Vioswijzer 2017 10 oktober

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 11 oktober 2017 www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail:

Oktober 2017

Voorwoord

We kunnen zien dat de herfst weer zijn intrede doet. D bladeren veranderen van kleur en laten los. De bomen komen in hun ‘winterstand’. Zo heeft elk seizoen zijn charmes, zo kennen we dat in Nederland. En de herfst is het seizoen van wisseling bij uitstek. Ook in Beltrum gaat het verenigingsleven weer op gang komen. Na de wagenbouwperiode en de schitterende, sfeervolle kermis is er weer tijd voor diverse andere activiteiten. Muzikaal roert Beltrum weer de trom en in deze wijnmaand zijn de Belhamels ook in de weer om begin november hun seizoen te starten.

mtjmbouwmeesters@gmail.com

Kortom, er staat ons weer het een en ander te wachten. Heerlijk toch!!!

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl

De herfst is ook zo langzaamaan de periode waar de competities hun begin en vaart maken. De opbouwperiode na de vakanties ligt achter ons, het moet nu gaan gebeuren.

Bankrekeningnr.:

En dat geldt natuurlijk voor elke tak van sport en elke klasse waar men in speelt. Allemaal veel succes!

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

V.I.O.S.-Wijzer

Martin Bouwmeesters

1


Grote Clubactie 2017 De jaarlijkse Grote Clubactie zal gehouden worden van vrijdag 13 t/m zaterdag 21 oktober. Tijdens deze periode proberen 24 Vios-leden de loten aan de man te brengen. Eenieder heeft een eigen route zodat elk huisadres maximaal 1x door een Vios-lid wordt bezocht. Het mooie van de Grote Clubactie is dat er maar liefst 80% van elk verkocht lot bestemd is voor VIOS. De verkoopprijs bedraagt ook dit jaar 3 euro, zodat er maar liefst 2,40 euro in de kas van Vios belandt. Er zijn vele prijzen te winnen. De hoofdprijs bedraagt 100.000,= belastingvrij. Wie wil dit niet winnen? De Vios-leden danken u bij voorbaat voor de steun.

Nieuwe website Sportcentrale Vios Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe website voor Sportcentrale Vios. Deze krijgt een frisse uitstraling. Vanuit deze site komt er een link naar de 6 aangesloten takken van sport. Ook het archief van de Vios Wijzer zal op de site te vinden zijn. Hopelijk is deze volgende maand in de lucht.

Vios Wijzer digitaal Al geruime tijd bestaat de mogelijkheid om de Vios Wijzer maandelijks digitaal te ontvangen. Dit scheelt Vios in de kosten. Wil je de papieren versie inruilen voor de digitale versie, stuur dan een mail naar sportcentralevios@ gmail.com.

Terug in de tijd (oktober 1992) – Er wordt stilgestaan bij het 10-jarig bestaand van “de Spilsoos” op de jaarlijkse feestavond voor de vrijwilligers van de kantine. Er worden 26 waarderingsspeldjes uitgereikt aan medewerkers die al minimaal 10 kantinedienst draaien. - Vios Gym willen een jazzgymgroep starten voor meiden tussen 8 en 12 jaar. 2

V.I.O.S.-Wijzer


-

Vios Handbal heeft kleurplaten uitgedeeld op de basisscholen. Tevens staan er enkele vragen over handbal vermeld. Promotie van handbal is het doel van het initiatief.

Uit de oude doos (oktober 1967) – 69 Jeugdleden van afdeling gymnastiek nemen deel aan jeugdvaardigheidsproeven. Helaas is er maar voor 50 van hen een diploma omdat ze slagen. - Afdeling voetbal stelt in samenwerking met het bestuur van Sportcentrale VIOS op zondag een terreinwacht in. - The Mexico Brothers verzorgen in zaal Huinink een openbare dansavond op zondag 29 oktober. Aanvang 19.00 uur.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Riva Papen Anne Klein Tuente Alina Jagt Lies ten Have Sietse Franken Nina Niewhoff

Voetbal: Michel Arendsen Ronald Stapelbroek Volleybal: Fieke Wildenbeest

Bedankt als lid: Gymnastiek: Linda Geerdinck Tim Klein Gunnewiek Kick Papen Zara Kip Karlijn Heutinck Wout Schilderinck

V.I.O.S.-Wijzer

Voetbal: Daphne Bleumink Kim Visser Volleybal: Carla Tuinte

3


Ledenmutaties: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. -Gymnastiek -Handbal -Tafeltennis -Touwtrek -Voetbal -Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 3 november 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com

De contactpersonen per vereniging zijn: -Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl -Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com -Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com -Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl -Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com -Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl -Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: j.kleinnijenhuis@hotmail.com 4

V.I.O.S.-Wijzer


Vanuit het bestuur…… Kaarsenactie 2017: Wanneer deze Vioswijzer uitkomt, is onze kaarsenactie druk gaande. Wellicht heeft u al een verkoper van waxinelichtjes aan de deur gehad en onze vereniging gesteund door een zakje te kopen? Dank daarvoor, uw geld wordt goed besteed binnen onze vereniging! En mochten ze nog aan uw deur komen dan hopen wij op uw bijdrage. Van de opbrengst kunnen wij goede en afwisselende gymlessen blijven verzorgen die onze 160 leden met plezier bezoeken. Zo’n 1500 zakjes worden er ieder jaar verkocht maar moeten dus ook ingepakt worden! En ook dit jaar kregen wij daarvoor hulp van onze oudere leden. Het was een gezellige maar zeker ook productieve ochtend! Dank voor jullie inzet!

