Vioswijzer 2017 11 november

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 1 november 2017 www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

November 2017

Voorwoord

We starten met jaargang 64 van onze Vioswijzer. Een vertrouwd gezicht maandelijks bij de leden van al onze verenigingen onder de Vios-paraplu. Een belangrijk informatiebron voor de leden van de verschillende verenigingen, maar misschien nog belangrijker: naar elkaar informatie uitwisselen, voor zover dat niet al op bestuurlijk niveau gebeurt. Nog geen kroonjaar, maar we zijn ernaar op weg. Maar kijken naar de verschillende ontwikkelingen om ons heen is het nog niet vanzelfsprekend dat we dat kroonjaar (65ste jaargang) halen. Maar er zal nog veel overleg gevoerd worden, alvorens daar duidelijkheid over zal zijn. De competitie is goed op weg en er begint enige duidelijkheid te komen wat de krachtsverhoudingen bij de verschillende elftallen zijn. En dan te weten dat een trainer in het algemeen slechts een beperkte tijd heeft om zijn team te vormen en op conditie te krijgen. Dat is een schril contrast met onze minister-president die maar liefst 225 nodig heeft om zijn ploeg in de steigers te zetten en op sterkte te krijgen. Dit is natuurlijk wel appels met peren vergelijken, maar wel aardig!!! November, slachtmaand, en de maand om ons goed voor te bereiden op de winter. Het korten van de dagen gaat nu snel, meer dan anderhalf uur deze maand. En daarbij ook nog wennen aan de wintertijd. Mijn Gerarduskalender zegt: November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn. Afwachten maar! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Wij feliciteren: Het prinsenpaar van carnavalsvereniging “de Belhamels�: Prins Joost klein Gunnewiek en adjudant Menno Hemmink

Grote Clubactie 2017 Enkele weken geleden hebben 24 Vios-leden van alle 6 takken van sport de adressen in Beltrum en omgeving bezocht en getracht om de loten van de Grote Clubactie aan de man te brengen. Beltrum is ingedeeld in 24 routes zodat elk adres maar 1 keer bezocht kon worden. Een aantal verkopers hebben alle meegekregen loten verkocht. Door de voortreffelijke inzet van de verkopers werden er bijna 900 loten verkocht. De teller eindigde op 881 loten. Als je bedenkt dat er 2,40 euro per lot voor Vios is, dan betekent dit dat er ruim 2.100 euro kas van de penningmeester belandt. Een resultaat waar we zeer tevreden mee zijn. In de volgende Vios Wijzer zullen we de winnende nummers van de landelijke trekking vermelden. Eind november staan deze ook op www. clubactie.nl. Daarnaast heeft Vios een eigen trekking, zodat er op 3 extra loten een prijs valt. Wij willen alle kopers en verkopers hartelijk danken.

Dankbetuiging Hierbij willen we de adverteerders in de Vios-Wijzer hartelijk danken voor de vaak al jarenlange steun die ze aan Vios verlenen door het plaatsen van de advertentie. Dit wordt enorm gewaardeerd door het bestuur en hopelijk worden ze ook door de leden bezocht of benaderd!

2 V.I.O.S.-Wijzer


Terug in de tijd (november 1992) – Het Vios-toneel (thans D.O.E.K.) bestaat 40 jaar. Voor 1952 worden al sketches opgevoerd bij Spilman door een enkele leden van voetbal. Na oprichting van de Sportcentrale Vios mochten er ook dames meedoen. In 1992 zijn er 3 uitvoeringen. – Afdeling touwtrek organiseert het gewichttouwtrekken bij Dute. Hieraan doen 16 teams mee en zal een vervolg krijgen.

Uit de oude doos (november 1967) – De Vios-terreinen worden na een prijsvraag omgedoopt tot sportpark “de Sonders”. – Er zijn plannen om het kleedgebouw (thans touwtrekgebouw) uit te breiden met 2 waslokalen, 1 scheidsrechterkamer, een clubgebouw en een berging.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Hannelore Dorsthorst Mark Baks Nienke Schilderinck Niké Groot Zevert Rens Wiegerinck Daimy Zieverink Wytse Baks Volleybal: Handlbal: Jenske Roerdink Marloes Hulzink Marleen Schilderinck Bedankt als lid Gymnastiek: Voetbal: Jorn Wiegerinck Gerry Luttikholt Thijmen Huinink

