Vioswijzer 2017 06 juni

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 8 juni 2017

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord

Juni 2017 ’t Zit er weer op! Zo kunnen de meeste takken binnen onze federatie zeggen ter afsluiting van het seizoen 2016-2017. Natuurlijk met als uitzondering onze touwtrekvereniging De Bisons, die op eigenlijk nog het grootste deel van hun competitie nog voor de boeg hebben. Succesvol het seizoen afgesloten? Of niet? Soms is die vraag helemaal niet aan de orde of van belang. Als je met genoegen terug kunt kijken, dan mag je eigenlijk al spreken van een succesvol seizoen. Met een voldaan en goed gevoel terugkijken op een sportieve periode, is eigenlijk waar het om gaat. En als je dan ook nog enig succes hebt behaald wat rangorde betreft, dan is het toch helemaal perfect. In Beltrum kunnen we op veel zaken met een goed gevoel terugkijken en/of naar uitzien. We denken bijvoorbeeld aan de realisering van onze cooperatie de Zonders die binnenkort daadwerkelijk tot uitvoer van de zonnedaken kunnen overgaan. Laat Trump het klimaatakkoord dan maar opzeggen: wij leveren in ieder geval onze bijdrage. Ook de traditionele Pinksterfietstocht heeft weer veel Beltrummers een prettige middag bezorgd. En zo zijn er natuurlijk veel voorbeelden van de initiatieven die leven in onze dorpsgemeenschap. Dat we dit nog lang zo kunnen volhouden! En natuurlijk allemaal een goede vakantieperiode! Martin Bouwmeesters P.S. Gerarduskalender: Heeft Margriet (10 juni geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn!

V.I.O.S.-Wijzer 1


Centrale

Rooster kantine “de Spilsoos” Vanaf half juni is de kantine alleen nog maar geopend op de maandag- en woensdagavond. De vrijwilligers hebben inmiddels het rooster ontvangen. Indien de kantine op een ander moment geopend moet zijn in verband met een activiteit, dan graag contact opnemen met Paul Hemmink. Vios Wijzer vakantie Op dit moment zijn er al veel groepen/teams gestopt met de trainingen en/of lessen. Een aantal gaat nog even door. In de maand juli zal er geen Vioswijzer verschijnen. De eerstvolgende Vioswijzer verschijnt rond 12 augustus. Net voor het begin van het nieuwe seizoen. We wensen iedereen, ondanks dat het voor een groot aantal leden nog even duurt, een fijne vakantie toe! Vakantie Sporthal “de Sonders” De sporthal is gesloten van zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus. Elke groep kan zelf bepalen wanneer de trainingen weer hervat worden. Vacaturecommissie op zoek naar secretaris Sportcentrale VIOS Vorig jaar heeft de huidige secretaris van Sportcentrale VIOS Sander Esselink aangegeven dat hij in het voorjaar van 2018 wil stoppen met deze functie. Op dat moment is hij periodiek aftredend en wil niet nogmaals voor 3 jaar deze functie op zich nemen. Uiteraard hebben we begrip voor zijn keuze. Elk jaar wordt er binnen de Sportcentrale VIOS een vacaturecommissie benoemd die de kar gaat trekken voor het eventueel vinden van een nieuw bestuurslid. Dit jaar zijn dat Vincent Ribbers (touwtrek) en Walter Rouwhorst (tafeltennis). Uiteraard staan ze open voor namen van geschikte kandidaten zodat ze contact op kunnen nemen met de voorgedragen personen. Dus weet je iemand die dit mogelijk zou willen doen of mogelijk heb je zelf 2 V.I.O.S.-Wijzer


interesse dan horen de heren dat graag (sportcentralevios@gmail.com). Wat houdt de functie in grote lijn in? Het bestuur, waarin elke tak van sport vertegenwoordigt is, en het dagelijks bestuur vergadert totaal 8 keer per jaar. De secretaris maakt de agenda en maakt een verslag van de vergadering. Daarnaast is o.a. het reilen en zeilen van de kantine (op de achtergrond) en contact met de coördinatoren (dagelijkse gang van zaken) van de kantine een taak. Ook voor Vios geldt: met mekare, veur mekare! Terug in de tijd (juni 1992) • Afdeling gymnastiek viert haar 40-jarig jubileum met een receptie, een jubileumuitvoering in de sporthal. Op de laatste dag is er een eucharistieviering met als thema: “ik en de ander”. Later is er nog een feestmiddag voor de jeugd en een feestavond voor de overige leden. • Door promotie van Grol gaat de derby in de 4e klasse KNVB tegen VIOS voorlopig in de ijskast. Uit de oude doos (juni 1967) • Het kleedlokaal krijgt een flinke opknapbeurt. • Er wordt een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen de vertegenwoordigde elftallen van Beltrum en Voor-Beltrum. De opbrengst (124 gulden) gaat naar V.V. Chaam. Daar heeft een windhoos het kleedgebouw vernield. • De meisjes van handbal nemen deel aan de avondvierdaagse van Eibergen.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Volleybal: Lars Klein Gunnewiek Lieke Penterman Voetbal: Sietse Franken Wout Stoteler Noud Kleijn Eline Wolterinck Tiem te Morsche Thom Ribbers Kick Papen

