Vioswijzer 2017 05 mei

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 7 mei 2017

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

V.I.O.S.-Wijzer

Voorwoord We hebben als dorpsgemeenschap weer een drukke tijd achter ons. Maar vooral ook een mooie tijd. Koningsdag, met voor onze jeugd een rommelmarkt achterin de kerk en voor de rijpere jeugd een mooie, ouderwetse sterrit. Met natuurlijk gezellig napraten en discussie over de vele valkuilen waar menigeen in was getrapt. En dit alles voorafgegaan door een drukbezochte, gezellige koningsnacht. In diezelfde periode werd er door de jeugd ook flink gebouwd op het voormalig bonds- en zuivelfabrieksterrein. Er is nog veel talent aanwezig onder onze schoolgaande jeugd. De nodige creatieve bouwwerken ontstonden. Jammer dat er voor menig Beltrummer niet zoveel mogelijkheden meer zijn om tot een geschikte woonruimte te komen. Mogelijk dat we als Beltrum – voortkomend uit ideeën uit de pilot ‘Wonen in Beltrum’ – tot creatieve vondsten komen en zo de verschillende woonbehoeften kunnen realiseren. Ik denk dat alle suggesties, voor zover ze al niet tijdens de pilot zijn geopperd, zeker welkom zijn. De Raad van Overleg gaat er zeker mee aan het werk! Zo zal Beltrum binnenkort ook redelijk zelfvoorzienend worden door de vele zonnepanelen op de sporthal en bij bouwbedrijf Hoffman. Een initiatief waar we trots op kunnen zijn. Ook hebben we weer op een gepaste wijze stilgestaan bij de gevallenen tijdens en na WO II. Stil bij wat is gebeurd met het idee: dit nooit meer! 1


En dan sportief gezien komen we – met uitzondering van de Touwtrek – aan het eind van vele competities. Hier en daar leuke resultaten behaald. Maar zeker weer een sportieve periode goed kunnen afsluiten en opmaken naar de volgende competitie. En voor de Bison: veel succes! Martin Bouwmeesters P.S. “Het kan vriezen tot in mei,tot de IJsheiligen zijn voorbij.”

Centrale

Wij feliciteren: Alle teams die onlangs kampioen zijn geworden of zijn gepromoveerd. Een groot aantal teams hebben een feestje gebouwd na een geweldig seizoen. Rooster kantine „de Spilsoos“ Het huidige 7-wekelijkse rooster is ingegaan op zaterdag 22 april en loopt t/m vrijdag 9 juni. In de loop van genoemde periode zal het voorkomen dat de kantine gesloten is aangezien de zomerstop voor een groot aantal sporters zo langzamerhand begint. Derhalve zijn de diensten onder voorbehoud ingevuld. Sta je op het rooster en twijfel je of er wat te doen is, neem dan contact op met Paul Hemmink. Zijn telefoonnummer staat vermeld op het rooster. Zonnepanelen voor Sportcentrale VIOS Het afgelopen jaar is de Beltrumse energiecoöperatie „De Zonders u.a.“ opgericht. Dit is het gevolg van het initiatief van de werkgroep Duurzaam Beltrum om zonnepanelen te plaatsen op de het dak van sporthal „de Sonders“ en Bouwbedrijf Hoffman. Het zogenaamde postcoderoosproject. AGEM levert en ontwikkelt duurzame energie in de Achterhoek en heeft de werkgroep begeleid om het geheel te realiseren. Ruim 60 particulieren hebben de ledenovereenkomst getekend. Ook het bestuur van Sportcentrale 2

V.I.O.S.-Wijzer


VIOS heeft, na een grondige studie, besloten om lid te worden en 40 certificaten (1 per zonnepaneel) te kopen. De planning is om voor 1 juli een zonnepaneleninstallatie te plaatsen op beide daken. Hopelijk wordt het zonnige zomer en levert de genomen beslissing het gewenste rendement en resulaat op. Terug in de tijd (mei 1992) • Er zijn plannen om een vuilnisbelt te realiseren in het Beltrumse veld. Dit zal betekenen dat Beltrum wordt opgezadeld met een 2e vuilstortplaats (Bellegoor). • De dames van Vios voetbal vieren het 20-jarig bestaan. • Vios voetbal viert haar 60-jarig jubileum met een weekend vol activiteiten. In 1992 zijn er van de toenmalige oprichters nog 4 in leven. Uit de oude doos (mei 1967) • De gemeente past de subsidie voor sportverenigingen aan. Er wordt voortaan ook gekeken naar het aantal jeugdleden, contributie-opbrengst en veldenonderhoud. • De junioren-A van Vios Handbal worden kampioen (veld). In de strijd om het Gelders kampioenschap wordt helaas verloren van het Arnhemse Udi. • Er wordt een prijsvraag gestart voor een naamgeving van de Vios-terreinen.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Fenne Geerdinck Mijke te Morsche

Voetbal: Bram ten Have Jorn Wiegerinck

Tafeltennis: Thea Brinkhuis Nabel Ghalwi Bedankt als lid: Gymnastiek: Wiep Maarse Dex Ballast

Tafeltennis: André Rotman

Voetbal: Karlijn Ottink V.I.O.S.-Wijzer

3


Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 2 juni 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

