Vioswijzer 2017 01 januari

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 3 januari 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Januari 2017 Een nieuw begin? Een nieuw jaar, voor velen een moment om opnieuw te beginnen met diverse ‘goede’ voornemens. En daarbij dan de vele aanbevelingen om ze te kunnen waarmaken/volhouden. Een aanbeveling die bij mij is blijven hangen is wel dat je niet moet gaan voor: ik doe dat en dat niet meer, maar ik ga nu dat en dat doen. De positieve benadering, niet toevoegen van ik mag dit niet meer, maar juist dat wel! Misschien werkt het bij menigeen! Succes daarbij! Binnen onze sportfederatie hebben de verschillende takken van sport hun eigen ambities (zeg maar goede voornemens) voor 2017. Dat is natuurlijk waardevol en vanzelfsprekend binnen de sport ook een belangrijk uitgangspunt. Naast plezier in je sport ook enigszins prestatiegericht om zo een sportief maar ook een gezond jaar te hebben. En een slogan dat hierbij past, zou kunnen zijn: Samen kom je verder! Dat geldt niet alleen voor een team, maar voor onze hele sportcentrale. Ook daarbij met elkaar, veel succes Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Centrale Wij feliciteren: Het prinsenpaar Niek Nijhuis en adjudant Tom Nijhuis van de C.V. de Maispotters. Contributieperikelen Elk jaar in januari wordt bij een aantal jeugdleden het contributiebedrag aangepast. Elke tak van sport hanteert voor de berekening van de contributie verschillende leeftijdsklassen. Op 1 januari wordt bekeken in welke klasse het kind op dat moment valt en wordt de wijziging doorgevoerd. Dit gebeurt dus niet tussentijds als het kind jarig is. Op het bankafschrift staat bij de afschrijving een lidnummer vermeld. Aan het nummer kan afgeleid worden om welke tak van sport het gaat. Voetballeden hebben een lidnummer tussen de 1 en 1000. Gymnastiek: 1001 en 2000, Handbal: 2001 en 3000, Tafeltennis: 3001 en 4000, Touwtrek: 4001 en 5000 en Volleybal: 5001 en 6000. De contributie wordt maandelijks (achteraf!) op de 27e van de maand geïncasseerd zoals de situatie op de 1e van de maand was. Als er een ledenmutatie op de 10e van de maand wordt doorgegeven dan zal dat pas aan het eind van de volgende maand zichtbaar zijn op het bankafschrift. Kassasysteem kantine Vanaf half september staat de nieuwe kassa in de kantine en na ruim 3 maanden kunnen we constateren dat de vrijwilligers zich er meer dan goed mee kunnen redden. Hoewel het bestuur heeft gekozen voor een simpel en eenvoudig systeem is toch altijd even spannend hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. In de rust van een voetbalwedstrijd (en dan met name van het 1e) is het even lastig om de consumpties aan te slaan op de kassa, maar de vrijwilligers zijn creatief genoeg om hier mee om te gaan. Kortom Vios is trots op haar vrijwilligers!!! Nog enkele tips: -De consumptiebonnen van de voetbal en volleybal kunnen “weggezet” worden in de kassa onder de desbetreffende afdeling. Daarna kunnen e bonnen in het bonnentrommeltje naast de kassa. -Consumpties van afdelingen tijdens vergaderingen, wedstrijden, etc. kunnen ook “weggezet” worden onder de juiste afdeling. 2 V.I.O.S.-Wijzer


