Vioswijzer 2017 12 december

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 2 december 2017 www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

December 2017

Voorwoord

De advent is alweer begonnen, het eind van het jaar is in zicht. Kortom, wat vliegt de tijd. Vaak heb je dan het gevoel dat het hollen is. Van alles moet, het kan niet snel genoeg af! Maar vanzelfsprekend zijn er ook momenten van rust – van stilstaan. En we gaan weer zo’n moment tegemoet. Nu is het nog hollen, Sinterklaas, voorbereidingen treffen voor de Kerst. Maar dan hebben we de kerstdagen met momenten van stilstaan. Op die momenten kun je overdenken wat er zoal is gebeurd (op de momenten dat je voor je gevoel moest hollen). Afstand nemen en bedenken wat er goed en fout was, om er daarna weer beter te kunnen doen. De reflectie!!! Stilstaan is zo geen achteruitgang, deze stille dagen leveren ook altijd weer iets op. Wat is er gedaan, bereikt? En hoe kan ik er mee verder. Is het jaar verlopen zoals je had gewenst? Teleurstellingen, tegenslagen, maar ook successen en momenten van vreugde. Zo gaat het afgelopen jaar aan ons voorbij. Maar veel meer nog gaan onze gedachten naar wat het komende jaar ons brengen zal. Welke doelen stellen we ons, wat verwachten we, waar hopen we op in het nieuwe jaar! En dit geldt voor ons allemaal, zowel op sportief als zakelijk gebied. Maar ook op het huiselijk wel en wee! Ik wens u allen fijne feestdagen en vooral veel geluk en voorspoed in 2018! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Grote Clubactie 2017 De landelijke trekking van de Grote Clubactie, waarvoor door VIOSleden bijna 900 loten zijn verkocht, vindt plaats op 13 december 2017. De trekkingslijst wordt opgehangen in sporthal “de Sonders�. Tevens is deze vanaf genoemde datum terug te vinden op www.clubactie.nl en kun je eenvoudig checken of er een prijs op jouw lot is gevallen. Heb je een winnend lot dan kun je jouw lot, voorzien van jouw naam, opsturen naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg. Wat de VIOS-trekking betreft zijn er prijzen gevallen op de volgende lotnummers: 0480405, 0480879 en 0480893. Ben je in het bezit zijn van een van deze 3 loten, dan graag het ingevulde lot sturen of mailen naar M. Helmers, Avesterweg 30a, 7156 LE Beltrum (sportcentralevios@gmail.com). Wij danken iedereen nogmaals hartelijk voor de gegeven steun.

Ledenaantallen Sportcentrale Vios Hieronder staan de ledenaantallen vermeld per tak van sport. Nadat in 2016 het ledenaantal nog was gestegen tot 1.031, is het aantal in 2017 met 10 gedaald. Touwtrek heeft een aantal jeugdleden mogen verwelkomen. Voetbal heeft 16 leden minder. Of daar het Nederlands elftal (heren) debet aan is, wie weet mag het zeggen. Tussen haakjes zijn de aantallen van december 2016 vermeld. Gymnastiek: Handbal: Tafeltennis:

167 36 19

( 168) ( 36) ( 17)

2 V.I.O.S.-Wijzer


Touwtrek: Voetbal: Volleybal: Totaal:

60 586 152 1.020

( 55) ( 602) ( 153) ( 1.031)

Dankbetuiging: Hierbij willen we wederom Theo Heutinck hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de oude Vios-Wijzers uit zijn eigen archief.

Terug in de tijd (december 1992) – De jubileumcommissie “40 jaar sportcentrale VIOS” maakt het programma van het jubileumweekend (januari 1993) bekend. Op zaterdag een receptie met aansluitend een eucharistieviering. Zondagavond is er een optreden van revuegezelschap “de Notenkrakers” uit Zieuwent in de Sporthal. Tevens verschijnt er een jubileumboekje.