Ledenmutaties: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! V.I.O.S.-Wijzer 3


Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 2 december 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: j.kleinnijenhuis@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


Kaarsenactie Met trots kunnen wij u melden dat de kaarsenactie het resultaat van afgelopen jaar heeft overtroffen. Dankzij de inzet van vele leden zowel bij het inpakken als bij de verkoop van de kaarsen hebben wij gezamenlijk een bedrag van………€ 2217,07 opgehaald. Via deze weg willen wij iedereen die heeft geholpen bij de kaarsenactie enorm bedanken. Daarnaast natuurlijk ook iedereen die een zakje kaarsen heeft afgenomen. Bestuur Vios gym

Nieuw materiaal aangeschaft Voor de vakantie hebben we tijdens de clubkampioenschappen een loterij gehouden. De opbrengst van deze loterij zou ten goede komen aan nieuw materiaal voor de ouder- en kind gym. We hebben gekozen voor zacht speelmateriaal dat ook in de lessen van Thea op vrijdagmiddag is te gebruiken. Opbrengst loterij €115,Hartelijk dank daarvoor!

V.I.O.S.-Wijzer 5


Meegymlessen Selectie: dinsdag 14 nov. Springgroep: vrijdag 17 nov. Lessen jeugd: vrijdag 24 nov. Ieder kind kan 1 persoon meenemen die mee mag doen met de gymles. Dus vader, moeder, opa, oma, neefje, nichtje, oom, tante, vriendje, vriendinnetje etc.: Wees welkom!!

Jeugd Mini F voetbal gymt mee met lessen VIOS gym Na het succes van vorig jaar is besloten om wederom de mini F voetbal in de wintermaanden 1 keer per week mee te laten gymmen met de jeugd van VIOS gym in de zaal. Voetbal stimuleert hiermee ook het belang voor een goede motorische basis bij jonge kinderen. De lessen worden op vrijdagmiddag van 17.00 – 18.00 gegeven door Thea Ratering. Hierbij wordt ze ondersteund met hulpleiding van gym en voetbal. De eerste les is vrijdag 3 november. We wensen alle kinderen veel gymplezier!

Competitie nieuws De competitie is weer in volle gang. Na 5 wedstrijden te hebben gespeeld, staan we op een gedeelde 6e plek. We hebben 5 wedstrijden gespeeld. Daarvan hebben we er 2 gewonnen en 3 verloren. Het wordt dus hoog tijd om meer punten te gaan pakken! Zie hiernaast de stand.

6 V.I.O.S.-Wijzer


De eerste helft zit er op De laatste drie wedstrijden van de eerste competitiehelft van VIOS Tafeltennis leverden wisselende resultaten op. Na ĂŠĂŠn competitiehelft spelen zijn VIOS 1 en 2 nog niet zeker van klassenbehoud. Hierbij een kort verslag van de laatst gespeelde wedstrijden van onze drie teams. VIOS 1 speelde in de derde ronde in haar vaste samenstelling een uitwedstrijd tegen het tweede team van DSV Relax uit Didam. Het werd een gelijkopgaande strijd, die helaas op het einde in het voordeel van de tegenstanders werd beslist: 6-4 verlies. De week erna speelde VIOS 1 thuis tegen het eerste team van Atak uit Aalten. Ook dit werd een spannende wedstrijd, die in dit geval met 6-4 in het voordeel van VIOS 1 werd afgesloten. De volgende wedstrijd speelde VIOS 1 thuis tegen Hercules. Martijn speelde een sterkte wedstrijd en wist twee partijen te winnen. Met nog een partijwinst van Paul erbij, kwam de eindstand op 3-7 in het voordeel van de bezoekers uit Terborg. Met een vierde plaats staat VIOS 1 voorlopig op een veilige plek, maar het verschillen tussen de nummers 2 t/m 6 zijn gering. Nog volop spanning in deze poule dus! Voor hun derde wedstrijd bezochten de spelers van VIOS 2 de buren van Grol. Helaas weer zonder Edmund, die nog steeds met een blessure kampt. VIOS 2 had Edmund er best bij kunnen gebruiken, want het team van Roy, Andric en Erik speelt momenteel de pannen van het dak. En hoewel sommige partijen maar nipt verloren werden en er de nodige vijfsetters werden gespeeld, werd VIOS 2 op een 10-0 nederlaag getrakteerd. Voor hun vierde wedstrijd moest het team afreizen naar Wehl. Na 8 spannende wedstrijden stond VIOS met 3-5 voor, maar beide laatste partijen gingen verloren, zodat de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Toch een prima resultaat voor VIOS 2. Voor hun volgende wedstrijd reisde het team, met invaller Janwim voor Wout, af naar Aalten. ATAk staat net als VIOS in de middenmoot, waarbij het gevaar voor degradatie inog niet is geweken. Met een 4-6 overwinning deed VIOS 2 echter goede zaken. VIOS 3 speelde zijn derde wedstrijd VIOS 3 opnieuw in Groenlo, tegen team 4 van Grol. Na een gelijkopgaande strijd eindigde deze wedstrijd in een verdienstelijk gelijk spel. VIOS 3 speelde daarna thuis tegen het sterke team van Dropshot uit Zelhem. Na 5 verloren punten wist Willie de eer van het team te redden door een wedstrijd te winnen, maar de resterende V.I.O.S.-Wijzer 7