Springgroep: Al eerder beschreven we het succes van onze springgroep op de vrijdagmiddag. Twintig meiden trainen hier iedere week de meest mooie sprongen. Echter het lukte Lisa Stotelers niet meer om deze lessen te verzorgen (vanwege stage). Wederom een bezettingsprobleem voor ons…..lastig zo aan het begin van een nieuw seizoen. Maar we hebben V.I.O.S.-Wijzer

5


positief nieuws: vorige week is Celien Kolthof onze trainers ’garde’ komen versterken. Celine heeft de juiste papieren en ervaring in het ‘springen’. We zij erg blij dat we haar zo snel hebben weten te vinden en dat ze vol enthousiasme de Viosmeiden les komt geven. Celien welkom bij onze vereniging en succes!

Ouderavond 11 oktober 2017: Net zoals vorig jaar willen we aan het begin van het seizoen een ouderavond organiseren. Deze is gepland op woensdag 11 oktober. Deze avond is bedoeld voor de ouders/verzorgers van al onze jeugdleden. We starten om 19.45 uur in de bestuurskamer van de sporthal en verwachten dat we rond 20.30 uur dit gedeelte kunnen afronden. Vanzelfsprekend zal er ruimte zijn voor jullie vragen en/of opmerkingen. Aansluitend, vanaf 20.30 uur zal de ouderavond zijn voor de ouders van de selectieleden. We hopen op een goede opkomst! Graag tot ziens op 11 oktober!

Oproep jury: In de vorige vioswijzer hebben we een oproep gedaan voor een jurylid. Dit heeft nog niet het gewenste resultaat gehad: namelijk een enthousiaste ouder/persoon die een korte cursus wil volgen en tegen een vergoeding wedstrijden wil jureren…… Dit kan als gevolg hebben dat onze vereniging boetes krijgt of zelfs dat de meiden van de selectie bepaalde wedstrijden niet meer mee kunnen doen. Dus voel je je ergens aangesproken geef je op!! Voor meer info kan gebeld worden met: 06-30497022 (Ilona Piek, contactpersoon selectie)

Vriendjes en vriendinnetjesles bij Vios Gym Afgelopen vrijdag 29 september was het weer zover: de jaarlijkse vriendjes- en vriendinnetjesles bij Vios Gym in Beltrum. De gymlessen van de jeugd stonden open voor nog meer gezelligheid en sportiviteit! Ieder kind mocht een vriendje of vriendinnetje meenemen om samen te gaan gymmen. De jeugdleden lieten enthousiast zien wat ze allemaal leren op de gym en de gasten konden natuurlijk lekker meedoen! Iedereen die ook eens een kijkje wil nemen bij Vios Gym is van harte welkom. De lessen voor de jeugd zijn op vrijdagmiddag op de volgende tijden: 6

V.I.O.S.-Wijzer


Jongens en meisjes 4-5 jaar 14.45-15.45 uur

Meisjes 6-7 jaar: 15.45-16.45 uur

Jongens vanaf 5-6 jaar: 17.00-18.00 uur

Meisjes vanaf 7 jaar: 18.00-19.00 uur

Je mag twee keer gratis meedoen. Wees welkom bij Vios Gym!

Mag ik me even voorstellen . . . Mijn naam is Wencke Mengers, voor de meesten van de gym ben ik geen onbekend gezicht. Ik heb een tijdje geassisteerd bij de selectie en momenteel geef ik deze groep les op de dinsdag, net zoals de conditiegroep. Ik heb altijd met plezier geassisteerd bij de selectiegroep, waardoor het voor mij ook geen lastige vraag was om als leiding te komen, wanneer dit met school te combineren viel. En dit was het geval gelukkig :) Ik studeer momenteel accountancy en zit hierbij in mijn derde studiejaar. Vanaf februari zal ik stage gaan lopen bij een accountantskantoor. Verder zit ik in mijn afrondingsfase van de leiderscursus, waar ik 25 oktober examen van heb. Daarnaast ben ik actief binnen de acro, ik train hiervoor zelf 2 avonden in de week bij, op de maandag en vrijdag bij Penta Winterswijk. Ook hier ben ik trainster van de selectie 5e en 6e divisie. Verder ben ik binnen de turnwereld actief als jurylid, waar ik meerdere cursussen voor heb gevolgd en hierdoor regelmatig te zien ben achter de jurytafel van de 1e tot en met de 6e divisie. Zoals het er nu naar uitziet, kan ik dit hele seizoen op de dinsdag blijven, dit hoop ik dan ook maar al te graag. Ik heb er in ieder geval veel zin in! :)

Cursus “in Balans” Vios Gym van start Met trots kunnen wij melden dat dinsdag 12 september jongstleden de cursus “in Balans” van start is gegaan. Het was een succesvolle eerste bijeenkomst aan de reacties van de deelnemers te merken. V.I.O.S.-Wijzer

7


Twee groepen van 20 personen volgen de 10 lessen (1uur per les) waarbij men onder begeleiding van Charles Knobben (fysiotherapeut in Eibergen en ambassadeur van Veiligheid.nl) leert in balans te blijven en steviger op de benen te staan. Uit onderzoek blijkt dat ouderen na het volgen van de cursus maar liefst 61% minder kans maken om te vallen en dat hun valangst met 37% afneemt. Wij van Vios gym Beltrum vonden deze verbetering zo belangrijk dat wij hebben getracht de cursus voor iedereen betaalbaar te maken. Door de samenwerking met Kulturhus de Wanne en sponsering van Scharenborg Beltrum b.v. en Het Oranjefonds ( project: alle jaren tellen) zijn wij van mening dat dat gelukt is. De cursus wordt aangeboden voor slecht €20,- per cursus inclusief het cursusboek (de kosten hiervan bedragen €10,-) dit komt neer op €2,- per les. Wij hebben veel aanmeldingen ontvangen voor de cursus waardoor wij momenteel zelfs een wachtlijst hebben waarop inmiddels 23 deelnemers staan. Daarom zijn wij blij te kunnen melden dat wij in januari een 3e cursus starten. Voor een 4e cursus in januari zijn we inmiddels in gesprek met de gemeente Berkelland. Bent u 60+ en voelt u zich onzeker op de been tijdens het lopen, bent u bang om te vallen en/of al vaker gevallen of wilt u dit alles voorkomen? Geef u dan nu op voor de cursus in Balans in Beltrum Opgeven kan via info@viosgym.nl of via 06-30897306 Vios Gym Beltrum