Uit de oude doos (december 1967) – Vios beschikt over 2 wedstrijdvelden voor voetbal, een wedstrijdveld voor (elf)handbal, een wedstrijdveld voor (zeven)handbal en een trainingsveld met “verlichting” voor beide takken van sport. – Het totaal aantal leden bedraagt op 31 december: 812.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Touwtrek: Fay Ballast Thijs Reinders Jim Brethouwer Bart Stoverink Amy Vaags Voetbal: Volleybal: Tiese Koster Jente Scharenborg Douwe Koster Jitske Wildenbeest Gijs Mentink Sielke ten Dam Pablo Vriezen Petra Schilderinck Marcel Hanselman V.I.O.S.-Wijzer 3


Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Tygo Ars Kelly Berentsen

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 5 januari 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com 4 V.I.O.S.-Wijzer


- Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

AFSCHEID VAN LEIDSTER LISA STOTELER Op zaterdag 18 november heeft ‘onze’ leidster van de selectie haar laatste les gegeven aan ‘haar’ meiden. Ruim 5 jaar geleden kwam Lisa Stoteler bij Vios gym om daar les te gaan geven aan de selectiegroep. Ze was toen zelf net 18 jaar maar wist zeker haar ‘mannetje te staan’. Fanatiek en enthousiast is ze de groep gaan begeleiden wat al gauw resulteerde in mooie resultaten bij de wedstrijden. Ze had echt een klik met de meiden wat zorgde voor een fijne sfeer tijdens trainingen en wedstrijden en ze wist de turnoefeningen goed aan te leren. Eind vorig seizoen gaf ze aan minder les te kunnen geven vanwege drukte met haar studie. De dinsdagavond is toen overgenomen door Wencke Mengers. Even later bleek dat de resterende uren (springgroep en selectie) ook lastig te combineren waren met de intensieve stage vanuit school. We hebben deze uren goed op weten te vangen door de inzet van Wenke en Celien Kolthof.

V.I.O.S.-Wijzer 5


Tja en dan is daar de laatste les…..na een sportief potje ‘apekooien’ was er gelegenheid voor de meiden en ouders om even gezellig samen te zijn. Herinneringen werden opgehaald, presentjes gegeven…..…..met een lach en een traan was het een mooi afscheid. Lisa bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor de meiden en voor Vios Gym. We gaan je vast nog eens zien bij de wedstrijden!

Kinderen verrast met kadootjes boven in de mast! Op vrijdagmiddag 1 december hebben alle jeugdleden van Beltrum een echt pietendiploma gehaald! Allerlei oefeningen en ‘kunstjes’ werden uitgevoerd wat uiteindelijk zorgde voor een mooi diploma. Ook hadden Sint en Piet kadootjes en wat lekkers achtergelaten bij ‘de Sonders’. Om de presentjes te vinden moesten de kinderen zoeken met een plattegrond van de sporthal. Door het donker heen (wat best spannend was) kwamen ze uiteindelijk bij de vlaggenmast buiten uit. En daar hingen de kadootjes…….. hoog boven in de mast! ’s Morgens hebben ook de peuters hun best gedaan met allerlei oefeningen die met Sinterklaas te mak en hadden. Ze konden varen op een boot, kadootjes in de schoorsteen gooien en deden een mooie pietendans! Nadien was er in de kantine een kop koffie met iets lekkers voor de mama’s en de oma. Op het eind van de middag heeft de springgroep een kadospel 6 V.I.O.S.-Wijzer


gespeeld. Het was een gezellige manier om sinterklaas te vieren met elkaar en voor iedereen was er een aardigheid! Op woensdag 29 november hebben de oudste leden ‘s morgens gezamenlijk koffie gedronken, daarbij mocht heerlijke gevulde speculaas niet ontbreken.

Succesvolle afsluiting laatste les “in Balans” Vios gym Beltrum Afgelopen dinsdag 21 november hebben 40 cursisten de valpreventie cursus in Balans van veiligheid.nl succesvol afgerond. De cursus werd aangeboden door Vios gym in samenwerking met Kulturhus de Wanne. Mede door sponsoring van Scharenborg Beltrum b.v. en een bijdrage van het Oranjefonds (alle jaren tellen) kon de cursus aangeboden voor slechts 20 euro.

