Vioswijzer 2017 02 februari

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 4 februari 2017

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord

Februari 2017 Het nieuwe jaar is al niet meer zo nieuw. We hebben al meer dan een maand achter de rug. Een maand waar we ook een beetje hebben mogen proeven van de winter. De schaatsen konden weer onder en hier en daar schaatsen op natuurijs. Dat is toch prachtig. Inmiddels lijkt het wat temperatuur betreft al een beetje op het voorjaar. Maar de deskundigen hebben voor deze week toch weer de komst van de winter aangekondigd. En we moeten natuurlijk in ons achterhoofd houden dat de laatste Elfstedentochten aan het eind van de maand februari vielen. Wie weet staat ons nog wat te wachten. Ook hebben de mensen met de goede voornemens het deze maand extra moeilijk. Het komt er nu van op aan. Nu kun je laten zien dat je het kunt volhouden. Succes daarmee. De verschillende competities zijn voor de tweede helft van het seizoen gestart. Dit voor zover mogelijk. Hierbij komt het nu ook op aan! En de pilot ‘Toekomst wonen in Beltrum’ houdt een enquête om voor de toekomst het wonen en vooral de leefbaarheid in Beltrum op niveau te houden. Hopelijk hebben velen meegedaan en zijn er vele goede suggesties aangediend. We horen hier zeker meer van. Maar het is uiterst Belangrijk voor Beltrum. Van de scheurkalender: In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houdt.

Martin Bouwmeesters V.I.O.S.-Wijzer 1


Centrale Jaarvergadering Sportcentrale VIOS 15 februari 2017 De jaarvergadering van Sportcentrale Vios wordt gehouden op woensdag 15 februari a.s. in de bestuurskamer in Sporthal “de Sonders”. De gebruikelijke agenda met o.a. de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester, zal behandeld worden. Bij agendapunt “Bestuursverkiezing” is voorzitter Marcel Mutter periodiek aftredend en niet meer herkiesbaar. Hij zal die avond na 4,5 jaar afscheid nemen als voorzitter. Op het moment van schrijven is de vacaturecommissie druk bezig met het vinden van een opvolger en er is grote kans op witte rook. Wil je de jaarvergadering bezoeken, neem dan vooraf contact op met 1 van de bestuursleden van de afdeling waarvan je lid bent. Contributie per 1 januari 2017 Onlangs hebben er enkele contributie-aanpassingen plaatsgevonden. Onder ledenadministratie tref je een overzicht aan met de bedragen per leeftijd en per afdeling. Als er vragen zijn, neem dan contact op met 1 van de contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor de ledenmutaties. De namen staan vermeld op het volgende blad onder de ledenmutaties. Onder contributieoverzicht: Nieuwe leden: Voetbal: Gymnastiek: Tafeltennis: Avishek Chauhan Yuna te Kaat André Rothman Youri Luttikholt Bram te Woerd

Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Willemijn Bouwmeesters Ruth Hemmink Melanie Leusink Volleybal: Niels Koster Wilfried Hofstede

2 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 3 Pre Instap

Gym bal

tennis

7,90

14,30

3,50

steunende leden

3,40

13,25 31,25 28,55 35,75 33,05 17,75 19,55 6.65

Ouder en kind

12 jr. geb. in 2004 11 jr. geb. in 2005 of later

13 jr. geb. in 2003 13,25 31,25 28,55 35,75 33,05 17,75 19,55 6,65

14 jr. geb. in 2002

15 jr. geb. in 2001 14,05

16 jr. geb. in 2000

3,30

4,75

4,75

4,75

4,75

bal

bal

Voetbal

35 plus Kled. fds 35 plus 7/7

bal

Recr.