-Vios is geen bank dus alleen het bedrag van de consumpties laten pinnen. Dus b.v. geen 50 euro laten pinnen en 46 euro contant teruggeven. -Als internet er uit ligt dan werkt de kassa nog wel. Pinnen lukt dan helaas niet. Storingen graag doorgeven aan Paul Hemmink, 06-22158795 of Marcel Helmers 06-48695804. Terug in de tijd (januari 1992) –Zowel afdeling gymnastiek als afdeling voetbal maken zich op om het in hun jubileumjaar goed voor de dag te komen. Gymnastiek bestaat 40 jaar en Voetbal 60 jaar. -Afdeling volleybal organiseert een jeugdpromotiemiddag. Deze middag staat in het teken van de Beltrumse Olympische Spelen (BOS). De middag begint met het ontsteken van het Olympisch vuur. Uit de oude doos (januari 1967) –De eerste voorbereidingen worden getroffen voor de jeugd-sportkampen die in de komende zomer worden gehouden. -Sportcentrale VIOS telt 453 jeugdleden. Gemeente Eibergen verleent een jeugdsubsidie van 3 gulden per lid (jeugdsubsidie). Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Volleybal: Odin Ballast Tessa te Koppele Tijn Luttikhold Liv Wiegerinck Bedankt als lid: Gymnastiek: Volleybal: Agnes te Vogt Gerdi Wassink Henk Wolterinck Rudie Hoitink Marleen Stroet

V.I.O.S.-Wijzer 3


Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 4 februari 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Corinne. Stoteler: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl corinnestoteler@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Onderstaand artikel had in de vorige editie meegenomen moeten worden. Nu alsnog! Nominatie ‘clubheld van de amateursport 2016’ Uiteindelijk was het een spontane actie die een beetje laat op gang kwam. Ik zag in de mailbox al wel de vermelding staan; Beste meneer Geerdinck, wie is uw clubheld? De Gelderlander. (3-11-2016) Bij zo’n melding denk ik al gauw aan reclame, dat komt nog wel. 9 november nog maar eens gekeken wat het voorstelde, en er ook maar meteen werk van gemaakt. Dacht ook als eerste aan de gym. Een mooie gelegenheid om het bestuur in het zonnetje te zetten. Aangezien er maar een persoon genomineerd kon worden, Alice als voorzitter van VIOS gymnastiek opgegeven. Bij die nominatie moet je ook een beschrijving toevoegen waarom zij volgens jou daarvoor in aanmerking komt. Nou, dat was niet zo moeilijk, maar ik hou ook niet van overdrijven. Het vermelden waard; Jong, verfrissend en bij de tijd. Even omschrijven, Gaan bijscholen om zich goed te kunnen verdiepen in de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van samenwerken en dit dan weer toepassen bij hun eigen vereniging VIOS gymnastiek, met de slogan ‘VIOS gym verbindt’. Modern, er moet meer geld binnen komen, ja en dan wordt er een kaarsenactie voorgesteld en ingevoerd, werd eerst niet echt enthousiast ontvangen bij de leden maar door de inzet van het hele bestuur is het uiteindelijk een succes geworden, compleet met een bedankje per groep met een heuse onthulling van het opgehaalde bedrag in stijl van de ‘bankgiro loterij’. Bij de tijd, overleg met de leden i.v.m. werkzaamheden wie wil wat doen, overleg met andere partijen buiten de gym om, goed voor de leefbaarheid in Beltrum. Ik denk dat de meeste mensen het werk van een bestuur onderschatten, als je wordt gevraagd gaat het meestal zo van, och een paar vergaderingen in het jaar dat valt best wel mee. Maar als je er eenmaal zit kom je er wel achter, ik V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


weet er alles van. Zolang je het met plezier kan doen is het heel dankbaar werk. Dit jaar waren er 15 regio’s die meestreden om de nominatie ‘clubheld van de amateursport 2016’. In de regio van de Gelderlander is Alice met 323 stemmen en met een oorkonde 4e geworden. Moge dit een stimulans voor het bestuur van VIOS Gymnastiek zijn op de ingeslagen weg voortvarend en creatief in de toekomst verder te gaan. Bedankt namens de leden van VIOS Gym. Frans Geerdinck

Kayleigh Maarse assistent 1 diploma! Kayleigh Maarse is geslaagd voor haar diploma assistent 1. Vrijdag 23 december ontving ze het papiertje waar ze de afgelopen maanden hard voor heeft gewerkt. Kayleigh gefeliciteerd!!!