V.I.O.S.-Wijzer 7


De cursisten hebben allen een 10 weken durende valpreventie cursus gevolgd onder leiding van Charles Knobben (fysiotherapeut uit Eibergen en ambassadeur van Veiligheid.nl). Uit onderzoek is gebleken dat valongevallen de meest voorkomende oorzaak zijn van letsel door een ongeval bij ouderen. Cijfers uit 2015 laten zien dat 97.400 ouderen van 65+ letsel oplopen door valongevallen, 38.600 hiervan moeten opgenomen worden na behandeling op de SEH en 3260 ouderen overlijden uiteindelijk aan de gevolgen van het ongeval. Door het volgen van de cursus neemt de valangst met 37% af en belangrijker nog het valrisico met maar liefst 61%! Wij zijn trots dat wij als Vios gym hebben kunnen bijdragen aan een betere balans van deze 40 deelnemers, zij staan letterlijk steviger op de been! Gezien het grote succes van de eerste 2 ronden en het enorme enthousiasme van de deelnemers hebben wij besloten om in januari 2018 nog 2 groepen te laten starten. Voor deze cursus zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar. Heeft u interesse? Dan kunt u zich opgeven door te mailen naar info@ viosgym.nl of telefonisch via 06-30897306

8 V.I.O.S.-Wijzer


Verschillende manieren van Sinterklaas vieren!

V.I.O.S.-Wijzer 9


Even voorstellen . . . Mijn naam is Celien Kolthof. Ik ben 20 jaar en ik woon in Winterswijk. Ik werd een tijdje geleden gebeld door Vios Beltrum of ik les wou geven aan de springgroep. Dit leek mij een leuke nieuwe uitdaging want ik heb zelf eerder ook altijd springgroep gedaan en vond dit erg leuk. Ik doe dit met veel plezier en hoop iedereen wat te kunnen leren. Ik train deze groep elke vrijdagavond van 17:30 tot 19:00 uur. Ik doe als opleiding sport en bewegen op het Graafschap college. Ik zit nu in het laatste jaar van deze opleiding. Op deze opleiding heb ik een diploma gehaald van leider 3 turnen. Hierdoor ben ik bevoegd om turntrainingen te geven. Zelf turn ik selectie 5de divisie bij Penta Winterswijk. Ik train 2x per week op de Maandag en de Woensdag. Ook heb ik nog een andere hobby en dat is paardrijden. Ik heb een eigen paard waar ik vooral springwedstrijden mee doe. Ik rijd hier ongeveer 4x per week mee. Eerder gaf ik altijd selectie training aan 5de en 6de divisie meisjes van Penta Winterswijk in verband met weinig tijd door school ben ik hier mee gestopt. Ik hoop dat ik dit seizoen zolang mogelijk een deel kan zijn voor de vereniging door de springgroep te blijven trainen. We maken er een leuk jaar van!!

10 V.I.O.S.-Wijzer


Competitienieuws. . . In de vorige Vioswijzer schreef ik dat het tijd werd om punten te gaan pakken. Van de drie gespeelde wedstrijden hebben we er helaas maar één weten te winnen. De komende weken spelen we tegen de nummer 1 (Minerva), 2 (OBW) en 3 (HV Angeren), het zal dus een uitdaging worden nu wel de punten te gaan pakken. Maar wie weet komen we uit dit herfstdipje en gaan we met wat meer punten de winter in! We gaan d’r voor! We zien jullie graag in de sporthal om ons aan te komen moedigen tijdens de wedstrijden. Hieronder de tussenstand: Positie Team Gespeeld Punten 1 Minerva 2 8 14 2 OBW 5 8 14 3 HV Angeren 2 8 12 4 Erix 2 8 10 5 Reflex 1 8 9 6 Ha-STU 3 8 6 7 VIOS 1 8 6 8 Reflex 2 8 6 9 HV Havana 2 8 6 10 Duiven 3 8 4 11 Grol 3 8 4 12 HCW 2 8 2 Het programma voor de laatste wedstrijden van 2017: Datum en tijd Thuis Uit Locatie 03-12-2017 12.00 VIOS 1 Minerva 2 De Sonders, Beltrum 10-12-2017 12.00 VIOS 1 HV Angeren 2 De Sonders, Beltrum 17-12-2017 16.40 OBW 5 VIOS 1 Lentemorgen, Zevenaar Nog drie wedstrijden te gaan en dan zit de eerste helft van het seizoen er al weer op. Namens alle dames van VIOS Handbal wens ik jullie hele gezellige kerstdagen en een heel gezond en sportief 2018! V.I.O.S.-Wijzer 11


