Vioswijzer 2017 04 april

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 6 februari 2017

In Memoriam In memoriam Jan Papen Op 9 maart is Jan Papen op 76 jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Jan Papen: harde werker, levensgenieter, optimist, trotse, correcte en zorgzame man.

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail:

Tijdens de afscheidsviering werd zijn memoriam omschreven als een museum dat nog aangevuld kon worden met herinneringen die wij, als mensen om hem heen, hebben. Het doet ons terugdenken aan april 2000. Jan, net met pensioen, werd lid van de herengroep. Waar de kleedkamers waren moest hem worden uitgelegd. Als internationaal chauffeur was hij veel van huis geweest en had hij de sporthal nog nooit van binnen gezien.

mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Buiten de periodes dat hij samen met Rieki genoot van de vakanties in het buitenland, bezocht hij trouw de groep op de woensdagavond. Stil worden we als we ons begin februari herinneren…… Hij bezocht voor het laatst zijn groep en gaf aan: ‘uitbehandeld, leg mien d’r bie neer’. Het is bijzonder dat Jan en zijn familie de laatste weken als waardevol en intens beschouwen. Hij kon nog veel meegeven en er waren mooie, kostbare momenten. We hopen dat dit een troost is voor zijn dierbaren. We wensen zijn vrouw Rieki, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. Leden, leiding en bestuur Vios Gym

V.I.O.S.-Wijzer 1


In memoriam Marietje Kok Op 15 maart is Marietje Kok overleden door een noodlottig ongeval. Een week voordat haar leven zo abrupt eindigde werd ze 83 jaar en dat werd gevierd met de dierbaren om haar heen. Nu blijkt dat een zeer waardevolle herinnering. Zoals er zoveel momenten in haar leven zijn geweest waar met dankbaarheid op terug gekeken kan worden. Marietje verstond namelijk de kunst om van al het kleine intens te genieten en het leven te waarderen. Ze deelde dat positieve graag met de ander. Een vriendelijk woord, een compliment en de altijd aanwezige glimlach staan in ons geheugen gegrift. Haar gezin was haar trots, ze was een lieve en zorgzame moeder en oma met aandacht voor iedereen. Daarnaast had ze vele activiteiten in Beltrum. Gastvrouw in ‘de Wanne’, werkzaamheden in de kerk, bloemen plukken voor de Dorpstraat, collecteren en een actief verenigingsleven. Ze was maar liefst 56 jaar lid van Vios Gym waar ze de damesgroep bezocht. Ook al lukte het niet altijd meer om actief mee te doen; ze was aanwezig en genoot van het samenzijn. We wensen haar kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om dit grote verlies een plek te geven.

Leden, leiding en bestuur Vios Gym

2 V.I.O.S.-Wijzer


Centrale

Sportcentrale VIOS 10 jaar een federatie “Veur mekare, met mekare” is een veel gebruikt adagium in de Beltrumse gemeenschap, zo ook in de sport. Sportcentrale VIOS bestaat als meer dan een halve eeuw. Tien jaar geleden veranderde de Sportcentrale van een vereniging in een federatie. Tijd voor een korte terugblik. In 1953 kon in Beltrum maar uit twee sporten gekozen worden: gymnastiek en voetbal. Om de krachten te bundelen is de Sportcentrale Vios opgericht. Door de jaren heen werd het aantal sporten flink uitgebreid. In 1973 kwam tafeltennis als 6e loot aan de VIOS-boom. Door de samenwerking is er veel gerealiseerd. Er werd een schitterende sportaccommodatie tot stand gebracht. Daarnaast verscheen er maandelijks het clubblad “de Vios Wijzer” en werd de contributie centraal geïncasseerd. Naast de sporthal werd een kantine gebouwd die al jaren draait op de inzet van ruim 100 vrijwilligers. Ook wordt de Grote Clubactie gezamenlijk georganiseerd. Tot 2007 was VIOS een omni-vereniging met ruim 1.000 leden, verdeeld over zes takken van sport. Toen werd het plan om de organisatie te wijzigen gelanceerd. Daarbij werden ook de statuten gewijzigd. Sindsdien vormen gymnastiek, handbal, tafeltennis, touwtrek, voetbal en volleybal samen een federatie. Elke tak van sport heeft sindsdien haar eigen statuten en is dus een afzonderlijke sportvereniging. Zo kunnen er ook sneller en efficiënter beslissingen genomen worden. De voordelen van de Sportcentrale zijn echter wel behouden gebleven. De penningmeester van sportcentrale verzorgt nog altijd de contributie-inning en verschijnt de Vios Wijzer nog steeds maandelijks. De kantine wordt bemand door de vele vrijwilligers van alle zes verenigingen. Ook de bevordering van V.I.O.S.-Wijzer 3