4

s.esselink@chello.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

V.I.O.S.-Wijzer


Jaarvergadering 13 april 2017 VIOS Gym verbindt! Op donderdag 13 april werd de jaarvergadering van Vios Gym Beltrum gehouden. Ongeveer twintig leden bezochten deze avond. Nadat voorzitster Alice Belterman de vergadering opende werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan onze overleden leden Frans klein Gunnewiek, Henk Wolterinck, Jan Papen en Marietje Kok. In navolging werden de notulen van vorig jaar voorgelezen en goedgekeurd. Het jaarverslag over 2016 werd doorgenomen aan de hand van een PowerPoint presentatie waarin de volgende onderwerpen waren verwerkt: Organisatiestructuur en planning, Financieel gezond worden, een aantrekkelijk lesaanbod voor jong en oud, een positief sportklimaat bieden, goede communicatie tussen bestuur, leiding, leden en ouders, zichtbaar zijn en verbinden. Uit het financieel verslag van 2016 blijkt dat we uit de rode cijfers zijn en we er als vereniging goed voorstaan! Daarom kan er een mooie reservering worden gedaan voor het kledingfonds.De kascommissie bestaande uit Joop Ribbers en Francis Wolterinck zijn bij penningmeester Danielle Roerdink geweest om de cijfers in te zien. Het was keurig op orde en de cijfers waren goed te herleiden. Volgend jaar blijft Francis Wolterinck in de commissie aangevuld met Annie Hoitink. Alvast dank daarvoor. Het tweede deel van de avond waren er verschillende korte presentaties te zien en te beluisteren. Zo heeft het bestuur de nieuwe kledinglijn en het nieuwe logo bekend gemaakt. Verder werd er uitgelegd welke activiteiten er voor het komende jaar in de planning staan. Vios gym is hierbij verschillende samenwerkingsvormen aangegaan passend binnen de visie ‘Vios gym verbindt’. Voor de jongste jeugd van groep 1 en 2 zullen er Nijntje beweeglessen gegeven gaan worden in samenwerking met basisschool de Sterrenboog. De ouderen in Beltrum zijn welkom bij de cursus ‘in Balans’ die in september van start zal gaan. Een informatiebijeenkomst hierover zal op 1 juni plaatsvinden (om 19.30 uur) in de Kapel.

V.I.O.S.-Wijzer

5


Vios gym laat hiermee zien dat ze de vereniging voor jong en oud zijn binnen de Beltrumse gemeenschap. De jubilarissen van 2017 werden verrast met een bloemetje en zij ontvingen een speldje van de KNGU. Op de foto zijn te zien: Annie Hoitink (40 jaar lid), Rob Ravesloot (40 jaar lid), Corrie Ribbers-Stegers (60 jaar lid). Op de foto ontbreekt: Annie Groot Zevert (25 jaar steunend lid). Ook ontving Corinne Stoteler een bloemetje voor haar enthousiaste inzet de afgelopen jaren voor Vios Gym, zij neemt afscheid van het bestuur. Remco Winkelhorst stelde zich voor als nieuw bestuurslid en versterkt daarmee het 5 koppige bestuur. Al met al een geslaagde en gemoedelijke avond waar wij, als bestuur van Vios gym, tevreden op terug kijken. Bestuur VIOS gym Beltrum

Cursus ‘In Balans’ Wij, Vios Gym, organiseren in het najaar (september, oktober, november) de cursus ‘in Balans’ bestaande uit tien lessen. Wij doen dit in samenwerking met Kulturhus de Wanne. Het is een cursus ontwikkeld door veiligheid.nl en richt zich op het voorkomen van valongelukken bij ouderen (60 +). Dit doel wordt bereikt door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning. Het programma is gebaseerd op krachttraining en Tai Chi. Onderzoek heeft aangetoond dat het valrisico met 61% afneemt en de valangst met 37%. 6

V.I.O.S.-Wijzer


Deelname aan de cursus maakt dat men letterlijk steviger in de schoenen komt te staan. De cursus ‘in Balans’ richt zich op: De factoren die een rol spelen bij valongelukken; Het belang van bewegen en een actieve leefstijl; Wat u zelf kunt doen om de kans op valongelukken te verminderen; Versterken van uw benen en verbeteren van uw evenwichtsgevoel. Charles Knobben, fysiotherapeut en ambassadeur van veiligheid.nl zal de cursus geven. De lessen zijn op dinsdagen van 15.15-16.15 uur in Kulturhus de Wanne locatie de Kapel. Mede door sponsering van Scharenborg Beltrum b.v. en een bijdrage vanuit het Oranjefonds (project: alle jaren tellen) kunnen we de cursus aanbieden voor 20 euro. Dit is slechts 2 euro per les en inclusief het cursusboek! Op 1 juni zal er een informatiebijeenkomst zijn, om 19.30 in Kulturhus de Wanne, locatie de Kapel. Op deze avond kunt u zich opgeven voor deze cursus. Mocht u hierbij niet aanwezig kunnen zijn dan kan opgeven ook door ons te mailen: info@viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer

7


VIOS GYM ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET KULTURHUS DE WANNE

IN BALANS

Bewegingsprogramma/valpreventie/voorlichting Ontwikkeld door veiligheid.nl

INFORMATIE BIJEENKOMST Donderdag 1 juni 2017 19.30 uur Kulturhus de Wanne locatie: de Kapel (Dorpsstraat 2, 7156 LL Beltrum)

8

V.I.O.S.-Wijzer


Op vrijdag 21 april werd er onder toeziend oog van Koning Willem-Alexander en Koningin Mรกxima fanatiek deelgenomen aan de konings gym. Alle kinderen waren gekleed in mooie oranje shirts en jurkjes. Ze hebben zich weer goed vermaakt.

