Vioswijzer 2017 09 september

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 10 september 2017 www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord

September 2017

Van het vakantievirus zijn velen verlost. Echter heeft het kermisvirus het overgenomen. De voorbereidingen zijn momenteel volop aan de gang. Op het moment dat u dit leest, zit het er al weer op. Maar op dit moment van samenstellen van de Vioswijzer maken de wagenbouwers topdagen en hebben nu de nodige overuren weer nodig om tijdens het Festunique te tonen waartoe zij in staat zijn op de straten te brengen. En we kunnen dan ook echt spreken van unique, waar heel Beltrum trots op kan zijn. U weet nu inmiddels hoe het verlopen is, maar nu nog vol vertrouwen op een geweldig VOLKSFEEST voor jong en oud. We vernemen van diverse kanten dat SVB (en dat kun je al lezen in het volledige en uitgebreide programmaoverzicht) alles in het werk stelt om voor een ieder in Beltrum een goed feest te bezorgen. Laten we blij zijn met zo’n vereniging. We kunnen ook blij zijn met een vereniging als VIOS in de volle breedte van het sportgebeuren van Beltrum. De afdelingen bruisen van energie, popelen om na de vakantieperiode aan de nieuwe competities te beginnen alhoewel de touwtrek aan het afronden is. De accommodaties staan/liggen er goed bij en de vele vrijwilligers zorgen er weer voor dat samen er weer een goede competities van maken. Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Wij feliciteren: -Het koningspaar van Beltrum: Stef Geverinck & Inge Tuinte -Het koningspaar van Voor-Beltrum: Niels Tuinte en Martine Oosterink-Brinke -De winnaar van het bloemencorso:

Opening Zonnedaken ¨de ZONders” Op zondag 20 augustus vond de opening plaats van het project “Zonnedaken Energiecoöoperatie de ZONders”. Als locatie was de kantine van Vios gekozen omdat op het dak van de sporthal/kantine afgelopen zomer bijna 400 zonnepanelen zijn geinstalleerd. Ook bouwbedrijf Hoffman levert haar bijdrage door het dak beschikbaar te stellen voor ongeveer hetzelfde aantal. Het enthousiaste bestuur had oud-inwoner van Beltrum Paul Bleumink gestrikt als ceremoniemeester. Het bleek al snel dat dit een goede keuze was geweest. Na een woord van welkom gaf hij het woord aan Arjen Heutinck (bestuurslid) die in het kort aangaf hoe het hele traject was gelopen en wat de verdere plannen zijn van Duurzaam Beltrum. Daarna was het beurt aan Guus Koster die uit de doeken deed wat de rol van AGEM in dit project is. AGEM levert en ontwikkelt duurzame energie in de Achterhoek. Vervolgens nam Dominic Monasso van Tenten Solar het woord. Dit bedrijf is leverancier van de installatie. Hij gaf een toelichting over de werking van de app en het monitoriingssysteem. Als laatste nam Joke Pot plaats achter de microfoon. Zij is wethouder in de gemeente Berkelland en heeft o.a. milieu, energie en duurzaamheid in haar portefeuille. Na een kort filmpje dat gemaakt was met een drone, verrichte zij de officiële opening van de installatie door een stekker in het stopcontact te plaatsen. Het licht ging branden! Tijdens het borreluurtje werden de ruim 60 ledencertificaten met inloggegevens overhandigd. Aan het eind van de middag konden de bijna 100 aanwezigen concluderen dat Beltrum klaar is voor een zonnige toekomst!

2 V.I.O.S.-Wijzer


Grote Clubactie 2017 De jaarlijkse Grote Clubactie zal in Beltrum gehouden worden van vrijdag 13 t/m zaterdag 21 oktober. In de volgende Vios-Wijzer komen we hier nader op terug.

Terug in de tijd (september 1992) – De sporthal bestaat op 11 september 10 jaar. Derhalve wordt er een 6-kamp georganiseerd voor de vaste gebruikers. - Vios Bison gaat naar Ierland om daar de Nederlandse Kleuren te verdedigen. Ze komen thuis met een bronzen medaille in de 680 kg. Klasse. - Er wordt een jubileumcommissie in het leven geroepen die de festiviteiten rond het 40-jarig bestaan van de Sportcentrale Vios gaan voorbereiden.