Filmmiddag

Vrijdag 6 januari is er voor de meiden en jongens een gym/filmmiddag gehouden. Er werd een gezellige bioscoopsfeer gecreëerd in de kantine, een donkere ruimte met veel kussens en dekens, waar ze heerlijk konden zitten of liggen. De oudere meiden zijn begonnen met een film, waar natuurlijk de popcorn niet kon ontbreken. Ondertussen werd er in de sporthal de nodige toestellen klaargezet, zodat ze na de film samen met de jongere meiden en jongens konden gaan gymmen. Na een uurtje samen gegymd te hebben, konden de jongste meiden en jongens naar de ’bioscoopruimte’. De activiteiten commissie, heeft er een geslaagde middag van gemaakt, voor de kinderen! Bedankt! V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


Nieuwe elastieken voor de conditiegroep De dames van de conditiegroep hebben nieuwe elastieken gekregen om hun work-out nog meer power te geven.

Oliebollentoernooi senioren Woensdag 28 december was het jaarlijkse oliebollentoernooi voor de senioren van de gym. Met veel plezier en overwinningsstrijd, werd er een volleybaltoernooi gehouden. Na deze sportieve bezigheid was er tijd voor een bakkie koffie met een overheerlijke oliebol en werd de avond afgesloten met een gezellige borrel met hapjes die waren gewonnen door de groepen op de plaatsen 1-2 en 3! De winaars van dit jaar waren Marietje Heutinck, Cis Wolterinck, Annie Hoitink, Theo Heutinck, Frans Geerdinck en Rikie Rotink. Namens het bestuur, iedereen een heel sportief en fantastisch 2017 gewenst!

Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen?. U kunt contact opnemen met Dorian Scharenborg 06-13465444 en Jacqueline Hopmans 06-10421366. Facebook Heb je Facebook. . . kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/ viosgymbeltrum. Viola te Veluwe houdt facebook bij. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

V.I.O.S.-Wijzer 9


Gelukkig Nieuwjaar! Wij van VIOS Handbal wensen iedereen een heel gezond en sportief Nieuwjaar toe! Wij hebben tijdens de kerstvakantie gewoon door getraind, aangezien we graag goed voorbereid aan de tweede helft van het seizoen willen beginnen. Vandaar dat de welbekende kerstkilo’s er alweer afgevlogen zijn. 15 januari spelen we onze eerste wedstrijd. We spelen 5 thuiswedstrijden en 3 uitwedstrijden. Zie hieronder het schema voor de tweede helft van het seizoen. Datum en tijd Thuis Uit Locatie 15-01-2017 12:00 uur VIOS 1 Ha-STU 2 De Sonders 22-01-2017 15.20 uur Reflex 2 VIOS 1 Van Pallandthal Varsseveld 29-01-2017 12:00 uur VIOS 1 Grol 3 De Sonders 05-02-2017 13.15 uur HCW 3 VIOS 1 Sporthal Spoorzone Winterswijk 12-02-2017 12:00 uur VIOS 1 UGHV 3 De Sonders 12-03-2017 12:00 uur VIOS 1 Erix 2 De Sonders 26-03-2017 14.05 uur Reflex 1 VIOS 1 Van Pallandthal Varsseveld 02-04-2017 12:00 uur VIOS 1 FBC/OBW 2 De Sonders

En de winnaar is ... Op maandag 12 en 19 december j.l. is de jaarlijkse strijd om de felbegeerde Rouwhorst Bokaal weer gespeeld. Er deden dit keer 11 spelers mee aan dit clubkampioenschap van VIOS Tafeltennis. Helaas moesten Geert-Jan en Mechtild na de eerste ronde op 12 december de strijd staken. Het verloop van de onderlinge wedstrijden was vaak spannend. Met name de wedstrijden van de spelers uit de vijfde en zesde klasse die 2 tot 5 punten voor kregen tegen de spelers uit de derde en vierde klasse was hevig en pakte zeker 10 V.I.O.S.-Wijzer