V.I.O.S.-Wijzer 3


Bedankt als lid: Gymnastiek: Handbal: Sem Stoverink Merle Klein Breteler Tess Luttikhold Demie Bluemink Fieke Groot Wassink Femke Groot Zevert Touwtrek: Nike Groot Zevert Wouter Hoitink Eva Brethouwer Voetbal: Volleybal: Joyce Klein Gunnewiek Kayleigh Maarse Weinand Stapelbroek Fleur Tuinte Avishek Chauhan Sylke Tuinte Mansseh Chauhan Mies Kok Sara Klein Gunnewiek Loes Geerdinck Lindy Schilderinck Michelle Ratering Daimy Zieverink Denise Ballast Jarno Stapelbroek Marcel van Veen Gijs Schilderinck Jesse Bleumink Chretien Groot Kormelink Jarno Groot Zevert Lisa Stapelbroek Martie Schilderinck Jens Reijerink Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

4 V.I.O.S.-Wijzer


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 4 augustus 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). In de maand juli verschijnt er geen Vioswijzer! Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: j.kleinnijenhuis@hotmail.com

V.I.O.S.-Wijzer 5


Podiumplaatsen op de Finale voor Vios Gym Zaterdag 13 mei was de finale van de 5e divisie in Doetinchem. Vios gym deed hieraan mee met 6 turnsters. Eerst was het de beurt aan Nikki Roerdink, Lynn Hopmans (instap D2) en Femke Roerdink (pupil 2 D2). Deze drie meiden hebben alle drie een mooie wedstrijd geturnd. Bij Nikki werd dit wederom beloond met een eerste plaats. Lynn werd 33e en Femke eindigde op een mooie 28e plaats. Hierna was het de beurt aan Aniek Ballast, Mila ter Meer en Babeth Wildenborg (Jeugd 2). Ook deze meiden wisten een mooie wedstrijd neer te zetten met een tweede plaats voor Aniek, een derde plaats voor Babeth en een vierde plaats voor Mila. Een top dag voor Vios Gym! Ter herinnering: Clubkampioenschappen en demonstraties op 17 juni vanaf 09.30 uur

Op zaterdag 17 juni gaan we het gymseizoen afsluiten met de gebruikelijke clubkampioenschappen. De kinderen zijn hiervoor al flink aan het oefenen en willen graag laten zien wat ze allemaal hebben geleerd en wat ze kunnen op gymgebied. We hopen dat er veel jeugdleden zullen deelnemen zodat we er samen een sportieve wedstrijd van kunnen maken. De selectieleden zullen deze morgen niet deelnemen aan de wedstrijd maar zullen wel demonstreren wat zij hebben geleerd bij de selectie. Ook de meiden van de springgroep zullen een demonstratie geven. En dit jaar zullen ook de peuters van de ouder- en kindgym niet ontbreken!

6 V.I.O.S.-Wijzer


VERDER ZAL ER EEN LOTERIJ PLAATS VINDEN MET MOOIE PRIJZEN!! De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan spelmateriaal voor de jeugd, uw geld word dus goed besteed. Uiteraard zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom om de kinderen aan te komen moedigen. Het beloofd een mooie en gevarieerde ochtend te worden met verschillende sportieve onderdelen. De moeite waard om een kijkje te nemen, wees welkom bij Vios gym!

SUCCESVOLLE AVOND CURSUS ‘IN BALANS’ Op donderdag 1 juni vond de informatiebijeenkomst plaatst betreffende de cursus ‘ in Balans’. Deze cursus is bedoeld voor mensen boven de 60 jaar en richt zich op het voorkomen van valongelukken. Dit doel wordt bereikt door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning. Het is een cursus ontwikkeld door veiligheid.nl en is gebaseerd op krachttraining en Tai Chi. De avond werd goed bezocht en veel van de aanwezigen gaven zich direct op voor de cursus die in het najaar (september, oktober, november) van start gaat. Deze cursus bestaat uit tien lessen en vind plaats in Kulturhus de Wanne, locatie de Kapel. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is nu al duidelijk dat er twee groepen gevormd gaan worden. De eerste groep zal les krijgen van 15.15 uur tot 16.15 uur, de tweede groep het uur daarna. Wij Vios Gym organiseren deze cursus in samenwerking met Kulturhus de Wanne. De lessen worden gegeven door Charles Knobben, fysiotherapeut en ambassadeur van veiligheid.nl. Kelly Bruggink (POH ouderen huisartsenpraktijk Beltrum) was aanwezig deze avond en onderschrijft het belang van de ‘in Balans’ cursus.

V.I.O.S.-Wijzer 7


NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ! Mede door sponsering van Scharenborg Beltrum b.v. en een bijdrage vanuit het Oranjefonds (project: alle jaren tellen) wordt de cursus aangeboden voor 20 euro. Dit is slechts 2 euro per les en inclusief het cursusboek! Er zijn nog een beperkt aantal plekken dus grijp uw kans! Opgeven kan door ons te mailen: info@viosgym.nl of te bellen met 06-30897306.