wedstrijden liepen allemaal slecht af voor het team uit Beltrum: 1-9 verlies. De volgende wedstrijd speelde VIOS 3 thuis tegen Reflex uit Varsseveld. Met een gewonnen dubbelpartij en twee keer winst voor Willie werd de schade beperkt tot een 3-7 nederlaag. Ondanks de recente verliespartijen staat VIOS 3 op een mooie vierde plaats in een poule met acht teams.

Op zaterdagavond 7 oktober werd het Driebondentoernooi georganiseerd. Dit is eigenlijk de afsluiting van het outdoor seizoen. De organisatie van het toernooi was dit jaar in handen van TTV OKIA uit Holten. We hebben zelden een toernooi meegemaakt waar zoveel regen viel, maar desondanks gingen de wedstrijden gewoon door, ook omdat de temperatuur aangenaam was om te touwtrekken. De Bisons namen deel met twee teams. In beide teams een mix van jeugd en senioren. Beide teams vermaakten zich opperbest met touwtrekken en er werden ook nog de nodige punten binnengehaald. Een plaats in de halve finales zat er niet in, maar iedereen was tevreden over het verloop van de wedstrijden, met soms hilarische momenten. Het outdoor seizoen zit er op. De trainingen zijn teruggeschroefd. De jeugd traint door op donderdagavond en de senioren sluiten zich hier later op de avond bij aan. In tegenstelling tot wat in de vorige vioswijzer vermeld is, is de ledenvergadering niet op 9 november, maar op donderdag 16 november om 20.30 uur bij CafĂŠ Dute.

8 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel. . . Het bruist binnen VIOS. Nieuwe jassen voor het jeugdkader, een VIOS vriendinnendag, een nieuw scorebord en VIOS-9 draait als eerste elftal een zondag kantinedienst. Genoeg nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen periode. Ontwikkelingen welke aansluiten bij onze vereniging. Een open vereniging met ruimte voor zowel voetballende als niet-voetballende leden. Aankomende maand wordt voor de tweede maal een darttoernooi georganiseerd. Niet georganiseerd door het bestuur maar door VIOS leden, voor VIOS leden. Samen maken we VIOS. Het kader is en blijft hierin een verbindende factor. Tijd om hier extra aandacht aan te besteden middels de kadermiddag. Aanstaande zaterdag 25 November om 16.00 uur is het zover. Wij hopen jullie in grote getalen te mogen verwelkomen!

Tweede editie Vios Darttoernooi Ladies and gentleman; let’s play darts! Op zaterdag 18 november wordt in de Spilsoos de tweede editie van het Vios Darttoernooi gehouden. Wie kroont zich tot dartkampioen van Vios? Twijfel niet, meld je aan en laat zien dat jij niet onder doet voor de winnaar van vorig jaar, Roy te Boome! Het toernooi op zaterdag 18 november – aanvang 19.30 uur - belooft net als vorig jaar een spectaculaire avond te worden. Toen, tijdens de eerste editie, lieten liefst 42 leden hun pijltjeskunsten zien in de Vios-kantine. Vanwege die grote opkomst en het plezier dat veel leden beleefden aan het darttoernooi, is gekozen voor een tweede editie. De organisatie gaat er wederom alles aan doen om van de Spilsoos een ware dartsarena te maken, met bijpassende muziek en drankjes. Er zijn uiteraard prijzen voor de winnaars, maar ook de best geklede darter kan op een attentie rekenen. De opzet van het toernooi is hetzelfde als vorig jaar. Er worden poules gemaakt, waarin iedereen het tegen elkaar opneemt. De speler die als eerste twee legs pakt, wint het onderlinge potje. Let op: een leg win je door via V.I.O.S.-Wijzer 9