niet altijd uit in het voordeel van de hogere klassen. Martijn had zijn ritme, dat we van hem in de competitie gewend zijn, in dit toernooi niet te pakken en verloor de meeste partijen, waardoor hij op een negende plaats als hekkensluiter eindigde met 4 punten. Kop op Martijn, de voorjaarscompetitie lonkt al weer! Marjolein wist een plaatsje hoger te eindigen met zes punten en, het moet gezegd, zij wist haar partner Arnold te verslaan met 2 tegen 1. Proficiat Marjolein! Arnold sloot netjes aan bij Marjolein met acht punten op een zevende plaats. Willie wist verrassend op de zesde plaats te eindigen met eveneens acht punten. Prima gedaan, Willie, ga zo door in de voorjaarscompetitie. Op de vijfde plaats eindigde Wim H met dertien punten, gevolgd door Wout op een vierde plaats met veertien punten. De strijd om de plaatsen 1 tot en met 3 ging tussen Paul, Walter en Wim F. Paul had nog geen enkel verliespunt te incasseren gekregen tot hij moest aantreden tegen Wim F. De eerste games gingen ruim naar Wim F, maar de derde game werd toch nog gewonnen door Paul. Stand dus 2 tegen 1 voor Wim F. Zijn doel was in ieder geval bereikt‌ winnen van Paul. Wim F eindigde na het verlies tegen Walter op de derde plaats met 15 punten. De strijd om de eerste plaats gingen dan ook tussen Paul en Walter. De eerste set was het meest spannend en ging uiteindelijk met 13-11 naar Paul. De beide andere sets gingen eveneens naar Paul, zodat Walter op de tweede plaats eindigde met 18 punten en Paul opnieuw de beker mee naar huis mocht nemen en als eerste eindigde met 22 punten. Gefeliciteerd, Paul! In de kantine werd nog uitvoerig ingegaan op de resultaten onder het genot van drankjes die werden aangeboden door onze penningmeester Wout. Wim F

TTV Vios-Bison wenst iedereen een gezond en sportief 2017 toe Een nieuw seizoen staat weer op het punt van beginnen. De trainingen van zowel Jeugd als Senioren zijn inmiddels hervat. De jaarlijkse survivalrun is voor de Bisons het begin van een nieuw seizoen. Sommige leden lopen de run mee, vele andere leden verlenen hand- en spandiensten. Afgelopen maanden hebben er diverse dingen de revue gepasseerd. We hebben nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen, jeugdleden die dit seizoen overgaan naar de senioren en gesprekken met leden die daarin hun wensen en ideeĂŤn konden kenbaar maken. Naar aanleiding hiervan hebben bestuur en trainers de lijnen voor V.I.O.S.-Wijzer 11


komend seizoen weer uitgezet. Hoogtepunt dit seizoen zijn de World Games in Polen. Een aantal leden heeft zich opgegeven voor de selectietrainingen en ze hopen later dit jaar deel te nemen aan dit prachtige en sportieve evenement. Daarnaast staat er ook weer een internationaal toernooi in Zwitserland op de agenda en het EK Touwtrekken dat dit jaar wordt gehouden in Engeland. Kortom een jaar met veel uitdagingen.