Uit de oude doos (september 1967) – Jos wordt schutterskoning en kiest Thea tot zijn gemalin. Beiden prominente Vios-leden, zo schrijft de redactie van dit periodiek. -De deelname aan competitie is als volgt: *afd. handbal: 1 dames-senioren, 3 dames-junioren en 2 adsprintenteams *afd. voetbal: 6 senioren, 3 junioren en 2 pupillenteams *afd. volleybal: 1 heren en 1 damesteam.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Voetbal: Touwtrek: Boris Maarse Jop Schilderinck Kenji Ballast Bedankt als lid: Voetbal: Gymnastiek: Daan Nijhuis Gerard Maarse Joop Huinink Bennie Arink Hugo te Woerd

V.I.O.S.-Wijzer 3


Ledenmutaties: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. -Gymnastiek -Handbal -Tafeltennis -Touwtrek -Voetbal -Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 6 oktober 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: -Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl -Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com -Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com -Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl -Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com -Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl -Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: j.kleinnijenhuis@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


Vanuit het bestuur‌‌ In de vorige Vioswijzer gaven we aan een bezettingsprobleem te hebben op de dinsdagavond, dat wil zegen bij de selectiegroep en de conditiegroep. We zijn blij mee te kunnen delen dat dit (voorlopig) is opgelost. We hebben Wencke Mengers uit Winterswijk bereid gevonden om deze lessen te verzorgen. Ze is erg enthousiast en ze hoopt dat het haar lukt om het gehele seizoen les te geven, dit is nog enigszins afhankelijk van haar schoolrooster. Wij hopen met haar mee!! In de volgende Vioswijzer zal zij zichzelf aan jullie voorstellen. Verder vinden wij het zeer zeker het vermelden waard dat drie van onze hulpleidster de cursus voor assistent 2 gaan volgen. Kayleigh Maarse, Lisa Berendsen en Manon Wallerbos zijn vorig jaar allemaal geslaagd voor het eerste deel en zullen zich nu verder ontwikkelen door het volgen van de vervolgcursus. We zijn erg blij met de enthousiaste inzet van deze meiden. We kunnen niet alleen rekenen op de hulp van deze meiden maar ook Joyce Elshof is al jarenlang hulpleidster bij Vios gym. Daarnaast komt zij als jurylid uit voor onze vereniging. Een zeer belangrijke taak want zonder jury kunnen de selectiemeiden geen wedstrijden turnen. We hebben hierbij versterking nodig, zie de oproep elders in deze Vioswijzer en meld je aan! Op de vrijdagmiddag helpt Femke Roerdink een handje mee bij de lessen van Thea. Daarnaast helpen oudere meiden van de selectie bij de lessen van de jongere selectieleden, dat zijn: Maud te Veluwe, Aniek Ballast, Mila ter Meer en Babeth Wildenborg. We zijn blij dat we als vereniging enthousiaste jongere leden hebben die, nu al, hun steentje bijdragen. Een positieve ontwikkeling waarvan we, in de toekomst maar ook nu, plezier en profijt kunnen hebben. We wensen jullie allen veel enthousiasme bij het helpen tijdens de lessen en succes bij de te volgen cursussen!

V.I.O.S.-Wijzer 5


Nogmaals clubkampioenschap 2017 Op zaterdag 17 juni mocht ik mee doen met de clubkampioenschappen van Vios Gym. Er deden heel veel jongens en meiden mee en iedereen deed heel goed zijn best. Wij met de jongens begonnen met het onderdeel ringen en dat ging al best goed. Daarna moesten verder naar de rekstok en mochten we laten zien wat we hadden geleerd. Na de rekstok gingen we springen op de plankoline (lijkt op een trampoline, maar heeft de vorm van een springplank) en als laatste onderdeel moesten we naar de matoefening. Hier moesten wij best veel en moeilijke dingen laten zien, zoals de radslag. Toen we alle 4 onderdelen gedaan hadden met alle jongens, waren de meiden ook klaar en ging de jury alles bij elkaar optellen en kijken wie er gewonnen had. Dit tellen duurde wel even. We konden lootjes kopen en mooie prijzen winnen. Toen ging de springgroep laten zien wat ze allemaal konden en dat zag er heel gaaf uit. Ook de selectiemeiden lieten zien waar ze altijd voor trainen en dat zag er ook heel mooi uit. Daarna kwam de uitslag van de clubkampioenschappen. Eerst de uitslag van alle meiden (klasse a-b-c) en daarna mochten de jongens a en b naar het podium. Iedereen vond het spannend wie er zou winnen. Bij de jongens a had ik de gouden medaille gekregen! Daarna hoorden we wie de winnaar was van de jongens en van de meisjes (welke winnaar de meeste punten had gekregen) en dat waren Anniek Wassink van de meisjes en ik bij jongens. We kregen allebei een hele mooie, grote beker, die we een jaar thuis mogen houden. Hij moet nog wel even terug naar Vios om de namen er bij op te laten zetten. 6 V.I.O.S.-Wijzer


Het was een leuke dag en hebben het lekker afgesloten met een broodje knakworst! Groetjes, Sven Heutinck.

