Vioswijzer 2017 08 augustus

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 9 augustus 2017

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

In memoriam Martin Huls. Op 3 juli overleed onverwacht op 69-jarige leeftijd Martin Huls. Martin was sinds 1958 lid. Binnen VIOS stond hij bekend om zijn befaamde linkerbeen. Spelers die met hem voetbalden herinneren hem vanwege de imitaties van Coen Moulijn. Martin wist de schijnbewegingen van deze vermaarde Feijenoord-aanvaller perfect te kopiëren. Vervolgens leverde hij prachtige voorzetten. Enkele malen werd hij vanwege zijn verrassende techniek in het eerste opgesteld. Net als Nicolai nu, werd Martin later jeugdleider. Zelf herinner ik hem nog als leider van de C3 in de midden van de jaren ’70. Een uitermate aimabele leider voor ons “jongens”. Zijn specifieke humor maakte hem geliefd. Voetbal en VIOS bleven belangrijk voor Martin. Zeker toen hij later huwde met Marianne Luttikholt. Eveneens voetbalster bij VIOS. Met respect denken wij terug aan Martin. Zeker voor hem, en ook voor zijn zonen Nicolai en Lorenzo veroorzaakte het te vroeg overlijden van Marianne een groot gemis. Voorbeeldig is dat “tante” Monique en haar man Marcel het gezin zo bijstond en bijstaat. Soms schieten woorden tekort. Wij wensen Lorenzo, Nicolai en Kimberley alle sterkte toe. Bestuur vv VIOS.B Theo Helmers, voorzitter

V.I.O.S.-Wijzer 1


Een nieuw seizoen staat voor de deur Voor de meeste leden begint binnenkort de competitie weer. Sommigen zitten nog midden in de competitie. Wij wensen een ieder veel sportiviteit en spelvreugde toe. Dat dit alles en natuurlijk ook een stuk inzet mag leiden tot de gewenste prestaties. Vooruit Is Ons Streven.

Natuurlijk zit het bestuur ook niet stil. Sander en Robert zijn bezig geweest met het beoogde gastheerschap in de kantine. Samen met de leden zullen we hieraan een verdere invulling geven. De bar in de kantine heeft onlangs een grote opknapbeurt gehad. Het is heel mooi geworden! Onze dank aan de vrijwilligers welke dit verwezenlijkt hebben. De zonnepanelen liggen en doen hun werk, dus zijn we goed bezig. Neemt niet weg dat we de aanwezige apparaten zoals de koelkasten etc ook moeten controleren op het stroomverbruik. Verder zijn we bezig met de opzet van een eenvoudige eigen website en zal de VIOS-wijzer mogelijk een upgrade krijgen. De functie secretaris van de federatie is ook nog in te vullen. Ik ben er van overtuigd dat wij binnenkort een enthousiast iemand vinden die deze functie kan en wil invullen. Zeg niet te snel “nee” als je door iemand van de vacaturecommissie benaderd wordt. Als je benieuwd bent naar de inhoud van deze functie, neem dan gerust contact op met Sander Esselink of de contactpersoon van je vereniging. Veel zaken zijn momenteel al goed geregeld. Dat wordt weleens vergeten en is daarom zeker het noemen waard. Het kassasysteem is zo’n succes. 2 V.I.O.S.-Wijzer


Sommige steunpilaren binnen de federatie dragen nu al heel lang zware lasten. Wij proberen deze lasten in de toekomst meer en meer te verdelen over meer steunpilaren. Hiervoor hebben we jullie nodig! Onze dank gaat hierbij naar deze vrijwilligers welke achter de schermen hun beste beentje voor zetten om onze federatie draaiende te houden. Dit kan niet vaak genoeg genoemd worden. Bedankt allemaal voor jullie inzet!!

Opening en rooster kantine “de Spilsoos” Op dit moment zijn er al weer enkele voetbalteams aan het trainen. Derhalve is de kantine af en toe weer open. Vanaf zaterdag 19 augustus is de kantine weer dagelijks open en zullen ook de zaalsporten de trainingen/lessen hervatten. Per genoemde datum gaat het nieuwe 7-wekelijkse rooster in. Deze zal tijdig verstuurd worden. Helaas zijn er enkele mensen gestopt, zodat er enkele gaten in het rooster zijn ontstaan. Uiteraard zien we die graag opgevuld. Wil je voor jouw club kantinediensten draaien en daardoor zorgt voor een extra bijdrage, dan kun je contact opnemen met Paul Hemmink (06-22158795). Terug in de tijd (augustus 1992) –Het verharde handbalveld is omgetoverd tot een oefenhoek voor  de voetballers. Helaas zorgt het extreme droge en warme weer dat het  kiemende gras het moeilijk heeft. -Tijdens de vakantieperiode heeft de kantine een grondige schoonmaakbeurt  gekregen. Het zitje en de plantenbakken ondergaan een vernieuwing.

Uit de oude doos (augustus 1967) –Het bestuur van de sportcentrale neemt de beslissing om over te gaan  tot uitbreiding van het kleedgebouw. De bestaande 4 kleedlokalen met  2 doucheruimtes zullen worden uitgebreid naar 6 met aanbouw van een  clublokaal (kantine). Het betreft het huidige touwtrekgebouw. -Een voetbalwedstrijd tussen de heren onderwijzers en de Vios-bestuurders  eindigt in een 2-3 overwinning voor de onderwijzers. -Kampdag 1967 wordt gehouden in het bos van Wallerbos met opvoering  van een openluchtspel. V.I.O.S.-Wijzer 3


Ledenmutaties: Nieuwe leden: Handbal: Voetbal: Ismay Bokkers Tristan Hoitink Tim Baak Touwtrek: Joanne Eggink Jarno Stapelbroek Wout Asschert Volleybal: Jesse Bleumink Lisanne Hoitink Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Rikie Rotink Dennis Meijer Thom Ribbers Elles Rotink Mads Wilderink Paul Rotink Douwe Klein Gunnewiek Volleybal: Jorrit ten Dam Eline Wolterinck Rick Rotink Jeffrey Pillen Erik Zieverink Lesley van Elteren Daan Maarse

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

4 V.I.O.S.-Wijzer


Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk uiterlijk 1 september 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand).

Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com

De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: j.kleinnijenhuis@hotmail.com

V.I.O.S.-Wijzer 5


Vanuit het bestuur…….. Een nieuw gym- en turnseizoen ligt voor ons. Een seizoen vol nieuwe ontwikkelingen zoals de samenwerking met de Sterrenboog. In september zullen de ouders van de kinderen van groep 1 en 2 informatie krijgen over de Nijntje beweeglessen. In de volgende editie zullen we uitgebreid stil staan bij deze prachtige samenwerking die ten goede komt aan de motorische ontwikkeling van de allerkleinsten. Maar ook het seizoen waarin we juist aandacht zullen hebben voor de ouderen in onze gemeenschap. De cursus ‘in Balans’ gaat in september van start. De twee groepen zaten al gauw vol en een derde groep gaat van start in januari (er zijn nog enkele plekken!). We zijn er trots op dat we komend seizoen bijna al onze leden en leiding in het nieuw gaan steken. Een mooi ontwikkeling waaruit afgeleid kan worden dat het goed gaat met Vios Gym. Het resultaat van hard werken door vele mensen waardoor dit financieel en organisatorisch mogelijk is. Het zal ook een seizoen zijn waarin we, zoals voorgaande jaren, gymlessen willen bieden voor jong en oud. Gymlessen waarin bewegen voorop staat maar waar ook gezelligheid en sociale contacten een belangrijke rol spelen. Lessen waar een ieder met plezier sport en waar iedereen welkom is. Dat kunnen we niet zonder de enthousiaste en gemotiveerde inzet van onze leiding. We zijn dan ook blij dat zij volgend seizoen ‘de kar blijven trekken’. Ook hebben we een uitdaging aan te gaan komend seizoen. De lessen op dinsdagavond (selectie en conditiegroep) kunnen namelijk niet langer verzorgd worden door Lisa (door een stage die zij gaan lopen). Ondanks dat we al maanden op zoek zijn naar een vervang(st)er is dat helaas nog niet gelukt. We blijven ons inzetten om tot een goede oplossing te komen en hopen daar gauw iets concreets in te kunnen aangeven. 2017-2018 zal het seizoen worden van borgen wat we hebben neergezet, koesteren wat we hebben bereikt en de ingezette koers blijven volgen. We 6 V.I.O.S.-Wijzer


hopen dat het voor iedereen een mooi en sportief seizoen zal worden. Het bestuur: Danielle Roerdink, Chantal Scharenborg, Ilona Piek, Remco Winkelhorst en Alice Belterman Clubkampioenen bij Vios Gym in Beltrum en bekendmaking nieuwe kledingsponsor MARBOMA Zaterdag 17 juni was het weer zover: de jaarlijkse clubkampioenschappen van Vios Gym Beltrum werden gehouden. Dit jaar deden er ruim dertig kinderen mee aan de wedstrijd, daarnaast werden er verschillende demonstraties gegeven. Zo’n 60 jeugdleden werden deze morgen aangemoedigd door het enthousiaste publiek dat genoot van een mooie en sportieve gymochtend. Een tiental jongens streden om de eerste plek, uiteindelijk werd Sven Heutinck de kampioen. Bij de meisjes wist Aniek Groot Wassinkde titel van clubkampioen te veroveren. De ochtend begon met een demonstratie van de allerkleinste leden, namelijk de kinderen van de ouder- en kindgroep. Samen met hun vader, moeder of oma lieten zij zien dat je ook al op hele jonge leeftijd plezier kunt beleven aan gym. Daarnaast lieten de meiden van de springgroep prachtige en gedurfde sprongen zien. Deze groep traint nu twee jaar met elkaar en bestaat ondertussen uit 18 enthousiaste meiden tussen de 10 en 15 jaar. Tenslotte kon het publiek genieten van een turndemonstratie van de selectie van Vios gym. Zij hebben het afgelopen jaar goede prestaties geleverd op de wedstrijden in de regio en lieten daar nu een aantal oefeningen van zien. Alle nummers één, twee en drie ontvingen een welverdiende gouden, zilveren of bronzen plak en de kampioenen keerden huiswaarts met een prachtige beker. Daarnaast kregen alle deelnemers een medaille als aandenken aan deze mooie afsluiting van het gymseizoen, dat zorgde voor vele blijde gezichten! Vios Gym is volop in ontwikkeling: er zijn vele nieuwe initiatieven (cursus ‘in Balans’, ‘Nijntje Beweegt’ op de Sterrenboog), er is een nieuw logo en een kledingfonds is in oprichting. Deze ochtend werd bekend gemaakt dat dit kledingfonds gesponsord gaat worden door MARBOMA. Door hun bijdrage kan Vios gym-leden en (hulp)leiding het komende seizoen in het nieuw steken(voorzien van het nieuwe logo, in vernieuwende clubkleuren). Het zal nog even duren voordat alles is uitgezocht, gepast en geleverd, maar de eerste ontwerpen beloven veel goeds! MARBOMA bedankt! V.I.O.S.-Wijzer 7


Facebook Heb je Facebook…. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum. Viola te Veluwe houdt facebook bij. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

Start nieuwe seizoen De vakantie zit er al weer bijna op. Hoog tijd om de conditie op peil te brengen en de extra ‘vakantie kilo’s’ er weer af te krijgen. Om weer optimaal te kunnen shinen tijdens de wedstrijden in het VIOS tenue starten we op donderdag 24 augustus om 20.00 uur met trainen. Het wedstrijdschema voor dit seizoen is nog niet bekend, maar deze zal binnenkort te zien zijn op de site van NHV: www.handbal.nl. Houd deze dus in de gaten! Vanaf eind september zullen de wedstrijden weer starten. De thuiswedstrijden worden altijd gespeeld op zondag om 12 uur. We zien jullie graag in de Sonders! We wensen iedereen een sportief en vooral plezierig handbalseizoen toe!