12 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 13


Resultaten najaarscompetitie De competitieronde die tussen zomervakantie en de kerst wordt gespeeld, ook wel de najaarscompetitie genoemd, zit er weer op voor de drie teams van VIOS Tafeltennis. Laten we de resultaten maar eens even erbij nemen, voor de afwisseling beginnend met VIOS 3. Bij dit team speelden Janwim, Marjolein, Mechtild, Willie en Arnold afwisselend hun wedstrijdjes in een poule van 8 teams, in de zesde klasse. Hierbij werd tegen alle teams slechts één keer gespeeld. Na die eerste 7 wedstrijden zag de stand er alsvolgt uit: TAVERDO 4 7 - 65 Dropshot 2 7 - 46 Reflex (V) 2 7 - 44 VIOS 3 7 - 35 GROL 4 7 - 28 Dropshot 3 7 - 25 GROL 5 7 - 20 Bredevoort 4 7 – 17 VIOS 3 eindigde dus bij de eerste 4 en moest daarom in het tweede gedeelte van de competitie nog één keer spelen tegen de nummers 1, 2 en 3. Die wedstrijden gingen helaas allemaal verloren, zodat VIOS 3 definitief op de vierde plaats eindigde. Taverdo was voor alle anderen veel te sterk en eindigde met een straatlengte voorsprong op de overige teams als eerste met 93 uit 100 punten. VIOS 2, spelend in de vierde klasse, begon slecht aan de competitie, maar kwam in de tweede helft sterk terug. Na een serie van 4 gelijkspelen en een 10-0 overwinning werd uiteindelijk een verdienstelijke derde plaats behaald. Edmund, kampend met een blessure, kon helaas maar één wedstrijdje meespelen. In de overige wedstrijden zorgden WimF, Walter en Wout voor de punten. GROL 2 10 - 70 Bredevoort 1 10 - 66 VIOS 2 10 - 52 Wehl 2 10 - 50 ATAK 3 10 - 44 SMD 5 10 – 18 14 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS 1 was zwaar ingedeeld in de derde klasse. Het team van Martijn, Paul en WimH moest ook nog eens enkele wedstrijden een beroep doen op een invaller uit team 2. Er werd geknokt voor ieder punt maar de verschillen waren klein, waardoor de heren soms tot bijna middernacht achter de tafel stonden. In de eindstand liet VIOS 1 alleen Grol 1 achter zich, maar dat was wel voldoende voor het klassenbehoud. DSV RELAX 2 10 - 65 Hercules 6 10 - 51 TAVERDO 2 10 - 50 ATAK 2 10 - 47 VIOS 1 10 - 46 GROL 10 - 41 Nu de competitie er op zit, gaan we strijden om de Rouwhorstbokaal, onze clubkampioenschappen. Die sluiten we op 10 december af met een etentje bij onze trouwe sponsor, CafĂŠ Restaurant Dute. Aangezien we daarna het einde van 2017 al snel zien naderen, wil ik iedereen, namens het bestuur van VIOS Tafeltennis, alvast hele fijne Kerstdagen toewensen en een goede jaarwisseling!

Verslag Ledenvergadering De halfjaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 16 november in Zalencentrum Dute. Dat de leden deze vergadering belangrijk vonden blijkt wel uit de grote opkomst van de leden. De agenda kende de gebruikelijke punten. Op het bestuurlijk vlak wil het bestuur veranderingen doorvoeren. De hoofdtaken blijven bij het bestuur, maar taken als gewichttrekken, onderhoud gebouw, kleding , media etc. wordt onder werkgroepen/ leden verdeeld. Dit om de betrokkenheid van de leden met de vereniging groter te maken en het bestuur te ontlasten. In 2020 wil TTV Vios-Bison weer een groot internationaal toernooi organiseren i.v.m. het 50-jarig bestaan van de vereniging. De voorbereidingen voor dit toernooi zullen begin 2018 starten. V.I.O.S.-Wijzer 15


De ledenwerving werd besproken en hoe dit verder wordt aangepakt. Bison heeft een groot aantal jeugdleden en wil dit in de toekomst ook graag zo houden. De voorzitter kon de vergadering om 22.15 uur naar tevredenheid sluiten. December is alweer de laatste maand van het jaar. De dagen zijn kort en de feestdagen komen er aan.