samenwerking tussen de sportverenigingen is een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de jaarlijks terugkerende vergaderingen leert men van elkaars problemen en worden er oplossingen en tips gedeeld. In het bestuur van de federatie is elke vereniging met één persoon vertegenwoordigd. Daarnaast is er een dagelijks bestuur dat bestaat uit drie personen. Onlangs is Erwin Hoitink benoemd tot voorzitter, hij heeft Marcel Mutter opgevolgd. Verder bestaat het dagelijks bestuur uit Sander Esselink (secretaris) en Marcel Helmers (penningmeester). VIOS is een begrip binnen en buiten Beltrum en staat als een huis. Vooruit ís en blijft het streven van de sportcentrale, ook als federatie! Basis Opleiding Reanimatie BLS/AED (hartreanimatie) Afgelopen weken hebben bijna 30 personen weer de herhaling BLS/AED gehad onder deskundige leiding van Paulien Storteler – Klein Gunnewiek. Deze jaarlijkse herhalingsavonden worden gegeven door Stichting Reanimatie Onderwijs Eibergen in de bestuurskamer in de sporthal. In groepen van ongeveer 5 personen wordt er geoefend op de pop waarbij ook een AEDapparaat apparaat aanwezig is. AED staat voor Automatische Externe Defribillator. Vios organiseert deze herhalingscursus samen met Tennisclub Beltrum. Indien er Vios-leden zijn die ook een Basis Opleiding Reanimatie willen volgen dan kan er een mail gestuurd worden naar: sportcentrale@gmail.com. In het najaar zal deze cursus worden gegeven en vergt slechts 1 avond van je vrije tijd. Het hebben van het certificaat kan van levensbelang zijn! De kosten van de cursus komen voor rekening van Vios onder het motto „met mekare, veur mekare“! Terug in de tijd (april 1992) • De Hassinkhof wordt officieel heropend nadat het gehele pand is herbouwd. • Afdeling gymnastiek houdt De-Mo-Gy-Ja-Da (demonstratie jazzgym en dans), een show van 3 uur waar 15 gymnastiekverenigingen aan meewerken en door velen wordt bezocht. • Vios voetbal viert haar 60-jarig jubileum met een weekend vol activiteiten. In 1992 zijn er van de toenmalige oprichters nog 4 in leven. Uit de oude doos (april 1967) • Vios volleybal breidt het bestuur uit van 3 naar 5 personen. 4 V.I.O.S.-Wijzer


• Vios voetbal houdt een feestavond vanwege haar 35-jarig bestaan. • Vios handbal bestaat 12,5 jaar en viert dit met een kampioenschap

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Pem Wolterink Rick Giezen Tess Luttikhold Sven Heutinck Jade Ars Max Wiegerinck Volleybal: Lucie Arink Jade Ars Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Wytze Baks Rudie Temmink Jo te Morsche

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te V.I.O.S.-Wijzer 5


worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 7 april 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

VIOS GYM Vanuit het bestuur‌.. De afgelopen weken kon je geen regionale krant openslaan of Vios gym stond erin. Wat zijn we trots op onze succesvolle selectie! Bij de plaatsingswedstrijden zijn er verschillende eerste, tweede en derde plekken behaald, een prachtig resultaat! Verschillende meisjes hebben zich geplaatst voor de finales. We wensen hun de komende weekenden veel succes! In maart hebben we als bestuur ook meegedaan met de zelfverdedigingslessen die gegeven werden tijdens de lessen op woensdagavond. Wij vonden het zeer geslaagd en hoorden dezelfde geluiden vanuit de leden. Volgend jaar weer?? Achter de schermen zijn we als bestuur bezig met allerlei nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen. Lessen en cursussen die de jongsten in Beltrum, maar zeer zeker ook de ouderen in onze gemeenschap de 6 V.I.O.S.-Wijzer


mogelijkheid geven om op een goede manier te bewegen. Zodoende dat dit ten goede komt aan coรถrdinatie, evenwicht en kracht. In de komende Vioswijzers, maar ook in de pers, horen jullie er meer over. . . De kledingcommissie gaat voortvarend ter werk. We willen hier vermelden dat de gympakjes en de broekjes/hemdjes van de jeugd (vrijdagmiddag) vervangen gaan worden. De nieuwe kleding zal dan in beheer komen van Vios Gym. Zodoende kan ieder nieuw lid direct voorzien worden van een nieuw gymtenue en kan iedereen mooie passende kleding dragen. Het is echter voor te stellen dat dit nogal wat voorbereidend werk vergt, het zal dus nog wel even duren voordat alle kleding er werkelijk is. Voor nu is het belangrijk dat ouders weten dat men geen nieuwe pakjes/ kleding via de kledingcommissie kan aanschaffen op dit moment, dat zou zonde zijn! We krijgen dus even te maken met een soort tussenperiode waarin niet alle leden een pakje vanuit Vios Gym draagt. De commissie doet haar best zo spoedig mogelijk alles rond te krijgen. Even geduld dus nog en wat zal het dan een mooi resultaat geven! Bij het verschijnen van deze Vioswijzer hebben we de jaarvergadering net achter de rug. Hopelijk een vruchtbare avond met een goede opkomst. In de volgende Vioswijzer zullen we er verslag over uitbrengen. Gastles zelfverdediging. Woensdag 15 maart jongst leden werd er door Vios Gym een gastles zelfverdediging verzorgd onder leiding van Klaas Oldegberts. De lessen werden gegeven tijdens de reguliere lestijden op de woensdagavond. De heren groep had de primeur, na enige aarzeling en een kleine teleurstelling omdat het afsluitende volleybal partijtje deze avond niet doorging werd er actief deelgenomen aan de les. Verschillende vaardigheden werden eigen gemaakt, en op elkaar uitgeprobeerd. De dames groep nam het stokje over van de heren. Ze werden verrast door de kracht en mogelijkheden die ze zelf in hun mars hadden.Ook hier werd met een hoop gelach en enthousiasme deelgenomen aan de les. De gemengde groep sloot de avond af. Ook hier werd fanatiek op elkaar geoefend. V.I.O.S.-Wijzer 7


8 V.I.O.S.-Wijzer


Het wegdrukkend van een aanvaller, het afweren van een klap en het tactisch gebruiken van de wandelstok of paraplu werd uitvoerig ingeprent Het bestuur is zeer tevreden over het verloop van de avond. Daarnaast waren de eerste reacties erg positief. Wie weet volgend jaar weer een herhaling. Beltrum wees gewaarschuwd, onze leden zetten u zo het huis uit!