8 V.I.O.S.-Wijzer


Geen kwartfinale voor tafeltennissers van VIOS 1 De tafeltennisspelers van VIOS 1 leverden een knappe prestatie door de laatste 16 in het Wiltschutbekertoernooi te bereiken. Meer zat er helaas niet in. Het team verloor in de achtste finale van TCB uit Beuningen. Vios 1 wist de achtste finale te bereiken door een knappe overwinning op GTTC uit Groesbeek. De spelers van GTTC hadden respectievelijk een H, I en een C licentie. In het Wiltschut-bekertoernooi moeten spelers met een hogere licentie altijd een voorsprong geven aan hun zwakkere tegenstanders. Door dit handicapsysteem maken alle spelers en alle teams evenveel kans op een overwinning. Het is bovendien wel eens leuk om tegenover spelers te staan die op een ander niveau uitkomen. Sterke spelers staan voor een uitdaging om een achterstand weg te werken, terwijl de zwakkere tegenstanders hun uiterste best doen om de voorsprong vast te houden tot de benodigde 11 punten zijn bereikt (of meer, want je wint pas met twee punten voorsprong). Tegen GTTC wist VIOS 1 met 7-2 te winnen. De GTTC-speler met een C-licentie, Bart Klabbers, won ĂŠĂŠn wedsrtijd waarin hij 5 punten voor moest geven aan Martijn Koster. Tegen Wim Holt en Paul Bergervoet was hij niet in staat om de achterstand weg te werken. Namens de tegenstanders wist alleen Wim Janssen nog een punt binnen te halen. De overige partijen werden door de mannen uit Beltrum gewonnen en daaarmee behoorde VIOS 1 tot de laatste 16 teams die kans maakten op de winst van de Wiltschutbeker. De week erop nam VIOS 1 het in de achtste finales in Arnhem op tegen TCB uit Beuningen. De avond begon veelbelovend met overwinningen van Paul Bergervoet en Wim Holt, maar de tegenstander trok de stand weer snel gelijk. Nadat Paul met zijn tweede overwinning de stand opnieuw in evenwicht had gebracht (3-3), gingen helaas de laatste drie punten naar de tegenstanders. Eindstand 3-6 voor de mannen uit Beuningen. Daarmee kwam het bekeravontuur van VIOS 1 in 2017 tot een einde. Volgend jaar wordt er zeker weer deelgenomen, want behalve een sportieve strijd vormt het toernooi een mooie overbrugging van de periode na de voorjaarscompetitie tot aan de zomervakantie.

V.I.O.S.-Wijzer 9


10

V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 11


Gewest Oost Op zondag 11 juni waren we wederom te gast bij TTV Bekveld voor het 5e toernooi van Gewest Oost. Het 680kg team kon die dag niet imponeren. Het wilde maar niet opgang komen. Ze werden gedeeld vijfde met TTV Oele/Koapman. Het 640kg team kon redelijk goed meekomen. Heure en Eibergen waren te sterk, maar de andere teams waren aan elkaar gewaagd. Gedeeld derde in het dagklassement. Het JeugdA team ging gewoon op dezelfde voet verder als de vorige toernooien. Ze zijn een goede middenmoter en zesde in het dagklassement. Het JeugdB team kwam gewicht en kracht tekort, maar desondanks werd er met veel enthousiasme gestreden. Ze werden negende in het dagklassement. NK TOUWTREKKEN Op 17 en 18 juni werd het NK Touwtrekken gehouden. De organisatie was in handen van TTV Hagmöll. De Bisons deden mee met een Jeugdteam een 680kg en een 640kg team. Het Jeugdteam kwam zaterdag aan de start met een vernieuwde jonge ploeg. Er was één poule met 11 teams. Zaak was om bij de eerste vier te eindigen om zo de halve finales te bereiken. Gaandeweg de poulewedstrijden werd duidelijk dat een plaats bij de bovenste vier er niet in zat. Voor de top kwamen ze kracht te kort, desalniettemin werd er gestreden voor iedere punt. Het team eindigde op plaats zes in de poule. 1e werd Veense Boys, 2e Vriezenveen, 3e Bekveld. Ook het 680kg team is verjongd. Ook voor hen gold, eerst zien om bij de beste vier te komen. Het team kwam goed uit de startblokken. Het venijn zat in de staart van de poulewedstrijden. Desondanks wist men derde in de poule te worden. Het team was door naar de halve finale tegen Eibergen. Deze werd verloren. De strijd om het Brons ging tegen TTV Vorden. In de poule was hiervan gewonnen, maar nu werd de wedstrijd verloren. Een vierde plek voor de Bisons. 1e werd TTV Heure, 2e TTV Eibergen, 3e TTV Vorden. Zondag was het de beurt aan het 640kg team. Zoals alle teams van de Bisons, was ook dit team verjongd. 12 V.I.O.S.-Wijzer