10

V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 11


een dubbel uit te gooien; wanneer er negen pijlen op een dubbel gemist zijn, volstaat ook uitgooien via de single. Op die manier wil de organisatie snelheid in het spel houden. Uiteindelijk resulteren de poule-uitslagen in een ranglijst, de nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de kruisfinales. Vanaf daar is dubbel-uit verplicht. Deelnemers worden verzocht hun eigen pijlen mee te nemen. Heb je geen pijlen? Vraag dan even rond of iemand een setje te leen heeft. Aanmelden voor het toernooi kan vanaf nu tot en met vrijdag 17 november, door een mail of appje te sturen naar Tom Groot Zevert: tomgrzevert@gmail.com of 0610990452. Het toernooi, aanvang 19.30 uur, is enkel bedoeld voor Vios-leden, vanaf de A-jeugd. De organisatie vraagt een kleine bijdrage van 5 euro, dit bedrag dient op 18 november, voor aanvang van het toernooi, te worden betaald.

Een blije man. Het zijn drukke tijden binnen de jeugdcommissie. Veel zaken hebben de aandacht, de één wat lastiger dan andere. Bovendien komen de avonden: ”Ouders graag gezien” er weer aan, die voorbereidingen vraagt. De competities zijn volop bezig. En waar het bij de jongste jeugd, waaronder het nieuwe pupillen voetbal, het goed loopt zien we momenteel dat het bij de JO 19 even passen en meten is. Maar de oorzaak ligt hiervoor niet bij het elftal. Het tekent wel de jongens dat er bereidheid is hun steentje bij te dragen binnen de vereniging. Daarnaast gebeuren er veel mooie dingen. Zo is ons kader gestoken in nieuwe jassen. Op 21 oktober werd door Ellen te Stroete samen met Anny Helmers weer de vriendinnen dag georganiseerd. Met ondersteuning van leden van de dames 1 en MO 19. Op de site zien we een mooie weergave van deze prima dag. Blij werd ik vooral van de goed bezochte avond: “Ouders graag gezien” bij de JO 9 en JO 11. (Ouders die er niet waren worden nog uitgenodigd!) Bij de JO 11 is de spelers groep niet de makkelijkste. En nadat wij al met het kader om tafel hebben gezeten om mee te denken, hetgeen veel opleverde, was de ouderavond bedoelt om hen te laten weten wat we hebben beslist. Uitgangspunt was de nota van Anouk Groot Kormelinck “ Onbegrepen gedrag”. Ondanks dat er geen pasklare oplossingen zijn, want ieder kind is uniek, is de conclusie van de avond met het kader en de ouders dat we het vooral samen moeten doen. En dat bij ouders, door er samen over te praten en de dingen te benoemen, veel te bereiken is. Bij ouders is er bereidheid om mee te helpen. Samen met 12 V.I.O.S.-Wijzer


de inzet van ons kader, mogen wij ons als jeugdcommissie gelukkig prijzen. Tot u spreekt een blije man. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg.

Nieuw scorebord Velen was het al opgevallen, er is een nieuw scorebord geplaatst op sportpark ‘De Sonders’. Het oude scorebord begon te veel storingen te vertonen en was na meer dan 10 jaar gebruik aan vervanging toe. Waar het oude scorebord door Ton Scharenborg en Ferry Stoverink was ontworpen en gemaakt is er nu gekozen voor de aanschaf van een scorebord bij een professioneel bedrijf, Besamu B.V. uit Almelo. Dit alles is mogelijk gemaakt met medewerking (sponsoring) van Huub

Scharenborg, geen VIOS Voetbal lid maar wel betrokken bij VIOS in zijn algemeen en Maywae consultancy uit Groenlo. Het scorebord is onlangs geplaatst door Harrie Reijerink, Tonny Hemmink en Ton Scharenborg. Hartelijk dank aan de vrijwilligers en aan Scharenborg Beltrum BV en Maywae Groenlo. V.I.O.S.-Wijzer 13