Op de foto van links naar rechts: Edmund Heutink (Kulturhus de Wanne), Huub Scharenborg (sponsor, Scharenborg Beltrum b.v.), Charles Knobben (docent cursus), Remco Winkelhorst (Vios Gym), Alice Belterman (Vios Gym), Kelly Bruggink (POH ouderen, huisartsenpraktijk Beltrum)

Facebook Heb je Facebook‌. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum. Viola te Veluwe houdt facebook bij. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

8 V.I.O.S.-Wijzer


Het seizoen zit erop! De wedstrijden zijn al even afgelopen, de trainingen zitten erop en de jaarlijkse afsluiting bij Frederik Hendrik is weer gepland! We zijn dit seizoen op de 5e plek geëindigd. We hebben 6 wedstrijden gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 8 verloren. De poule indeling voor komend seizoen is bekend, we komen een aantal nieuwe teams tegen: 1. HV Angeren DS 2 2. Duiven DS 3 3. Erix DS 2 4. Grol H.V. DS 3 5. Ha-STU DS 3 6. HCW DS 2 7. Minerva DS 2 8. OBW DS 5 9. Reflex DS 2 10.Reflex DS 1 11.VIOS DS 1 Zodra de wedstrijden definitief zijn ingepland, verschijnt het wedstrijdschema in de Vioswijzer. Tot slot, wensen we iedereen een hele fijne vakantie! We zien alle dames graag terug op donderdagavond 25 augustus om 20.00 uur in de sporthal, voor de eerste training van het nieuwe seizoen!

V.I.O.S.-Wijzer 9


10 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 11


Goed van start in ‘De Wiltschut’ Afgelopen weken, in aansluiting op de competitie, zijn twee teams van VIOS tafeltennis van start gegaan in het Wiltschutbekertoernooi van 2017. Het toernooi ‘De Wiltschutbeker’, in de volksmond ook wel ‘De Wiltschut’, wordt al vele jaren gespeeld. Het is de organisatie niet bekend wanneer de Wiltschut voor het eerst is gespeeld. Via de oude wisselbeker hebben we wel kunnen achterhalen dat de Wiltschut in elk geval al bestaat sinds 1960, de winnaar toen was ‘Flying Bats’. Het toernooi staat bekend om haar gezelligheid en sportiviteit. Wanneer je deelnemers vraagt waarom zij meedoen met de Wiltschut, dan geeft men aan, dat het leuk is om het seizoen nog wat te verlengen, dat het zo gezellig is en dat je ook eens andere spelers tegenkomt. Aan dit toernooi nemen namelijk hele sterke spelers deel (1e e 2e divisie), maar ook spelers die uitkomen in lagere, regionale klassen. Afhankellijk van je licentie (sterkte) krijgen minder sterke spelers 2 tot maximaal 9 punten voorsprong. De sets gaan tot 11 punten (met 2 punten verschil) dus hele sterke spelers mogen bijna geen punten verspelen. In de eerste ronde worden 3 wedstrijden gespeeld in diverse poules. Daarna volgt het toernooi een knock-out systeem. Zowel het eerste als het tweede tafeltennisteam van VIOS uit Beltrum doen het naar wens in de poulewedstrijden van het Wiltschutbekertoernooi. Beide teams staan op dit moment bovenaan in de poules. VIOS 1 met 12 punten en VIOS 2 met 11 punten. Een verslag van de eerste twee speelronden: VIOS 1 trad in de eerste ronde aan uit tegen Bit.nl 1 uit Ede. Het was met name voor Paul Bergervoet een “testcase”, na zijn operatie. Gelukkig won ook hij, net als teamgenoten Wim Holt en Martijn Koster de nodige partijen om uiteindelijk de overwinning binnen te halen. Van de negen enkelspelen (er wordt bij Wiltschutbeker niet gedubbeld) wist VIOS 1 er vijf te winnen, zodat de wedstrijd met 5 – 4 werd gewonnen. In de tweede ronde moest VIOS 1 het thuis opnemen tegen het team van Grol uit Groenlo. Wim Holt moest zijn meerdere erkennen in Roy Hieltjes. Paul Bergervoet en Martijn Koster wonnen vervolgens hun beide partijen tegen Patricia Hieltjes en Erik Bevers. Paul moest helaas ook Roy feliciteren en daarmee was de tussenstand 2 – 2. Martijn kwam in een zeer spannende 12 V.I.O.S.-Wijzer


partij tegen Roy in de vijfde set net wat beter uit en sloot de partij af met een 11 – 9 overwinning. De laatste partij eindigde ook in winst voor VIOS, waarmee de eindstand uitkwam op 7 – 2 voor VIOS 1. Een prima overwinning! VIOS 2 mocht de eerste ronde aantreden tegen Kracht & Vriendschap 4 uit Renkum. Het team bestond uit Janwim Jacobs, Wout van ‘t Wel en Wim Fennis. Het werd een spannende strijd. Na vier partijen leidde VIOS met 3 – 1. Maar de tegenstanders (twee dames en een jongeman) gaven zich niet zo maar gewonnen. Op een gegeven moment was de stand 4 – 3 in het voordeel van VIOS en moest er nog hard worden geknokt om de laatste punten. Gelukkig wonnen Wim en Janwim de laatste partijen, beiden in vijf sets, zodat er toch nog een ruime overwinning uit de bus rolde: 6 – 3. In de tweede ronde moest VIOS 2 thuis spelen en wel tegen Reflex uit Varsseveld. Wout van ’t Wel opende zijn wedstrijd met een overwinning op Sander Scheuter. Janwim Jacobs moest helaas buigen voor Guido Tank in een spannende vijfsetter. Daarna was er een bijzonder spannende vijfsetter van Wim Fennis tegen de lijstaanvoerder bij de persoonlijke resultaten in de vierde klasse Rob Janssen. De vijfde set eindigde na veel fouten, maar ook mooie rally’s van beide spelers in een 12 – 10 overwinning van Wim. Janwim had zijn dag niet en verloor ook zijn tweede partij tegen Sander. Wout won vervolgens ook van Rob in vier games, een knappe prestatie! De eindstand kwam uit op 5 – 4 voor VIOS 2. Er is nog één wedstrijd te gaan voor beide teams en dan zit de poulefase er op. Een eerste plaats moet er voor beide teams in kunnen zitten. Wordt het een tweede plaats, dan hangt het af van het aantal behaalde punten of een team doorgaat naar de volgende ronde.