Bij een nieuwe website, en vele nieuwe ontwikkelingen kon een revisie van ons huidige logo niet achterblijven. Met trots presenteren wij het nieuwe logo van Vios Gym

Clubkampioenschappen en demonstraties op 17 juni vanaf 09.30 uur Op zaterdag 17 juni gaan we het gymseizoen afsluiten met de gebruikelijke clubkampioenschappen. De kinderen zijn hiervoor al flink aan het oefenen en willen graag laten zien wat ze allemaal hebben geleerd en wat ze kunnen op gymgebied. We hopen dat er veel jeugdleden zullen deelnemen zodat we er samen een sportieve wedstrijd van kunnen maken.

V.I.O.S.-Wijzer

9


10

V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer

11


De selectieleden zullen deze morgen niet deelnemen aan de wedstrijd maar zullen wel demonstreren wat zij hebben geleerd bij de selectie. Ook de meiden van de springgroep zullen een demonstratie geven. En dit jaar zullen ook de peuters van de ouder- en kindgym niet ontbreken! VERDER ZAL ER EEN LOTERIJ PLAATS VINDEN MET MOOIE PRIJZEN!! Uiteraard zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom om de kinderen aan te komen moedigen. Het belooft een mooie en gevarieerde ochtend te worden met verschillende sportieve onderdelen. De moeite waard om een kijkje te nemen, wees welkom bij Vios gym!

Facebook Heb je Facebook‌. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum. Viola te Veluwe houdt facebook bij. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

Jubilarissen Tijdens de jaarvergadering heeft onze voorzitster twee jubilarissen mogen feliciteren. Toos Hemmink en Yvonne Eekelder zijn beide al 50 jaar lid van VIOS. Wat een mijlpaal!! Ze zijn niet meer actief in het veld, maar wel langs de zijlijn en in de kantine. Ze draaien nog steeds kantinediensten voor de handbal. We zijn de dames hier heel erg dankbaar voor. Toos en Yvonne, nogmaals gefeliciteerd en heel erg bedankt voor jullie inzet!!

12

V.I.O.S.-Wijzer


Bedankjes Tijdens de jaarvergadering werden nog meer mensen in het zonnetje gezet. Marloes Levers: Zij stopt als secretaris voor de handbal. Marloes, ook bij deze heel erg bedankt voor al die jaren inzet! Je deed het super. Marloes’ taken zullen overgenomen worden door Anouk Eskes. Edwin Hoitink werd bedankt voor zijn inzet als trainer en coach, hij kreeg een (speciaal voor hem gemaakt) trainingspak. We vonden het namelijk niet meer kunnen dat hij onze trainde in een Erix outfit. Gelukkig heeft Eddy aangegeven nog een jaartje door te gaan bij VIOS. Eddy, Top en ga zo door! Roy Klein Gunnewiek, inmiddels sterspeler bij Erix, handbalt niet meer voor VIOS. Maar is nog altijd scheidsrechter voor VIOS. Zonder scheids en dus zonder Roy, kunnen wij geen wedstrijden spelen. Roy, ook jij nogmaals bedankt! Heel fijn dat je je altijd nog voor ons wilt inzetten. Laatste training In verband met Hemelvaart op 25 mei, is voor dit seizoen de laatste training op donderdagavond 17 mei.

VIOS 1 kampioen In de voorlaatste wedstrijd van VIOS 1 kon het team al kampioen worden in de vierde klasse. Om al zeker te zijn van het kampioenschap moest het team wel met 10 – 0 winnen van Taverdo uit Doetinchem. Het werd een 9 – 1 winst, maar doordat de concurrentie ook enkele puntjes morste, werd VIOS 1 V.I.O.S.-Wijzer

13


toch al kampioen. Evenals de week ervoor moest Paul Bergervoet (VIOS 1) door een blessure verstek laten gaan. Wim Fennis viel opnieuw voor hem in. Wim Holt won zijn eerste partij in vijf sets tegen Taverdo-speler Hennie Bergervoet (broer van Paul). Martijn had eveneens vijf sets nodig om van Remy Menting te winnen. Wim Fennis completeerde de serie vijfsetters met een overwinning op Willem Braam, waarmee de tussenstand uitkwam op 3 – 0. Het dubbel ging eveneens naar VIOS. Martijn had weinig moeite met het spel van Hennie Bergervoet en won in drie games. Wim Holt versloeg Willem Braam in een viersetter en Wim Fennis won eveneens in een viersetter van Remy Menting. Stand na zeven partijen: 7 – 0 voor VIOS. Martijn trad vervolgens aan tegen Willem Braam, maar verloor de eerste set nipt. De tweede won hij weer nipt, maar set drie en vier gingen weer naar Willem Braam. Het enige verliespuntje voor VIOS. De beide Wimmen, Holt en Fennis, sloten hun partijen af met winst, waardoor de eindstand 9 – 1 werd. Concurrent Grol (uit Groenlo) won welliswaar met 8 – 2 van Victoria uit Duiven, maar kan het puntenverschil in de laatste competitieronde niet meer goedmaken. De bloemen werden na de westrijd aan de ware kampioenen uitgereikt. Kijk voor meer info op www. sportfederatieberkelland.nl het puntenverschil in de laatste competitieronde niet meer goedmaken. De bloemen werden na de westrijd aan de ware kampioenen uitgereikt.

