwaliteit leveren aan de klanten die ook bereidt zijn voor die kwaliteit te betalen, voor totale ontzorging zoals gezegd. En daar zijn we voortdurend mee bezig, verbindend – plannend - netwerkend.” Ik heb daar niets aan toe te voegen en ik bedank Geert-Jan en Leon voor hun openhartige gesprek – de bijdrage aan onze club. Na het overhandigen van de seizoenkaart 2018 – 2019 spreek ik de hoop en verwachting uit de heren spoedig weer op ons sportpark te mogen ontmoeten.

39


Gediplomeerd opticiën en contactlensspecialist. Het adres voor uw bril, contactlenzen, zonnebril, loepen en verrekijkers, horloges en sierraden. Wij leveren onder anderen de volgende horloges en sieraden: Alfex, Edox, Danish Design, Jacob Jensen, Casio, Betty Barclay, Esprit, Davis, Orient, Kenneth Cole, Swiss Military Hanowa, S. Oliver, Zinzi, My Imenso en Aller Spanninga trouwringen

Dorpsstraat 39 – 8171 BL Vaassen – Tel. 0578 571201

Volgons onsop opFacebook! Facebook! Volg

Uw autobedrijf sinds 1975

De complete autoservice! voor uw ok vo OOok we auto! euw nieu ni Voor alle alle merken merken auto’s verzorgen wij service Voor service en en onderhoudsbeurten onderhoudsbeurtenvolgens volgens fabrieksspecificaties (met behoud van fabrieksgarantie). fabrieksspecificaties fabrieksgarantie).

APK blijvend blijvend in prijs verlaagd! APK 0578 -- 57 57 1283 0578

Gratis Gratis haal haal en enbrengservice!* brengservice!*

WWW.GKLINK.NL WWW.GKLINK.NL

• (+31)6 12 21 77 28 • www.wpannekoek.nl • info@wpannekoek.nl

40


Tekst: Rinus Koetsier

Op bezoek bij ’t Kappershues

“Het team bestaat uit Bianca Nieuwenhuis. Silke Dolman. Janneke Kouffeld,. Brenda Fredriks, en Brenda Mekelenkamp”. ’t Kappershues is een kapsalon in het centrum van Vaassen en is voor mannen en vrouwen. Het is een laagdrempelige en gezellige kapsalon waar kwaliteit voorop staat. Je kunt bij ’t Kappershues terecht voor knippen, kleuren, omvormen en feest- en bruidskapsels. Op 1 oktober 2006 werd ’t Kappershues een feit. De toenmalige eigenaar, Gerard van Rooij, opende de deuren van een mooie gezellige kapsalon aan de Molenstraat 3 in Vaassen. Per 1 januari 2017 heeft Brenda Mekelenkamp ’t Kappershues overgenomen. Met veel passie en plezier gaat ze deze kapsalon nog vele jaren voortzetten. Brenda is geboren aan de Heggeweg in Vaassen. De eerste 23 jaar van haar leven heeft ze daar gewoond totdat er een Brabander om de hoek kwam kijken. De Brabander was Jelle Rooyakkers uit het plaatsje Zeeland uit Brabant. Ze hebben elkaar ontmoet in Swifterbant. Daar was het 12-provincie toernooi. “Uit elke provincie mocht er een team meedoen. De voetbal kwam uit Brabant en de handbal uit Gelderland. De maandag na het toernooi stond Jelle alweer op de stoep om de beker te brengen die we daar gewonnen hadden. Eigenlijk is hij nooit meer weg gegaan.” “Jelle is teamleider bij VIOS 1. Ik dacht wat hij kan, kan ik ook. Ik ben teamleider geworden bij Dames 1 van handbalvereniging CVO.

Voorheen heb ik 13 á 14 jaar als keepster in Dames 1 bij CVO gespeeld. We hebben samen twee kinderen Rinske (9) en Tieme (6). We wonen nog steeds in Vaassen.” “Bij VIOS ben ik bordsponsor en adverteerder in het clubblad. Regelmatig kom ik met de kinderen kijken bij een wedstrijd van VIOS 1. Ik ben tevreden over hoe de kapsalon draait. Ik vind het heel leuk om te doen en kan er mijn energie in kwijt.” Energie heeft Brenda zeker. Als je Brenda wilt omschrijven in de kapsalon kom je op energiek, humor, vrolijk en vol met passie voor de zaak. In de maand december heeft ’t Kappershues een actie. Alle klanten krijgen een tube haar- en bodyshampoo mee. In maart volgt er een actieweek met 10% korting. VIOS is blij met Brenda en Jelle. Misschien kunnen de VIOS-leden bij een eventuele keuze hier ook is aan denken.