VIOS-BISON wenst iedereen hele Prettige Kerstdagen en een voorspoedig, gezond, gelukkig en sportief 2018

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel… Het jaar is dan bijna afgelopen, met de competitie 2017-2018 zijn we bijna halverwege. Dit jaar later begonnen en dat is mede reden dat de trainerscarroussel later opgang komt. In het begin van het nieuwe jaar zullen de gesprekken met onze trainers zijn aangeknoopt waarbij de technische commissie het voortouw zal nemen. Wat betreft heren-1 ken het seizoen tot nu toe een grillig verloop. Een goed begin tegen SVBV werd vervolgd met goede en mindere wedstrijden. Ambitieuze doelen waren gesteld door selectie en technische staf. Maar mede door een blessuregolf, 5 tot 6 spelers op het hoogtepunt, konden deze doelen nog niet waar gemaakt worden. Na afloop van de wedstrijd tegen FC Eibergen verzuchtte trainer Manfred Graven dan ook: ‘ambitieuze doelen OK, maar we moeten eerst eens een goede serie neer zettten’. Een oprechte conclusie en als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat! 16 V.I.O.S.-Wijzer


Vrouwen-1 kent tot nu toe een prima come-back in de 2e klasse. Onder leiding van Roy Tammel laat het zien dat het prima mee kan doen. Ook zij kenden enkele blessuregevallen waardoor de talenten van MO19 hun debuut konden maken. Niet onverdienstelijk en opgeluisterd met doelpunten van deze zelfde debutanten. Chapeau! Bij de jeugd zijn er dit jaar geen najaarskampioenen, maar dit is geen doel op zich. Leren en voortuitkomen is minstens zo belangrijk. Voetbal is een teamsport, samenwerken staat hier bij voorop! Over de gehele vereniging zijn er dus wisselende prestaties, maar gelukkig zijn enkel prestaties niet het enige doel. De afgelopen periode en komende maand zijn er diverse andere activiteiten voor de leden. Een darttoernooi, een vrijwilligersavond, diverse toernooien en andere activiteiten voor de jeugd. Vergeet ook niet 14 Januari te noteren in je agenda. Op deze dag wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden. Wij wensen jullie allen prettige feestdagen en een goed 2018!

Blijven leren Terwijl de winter af en toe wat van zich laat zien, richt de jeugdcommissie zijn pijlen al op de voorjaarscompetitie 2018. Terugblik op de najaarscompetitie leert dat de resultaten niet dat heeft gebracht wat teams misschien hadden verwacht. Vaak zien we dat hier plausibele redenen voor zijn. Toch zijn we tevreden als jeugdcommissie. Immers voor ons is het belangrijk dat de jeugd leert en bovenal plezier heeft. Deze beide aspecten zie ik terug bij het bezoeken van wedstrijden en vooral op de trainingen. Daarnaast zien we dat andere verenigingen hier soms anders naar kijken en zij vooral op de resultaten gericht zijn. En dit bewerkstelligen door elftallen in een te lage klasse in te delen. Of het leren dan op de voorgrond staat is maar de vraag! Ervaring leert dat wanneer elftallen goed worden ingedeeld, er sprake is van spannende wedstrijden en kinderen vooral leren. Misschien zie je dat niet meteen terug, maar op lange termijn worden voetballers hier beter van. Voor de 2e helft van de competitie kijken we nu heel gericht naar welke V.I.O.S.-Wijzer 17


klasse elftallen worden ingedeeld. Dit in overleg met het kader. Misschien betekent dat, dat sommige elftallen op hun tenen moeten lopen, terwijl ze het in een klasse lager op hun sloffen af kunnen. Daarnaast zullen we zien dat door de indeling van de 2e competitiehelft door de KNVB, ploegen van gelijk niveau bij elkaar in de competitie komen. Zo ontstaan er vanzelf weer spannende wedstrijden. Maar zoals gezegd het belangrijkste blijft het plezier. In dit klimaat zal het leren goed gaan. De activiteiten tijdens de winterstop dragen hier aan bij en laat zien dat we er alles aan doen om het plezier op alle manieren vorm te geven. Het is goed toeven bij VIOS B.! Rest ons u allen goede feestdagen te wensen en een mooi en plezierig 2018. namens de ‘Jeugdcommissie. Benny Krabbenborg.