V.I.O.S.-Wijzer 13


Op zondag 7 mei werd het 3e toernooi van Gewest Oost gehouden. De organisatie lag deze keer bij de Bisons zelf. De wedstrijden vonden plaats op het terrein van de familie Ratering. Het 640kgA team wisselde goede wedstrijden af met mindere wedstrijden. Zelfs koploper OKIA moest een punt afstaan. Stukje bij beetje wordt dit team beter. Ze werden gedeeld vierde in het dagklassement. Het 680kgA team lijkt niet door te kunnen stoten naar de top, er komen langzamerhand wel meer punten binnen, maar een topklassering zit er op dit moment echt niet in. Vierde in het dagklassement. Zowel JeugdA als JeugdB is een mix van nieuwe jeugdleden met gevorderde jeugd. Op deze manier weet ieder team de nodige punten binnen te halen en leren ze van elkaar. Het JeugdA team werd zesde en het JeugdB team werd negende in het dagklassement. Vincent Ribbers Tijs te Woerd en Rick Elschot deden mee bij TTV Olden Eibergen in de 720kg klasse, zij werden vierde in het dagklassement. Het toernooi werd afgesloten met een optreden van de band ASBEST. Het was nog lang gezellig in de tent. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde competitiedag. Zondag 28 mei waren we te gast bij TTV Bekveld in Hengelo Gld. Zij organiseerden het vierde toernooi van Gewest Oost. Tot aan de middag waren de weersomstandigheden goed, daarna werd het erg warm. De JeugdA en JeugdB hadden wederom een mix van nieuwe en gevorderde jeugdleden. De jongens hadden er zin in. Zo goed als eenieder kon werd er gestreden. De Bisons zijn vereerd een zo groot aantal jongeren onder hun gelederen te hebben. De JeugdA werd vijfde en de JeugdB werd negende in het dagklassement. Het 680kgA team moest alle zeilen bijzetten om punten binnen te krijgen. De eerste drie wedstrijden werden gewonnen, daarna was het even op. Twee wedstrijden werden verloren, om de laatste na een rustbeurt gelijk te trekken. Derde in het dagklassement. Het 640kgA team begon goed en met een prima stijl aan het touw werd de strijd aangegaan. Maar het kon deze lijn niet tot het eind doortrekken. Uiteindelijk werden ze vierde in het dagklassement. 14 V.I.O.S.-Wijzer


Tijs te Woerd en Vincent Ribbers deden weer mee bij Olden Eibergen in de 720kg klasse.Zij vochten zich naar een tweede plaats in het dagklassement.

VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel........... De vorige vioswijzer sloten wij af met TEAM: Together Everybody Achieves More! Dat was niet aan dovemansoren gericht! De opkomst, bijna 400 bezoekers, bij de seizoenafsuiting op zondag 28 Mei was groot Een prima dag voor onze club en al haar leden. Gezelligheid en fijne muziek legden een prima basis. Benny Krabbenborg gaf het de vorige keer al aan: Een voetbalclub kan een familiegevoel bewerkstelligen. En dit maal was er genoeg voorraad!

2017-seizoenafsluiting V.I.O.S.-Wijzer 15


Seizoen 2016-2017 is afgelopen en de voorbereiding op seizoen 2017-2018 is alweer begonnen. We staan niet stil. Zeker bij de jeugd zal er op initiatief van de KNVB het nodige veranderen. Er is een werkgroep gestart om dit alles in goede banen te leiden. De werkgroep bestaat uit leden van het jeugdbestuur, kader en ouders. In de komende periode kunt u van ons ook weer een magazine verwachten. De PR-commissie werkt aan de overzichten en aan een serie verhalen. Ook aan de website wordt gewerkt en zal in de komende maanden worden aangepast. In juli verschijnt de Vioswijzer niet en langs deze weg wensen wij jullie dan ook een prettige vakantie! Seizoenafsluiting uitstekend verlopen! Zondag 28 Mei - vv VIOS B heeft een seizoenafsluiting georganiseerd. Op het programma staan toernooien en wedstrijden. Met VIOS-9 tegen VIOSlucky begon de pret. Jurgen Wiegerinck is één van de personen in de schijnwerpers. Na een periode van acht seizoen bij Longa ‘30 komt Jurgen terug naar VIOS. De wedstrijd tussen VIOS en Longa ‘30 eindigt in een 2-2 gelijkspel. Ook Richard Wallerbos wordt in het zonnetje gezet. Richard is al vele jaren vrijwilliger. In de functies van leider en vlagger bij vrouwen-1 heeft hij het nodige steentje bijgedragen aan VIOS. Als dank wordt Richard benoemd tot lid van verdienste.