bal

Voet- Volley- Volley-

bal

Voet-

2,60

1,00 10,40

3,00 10,40

4,00 11,95

5,00 12,45

8,50

8,65

8,65

11,15

3,00

11,15 11,15

8,00 19,35 17,25 8,50 10,00 18,90 15,40

trek

Hand- Tafel- Touw- Voet-

9,15

Gym

17 jr. geb. in 1999 14,05

Sel. B+

Gym

16,50 8,00

B

Sel. A+

Selec- Selectie A tie B

A

Gym

Gym

Gym

18+ geb. voor 1-114,80 1999

Gym

Sportcentrale VIOS


Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 3 maart 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Vanuit het bestuur…… Naast dat we de jeugd een aantrekkelijk lesaanbod willen bieden, vinden wij het ook belangrijk aandacht te hebben voor onze oudere leden. Vios Gym bestaat voor ongeveer de helft uit volwassen leden. Een belangrijke groep dus voor onze vereniging! In de vragenlijst die we vorig jaar hebben uitgedeeld hebben we de vraag gesteld wat men zou vinden van een gastles ‘zelfverdediging’. De reacties hierop waren wisselend, de één enthousiast, de ander minder, weer een ander dacht te oud te zijn…. Nadat we onlangs in gesprek zijn geweest met Klaas Oldegberts heeft dit ons overtuigd dat een les ‘zelfverdediging’ voor iedereen nuttig is. Het geeft inzicht, stimuleert tot nadenken en het geeft zeker ook plezier (bij ons wel tenminste!). We hebben Klaas bereidt gevonden om op 15 maart een gastles te verzorgen voor de groepen die op woensdagavond les hebben. Daarbij zijn ook andere belangstellenden van harte welkom! Gastles zelfverdediging Op woensdag 15 maart zal Klaas Oldegberts, in de gymlessen van Vios Gym, aandacht hebben voor (zelf)verdediging. Doel van deze les is om inzicht te krijgen in je eerste reactie wanneer je je bedreigd voelt, geen angst laten zien is belangrijk! Klaas heeft jarenlang lessen verzorgd (vechtsport, jutsu en zelfverdediging) en wil in deze gastles zijn kennis graag delen. Leden van Vios Gym zijn welkom op hun reguliere lestijden (heren 18.3019.30, dames 19.30-20.30 en gemengde groep 20.30-21.30), zij kunnen deze les een introducee meenemen. Bij deze nodigen we verdere belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen en mee te doen op 15 maart. Deelname is geheel kosteloos. Website Al eerder hadden wij aangekondigd dat onze website per januari ‘de lucht’ in zou gaan. Dat is helaas niet gelukt. De laatste ‘puntjes op de i’ bleken iets lastiger dan vooraf gedacht. Maar….we zijn er bijna, we verwachten dat de site in februari klaar is. Het adres waarop we dan te vinden zijn is: www.viosgym.nl Vanaf heden is al wel ons nieuwe e-mailadres in werking, dat is: info@viosgym.nl V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


Corinne Stoteler heeft zich vooral bezig gehouden met het ontwerpen van de website en het opstarten van het nieuwe emailadres (naast haar vaste PRtaken). We willen dat extra benadrukken omdat Corinne heeft aangegeven per 1 februari te willen stoppen met haar bestuursfunctie die zij bijna twee jaar heeft vervuld. Ze gaat een opleiding volgen en wil zich daar volledig op kunnen richten. Bedankt Corinne voor je enthousiasme, goede ideeën en altijd fanatieke inzet! We wensen jou veel succes met je opleiding. Inmiddels heeft Remco Winkelhorst een aantal vergaderingen bijgewoond en hij zal het bestuur komen versterken. Remco welkom! Hij zal zichzelf hieronder voorstellen. Even voorstellen, Met ingang van november 2016 heb ik zitting genomen in het dagelijks bestuur van Vios Gym. Dit als opvolger van Corinne Stoteler. Mijn naam is Remco Winkelhorst. Geboren in Groenlo, getogen in Borculo en inmiddels alweer 14 jaar woonachtig in Beltrum. Na wat omzwervingen van de Abbinksweg naar de Gaarden alweer zo’n 9 jaar woonachtig op de Klunt. Aldaar samenwonend met mijn partner Lotte Ballast en onze zoons Tygo 4,5 jaar en Mats bijna 2 jaar. Beiden fanatieke leden van Vios Gym. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam in de zorg. Ik hoop als enige man binnen het bestuur een goede aanvulling te kunnen zijn op de reeds aanwezige bestuursleden. Samen met hen hoop ik de positieve lijn voort te zetten en Vios Gym nog beter op de kaart te zetten. Mochten er vragen zijn schroom dan niet om mij aan te spreken. Groeten, Remco Winkelhorst De eerste wedstrijden. . . Op zondag 15 januari werden de eerste wedstrijden in de 5e divisie geturnd. Vios gym deed hieraan mee met 8 turnsters. Aniek Ballast, Babeth Wildenborg en Mila ter Meer turnden dit jaar voor het eerst in de vrije oefenstof. Alle drie hebben ze een top wedstrijd gedraaid en Babeth werd hiermee beloond met een zilveren medaille. Mila behaalde een mooie 4e plaats en Aniek een 7e plaats. Nikki Roerdink, Lisanne Hoitink en Lynn Hopmans doen dit jaar voor het eerst mee aan de officiële wedstrijden. Ook deze drie meiden hebben een mooie wedstrijd geturnd. Nikki wist een derde plaats te bemachtigen, Lynn V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