V.I.O.S.-Wijzer 9


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 10 V.I.O.S.-Wijzer


De afgelopen maand hebben de dames van de selectie Vios gym weer goed op de kaart gezet. Zie foto pagina 9 onderaan, het 8-tal van 12 maart. Op zondag 12 maart werden de 2e plaatsingswedstrijden van de 5e divisie geturnd in Doetinchem. Vios Gym deed hier mee met 8 turnsters. In de eerste wedstrijd was het de beurt aan de instappers en de jeugd 2 meiden. Bij de instappers turnden Nikki Roerdink, Lynn Hopmans en Lisanne Hoitink. Deze meiden hebben alle drie een mooie wedstrijd gedraaid en dit werd bij Nikki beloond met een eerste plaats! Lynn werd netjes 8e en Lisanne eindigde op een mooie 19e plaats. De turnsters die uitkwamen in de Jeugd 2 waren Aniek Ballast, Mila ter Meer en Babeth Wildenborg. Ook deze meiden mogen trots zijn op hun prestatie. Mila eindigde op een tweede plaats, Babeth werd derde en Aniek eindigde op een mooie 7e plaats. In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Femke Roerdink en Sophie Heutinck. Femke komt uit in de categorie Pupil 2, D2. En Sophie is Pupil 1, D2. Beide meiden hebben een mooie wedstrijd geturnd dat werd beloond met een 16e plaats voor Femke en een 8e plaats voor Sophie.

Op zaterdag 25 maart werd de tweede wedstrijd van de pre instappers geturnd in Winterswijk. Vios gym deed aan deze wedstrijd mee met twee meiden. Eerst was het de beurt aan Jenske Roerdink, die dit jaar voor het eerst aan de wedstrijden mee mocht doen. Zij turnde een foutloze wedstrijd wat werd beloond met een hele mooie tweede plaats! Hierna was het de beurt aan Mijs Belterman. Bij Mijs deden maar liefst 36 turnsters mee in haar categorie. Ze wist de meeste concurrentie achter zich te laten en eindigde op een 6e plaats. V.I.O.S.-Wijzer 11


Tot slot werd op zondag 2 april de 3e en laatste plaatsingswedstrijden in de 5e divisie geturnd. Wederom werden er mooie resultaten behaald voor Vios Gym. In de categorie Instap D2 turnden Nikki Roerdink, Lynn Hopmans en Lisanne Hoitink. Nikki wist wederom het hoogste podiumplekje te bereiken!! Lynn en Lisanne behaalden een mooie 18e en 28e plek. Met deze resultaten zijn Nikki en Lynn door naar de finale. Babeth Wildenborg, Aniek Ballast en Mila ter Meer deden mee in de categorie Jeugd 2. Hier behaalde Babeth ook de 1e plaats en Aniek werd 3e! Mila werd 12e. Deze dames zijn alle 3 door naar de finale. Super!! Femke Roerdink (pupil 2, D2) kwam ook in actie en heeft een topwedstrijd gedraaid. Ze behaalde een 8e plaats en is ook door naar de finale. Sophie Heutinck (pupil 1, D2) is 4e geworden. Hartstikke goed, maar omdat in haar categorie er 12 V.I.O.S.-Wijzer


maar 4 door gingen, heeft ze, met een gemiddelde 5e plek, niet de finale gehaald. De finale vindt plaats op 13 mei in Doetinchem. Wat een succes weer voor Vios Gym Beltrum!

Nieuwe website Sinds 1 maart is onze nieuwe website open! Heeft u hem al bezocht? Neem snel een kijkje op www.viosgym.nl Naast een nieuwe website hebben wij ook een nieuw e-mail adres: info@ viosgym.nl Het komt voor dat een mail van Vios gym momenteel bij u niet zichtbaar is in de inbox van uw mail. Kijk even of het bericht niet in de map ongewenst of spam terecht is gekomen. Door eenmalig aan te geven dat deze afzender vertrouwd is krijgt u de nieuwe mailtjes automatisch in uw inbox.

Facebook Heb je Facebook‌. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum. Viola te Veluwe houdt facebook bij. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

De competitie zit er weer op! Zondag 2 april hebben we alweer onze laatste wedstrijd gespeeld Helaas verloren we deze met 14-18 van FBC/OBW. We kunnen terugkijken op een seizoen met veel spannende wedstrijden die soms net gewonnen werden, maar helaas wat vaker (net) verloren werden. We hebben dit seizoen 16 wedstrijden gespeeld. We wisten er 6 te winnen, we verloren er 8 en speelden 2 keer gelijk. Hiermee zijn we geĂŤindigd op een 5e plek. Een mooi streven voor volgend jaar is om toch weer mee te draaien in DE TOP van de Achterhoekse handbal. Hieronder is de volledige eindstand te zien. V.I.O.S.-Wijzer 13