VIOS VOETBAL Van de voorzitter.......... Luisteren is blijkbaar een kunst! Met een goed gevoel gaan wij het nieuwe jaar in. Sportief gezien gaat het prima en de beleving binnen de club is geweldig. De richting die wij hebben gekozen is zo slecht nog niet. Zeker rond de jaarwisseling moest ik hier aan denken. In vele t.v.-programma’s en bladen werd het jaar geanalyseerd en duidelijk werd dat 2016 het jaar van het stille protest is geweest. Het Oekraïne-referendum, de Brexit, de Amerikaanse verkiezingen en de landelijke politieke peilingen bevestigen dit beeld. Mensen voelen zich onvoldoende gehoord en laten dit via een proteststem weten. Stiekem ga je je toch afvragen hoe het bij VIOS is geregeld. De richting die wij als club volgen, wordt met name gevoed door de inbreng van de leden. Bij de jeugd worden al jarenlang de ouderavonden gehouden en onze huiskamergesprekken met alle seniorenteams liggen nog vers in het geheugen. In het afgelopen jaar zijn mede op inspraak van leden en ouders, aanpassingen gedaan. Luisteren naar de leden en dit vertalen in acties. Zo zijn er door de Ondergrondse deurdrangers en extra spiegels geplaatst. De natuurvelden zijn nog verder verbeterd. Zondags en rondom de wedstrijden van VIOS 1 is het sfeervoller geworden in onze huiskamer. Bootcamp en de lopersgroep zijn niet meer weg te denken. De sociabiliteitscommissie kent na de geweldige seizoen afsluiting en dartavond een voorname plaats binnen de club. Zo maar enkele voorbeelden van initiatieven die zijn ontstaan door het luisteren naar de voetballeden. En dan hebben we het nog niet over de succesvolle samenwerking met VIOS-gym, de groei van het recreatieve voetbal en de uitbreiding (veiliger maken) van de fietsenstallingen. Het herhaaldelijke verzoek van de leden om meer opbrengst uit de kantine terug te laten vloeien naar de sport is voor een deel ingevuld. 12 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 13


In 2016 was er veel ruimte voor het debat over kunstgras. Aanvankelijk uitte het tvprogramma Zembla kritiek op het RIVM. Later kreeg Zembla zelf kritiek vanwege onnauwkeurig journalistiek werk. Jammer allemaal, veel commotie en het ministerie was direct al helder. “Buitensporten blijft zo belangrijk voor de kinderen en kent zovele extra gezondheidsimpulsen.” Een kunstgrasveld is zeker geen fopspeen waar een baby 7 tot 9 uur op sabbelt. Op dit punt ging de discussie mank. Plaats de gezondheidsrisico’s in de juiste context, daar gaat het om. Eigenlijk mogen wij ons hier in het oosten van geluk prijzen dat we nogal nuchter zijn aangelegd. We moeten waakzaam blijven voor teveel populisme. Of zoals ik iemand in een discussieprogramma hoorde zeggen. “Wij moeten luisteren naar mensen die het moeilijk hebben en niet naar mensen die moeilijk doen!” In 2017 gaan wij door met luisteren. Niet alleen binnen VIOS. Als pilotdorp wordt in Beltrum de woon-enquête gehouden. Mogelijk dat er een antwoord komt op de vraag waarom in (grotere) plaatsen rondom Beltrum verhoudingsgewijs 4 tot 5 keer zoveel woningen te koop zijn. (In Groenlo en Lichtenvoorde elk rond de 220 tegen slechts 17 in Beltrum!) Misschien moet er voor een evenwicht binnen de regio juist in Beltrum wel meer gebouwd gaan worden. De Beltrumse gemeenschap met al haar bloeiende verenigingen verdienen het. Kortom een nieuwjaar met nieuwe kansen en een nieuw debat. Een zalig 2017 toegewenst. Theo Helmers Nieuwjaarsreceptie Nadat de nieuwjaarsreceptie vorig jaar is georganiseerd door VIOS-4, is het dit jaar de beurt aan de rijpere jeugd van VIOS-9.

2017-nieuwjaarsreceptie 14 V.I.O.S.-Wijzer


Samen met de commissie sociabiliteit heeft VIOS-9 een mooi programma gemaakt. Een nieuwe invulling voor al onze leden (actief en steunend), trainers, leiders, vrijwilligers, ouders en andere belangstellenden. We hopen op jullie aanwezigheid en willen er met jullie een gezellige middag/avond van maken. Wat kunnen jullie verwachten? Live-muziek, rad van VIOS en een prijzenbord. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie is er een clinic bootcamp en looptraining, aanvang 12.00 uur. Norbert Kuypers Toernooi Volop voetbalplezier voor de pupillen! Het is een traditie tussen Kerst en nieuwjaar, het Norbert Kuypers-toernooi. De pupillen van alle clubs uit Beltrum en omstreken doen mee, met natuurlijk de deelnemers van het eerste uur AZSV en VIOS B, komen verdeeld over drie dagen in actie in Beltrum en Zieuwent. Het is dit jaar de 41e editie. Martin Grotenhuis verzorgt de dagelijkse leiding namens VIOS, met assistentie van vele jeugdleden. Richard Stortelder heeft onder meer speelsters van Meiden B bereid gevonden om de prijsuitreiking te verzorgen. Vele VIOS-leden hanteren de fluit. Jaar op jaar blijkt het weer een gezellig familie-evenement. Fanatieke spelers op de sporthalvloer en ontspannen ouders op de tribune.