Aan Tom Ribbers wordt de topscoordersbokaal uitgereikt. Net als vorig seizoen heeft Tom dit jaar weer 31x weten te scoren. Hiermee prolongeert hij zijn titel topscoorder vv VIOS B. Ook Boet Leemreize weet een belangrijke titel te prolongeren. Voor het tweede jaar op rij is hij uitgeroepen tot speler van het jaar. De uitreiking werd gedaan door leider John Wolterink en erevoorzitter Ton Scharenborg. Speciaal woord is er voor Jelle Tammel. Het hele jaar heeft hij zijn tijd beschikbaar gesteld aan heren-1. De taak van reservekeeper is niet de meest dankbare maar wel een belangrijke. Jelle bedankt voor je inzet! 16 V.I.O.S.-Wijzer


De titel van vrijwilliger van het jaar gaat dit jaar naar Ronald Haarlink. Ronald is wedstrijdsecretaris jeugd en verantwoordelijk voor een goed verloop van de jeugdwedstrijden. Een belangrijke taak welke (al weer vele jaren) op de achtergrond uitstekend door Ronald wordt uitgevoerd. Een verdiende titel voor Ronald! Jeugdvoorzitter Bennie Krabbenborg stond stil bij het kader dat vertrekt. Allen werden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Hopelijk weten we de lege plekken snel en goed in te vullen. Dat is niet altijd even vanzelfsprekend en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten het met elkaar doen! Tot slot werd de uitslag van de verkiezing elftal van het jaar bekend gemaakt door Bennie Krabbenborg. Van de genomineerden werden bij de senioren Vrouwen-1 tot winnaar verkozen. Bij de jeugd ging de titel naar Meiden B (MO17). Genomineerden seizoen 2016-2017: Categorie Senioren Vrouwen 1 Na enkele jaren van tegenslag viel dit seizoen alles op de plaats. Onze vrouwenhoofdmacht raakte steeds meer ingespeeld en in het voorjaar werd de koppositie bereikt. Onder toeziend oog van honderden fans werd op eigen veld De Tukkers verslagen. Dit betekende na twee seizoenen een terugkeer naar de oostelijke top! Heren 5 Dit jaar schreef VIOS, maar liefst negen herenseniorenteams in. Heren 5 was de jongste loot aan de VIOS-boom. Dit jonge team nam meteen plaats in de 6e klasse. Een flink aantal wedstrijden werd gewonnen. Met bijna een tweede plaats als resultaat. Verrassend en hartstikke mooi! Heren 9 Wij roepen al jaren dat onze leden langer vitaal blijven door te blijven voetballen. Onze jonge veteranen voegden de daad bij het woord en V.I.O.S.-Wijzer 17


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

18 V.I.O.S.-Wijzer


stonden zelfs even bovenaan. Maar de sportiviteit bleef prefereren boven het presteren. Uiteindelijk werd het seizoen afgesloten met een 2e plek net achter kampioen GSV 4. Vrouwen 2 Ons Vrouwen 2 had dit jaar de primeur door een samenwerking aan te gaan met Grol. Dit was het jaar van investeren. Niet alleen in nieuwe tenues, maar zeker ook in samenwerking. Het enthousiasme van coach en kader en het breder denken van onze vrouwen is zeker een nominatie waard. Categorie Jeugd JO11-2 (E2) In het najaar draaide het team al lekker warm. Maar in het voorjaar bleek het onverslaanbaar. Er werd volop gescoord. De officieuze status van kampioen werd vorige week in Lochuizen veranderd in een vet geschreven woord “officieel kampioen�. Dik verdiend!

2017-JO11-2 kampioen (voorjaar)

V.I.O.S.-Wijzer 19


JO11-3 (E3) JO11-3 was dit seizoen de eerste voorjaarskampioen. Met een grote voorsprong werd de platte wagen besteld. Het plezier straalde er van af. De foto in de weekbladen toonde de guitige gezichtjes van de ware kampioenen. Super! JO9-1G (F1) Najaarskampioen van de 3e klasse en na promotie subtopper in de 2e klasse. Dit team heeft van zich laten spreken. Zeker geen ééndagsvlieg. We gaan nog veel van horen. Opvallend is dat op deze leeftijd al veel combinatievoetbal in het team zit. Echte talenten zijn de tijd vooruit! JO9-2 (F2) Plezier staat voorop bij VIOS en de trainingen zijn ingericht op lekker spelenderwijs voetbal leren. Toch heeft ook JO9-2 eenieder verrast met een voorjaarskampioenschap. Het team leert snel en als deze talenten het leerproces zo snel blijven doorzetten, dan gaan de trouwe supporters nog veel vaker juichen. MO17-1 (MB) Met een groot machtsvertoon werden de Meiden onder 17 kampioen. De laatste jaren hebben we al vaker over deze talenten gehoord. De prestaties blijven bewonderingswaardig. Zeker voor VIOS blijft het uitzonderlijk dat een team op zo’n hoog niveau mag acteren. In het voorjaar zelfs in de hoofdklasse! Top! Bi-j ow zelf blieven Het seizoen zit er op. De neiging bestaat om terug te kijken. Natuurlijk kunnen we wederom kampioenen begroeten. En kijken we terug op een mooi seizoen voor heel VIOS, want vele mooie dingen hebben plaats gevonden. Toch wil ik graag vooruit kijken. Er staan binnen de jeugd volgend jaar, en de jaren er op, veranderingen ons te wachten. De KNVB heeft het plan opgevat om het jeugdvoetbal een impuls te geven wat weer kampioenen voor morgen moet opleveren. Of dit zo is? Volgens hen wel want er is zelfs wetenschappelijk onderzoek aan vooraf gegaan. Nu zegt mij dat niet alles want ik ben meer van de praktijk. In mijn dagelijks werk heb ik te maken met dementerende ouderen en Naomi Feil heeft eind vorige eeuw baanbrekend werk verricht door de fasen 20 V.I.O.S.-Wijzer