werd 9e en Lisanne behaalde een mooie 17e plaats. In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Femke Roerdink en Sophie Heutinck. Femke heeft een top wedstrijd gedraaid door haar persoonlijke doelen te behalen. Hiermee werd zij 22e. Ook Sophie heeft een mooie wedstrijd gedraaid en eindigde hiermee op een mooie 7e plaats.

Babeth en Nikki met hun medaille Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen?. U kunt contact opnemen met Dorian Scharenborg 06-13465444 en Jacqueline Hopmans 06-10421366. Facebook Heb je Facebook. . . kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/ viosgymbeltrum. Viola te Veluwe houdt facebook bij. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

Stand van zaken Na een klein dipje in de competitie zitten we weer op het goede spoor en hebben we Grol laten zien dat Beltrum toch een maatje te groot is. We wonnen met 17-12. We gaan ons best doen om op dit spoor te blijven en punten te pakken. Als we naar de resultaten kijken van de wedstrijden uit de eerste helft van de competitie, is er best wat mogelijk de komende weken tegen HCW, UGHV en Erix. Hieronder ziet u het programma van de komende week en de stand in de competitie. We zijn, zoals al eerder vermeld, altijd blij met onze ‘vaste’ support. De laatste tijd zien we ook steeds vaker nieuw publiek, dat vinden we super leuk!

V.I.O.S.-Wijzer 9


Datum en tijd Thuis Uit Locatie 05-02-2017 13.15 uur HCW 3 VIOS 1 Sporthal Spoorzone Winterswijk 12-02-2017 12:00 uur VIOS 1 UGHV 3 De Sonders 12-03-2017 12:00 uur VIOS 1 Erix 2 De Sonders 26-03-2017 14.05 uur Reflex 1 VIOS 1 Van Pallandthal Varsseveld 02-04-2017 12:00 uur VIOS 1 FBC/OBW 2 De Sonders

Stand competitie 2016-2017 Team Gespeeld Punten 1 Reflex dames 1 10 20 2 Ha-STU dames 2 10 18 3 Erix dames 2 12 14 4 FBC/OBW dames 2 11 12 5 VIOS dames 1 11 12 6 HCW dames 3 10 8 7 Grol HV dames 3 10 6 8 UGHV dames 3 11 4 9 Reflex dames 2 11 2 Jaarvergadering Hierbij worden alle leden van handbalvereniging VIOS uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op: donderdag 6 april 2017 om 20.30 uur in de bestuurskamer van de sporthal. De agenda van deze vergadering volgt nog. Wij hopen dat jullie in grote getale deze vergadering zullen bijwonen!

TTapp Misschien heb je het al gezien, maar er is een speciale Tafeltennis-App gemaakt voor IOS- en Android-platform (helaas niet voor Windows). TTapp is de app waarin alle uitslagen vanuit NAS op een gebruiksvriendelijke

10 V.I.O.S.-Wijzer


manier worden weergegeven. Alle poules van de landelijke, maar ook de afdelingscompetitie zijn in TTapp terug te vinden. Naast het bekijken van uitslagen, is het ook mogelijk om in de app de gamestanden van je eigen wedstrijden in te voeren. Hiervoor dien je een account te hebben van TTapp. Hoe krijg je deze? Heel simpel: iemand die al een account heeft kan jou uitnodigen via je e-mailadres. Diverse VIOS-leden hebben al een account. Meer informatie over de app is terug te vinden in de app zelf en op www.ttapp.nl. De TTapp is geen vervanging van NAS voor het invoeren van de uitslagen. TTapp geeft alle uitslagen die in NAS moeten worden ingevoerd weer op een handzame en overzichtelijke manier. De uitslagen die in de app worden ingevoerd worden niet overgeschreven naar NAS en zijn ook niet officieel. De taak van de wedstrijdsecretaris om uitslagen in te voeren na de wedstrijd blijft nog steeds bestaan. De app is te downloaden via de App store en de Playstore. Competitie Op moment van schrijven, is de competitie ĂŠĂŠn speelronde onderweg. Alle drie VIOS-teams zijn goed uit de startblokken geschoten. VIOS 1 won met 7-3 van SMD uit Winterswijk, Vios 2 won met 6-4 van Reflex Varsseveld en VIOS 3 staat na een klinkende 7-3 overwinning op Dropshot bovenaan. Ga zo door, dan wordt het een mooi seizoen! Wist u dat...? ... de sport tafeltennis waarschijnlijk is ontstaan in het Victoriaanse Engeland, waar het onder de upperclass werd gespeeld als een after-dinner gezelschapsspel. Britse militairen zouden het in India hebben bedacht rond 18601870 en mee terug hebben gebracht naar Engeland. Volgens de overlevering hadden ze een rij boeken in het midden van de tafel gezet (als net) en sloegen ze met twee boeken (of met perkament bespannen tennisrackets) een golfballetje heen en weer. V.I.O.S.-Wijzer 11