Vios gym en het Nijntje Beweegdiploma Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling. Zowel 8

V.I.O.S.-Wijzer


VIOS gym als de Sterrenboog onderschrijven dit en om bovenstaande te kunnen realiseren is VIOS gym een samenwerking met de Sterrenboog aangegaan zodat alle kinderen uit Beltrum een beweegdiploma kunnen halen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen in 20 gymlessen het Beweegdiploma behalen. Het nijntje Beweegdiploma programma is ontwikkeld door bewegingswetenschappers en ervaren docenten met kennis van de motorische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Alleen (sport)clubs en beweegaanbieders met trainers/leiding die de speciale opleiding Beweegdiploma hebben gevolgd en het certificaat Beweegdiploma hebben ontvangen, worden door de KNGU erkent als aanbieder van het nijntje Beweegdiploma programma en ontvangen een keurmerk. Hiermee is de sporter gegarandeerd van kwaliteit. VIOS gym heeft dit keurmerk en zowel leerkrachten van de Sterrenboog als Anny Helmers hebben via de KNGU de cursus als bijscholing gevolgd. Woensdag 4 oktober starten de groepen 1 en 2 van de Sterrenboog de lessenreeks voor het eerst in de sporthal. We vinden het erg mooi te kunnen melden dat Anny Helmers deze lessen namens VIOS gym in samenwerking met de leerkrachten van de groep 1-2 gaat geven. In maart zullen alle kinderen op een feestelijke wijze hun diploma ontvangen.

Het benoemen waard…….. Vorige maand was in de Vioswijzer te lezen dat Gerard Maarse zijn lidmaatschap voor de gym heeft opgezegd. Gerard Maarse een man van negentig die maar liefst 35 jaren lid was van onze vereniging. Zo’n beslissing is niet maar zo genomen, je was nog graag lid gebleven. ….Maar het actief meedoen ging, gezien jouw hoge leeftijd, gewoon weg niet meer. We nemen ons petje er voor af dat je dat zo lang hebt volgehouden en altijd op een positieve en prettige manier. Zelfs je kleindochters uit het westen hebben eens met je mee gedaan tijdens de gymles, dat was genieten voor jou! V.I.O.S.-Wijzer

9


10

V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer

11


Daarnaast heb je verschillende jaren in het bestuur gezeten en ook zo je steentje bijgedragen aan onze vereniging, dank daarvoor. Van de herengroep heb je al afscheid genomen maar ook vanuit het bestuur een speciale groet aan jou: Het ga je goed en kom gerust nog eens om de hoek kijken. We wensen jou en je vrouw nog gelukkige en gezonde jaren samen!

Vios gym zoekt juryleden! Vios gym is op zoek naar juryleden, om af en toe op een zaterdag wedstrijden te jureren voor onze gymvereniging. De opleiding bestaat uit een instructiedag en 2 praktijkdagen, (max. 18 uur) en een examen . Voor elke gedraaide wedstrijd ontvang je een vergoeding. Ben jij 16 jaar of ouder, enige kennis van de turnsport, en lijkt het je wat om oefeningen te beoordelen zodat de meiden van Vios gym wedstrijden kunnen blijven draaien? Bel 06-30497022 of mail naar info@viosgym.nl

Koningin Inge! Een foto van september 2016, Inge feliciteert koningin Marloes: En dan nu, een jaar later, staat Inge zelf te shinen als koningin! Ze schoot tijdens de kermis voor de 2e keer de vogel eraf! Inge nogmaals van harte gefeliciteerd!

12

V.I.O.S.-Wijzer


Competitie 2017/2018 De eerste wedstrijd zit er alweer op en was gelijk heel spannend. Helaas hebben we met 17-19 verloren. Op de volgende pagina is het wedstrijdschema van de eerste helft van het seizoen te zien. Datum en tijd 8-10-2017 13.15

Thuis Reflex 2

Uit VIOS 1

15-10-2017 12.00 ZATERDAG 28-10-2017 19.30 5-11-2017 12.00 12-11-2017 14.00

VIOS 1

Duiven 3

Grol 3 VIOS 1 HCW 2

VIOS 1 Ha-STU 3 VIOS 1

19-11-2017 12.00 26-11-2017 15.15

VIOS 1 Erix 2

03-12-2017 12.00 10-12-2017 12.00 17-12-2017 16.40

VIOS 1 VIOS 1 OBW 5

V.I.O.S.-Wijzer

Locatie Van Pallandthal, Varsseveld De Sonders, Beltrum

Den Elshof, Groenlo De Sonders, Beltrum Sporthal Spoorzone, Winterswijk HV Havana 2 De Sonders, Beltrum VIOS 1 Hamalandhal, Lichtenvoorde Minerva 2 De Sonders, Beltrum HV Angeren 2 De Sonders, Beltrum VIOS 1 Lentemorgen, Zevenaar 13