14

V.I.O.S.-Wijzer


De geblesseerde Paul kreeg zijn bloemen enkele dagen later tijdens de jaarvergadering. Gefeliciteerd mannen! VIOS 2 had het dezelfde avond zeer moeilijk tegen een zeer sterk spelend Taverdo 1. Wim Fennis had weinig kans tegen Dico Dam en verloor in drie sets. Walter Rouwhorst won de tweede partij tegen Frank Helmer in vijf sets. Wout van ’t Wel moest in vier sets zijn meerdere erkennen in Joop Scheers. Na deze 1 – 2 tussenstand was het afzien voor VIOS. Alle resterende partijen eindigden in verlies. Wout ging tegen Frank helaas in vier sets ten onder, maar het was een spannende wedstrijd. De andere spannende partijen waren die van Walter tegen Dico die helaas in vijf sets verloren ging. De laatste partij tussen Wim en Frank eindigde eveneens in de vijfde set, maar wel in het voordeel van Frank. De eindstand kwam daarmee uit op 1 – 9 in het voordeel van Taverdo 3. VIOS 2 eindigt met dit resultaat op een derde plaats in deze competitie. Een mooi eindresultaat! VIOS 3 moest aantreden tegen DSV Relax uit Didam. Willie Walterbos verloor in een spannende vijfsetter van Hemmie Jacobs, maar Janwim Jacobs (geen familie) had weinig moeite tegen Jos Schaars en bracht de stand weer in evenwicht. Marjolein ten Harkel had een vijfsetter nodig tegen Jesper Rutjes, maar trok wel aan het langste eind. Helaas ging het dubbelspel verloren en was de stand weer in evenwicht 2 – 2. Hierna ging het om en om, de ene keer winst en daarna weer verlies voor VIOS. De spannendste partij was die van Marjolein tegen Jos, die eindigde in een vijfsetter, maar helaas in het voordeel van de laatste. De eindstand kwam daarmee uit op 5 – 5. De eindklassering van VIOS 3 komt uit op een welverdiende derde plaats. Ook dit team gefeliciteerd met dit resultaat. 60+ Beweeginstuif Beltrum een succes Op woensdag 26 april werd de 60+ Beweeginstuif Beltrum georganiseerd door Tafeltennisvereniging VIOS en VIOS Gym en de Sport Federatie Berkelland(SFB) in sporthal de Sonders te Beltrum. Een aantal leden van de VIOS Gymgroep en een aantal tafeltennissers en een enkel niet lid deden mee V.I.O.S.-Wijzer

15


aan de gym onder leiding van trainster Clementine en daarna werd en er door iedereen geoefend op de tafeltennistafel onder leiding van trainers Wim en Walter. Het was voor iedereen heel verfrissend om eens een kijkje in andermans keuken te nemen. Iedereen vond het leuk en voor herhaling vatbaar en wie weet levert het nog nieuwe leden op ook. Na afloop werd er gezamenlijk koffie en thee gedronken en nagepraat. Ook zin om eens mee te doen? Op woensdagochtend wordt er van 9.30 -10.30 uur gegymd in sporthal de Sonders en op de maandagavond wordt er vanaf 19.30 uur getafeltennist. Iedereen is welkom om een paar keer gratis mee te doen. Voor het complete sportaanbod in de regio kijk op www.sportfederatieberkelland.nl of bel de SFB 0545-476727 Je kunt nog tot eind juni tafeltennissen! De competitie zit er op, maar op moment van schrijven moet de strijd om de Wiltschutbeker nog losbarsten. VIOS doet weer mee met twee teams: VIOS 1: WimH, Paul en Martijn; VIOS 2: WimF, JanWim en Wout. Er kan natuurlijk ook nog bijna twee maanden getraind worden op de maandagavond. Laatste trainingsavond: 26 juni (noteer het in je agenda!) Voor die tijd hopen we ook nog van een gezellige seizoensafsluiting te kunnen genieten, zoals afgesproken tijdens de Algemene Leden Vergadering. Na de zomervakantie beginnen we weer zodra de sporthal in Beltrum open gaat. Dat is op maandag 21 augustus.