Rond 1884 bracht de Engelse zakenman F.H. Ayres het eerste spel officieel in omloop: “Miniature Indoor Lawntennis Game”. In augustus 1900 ontstond in Engeland de eerste Ping-Pong Club. Deze werd opgericht door een cricketteam dat tijdens het schuilen voor de regen niet stil wilde zitten. In die jaren nam de Engelsman James Gibb balletjes van celluloid uit Amerika mee naar huis. Deze bleken precies de juiste stuit te hebben. Wout

De Nieuwjaarsreceptie van de Bisons werd gehouden op vrijdagavond 20 januari. Deze vond wederom plaats in ons clubgebouw. Een groot aantal leden met partners waren aanwezig. Als activiteit werd een dartwedstrijd gehouden. Iedereen nam hier met veel plezier aan deel en sommigen gingen na afloop van de wedstrijd nog een tijdje door met darten. Verder was er gezorgd voor een ‘natje en een droogje’. De organisatie kan terugzien op een mooie avond. De Jeugd ,in samenwerking met het bestuur, organiseert ook dit jaar weer een gewichttrektoernooi. Deze wordt gehouden op vrijdagavond 10 februari bij Fons Slütter op de deale. Ze hopen op een grote deelname.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel........... Sneeuwval en vorst hebben de trainers gedwongen tot inventiviteit. Zoals bekend mag het kunstgras niet worden gebruikt zodra er sneeuw op ligt. Looptrainingen, zaalvoetbal, bootcamp en andere clinics boden alternatieven. Voor de jeugd waren er alternatieven in de vorm het Het bezoek stadion Borussia Dortmund 12 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 13


mini-F zaaltoernooi, het Martin Grotenhuis toernooi en een bezoek aan het stadion van BVB Borussia Dortmund. Bestuurlijk is er afgelopen jaar verder invulling gegeven aan het beleid. Zo is er een pr-commissie in het leven geroepen. PR: Public Relations, oftewel ‘publieke relaties’, is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Voor ons zijn dat onze leden, ouders, sponsoren en andere belangstellenden. Via onze website en lokale media zal deze commissie VIOS-voetbal meer in de spotlights plaatsen. Niet alleen, maar samen met bestuur, commissies, kader, onze leden en onze supporters, Samen met deze groepen willen we beter naar buiten brengen wat er gebeurt binnen onze mooie club. De commissie bestaat uit: Kimberly Bruijl, Monique Rooks, Niek Tuinte en Marco Heutinck. Heb je zelf een mooi onderwerp, iets te organiseren of iets te melden, dan kun je gebruik maken van de diensten van de PR-commissie. Trainers verlengen contracten Manfred Graven heeft zijn contract als hoofdtrainer bij de Beltrumse vierdeklasser met een jaar verlengd. Heren 1 staat nu op een zesde plek met 22 punten uit 13 wedstrijden, 1 punt meer dan vorig seizoen. Voor Manfred zit er nog meer dan genoeg rek in de groep om door te gaan. De doelstelling is en blijft dan ook om zo snel mogelijk met VIOS 1 de 3e klasse te halen. Naast Manfred hebben ook de trainers van Dames 1, Heren 2 en Heren 3 hun contract verlengd. Bij Dames 1 is Roy Tammel bezig aan een uitstekend seizoen op een tweede plek met één punt achterstand op de koploper. Bij Heren 2 heeft Michel Ballast nog een zware taak om de heren in de derde klasse te houden. Ballast heeft er alle vertrouwen in om ook volgend jaar in dezelfde klasse uit te mogen komen. Ook Arnold Groot Severt heeft zijn contract bij Heren 3 verlengd. VIOS is trots dat men volgend seizoen bij deze elftallen met dezelfde trainersstaf verder kan werken naar succes.