Clubkampioenschappen 2017 Zaterdag 17 juni deed ik mee met de clubkampioenschappen. We hebben de volgende onderdelen gedaan: de rekstok, de balk, de vloer en de sprong. Van mijn eigen oefeningen, vond ik de balk het beste gaan. Toen de prijsuitreiking begon, was ik blij met mijn eerste plaats van meisjes niveau 15. En ik had niet verwacht dat ik clubkampioen zou worden. Toen ze mijn naam door de microfoon zeiden, was ik super blij. Nu mag de wisselbeker een jaar bij mij thuis staan. Dit was mijn laatste keer dat ik mee kon doen met de clubkampioenschappen. Ik ga nu verder bij de springgroep. Groetjes Aniek Groot Wassink

Mededeling over de springgroep De springgroep op de vrijdagavond is zo succesvol dat we, voor dit moment, een ledenstop moeten toeroepen voor deze groep. Lisa Stoteler verzorgt al een aantal jaren de begeleiding van deze groep, ze zal daar dit seizoen hulp bij krijgen van Lisa Berendsen. Om op een goede (en verantwoorde) manier les te kunnen blijven geven zijn we genoodzaakt om op dit moment geen nieuwe leden toe te laten. Mocht je interesse hebben geef het dan wel aan. We zullen een wachtlijst bijhouden en zo gauw er een plek vrij komt is de eerst volgende aan de beurt.

V.I.O.S.-Wijzer 7


Een nieuw seizoen beginnen met ‘n 80 jarige in ons midden Annie Maarse-Heming is 11 augustus (in de vakantie) 80 jaar geworden en is al 44 jaar lid van de dames groep woensdagavond (onder leiding van Clementine). Annie houdt deze avond als het kan vrij voor de gym. Als het tempo met de gym niet te hoog wordt en ’t volleyballen maar leuk blijft, want leeftijd speelt ook een rol mee? (Het gezegde van Clementine is altijd: het is je eigen feestje.) Na de gym een gezellig samen zijn in de kantine onder het genot van een drankje, om even bij te praten. (Heerlijk toch!) Verder speelt Annie nog rummikub met een paar dames en is ook vaak druk in de tuin. Annie gaat ook graag fietsen en nu met een nieuwe elektrische fietst. Annie geniet ervan. Annie wij wensen jou nog vele fijne en gezonde jaren toe, dat je nog lang bij onze groep mag blijven. Groetjes Damesgroep woensdagavond

Kaarsenactie 2017 Beste jeugdleden van Vios gym en ouders/verzorgers Vorig jaar heeft de verkoop van de kaarsjes het resultaat van het jaar ervoor overtroffen. We hebben toen €2100,- opgehaald! We hopen dit jaar wederom dit prachtige resultaat te kunnen bereiken. Deze jaarlijkse huis aan huis actie zorgt voor herkenbaarheid. Gezien het succes van vorig jaar kiezen we er wederom voor om waxinelichtjes aan te bieden. Wij zouden graag nog wat materialen willen aanschaffen en zodoende kunnen we blijven doen waar we voor staan: gymlessen en activiteiten voor jong en oud organiseren waar een ieder plezier aan beleeft. 8 V.I.O.S.-Wijzer


Daarbij hebben we de hulp van jullie, de leden hard nodig. Hoe meer mensen meehelpen hoe kleiner wij de routes kunnen maken. Ook de volwassen leden zullen meehelpen. We hebben de vergunning aangevraagd van zaterdag tot en met zaterdag zodat je ook overdag de kaarsjes kunt verkopen. We zullen daar rekening mee houden bij het indelen. Het is wel heel wenselijk dat het buitengebied ook bezocht kan worden, dus mocht je daar geen moeite mee hebben geef het dan ook aan. De bedoeling: in de week van zaterdag 30 september tot en met zaterdag 7 oktober ga je (jongere leden samen met ouder) de ontvangen route, huis aan huis afleggen, om de kaarsenzakjes (â‚Ź2,50 per stuk, 2 voor â‚Ź4,-) te verkopen. In de lessen op vrijdag 29 september krijg je alles mee wat je hiervoor nodig hebt, inclusief de route. Naast de huis aan huisverkoop is het ook mogelijk om zelf de kaarsenzakjes te verkopen op bijvoorbeeld je school of aan familieleden. Belangrijk daarbij is dat dit personen/adressen buiten Beltrum moeten zijn. Iedereen in Beltrum wordt namelijk al bezocht en we willen voorkomen dat inwoners meerdere keren benaderd worden. Mocht je dit willen geef dan het aantal dan aan op het strookje welke alle jeugdleden tijdens de lessen hebben meegekregen. Ook al zijn het maar een paar zakjes: alle beetjes helpen! We hopen dat veel leden zullen helpen, samen kunnen we deze actie tot een succes maken!!