Eindstand competitie 2016/2017 Team Gewonnen Verloren Gelijk Punten 1 Reflex dames 1 16 0 0 32 2 Ha-STU dames 2 12 4 0 24 3 FBC/OBW dames 2 11 5 0 22 4 Erix dames 2 9 7 0 18 5 VIOS dames 1 6 8 2 14 6 HCW dames 3 6 10 0 12 7 Grol HV dames 3 6 10 0 12 8 Reflex dames 2 2 14 2 6 9 UGHV dames 3 2 14 0 4 Agenda jaarvergadering De jaarvergadering van 6 april is verzet naar 13 april aanstaande. De vergadering start om 20.30 uur in de bestuurskamer en is voor alle handballeden. Hieronder is de agenda te zien. Agenda 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 2016 3. Jaarverslag 2016 a. Secretaris b. Penningmeester 4. Kascommissie (Marieke Kolkman, Anouk Eskes) a. Verslag over 2016 b. Benoeming nieuwe kascommissie. 5. Bestuursverkiezing Huidige samenstelling: Voorz. Linda Wallerbos, Secr. Marloes Levers, Penm. Vacature, leden: 4e Jeannette Huitink, 5e Jeanne SlĂźtter, 6e Periodiek aftredend en herkiesbaar: Linda Wallerbos en Jeanne SlĂźtter. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Marloes Levers, Namen van kandidaten en tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij de voorzitter. 6. Contributie 2017 7. Trainer dames en (Regio)-scheidsrechters 8. Mededelingen 9. Rondvraag 10.Sluiting Wij hopen jullie in grote getale deze (sport) vergadering zullen bijwonen! Tot donderdag 13 april! Namens het bestuur, Marloes Levers (secr.) 14 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 15


Gratis 60+ Beweeginstuif Beltrum Op woensdag 26 april organiseren Tafeltennisvereniging VIOS en VIOS Gym en de Sport Federatie Berkelland(SFB) gezamenlijk de 60+ Beweeginstuif Beltrum in sporthal De Sonders. Deze instuif is bedoeld voor alle 60 plussers die lekker willen bewegen. De instuif vindt plaats in de ochtend van 9.30-11.15 uur en is gratis toegankelijk. De deelnemers maken op hun eigen niveau kennis met ouderengym en tafeltennis en tussen door zal er gezamenlijk gratis koffie en thee worden gedronken in de kantine van de sporthal. In deze pauze zal de SFB iets vertellen over het lokale beweegaanbod en kan men kennismaken met een stappenteller om zo zelf heel eenvoudig bij te kunnen houden of men wel genoeg beweegt op een dag. Het is juist voor deze doelgroep erg belangrijk om elke dag lekker te bewegen. Er zijn meer sport/beweegmogelijkheden dan u denkt, dus geef u nu op! Wilt u liever niet alleen komen, neem dan gerust iemand mee. Voor opgave of meer informatie kunt u uiterlijk 19 april een mail sturen naar john@ sportfederatieberkelland.nl of bellen naar SFB 0545-476727 of bij Walter Rouwhorst van Tafeltennisvereniging VIOS Beltrum op telefoonnummer 0640195122 Kijk voor meer info op www.sportfederatieberkelland.nl

16 V.I.O.S.-Wijzer


Jaarvergadering TTV Vios-Bison Op donderdag 30 maart werd de jaarvergadering gehouden bij Zalencentrum Dute. Om 20.45 uur kon de voorzitter een groot aantal leden verwelkomen. De agenda kende een behoorlijk aantal punten. Bij het punt bestuursverkiezing, was Gerjan Looman aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankte Gerjan voor zijn werk dat hij had gedaan voor de vereniging en wenste hem succes met de dingen waar hij mee bezig is of waaraan hij wil beginnen. Eline Ribbers stelde zich beschikbaar voor een bestuursfunctie en werd unaniem aangenomen. De Oostelijke competitie begint op zondag 9 april. De Bisons nemen deel met twee Jeugdteams, één 640kg team en één 680kg team. De trainingen van de senioren zijn dit jaar wat later begonnen en minder intensief. Wel wordt er onder begeleiding één avond in de week getraind in de sportschool, dit om een nieuwe impuls aan de manier van trainen te geven. De Jeugd heeft de trainingen op dezelfde manier opgepakt dan het vorige seizoen. Naar aanleiding van de ervaringen van de senioren, met hun huidige manier van trainen, zal overleg plaatsvinden met de Jeugd of dit ook voor hen realiseerbaar is. Verder kwam het internationaal toernooi van Seilziehclub Engelberg, Zwitserland, het NK en EK ter sprake. Aan het eind van de vergadering werden er dit jaar maar liefst 4 jubilarissen die al veertig jaar lid zijn van de vereniging gehuldigd te weten; Ria KosterStroet, Stephan Rooks en de nog immer actief aan het touw staande heren, Marcel en Vincent Ribbers. Ze werden geëerd met een cadeaubon en een boeket bloemen. Het derde competitie toernooi van Gewest Oost op zondag 7 mei wordt georganiseerd door TTV Vios Bison. Dit alles zal plaatsvinden op het terrein van de Firma Ratering. De voorbereidingen zijn in volle gang.