Wisselend succes voor de tafeltennisteams De eerste drie competitiewedstrijden van de najaarscompetitie zitten er al weer op, voor de tafeltennissers van VIOS. In de eerste wedstrijd van VIOS 1 had het team, dat uitkomt in de derde klasse, het zwaar tegen Taverdo uit Doetinchem. Tot aan de 4-4 ging het gelijk op, maar de laatste twee wedsterijden werden verloren, zodat de eindstand uitkwam op 4 – 6 in het voordeel van Taverdo. In de tweede wedstrijd viel WimF in voor de afwezige Paul. Net als WimH wist hij één wedstrijd te winnen. Martijn werd echter met drie overwinningen Man-of-the-Match, waardoor een verdienstelijk gelijkspel (5-5) in de wacht werd gesleept. Team 1 speelde daarna, weer met Paul in de basis, een uitwedstrijd tegen het tweede team van DSV Relax uit Didam. Net als tegen Taverdo was het een gelijkopgaande strijd, die helaas op het einde in het voordeel van de tegenstanders werd beslist: 6-4 verlies. Is dat toeval, verslapt de concentratie of is hier sprake van een gebrek aan conditie? Zoals al aan de uitslagen is te merken, zit VIOS 1 in een spannende poule met geringe krachtsverschillen tussen de teams. VIOS 2 had het in haar eerste wedstrijd zwaar tegen het, uit de derde klasse gedegradeerde, eerste team van Bredevoort. Alleen Wout wist een van zijn wedstrijden te winnen, maar in de overige partijen kwamen de VIOS-spelers tekort tegen de sterke tegenstanders. Er werden nog wel wat vier- en vijfsetters afgedwongen, maar de eindstand werd toch 1-9 voor het team van Bredevoort, dat zeker zal gaan strijden om het kampioenschap. In de tweede wedstrijd moest VIOS 2 aantreden in Winterswijk tegen SMD 5. Bij de tegenstander speelde een nog zeer jonge speler, die duidelijk nog tekort komt op het niveau van de vierde klasse. De VIOS-spelers hadden meer moeite met de andere twee spelers van SMD, maar ondanks dat de partijen spannender waren, eindigden ze allemaal in het voordeel van het team uit Beltrum. Eindstand 0-10 in het voordeel van VIOS 2. Voor de derde wedstrijd bezochten de 3W’s (Walter, WimF en Wout) de buren van Grol. Helaas weer zonder Edmund, die nog steeds met een blessure kampt. VIOS 2 had Edmund er best bij kunnen gebruiken, want het team van Roy, Andric en Erik speelt momenteel de pannen van het dak. En hoewel sommige partijen maar nipt verloren werden en er de nodige vijfsetters werden gespeeld, werd VIOS 2 op een 10-0 nederlaag getrakteerd. Niet best mannen! Pas maar op dat jullie straks geen nacompetitie hoeven te spelen. 14

V.I.O.S.-Wijzer


Gelukkig staat SMD op ruime afstand onderaan. Het derde team kwam in de eerste speelweek in actie tegen Dropshot uit Zelhem. Nadat het dubbel was gewonnen door de tegenstanders was de tussenstand 2 – 2. Daarna was het snel gedaan met de spanning, want Marjolijn, Arnold en Janwim wonnen de laatste zes wedstrijden, zodat de eindstand 8-2 werd in het voordeel van VIOS 3. In de tweede wedstrijd trad het team in dezelfde samenstelling aan tegen Grol 5 in Groenlo. Dat werd een klinkende 0-10 overwinning voor het team uit Beltrum. Voor hun derde wedstrijd moesten Jan Wim, Marjolein en Arnold het (opnieuw in Groenlo) opnemen tegen team 4 van Grol (Frans Denie, Frits Gierveld en invaller Caroline Medze). Na een gelijkopgaande strijd eindigde deze wedstrijd in een verdienstelijk gelijk spel. Taverdo 4 uit Doetinchem staat aan kop in de zesde klasse (poule E), maar VIOS 3 doet daaronder prima mee in de subtop.

Zondag 3 september werd het 7e competitietoernooi van Gewest Oost gehouden bij TTV Vorden in Vorden. Het veld lag er prachtig bij. De extra trainingen voor het EK eind september beginnen hun vruchten af te werpen. Het 640kg team klimt op naar de middenmoot. Van Heure en OKIA wordt verloren, maar de overige wedstrijden worden met veel inzet gewonnen. Een derde plek in het dagklassement. Het Jeugd A team deed het prima. Het team kruipt naar de top 4 toe. Vier wedstrijden verloren en zeven wedstrijden gewonnen, resulteerde in een vijfde plek in het dagklassement. Het Jeugd B team werd voor deze (Kermis) zondag afgemeld. Het 680kg team begint ook zijn draai te vinden. Zij werden vierde in het dagklassement. Zondag 8 september was het achtste en tevens laatste toernooi in de Competitie van Gewest Oost. TTV Erichem organiseerde dit toernooi ter ere van hun 40-jarig bestaan. Het Jeugd B team wist dit laatste toernooi de meeste punten te halen van dit seizoen, een prima afsluiting! Zij werden 10e in het totaalklassement. Het Jeugd A team wist ook dit toernooi de meeste punten te behalen V.I.O.S.-Wijzer

15


van het afgelopen seizoen. Zij nestelden zich op de vijfde plaats in het eindklassement. Het 640kg team presteerde ook deze dag goed. Zij sluiten met een goed gevoel de competitie af. Het team wordt vierde in het eindklassement. Het 680kg team moest er flink tegenaan om de punten binnen te krijgen. Ze werden vijfde in het eindklassement. Tijs te Woerd en Vincent Ribbers deden mee bij TTV Olden Eibergen in de 720kg klasse. Zij werden vierde in het dagklassement.