van dementie te beschrijven. Met hun kenmerken en omgangsadvies. Het commentaar van de medische wereld was dat zij niet wetenschappelijk haar theorie kon onderbouwen. Maar op het werk dacht ik: “kan mij wat schelen het werkt perfect”. Cora van de Kooij, heeft dit later voor Nederland nog beter gestalte gegeven. Belevingsgerichte zorg heeft zij het genoemd. Door de relatie centraal te stellen in de zorg en hierbinnen rekening te houden met de belevingswereld van de cliënt en de medewerker heeft zij de zorg voor deze doelgroep naar een ongekend hoog niveau gebracht. En vooruit op dit onderwerp ook afgestudeerd. U zult denken sinds wanneer is deze VIOS-wijzer gerelateerd aan zorg? Bovenstaande geeft aan dat niet alles wetenschappelijk onderbouwd hoeft te zijn. “As ut warkt dan is ut toch good!” Jaren terug werd binnen VIOS de zaagtand methode geïntroduceerd. Kort gezegd betekent het dat goede spelers minder goede spelers naar een hoger niveau tillen. Wat op de lange termijn maakt dat alle voetballers er beter van worden. Mits goed begeleid! Binnen VIOS worden de spelers binnen de E+F door de jeugdcoördinator ingedeeld. En niet voor niets zien we binnen deze groepen groei ontstaan. En zelfs resultaat opleveren. Eigenlijk zegt het nieuwe plan van de KNVB dit nu ook, waarvan akte! Nu zullen alle trainers die hebben doorgeleerd dit in twijfel trekken. En dat vind ik dan weer bijzonder want juist deze trainers worden door de KNVB opgeleid. Snapt u het nog? Het geeft voor ons als jeugdcommissie aan dat we goed bezig zijn. En er geen reden is om af te wijken van het ingezette beleid. Het nieuwe beleid van de KNVB zegt dit dus ook! Iets wat goed werkt en maakt dat de jeugdleden zich ontwikkelen en bovenal plezier hebben moet je koesteren. Maar wel onze ogen en oren goed de kost blijven geven. En of dat nu wetenschappelijk onderbouwd is of niet, het zal mij worst wezen. Of zoals een wijze man ooit zei: “Ik bun mi-j zelf, ik do mi-j zelf en ik blief mi-j zelf”. Namens de jeugdcommissie wil ik een ieder bedanken en een prima vakantie toewensen. We zien elkaar weer volgend seizoen. Benny Krabbenborg voorz. jeugdcommissie

V.I.O.S.-Wijzer 21


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

22 V.I.O.S.-Wijzer


Topscorer 2016-2017: Tom Ribbers Zondag 21 Mei - Tom Ribbers prolongeert zijn titel van algeheel topscorer vv VIOS B. Ook vandaag tegen FC Eibergen weet Tom twee maal te scoren. Hiermee brengt hij zijn totaal op 31 doelpunten en dat is net zoveel als vorig seizoen. Zondag 28 Mei, op de VIOS seizoenafsluiting, zal de bijbehorende bokaal aan Tom Ribbers worden uitgereikt. Het is dan de achtste keer dat deze bokaal wordt uitgereikt en Tom is de eerste die er in slaagt zijn titel te prolongeren! Een knappe prestatie waarmee wij hem van harte feliciteren. Knap is ook de prestatie van de vrouwen bij vv VIOS B. Twee dames in de top vijf van deze lijst. Een prima bonus bij het door vrouwen-1 behaalde kampioenschap. VIOS sponsoravond succesvol verlopen Donderdag 11 Mei - In het leven kun je niet altijd nemen. Op zijn tijd moet je ook wat geven. Dit geldt niet alleen voor de leden van vv VIOS B. maar ook voor het bestuur van VIOS B. De vv VIOS B. kan niet zonder haar sponsoren. Het totale sponsorbedrag maakt 18% uit van de begroting en is daarmee een belangrijk bron van inkomsten. Niet altijd ziet een sponsor direct iets terug van haar steun. Als dank voor de ontvangen steun organiseert vv VIOS B. daarom voor de eerste keer een sponsoravond. Als speciale gast is Ferdi Jolij uitgenodigd. Ferdi kan worden beschouwd als het grote muzikale brein achter de beginsuccessen van Normaal. Hij schreef onder meer de grote hit “Oerend Hard�. Na zijn afscheid bij Normaal speelde hij ook V.I.O.S.-Wijzer 23


een belangrijke rol in het succes van Boh Foi Toch. In een goed gevulde kantine werkte Ferdi mee aan een gezellige avond voor sponsoren en leden van de club van 50. Sponsoren bedankt voor jullie steun aan onze vereniging. montage fietsenstalling De eerste contouren van de fietsenstalling worden nu beter zichtbaar. Afgelopen maandag is de Ondergrondse begonnen met de montage. Vooraf is eerst alles goed schoongemaakt en opnieuw “koud verzinkt�. Twee fietsenstallingen tegenover elkaar geplaatst, verbonden door een overkapping. Al met al een mooie overdekte ruimte waar menigeen zijn fiets droog kan stallen. Menige vereniging kan hier jaloers op zijn en dit met dank aan Bronkhorst Hightech uit Ruurlo en het vele vrijwilligerswerk van de Ondergrondse.