Vios gym zoekt juryleden! Vios gym is op zoek naar juryleden, om af en toe op een zaterdag wedstrijden te jureren voor onze gymvereniging. De opleiding bestaat uit een instructiedag en 2 praktijkdagen, (max. 18 uur) en een examen . Voor elke gedraaide wedstrijd ontvang je een vergoeding. Ben jij 16 jaar of ouder, enige kennis van de turnsport, en lijkt het je wat om oefeningen te beoordelen zodat de meiden van Vios gym wedstrijden kunnen blijven draaien? Bel 06-30497022 of mail naar info@viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 11


Cursus in Balans Dinsdag 12 september start de eerste les van de valpreventie training In Balans. Een mooie samenwerking tussen Vios gym en Kulturhus de Wanne met sponsoring van Scharenborg Beltrum b.v. en het Oranje fonds alle jaren tellen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten onder leiding van Charles Knobben. We zijn trots te kunnen melden dat het animo zo groot was dat we 2 groepen van 20 personen laten starten. Zoals het er nu naar uitziet zullen wij in januari een 3e cursus gaan plannen. Aanmelden hiervoor is nog mogelijk via info@viosgym.nl Iedereen die meedoet aan de cursus: Veel succes!

De kop is eraf! De eerste training zit er al weer op! Het was een training met een ongekende opkomst. We waren met maar liefst 18 dames. Onze trainer Eddy kon dit vrouwengeweld amper aan. We mochten twee oud-leden verwelkomen: Silke Groot Zevert en Marloes Hulzink. Silke probeert het handballen weer op te pakken na een blessure en Marloes is, na in Goor te hebben gewoond, weer een Beltrumse lady. Hartstikke leuk dat jullie terug zijn, hopelijk bevalt het (weer) en blijven jullie bij ons! Naast deze comeback heeft er ook een transfer plaats gevonden. Het gaat om een Zieuwentse handbalster, die inmiddels al een tijdje in Beltrum woont. Ze werd vorig seizoen nog kampioen met dames 2 van Pacelli en heeft voor de overstap naar VIOS dames 1 gekozen. Wat ons betreft een hele goede (en logische;) keuze! Ismay Bokkers, van harte welkom bij VIOS! We zijn heel blij met je komst en we hopen dat je het naar je zin zult hebben bij ons.

12 V.I.O.S.-Wijzer


Competitie 2017/2018 De voorlopige competitie indeling is bekend, waarschijnlijk zal de eerste wedstrijd op 1 oktober gespeeld worden. In de volgende Vioswijzer zal de definitieve indeling te zien zijn, deze wordt ook naar alle handbaldames gemaild en is te zien in de nieuwe HandbalNLapp. Allemaal downloaden dus! Dames alvast heel veel succes!!

Tafeltennisseizoen is weer begonnen Na de zomervakantie is Tafeltennisvereniging VIOS weer begonnen aan een nieuw seizoen. De tafels zijn gepoetst en staan klaar voor onze leden uit Beltrum, Eibergen, Borculo, Ruurlo en Groenlo. Wij zouden het natuurlijk leuk vinden om nieuwe spelers te mogen begroeten en nodigen de inwoners van Berkelland uit om kennis te maken met tafeltennis. Wij spelen iedere maandag in het achterste zaaldeel van sporthal ‘de Sonders’ te Beltrum vanaf 19:30 uur. Onze leden zijn zowel actief op recreatief niveau, maar er zijn ook spelers die aan de Oostgelderse competitie deelnemen (4e tot 6e klasse). Er is een mix van dames en heren, waarbij de heren in de meerderheid zijn. Kom ook eens een balletje slaan tegen enkele van onze leden. Batjes en balletjes zijn voldoende aanwezig in de sporthal, wel dient men zelf een paar sportschoenen mee te brengen. Na afloop is er voldoende gelegenheid om gezellig na te praten in ‘de Spilsoos’. Competitie Ook de najaarscompetitie staat weer voor de deur. We doen dit najaar weer met 3 seniorenteams mee. De eerste wedstrijden vinden plaats in de week van 11 september. In de derde klasse neemt VIOS 1 het op tegen ATAK 2, TAVERDO 2, DSV RELAX 2, Hercules 6 en GROL 1. In de vierde klasse treft VIOS 2 de volgende tegenstanders: Bredevoort 1, ATAK 3, SMD 5, Wehl 2 en GROL 2. En in de zesde klasse speelt VIOS 3 tegen Reflex (V) 2, Bredevoort 4, TAVERDO 4, Dropshot 3, GROL 5, Dropshot 2 en GROL 4. Dit team treft dus 7 tegenstanders in plaats van 5, maar er wordt een halve competitie gespeeld, dwz dat de teams maar één keer tegen elkaar spelen. We wensen alle competitiespelers veel succes en plezier. En dat laatste geldt natuurlijk ook voor de recreanten die iedere maandag avond een balletje komen slaan. V.I.O.S.-Wijzer 13


