Page 7

mogelijkheid geven om op een goede manier te bewegen. Zodoende dat dit ten goede komt aan coรถrdinatie, evenwicht en kracht. In de komende Vioswijzers, maar ook in de pers, horen jullie er meer over. . . De kledingcommissie gaat voortvarend ter werk. We willen hier vermelden dat de gympakjes en de broekjes/hemdjes van de jeugd (vrijdagmiddag) vervangen gaan worden. De nieuwe kleding zal dan in beheer komen van Vios Gym. Zodoende kan ieder nieuw lid direct voorzien worden van een nieuw gymtenue en kan iedereen mooie passende kleding dragen. Het is echter voor te stellen dat dit nogal wat voorbereidend werk vergt, het zal dus nog wel even duren voordat alle kleding er werkelijk is. Voor nu is het belangrijk dat ouders weten dat men geen nieuwe pakjes/ kleding via de kledingcommissie kan aanschaffen op dit moment, dat zou zonde zijn! We krijgen dus even te maken met een soort tussenperiode waarin niet alle leden een pakje vanuit Vios Gym draagt. De commissie doet haar best zo spoedig mogelijk alles rond te krijgen. Even geduld dus nog en wat zal het dan een mooi resultaat geven! Bij het verschijnen van deze Vioswijzer hebben we de jaarvergadering net achter de rug. Hopelijk een vruchtbare avond met een goede opkomst. In de volgende Vioswijzer zullen we er verslag over uitbrengen. Gastles zelfverdediging. Woensdag 15 maart jongst leden werd er door Vios Gym een gastles zelfverdediging verzorgd onder leiding van Klaas Oldegberts. De lessen werden gegeven tijdens de reguliere lestijden op de woensdagavond. De heren groep had de primeur, na enige aarzeling en een kleine teleurstelling omdat het afsluitende volleybal partijtje deze avond niet doorging werd er actief deelgenomen aan de les. Verschillende vaardigheden werden eigen gemaakt, en op elkaar uitgeprobeerd. De dames groep nam het stokje over van de heren. Ze werden verrast door de kracht en mogelijkheden die ze zelf in hun mars hadden.Ook hier werd met een hoop gelach en enthousiasme deelgenomen aan de les. De gemengde groep sloot de avond af. Ook hier werd fanatiek op elkaar geoefend. V.I.O.S.-Wijzer 7

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2017 04 april  

Vioswijzer 2017 04 april  

Advertisement