V.I.O.S.-Wijzer 17


18 V.I.O.S.-Wijzer


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 19


VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel........... 18 april bestaat vv VIOS B. 85 jaar. Niet een lustrum om uitgebreid te vieren. Wel een gegeven om even bij stil te staan. Veel verschillende korte artikelen in deze uitgave van de VIOS-wijzer. Een illustratie van het feit dat vv VIOS B. springlevend en vitaal is. VIOS voetbal viert 85e verjaardag met kleurrijke circulaire. De afgelopen week vonden alle huishoudens in Beltrum en haar buurtschappen een kleurrijke circulaire in de bus. Wij bestaan op 18 april 85 jaar en de PR-commissie maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen in onze samenleving een inkijk te gunnen in onze vereniging anno 2017. Hoofdredacteur Monique Rooks heeft er samen met haar team een frisse weergave van gemaakt. Gefeliciteerd PR-cie met het resultaat! 85 jaar en nog springlevend! Met een knipoog roept onze voorzitter al voorzichtig de 100e verjaardag. Door op tijd de bakens te verzetten en te anticiperen op de demografische ontwikkelingen kunnen we nu al met een gerust hart kijken naar 2032. VIOS voetbal zal een club van de leden en Beltrumse gemeenschap blijven. Met elkaar blijven we tot veel in staat. In onze huiskamer De Spilsoos ligt een stapeltje extra circulaires. Voor degeen die de prachtige circulaire hebben gemist, of leden die buiten Beltrum wonen kunnen in een exemplaar meenemen.

Zinvol stemmen. Aan u de keus! Ieder lid van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek kan binnenkort stemmen op een goed doel. VIOS voetbal heeft zich ook aangemeld. Wij hebben de grote wens om een schrobmachine aan te schaffen. Voetballen moet veilig gebeuren. Ter voorkoming van voetbesmettingen staat hygiĂŤne hoog op de agenda. Daarbij komt dat de Ondergrondse extra zuinig is op de door hen verbouwde accommodatie. Wat is er mooier dan dat de senioren in 20 V.I.O.S.-Wijzer


onze samenleving zorgt voor het veiligheid van onze jeugd. Wederom het bewijs dat samenwerking binnen onze samenleving op alle vlakken klopt. Zinvol stemmen. Aan u de keus! De grote VIOS voetbalquiz Welk rugnummer wordt in een adem genoemd met Johan Cruijff? En in welk seizoen werd Feyenoord voor het laatst landskampioen? Vragen die zomaar voorbij kunnen komen tijdens de eerste VIOS Voetbalquiz, op zaterdag 22 april. Weten jij en je partner alles over amateurvoetbal, de sterren van vroeger en de helden van nu, twijfel dan niet en meld jullie aan! De VIOS Voetbalquiz is een initiatief van de sociabiliteitscommissie en wordt dit jaar voor het eerst gehouden. De opzet is als volgt: deelnemers krijgen vragen voorgeschoteld, vakkundig samengesteld uit diverse categorieĂŤn. Over vroeger en nu, over spelers en trainers, over prof- en amateurclubs. De ene vraag ingeleid met een filmpje, de ander in de vorm van een rebus.

2017 - Voetbalquiz

V.I.O.S.-Wijzer 21


Die hoef je niet alleen te beantwoorden, het is namelijk een koppelquiz: je speelt dus samen met een partner. De quiz is voor leden vanaf de B-jeugd. De VIOS Voetbalquiz begint om 20.00 uur en zal naar verwachting tot circa 23.00 uur duren. Deelnemers worden rond 19.30 uur verwacht, zodat we om 20.00 uur kunnen starten. Aanmelden kan, tot de dag zelf, via de website! Geef daarbij ook even aan met wie je samenspeelt. Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Nog vragen? Mail: arjantebogt@gmail.com. Pak je verantwoording Misschien goed om even stil te staan bij het vrouwenvoetbal. Met het Europees kampioenschap in Nederland voor de deur is vrouwenvoetbal al 45 jaar (2 mei red.) een wezenlijk en volwassen onderdeel bij VIOS B. Met enige trots kijk ik momenteel naar Dames 1 die morgen (9 april!) het kampioenschap in Tubbergen in de wacht kunnen slepen. Een prima prestatie zeker als je nagaat dat een jaar geleden er veel zorgen waren. Nu blijkt dat er toen de juiste beslissingen zijn genomen. Vooral op aandrang van de dames zelf, en ze hebben zelf de verantwoording opgepakt. Met dit als uiteindelijke resultaat. En mocht het in Tubbergen niet lukken dan zal op 30 april tijdens de volgende wedstrijd tegen de Tukkers dit toch zeker moeten lukken. Als jeugdvoorzitter verwacht ik alles wat in Beltrum voor vrouw doorgaat, langs de kant. Zeker de meiden elftallen. Maar er is meer. De combinatie VIOS-Grol doet het goed. Dat bleek ook tijdens ons overleg wat we 1x per jaar hebben met jeugdafdelingen van Grol en dit jaar voor het eerst Grolse Boys. Een informeel overleg vooral om te horen waar men mee bezig is. En het is frappant om te zien dat men in Groenlo het vrouwenvoetbal moeilijk op de agenda krijgt. En mooi om te horen dat de leider, een Grolman in hart en nieren, verkondigt dat hij zijn mening over VIOS met 100% heeft moeten bijstellen. Iets wat vooral te danken is aan het voor het merendeel uit VIOS-vrouwen bestaande elftal. Met Janneke als voorloper. Als bestuurder heb je hierin verantwoording en het blijkt dat wij als VIOS ons winkeltje ‘good veur mekare’ hebt. Er was verwondering over het feit dat wij al jaren een jeugdbeleid, afgestemd op de lange termijn, hebben. De notitie onbegrepen gedrag en hoe binnen VIOS beslissingen worden genomen, 22 V.I.O.S.-Wijzer