24 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, Het volleybalseizoen 2016-2017 is ten einde. Dit betekent dat inmiddels ieder team de laatste training heeft gehad. In de week van 21 augustus 2017 starten de eerste trainingen weer van het nieuwe seizoen. Vanaf de eerste week van juni is het voor de senioren weer mogelijk om op de woensdagavond te beachvolleyballen op het beachvolleybalveld bij Halfweg. Indien je graag in de Whatsapp-groep van het beachvolleyballen wilt, kan je je melden bij Ellen Klein Nijenhuis. Trainingsdagen-/tijden seizoen 2017-2018 Dag

Veld

Tijd

Team

Trainer

Maandag

1

18.30 – 20.00

CMV 4

Irma Klein Tuente

1

20.00 – 21.30

Dames Recreanten

Anja Klein Nijenhuis/ Gemma Lepping

2

16.00 – 17.30

CMV 5/6

Henri Geerdink

2

17.30 – 19.00

Meisjes C2

Henri Geerdink

2

19.00 – 20.30

Dames 1

Gerrit Harmsen

2

20.30 – 22.00

Heren Recreanten

Huub Klein Gunnewiek

3

18.30 – 20.00

Meisjes B1

Leonne Overkamp

1

19.30 – 21.00

Dames 3

Anja Klein Nijenhuis

2

18.30 – 20.00

Meisjes C1/C2

Juliet Klein Willink

3

18.30 – 20.00

Dames 4

Carlo Schutten

3

20.00 – 21.30

Heren 1

Carlo Schutten

Dinsdag

V.I.O.S.-Wijzer 25


Woensdag

1

16.00 – 17.30

CMV 5/6

Henri Geerdink

2

18.30 – 20.00

Meisjes C1

Loreen Groot Zevert/ Lieke Papen

2

20.00 – 22.00

Dames 1

Gerrit Harmsen

3

17.15 – 18.30

CMV 1-3

Rina Hoitink

3

19.00 – 20.30

Dames 2

Klasien Groot Zevert

Donderdag 1

18.30 – 20.00

Dames 4

Carlo Schutten

2

18.30 – 20.00

Meisjes B1

Leonne Overkamp

Jaarvergadering N.a.v. de jaarvergadering die plaatsvond op donderdag 6 april zijn er enkele punten naar voren gekomen waar wij nog vrijwilligers voor zoeken: Opleiden scheidsrechters - Volgend seizoen is het streven weer een meisjes C-team op te leiden als scheidsrechters. Wendy Ordelmans heeft dit de vorige keren voor haar rekening genomen, maar zal aankomend seizoen graag extra hulp ontvangen van één van de leden. Heb je interesse om volgend seizoen de meisjes C te helpen bij het behalen van hun scheidsrechtersdiploma of wil je graag extra informatie ontvangen? Neem dan contact op met Wendy Ordelmans. Nettenverhuur - Michel Heutink heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de nettenverhuur. Michel hartelijk dank voor de jarenlange inzet! Vanaf heden zijn wij opzoek naar iemand die de nettenverhuur en/of de opslag hiervan voor zijn/haar rekening wil nemen. De nettenverhuur bestaat met name uit het maken van afspraken met huurders, controleren van de netten en de opslag ervan. Technische commissie - Vanaf heden heeft de volleybalvereniging een technische commissie die zich zal ontfermen over het houden van overleggen met trainers, de doorstroom van de jeugd naar de senioren, teamindelingen, etc. Momenteel bestaat de technische commissie uit Klasien Groot Zevert en Stanley Heutinck die zijn intrede zal doen vanuit het bestuur. Wij zijn nog opzoek naar zeker twee kandidaten welke een actieve rol in de technische commissie willen spelen.

26 V.I.O.S.-Wijzer


Heb je interesse in het organiseren van de nettenverhuur of deel te nemen in de technische commissie? Neem dan contact op met ĂŠĂŠn van de bestuursleden van Vios volleybal.

Husseltoernooi Het einde van het seizoen is, zoals gebruikelijk, weer afgesloten met het husseltoernooi. Het was een gezellige en sportieve avond! D1 handhaving promotieklasse Zaterdag 6 mei vonden in Apeldoorn de PD wedstrijden voor de promotieklasse plaats. Dames 1 moest strijden voor handhaving in de promotieklasse, ofwel degradatie naar de 1e klasse voorkomen. Zowel de eerste wedstrijd tegen Cupido als de tweede wedstrijd tegen BOVO hebben zij gewonnen waardoor ze direct een plek wisten te veroveren in de promotieklasse. Volgend jaar komt dames 1 dus gewoon weer uit in de promotieklasse! Gefeliciteerd dames!