41


Tel. 0578 57 26 15 Oude Apeldoornseweg 77 8171 LV Vaassen

Zwolseweg 538 Wenum/Wiesel

055-5331807

Sanitair • Verwarming • Dakbedekking Installatietechniek • Schoorsteenvegen Onderhoud gasapparatuur www.geldersservicebedrijf.nl

Occasions • Onderhoud IN- EN VERKOOP • APK AIRCO SERVICE • REPARATIE STORINGDIAGNOSE ALLE MERKEN Zwolseweg 538 7345 AN Wenum/Apeldoorn 055 - 5410061

Sportblessure? Maak een afspraak bij Veenstade!

Al meer dan 25 jaar hét uitzendbureau in Vaassen! 1990

2017

TIP Personeelsdiensten

Actief Werkt!

Tel. 0578 - 57 29 90 Veenweg 5 • Vaassen

GA NAAR WWW.VEENSTADE.NL AVZ Asbest verwijdert uw asbest dak– en wandbeplating.

Voor de Landbouw / Particulier / Bouw

AUTOBEDRIJF

J. van de Bunte

We regelen voor u:

* Asbestinventarisatie * Sloopmelding AVZ Asbest BV

Holthoevensestraat 13 B

* Eventueel leveren en plaatsen nieuwe beplating

7395 SE Teuge

* Begeleiding bij subsidie (€ 4,50 / m2 dak)

Tel. 0571-7690 30 info@avz-asbest.nl www.avz-asbest.nl

42

* Asbestverwijdering (met SC-530 certificaat)

Informeer vrijblijvend maar de mogelijkheden!

Jaap van de Bunte Mobiel: 06 223 83 687

Zwolseweg 412 7345 AM Apeldoorn

Telefoon: +31 (0)55 - 312 13 10 Telefax: +31 (0)55 - 312 22 11 E-mail: info@ajvandebunte.nl Website: www.ajvandebunte.nl


Veenweg 5, 8171 NJ Vaassen

DORPSSTRAAT 86, 8171 BT VAASSEN, TEL. 0578-574848 WWW.APOTHEEKSTELLENDAM.NL, INFO@APOTHEEKSTELLENDAM.NL 43


Jate Leerdam

Voetbalcolumn Mijn columns gaan over hoe ik tegen voetbal, training geven en coaching aankijk. Mocht je op en of aanmerkingen hebben dan hoor ik dat graag. Schiet me even aan bij de club of mail mij op jateleerdam@gmail.com.

de wasmand wordt gevonden. Cruijff is lang geblesseerd geweest en vindt dat Mühren zijn tricot met de 9 maar moet nemen. Ajax wint met 1-0 van PSV en omdat het ‘zo lekker ging’ draagt hij de volgende wedstrijd opnieuw nummer 14. De rest is geschiedenis.”

Ode aan 14 Deze column gaat over nummer 14. In Nederland is dit nummer verbonden aan de beste en ‘grootste’ voetballer die we gekend hebben in onze vaderlandse geschiedenis. Gevormd en groot geworden bij Ajax onder leiding van Rinus Michels. El Salvador in Barcelona waar hij zowel als speler als trainer actief was en de club als trainer de Europacup 1 bezorgde (de vrije trap van Koeman, alle voetballiefhebbers zullen deze beelden kennen).

Ongeneeslijk beter Vanwaar deze introductie; vroeger als beginnend trainer heb ik een boekje gekregen met de titel ongeneeslijk beter. Een verzameling anekdotes, uitspraken enz. van Johan Cruijff die o.a. het betweterige van Johan Cruijff illustreren. Johan voetbalde al niet meer en was inmiddels geen trainer meer. De aanleiding dat ik dit boekje kreeg was de betweterige kant die mij verweten werd in combinatie met de eigenwijsheid (ik weet het, ik kan het me ook niet voorstellen : ).