Ook in de 640kg gold, zorgen dat je bij de eerste vier in de poule komt om door te kunnen gaan naar de halve finales. Ook dit team kwam goed voor de dag en draaide eigenlijk boven verwachting. Als de poulewedstrijden zijn afgelopen, staan ze op een keurige tweede plaats in de poule. De halve finale is tegen OKIA, in de poule werd het een gelijkspel, maar de Bisons beginnen steeds beter te trekken en winnen de wedstrijd tegen OKIA. Ze zijn door naar de finale, hierin moeten ze tegen de Valleitrekkers. Het wordt een zware wedstrijd voor beiden, maar uiteindelijk wint Valleitrekkers. 1e werd Valleitrekkers, 2e TTV Bison, 3e TTV Eibergen. Internationaal Toernooi Zwitserland In het weekend van 24 en 25 juni hield TTV Engelberg een internationaal toernooi. Ook de Bisons waren er aanwezig. Zaterdags werd meegedaan in de 680kg klasse, zondags in de 640kg klasse. Het 680kg team kwam goed voor de dag. Wil het in de competitie soms niet vlotten, in Zwitserland ging het goed. Men zat in een poule met 9 teams. Alleen Engelberg en Fam. Janssen (BelgiĂŤ) waren te sterk. Tegen Allgau Power Zell een gelijkspel en de overige partijen werden gewonnen. Een prima prestatie, alleen niet genoeg om door te gaan naar de halve finales. Op zondag kwam het 640kg team ook goed voor de dag. Ze zaten in een poule met zeven teams. Engelberg was een maatje te groot en ook van Luthern werd verloren. De overige wedstrijden werden gewonnen. En ook hier werden de Bisons derde in de poule. De Bisons kunnen tevreden terugkijken op het toernooi in Zwitserland en blijven ze in de buurt van de topteams. BBQ De BBQ werd dit jaar gehouden op zondag 2 juli bij ons clubgebouw. Het was er weer gezellig druk en de organisatie had leuke activiteiten voor ons in petto, waaronder Stef-stuntpiloot, kruiwagenrace en voetbal katapult. Natuurlijk ontbrak het ook niet aan een natje en droogje. Een prachtige zondag! Gewest Oost Zondag 9 juli werd het zesde toernooi gehouden van Gewest Oost. We waren te gast bij TTV Koapman in Tilligte. Het viel de senioren niet mee de draad weer op te pakken na de drukke maand juni. Mede door de vele wisselingen in de teams kon men geen potten breken. Beide teams wisten geen wedstrijden te winnen. Het JeugdA team had geen last van de zomerdip en presteerde goed net als V.I.O.S.-Wijzer 13


andere keren, vijfde in het dagklassement. Het JeugdB team had er wat meer moeite mee deze zondag en eindigden in de onderste regionen van het dagklassement. Tijs te Woerd en Vincent Ribbers deden mee met TTV Olden Eibergen in de 720kg klasse. Zij werden gedeeld vijfde in het dagklassement. World Games Van 20 t/m 30 juli werden de World Games gehouden in Polen. Ook touwtrekken is één van de sporten die worden beoefend op de World Games. Voor een touwtrekker is dit het hoogst haalbare in de touwtreksport. De World Games zijn de Olympische Spelen voor niet Olympische sporten. Teun Huirne van de Bisons deed mee in het Nationale 640kg team. De zes beste landen van de wereld mogen hier aan meedoen. Teun en zijn team konden geen medaille in de wacht slepen, maar meedoen op de World Games is voor weinig touwtrekkers weggelegd. Op zichzelf is dat al een felicitatie waard.

VIOS VOETBAL

Van de voorzitter, Bijna uit de zomermodus Het was vaak rustig op ‘de Sonders’ deze zomer. Toch trof ik met enige regelmaat mensen op ons sportpark. De Ondergrondse ging gewoon door met de onderhoudsklussen en natuurlijk trainden de pupillen tot bijna de zomervakantie door. Emiel Koster ging iedere zaterdagmorgen vrolijk door met zijn lopersgroep. Veel Beltrumse jeugd, en niet alleen voetballeden, maakten volop gebruik van het kunstgrasveld. Natuurlijk was het de zomer van het EK-vrouwenvoetbal in Nederland. Wat kon ik genieten van app-jes, met foto’s van weer Beltrumse jongens en meisjes die de landen mochten vergezellen bij de opkomst en volksliederen in de rijk gevulde stadions. Meisjes- en vrouwenvoetbal is hot en een echte sport in deze moderne tijd, waar juist het buitenspelen als zo belangrijk wordt ervaren. De nieuwe opvatting is dat er geen verschil meer mag zijn in de sportbeleving tussen jongens en meiden. Moderne ouders stimuleren dit.

14 V.I.O.S.-Wijzer


Inmiddels zijn de competitie-indelingen bekend. Het blijft natuurlijk koffiedikkijken, maar voor de hoofdmacht lijken vele seinen op groen te staan. Andere jaren werden in de eerste wedstrijden teveel punten verloren. Als in het begin van de competitie wel wordt gewonnen, kan het team ver gaan reiken. Heren 2 speelt in een competitie met clubs die je in een hogere klasse zou verwachten. Nu het team verjongd is, zie ik juist hier de mogelijkheden voor een soepel klassebehoud. Bij vrouwen 1 komt het aan op teamwork. Dit elftal is net gepromoveerd en dat betekent eerst wennen aan een hoger niveau. Door veerkracht te tonen, ben ik van overtuigd dat handhaving en waarschijnlijk zelfs meer tot de mogelijkheden behoort. Van de overige teams zijn de indelingen nog niet definitief. Onlangs mocht ik aanschuiven in een forum over de toekomst van de sportverenigingen in samenhang met de Achterhoekse samenleving. Dit in het kader van het succesproject ‘Scholder an Scholder’. Het VIOS-beleid in relatie tot de dorpsontwikkeling wordt geprezen. Ambities, realisme en plezier zijn kernwaarden die wij klaarblijkelijk prima ten uitvoer brengen met onze open-club-houding. Met het oog op alle demografische en sociale ontwikkelingen hebben we een voorsprong. Toch mogen we niet stil blijven staan. Prijzen winnen of nominaties hiervoor zijn leuk, maar we moeten door. Sportverenigingen blijven voor de sociale cohesie een belangrijk instrument en bevordert de solidariteit binnen de samenleving. Overigens gaat ‘Scholder an Scholder’ nu wederom door met het samenwerkingsverband van de acht Achterhoekse gemeenten, maar nu in de 2.0 versie als “Achterhoek in Beweging”. Achter de schermen werken wij door om voor Beltrum nog meer synergie-voordelen te behalen. Sinds twee jaar spreken we vaker met de survivalvereniging van Beltrum. De komende tijd zullen we hen nog wat vaker gaan zien. We blijven zoeken naar de beste toekomstbestendige oplossing voor Beltrum. Gezien alle constructieve houdingen, zullen we die zeker gaan vinden. Een nieuw seizoen begint. Het uitbrengen van ons magazine was het eigenlijke startschot. Deze “glossy” zag er weer prima uit. Een echt visitekaartje voor onze gehele club. Graag wil ik de complimenten overbrengen richting het redactie-team. Vele uitermate positieve reacties ontvangen van zowel in- als extern onze club. Top! Al snel zullen de diverse trainingen opgestart worden. Door de latere V.I.O.S.-Wijzer 15