EK Touwtrekken, Southport, Engeland. Van 21 t/m 24 september werd het EK Touwtrekken gehouden. Dinsdagavond 19 september reisden de Bisons af naar Southport. Woensdagmorgen kon er al worden gewogen en gestempeld, waarna de mannen klaar waren voor de wedstrijden op donderdag, 680kg klasse en vrijdag 640kg klasse. Het 680kg team deed het donderdagmorgen prima in de poule. De ondergrond leende zich voor aanvallend touwtrekken en dat paste het team wel. Zonder al teveel problemen werden ze in een poule van acht teams eerste. Ze waren door naar de kwartfinales. Van de zeven tegenstanders die we in de kwartfinale konden treffen, kregen we degene die we het minst graag wilden tegenkomen, Ebersecken uit Zwitserland. Wat we ook probeerden, ze bleken niet te verslaan. Het 680kg team was hiermee gestrand in de kwartfinale. Eerste werd Ebersecken (Zwitserland), tweede werd Heure en derde Valleitrekkers. Bernd Baak deed donderdagmiddag bij TTV Eibergen mee in de 560kg klasse. Zij eindigden als vierde in de poule. Vrijdagmiddag was het 640kg team aan de beurt. Toen we de poule-indeling kregen wisten we al dat het een flinke kluif zou worden om 1e of 2e in de poule te worden. Het team kon in het begin de draai niet vinden, maar naarmate de poulewedstrijden vorderden ging het steeds beter lopen. De poulewedstrijden konden met een goed gevoel worden afgesloten, maar het was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinales. Het team eindigde als vierde in de poule. Eerste werd Ebersecken (Zwitserland) tweede werd Veense Boys en de derde plaats was voor Engelberg (Zwitserland). Zaterdag en Zondag waren de wedstrijden voor landenteams. Luuk Arink deed zaterdagmorgen mee in het Oranjeteam, Jeugd U23 ( jeugd onder 23) 16

V.I.O.S.-Wijzer


Ze begonnen met veel enthousiasme en strijdbaarheid aan de wedstrijden. Maar het bleek niet genoeg om door te dringen tot de halve finales zij werden zesde in de poule. Zondagavond werd de terugreis ingezet met bus en boot, om maandagmiddag weer in Beltrum te arriveren.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel… Het seizoen 2017-2018 is begonnen. Hiermee is ook tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Vierenvijftig leden zorgen voor een groter dan verwachte opkomst op de ledenvergadering dd 25 September en weerspiegelen het enthousiasme binnen onze vereniging. Een powerpresentatie vormt de leidraad. Belangrijkste onderwerpen zijn de bestuursverkiezing en het ‘kijkje in de keuken’. Aangaande de bestuursverkiezing is voorzitter Theo Helmers aftredend en herkiesbaar. Zowel bestuur als leden zijn erg gelukkig met zijn leiding. Zijn herverkiezing wordt bekrachtigd middels een groot applaus. Een enthousiast onthaal is er ook voor Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek. Nieuwkomers binnen ons bestuur, maar uitgerust met veel kennis en ervaring. Ook voor hen is er een warm applaus!

2017-ledenvergadering V.I.O.S.-Wijzer

17


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

18

V.I.O.S.-Wijzer


Richting toekomst wordt contact gezocht met jongere leden. Het bestuur wil op een vrijblijvende manier in gesprek gaan met de bestuurders van morgen. Kandidaten kunnen hierbij fungeren als ‘denktank’. In het najaar, uiterlijk begin volgend jaar zal het bestuur jonge mensen hiertoe benaderen. Schrik niet wanneer je benaderd wordt, meldt jezelf aan of breng anderen aan. Continuïteit op lange termijn is belangrijk. Zeker voor een (binnen Beltrum) belangrijke vereniging als vv VIOS B. Voor de pauze worden de bestuursonderwerpen behandeld waarna er na de pauze tijd is voor een ‘kijkje in de keuken’. Binnen onze vereniging zijn er een groot aantal mensen actief bezig met verschillende onderwerpen. Wellicht nog belangijker dan het besturen zelf. Op de ledenvergadering werd toelichting gegeven: • • • • • • •

Bas Hommelink en Luke te Woerd (Technische Commissie) Bennie Krabbenborg (Jeugdcommissie) Gerard Hartjes en Wilfried klein Gunnewiek (Recreatief Voetbal) Monique Rooks (PR-commissie) Ton Scharenborg (sponsoring) Tom Groot Zevert (Sociabiliteitscommissie) Bennie te Veluwe (‘de Ondergrondse’)

Bestuur en leden kijken tevreden terug op het afgelopen seizoen. Na afloop van de vergadering wisselen leden en bestuur nog ideëen uit onder het genot van een drankje.

Player of the Match – slaat aan bij VIOS JO11-3G Onlangs werd Cristiano Ronaldo verkozen tot beste voetballer van Europa. Op datzelfde moment werd Lieke Martens gekozen tot beste voetbalster van Europa. Dat bracht de leiders van JO-11 3G op een idee. ‘Hoe mooi zou het zijn dat we elke week een speler van ons team kiezen als Player of the Match”, aldus Roel Goldewijk. Hierbij gaat het er niet om hoeveel doelpunten dat je maakt. Ook een sportieve V.I.O.S.-Wijzer

2017-Player of the Match JO11-3G 19


houding, doorzettingsvermogen of een mooi samenspel kan leiden tot het winnen van deze motivatieprijs. De leiders waren eensgezind en brachten dit idee in de praktijk. ‘We regelden een echte beker en stelde ons idee voor aan de spelers. Dit idee werd met gejuich ontvangen’ aldus Paul Berghuis. De Player of the Match wordt niet alleen door de leiders gekozen, de spelers zelf hebben hierin de belangrijkste stem. Ronald van Hal vertelt verder: ‘Ondertussen zijn we een aantal weken verder en kijken we tevreden terug op deze manier van motiveren. Met een enorme glimlach nemen wekelijks de spelers de beker in ontvangst’. André Helmers vult aan: ‘Via de wandelgangen hoor je dat ze de beker vol trots aan de ouders, opa en oma en vrienden laten zien. We kunnen wel zeggen, het idee slaat aan!’