Zondag 9 april ging de touwtrekcompetitie van Gewest Oost van start. Het eerste toernooi was in Holten, we waren te gast bij TTV OKIA. De Bisons nemen in de competitie deel met 2 Jeugdteams, één 640kgA team en één 680kgA team. Het 640kgA team heeft dit seizoen de insteek om te verjongen en het team de komende jaren weer op te bouwen. Aan de inzet ontbrak het vandaag niet, maar er kon alleen van TTV Erichem worden gewonnen. 16

V.I.O.S.-Wijzer


Ze werden vijfde in het dagklassement. De Jeugd BisonA wist zich dit toernooi in de middenmoot te nestelen. Gezien het verloop van de wedstrijden kunnen ze zeker een paar plaatsen hogerop. De Jeugd BisonB ploeg wist zich met veel enthousiasme naar een achtste plaats in het dagklassement te vechten. Het 680kgA team moest gelijk al, al hun krachten aanspreken om de punten binnen te krijgen. Twee gelijk, twee gewonnen en twee verloren wedstrijden resulteerde in een vijfde plek in het dagklassement. Vincent Ribbers deed mee met TTV Olden Eibergen in de 720kg klasse. Zij werden derde. Zondag 23 april werd het tweede toernooi van Gewest Oost gehouden in Borculo. We waren te gast bij TTV Heure. De Jeugd BisonB trad vandaag aan met jongeren die nog haast niet aan het touw gestaan hadden. Meedoen was belangrijker dan winnen en natuurlijk positieve ervaringen opdoen met het touwtrekken. Ze werden elfde in het dagklassement. Bij de Jeugd BisonA liep het al een stuk beter en werden flink wat meer punten gehaald dan het eerste toernooi. Prima gedaan en vierde in het dagklassement. Het 640kgA team wist zich met veel inzet naar een gedeelde derde plaats in het dagklassement te knokken, een prima prestatie. Het 680kgA team kon de draai niet vinden en kwam kracht te kort. Alleen van Hagmöll werd gewonnen. Zesde in het dagklassement. Tijs te Woerd en Luuk Arink deden mee bij TTV Olden Eibergen in de 720kg klasse. Ze werden zesde.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel........... Allereerst gaan onze felicitaties naar de kampioenen van de afgelopen periode, VR-1 en JO11-3. Met name de vrouwen willen wij feliciteren. Want waar stonden zij anderhalf jaar geleden? Op een kruispunt, want van de toenmalige trainer was afscheid genomen. Met hulp van bestuurslid Bennie Krabbenborg en ondersteuning van Gerard Hartjes werden scherven bijeen geraapt en een nieuw pad gekozen. Met ingang van seizoen 2016-2017 werden de trainingen over genomen door ‘clubman’ Roy Tammel. Met zowel Beltrumse als Borculose inbreng werd V.I.O.S.-Wijzer

17


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

18

V.I.O.S.-Wijzer


een TEAM prestatie geleverd. Zondag 30 April resulteerde dat alles in een welverdiend kampioenschap! Together Everybody Achieves More! Na de winsterstop werden in 8 wedstrijden 24 punten behaald. Dat betekent slechts 2 verliespunten. En deze werden dan ook nog genoteerd in de kampioenswedstrijd tegen TVC ’28. Achteraf waren de zenuwen misschien te groot, een leermoment. Hiermee keert VR-1 terug in de 2e klasse. Belangrijker is dat hiermee wordt bewezen dat samenwerking loont! Wij zijn ook blij dat Rick klein Gunnewiek ons gaat helpen bij de ontwikkeling van het recreatieve voetbal. Samen met Gerard Hartjes en de bestuursleden Ronnie te Veluwe en Ivo Spilman zullen zal Rick meer invulling geven aan dit voetbal deel. Tot slot vragen wij jullie aandacht voor de jaarafsluiting op 28 Mei. Wij begroeten jullie graag om het seizoen in stijl af te sluiten! TEAM: Together Everybody Achieves More De familie VIOS Een vraag? Kan een voetbalclub een familiegevoel bewerkstelligen? Ik dach ut wal! Zo bemerkte ik dat vandaag in Vorden waar de JO 11-3 voorjaarskampioen werd. Buiten de spelers die er volop voor gingen waren ouders goed vertegenwoordigd. En op een prima manier. En wat te denken van ons kampioenschap van de dames 1. De foto’s en de drone-beelden van Roel Krabben laten zien dat zowel spelers van alle elftallen, maar ook een ieder die in Beltrum VIOS een warm hart toe draagt, aanwezig was. Als jeugdvoorzitter doet het mij deugd dat er veel jeugdspeelster en spelers waren. Het laat wel zien dat VIOS leeft en dat mensen er graag bij willen horen. (Alleen was er te weinig voorraad aan drank in de kantine, maar dat werd snel opgelost.) Het doet je wel goed. Zeker als de KNVB official ook dit gevoel al heeft na het bekijken van één wedstrijd! Waarvan akte! We feliciteren dan ook beide teams met dit behaalde succes. En misschien is het een begin van nog meer. Maar bovenal doet mij het bovenstaand gevoel en het plezier dat ik op het veld zag in Vorden mij deugd. Een compliment voor Jurgen, Wijnand en Ivo. Zelf mag ik sinds enkele weken de MO – 19 trainen met Ronnie. En dat het niet altijd makkelijk is, merken deze meiden. Want zij zijn kampioen als we V.I.O.S.-Wijzer