Rugnummer 14 In zijn beginjaren speelde Cruijff nog niet met rugnummer 14. Pas later na een belangrijke wedstrijd tegen PSV blijft hij dit nummer dragen. Citaat NPO: “Dat doet hij als de eerste speler die herkenbaar is aan zijn rugnummer, het legendarische 14. Hij trekt het aan op de dag dat het shirt met nummer 7 van teamgenoot Gerrie Mühren niet in

44

Pas na het lezen van dit boekje ben ik mij verder gaan verdiepen in de voetballer en trainer Johan Cruijff (Voetbal en Mijn Voetbal van Johan Cruijff, zijn twee leuke boeken om te lezen). Ook al is zijn taalvindingrijkheid af en toe niet te volgen en vond hij overal iets van, hij was wel een mooie persoonlijkheid met veel kennis


Jate Leerdam van zaken en met veel interesse. Ik heb meerdere boeken van c.q. over hem gelezen en documentaires bekeken over hem. Met veel belangstelling heb ik de fluwelen revolutie destijds gevolgd bij Ajax. Het kortstondige succes van Peter Bosz heeft in mijn ogen het gelijk en het nut van deze revolutie bewezen. Interessanter is echter het plan wat hij voor de jeugdopleiding had geschreven. Een van de belangrijkste punten was dat de ontwikkeling van het individu voorop stond, in combinatie met innovatie, gedurende de opleiding. Nu vinden wij dat heel logisch, maar enkele jaren geleden waren er voldoende mensen die het kampioenschap of teamontwikkeling bij een BVO van een team belangrijker vonden. Ander mooi sprekend voorbeeld zoals alleen Cruijff het kan verwoorden: “het creĂŤren van georganiseerde chaos.â€? (zie afbeelding)

Bedankt voor het lezen!

Zone 14 Hoe bijzonder is het dat de meest belangrijke zone in het veld, met zone 14 wordt aangeduid. Voor amateur voetbal zal dit in veel mindere mate gelden, maar in het hedendaags topvoetbal worden steeds meer statistieken bijgehouden. Zone 14 is de zone kort voor het 16-metergebied van de tegenstander. Uit de statistieken blijkt dat uit deze zone de meeste keypasses en doelpunten komen. Met name Pieter Zwart schrijft hierover leuke artikelen (hij maakt zelfs een verdere onderverdeling op het veld, de zogenaamde halfspaces). In deze zone telt creativiteit, durf, snelheid en doelgerichtheid. Volgens mij datgene wat Johan Cruijff groot gemaakt heeft, samen met een beetje Amsterdamse bravoure.

45


kunt uw geld maar één keer uitgevenUUUUkunt UUUUUkunt Ukunt kunt kunt UUkunt kunt UUkunt kunt UUkunt kunt UUkunt uw kunt uw Uuw Uuw kunt kunt Uuw Uuw kunt kunt Uuw Uuw kunt geld kunt U geld uw U geld uw geld kunt kunt Uuw U geld uw geld kunt kunt Uuw U geld uw geld kunt kunt Uuw U geld uw geld kunt kunt Uuw U geld maar uw geld kunt maar maar kunt Umaar uw U geld uw geld kunt maar kunt Umaar uw U geld uw geld kunt maar kunt Umaar uw U geld uw geld kunt maar kunt UU maar uw U geld uw geld kunt maar kunt Umaar uw U geld uw geld kunt één maar kunt één U één maar uw U geld één uw geld kunt U maar kunt één maar uw geld één uw geld kunt maar kunt één maar uw geld één uw kunt geld maar één maar uw geld één uw keer geld keer maar keer één maar uw geld keer één uw geld maar keer één maar uw geld keer één uw geld maar keer één maar uw geld keer één uw geld maar uw keer één maar geld keer één geld maar keer één maar uitgeven geld keer één uitgeven geld uitgeven maar uitgeven keer één maar geld keer één geld uitgeven maar uitgeven keer één maar geld keer één uitgeven maar uitgeven keer één maar keer één uitgeven maar uitgeven keer één maar keer één uitgeven maar uitgeven keer één maar keer één uitgeven maar uitgeven keer één maar keer één uitgeven maar uitgeven keer één keer één uitgeven uitgeven keer één keer één uitgeven uitgeven keer één keer één uitgeven uitgeven keer één keer één uitgeven uitgeven keer één keer één uitgeven uitgeven één keer keer uitgeven uitgeven keer keer uitgeven uitgeven keer keer uitgeven uitgeven keer keer uitgeven keer uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven uitgeven Ukunt Ukunt Ukunt Ukunt Ukunt Ukunt Ukunt Ukunt Ukunt uw Ukunt uw Ukunt uw Ukunt uw Ukunt uw Ukunt uw Ukunt uw geld Ukunt uw geld Ukunt uw geld Ukunt uw geld Ukunt uw geld Ukunt uw geld Ukunt uw geld Ukunt uw geld Ukunt uw geld Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt uw geld maar Ukunt één uw geld maar Ukunt één uw geld maar Ukunt één uw geld maa kun één uw geld maa kun één uw gel ma kun éé uw ge ma éé uw ge m éé uw g m kéugm ké ug m Kies zekerheid, kies Aarnink Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies zekerheid, Kies zekerheid, Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, kies Kies kies Kies zekerheid, kies zekerheid, kies Kies Kies zekerheid, kies zekerheid, kies Kies Kies zekerheid, kies zekerheid, kies Kies Kies zekerheid, kies zekerheid, kies Kies Kies Aarnink zekerheid, kies Aarnink zekerheid, kies Aarnink Kies Aarnink Kies zekerheid, kies zekerheid, kies Aarnink Kies Aarnink zekerheid, kies zekerheid, kies Aarnink Aarnink zekerheid, kies zekerheid, kies Aarnink Aarnink zekerheid, kies zekerheid, kies Aarnink Aarnink zekerheid, kies zekerheid, kies Aarnink Aarnink zekerheid, kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies kies Aarnink Aarnink kies Aarnink Aarnink Aarnink Aarnink Aarnink Aarnink Aarnink Aarnink Aarnink

Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies Kies zekerheid, Kies zekerheid, Kies zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid, zekerheid, Kies Kies zekerheid zekerheid Kies Kies zekerhei zekerhei Kies Kies zekerhe zekerhe Kies Kies zekerh zekerh Kies Kies zeker zeker kies Kies kies Kies zeke zeke kies Kies Kies zek kies zek kie Kie Kie zek kie ze ki Ki K ze kzkKAK zk

Alle Alle Alle Alle Alle Alle werkdagen werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend geopend Alle geopend werkdagen Alle werkdagen geopend Alle geopend werkdagen Alle werkdagen geopend Alle geopend werkdagen Alle werkdagen geopend Alle geopend werkdagen Alle werkdagen geopend van Alle geopend van werkdagen Alle van werkdagen van geopend Alle geopend werkdagen Alle van werkdagen van geopend 8.00 Alle geopend werkdagen 8.00 Alle van werkdagen 8.00 van 8.00 geopend Alle geopend werkdagen Alle van werkdagen 8.00 van 8.00 geopend Alle geopend werkdagen Alle tot van werkdagen 8.00 tot van 8.00 geopend tot Alle geopend werkdagen tot Alle van werkdagen 8.00 van 8.00 geopend 17.00, tot Alle geopend werkdagen 17.00, tot Alle van 17.00, werkdagen 8.00 van 17.00, 8.00 geopend tot Alle geopend werkdagen tot Alle van 17.00, werkdagen 8.00 van 17.00, 8.00 geopend tot geopend werkdagen tot van 17.00, werkdagen 8.00 van 17.00, 8.00 geopend tot geopend werkdagen tot zat. van 17.00, werkdagen 8.00 zat. van 17.00, 8.00 zat. geopend tot zat. geopend tot van 17.00, 8.00 van 17.00, 8.00 zat. geopend tot zat. geopend tot 9.00 van 17.00, 8.00 9.00 van 17.00, 8.00 zat. geopend 9.00 tot zat. geopend 9.00 tot van 17.00, 8.00 van 17.00, 8.00 zat. geopend 9.00 tot zat. geopend 9.00 tot van 17.00, 8.00 van 17.00, tot 8.00 zat. geopend 9.00 tot tot zat. geopend 9.00 tot van 17.00, 8.00 tot van 17.00, 8.00 zat. geopend 9.00 tot zat. geopend 9.00 tot 16.00 van 17.00, 8.00 16.00 tot van 17.00, 8.00 zat. 16.00 9.00 tot zat. 16.00 9.00 tot van 17.00, 8.00 tot van 17.00, 8.00 zat. 16.00 9.00 tot zat. 16.00 9.00 tot van 17.00, 8.00 tot van 17.00, 8.00 zat. 16.00 9.00 tot zat. 16.00 9.00 tot uur. van 17.00, 8.00 tot uur. van 17.00, 8.00 zat. 16.00 9.00 uur. tot zat. 16.00 9.00 uur. tot van 17.00, 8.00 tot van 17.00, 8.00 zat. 16.00 9.00 uur. tot zat. 16.00 9.00 uur. tot 17.00, 8.00 tot 17.00, 8.00 zat. 16.00 9.00 uur. tot zat. 16.00 9.00 uur. tot 17.00, 8.00 tot 17.00, 8.00 zat. 16.00 9.00 uur. tot zat. 16.00 9.00 uur. tot 17.00, tot 17.00, zat. 16.00 9.00 uur. tot zat. 16.00 9.00 uur. tot 17.00, tot 17.00, zat. 16.00 9.00 uur. tot zat. 16.00 9.00 uur. tot 17.00, tot 17.00, zat. 16.00 9.00 uur. zat. 16.00 9.00 uur. tot 17.00, tot 17.00, zat. 16.00 9.00 uur. zat. 16.00 9.00 uur. tot tot zat. 16.00 9.00 uur. zat. 16.00 9.00 uur. tot tot zat. 16.00 9.00 uur. zat. 16.00 9.00 uur. tot tot zat. 16.00 9.00 uur. zat. 16.00 9.00 uur. tot tot 16.00 9.00 uur. 16.00 9.00 uur. tot tot 16.00 9.00 uur. 16.00 9.00 uur. tot tot 16.00 uur. 16.00 uur. tot tot 16.00 uur. 16.00 uur. tot tot 16.00 uur. 16.00 uur. 16.00 uur. 16.00 uur. uur. uur. uur. uur. uur. uur. Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur. uur. Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00