VIOS Vriendinnendag - zaterdag 21 oktober VIOS B. organiseert op zaterdagmiddag 21 oktober een Vriendinnendag. Alle meidenleden van VIOS B mogen die dag hun vriendinnetje, klasgenootje, buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen. Tijd Plaats Voor wie

: van 13.30 - 16.00 uur : voetbalveld VIOS B. : meiden die het leuk vinden om te voetballen

Tijdens de Vriendinnendag voetballen meiden een middag met elkaar en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om meiden en hun ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meidenvoetbal bij VIOS B in Beltrum. Meer informatie? Ellen te Stroete : 06-13846108 - ellen_testroete@hotmail.com Anny Helmers : 06-18968121 - ahelmers10@gmail.com

Blijft u vooral de opmerkingen maken!!! Regelmatig hoor ik op ‘de Sonders’ momenteel de opmerking: “Moeten al die jeugdspelers nu al in het 1e voetballen? “ De bezoeker van de wedstrijden van ons vlaggenschip zal het zijn opgevallen dat de bank regelmatig wordt bezet door spelers van de JO 19. Is dit nu goed of slecht? In ieder geval ben ik wel blij met opmerkingen langs de lijn, die niet zijn bedoeld als kritiek maar wel ons aan het denken blijft zetten om de juiste beslissingen te nemen. Gelukkig gebeurt nu alles 20

V.I.O.S.-Wijzer


weer in goed overleg en heeft de technische commissie de leidende rol. Zo moet het in mijn ogen, want zij zullen de rode draad op de lange termijn in de gaten moeten houden. Voor mij geeft het ook aan dat we binnen VIOS er nog niet zijn want anders zouden meer spelers van ons 2e elftal moeten kunnen aansluiten. En hebben we de komende jaren binnen de jeugd nog wat te doen. Van de andere kant werd ik ook blij van het schrijven in de krant van de trainer van het 1e . Die duidelijk en onderbouwend aangaf wat de doelstelling is van dit jaar. Effe wennen binnen VIOS maar wel goed. En of we het zo goed doen zal blijken, maar de spelers van de JO 19 vinden het leuk en worden volgens mij goed opgevangen. En omdat de training van deze groep door het kader van het 1e wordt gedaan moeten we vertrouwen hebben. Normaal lees ik de vele, ze hebben daar volgens mij tijd over, columns van de KNVB niet. Degene met de titel: “We kunnen niet van al onze kinderen sterren maken” sprak mij wel aan. En heeft een relatie met het bovenstaande. Sommige ouders, maar ook geschoold kader, vinden dat we bij de allerjongste groepen al moeten door selecteren. Het zou ten koste gaan van onze talenten. De jeugdcommissie is van mening dat plezier en het samen voetballen met vriendjes en leeftijdsgenootjes het belangrijkste. Daar zijn ze bij de KNVB ook achter. Zeker als ik woorden nog even terughaal van onze voorzitter op de ledenvergadering die hij hoorde op de voorzittersdag van de KNVB. Niet ieder talent zal het 1e halen kan ik u vertellen. En sommige modale voetballers wel. De recente opmerking in een mail van een bestuurslid van Grol, doet mij meer deugd. Hierin gaf hij aan dat we bij VIOS op vele punten verder zijn. En dat hij graag met VIOS en de technische commissie in gesprek wil om van gedachten te wisselen. En, zo eigenwies bun ik dan ok wal weer, sterkt mij in de gedachte dat we bij VIOS op de goede weg zitten. Maar blijft u vooral de opmerkingen maken. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg

Ouders graag gezien! De avonden: “ Ouders graag gezien “ komen er weer aan. Voor u als ouders de manier om te weten waar we als jeugdcommissie mee bezig zijn en uw zegje te doen. Uitnodigingen hiervoor volgen via de mail of middels een uitnodiging die wordt meegegeven aan uw kind. Wij rekenen op uw komst! Jeugdcommissie V.I.O.S.-Wijzer

21


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl 22

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport V.I.O.S.-Wijzer


Mik Bosch feliciteert Wim Helmers met mooiste (thuis)doelpunt van het jaar Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen, dit betekent dat Mik Bosch weer bij thuiswedstrijden van heren 1 aanwezig is om te filmen. Thuis wordt dit gemonteerd, spreekt hij het commentaar in en een paar dagen later staat dit op Youtube/Facebook. Tijdens de zomerstop heeft Mik een mooi filmpje gemaakt voor het doelpunt van het jaar verkiezing. Iedereen heeft kunnen stemmen op het mooiste/belangrijkste (thuis)doelpunt van het jaar. Uiteindelijk is het doelpunt van Wim Helmers met de meeste stemmen tot mooiste verkozen. Zondag (1 oktober) heeft Mik de prijs persoonlijk overhandigt aan Wim. We hopen dit seizoen nog veel mooie doelpunten en filmpjes te zien van onze hoofdmacht.

VIOS scoort hoog op Google Tom Groot Zevert sprak namens de sociabileitscommissie op de ledenvergadering. Hij 2017-Wim Helmers gaf uitleg over het moeilijke (doelpunt van het seizoen 2016-2017) woord sociabiliteit. “Ik heb maar even gegoogeld. Eerst werd er uitleg gegeven over de inhoud van het woord met sociale contacten als insteek, dan komt de vertaling naar carrièrestimulans. Als derde verschijnt VIOS Beltrum!” De vergadering kon het uitzoekwerk van Tom waarderen. Zeker toen hij daarna de mogelijke activiteiten van dit seizoen bekend maakte. “Wij zijn allang veel meer dan een voetbalclub. Wij verbinden mensen!”