19


de ranglijst omdraaien. Toch is het absoluut geen straf om deze meiden te trainen. Er is bereidheid om te werken, maar bovenal is er plezier. Zeker ook bij hen overheerst het familiegevoel. En is het net als bij u en mij thuis. Er zijn goede en minder goede tijden. En binnen bijna elke familie komt het goede uiteindelijk weer boven. Omdat je met elkaar, ieder met zijn kwaliteiten, het beste in mensen boven haalt. Soms moet je dan wat organiseren om het goede gevoel weer te krijgen. Dat is ook de insteek bij VIOS. Zo willen wij volgend seizoen de wedstrijden van de jeugd zo veel als mogelijk op dezelfde tijd laten spelen. Sportpark ‘de Sonders’ is zo een ontmoetingsplek voor veel kinderen en ouders. En op de ledendag van 28 mei kijken we of we de jeugd meer bij deze dag kunnen betrekken. Momenteel zijn enkele mensen druk bezig om het programma hier op af te stemmen. Het belooft een dag te worden waarop veel te beleven is voor een ieder. Zelfs voor u met het warme VIOS-hart. Houdt u daarvoor de berichtgeving en de web-site in de gaten. In ieder geval proberen wij het familiegevoel op te roepen. Gewoon omdat het goed toeven is bij de familie VIOS. Namens de jeugdcommissie VIOS B., Benny Krabbenborg. VIOS Beltrum VR1 kampioen na sterk seizoen VIOS Beltrum VR1 is op zondag 30 april kampioen geworden van de 3e klasse. Na een sterk seizoen onder leiding van Roy Tammel, wisten de VIOS vrouwen ook deze laatste, spannende thuiswedstrijd tegen De Tukkers VR1 te winnen met 3-2. Onder toeziend oog van de vele supporters begon VIOS de wedstrijd matig. Het waren dan ook De Tukkers die de score openden met een penalty na een overtreding van Myrna in het 16-metergebied. Op slag van rust maakte Ginny voor VIOS gelukkig de aansluitingstreffer. Ruststand; 1-1. In de tweede helft ging VIOS voortvarender van start, wat al snel resulteerde in een d oelpunt, Sharon tikte beheersd de 2-1 binnen. Hier lieten De Tukkers het niet bij zitten. Zij wisten, ondanks dat VIOS de overhand had, toch het net te vinden. In een aantal spannende minuten die volgden, waarin VIOS een aantal verdiende kansen kreeg, bleef het toch steeds gelijk. Uiteindelijk was het weer Sharon die de VIOS-vrouwen op voorsprong bracht: 3-2. De laatste minuten waren nog even spannend, maar na 95 minuten kwam toch het verlossende eindsignaal van scheidsrechter Slaghekke. 20

V.I.O.S.-Wijzer


VR1 kampioen Een fantastische prestatie van de VIOS-vrouwen, die na een aantal lastige jaren met veel blessures en teamwisselingen weer op de weg terug zijn. Aankomend seizoen komen zij, na twee jaar afwezigheid, weer uit in de 2e klasse. De vrouwentak van de Beltrumse voetbalclub bestaat 45 jaar, in 1991 werd het eerste damesteam van VIOS voor het laatst kampioen. Dames, veel succes en geniet van het behaalde kampioenschap! Gebroeders Leemreize winnen voetbalquiz! Zaterdag 22 April, VIOS organiseert een voetbalquiz voor de leden. De organisatie is in handen van Arjan te Bogt, Annefleur Krabbenborg, Twan te Woerd en Hans Wolterink. De quiz bestaat uit twee voorrondes van elk 25 vragen en ĂŠĂŠn finaleronde. Bij enkele vragen zakte bij hoofdtrainer en zelfverklaard voetbalkenner Manfred Graven, de moed in de schoenen. Gelukkigerwijs was er ook nog een vraag over het sportpark van AZSV, waardoor Manfred weer opfleurde. Ook met de familie Helmers werd wederom rekening gehouden en er waren enkele vragen uit de geschiedenis van VIOS.

V.I.O.S.-Wijzer

21


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

22

V.I.O.S.-Wijzer


Na de voorronde vond de finaleronde met vijf koppels plaats. Hierin bewezen de gebroeders Leemreize over de grootste voetbalkennis te beschikken. Boet en Ties gefeliciteerd! Een tweede plaats was er voor Bob Groot Kormelink en Christian Ballast. Het podium werd gecompleteerd door Luc Nijhuis en Luke te Woerd. Na de prijsuitreiking werd er nog even gezellig na geborreld waarmee een einde kwam aan een geslaagde avond. VIOS B. JO11-3 kampioen! Zaterdag 6 Mei - VIOS B. JO11-3 behaalt het kampioenschap in de 5e klasse in stijl! Vele toeschouwers waren vanochtend al op tijd in Vorden aanwezig om het team aan te moedigen. VIOS speelt goed en neemt al snel een voorsprong. Uiteindelijk staat er een 12-2 overwinning op het scorebord. Dit is al de vijfde wedstrijd waarin de dubbele cijfers worden gehaald. Slechts ĂŠĂŠn nederlaag werd er geboekt en er werden al 88 doelpunten gemaakt. VIOS is dan ook veel beter dan de tegenstanders in deze klasse.