Alle Alle Alle Alle Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend Alle werkdagen geopend van Alle werkdagen geopend van Alle werkdagen geopend van Alle werkdagen geopend van Alle werkdagen geopend van 8.00 Alle werkdagen geopend 8.00 van Alle werkdagen geopend van 8.00 Alle werkdagen geopend van 8.00 Alle werkdagen geopend van 8.00 Alle werkdagen geopend tot van 8.00 Alle werkdagen tot geopend van 8.00 Alle werkdage geopend tot van 8.00 Alle werkdage geopend van 17.00, tot 8.00 Alle werkdag geopen 17.00, tot van 8.00 Alle werkda geope van 17.00, tot 8.00 Alle werkd geope tot van 17.00 8.00 Alle werk geop van 17.0 tot 8.00 wer geo tot van 17. 8.0 we ge va 17 to 8. w za gto v1 8w z

Wij Wij Wij Wij Wij produceren, Wij produceren, produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij monteren monteren produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij en en produceren, en monteren Wij produceren, en monteren Wij produceren, leveren en monteren Wij produceren, leveren en monteren Wij leveren leveren produceren, en monteren Wij produceren, en monteren Wij leveren leveren produceren, en monteren Wij produceren, en monteren Wij leveren leveren produceren, en monteren Wij produceren, en monteren Wij leveren leveren o.a.: produceren, en monteren Wij o.a.: produceren, en monteren Wij o.a.: leveren o.a.: leveren produceren, en monteren Wij produceren, en monteren Wij o.a.: leveren o.a.: leveren produceren, en monteren produceren, en Kunststof monteren o.a.: leveren Kunststof o.a.: leveren Kunststof produceren, en monteren Kunststof produceren, en monteren o.a.: leveren o.a.: leveren Kunststof en monteren Kunststof en monteren o.a.: leveren o.a.: leveren Kunststof en monteren Kunststof en monteren o.a.: leveren o.a.: leveren Kunststof en monteren Kunststof en monteren o.a.: leveren o.a.: leveren Kunststof en monteren Kunststof kozijnen en monteren o.a.: kozijnen leveren o.a.: kozijnen leveren Kunststof en kozijnen monteren Kunststof en monteren o.a.: leveren o.a.: kozijnen leveren Kunststof en kozijnen monteren Kunststof en monteren o.a.: leveren o.a.: kozijnen leveren Kunststof en kozijnen Kunststof en o.a.: leveren o.a.: kozijnen leveren Kunststof en kozijnen Kunststof en o.a.: •leveren o.a.: kozijnen •leveren Kunststof en kozijnen •Kunststof en •o.a.: Kunststof leveren o.a.: kozijnen Kunststof leveren en kozijnen Kunststof •en •o.a.: leveren o.a.: kozijnen Kunststof leveren en kozijnen Kunststof •en en •o.a.: leveren o.a.: kozijnen Kunststof leveren kozijnen Kunststof ••o.a.: leveren o.a.: kozijnen Kunststof leveren kozijnen Kunststof ••leveren o.a.: o.a.: kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••o.a.: o.a.: kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••o.a.: o.a.: kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••o.a.: o.a.: kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof •o.a.: •o.a.: kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••Kunststof kozijnen kozijnen Kunststof •Kunststof •kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••kozijnen Kunststof kozijnen Kunststof ••kozijnen Kunststof Kunststof ••Kunststof Kunststof ••Kunststof Kunststof ••Kunststof Kunststof ••Kunststof Wij Wij Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, monteren Wij produceren, en monteren Wij produceren, en monteren Wij produceren, en monteren Wij produceren, leveren en monteren Wij produceren, leveren en monteren Wij produceren, leveren en monteren Wij produceren, en monteren leveren Wij produceren, leveren en monteren