GENSB International Jeugd Touwtrektoernooi 26 augustus Elk jaar wordt voor de jeugdige touwtrekkers tot en met 18 jaar een internationaal toernooi georganiseerd. Dit jaar was BelgiĂŤ aan de beurt. Het toernooi werd gehouden bij TTV Fam. Janssens in Retie. Vrijdagavond zijn de Bisons afgereisd naar Retie, om zaterdagochtend fris aan te kunnen treden. Er stonden maar liefst 36 teams aan de start. De meeste jongens van het Bison-team zijn dit seizoen begonnen met touwtrekken, dus was dit internationale toernooi een hele ervaring voor het team. Een van de jeugdleden heeft deelgenomen aan het internationale mixteam. Mede door de goede begeleiding hebben de jongens mooie beurten laten zien, waar de adrenaline door de aderen gierde. Meedoen is echter belangrijker dan winnen. In een poule van 9 teams, wisten ze uiteindelijk 1 keer te winnen en 2 keer gelijk te trekken. Een mooi en gezellig weekend waar we goed op terug kunnen kijken om verder te bouwen met onze jeugd. Europese Kampioenschappen Touwtrekken 21 t/m 24 september Naast de laatste competitietoernooien staan de Europese Kampioenschappen op de agenda. Iets waar door de Bisons het hele jaar naar toegewerkt wordt, om daar een mooi resultaat neer te kunnen zetten. De Bisons zullen deelnemen in de open clubkampioenschappen. Dit jaar zijn we te gast in Southport, Engeland. Naast de Europese Kampioenschappen zullen er de Wereld Kampioenschappen voor jeugd en U23 plaatsvinden. Namens de Bisons zal Luuk Arink in het nationale team U23 gaan strijden op deze kampioenschappen. Een uitgebreid verslag van dit EK en WK volgt in de volgende Vioswijzer. 14 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel… Het seizoen 2017-2018 staat op het punt van beginnen. Weliswaar is de bekercompetitie la van start gegaan, dat was nog niet van toepassing op de reguliere competitie. Voor velen zal het eerst wennen zijn. Lichaam in conditie brengen maar ook het gebruik van nieuwe techniek. Belangrijkste verandering voor het amateurvoetbal is de introductie van het mobiele Digitale Wedstrijd Formulier. Voor ons zelf is maandag 25 September een belangrijke datum. Op deze dag wordt de ledenvergadering gehouden. Er wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen seizoen en er wordt vooruitgekeken. Voor de leden is het ‘het moment’ om invloed uit te oefenen. We hopen jullie dan ook in grote getalen te mogen verwelkomen. Een andere grote verandering is de aanpassing van de website. In September zal de nieuwe site live gaan. Hieronder al vast een aantal voorbeelden hoe het er uit zal komen te zien.

V.I.O.S.-Wijzer 15


2017-impressie nieuwe site

16 V.I.O.S.-Wijzer


2017-impressie nieuwe site

V.I.O.S.-Wijzer 17


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

18 V.I.O.S.-Wijzer


Ronald Stapelbroek en Gerrit Hilhorst versterken onze gelederen. De afgelopen jaren is door het VIOS voetbalbestuur hard gewerkt om de vereniging klaar te stomen voor de toekomst. Ambities werden uitgesproken. Uitdagingen werden omgezet in kansen. Tevens hebben we ingezet op een open-club houding en nemen we maatschappelijke verantwoording op ons. Wij willen een dienaar zijn van onze bloeiende dorpsgemeenschap en een belangrijke speler binnen het Achterhoekse sportlandschap. Voor de continuïteit zijn we voornemens om het bestuur uit te breiden. Wij zijn dan ook verheugd dat we twee krachtpatsers aan u te kunnen voorstellen, Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek. Beiden zijn voor VIOS niet onbekend. Gerrit was tot het vorige seizoen, de coach van Vrouwen-2 en stond aan de wieg van de samenwerking met Grol. Ronald was tot enkele jaren geleden jeugdleider. Overigens speelden beiden in hun actieve voetbalperiode in onze selectieteams. Maatschappelijk hebben beiden op diverse fronten bijgedragen aan vernieuwingen en transities binnen Beltrum. Op de ledenvergadering van 25 september zal aan de leden de formele goedkeuring worden gevraagd. Hierna zal het bestuur tot een nieuwe taakverdeling komen. Eveneens zal ons beleid worden geactualiseerd. Een belangrijke punt in een samenleving en club die blijven veranderen. Met de komst van Gerrit en Ronald kan de bloei van onze mooie voetbalvereniging verder gestalte worden gegeven.