Vrijwilligersavond 2017 Zaterdag 25 november, vv VIOS B houdt haar jaarlijkse vrijwilligersavond. Dit jaar is William Slotboom van Slotboom Steenhouwers gastspreker. Samen met bouwbedrijf Hoffman heeft Slotboom Steenhouwers het jeugdkader voorzien van nieuwe jassen. Net als vv VIOS heeft Slotboom Steenhouwers de uitdaging om zich aan te passen in veranderende tijden. Vandaag gaf William Slotboom zijn visie op de onderlinge parallellen.

vrijwilligersavond

Het vak van steenhouwer kent een lange traditie en is het op één na oudste beroep in de wereld. De dames waren nog iets eerder zo gaf William aan met een knipoog. Steenhouwer is een mooi vak dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Doorgeven van kennis en samenwerken dat zijn dan ook twee belangrijke pijlers. Om dit te kunnen realiseren moet je slim handelen en energie

18 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 19


steken in elkaar. En om de continuïteit van de organisatie te waarborgen zal de leeftijdsopbouw ook gebalanceerd moeten zijn. Klopt dit alles, dan kun je mooie projecten realiseren zoals de restauratie van de Eusebius kerk in Arnhem. Bij Slotboom Steenhouwers zijn er kansen voor jonge mensen en mensen vanuit een andere omgeving. Opleiden, samenwerken en aanpassen zijn hierbij belangrijke thema’s. Aanpassen aan elkaar en dat in een veranderende omgeving. Respect, discipline en begeleiding zijn net als bij een voetbalvereniging van groot belang. Bij vv VIOS zal dit verder vorm worden gegeven in het project ‘Bestuurders van morgen’. Net als het voetbal kent ook het vak van steenhouwer een competitieve uitdaging. Zo zijn er de World Skills Tournaments waar medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen tonen. Een competitie waarin medewerkers hun motivatie en vooruitgang kunnen beproeven. Al met al zijn er dus volop paralellen in de bedrijfsvoering van Slotboom Steenhouwers en die van vv VOS B. Na een mooie en leerzame presentatie door William Slotboom was er voor de kaderleden tijd voor een hapje en een drankje. De catering was in handen van Thijs te Brake en Stef Groot Kormelink en prima verzorgd. Een leerzame en plezierige middag voor het kader van vv VIOS B kwam hiermee ten einde.

Wouter te Woerd wint tweede editie VIOS darttoernooi De tweede editie van het VIOS darttoernooi is gewonnen door Wouter te Woerd. Zaterdag 18 November kwamen verschillende leden bijeen in kantine ‘de Spilsoos’ voor de tweede editie van het VIOS darttoernooi, georganiseerd door de sociabiliteitscommissie. Helaas was de winnaar van vorig jaar, Roy te Boome, niet in staat zijn titel te verdedigen. Daartegenover stond de komst van Ted Henkie. In 2000 en 2009 wist Ted Hankey de finale

darttoernooi

20 V.I.O.S.-Wijzer


van de Lakeside te winnen. De verwachtingen voor het presteren van Ted waren hoog gespannen, maar hij kon de verwachtingen niet waarmaken. Een kalende kruin en verder hielden de vergelijkingen wel op. Helaas! Om tot een winnaar te komen werd er eerst een poulefase gehouden. De winnaars gingen door naar de 1/8 finales. Na deze knock-out fase werd de finale gespeeld tussen Ronnie Heutinck en Wouter te Woerd, Ronnie nam in deze finale nog wel een voorsprong maar wist vervolgens zijn dubbels niet te scoren. Na de finale werd er door veel leden nog doorgespeeld; want om de winnaar van dit jaar te verslaan, kan de training niet vroeg genoeg beginnen. Het darttoernooi was een initiatief van de sociabiliteitscommissie, die vorig jaar in het leven werd geroepen om activiteiten voor senioren op te zetten.

Ouderavond JO17 & JO19 De jeugdcommissie van VIOS Beltrum nodigt sinds enkele jaren de ouders uit van spelers van de verschillende jeugdteams. Op deze manier wordt u medegedeeld waar we als club mee bezig zijn en expliciet waar we met de jeugd mee bezig zijn. De ouderavond “Ouders graag gezien“ is voor u als ouder dé plaats om te horen welke zaken er spelen en welke afspraken er zijn gemaakt binnen het elftal waarin uw zoon speelt. Maar ook krijgt u de kans om allerlei vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. De ouderavond voor JO-19 en JO-17 voor het seizoen 2017/2018 is gepland op: Datum: Tijd JO-17: Tijd JO-19: Plaats:

maandag 11 december 2017 20.00 uur tot 21:00 uur 21:00 uur tot 22:00 uur Bestuurskamer of kantine Sportpark de Sonders

ouders-graag-gezien V.I.O.S.-Wijzer 21


Nieuwe dug-outs en nieuwe trap De ‘Ondergrondse’ heeft een tweetal projecten afgerond. Er zijn nieuwe dug-outs geplaatst op het kunstgrasveld en er is een nieuwe trap bij de tribune geplaatst. Nu al nieuwe dug-outs op het kunstgrasveld? Zo lang staan ze er nog niet? Dit zal de reactie van menig lezer zijn. Bij de aanleg van het kunstgrasveld in 2014 zijn er inderdaad dugouts geplaatst. In tegenstelling tot de omheining waren deze niet in gegalvaniseerde uitvoering maar in een gepoedercoate uitvoering. De ogen van de leden van de ‘Ondergrondse’ mogen dan wel iets achteruitgaan, aan scherpte is er nog geen gebrek! Enkelen van hebben geconstateerd dat er kwaliteit issues zijn met de poedercoat. In overleg met leverancier CSC is een keurige oplossing gevonden. De oude en ‘afgekeurde’ dug-outs zijn verhuisd naar veld 2 en tegen een gereduceerde prijs zijn er nieuwe dugouts geplaatst. De ‘oude’ dug-outs komen te staan tussen veld 1 en 2. Dit geeft een betere beschutting tegen het weer dan de huidige plek tegen de bosschage.

nieuwe trap & dugout

De trapopgang bij de tribune is ook aangepast. Vooral bij wedstrijden van heren-1 is er te weinig ruimte op de trap om publiek en spelers tegelijk gebruik van de trap te kunnen laten maken. Voor het publiek is dan ook een separate opgang gerealiseerd zodat spelers en publiek niet in elkaars 22 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 23


vaarwater komen. De ‘oude’ dug-outs komen te staan tussen veld 1 en 2. Dit geeft een betere beschutting tegen het weer dan de huidige plek tegen de bosschage. Tot slot willen we melden dat enkele weken geleden het project fietsenstalling ook is afgerond met de plaatsing van verlichting. Het ligt d’r weer glad bi’j!

Zuinig aan met het licht De donkere avonden zijn weer aangebroken. Alle trainingen worden ’s avonds met kunstlicht gehouden. Wel vragen wij aan iedereen om alleen die lampen te ontsteken die strikt noodzakelijk zijn. Behalve het milieu-aspect gaat het ook over verspillingen. Door met beleid de lampen te ontsteken kunnen we enkele honderden euro’s per jaar met elkaar besparen. Spreek elkaar hierop aan.

Noteert u alvast in uw agenda Norbert Kuyper toernooi. 27 – 29 december 2017. Wedstrijden vinden plaats in Beltrum en Zieuwent. De speeldata voor het Norbert Kuypers toernooi 2017 zijn bekend gemaakt. Noteer het alvast in je agenda! Team JO13-1 JO13-2 JO11-1G JO11-2G JO11-3G JO09-1 JO09-2

Wanneer en Waar? 28 december van 9.00 tot 12.00 uur in Beltrum 27 december van 12.00 tot 15.00 uur in Zieuwent 28 december van 12.00 tot 15.00 uur in Beltrum 29 december van 12.00 tot 15.00 uur in Zieuwent 29 december van 12.00 tot 15.00 uur in Zieuwent 27 december van 15.00 tot 18.00 uur in Beltrum 27 december van 15.00 tot 18.00 uur in Zieuwent

Martin Grotenhuis toernooi 27 januari 2018. Wedstrijden vinden plaats in sporthal ‘de Sonders’ in Beltrum. Nadere informatie volgt. 24 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, Het is december, wat betekent dat we inmiddels al weer bijna aan het einde van de eerste helft van het seizoen zijn! Het is nog wat vroeg, maar middels deze weg willen wij iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen en een gelukkig en sportief 2018! Het nieuwe jaar willen wij weer gezamenlijk en sportief inluiden! Graag zien wij alle seniorenleden op woensdagavond 3 januari op het kniepertjestoernooi! Wij kijken in ieder geval uit naar dit gezellig samenkomen!