Ons negende ook achter de bar in topvorm Dit jaar draaien alle seniorenteams op zondag een volledige kantinedienst. Al eerder berichtten we hierover. Op zondag 29 oktober was het ons negende elftal die de start maakte. Iedereen is tevreden over het verloop. Vooraf was een speciaal draaiboek opgesteld hetgeen hielp bij de voorbereiding. Bij de leden van het 9e was tevens het verzoek neergelegd om mogelijke aanvullingen door te geven. Door het meedenken is er nu een nog completer draaiboek. Op de site onder het kopje “kantine” staat de laatste versie weergegeven. Wij hopen natuurlijk dat alle teams er net zo veel plezier aan gaan beleven als VIOS 9 deed. Een lid die nog niet eerder ervaring had achter de bar formuleerde het treffend, “Ut is best mooi wark en nog uns gezellig ok. Iederene in de kantine hef goeie zinne. Mooi toch!”

Dinxperlo - thuis (39)

Zuinig aan met het licht De donkere avonden zijn weer aangebroken. Alle trainingen worden ’s avonds met kunstlicht gehouden. Wel vragen wij aan iedereen om alleen die lampen te ontsteken die strikt noodzakelijk zijn. Behalve het milieu-aspect gaat het ook over verspillingen. Door met beleid de lampen te ontsteken kunnen we enkele honderden euro’s per jaar met elkaar besparen. Spreek elkaar hierop aan. 14 V.I.O.S.-Wijzer


Kader- en vrijwilligersmiddag op zaterdagmiddag 25 november Zoals in het magazine al is aangekondigd is de vrijwilligers- en kadermiddag voor de afdeling voetbal op zaterdag 25 november. De succesvolle formule is gelijk aan andere jaren. We starten om 16.00 uur. Het hapje en het drankje zijn voor rekening van de club. Dit jaar starten we weer met sprekers. Eric Hoffman en Willam Slotboom zullen ons meenemen met de opgaves van het specifieke bedrijfsleven. Hoe boeien en binden we de jeugd. Hoe zorgen we voor de persoonlijke ontwikkeling en hoe doen we dat in een bedrijf die dagelijks de klanten van topservice wil voorzien. Ongetwijfeld komen er parallellen met sportverenigingen, zoals VIOS ter sprake. De middag is er voor alle vrijwilligers binnen VIOS voetbal. Van trainer tot kantinedienstmedewerker. Van leider tot scheidsrechter en van kledingfondslid tot Ondergrondselid. Voel je niet bezwaard, maar kom. Iedere vrijwilliger verdiend het!

Noteert u alvast in uw agenda. Norbert Kuyper toernooi. 27 – 29 december 2017. Wedstrijden vinden plaats in Beltrum en Zieuwent. Martin Grotenhuis toernooi. 27 januari 2018. Wedstrijden vinden plaats in sporthal ‘de Sonders’ in Beltrum. Nadere informatie volgt.

Geslaagde VIOS Vriendinnendag Afgelopen zaterdag 21 oktober organiseerde, Ellen te Stroete, samen met Anny Helmers, voor VIOS Beltrum, een Vriendinnendag. Om meisjes kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meidenvoetbal bij VIOS. Op deze vriendinnendag mochten alle meisjes die lid zijn hun vriendinnetje, klasgenootje, buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen. Om 13.30 uur verzamelden 31 meiden in de leeftijd van vijf tot en met 12 jaar zich op Sportpark de Sonders. Onder begeleiding van onder andere speelsters van VIOS VR1 en MO19 werden zes voetbalspelen gespeeld, waaronder een looptraining onder begeleiding van Emiel Koster, gatendoek, dribbelkoningin en penalty schieten. V.I.O.S.-Wijzer 15


2017-vriendinnendag

Vooral bij het onderdeel penalty schieten werd de begeleiding op de proef gesteld. Bij de slag om Grolle werd het vermoeden gewekt dat kanonskogels werden afgevuurd in Groenlo, maar niets is minder waar. In Beltrum werden kanonskogels afgevuurd op een weerloze keeper. Echte talenten in de dop! Na een welverdiende pauze onder genot van een glas ranja werd de middag afgesloten met drie partijen. In de kantine werden nog prijzen uitgedeeld voor de speelster met de meest behaalde punten bij het gatendoek, meest raak geschoten penalty’s en de speelster die het juiste aantal deelnemers raadde. Voor het harde werken en de inzet werden de meiden beloond met wat te snoepen en te drinken. Al met al een geslaagde middag!