Ledenvergadering Net als vorig jaar houden we de ledenvergadering ook dit jaar weer in september. Alle leden, of ouders van minderjarige leden, zijn hierbij dan ook van harte uitgenodigd om de ledenvergadering op maandag 25 september a.s. om 20.00u in zalencentrum ‘Spilman’ bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op: http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx Hieronder de agenda voor de a.s. ledenvergadering: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen V.I.O.S.-Wijzer 19


3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 26-09-2016 4. Jaarverslag 2016 - 2017 5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2016 - 2017 6. Verslag kascommissie 2016 - 2017 7. Benoeming kascommissie 2017 - 2018 8. Financieel overzicht SAVV 2016 - 2017 9. Begroting en contributie 2017 - 2018 10. Bestuursverkiezing: • periodiek aftredend en herkiesbaar: Theo Helmers • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij penningmeester Roald Visser • voorstel bestuursuitbreiding, kandidaten Ronald Stapelbroek en Gerrit Hilhorst 11. ‘Bestuurders van morgen’ Pauze 12. Kijkje in de keuken a. Technische Commissie b. Jeugdcommissie c. Recreatief voetbal d. PR-commissie e. Sponsoring f. Sociabiliteitscommissie g. De Ondergrondse 13. Rondvraag 14. Sluiting Vertrouwende op uw komst, met vriendelijke groet, Ivo Spilman Secretaries

De geschiedenis herhaalt zich? Laatste dagen lees ik in de plaatselijke kranten dat bij de karmisse er ook weer plek is voor ‘de jongen van vrogger’. Een prima zaak wat mij betreft. 20 V.I.O.S.-Wijzer


Zeker als ik denk aan vroeger, toen ik jong was. O ja, ja! Het hele gebeuren was toen nog op en rond het Mariaplein. En ik regelmatig een praatje maakte met ouderen die toen ook in de tent waren. Samen wat drinken aan de bar. Hij of zij met een borrelglaasje met jenever, of CB-tje. (Met suuker en lepeltje!) Ik met een biertje. Steevast was de eerste vraag: “Waor bu-j van”? En na dat uitgelegd te hebben werd d’r effe gepraat wat hem en mij bezig hield. Samen karmisse vieren. Op mijn rondgang langs de velden, nu de trainingen weer zijn begonnen, komt dit gevoel ook bij mij op. Een ieder is bezig, jong en oud praat met elkaar en heeft er weer zin in. Wat mij opvalt is dat ons trainend kader vooral uit jeugd bestaat. Als jeugdcommissie doet het ons deugd dat deze groep zich zo inzet voor de club. Niets ten nadele van de oudere jongere, of misschien voor sommige jongere oudere! Juist voor VIOS is het mooi dat de twintigers en dertigers de handschoen oppakken. Want zij zullen de club in de toekomst verder moeten ontwikkelen. Niet alleen op het veld maar ook op bestuurlijk niveau. Als ik zo om mij heen kijk is binnen onze club voldoende kwaliteit aanwezig, om in de toekomst datgene wat door de ouderen is ingezet verder te ontwikkelen. Op hun eigen manier. Natuurlijk kunnen ze wat leren van de ouderen. Dat deden de indianen zelfs al. Maar gekeken naar het trainingsveld kunnen we dit wel aan. Ut is mooi en gaat nog mooier worden. Let maar op. En dat biertje en borreltje blijven we drinken. Misschien heb ik dan wel dat borreltje en die ander het biertje. En kunnen we zeggen; Verduld, de geschiedenis herhaalt zich. namens de jeugdcommissie. Benny Krabbenborg

Controle NAW-gegevens en mailadres Onlangs hebben al onze leden een exemplaar van ons glossy VIOS-magazine 2017 - 2018 in de brievenbus mogen ontvangen. Met de samenstelling van dit magazine is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan het zijn dat (e-mail) adressen, telefoonnummers of andere zaken achterhaald of onjuist weergegeven zijn. Is dit het geval? Geef dan de wijzigingen door via ons wijzigingsformulier via website (http://www. viosbeltrum.nl/informatie/lidmaatschap/wijzigingsformulier_.aspx) of per mail naar ivospilman@hotmail.com. V.I.O.S.-Wijzer 21


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

22 V.I.O.S.-Wijzer


Daarnaast kunnen alle leden vanaf dit seizoen gebruik maken van de KNVB Wedstrijdzaken-app en de nieuwe Voetbal.nl-app. In beide apps logt men in met een e-mailadres. Het e-mailadres waarmee men inlogt, dient overeen te komen met het e-mailadres dat geregistreerd staat bij onze vereniging. Om ervoor te zorgen dat al onze leden goed van start kunnen met de app, is het noodzaak het juiste e-mailadres aan onze ledenadministratie door te geven. Mocht dit in de loop der jaren gewijzigd zijn, graag zelf verantwoordelijk dragen dat het e-mailadres bekend is. Tevens is dit ook van belang voor overige communicatie vanuit onze vereniging. U kunt het juiste e-mailadres ook via bovenstaande website of e-mailadres doorgeven. Hartelijk dank voor de medewerking! Zo kunnen we onze administratie actueel houden. Bestuur vv V.I.O.S. Beltrum