2016-Norbert Kuypers Toernooi Gewoon maar niet bescheiden. De jeugdcommissie wenst iedereen een gezond, mooi en sportief 2017! Merkt u het ook? Het veelvuldig gebruik van Engels in onze communicatie. Ik begin mij er zo langzamerhand aan te storen. V.I.O.S.-Wijzer 15


Volgens mij hebben we een prachtige, taal. Een taal die trouwens veel meer bevat dan een t of d. Zoals ik laatst merkte bij de uitreiking op de Radboud universiteit. Daarnaast is er nog ons dialect. Helemaal erg was het recent tijdens een concert bezoek in A’dam. Ik dacht effen dat de trein was door geschoten naor London. Remme kapot? Het Engels was niet van de lucht en begon al op ut station. By the way .…...? Daar is een prima Nederlands woord voor. Namelijk; trouwens! En zo zijn er legio voorbeelden. Ik heb dan de neiging om wat terug te zeggen in het dialect. Wat niet goed valt, want er wordt dan steevast iets gezegd over boeren en zo. Waarbij ik trots wegloop en terloops nog even zeg dat ze de stront van de stoepe moet vegen. En dat wij toiletten hebben. Maar dit terzijde. Ook binnen het voetbal maken we er ons er schuldig aan. Een corner is gewoon een hoekschop en een free-kick een vrije trap. Dus laten we het maar in onze eigen taal houden en in het dialect, daar is niets mis mee. Communicatie is wel belangrijk. Zoals we onlangs weer merkten. Dan blijkt hoe belangrijk het is om af en toe het gesprek aan te gaan. Wat voor jou gewoon is, vindt de ander niet. En is het belangrijk om te praten. Al moet dat natuurlijk wel van twee kanten komen. Zo blijkt dat we steeds moeten blijven leren. Bij het geweldig verlopen Norbert Kuypers toernooi (Wat een publiek!) zat er ook een kink in de kabel. Op het laatste moment bleek dat er nog wat kader moest komen. En hoe mooi is het dan, door iemand direct te vragen, we toch alle teams hebben kunnen laten mee doen. Waarvoor dank Chantal, Roel, Carmen en Daymi ! Sommige mensen hebben weinig woorden nodig. Bijvoorbeeld Martin Grotenhuis die al 20 jaar! voor ons het toernooi regelt. Alles kump dan good. Met hulp van Jan en van vele jeugdleden als scheidsrechter of “prijzenmiss”. Hulde meiden en jongens! Jullie laten nu al zien dat het niet alleen halen is, maar ook brengen. Ook in het veld is communicatie belangrijk. Zeker als je een team bent. Insteek blijft dat je zaken benoemd die goed gaan. Je teamgenoten weten wel als er iets niet goed is. Wanneer het wel goed gaat motiveert veel meer. In gewoon Nederlands of in het dialect. Maar gewoon is in mijn ogen niet bescheiden. In Beltrum zijn we geneigd om van degene die de kop boven het maaiveld uitsteken, deze er meteen af te hakken. De conclusie van 2016 mag zijn dat we 16 V.I.O.S.-Wijzer