seizoenstart kan er eindelijk gewoon na de bouwvak begonnen worden. In dit opzicht is de eerste winst van dit seizoen al behaald. Welke rol je bij VIOS dit seizoen ook inneemt; iedereen veel plezier en succes gewenst! Theo Helmers

Promotor meisjesvoetbal Jan Elshof ontvangt eerste VIOS-magazine Beltrum- Ter voorbereiding op het komende voetbalseizoen heeft VIOS voetbal weer haar jaarlijkse voetbalmagazine uitgebracht. Dit jaar werd het eerste exemplaar door redactrice Monique Rooks overhandigd aan de oprichter van het jubilerende vrouwentak Jan Elshof. Dit jaar viert VIOS voetbal haar 85-jarig bestaan en de damestak haar 45e levensjaar. Glunderend van oor tot oor bladerde Jan Elshof (88) op de Hassinkhof direct in het magazine. Tot zijn grote genoegen waren vele foto’s van succesvolle meisjesteams afgebeeld. Wel vroeg Jan aan Monique of ze alle meisjes die tussen de jongens voetballen wilde aanvinken. “Met al die namen van rechtervoort wet ik hoast neet mear of ut um een jonge of een dearne geet.” Als het magazine openvalt bij de foto van de drie talentvolle meidentweelingen, lacht Jan nog breder. “Mooi, hè!”

2017-VIOS magazine

Het 48 pagina’s fullcolour magazine lijkt meer op een glossy, dan een verenigingsgids. Alle teams komen aan bod. Hoffotograaf Marco Heutinck heeft ruim 60 foto’s aangeleverd en dit geeft een mooie impressie van de 16

V.I.O.S.-Wijzer


club. Monique Rooks vertelt, “Daar waar andere verenigingen zich slechts beperken tot de selectieteams, kiezen wij voor een doorkijk in de gehele vereniging. Van jongste jeugd tot de veteranen van VIOS 9. Een amateurclub is veel meer dan enkele selecties.” Zo is er het verhaal van vrouwen-1-leider Rick van der Steen die als kunstenaar Beltrum verkoos boven Amsterdam en een reportage over Annie Pasman die ieder weekend in alle vroegte achter de bar staat. Ook mooi is de optekening van Benny Krabbenborg die de vrolijke afstraffing uit 2002 van VIOS 7 beschrijft. Dit in een heuse interland in en tegen Polen. Maar ook het team, vrijwilliger en topscorer van het jaar komen aan het woord. Ook mooi is het verhaal van Dennis van VIOS 8, die zijn clubliefde liet vertalen in een echte VIOS-tattoo. Waarschijnlijk uniek in de regio! Huub Scharenborg onderstreept de kracht van het Beltrumse samenwerken. Zo zijn er nog meer interessante items. Het magazine kent een oplage van 1000 stuks en valt/viel bij alle voetbalgezinnen en sponsoren op de deurmat. Niet leden kunnen gratis een exemplaar verkrijgen in de kantine. Van de tijdelijke standaard nabij de entree van de Sonders is volop gebruik gemaakt, vele magazines werden door niet voetballers direct in de eerste week al opgehaald. Via www. viosbeltrum.nl is een privacy bestendige uitgave te downloaden. Jeugdspelers VIOS Beltrum lopen mee als player-escort bij EK vrouwenvoetbal Tijdens het EK vrouwenvoetbal (Weuro 2017) hebben wij aan de hand mee gelopen het veld op bij de wedstrijd IJsland – Zwitserland in Doetinchem. We werden opgehaald door een echte Weuro- auto. Om 14.00 uur moesten we ons verzamelen bij SVDW, dat achter stadion de Vijverberg ligt. Toen moesten we naar het stadion lopen en daar hebben we eerst 3x geoefend, nadat een official van de UEFA ons had uitgelegd wat we wel en vooral ook niet mochten doen. Toen gingen we terug naar SVDW en daar kregen we een luchpakket. We gingen toen omkleden: we kregen een Adidas-setje met geel shirt, rode broek en rood met gele sokken die we mochten houden en toen mochten we niet meer eten, drinken en spelen, omdat we schoon moesten blijven. Daarna liepen we weer naar het stadion, dat al behoorlijk gevuld was met wel 3000 IJslandsupporters (van de in totaal 300.000 IJslanders die er zijn!), 1000 Nederlanders en nog een paar Zwitsersen. Toen moesten we in de gang voor het veld staan en kwamen de speelsters naast ons staan. We mochten niks tegen hun zeggen, omdat ze heel geconcentreerd konden zijn. Toch zeiden de meeste speelsters wel iets tegen ons in het Engels. En toen mochten we aan de hand van de IJslandse dames \ V.I.O.S.-Wijzer 17