Wij produceren, en monteren leveren Wij produceren, leveren en monteren Wij produceren, en monteren leveren Wij o.a.: produceren leveren en monteren Wij o.a.: producere en monteren leveren Wij o.a.: producer leveren en monteren Wij produce o.a.: en montere leveren Wij o.a.: produc leveren en monter Kunsts produ o.a.: en monte levere Kuns o.a.: produ lever en mon Kun prod o.a. en mon leve Ku o.a lev en mo Ku o. en m leK olem Wij produceren, monteren en •Kunststof Kunststof Wij produceren, monteren leveren kozijnen • KunststofWij deuren deuren deuren deuren deuren deuren deuren deuren deuren •deuren ••Kunststof deuren •Kunststof deuren Kunststof Kunststof •deuren •deuren Kunststof Kunststof •deuren •deuren Kunststof Kunststof •deuren •deuren Kunststof Kunststof •deuren •deuren Kunststof Kunststof •schuifpuien deuren •schuifpuien schuifpuien deuren Kunststof schuifpuien Kunststof •deuren •schuifpuien deuren Kunststof schuifpuien Kunststof •deuren •schuifpuien deuren Kunststof schuifpuien Kunststof •deuren •schuifpuien deuren Kunststof schuifpuien Kunststof •deuren •schuifpuien deuren Kunststof schuifpuien Kunststof •deuren •schuifpuien deuren Kunststof schuifpuien •Kunststof ••deuren ••Dakkapellen schuifpuien deuren Kunststof •Dakkapellen schuifpuien Kunststof •Dakkapellen deuren •Dakkapellen •schuifpuien deuren Kunststof •schuifpuien Kunststof •Dakkapellen deuren •Dakkapellen •schuifpuien deuren Kunststof •schuifpuien Kunststof •Dakkapellen deuren •Dakkapellen •schuifpuien deuren Kunststof •schuifpuien Kunststof •Dakkapellen deuren •Dakkapellen •schuifpuien deuren Kunststof •schuifpuien Kunststof •Dakkapellen •Dakkapellen •schuifpuien Kunststof •schuifpuien Kunststof •Dakkapellen •Dakkapellen •schuifpuien Kunststof •schuifpuien •Kunststof Dakkapellen •Dakkapellen •schuifpuien Gevelbekleding Kunststof •schuifpuien Gevelbekleding Kunststof •Dakkapellen Gevelbekleding •Dakkapellen •Gevelbekleding schuifpuien Kunststof •schuifpuien Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding schuifpuien •schuifpuien Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding schuifpuien •schuifpuien Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding schuifpuien •schuifpuien Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding schuifpuien •schuifpuien Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding schuifpuien •schuifpuien Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding •Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding •Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding •Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding •Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding •Dakkapellen Gevelbekleding Dakkapellen •Gevelbekleding •Dakkapellen Gevelbekleding Gevelbekleding ••Dakkapellen Gevelbekleding Gevelbekleding ••Gevelbekleding Gevelbekleding ••Gevelbekleding Gevelbekleding ••Gevelbekleding Gevelbekleding ••Gevelbekleding Gevelbekleding ••Gevelbekleding Gevelbekleding ••Gevelbekleding deuren deuren deuren deuren deuren deuren deuren deuren •deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren •schuifpuien Kunststof deuren ••schuifpuien Kunststof deuren ••Dakkapelle schuifpuien Kunststof deuren ••Dakkapelle schuifpuie Kunststof deuren •Dakkapel schuifpuie Kunststo deuren ••schuifpu Dakkape Kunststo deuren •Dakkap schuifp Kunsts deuren ••schuifp Dakka Kunst deure •Dakk schui Kuns deure ••schu Dak Kun deu •Da sch Ku de ••sc Da Ku •D sK• deuren •Kunststof Kunststof schuifpuien •Dakkapellen •Gevelbekleding Gevelbekleding