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 17


goed bezig zijn. En dat mogen we te pas en onpas, wat mij betreft laten weten. We zien elkaar in 2017. Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg 15 januari: clinic en nieuwjaarsreceptie Een nieuw jaar. Dat betekent vaak goede voornemens. In dat kader stroomt de sportschool vanaf de eerste week van januari weer vol met fanatiekelingen die willen afvallen of fitter willen worden. Maar wist je dat je dit soort voornemens veel dichterbij én in de buitenlucht kunt waarmaken? In Beltrum bijvoorbeeld? Elke zaterdag: loopgroep VIOS staat midden in de samenleving en vindt het belangrijk dat er een goed sportaanbod is in Beltrum en dat de toegang laagdrempelig is. Aan het begin van seizoen 2016/2017 is VIOS Beltrum daarom gestart met een loopgroep onder leiding van Emiel Koster, op de zaterdagochtend vanaf 9.00 uur. Deze enthousiaste trainer geeft wekelijks afwisselende looptrainingen waarbij iedereen kan instromen op zijn eigen niveau. Een goede zet, aldus Emiel Koster, want elke zaterdag melden zich gemiddeld 13 lopers. Voor degenen met goede voornemens wordt er zelfs een clinic bootcamp en looptraining georganiseerd op zondag 15 januari om 12.00 uur, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van VIOS. Elke dinsdag: bootcamp De bootcamp van Chantal Papen start ook sinds een halfjaar elke dinsdagavond (19.30 uur) vanaf Sportpark ‘De Sonders’. Net als bij de looptraining kunnen ook hier leden en niet-leden, startende en ervaren lopers aansluiten. Emiel verzorgt intervaltrainingen die ervoor zorgen dat de basisconditie van de loper verbeterd wordt. Bij de bootcamptrainingen van Chantal ligt de focus op het verbeteren van conditie, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en behendigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bankjes, muren, bomen of andere ‘natuurlijke’ obstakels. Doe mee met de clinic op 15 januari Op zondagochtend 15 januari zullen Emiel Koster en Chantal Papen hun krachten bundelen en samen een loopclinic verzorgen. Aansluitend op de loopclinic wordt er bij VIOS Beltrum een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, een perfecte combinatie dus! Zowel leden als niet-leden worden uitgenodigd om aan deze clinic deel te nemen. We starten om 12.00 uur en de kleedlokalen zullen vanaf 11.30 uur open zijn. De nieuwjaarsreceptie begint om 13.30 uur. Tot dan! 18 V.I.O.S.-Wijzer


Ingezonden bief: Jan Elshof Het oude jaar is weer voorbij en we beginnen weer met het volgende jaar. Ik ben wel blij dat meisjes MO17 kampioen zijn geworden. En de jongens JO09, dat vindt ik heel mooi. Maar wat staat me niet aan? Dat er geen foto in de Achterhoek Nieuws of Berkelland heeft gestaan. Die andere buren doen dat wel. Kampioen geworden of nieuwe pakken gekregen. Daar staan geregeld van de buren wel foto’s in. Ik vind dat van de meisjes ook fijn dat ze in de omgeving ook gezien worden. Een verslag heeft er wel in een krant gestaan maar geen foto erbij. En dat bindt ik persoonlijk jammer. Nu een klein verlag over de competitie. We beginnen met de MO13. Ik heb ze een keer gezien, dat was niet best. Maar met zo’n trainster als Melanie wordt dat wel anders, dat weet ik zeker. Dan de MO17 daar hoef ik niets over te zeggen. Ik heb bijna alle wedstrijden gezien. Dat was klasse. Ongeslagen kampioen, gaat volgend jaar zo verder. Ik kom weer als het kan. De MO19 doen het ook prima. Alle thuiswedstrijden gezien en een aantal uitwedstrijden. Volgend jaar zal het goed gaan. Dames 1 doen het ook goed. Tweede of derde plaats in de competitie is uitstekend. Volgend jaar naar het kampioenschap als het er in zit. Ik heb de laatste thuiswedstrijd gezien. Met de rust een 0-3 achterstand en toch winnen met 4-3. Dat is knokken! Dames 2 heb ik twee wedstrijden gezien. Één daar van was tegen Gendringen. Met de rust had het 4-0 voor VIOS moeten staan. Maar bij het eindsignaal stond het andersom. 5-0 voor Gendringen! Maar het loopt nu beter hoorde ik. En nu rest me alleen aan alle elftallen meisjes, dames, jongens, heren, trainers en leiders, bestuur en allen die bij VIOS horen een gelukkig 2017 toe te wensen. oud-trainer Jan Elshof