V.I.O.S.-Wijzer

23


Na de wedstrijd werden de spelers verrast met champagne (alcoholvrij) en chips. Eenmaal in Beltrum aangekomen stond er de traktor met wagen klaar voor de rondrit waar vol trots van werd genoten. Complimenten aan de trainers en begeleiding van dit team. Van harte gefeliciteerd namens het bestuur van VIOS. Dit jaar wederom verkiezing (jeugd-)team van het jaar. Net als voorgaande jaren vindt dit jaar wederom de verkiezing van het VIOS-team van het jaar plaats. De opzet is iets gewijzigd. De verkiezing vindt nu plaats tijdens de seizoenafsluiting op zondagmiddag 28 mei. Andere jaren trof u de nominaties aan in de VIOS-wijzer. Echter dit jaar wordt er op diverse fronten nog volop gestreden. Houd onze site daarom in de gaten. Binnen enkele dagen na het verschijnen van deze VIOS-wijzer worden de genomineerden gepubliceerd. Nominaties vrijwilliger van het jaar. Het is jaarlijks één van de hoofdbrekens van de “commissie vrijwilliger van het jaar”. Wie van de vele geweldige vrijwilligers wordt dé vrijwilliger van het jaar. Help de commissie onder leiding van Roald Visser. Stuur jouw favoriet voor 22 mei naar roaldvisser@hotmail.com. Natuurlijk worden alle mails vertrouwelijk behandeld. De vrijwilliger van het jaar wordt tijdens de seizoensafsluiting bekend gemaakt. Seizoenafsluiting zondag 28 mei wordt topevenement. Het is weer een prachtig jaar voor VIOS-voetbal. Het plezier spat er op diverse fronten van af. Het voetbaljaar wordt mede door dit gegeven in dezelfde stijl afgesloten met een waardige seizoenafsluiting. Na het grote succes van vorig jaar is er wederom goed geluisterd naar alle leden. Dit jaar is er voor alle voetballers van VIOS een voetbaltoernooi aan het begin van de middag. Blijf onze site volgen voor de exacte invulling van zondag 28 mei. Er zijn zelfs nog twee extra wedstrijden in voorbereiding. Wat dacht u van VIOS 9 tegen het kampioensteam uit 1980. Of de Jurgen’s-Welkom-ThuisWedstrijd. Een wedstrijd tussen Heren 1 en een mix van Longa 1 uit de periode van 2010-2018. Natuurlijk een wedstrijd waarin de terugkeer van Jurgen Wiegerinck centraal staat. Echter op het moment van schrijven maken de nacompetities het een en ander nog onzeker. 24

V.I.O.S.-Wijzer


Wat wel zeker is, is dat er livemuziek zal zijn. Natuurlijk is er eetgelegenheid en voor de kinderen is er een springkussen. Kortom een middag voor de jeugd, ouders, alle vrijwilligers, supporters en natuurlijk al onze leden. Volg de site voor het laatste programma en activiteiten! VIOS voetbal draagt bij aan herdenking op 4 mei Elk jaar op 4 mei herdenkt Beltrum bij het oorlogsmonument op het Mariaplein. Vanwege ons 85-jarig bestaan mochten wij dit jaar bloemen leggen. Het was een waardig en indrukwekkende herdenking. Complimenten aan de Raad van Overleg en de velen die een bijdrage leveren aan deze herdenking. Voor VIOS-voetbal legden Twan te Woerd, aanvoerder van onze hoofdmacht en supervrijwilliger Jan Bouwmeesters de bloemen. Natuurlijk deden zij dit ook namens onze damestak die 45 jaar bestaat. Zinvol stemmen. Aan u de keus! Ieder lid van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek kan binnenkort stemmen op een goed doel. VIOS voetbal heeft zich ook aangemeld. Wij hebben de grote wens om een schrobmachine aan te schaffen. Voetballen moet veilig gebeuren. Ter voorkoming van voetbesmettingen staat hygiëne hoog op de agenda. Daarbij komt dat de Ondergrondse extra zuinig is op de door hen verbouwde accommodatie. Wat is er mooier dan dat de senioren in onze samenleving zorgt voor het veiligheid van onze jeugd. Wederom het bewijs dat samenwerking binnen onze samenleving op alle vlakken klopt. Zinvol stemmen. Aan u de keus! Stemmen kan tussen 9 en 26 Mei op www.rabobank.nl/noa. 3 sterren voor Freek Helmers Voor de familie Helmers zijn het goede dagen. Vrouwen-1 zijn al kampioen, Feyenoord wordt kampioen en nu ook nog 3 sterren voor Freek Helmers. Nu zult u zich afvragen: “Wat betekent dat dan?”. De app ‘Voetbalnederland Liveuitslagen’ deelt per 25 gescoorde competitiedoelpunten een ster uit. In de wedstrijd tegen MEC heeft Freek Helmers 2 keer gescoord en hiermee zijn totaal op 75 gebracht. Dit is voldoende voor een 3e ster.

V.I.O.S.-Wijzer

25


2017-Freek Helmers Een mooie opsteker na een periode van blessureleed. Freek ook namens alle VIOS-aanhang gefeliciteerd met je 3e ster!

Hallo allemaal, De laatste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld en de teams zijn toegekomen aan de laatste trainingen voor de vakantieperiode. De meeste teams zullen stoppen eind mei met de trainingen en een enkel team traint nog door tot de eerste week van juni. Noteer het allemaal alvast in je agenda: op dinsdag 30 mei vindt weer het jaarlijkse husseltoernooi voor de seniorenleden plaats. Vanaf de eerste week van juni is het ook weer mogelijk om op de woensdagavond te beachvolleyballen op het beachvolleybalveld bij Halfweg. Indien je graag in de whatsappgroep hiervan wilt, meld je hiervoor dan bij Ellen Klein Nijenhuis.