V.I.O.S.-Wijzer 27


Volleybal meets tafeltennis Dames 1 heeft aan het einde van het seizoen tijdens een trainingsavond kennisgemaakt met het tafeltennissen. De heren van de tafeltennisvereniging wisten uiteraard met gemak de dames te verslaan. Een leuke kennismaking waarbij een groepsfoto natuurlijk niet kon uitblijven. Kledingcommissie De laatste week van mei is de kledingcommissie langs geweest bij alle jeugdteams en dames 4. Alle meiden hebben daar de nieuwe tenues gepast. Het nieuwe seizoen zal de jeugd en dames 4 dus fris beginnen in nieuwe tenues! Bezoekje aan de training van Femke Stoltenborg Onze trainer vroeg aan niveau 5/6 en de C1 om bij Tornax in Ruurlo te komen kijken. Femke Stoltenborg gaf daar een training aan de jeugdspelers. Tuurlijk wilden wij dat. Femke Stoltenborg volleybalt in het Nederlands volleybalteam. Ze komt oorspronkelijk uit Harreveld. Aan het einde van de training mochten wij nog op de foto met haar en kregen wij nog een handtekening. Wij hebben een supergave avond gehad, en wij zouden ook wel een keertje een training van haar willen hebben. Lijkt ons supercool.

Dit stukje is geschreven door Wiep Maarse en Mette Koster ( niv 5/6) 28 V.I.O.S.-Wijzer


Volleybalkamp Vrijdag middag 26 mei was het was het weer zover, volleybalkamp 2017. Om 13.30 werd iedereen bij de sporthal verwacht. De meiden kwamen met spullen aan alsof ze allemaal wel een week zouden blijven! Na een welkomstwoord werden de meiden in 2 groepen gedeeld. De jongste groep hadden een vossenjacht door Beltrum. De oudere meiden zijn na het beachvolleybalveld geweest bij halfweg. Daar hebben zij gevolleybald en waterspellen gedaan omdat het zo’n heerlijk warm weer was! Voor de oudere meiden was het hele weekend nog een speciale opdracht, namelijk “Wie is de Mol?”. Bij terugkomst kon iedereen genieten van een heerlijk kop soep en broodje hamburger of frikandel! Toen moesten de slaap plekken in orde gemaakt worden. Het avond programma stond voor de deur, de jongere meiden hadden een bonte avond op het programma staan, door de verkleedkleren die ze mee hadden genomen werd dit een zeer geslaagde avond met superleuke zelf verzonnen optredens! De oudere meiden hebben een smokkeltocht gehad rondom Beltrum. Wat voor sommige meiden toch nog best spannend was! Na een nacht met erg weinig slaap, ook voor de leiding, stond het ochtend programma voor de deur! Na een flink ontbijt konden de oudere meiden hun vragenlijst invullen voor het spel “Wie is de Mol?”, zodat het bekend zou worden wie de ‘mol’ was. Na bijna alles opgeruimd te hebben, kwam goochelaar Tom Krooshof nog V.I.O.S.-Wijzer 29


een uurtje optreden, iedereen heeft hier met grote ogen naar gekeken! Om 12.00 uur werd iedereen weer opgehaald. Wij vonden het een super geslaagd kamp! Via deze weg willen wij iedereen bedanken die op wat voor een wijze dan ook ons geholpen heeft! Organisatie kamp 2017 Voor foto’s van het kamp kan je terecht op de Facebookpagina ‘Vios Volleybal Beltrum’. Ik pass de bal. . . Hallo allemaal, Ik ben Guusje Groot zevert. Ik woon samen met mijn ouders Joris en Frederike en mijn zusje en broertje Niké en Joep aan de Ringweg 28 in Voor Beltrum. Ik ben bijna 8 jaar. Ik ga naar de St. Willibrordusschool in Groenlo. Ik zit in groep 4. Bedankt Milou voor het pasen van de bal……ik kon hem net vangen. Elke woensdag avond ga ik volleyballen op de training van niveau 1, 2 en 3 en mijn trainsters zijn Rina, Lieke en Meg. Ik vind het altijd erg leuk, vooral de toernooitjes op zaterdag. Ook hadden we laatst het volleybalkamp. Het was erg gezellig! We hebben niet veel geslapen en heel veel gelachen. Mijn andere hobby’s zijn gym en lekker buiten spelen. Dan pass ik de bal nu naar Tessa te Koppele. Zij woont dicht bij mij in de buurt en zit in mijn team. Bedankt voor het lezen van mijn verhaaltje en Tessa daar komt de bal aan. . . Groetjes Guusje Groot Zevert

30 V.I.O.S.-WijzerVerenigingsactiviteiten Vios gym 17 juni 12 september

clubkampioenschap start cursus In Balans

Vios handbal 25 augustus

Eerste training nieuwe seizoen

Vios tafeltennis 26 juni 21 augustus

Laatste trainingsavond voor dit seizoen Eerste trainingsavond voor komend seizoen

Vios touwtrek 11 juni 17/18 juni 24/25 juni 1 juli 2 juli

Competitie gewest Oost @ Bekveld, Hengelo NK; TTV Hagmöll Bentelo Internat. Toernooi Engelberg, Zwitserland Selectiewedstrijden: TTV Eibergen BBQ, aanvang 12.00 uur

Vios voetbal 2 t/m 5 juni Jeugdkamp – ‘De Zwemkolk’ in Markelo 12 juni Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 10 juli Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat.

32 V.I.O.S.-Wijzer