Nieuwe contactadressen Vanaf heden zijn de onderstaande contactpersonen op de volgende verenigingsgebonden e-mail te bereiken: Voorzitter Stanley Heutinck Secretariaat Carlijn Visser Penningmeester Carmen Orriens Jeugdzaken Jeugdbestuur (Loes, Anne, Diede)

voorzitter@volleybalviosbeltrum.nl secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl penningmeester@volleybalviosbeltrum.nl

Technische Commissie Kledingcommissie

tc@volleybalviosbeltrum.nl kledingcommissie@volleybalviosbeltrum.nl

Voor publicatie in Vioswijzer/ facebook/website

nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

jeugdzaken@volleybalviosbeltrum.nl

De persoonlijke mailadressen van deze personen worden dus vanaf heden niet meer gebruikt voor verenigingsgerelateerde zaken. De mailadressen zijn ook te vinden op de website van de vereniging.

V.I.O.S.-Wijzer 25


Kledingcommissie Jolanda Klein Nijenhuis is vanaf heden contactpersoon betreffende de inname en uitgifte van de wedstrijdtenues van de jeugd. Zij is te bereiken via het e-mailadres van de kledingcommissie. Voor andere vragen en/of opmerking betreffende de jeugdkleding is contact ook via dit mailadres mogelijk.

Bekerwedstrijden Zoals ieder jaar strijden heren 1 en dames 1 weer mee in de bekerwedstrijden. Vorige week dinsdag heeft heren 1, ondanks het harde werken, 3-0 verloren tegen het twee klasse hoger spelende (promotieklasse) Elite/Dynamo Neede. Daarmee zijn zij uitgeschakeld in de tweede ronde. Dames 1 is na de overwinning van vorige week woensdag op TOHP Zieuwent door naar de derde ronde van de bekerwedstrijden! Wie de volgende tegenstander is, is vooralsnog niet bekend. 

Jeugdactie Alle jeugdspelers zijn begin november, in samenwerking met Bakkerij Stroet, druk bezig geweest met de verkoop van chocoladeletters en zachte speculaas. De jeugd heeft maarliefst 395 stuks zachte speculaas en 315 chocoladeletters verkocht! Wij willen de jeugdspelers voor hun inzet en de mensen, die middels het kopen van dat lekkers de volleybal een warm hart toedragen, hartelijk bedanken! Uiteraard hebben we onder de jeugd ook weer iemand die het meest heeft verkocht. Jenske Roerdink heeft dit jaar het meest verkocht aan speculaas en chocoladeletters! Voor haar stond een mooie prijs klaar.

26 V.I.O.S.-Wijzer


Dames 1 in het nieuw! Aangezien de oude tenues van dames 1 al een tijdje meegingen, werd het tijd om de dames in een nieuw jasje te steken. Door een samenwerking in de sponsoring was het mogelijk om naast de tenues, ook nog nieuwe trainingsjasjes aan te schaffen. De sponsoring is medemogelijk gemaakt door Els Bonenkamp van CafĂŠ Restaurant Spilman Beltrum, Anne Klein Nijenhuis van diĂŤtistenpraktijk NieuwEten en Ronny Groot Zevert van timmerklusbedrijf Groot Zevert. Dames 1 kan er weer een tijd mee vooruit en hopelijk pakken ze met hun nieuwe tenue nog veel winnende punten! Nogmaals namens dames 1, hartelijk dank!

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 27 december 29 december 5 januari 30 januari -

Oliebollen toernooi senioren Gym gala “A Touche of Gold� Ziggo Dome Amsterdam verrassingsmiddag jeugd tijd volgt start 3e en 4e ronde cursus in balans

Vios touwtrek 19 januari -

Nieuwjaarsreceptie

Vios voetbal 11 december - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 16 december - Bezoek Hof van Eckberge (Mini JO7 & JO9: 13.00-17.00 uur) 27-29 december - Norbert Kuypers toernooi 6 januari - Bezoek Ajax Amsterdam (JO11 & JO13: 11.00-15.30 uur) 13 januari - Spellen uit de kampkist van Michel Ballast (JO9, JO11 & JO13: 13.30-17.30 uur) 14 januari - Nieuwjaarsreceptie 15 januari - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 27 Januari - Martin Grotenhuistoernooi 3 of 10 juni - Seizoenafsluiting

28 V.I.O.S.-Wijzer