maakte dat de nodige zaken met pen werden genoteerd. Al is altijd de vraag hoe de Grolse wind er over heen gaat. Dat kennen we, het is lastig om te benoemen als iemand anders het al goed voor elkaar heeft. Dat je als bestuurder serieus moet luisteren naar de leden bleek in het gesprek met de MO – 19. Zij gaven goed aan wat voor hen belangrijk was, nu het met de trainer even niet loopt zoals we het voor ogen hadden. De kritiek vat ik op als een gratis advies en kunnen we wat mee in de toekomst. En dat de meiden de verantwoording pakken blijkt uit feit dat ze zelf met Ronnie Stapelbroek de juiste man hebben gevraagd om het seizoen goed af te maken. Trots zijn we op de MO - 17 die momenteel iedereen in de hoofdklasse de stuipen op het lijf jaagt. Waar een dorp groot in kan zijn. Gedreven en je verantwoordelijk voelen voor elkaar, want samen sta je sterk. Als laatste wil ik jullie laten delen in het feit dat de MO - 13 momenteel bezig zijn met een charme offensief. Men is druk bezig om meiden in Beltrum enthousiast te maken voor het voetbal zodat ze volgend jaar met een team het veld in kunnen. Als bestuurder kun je dan alleen maar trots zijn en zorgen dat je het winkeltje op orde blijft houden. Of zoals u wilt pak je verantwoording.

Namens de jeugdcommissie VIOS B., Benny Krabbenborg.

Alcohol in de kantine In de wandelgangen horen we berichten dat er jeugd <18 alcohol zou nuttigen in de kantine. Iets wat aandacht vraagt, maar de keren dat ik er op gelet heb, niet is waargenomen. Dat kan aan mij liggen maar volgens mij doet de bardienst op zaterdag het goed, zoals ik laatst zag, en iemand bewust naar haar ID vroeg. Als VIOS blijven we de afspraak hanteren dat de jeugd <18 geen alcohol nuttigt in de kantine. Maar we zijn bij VIOS geen politie. Het bijbrengen van en naleven van afspraken is in dit geval niet een taak van ons. De verantwoording ligt bij de kinderen. Goed is vooral dat u als ouder deze verantwoording ook pakt en hierover met uw kind in gesprek blijft. Samen kunnen we het gezellig maken in onze kantine en daar hebben we alcohol niet bij nodig. Jeugdcommissie V.I.O.S.-Wijzer 23


Nieuw: Walking Football! Voetbal is voor alle leeftijden, dus ook voor de 60+er. Speciaal voor deze doelgroep zijn we ons aan het oriĂŤnteren naar de behoefte in Walking Football, inderdaad voetbal zonder rennen. Met Walking Football krijgen 60-plussers die vanwege fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal weer de kans om een balletje te trappen met leeftijdsgenoten. Een ideale oplossing voor spelers die naast het fysieke bezig zijn ook het sociale aspect van het voetbal willen beleven.

2017 - Walking Football Bij deze nieuwe voetbalvorm spelen zeventallen op een kwart speelveld met en tegen andere voetballers. Er mag, geheel zoals de naam doet vermoeden, niet gerend worden, de bal mag niet boven heuphoogte komen en het maken van slidings is niet toegestaan. Deze regels zijn er om blessures te voorkomen. Niet alleen het voetballen staat centraal, maar juist het samenzijn en het onderhouden van sociale contacten, bijvoorbeeld na afloop in de kantine. Mocht u interesse hebben, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Gerard Hartjes (06-83577692) of Ronnie te Veluwe (06-10038805). Seizoen 2017 - 2018. De jeugdcommissie is momenteel bezig om de doorkijk naar het seizoen 2017 -2018 te maken. Dit om in beeld te krijgen hoe de elftallen en het kader 24 V.I.O.S.-Wijzer


er uit gaat zien. Een intensieve en omvangrijke klus die menig uurtje vraagt. Alle spelers zijn voor 1 april gevraagd wat zij gaan doen en ouders zijn ook van dit feit op de hoogte gebracht. Het overzicht is er. En betekent voor de spelers dat men zich niet meer kan afmelden. Anders moeten we de uren die nu zijn gemaakt nogmaals doen. Daarnaast moet de KNVB al tijdig weten welke elftallen we inschrijven voor volgend seizoen. Hoe het er allemaal uit gaat zien vraagt nog enige tijd maar we zullen hier de komende maanden binnen de jeugdcommissie de beslissing (mee – beslissen) over nemen. Van het kader maken we gebruik om de informatie die zij hebben met ons te delen (mee - denken). Zodoende kunnen we de juiste beslissingen nemen. Spelers en ouders zullen later op de hoogte gebracht worden (mee - weten) zodat ze weten waarom, welke beslissingen zijn genomen. Binnen het kader ontstaan weer enkele plekken die we ingevuld moeten hebben. In deze rekenen we op de leden van VIOS. We doen het goed. Daar wil je toch deelgenoot van zijn. Jeugdcommissie VIOS B.

Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier Vanaf het seizoen 2017/2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app gaan. Via bijeenkomsten, online informatie en persoonlijk contact zal de KNVB de komende periode alle verenigingen en wedstrijdofficials ondersteunen bij de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Op KNVB Assist zal alle beschikbare informatie worden gepubliceerd. Meer informatie vindt je op de KNVB-site. Ook als speler kun je inloggen op de wedstrijdzaken-app en programma’s, uitslagen en standen bekijken. Dit gaat via je e-mail adres. Het is belangrijk dat wij van jullie de juiste adressen hebben. Heb je nog geen e-mail adres opgegeven? Doe dit dan via het wijzigingsformulier op onze website. VIOS helpt startende voetballers een handje Een kort telefoontje van dorpsgenoot Lucie Klein Gunnewiek was voldoende V.I.O.S.-Wijzer 25


voor een kleine geste onzerzijds. Lucie zet zich in voor vluchtelingenwerk en staat ondermeer in contact met een aantal enthousiaste vluchtelingen die een eigen voetbalteam willen opzetten in Utrecht.

2017 - schenking ballen Marco Heutinck zocht even tussen de niet meer gebruikte ballen en een mooi ‘app-je’ met een alleszeggende foto als gevolg. Hallo Vios, heel hartelijk dank voor de 3 geschonken voetballen aan een vluchtelingenteam uit Utrecht. Een super mooi gebaar. Sport verbindt en ontspant. Top!! Hartelijke groet, Lucie Klein Gunnewiek Combinatieteam VIOS B-Grol Vrouwen 2 gaat volgend seizoen door. Het combinatieteam van VIOS en Grol wordt het komende seizoen vervolgd. Over en weer is het goed bevallen. Zonder anderen tekort te willen doen kunnen we zeker vaststellen dat de enthousiaste leiding en coaching door Mirjam en Patrick Pos een grote bijdrage is aan het succes. Grollenaar Patrick Pos zei het onlangs treffend, “Ik heb mijn mening over VIOS en Beltrum drastisch bijgesteld. Te weinig mensen weten hoe goed het is geregeld in Beltrum. Hier kunnen vele verenigingen een groot voorbeeld 26 V.I.O.S.-Wijzer


aan nemen.” Over de exacte invulling van het volgend seizoen gaan de speelsters en leiding gezamenlijk in gesprek. VIOS B./Grol VR2 schittert in nieuwe trainingspakken Sinds het begin van dit seizoen vormen de tweede damesteams uit Beltrum en Groenlo één team: VIOS B/Grol VR2. Een samenwerking die sinds de start vlekkeloos is verlopen. Met een grote spelersgroep en een uitgebreid kader onder leiding van Patrick Pos, wisten de dames zich meteen goed en professioneel op de kaart te zetten. De dames voetballen in een neutraal grijs, geel/groen tenue en hebben alle overige materialen ook uitstekend voor elkaar. Als je denkt dat de dames inmiddels wel een keer tevreden zijn met hun uitrustingen, dan heb je het mis: ze blijven zich professionaliseren. Voortaan kunnen de dames in de prachtige nieuwe trainingspakken voor de dag komen. De trainingspakken zijn mogelijk gemaakt door sponsoren Café Dute uit Beltrum, Ten Have Tuincreaties uit Beltrum en Stöteler Afbouw uit Groenlo. Barry ten Have, eigenaar van Ten Have Tuincreaties is trots op het resultaat. “Toen de samenwerking is ontstaan, is er door de dames aangegeven dat ze niet in een geel of blauw tenue zouden willen voetballen. Beijer Besselink heeft daarom destijds het nieuwe tenue gesponsord. Bij een nieuw tenue horen uiteraard nieuwe trainingspakken. Voor mij een mooie kans om mijn steentje bij te dragen aan VIOS (dames)voetbal”, aldus Barry.

2017 - vios-grol-trainingspakken2 V.I.O.S.-Wijzer 27


Ook aanvoerder Janneke te Stroete is blij met de nieuwe trainingspakken. “Het straalt eenheid uit wanneer iedereen deze trainingspakken draagt. Geen gele en blauwe trainingspakken, maar één gezamenlijk trainingspak dat perfect past bij ons tenue. Iedereen is er heel blij mee! We willen de sponsoren dan ook bedanken dat zij dit mogelijk hebben gemaakt. Niets staat ons in de weg om mooie resultaten te behalen in de tweede helft van de competitie.”, aldus aanvoerder Janneke. We wensen het team uiteraard veel succes in de tweede helft van de competitie. Op naar nog meer mooie successen! Wil je (de nieuwe trainingspakken/tenues van) VIOS B./Grol VR2 in het echt bewonderen? Thuiswedstrijden worden de tweede helft van het seizoen in Beltrum gespeeld, om 12.00 uur. Nieuwjaarsreceptie - opbrengst “Rad van VIOS” De nieuwjaarsreceptie 2017 ligt al weer enige tijd achter ons. Heren-9 tekende deze keer voor de organisatie. Onderdeel van de activiteiten was het “Rad van VIOS”. De opbrengst hiervan was € 272,50. Een mooi bedrag dat besteed zal worden aan aankoop van ballen voor de jeugd.