Overgang naar mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) Met ingang van dit seizoen zijn de plastic spelerspassen afgeschaft. In alle amateur voetbal competities is overgestapt op de Wedstrijdzaken-app, met daarin opgenomen de digitale spelerspassen en het mobiel Digitaal Wedstrijdformulier (mDWF). Deze app (KNVB Wedstrijdzaken) is te downloaden in de Playstore of Appstore. Er is geen Windows-versie beschikbaar. In navolging van andere takken van sport en pilots in het (zaal-) voetbal afgelopen seizoen, worden genoemde toepassingen vanaf dit seizoen ingezet door de KNVB met ondersteuning vanuit Sportlink. Alle wedstrijdzaken, zoals samenstelling van de teams voor een wedstrijd door teamkader, controle van spelerspassen en het invullen van de uitslag door de scheidsrechter wordt ondersteund door de Wedstrijdzaken-app. Net als het DWF is de Wedstrijdzaken-app (voorlopig) niet van toepassing voor JO11 en lagere teams. De uitslagen van deze wedstrijden worden net als voorheen vastgelegd in Sportlink door de scheidsrechter of wedstrijdsecretaris in de uitslagenlijst. Om de App te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken. Het e-mailadres dat je gaat gebruiken als account moet exact overeenstemmen V.I.O.S.-Wijzer 23


met het e-mailadres dat is vastgelegd bij jouw gegevens in de ledenadministratie in Sportlink. (zie voorgaand item) Het is dus van groot belang dat je jouw e-mailadres aan onze ledenadministratie hebt doorgegeven! Als je je hebt geregistreerd en bent ingelogd krijg je opties om: • het programma en uitslagen van je team te bekijken • het DWF van je team te bewerken • (push-) berichten te ontvangen • je digitale pas te bekijken en persoonlijke instellingen aan te passen Gebruik Digitale Wedstrijdzaken App en Digitale Spelerspas De plastic spelerspas is verleden tijd. Hierdoor is er veel minder werk en gedoe rondom het aanvragen en gebruiken van spelerspassen. Alle spelende leden zijn lid van de KNVB en jouw gegevens, die van belang zijn voor de KNVB en V.I.O.S., liggen vast in een applicatie die Sportlink heet. In Sportlink worden ook de teams vastgelegd; welke spelers en welk teamkader behoren tot welk team. Uiteraard kan er voor een wedstrijd ook geschoven worden met een speler, zodat deze voor een ander team binnen V.I.O.S. kan uitkomen. Voordat een wedstrijd aanvangt, kan een speler of het teamkader de wedstrijdgegevens voor zijn team voorbereiden. Welke spelers staan in de basis en wie staan er reserve etc. Nadat dit is vastgelegd kan een official/ scheidsrechter overigens nog aanpassingen aanbrengen in de gegevens tot na afloop van de wedstrijd. Voordat een wedstrijd begint zal de scheidrechter de digitale wedstrijdpassen van de spelers controleren. Hij kiest in de Wedstrijdzaken App de wedstrijd die hij/zij gaat fluiten en roept de spelerspassen van de betreffende teams op. De scheidsrechter bepaalt waar hij/zij dat doet; op het veld of bijvoorbeeld in de kleedkamer. De scheidrechter zal een controle uitvoeren op de foto van de spelers. Zorg dus dat deze redelijk recent is. Mocht de foto niet goed lijken dan kan de scheidsrechter ook naar een andere id-kaart vragen. Mocht bijvoorbeeld een speler van 16 jaar op het wedstrijdformulier staan bij een wedstrijd van JO153 dan zal hier meteen een melding over worden getoond in de App en dient de speler van het wedstrijdformulier te worden verwijderd. 24 V.I.O.S.-Wijzer