14 V.I.O.S.-Wijzer


Fysiotherapie Den Papendiek breiden activiteiten in Beltrum uit. Sinds enkele jaren maakt Fysiotherapie Den Papendiek gebruik van onze accommodatie. Zoals ieder in de media heeft kunnen lezen heeft Den Papendiek de activiteiten van Hans Gerritsen in het Kulturhus De Wanne overgenomen. “Wij kennen de Beltrumse gemeenschap goed en de mensen passen bij ons. Niet voor niets werken bij ons mensen uit Beltrum.”, aldus Andre ter Braak. Ondanks dat Ivo Scharenborg een nieuwe uitdaging is aangegaan blijft Den Papendiek voor de sportfysiotherapie de ruimte op de Sonders gebruiken. “Wij willen vooral veelzijdig blijven”, vult Elfriede Goselink aan. “De gehele Beltrumse gemeenschap moet bij ons terecht kunnen.” In Beltrum zullen werkzaam zijn de collega’s Dhr. Bas Bruinewoud en mw. Bauke Haarlink. Beide zullen ook gebruik maken de Sonders voor het geven van veldtrainingen voor sporters. Veuruut kieken. De eerste maand van 2017 is alweer voorbij. Koning winter heeft zich laten gelden. Sneeuw maakt dat er creativiteit wordt gevraagd om goed voorbereidt aan de 2e helft van het seizoen te beginnen. Als jeugdlid kan ik mij herinneren dat we vroeger gewoon trainden in de sneeuw. Gymschoenen aan voor meer grip, mutse op en d’r an. Het is niet goed om altijd terug te kijken, en vroeger was het niet altijd beter. Soms was ut verrekte koud. Maar schik was er altijd wel als de weeromstandigheden bijzonder waren. Wat mij betreft kunnen we beter vooruit kijken. Iets wat we met de jeugdcommissie ook doen. Ik wil wel wat delen. • Gaan we voor de JO 15-3 een trainer vinden vanaf 1 maart tot het einde van het seizoen? Door zijn nieuwe baan kan Tom Groot Zevert het seizoen niet afmaken. Er zal toch iemand binnen VIOS zijn die deze kearls één keer in de week wil trainen na de successen in het 1e gedeelte van het seizoen? Laat je horen bij Peter Berentsen! En mooi is te noemen dat Roy Wilderink de taken van Susanne Horstman over neemt nu zij is uitgevallen t.g.v. haar zwangerschap. Klasse. • Gaan de MO 13 met het nieuwe kader, Carmen te Bogt en Daimy Zieverink, er een mooie 2e helft van maken? V.I.O.S.-Wijzer 15


Aan de inzet van beide en de speelsters zal het niet liggen. Het plezier is er al en ondanks de jeugdige leeftijd straalt de motivatie er van af. We hebben er alle vertrouwen in. We kunnen nog wel wat meiden gebruiken en dat is de reden dat we momenteel druk zijn een meidendag te organiseren onder leiding van Ellen te Stroete. • Kunnen we volgend seizoen nog een MO 17 en MO 19 bewonderen op het veld? Voor de ontwikkeling van de meiden zou het goed zijn. Maar dit heeft wel gevolgen. Nadat we enkele jaren aan de wensen hebben kunnen voldoen is overleg voor volgend seizoen van belang. • Kunnen we het kader behouden voor het seizoen 2017 – 2018? Als jeugdcommissie zijn we zeer tevreden over het kader als we kijken naar de ontwikkeling en het VIOS gevoel bij iedereen. Met de VTON kunnen we het vrijwillig kader wat bieden. Iets waar men recht op heeft gezien de bereidheid om steeds klaar te staan. • Gaan we het aantal elftallen behouden nu er weer een grote groep spelers naar de senioren gaan? En is voor sommige elftallen die later voetballen, dit reden om te blijven voetballen? De meeste scheidsrechters hebben aangegeven, dat als dit in het belang is van VIOS, zij zich hierin willen schikken! Klasse! • Gaan we volgend seizoen de krimp merken? En wat betekent dat dan voor VIOS? Het ziet er naar uit dat we volgend seizoen bij de JO 9 dit voor het eerst gaan zien en merken. En wat betekent dat voor onze visie? Heeft de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal hier een positieve ontwikkeling op? (Omdat deze groep volgend seizoen hier alleen mee te maken krijgt!) Zo maar een aantal zaken die spelen. Dat is ook de reden dat de coördinatoren in februari en maart al gesprekken hebben met kader en spelers over volgend seizoen. Dus veuruut kieken. Al moet gezegd worden dat we goed en met plezier terug kijken op het winter programma. Maar dat zult u gezien hebben op de site van VIOS.

Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg.

16 V.I.O.S.-Wijzer


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 17


Winterprogramma VIOS B.. De jeugd commissie van VIOS wil alle vrijwilligers en ouders bedanken voor hun inzet en aanmoedigingen bij de verschillende activiteiten tijdens het winterprogramma. Dat dit binnen VIOS goed geregeld is blijkt wel uit de betrokkenheid tijdens alle activiteiten. Hier waren de tribunes goed bezet en was er voldoende kader om de activiteiten goed te laten verlopen zodat er weer plezier aan is beleeft. Dat we dit goed doen blijkt wel uit het feit dat buurtverenigingen bij ons navraag hebben gedaan hoe we dit organiseren wat zeker een compliment is! Door weersomstandigheden kon de spooktocht geen doorgang vinden. Maar deze activiteit zal, misschien in andere vorm, later dit seizoen plaats vinden. Houdt u hiervoor de site in de gaten. Nieuwe opzet pupillen voetbal. 2017-zaaltoernooi mini-F Binnen de KNVB is men druk bezig de nieuwe opzet van het pupillen voetbal gestalte te geven. Inmiddels is wel duidelijk dat voor het volgend seizoen dit alleen plaats gaat vinden binnen bij de JO 9. Ook zijn de spelregels die vanuit de verschillende pilots in het land moeten komen nog niet duidelijk. De werkgroep binnen VIOS houdt de vinger aan pols en blijft bezig om dit goed binnen de vereniging weg te zetten. Hoewel de druk wat minder is zullen we blijven kijken wat wijsheid is gekeken naar de visie en de toekomst. Mocht er meer duidelijkheid zijn dan kijken zij wat dit betekent en zullen ze zorgen dat dit wordt gecommuniceerd met kader spelers en ouders. U hoort van ons.

18 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, Binnenkort vind de jaarlijkse ledenvergadering weer plaats. De ledenvergadering voor de volleybal zal dit jaar gehouden worden op donderdag 6 april 2017 om 20.30 uur bij café restaurant Spilman. De leden ontvangen nog een officiële uitnodiging via e-mail. De kledingcommissie heeft binnenkort weer opnieuw een vergadering over de voortgang van het kledingfonds. Daarover volgt waarschijnlijk in de volgende Vioswijzer meer informatie. Kniepertjestoernooi Op woensdag 4 januari vond het jaarlijkse Kniepertjestoernooi plaats. Het was wederom een sportieve en gezellige start van het nieuwe jaar! komen. En hoe mooi is het dan, door iemand direct te vragen, we toch alle teams hebben kunnen laten mee doen. Waarvoor dank Chantal, Roel, Carmen en Daymi ! Ik pass de bal. . . Hoi ik ben Maud klein Falckenborg En ik ben 9 jaar, op 24 maart ben ik jarig Ik woon aan de Mölleweg 4B in Beltrum. Ik zit in groep 6 van De Sterrenboog en heb les van juf Nicole en juf Annemiek. Mijn ouders heten Marco en Desirée en mijn zus heet Lynn en is 12 jaar. Lynn zit ook op volleybal en zij speelt in de meisjes c2. Ook ik ben fanatiek volleybal speelster en heb training op de maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur van Irma Klein Tuunte. Ik speel in niveau 4. Mijn andere hobby’s zijn Tennis en dansen bij de Belstars. Ik pass de bal naar Tess Leusink Bedankt voor de pass Julia. Groetjes Maud Klein Falckenborg V.I.O.S.-Wijzer 19


Verenigingsactiviteiten Vios centrale 15 februari

Jaarvergadering, bestuurskamer 20.00 uur

Vios gym 15 maart Zelfverdedigingsles verzorgd door Klaas Oldegberts Vios handbal 6 april

Jaarvergadering 20.30 uur, bestuurskamer

Vios tafeltennis 12 april

Jaarvergadering, 20.00 uur bij Dute

Vios touwtrek 10 februari

Gewichttrekken

Vios voetbal 13 februari Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat 13 maart Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 28 mei Jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B. Vios volleybal 6 april

jaarvergadering. 20.30 uur Spilman

20 V.I.O.S.-Wijzer