26

V.I.O.S.-Wijzer


Einde seizoen 2016-2017 In de vorige Vioswijzer werd vermeld dat de meisjes C1 nog kans maakte op het kampioenschap. Helaas hebben ze net naast de winst gegrepen. Meiden alsnog van harte gefeliciteerd met een knappe tweede plek! Het is inmiddels al meer dan een maand geleden maar zaterdag 8 april zijn CMV niveau 3.1 en 2.2. tijdens een toernooi kampioen geworden! Gefeliciteerd meiden

Ook heren één heeft knap gepresteerd. Heren één is gepromoveerd en zal volgend seizoen weer uitkomen in de tweede klasse. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

V.I.O.S.-Wijzer

27


Zaterdag 22 april zijn de meisjes B1 kampioen geworden! Ze zijn goed in het zonnetje gezet! Meiden van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap!

Zaterdag 22 april is Klasien Groot Zevert na 34 jaar definitief gestopt als spelend lid. Haar teamgenoten van dames ĂŠĂŠn hebben dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben haar dan ook flink in het zonnetje gezet!

28

V.I.O.S.-Wijzer


Jaarvergadering N.a.v. de jaarvergadering die plaatsvond op donderdag 6 april zijn er enkele punten naar voren gekomen waar wij nog vrijwilligers voor zoeken: Opleiden scheidsrechters - Volgend seizoen is het streven weer een meisjes C team op te leiden als scheidsrechters. Wendy Ordelmans heeft dit de vorige keren voor haar rekening genomen maar zal aankomend seizoen graag extra hulp ontvangen van één van de leden. Heb je interesse om volgend seizoen de meisjes C te helpen bij het behalen van hun scheidsrechtersdiploma of wil je graag extra informatie ontvangen? Neem dan contact op met Wendy Ordelmans. Nettenverhuur - Michel Heutink heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de nettenverhuur. Michel hartelijk dank voor de jarenlange inzet! Vanaf heden zijn wij opzoek naar iemand die de nettenverhuur en/of de opslag hiervan voor zijn/haar rekening wil nemen. De nettenverhuur bestaat met name uit het maken van afspraken met huurders, controleren van de netten en de opslag ervan. Technische commissie - Vanaf heden heeft de volleybalvereniging een technische commissie die zich zal ontfermen over het houden van overleggen met trainers, de doorstroom van de jeugd naar de senioren, teamindelingen, etc. Momenteel bestaat de technische commissie uit Klasien Groot Zevert en Stanley Heutinck die zijn intrede zal doen vanuit het bestuur. Wij zijn nog opzoek naar zeker twee kandidaten die een actieve rol in de technische commissie willen spelen. Trainer dames recreanten - Voor seizoen 2017-2018 zijn wij nog steeds op zoek naar een trainer voor een leuke en enthousiaste groep dames recreanten. De training is op maandagavond van 20.00 – 21.30 uur. Indien je niet alle maandagavonden van de maand beschikbaar bent, maar je wel interesse hebt, horen wij het ook graag! Heb je interesse in het organiseren van de nettenverhuur, deel te nemen in de technische commissie of het trainen van de dames recreanten? Neem dan contact op met één van de bestuursleden van Vios volleybal.

V.I.O.S.-Wijzer

29


Volleybaltoernooi op Pigpop Ook dit jaar organiseert Pigpop in samenwerking met Vios volleybal een 4 tegen 4 volleybaltoernooi. Dit zal plaatsvinden op vrijdagavond 19 mei om 19.00u op het terrein bij Halfweg. Doe gezellig mee met je vrienden, vriendinnen, familie, buurt of collega’s. Iedereen is welkom!! Voor opgave en meer informatie ga naar: www.pigpop.nl Ik pas de bal.. Hallo allemaal, Ik ben Milou Groot Wassink en zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige Vioswijzer zusje van Aniek. Dank je wel voor het passen van de bal, Aniek! Ik woon dus ook in Voor Beltrum. Ik zit op de Willibrordusschool in Groenlo in groep 4. Sporten doe ik in Beltrum, volleybal en gym. Ik ben aan het begin van dit seizoen begonnen bij niveau 1 op woensdagavond bij Rina. Nu speel ik bij niveau 2. Ik heb al veel geleerd op de trainingen: toetsen, vangen en gooien, opslaan, onderhands en bovenhands spelen. Toetsen kan ik goed. Thuis hebben wij ook een volleybalnet en ik oefen vaak met Aniek. Ik ga altijd samen met Guusje en Tessa naar de volleybal en daarom pass ik de bal door naar Guusje Groot Zevert. groetjes Milou

30

V.I.O.S.-WijzerVerenigingsactiviteiten Vios gym 1 juni 17 juni

Informatie avond In Balans valpreventie 19.30 Kulturhus de Wanne,in de Kapel Clubkampioenschap

Vios handbal 17 mei

Laatste training

Vios tafeltennis 26 juni 21 augustus

Laatste trainingsavond voor dit seizoen Eerste trainingsavond voor komend seizoen

Vios touwtrek 28 mei 11 juni

Competitie gewest Oost @ Bekveld, Hengelo Competitie gewest Oost @ Bekveld, Hengelo

Vios voetbal 11 mei 28 mei 2 t/m 5 juni 12 juni

32

Sponsoravond mmv Ferdi Jolij – ‘De Spilsoos’ Jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B. Jeugdkamp – ‘De Zwemkolk’ in Markelo Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat.

V.I.O.S.-Wijzer