Sportpark De Sonders; het visitekaartje van Beltrum “Hoe kijken buitenstaanders tegen Beltrum aan?” Steeds vaker krijgen we complimenten. Zeker op een plek waar wekelijks de meeste gasten komen, ons sportpark. Mensen maken al snel een afspiegeling, de status van het sportpark, geeft een indruk van het gehele dorp. We laten mensen verbazen en dat is zeker een compliment aan al die vrijwilligers. Witte of blauwe boorden, samen wordt er iets moois van gemaakt. Natuurlijk met veel bloed, zweet en tranen, maar bovenal met veel enthousiasme. Beltrum V.I.O.S.-Wijzer

23


is aantrekkelijk en als wij complimenten krijgen zijn die bedoeld voor onze hele gemeenschap.

Instandhouding sportpark, sociale opgave Sinds enkele jaren is ons sportpark geprivatiseerd. Ingegeven door het (semi-) overheidsbeleid om meer verantwoordelijkheid bij de burgers te leggen. Door de inzet van vele vrijwilligers kunnen we het sportpark in stand houden en natuurlijk blijvend moderniseren. Natuurlijk zijn er de telleurstellingen, zoals de lage rente en de vele malen verhoogde WOZ-aanslagen. Blijft bijzonder?! Zoals op de ledenvergadering aangegeven zijn we op weg naar een solide financiële basis. Eveneens werd gesproken over het grote succes van het kunstgrasveld. Wij blijven een open club en vinden dat alle Beltrumse jeugd en alle leden onbeperkt gebruik mogen blijven maken van dit veld. De keerzijde is dat hierdoor het vervangingsvraagstuk eerder op de agenda komt. Instandhouding van het sportpark blijft een sociale opgave, waarbij we alle sympathie nodig hebben. Van leden, zusterverenigingen, de Beltrumse gemeenschap en de lokale overheid. We hebben elkaar nodig.

Sponsoring een taak van allen De presentatie die Ton Scharenborg hield op de ledenvergadering was indrukwekkend. Hij gaf een inleiding over het succes van sponsoring binnen VIOS voetbal en de SAVV. Eveneens gaf hij uitleg over de vorm, waarbij het belang voor VIOS, maar zeker ook het belang van de sponsor centraal staat. “In mijn contacten met de sponsoren vind ik de wensen van de sponsor minstens zo belangrijk. Door in gesprek te gaan is er vaak meer mogelijk dan dat men aanvankelijk denkt. Er is meer dan enkel het reclamebord van vroeger.” Zeker in deze tijd wordt sponsoring eveneens aangewend om goed personeel te werven. Ook leden weten de weg naar Ton te vinden. Als je een contact hebt via het werk of ander netwerk, geef dit door, tonscharenborg@hotmail.com

Café De Kroon sponsort recreatief voetbal Vrijdag 1 September - Ton Scharenborg ontvangt uit handen van Frans Peterman nieuwe wedstrijdballen voor het recreatieve voetbal. De voorbereidingen op de nieuwe competitie zijn al gestart en verschillende elftallen hebben al een nieuwe wedstrijdbal ontvangen. Werden ze in het verleden door onze vereniging zelf aangeschaft, dit jaar worden ze gesponsord door café ‘de Kroon’. Frans en Annelies zijn enthousiast over VIOS! Nieuwe trainingspakken voor Heren 2 werden het afgelopen seizoen al aangeschaft. Voldoende reden voor Heren 2 om café ‘de Kroon’ eens extra te 24

V.I.O.S.-Wijzer


bezoeken. Open staan voor een ander, elkaar helpen en gezelligheid, daar staat café ‘de Kroon’ voor. Deze keer is het recreatieve voetbal aan de beurt. Alle recreatieve elftallen, Heren 2 tot en met Heren 9, evenals Vrouwen 2 zal een nieuwe wedstrijdbal ontvangen. Veel plezier en goede resultaten gewenst door Frans en 2017-balsponsor De Kroon Annelies. Een mooi gebaar van de familie Peterman en een bijdrage waar bestuur en leden erg blij mee zijn. Ben je in Groenlo, dan ben je ook van harte welkom bij café ‘de Kroon’!

Sitebezoek blijven stijgen Monique Rooks sprak namens de PR-cie op de ledenvergadering. Vooral de vernieuwde site kreeg veel aandacht. De bezoekersaantallen zijn enorm. Nu al zo’n 6500 views per week!!! Door het verzorgen van wekelijks vele nieuwe berichten blijft de site lekker actueel. Daarnaast kreeg de PR-cie veel waardering voor het laatste magazine. Deze kleurrijke glossy is ook door niet leden veel gelezen. Velen maakten gebruik van mogelijkheid om een gratis exemplaar af te halen. In de kantine kan men nog een van de laatste magazines bemachtigen. Mocht je nieuwsitems hebben binnen jouw team, neem contact op met de PR cie. Zij verzorgen de contacten met alle media van facebook tot de dag- en weekbladen.

Overdekte fietsstalling soms al te klein Er is hard aan gewerkt, maar sinds het begin van dit seizoen kan volop gebruik worden gemaakt van de ruime overdekte fietsstalling. Deze voorziet in een behoefte. Zeker op regenachtige dagen is het dringen om een stallingsplekje. Een aanwinst voor ons sportpark. Wel een verzoek aan iedereen. Zet de fiets zo neer, dat de in- en uitgangen goed bereikbaar blijven.

Leiders, trainers en coaches onze grote troeven Volop plezier, dat willen we al onze leden bieden. Een belangrijke taak ligt hierbij voor al onze leiders, coaches en trainers. Zij zorgen er primair voor dat de sfeer in de groep optimaal is. Daarom schrijven wij Kader met een hoofdletter K. Natuurlijk verwachten wij van alle leden dat zij zorgen dat ons V.I.O.S.-Wijzer

25


Kader ook volop geniet. Een sociale wisselwerking, waarbij wij blijven roepen dat we zuinig moeten zijn met kritiek en rijk aan complimenten. Een beeld dat we gelukkig volop zien.