deuren • Kunststof schuifpuien • Dakkapellen • Gevelbekleding

In In In Inelke elke In elke In elke In elke In elke gewenste In elke gewenste In elke gewenste gewenste In elke In elke gewenste gewenste In elke In elke gewenste gewenste In elke In elke gewenste gewenste In elke In elke gewenste gewenste maat In elke maat In elke maat gewenste maat gewenste In elke In elke maat gewenste maat gewenste In elke In elke maat gewenste en maat gewenste In en elke en In elke maat gewenste en maat gewenste In elke kleur. en In elke maat gewenste kleur. en kleur. maat gewenste In kleur. elke en In elke maat gewenste en kleur. maat gewenste In kleur. elke en In elke maat gewenste en kleur. maat gewenste In kleur. elke en In elke maat gewenste en kleur. maat gewenste In kleur. elke en In elke maat gewenste en kleur. maat gewenste In kleur. elke en In elke maat gewenste en kleur. maat gewenste In kleur. elke en In elke maat gewenste en kleur. maat gewenste In kleur. elke en In elke maat gewenste en kleur. maat gewenste kleur. elke en elke maat gewenste en kleur. maat gewenste kleur. en maat gewenste en kleur. maat gewenste kleur. en maat gewenste en kleur. maat gewenste kleur. en maat en kleur. maat kleur. en maat en kleur. maat kleur. en maat en kleur. maat kleur. en maat en kleur. maat kleur. en maat en kleur. maat kleur. en en kleur. kleur. en en kleur. kleur. en en kleur. kleur. kleur. kleur. In elke gewenste maat en kleur.

InInIn elke In elke In elke In elke In elke gewenste In elke gewenste In elke gewenste In elke In gewenste elke gewenste In elke In gewenste elke gewenste In elke In gewenste elke gewenste In elke In gewenste elke maat gewenste In elke maat In gewenste elke maat gewenste In elke In maat gewens elke maat gewen In elke In maat gewen elke en maat gewe In en elke In maa gew elke en ma ge In elk kle en In m ge e km g I

In elke gewenste maat en kleur.

www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl

www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.nl www.aarnink.n www.aarnink.n www.aarnink www.aarnink www.aarnin www.aarnin www.aarn www.aarn www.aar www.aa www.aa www.a www.a www www www ww ww ww

www.aarnink.nl

Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat 1, Paderbornstraat 1, Paderbornstraat 1, 1, Paderbornstraat Paderbornstraat 7418 1, 7418 1, 7418 Paderbornstraat 7418 Paderbornstraat 1, 1, 7418 Paderbornstraat 7418 Paderbornstraat 1, 1, 7418 Paderbornstraat 7418 Paderbornstraat 1, BP 1, 7418 BP Paderbornstraat BP 7418 Paderbornstraat 1, BP 1, 7418 Paderbornstraat BP 7418 Paderbornstraat 1, BP 1, Deventer; 7418 Paderbornstraat Deventer; BP 7418 Paderbornstraat Deventer; 1, BP Deventer; 1, 7418 Paderbornstraat BP 7418 Paderbornstraat Deventer; 1, BP Deventer; 1, 7418 Paderbornstraat BP 7418 Paderbornstraat Deventer; 1, BP Deventer; 1, Paderbornstraat 7418 BP 7418 Deventer; 1, BP Deventer; 1, 7418 BP 7418 Deventer; 1, BP Deventer; 1, 7418 BP 7418 Deventer; 1, BP Deventer; 1, 7418 tel: BP 7418 Deventer; 1, tel: BP Deventer; 1, tel: 7418 tel: BP 7418 Deventer; 1, BP Deventer; 1, tel: 7418 tel: BP 7418 Deventer; 1, BP 0570 Deventer; 1, tel: 0570 7418 tel: 0570 BP 7418 Deventer; 1, 0570 BP Deventer; 1, tel: 7418 tel: 0570 BP 7418 Deventer; 1, 0570 BP Deventer; 1, tel: 7418 tel: 0570 BP 7418 Deventer; 1, 0570 BP Deventer; 1, tel: -7418 tel: 0570 -BP 7418 Deventer; -1, 0570 BP Deventer; -676600 1, tel: 7418 676600 tel: 0570 BP 7418 676600 1, Deventer; -0570 BP 676600 Deventer; -tel: 7418 tel: 0570 BP 7418 676600 Deventer; -0570 BP 676600 Deventer; -tel: 7418 tel: 0570 BP 676600 Deventer; -0570 BP 676600 Deventer; -tel: tel: 0570 BP 676600 Deventer; -0570 BP 676600 Deventer; -tel: tel: 0570 BP 676600 Deventer; -0570 BP 676600 Deventer; -tel: tel: BP 0570 676600 Deventer; -0570 676600 Deventer; -tel: tel: 0570 676600 Deventer; -0570 676600 Deventer; -tel: tel: 0570 Deventer; 676600 -0570 676600 -tel: tel: 0570 676600 -0570 676600 -tel: tel: 0570 676600 -0570 676600 -tel: tel: 0570 676600 -0570 676600 -tel: tel: 0570 676600 -0570 676600 -tel: tel: 0570 676600 -0570 676600 -tel: tel: 0570 676600 -0570 676600 tel: - 0570 676600 -0570 676600 - 0570 676600 -0570 676600 -0570 676600 -676600 - 676600 -676600 - 676600 -676600 - 676600 -676600 676600

Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat Paderbornstraat 1, Paderbornstraat 1, Paderbornstraat 1, Paderbornstraat 7418 1, Paderbornstraat 7418 1, Paderbornstraat 7418 1, Paderbornstraat 1, 7418 Paderbornstraat 7418 1, Paderbornstraa 1, 7418 Paderbornstra 7418 1, Paderbornstra BP 1, 7418 Paderbornstr BP 7418 1, Paderbornst BP 1, 7418 Paderborns BP 7418 1, Paderborn BP Deventer; 1, 7418 Paderborn BP Deventer 7418 1, Paderbor BP Devente 1, 7418 Paderbo BP Devente 7418 1, Paderb BP Devent 1, 7418 Paderb BP Deven 7418 1, Pader BP Deve 1, 7418 BP Deve 7418 1, BP Dev 1, 741 BP De 74 1, BP D 1, 74 B D 7 1B

Paderbornstraat 1, 7418 BP Deventer; tel: 0570 - 676600

Installatie- en Klusbedrijf Installatie- en Klusbedrijf Installatie- en Klusbedrijf

Installatie- en Klusbedrijf

Bert Kamphuis

Bert Kamphuis Gas

Bert Kamphuis Riool

Bert Kamphuis

Gas Riool Kerkweg 65 Kerkweg 65 Water De Veldkamp 14 Water 8171 VS Vaassen 8171 VS Vaassen Elektra 8172 XE Vaassen Elektra Tel: 0578576511 Tel: 0578576511 Ventilatie Tel: 0578576511 Ventilatie Mob: 0619499118 Mob: 0619499118 Centrale verwarming Mob: 0619499118 Centrale verwarming lj_kamphuis@hotmail.com lj_kamphuis@hotmail.com Kerkweg 65 lj_kamphuis@hotmail.com Badkamers /Keukens Badkamers /Keukens 46

8171 VS Vaassen Tel: 0578576511

Gas Riool Water Elektra Ventilatie Gas Centrale verwarming Riool Badkamers /Keukens

Water Elektra


MOBILITEITS PLEIN VAASSEN Kompleet in persoonlijke service en kwaliteit

ABS TIEMESSEN Autoschade AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl T: 0578-574125 I: www.automars.nl M: info@automars.nl

CARWASH Eekterveld T: 0578-571227 I: www.tiemessen.nl M: info@tiemessen.nl

VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist T: 0578 - 571913 I: www.vemeko-briljant.nl M: vemeko@hetnet.nl

MOTORSERVICE Oscar Goos T: 06-22420778 I: www.oscargoos.nl M: info@oscargoos.nl

Riezebosweg 6-8 Vaassen (ind.terr. Eekterveld) 47


055 - 521 21 55

tijmenkroes.nl

De leven-wonen-ondernemen adviseurs van Vaassen Wij zijn er voor iedereen die z’n zaken goed voor elkaar wil hebben. Voor jezelf of je bedrijf. Hoe? Met ruim 40 specialisten en meer dan 40 jaar ervaring halen we alles voor jou uit de kast. Zo zorgen we dat al jouw zaken echt goed geregeld zijn.

Of het nu gaat om advies op het gebied van verzekeringen, pensioen, belasting of je hypotheek. Maar ook als je een woning of bedrijfspand wil kopen, helpen we je graag echt verder. Wij zijn de leven-wonen-ondernemen adviseurs van Vaassen.

Kijk op www.tijmenkroes.nl wat we voor je kunnen doen.

Vios Treffer december 2018  
Vios Treffer december 2018  
Advertisement