2017 - opbrengst verloting 28 V.I.O.S.-Wijzer


Afgelopen woensdag overhandigde Clemens Wiegerinck, leider van heren-9, alvast symbolisch een bal aan jeugdvoorzitter Bennie Krabbenborg. In de zomerperiode zullen de ballen daadwerkelijk aangeschaft worden, zodat de jeugd weer goed aan het seizoen 2017-2018 kan beginnen. Sponsoravond met Ferdi Jolij Zeer spoedig worden de uitnodigingen verstuurd voor de eerste sponsoravond van VIOS voetbal. In een vorige uitgave van de VIOS-wijzer kondigden wij Ferdi Jolij al aan. Ferdi de oud-gitarist van Normaal, zal een groot deel van de avond verzorgen. Sponsoren die we spraken zijn nu al enthousiast. Fijn om te horen. Ook de leden van de club van 50 hebben toegang. Graag van te voren opgeven bij Ivo Spilman. VIOS Jeugdkamp 2017 Zoals u weet gaan we vrijdag 2 t/m maandag 5 juni 2017 (Pinksterweekend) met de jongens en meisjes uit de D-E-F- jeugd van VIOS Voetbal op kamp. Dit jaar gaan we naar De Zwemkolk in Markelo. Aanmelden kan tot 23 april! Aanmelden via onze website! Jaarafsluiting op zondag 28 mei. Na het grote succes van het vorige seizoen volgt dit jaar weer een gezamenlijke jaarafsluiting van de gehele club. De voorbereidingen zijn gestart en communicatie volgt. Wat zeker is dat op deze dag de vrijwilliger en (jeugd-)elftal van het jaar worden verkozen. Het moet een middag voor de gehele vereniging en alle leden worden.

Hallo allemaal, De competitie loopt alweer bijna richting het einde, de laatste wedstrijden worden gespeeld. Afgelopen zaterdag 8 april is CMV niveau 6 kampioen geworden! (Zie laatste artikeltje) Van harte gefeliciteerd met jullie overwinning! Ook de meisjes B1 en de V.I.O.S.-Wijzer 29


meisjes C1 maken nog steeds een goede kans op kampioen te worden! Wij wensen alle teams heel veel succes en plezier met de laatste wedstrijden! Jeugdkamp Momenteel zijn wij druk bezig met het organiseren van het kamp. We hebben een aantal activiteiten waarbij we jullie hulp goed kunnen gebruiken! Voor vrijdagavond 26 mei, van 18.00 uur tot 22.00 uur (richttijd), zoeken wij nog hulp voor enkele activiteiten. Heb jij zin en tijd om ons te helpen? Meld je dan aan bij Roos Leemreize voor donderdag 20 april! Groeten van de activiteitencommissie Trainer gezocht! Voor seizoen 2017-2018 zijn wij opzoek naar een trainer voor een leuke en enthousiaste groep dames recreanten. De training is op maandagavond van 20.00 – 21.30 uur. Indien je niet alle maandagavonden in de maand beschikbaar bent maar je wel interesse hebt, horen wij het ook graag! Contact: j.kleinnijenhuis@hotmail.com Ik pass de bal. . . Hallo ik ben Aniek Groot Wassink. Tess, dankjewel voor het passen van de bal. Ik ben 9 jaar en ik woon in VoorBeltrum. Samen met mijn ouders Gerwin en Jenny en mijn zusjes Milou en Fieke en mijn broertje Ramon. Ik zit op de Willibrordusschool in groep 6. Ik ben dit seizoen begonnen met volleyballen in niveau 4. Mijn trainster is Irma, zij geeft leuke trainingen. Ook vind ik de toernooitjes erg gezellig en leuk. Mijn andere hobby’s zijn: survival en gym. En ik pass de bal door naar mijn zusje Milou Groot Wassink.

Meisjes Vios Beltrum n6.1 Kampioen Zaterdag 8 april werd de laatste competitiewedstrijd gespeeld in Beltrum waar de meiden het moesten opnemen tegen K/Gemini uit Borculo. Ze hadden al een behoorlijke voorsprong opgelopen tijdens de voorgaande wedstrijden, waardoor het kampioenschap in zicht was. 30 V.I.O.S.-Wijzer


Ondanks dat en het vele publiek ging het niet vanzelf. Je kon merken dat er spanning was bij de meiden , maar ondanks dat hebben ze de wedstrijd mooi uitgespeeld met een 3-1 overwinning. In de kantine werd het gezellig met ranja en heerlijke taart van de plaatselijke bakker. Na een rondrit met de Kampioenen door Beltrum kregen ze patat en heerlijke snacks. Namens de ouders een bedankje aan de coaches Annet Hesselink, Annie Groot Kormelink en trainer Henri Geerdink.

V.I.O.S.-Wijzer 31


Verenigingsactiviteiten Vios gym 21 april

Koningsgym, neem je oranje shirt mee

26 april

60+ beweeginstuif van 9.30 tot 11.15

Vios touwtrek 23 april

Competitie Gewest Oost, Borculo

7 mei

Competitie Gewest Oost, Beltrum

Vios voetbal 22 april

VIOS voetbalquiz 20.00 uur – ‘De Spilsoos’

11 mei

Sponsoravond mmv Ferdi Jolij – ‘De Spilsoos’

28 mei

Jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B.

2 t/m 5 juni

Jeugdkamp – ‘De Zwemkolk’ in Markelo

Vios Tafeltennis 26 april

60+ bewegingsinstuif van 9.30 tot 11.15 uur (samen met gym)

32 V.I.O.S.-Wijzer