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum dvies Telefoon (0544) 48 15 75 a n e g Gede info@rateringinstallatie.nl hap! c s n a m www.rateringinstallatie.nl en vak

18 V.I.O.S.-Wijzer


2017-Weuro jeugdleden VIOS het veld op lopen! De camera van Eurosport kwam vlak voor ons langs lopen (ongeveer 1 meter) en we moesten zo stil mogelijk blijven staan met onze handen op de rug tijdens het hele volkslied en die duurde best lang. Daarna renden we in één rij het veld weer af en mochten we op de tribune de wedstrijd gaan kijken. Wij waren natuurlijk voor IJsland, want die supporters gingen ook nog de ‘hakka’ doen tijdens de wedstrijd. Helaas verloren ze met 2-1 van Zwitserland, maar na de wedstrijd gingen de speelsters ook nog de ‘hakka’ op het veld doen. Dat was heel gaaf om te zien. Daarna zijn we ook nog op de foto geweest met een paar speelsters van Zwitserland en IJsland. We vonden het alle 5 heel erg leuk om mee te maken! Groetjes, Noud Kleijn, Diede en Jikke Huinink, Sven en Karlijn Heutinck. Vake bu-j te bange! Nieuw seizoen, nieuwe kansen! Een nieuw voetbalseizoen staat voor de deur. De eerste aanzet; ons nieuwe voetbalmagazine, was in ieder geval al perfect hetgeen zeker een compliment is voor de redactie. Als ‘Jeugdcommissie is de vraag of we de juiste keuzes hebben gemaakt. Elftallen zijn gevormd en ingeschreven. Zoals ieder jaar moesten er bij het kader vacatures worden ingevuld. Iets V.I.O.S.-Wijzer 19


wat veel tijd vraagt en door de bestuursleden op de achtergrond wordt gedaan. Helaas hadden we toch nog een te late afmelding, ondanks persoonlijke bezoeken in maart. Jammer, want het betekent extra werk om de elftallen toch de kansen te bieden die we voor ogen hadden. Er kunnen altijd redenen zijn waardoor één en ander anders is dan verwacht. Voor ons als jeugdcommissie is de vraag wat maakt dat dit gebeurt een reden voor navraag. Echter we zijn er klaar voor en nieuwsgierigheid voert de boventoon. Zo hebben we bij de JO 19 een fors kader. Een bewuste keuze om te kijken hoe we de verbinding kunnen maken richting de senioren. Het is mooi dat het kader bestaat uit mannen van het 1e elftal die in deze hun verantwoording pakken. Het talentvolle team MO 17 wordt dit jaar MO19. Velen hadden nog bij MO 17 mogen voetballen. Gezien hun talent, is de uitdaging om tegen oudere meiden te voetballen, een manier om hun ontwikkeling een vervolg te geven. Gaat de JO 17 - 1 en JO 15 - 1 verder met het ontwikkelen van hun talent? En zien we vooruitgang bij de JO 17 - 2 nu er het afgelopen jaar (en dit jaar) door geschoold kader extra aandacht is besteed? Nieuwsgierig hoe het gaat met de JO 15 -2 die voor een belangrijk deel bestaat uit meisjes die in ieder geval voor 100% ervoor gaan. En hebben aangegeven dat ze de jongens een “poepie” zullen laten ruiken. Het kader bij dit team zal dit zeker op de juiste manier begeleiden. Benieuwd hoe het gaat bij de JO 13 en JO 11, teams met voetbaltalent. Bij beide leeftijdsgroepen heeft de ‘Jeugdcommissie mee-beslist bij de samenstelling van de teams. Om zo iedereen te ontwikkelen, vanuit de “zaagtandmethode” gedachte, waarbij het beleidsplan 2015 -2018 uitgangspunt is. Maar ook om in te spelen op de ontwikkelingen die er aan komen vanuit de KNVB. Immers bij de JO 9 zal er dit seizoen sprake zijn van de nieuwe opzet van het pupillen voetbal. (Volgend seizoen bij de JO 11 en 13!) De werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen, heeft haar opdracht afgesloten. Alles is gereed voor het nieuwe seizoen. Het kader staat met ouders die vaak op ons verzoek zijn doorgegaan gezien de verandering. Wat de gevolgen van het nieuwe pupillen voetbal op langere termijn zijn, is de vraag. Als VIOS zijn we soms te klein voor het tafellaken maar te groot voor het servet. Wat doen we met onze talenten? Zetten we ze eerder door naar een oudere leeftijdsgroep? En wat betekent dat voor anderen die minder getalenteerd zijn? Want zij zijn net zo belangrijk in een team omdat ze ook kwaliteiten meebrengen! Belangrijkste is voor beide groepen in ieder geval plezier!! Omdat dan de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling als voetballer en persoon is gewaarborgd. De rol van de technische commissie 20 V.I.O.S.-Wijzer