16 V.I.O.S.-Wijzer


Nieuwe jassen voor het jeugdkader De jeugdkaderleden van voetbalvereniging VIOS zijn voorzien van nieuwe jassen. Slotboom Steenhouwers en Bouwbedrijf Hoffman zorgden voor vervanging. Zeven jaar geleden zijn bouwbedrijf Hoffman uit Beltrum en Slotboom Steenhouwers uit Winterswijk bereid gevonden om het jeugdkader van VIOS te steunen door middel van jassen. Na intensief gebruik waren deze jassen aan vervanging toe. Door hulp van John Wolterink, lid van de jeugdcommissie, zijn nieuwe soft shell jacks aangeschaft. Deze zwarte jacks met bedrijfslogo’s kennen een frisse VIOS-uitstraling. Net als zeven jaar geleden hebben afgelopen zaterdag Luciënne en Eric namens bouwbedrijf Hoffman, evenals William en Desiree namens Slotboom Steenhouwers, de eerste jacks officieel uitgereikt aan enkele enthousiaste jeugdkaderleden. Jeugdvoorzitter Benny Krabbenborg was eveneens aanwezig. Hij benadrukte de prima samenwerking met Slotboom en Hoffman. “Wij willen de jeugd graag binden en boeien. Mooi om te horen dat jullie bedrijven dezelfde insteek kiezen.” Om het woord bij de daad te voegen zullen William Slotboom en Eric Hoffman op de VIOS-vrijwilligersmiddag een presentatie verzorgen. Specifiek gaan zij vertellen over de kansen voor de jeugd, het opleiden en de belangrijke continuïteit. Hierbij stellen ze hun eigen bedrijven als voorbeeld. Een mooie maatschappelijke wisselwerking.

V.I.O.S.-Wijzer 17


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

18 V.I.O.S.-Wijzer


Winteractiviteiten jeugd 2017-2018 Het is alweer bijna winterstop. Even geen voetbal, maar natuurlijk hoeven jullie niet stil te zitten. Zoals elk seizoen organiseren wij weer verschillende activiteiten voor jullie tijdens de winterstop. Maar... wij kunnen het alleen leuk voor jullie maken, als jullie ook meedoen, dus kun je je voor deze activiteiten opgeven via onderstaand formulier. Hoe meer voetballers en voetbalsters er mee doen, hoe leuker het wordt! De verschillende activiteiten staan hieronder vermeld: Voor wie? Wanneer? Wat? Vertrek Terug Kosten Mini JO7 16 december Hof van Eckberge 13.00 ± 17.00 € 7,00 JO9 16 december Hof van Eckberge 13.00 ± 17.00 € 7,00 JO9 13 januari Spellen uit de Kamp kist van Michel Ballast 13.30 ± 15.30 € 0.00 JO11 13 januari Spellen uit de Kamp kist van Michel Ballast 13.30 ± 15.30 € 0.00 JO11 6 januari Bezoek Ajax Amsterdam 11.00 ± 15.30 € 8,00 JO13 13 januari Spellen uit de Kamp kist van Michel Ballast 14.30 ± 17.30 € 0,00 JO13 6 januari Bezoek Ajax Amsterdam 11.00 ± 15.30 € 8,00

Let op! • Voor alle activiteiten geldt: vertrek en terugkomst bij de sporthal. • Bij de spellen uit de kampkist van Michel Ballast: zorg er voor dat je warm gekleed bent. De JO19 van VIOS verzorgen deze middag. • Voor alle activiteiten geldt: geef de kinderen geen zakgeld, snoep of drinken mee! Dit om scheve gezichten te voorkomen. Bij alle activiteiten krijgen de kinderen iets te drinken en/of te eten. • Graag min. 5 ouders/leiders mee naar Hof van Eckberge, anders gaat de activiteit niet door! • Bezoek Ajax Amsterdam bestaat uit bezoek van het stadion met een gids. Als je te laat bent met de opgave, dan weten wij niet zeker of je nog mee kunt, dus geef je op tijd op! V.I.O.S.-Wijzer 19


