Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 4 februari 2017

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord

Februari 2017 Het nieuwe jaar is al niet meer zo nieuw. We hebben al meer dan een maand achter de rug. Een maand waar we ook een beetje hebben mogen proeven van de winter. De schaatsen konden weer onder en hier en daar schaatsen op natuurijs. Dat is toch prachtig. Inmiddels lijkt het wat temperatuur betreft al een beetje op het voorjaar. Maar de deskundigen hebben voor deze week toch weer de komst van de winter aangekondigd. En we moeten natuurlijk in ons achterhoofd houden dat de laatste Elfstedentochten aan het eind van de maand februari vielen. Wie weet staat ons nog wat te wachten. Ook hebben de mensen met de goede voornemens het deze maand extra moeilijk. Het komt er nu van op aan. Nu kun je laten zien dat je het kunt volhouden. Succes daarmee. De verschillende competities zijn voor de tweede helft van het seizoen gestart. Dit voor zover mogelijk. Hierbij komt het nu ook op aan! En de pilot ‘Toekomst wonen in Beltrum’ houdt een enquête om voor de toekomst het wonen en vooral de leefbaarheid in Beltrum op niveau te houden. Hopelijk hebben velen meegedaan en zijn er vele goede suggesties aangediend. We horen hier zeker meer van. Maar het is uiterst Belangrijk voor Beltrum. Van de scheurkalender: In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houdt.

Martin Bouwmeesters V.I.O.S.-Wijzer 1

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2017 02 februari  

Vioswijzer 2017 02 februari  

Advertisement