zal actief moeten zijn om ons van adviezen te voorzien. Door te kijken bij wedstrijden, trainingen en mee te denken. Persoonlijk ben ik vooral benieuwd hoe de grotere verenigingen in onze omgeving met de verandering om zullen gaan. Zij hebben door hun ledenbestand de mogelijkheid om binnen een leeftijdsgroep door te selecteren. Ook bij hen zal plezier voorop staan, maar als dit tot gevolg heeft dat de minder getalenteerde voetballers zoals nu worden “gedumpt” in de laagste klasse, zal er scheefgroei ontstaan. Zeker in relatie tot de krimp die er aan komt. Of is het uiteindelijke gevolg van de verandering van de KNVB het scenario wat we jaren geleden hebben gezien bij de buurtsuper? Die werden opgeslokt door de grote supermarkten. Zomaar wat overdenkingen. Ik ben benieuwd of we net als de positieve initiatieven van de laatste jaren, en die in Beltrum plaats vinden, we dit bij VIOS verder kunnen bewerkstelligen. Gekeken naar die laatste jaren heb ik er alle vertrouwen in. Ik wens iedereen een plezierig en donders voetbalseizoen. En sluit af met het motto van de zwarte cross dit jaar: “Vake bu-j te bange!”. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg Even voorstellen. Zoals ieder jaar zijn er bij de jeugd de nodige vacatures. Voor de leden van de jeugdcommissie is er na 1 april, als spelers voor het volgend seizoen bekend zijn, een forse klus om de juiste personen te vinden. Ook dit jaar hebben we veel vacatures kunnen invullen en goed om ze voor te stellen. Dominique Abbink. Gaat de MO 19 trainen. Voetbalt zelf in dames 1 en heeft door haar achtergrond de kennis en kunde om dit team samen met Heleen en Janneke verder te laten groeien. Ian Groot Zevert, Bart Wildenborg en Tjerk Haarlink. Mannen met het hart op de juiste plaats, met kennis doordat ze zelf op niveau voetballen, gaan de JO 13 versterken door trainingen te verzorgen. Diede Hanselman en Anne Geessinck. Twee jonge meiden die dit jaar de stap naar de senioren met gemak gaan maken. Samen vullen ze een vacature in bij de circuittraining. Roy Wilderink. Die definitief, nu Susanne Horstman (even?) stopt, wederom V.I.O.S.-Wijzer 21


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

22 V.I.O.S.-Wijzer


de JO 9 onder zijn hoede neemt na een succesvolle 2e seizoenshelft afgelopen seizoen. Manfred Graven, Ewald Wolterinck en Boet Leemreize. Een sterke groep vanuit de 1e selectie die de JO19 onder handen gaat nemen om talent verder te ontwikkelen richting de senioren. Daarnaast de ouders bij onze jongste jeugd. Allemaal mensen die betrokkenheid tonen door zich te willen inzetten voor de club. Erik Branten, Ronald van Hal, Bart Ribbers, Patrick Ballast, Ronnie en Chantal Heutinck, Anthony Kleijn en Gerdien Lankveld. U ziet er is weer hard gewerkt achter de schermen en we zijn er bijna. We missen nog een trainer bij de JO 17-2 voor één avond. De begeleiding op zaterdag is ingevuld. En er zijn nog enkele vacatures bij de circuittraining. Eén die kan worden ingevuld door een dame en twee bij de heren. Degene die ons mooie magazine heeft gelezen, en de namen hierboven, zal opvallen dat de lagere elftallen nog beter vertegenwoordigd kunnen worden. Een oproep aan hen door deel te zijn van ons geweldig kader. Neem daarvoor contact op met één van de leden van de jeugdcommissie. Met de VTON kan iedereen een training geven. Bij de circuittraining is de leiding in handen van Jos Porskamp en wordt je door hem ondersteund. Dus dat kan een ieder. Schroom niet en …………. geen tijd is geen prioriteit! Iedereen die een bijdrage levert, zeker ook degene die al (soms) jaren ons helpt. Dank en veel plezier komend seizoen. De jeugdcommissie. Aanpassingen website Sinds 2013 is onze huidige website in de lucht. Deze was nog niet responsive, past zich niet aan mobiele apparaten als telefoons en tablets. Reden om de website verder aan te passen. Binnenkort zal de nieuwe website geactiveerd worden. Seniorenteams achter de bar Een leuke uitdaging voor al onze seniorenteams dit seizoen. De kantine is natuurlijk van ons allen. Om dit kracht bij te zetten draaien we rollen om. Van voor naar achter de bar. Alle seniorenteams verzorgen op één zondag alle kantinediensten. Dit zal gekoppeld worden aan een dag dat V.I.O.S.-Wijzer 23


men thuis speelt. Roep de hulp in van jullie partners. We doen een beroep op jullie creativiteit. Het gaat zeker lukken! Inroostering volgt als het voetbalprogramma bekend is. Organisatietalentontwikkeling hoog op de agenda De commissies en het bestuur zijn momenteel mooi ingevuld. Toch kijken we naar stiekem naar de bemensing voor de langere termijn. In het begin van het nieuwe seizoen willen we al in gesprek met de bestuurders van morgen. Nu al in gesprek gaan, betekent dat we nu al de koers kunnen aanpassen voor de volgende bestuurders. Interesse? theohelmers@gmail.com Begrijp het vrijblijvende karakter. Wij maken van besturen geen last, maar juist een lust! Gegevens Magazine onjuist? Met de samenstelling van de het VIOS magazine 2017-2018 is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan het zijn dat email-adressen, telefoonnummers of andere zaken achterhaald zijn of onjuist weergegeven. Zouden jullie de wijzigingen willen doorgeven aan ivospilman@hotmail. com? Dan kan Ivo de administratie actueel houden. Alvast dank voor de medewerking! Voetbalkoks voor de Flierefluiters. In de eerste week van de zomervakantie waren bijna tachtig kinderen (7 t/ m12 jaar) op het jaarlijkse zomerkamp van de Flierefluiters. Onder fraaie weersomstandigheden is er door de 19 vrouw/man koppige vrijwillige leiding een prachtig programma neergezet. Op het kamp in Aalten waren weer tal van VIOS-leden van de partij. Dagelijks waren er Beltrumse gastkoks die de voor de maaltijd zorgden. Op de tweede dag was het de beurt aan onze beide (jeugd-)voorzitters, die een heerlijke andijvie-zomerstamppot bereidden.