De scheidrechter legt uiteindelijk de uitslag en de bijzonderheden van de wedstrijd vast. Er is geen goedkeuring meer benodigd van de aanvoerders. Nadat het formulier is vastgelegd is er voor de teams een bezwaaroptie om bijvoorbeeld aan te geven dat de uitslag verkeerd is vastgelegd door de scheidsrechter. Belangrijk is dus (net als bij het huidige/eerdere DWF) dat een wedstrijd goed wordt voorbereid om deze via de Wedstrijdzaken-app soepel te kunnen afhandelen. Wie wat mag doen met de Wedstrijdzaken-app is afhankelijk van de rol die aan jou is toegewezen in Sportlink door de ledenadministratie. Spelers en teamkader zullen alleen wijzigingen kunnen aanbrengen m.b.t. de wedstrijden van hun team. Een scheidrechter kan alle digitale passen van zowel uit- als thuisteam van een wedstrijd bekijken en een wedstrijdsecretaris (Rob Klein Tuente en Ronald Haarlink) kan eigenlijk alle functies uitvoeren m.b.t. thuiswedstrijden van de club. V.I.O.S. en het mDWF Woensdag 23 augustus is er in de kantine een presentatie gehouden over gebruik Wedstrijdzaken-appe. Daarnaast is er veel informatie en filmpjes beschikbaar via KNVB ASSIST (http://www.knvb.nl/assist), het online kennisplatform voor verenigingen. Mochten er onduidelijkheden zijn bekijk deze info, zodat we bij V.I.O.S. goed voorbereid zijn. Voor officials is er overigens ook nog extra informatie te raadplegen op SCHEIDS ASSIST. Je vindt hier onder andere een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden, die recent is uitgebreid: Als er geen registratie mogelijk is met je e-mailadres stuur dan een mail naar ivospilman@hotmail.com met het mailadres dat je wilt gebruiken bij V.I.O.S. en voor de Wedstrijdzaken-app van de KNVB.

V.I.O.S.-Wijzer 25


Aanpassingen website Sinds 2013 is onze huidige website in de lucht. Deze was nog niet responsive, past zich niet aan mobiele apparaten als telefoons en tablets. In de vorige editie is aangekondigd dat deze nieuwe versie binnen kort geactiveerd zal worden. Hierbij al een indruk.

2017-impressie nieuwe site

Seniorenteams achter de bar Een leuke uitdaging voor al onze seniorenteams dit seizoen. De kantine is natuurlijk van ons allen. Om dit kracht bij te zetten draaien we rollen om. Van voor naar achter de bar. Alle seniorenteams verzorgen op ĂŠĂŠn zondag alle kantinediensten. Dit zal gekoppeld worden aan een dag dat men thuis speelt. Roep de hulp in van jullie partners. We doen een beroep op jullie creativiteit. Het gaat zeker lukken! Inroostering volgt als het voetbalprogramma bekend is. 26 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, Inmiddels is de vakantie achter de rug en zijn de eerste trainingen weer begonnen. We wensen jullie allemaal een leuk, gezellig en sportief seizoen toe! Denkt iedereen eraan bij de eerste wedstrijden een leuke teamfoto te maken voor op de site, deze kunnen jullie sturen naar Anne Slutter! De shirts voor de jeugd zijn besteld bij Intersport, we hopen dat we voor de eerste wedstrijden alle jeugdleden kunnen voorzien van de nieuwe tenues! De blauwe informatieboekjes worden dit jaar iets veranderd. Ze krijgen een nieuwe layout en worden zsm gedrukt! We moeten nog heel even wachten op de nieuwe, spetterende uitgave! Ik pass de bal……… Hallo allemaal, Ik ben Mijs Belterman en ik mag deze keer een stukje schrijven. Eigenlijk mocht Wietske maar die was al geweest en daarom mocht ik nu. Ik woon aan de Regenkamp in Beltrum samen met papa Freek, mama Alice, mijn broer Jur en mijn zusje Eke. Ik vind het heel leuk op volleybal, ik zit er nu een jaar op. Ik krijg training op de woensdagavond van Rina, Lieke en Meg. Het zijn altijd leuke trainingen. Af en toe hebben we een wedstrijdje. Dit jaar kon ik daar niet zoveel aan meedoen omdat ik ook op turnen zit. Maar aankomend jaar kan ik wel meedoen met de toernooitjes. Ik zit op de Sterrenboog en ik zit net in groep 5, we hebben een hele leuke klas. Ik wil later graag juffrouw worden. Mijn lievelingseten is pizza. Blauw vind ik een mooie kleur en mijn hobby’s zijn volleybal, turnen en knutselen. Nu pass ik de bal door naar Tess Klein Gunnewiek, veel plezier ermee! Groetjes Mijs

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 12 september 29 september 30/9 t/m 7/10 11 oktober

- - - -

start cursus In Balans vriendjes en vriendinnetjes dag verkoop kaarsenactie ouderavond gym

Vios touwtrek 3 september - Comp. Gewest Oost te Vorden 10 september - Comp. Gewest Oost te Erichem 21-24/9 - Europese Kampioenschappen Touwtrekken te Southport, Engeland Vios voetbal 11 september - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 25 september - Ledenvergadering v.v. V.I.O.S. B. (20.00-22.00 uur), ‘Spilman’ 9 oktober - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 25 november - Vrijwilligersmiddag 14 januari - Nieuwjaarsreceptie 3 of 10 juni - Seizoenafsluiting

28 V.I.O.S.-Wijzer