Jeugdtoernooien Tussen Kerst en oud nieuw is er ook weer het Norbert Kuipers Toernooi. Dit toernooi voor JO9, JO11 en JO13 pupillen wordt voor de 45e keer gehouden en is dit jaar op 27, 28 en 29 december in Zieuwent en Beltrum. De kinderen komen van de verenigingen Longa, AZSV, KSV, KSH, Marienvelde, RKZVC, Erix en SV Grol. Tijd en indeling volgt via het publicatiebordje en de website. Tevens is er natuurlijk ons eigen Martin Grotenhuis Toernooi voor de JO9, JO11 en JO13 pupillen. Dit toernooi wordt voor de tweede keer gehouden op 21 januari. Tijd en indeling volgt via het publicatiebordje en de website. Kom gerust eens kijken op deze mooie toernooien. Er staat dus weer veel op het programma aankomende winter voor de VIOSpupillen! Namens de wintercommissie, Richard Stortelder

Opgaveformulier winteractiviteiten Naam: * Team: * Ik wil graag deelnemen aan: *  Hof van Eckberge  Bezoek Ajax Amsterdam  Spellen uit de Kamp kist van Michel Ballast Mijn ouders willen wel meerijden *  Ja, naar Ajax Amsterdam* * kosten rondleiding €10.00, de brandstof wordt vergoed E-mailadres: *

Vraag/opmerking:

Namens de wintercommissie, Richard Stortelder 20 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, Waarschijnlijk hebben de meesten van jullie het allemaal wel meegekregen: zaterdag 14 oktober werden alle jeugdspelers en dames 4 voorzien van nieuwe kleding! Wat was het een prachtig gezicht om veel van de jeugdspelers, in tenue, samen te zien voor een fotomoment met hoofdsponsor Huub Scharenborg van Scharenborg Beltrum b.v. Alle jeugdspelers nogmaals bedankt voor jullie komst. Daarnaast nogmaals dank voor onze jarenlange trouwe sponsor Scharenborg Beltrum b.v. die in samenwerking met Intersport Borculo de jeugd van nieuwe tenues heeft voorzien.

Regiotraining Dit jaar hebben we drie kanjers die deel gaan nemen aan de regiotraining! Van harte gefeliciteerd Jet, Emma en Mette!

V.I.O.S.-Wijzer 21


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

22 V.I.O.S.-Wijzer


Blauwe boekjes Inmiddels heeft iedereen de vernieuwde versie van de blauwe boekjes ontvangen. Mocht je bemerken dat er informatie ontbreekt en/of niet kloppend is, dan horen wij dit graag! Dit kan je melden bij Carlijn Visser.

Jeugdactie Zoals jullie mogelijk al hebben bemerkt is de jeugd van Vios volleybal deze week (06-11 t/m 10-11) langs geweest voor de deur aan deur verkoop. Dit jaar wederom in samenwerking met Bakkerij Stroet Beltrum. Dat is vast een smakelijke verrassing!

Ik pass de bal. . . Hallo iedereen van Vios, Wat leuk dat ik in het stuk je mag schrijven voor “ik pass de bal…”. Dank je wel Tess dat je mij hebt gekozen. Ik ben Minke en ik ben 8 jaar. Ik woon in Beltrum, aan de Hofstraat samen met mijn moeder Jenneke, mijn vader Marco en mijn zusje Lotte. Ik zit in groep 5 van basisschool de Sterrenboog. Mijn hobby’s zijn volleybal en gym en ik speel klarinet. Ik vind het erg leuk om elke woensdagavond naar de volleybal te gaan. Ik vind de training en de leidsters erg leuk. Alle meisjes uit mijn klas zitten op volleybal. Sommigen zitten in niveau 2, sommigen in niveau 3 en sommigen in niveau 4. Ook de wedstrijd op zaterdag vind ik leuk. Ik hoop dat we zaterdag 4 november gaan winnen, want dan hebben we een wedstrijd in Eibergen. Ik heb er erg veel zin in. Groetjes Minke Abbink “Ik pass de bal door naar Tardia Branten”.

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios gym 14 november 17 november 24 november

-

Vios touwtrek 16 november Vios voetbal 13 november

-

18 november 25 november 11 december

-

meegymles selectie meegymles springgroep meegymles jeugdgroepen van Thea

ledenvergadering 20.30 uur Café Dute

27-29 december -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. VIOS darttoernooi (19.30 uur, kantine ‘de Sonders’) Vrijwilligersmiddag (16,00 uur, kantine ‘de Sonders’) Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Norbert Kuyper toernooi

14 januari 27 januari 3 of 10 juni

Nieuwjaarsreceptie Martin Grotenhuistoernooi Seizoenafsluiting

24

-

V.I.O.S.-Wijzer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.