2017-flierefluiters

24 V.I.O.S.-Wijzer


Benny Krabbenborg straalt, “Wij koken al enkele jaren en het is ieder jaar een feest, bovendien onderstrepen wij hiermee onze prima samenwerking met het SJB. Trouwens de Beltrumse kinderen zijn nog goed in orde; de dertig kilo aardappelen waren zo op!” Het was een fantastische week! Ledenvergadering maandag 25 september Meepraten over jouw club? Kom naar de ledenvergadering op maandag 25 september 20.00 uur bij Spilman. De opzet van de vergadering is de laatste jaren veranderd. Niet saai, maar lekker interactief! We zien jullie graag!

Hallo allemaal, De vakantie zit er voor de meesten alweer op. Dit betekent dat het nieuwe volleybalseizoen alweer bijna van start gaat. De trainingen starten in de week van 21 augustus. Inmiddels staat ook het voorlopige wedstrijdschema online op de site van de Nevobo. In de vorige Vioswijzer stond vermeld dat we nog op zoek waren naar vrijwilligers die de technische commissie wilden versterken. Inmiddels kunnen we mededelen dat Marloes Ribbers en Lieke Papen in de technische commissie gaan plaatsnemen. Hartstikke fijn! De damesrecreanten hebben er aankomend seizoen een nieuwe trainer bij. Gemma Lepping zal samen met Anja Klein Nijenhuis de trainingen gaan verzorgen. Ook hier zijn we erg blij mee! Wij zijn nog wel opzoek naar iemand die de nettenverhuur en/of de opslag hiervan voor zijn/haar rekening wil nemen. De nettenverhuur bestaat met name uit het maken van afspraken met huurders, controleren van de netten en de opslag ervan. Mocht je interesse hebben dan vragen we je om contact op te nemen met één van de bestuursleden.

V.I.O.S.-Wijzer 25


Trainingsdagen-/tijden seizoen 2017-2018 Dag Maandag

Dinsdag

Woensdag

Veld

Tijd

Team

Trainer

1

18.30 – 20.00

CMV 4

Irma Klein Tuente

1

20.00 – 21.30

Dames Recreanten

Anja Klein Nijenhuis/ Gemma Lepping

2

16.00 – 17.30

CMV 5/6

Henri Geerdink

2

17.30 – 19.00

Meisjes C2

Henri Geerdink

2

19.00 – 20.30

Dames 1

Gerrit Harmsen

2

20.30 – 22.00

Heren Recreanten

Huub Klein Gunnewiek

3

17.45 – 19.15

Meisjes B1

Leonne Overkamp

1

19.30 – 21.00

Dames 3

Anja Klein Nijenhuis

2

18.30 – 20.00

Meisjes C1/C2

Juliet Klein Willink

3

18.30 – 20.00

Dames 4

Carlo Schutten

3

20.00 – 21.30

Heren 1

Carlo Schutten

1

16.00 – 17.30

CMV 5/6

Henri Geerdink

2

18.30 – 20.00

Meisjes C1

Loreen Groot Zevert/ Lieke Papen

2

20.00 – 22.00

Dames 1

Gerrit Harmsen

3

17.15 – 18.30

CMV 1-3

Rina Hoitink

3

19.00 – 20.30

Dames 2

Klasien Groot Zevert

Donderdag 1

18.30 – 20.00

Dames 4

Carlo Schutten

2

18.30 – 20.00

Meisjes B1

Leonne Overkamp

Beachvolleyballen Tijdens de zomerperiode is er door enkele seniorenleden nog steeds fanatiek gevolleybald op het beachvolleybalveld. Wij vragen ieder die heeft gebeachvolleybald een vrijwillige bijdrage over te maken.

26 V.I.O.S.-Wijzer


Het rekeningnummer waar de bijdrage naar overgemaakt kan worden zal geplaatst worden op de beachvolleybal WhatsAppgroep.

Ik pass de bal. . . Hallo, Ik ben Tessa te Koppele en ik woon in Veur-Beltrum aan de Frankweg 8. Ik ben zeven jaar en zit op de St. Willibrordusschool. Ik ga na de vakantie naar groep 5 met een paar andere meiden van de volleybal. Ik hou heel erg veel van mijn ouders Laurens en Ellie en meestal ook wel van mijn zus Steffi. Die plaagt mij af en toe, of was het toch andersom. Ik woon op een boerderij met super veel konijnen, af en toe geef ik ze zelfs een naam Mijn lievelingsdieren zijn: een paard, een hond en een kat. Ik rijd thuis op onze pony Bikkel en af en toe op Nellie en Melanie en dat vind ik erg leuk. Ik hou ook heel erg veel van volleybal en kreeg de bal gepassed van Guusje Groot Zevert. Goede bal zeg! Ik heb veel moeite moeten doen om hem te vangen. Bij deze dus bedankt. Op woensdagavond trainen we altijd. Daar hebben we veel lol. Ik heb erg veel zin in het nieuwe jaar en vooral in de wedstrijdjes . Nu pass ik de bal door naar Wietske te Braak. Doei en leuk dat jullie mijn verhaaltje hebben gelezen .

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 12 september

- start cursus In Balans

Vios handbal 24 augustus

- Eerste training nieuwe seizoen

Vios tafeltennis 21 augustus

- Eerste trainingsavond voor komend seizoen

Vios touwtrek 25/27 augustus: 3 september

- GENSB Internationaal Jeugdtoernooi, België - Comp. Gewest Oost te Vorden

Vios voetbal 14 augustus 11 september 25 september

- Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. - Ledenvergadering v.v. V.I.O.S. B. (20.00-22.00 uur), ‘Spilman’

Vios volleybal Week van 21 augustus start trainingen

28

V.I.O.S.-Wijzer