Alle senioren-elftallen verzorgen een keer een zondagkantinedienst Vele enthousiaste reacties mochten wij al ontvangen. Vanaf nu verzorgen alle seniorenteams op een zondag in het seizoen de volledige kantinedienst. Samen met de sportcentrale is er een concept rooster gemaakt. Door het uitbreiden van het voetbalseizoen met de maand mei is er meer mogelijk. Natuurlijk zijn wij benieuwd naar de initiatieven. Doordat onze teams veel bij zusterverenigingen op bezoek komen, zijn wij geĂŻnteresseerd in vernieuwingen. Op zoek naar het elan, die onze huiskamer nog aantrekkelijker maakt.

Kanjers voor Kanjers. De

STELVIO 23 juni 2017.

Even een bedankje jullie kant op namens Mieke en Vincent klein Gunnewiek. Dank zij jullie steun worden er een mooi aantal goede doelen gerealiseerd door de stichting Kanjers voor Kanjers van Tristan Hoffman Challenge 2017. De berg de Stelvio in Italie hebben wij beklommen op 23 juni 2017, het was prachtig weer en met 144 pers. zijn we allemaal boven gekomen, het was een pittige tocht van 21 km wandelen voor Mieke en 27 km fietsen voor Vincent, constant 7 % omhoog. Onder anderen door jullie inzameling op de nieuwjaarsreceptie van VIOS op 15 januari l.l. is er totaal een ton opgehaald door alle 144 pers. Hiervan wordt onderanderen een beweegtuin aangelegd bij het Barriet (school voor scpeciaal onderwijs) in Lichtenvoorde. Hartelijk dank allemaal. Groet Vincent Mieke Klein Gunnewiek. Avesterweg 9 A. Beltrum.

Hallo allemaal, Inmiddels heeft iedereen de vuurdoop weer gehad ofwel, de eerste wedstrijden zijn weer gespeeld! We hopen dat iedereen een fijne start, van het nieuwe seizoen, heeft gemaakt! 26

V.I.O.S.-Wijzer


Kledingfonds Na lang wachten is het dan zover: De nieuwe tenues voor de jeugd en dames 4 worden gepresenteerd! En dat wel op zaterdag 14 oktober, tijdens de thuiswedstrijden! Ben je ook nieuwsgierig hoe de nieuwe tenues eruit zien? Vanaf 10.30 uur zijn de nieuwe tenues, welke gesponsord zijn door Scharenborg Beltrum b.v., te bewonderen in sporthal ‘de Sonders’!

Teamfoto’s Graag willen wij alle jeugd- en seniorenteams weer vragen een actuele teamfoto aan te leveren voor op de website. De teamfoto kan ingeleverd worden bij Anne Slutter (anneslutter@hotmail.com).

‘Blauwe boekjes’ Aankomende week vallen de vernieuwde ‘blauwe boekjes’ bij de volleyballeden op de deurmat! ‘Blauwe boekjes’ tussen aanhalingstekens, gezien de naam niet meer helemaal passend is. Aankomende week kunnen jullie dit zelf beoordelen!

Jeugdactie In de week van 6 november gaan de jeugdleden van Vios volleybal langs de deuren om weer iets overheerlijks te verkopen! Jullie horen hier snel meer van!

Ik pass de bal.. Hallo iedereen van VIOS. Wat leuk dat ik een stukje mag schrijven voor ‘ik pass de bal’. Dankjewel Mijs dat jij mij hebt gekozen! Ik ben Tess Klein Gunnewiek, 8 jaar en woon aan de Haarstraat 52 in Beltrum. Ik woon daar met mijn ouders Colin en Bianca, mijn broer Kas en broertje Stijn. Ook wonen Sancha en Adriano bij ons. Op mijn moeder na allemaal jongens om mij heen, maar ik red me er prima tussen hoor! Ik vind het superleuk om iedere woensdagavond naar de volleybaltraining te gaan. We trainen met een heleboel meisjes bij Rina, Lieke en Meg. En we doen leuke oefeningen. En soms is er op zaterdag een toernooi. Ook dat is heel leuk. Vorig jaar mocht ik samen met Minke pupil zijn bij de wedstrijd van Dames1. Dat was heel gaaf want zij zijn heel goed. En het leukste was dat wij van Klasien na afloop de dames met het koude water uit de bidons mochten nat gooien. Misschien ga ik ook wel in later in Dames 1 spelen. Naast volleybal zit ik ook op tennis. En ik zit in groep 4 van basisschool De Sterrenboog.Veel groetjes van Tess Klein Gunnewiek. Ik pass de bal door naar Minke Abbink. V.I.O.S.-Wijzer

27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 3, 10, 17 en 24 4 oktober 11 oktober

-

11 oktober

-

29 december

-

oktober cursus in Balans start Nijntje beweegt 19.45uur ouderavond Vios gym. Locatie:café/ zalencentrum Dute. 20.30uur ouderavond Selectie Vios gym. Locatie: café / zalencentrum Dute. gym gala “A Touch of Gold” ZiggoDome A’dam

-

ledenvergadering, 20.30 uur Zaal Dute

-

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30

-

VIOS vriendinnendag (13.30-16.00 uur) Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30

-

Vrijwilligersmiddag Nieuwjaarsreceptie Seizoenafsluiting

-

‘Presentatie jeugdtenues’. Jeugdactie

Vios handbal Vios tafeltennis Vios touwtrek 9 november Vios voetbal 16 oktober uur), info secretariaat. 21 oktober 13 november uur), info secretariaat. 25 november 14 januari 3 of 10 juni Vios volleybal 14 oktober Week 6 november

28

V.I.O.S.-Wijzer