14-jan VIOS B 2

Zaalvoetbal Sporthal

19.00 uur Beltrum

15-jan VIOS B 1

Varsseveld 1 Oefen

11.00 uur Beltrum

VIOS B 4

Zaalvoetbal Sporthal

9.30 uur Beltrum

VIOS B 6

Speedsoccer 9.00 uur Zieuwent

VIOS B VR1

Trainen

VIOS B /Grol VR2 Zaalvoetbal Sporthal

12.00 uur Beltrum 10.30 uur Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 19


21-jan Longa`30 2

VIOS B 3

VIOS B 2

Oefen

17.00 uur Lichtenvoorde

WVV`34 3

Oefen

17.00 uur Beltrum

22-jan VIOS B 1

Bredevoort 1 Oefen

11.00 uur Beltrum

VIOS B 6

Speedsoccer 9.00 uur Zieuwent

VIOS B 9

Trainen

10.00 uur Beltrum

Trainen

12.00 uur Beltrum

VIOS B VR1

24-jan DZSV 1

VIOS B 1

29-jan FC Eibergen 1

VIOS B 3 VIOS B 5 VIOS B 6 VIOS B 7 VIOS B 9 VIOS B VR1 SVGG VR1

VIOS B 1 Rekken 2

Achterhoek Cup

20.15 uur Dinxperlo

Competitie

14.00 uur Eibergen

Oefen

Zaalvoetbal Sporthal

9.30 uur Beltrum 10.45 uur Beltrum

Speedsoccer 9.00 uur Zieuwent

Trainen

10.00 uur Beltrum

Trainen

12.00 uur Beltrum

Zaalvoetbal Sporthal

9.45 uur Beltrum

VIOS B / Competitie 10.00 uur Megchelen Grol VR2

4-feb FC Trias 3

VIOS B 2

Oefen

17.00 uur Winterswijk

5-feb VIOS B 1

KSV 1

Competitie

VIOS B 1

Grol 1

Schaduw

VIOS B 3

Grol 3

Schaduw

Rekken 3

VIOS B 4

Competitie

Grol 6

VIOS B 5

Competitie

MEC 4

VIOS B 6

Competitie

VIOS B 7

Zaalvoetbal Sporthal

Meddo 5

VIOS B 9

Competitie

14.00 uur Beltrum 14.00 uur Beltrum

Beltrum

10.30 uur Rekken

9.30 uur Groenlo 10.00 uur Miste

9.45 uur Beltrum 9.30 uur Meddo

20 V.I.O.S.-Wijzer


FC Trias VR1

Halle VR1

VIOS B VR1 Oefen VIOS B / Grol VR2

12-feb voor alle elftallen competitie

Competitie

13.00 uur Winterswijk 12.30 uur

Halle

Hallo allemaal, De feestdagen zijn inmiddels weer achter de rug en alle teams zijn weer aan het trainen voor de tweede helft van het seizoen. Dat betekent uiteraard dat de eerste helft voor de competitiespelende leden achter de rug hebben. Tijd om een tussenstand op te maken! De heren 1 zijn het eerste deel van de competitie met een 2e plaats het hoogst geëindigd van alle teams van Vios. De meiden B1 zijn met een 3e plaats het eerste deel van de competitie goed geëindigd. De meiden B2, C1 en dames 3 zijn allemaal geëindigd op een mooie 5e plek. Voor dames 1, 2 en de meiden C2 is er voor de tweede helft nog ruimte voor verbetering. Ook de CMV heeft goed gepresteerd het 1e deel van het seizoen. Daarover hieronder meer. Zoals iedereen knallend het oude jaar is uitgegaan, gaan we knallend door tijdens de tweede helft van de competitie. Iedereen heel veel succes!

V.I.O.S.-Wijzer 21


Kampioenen Niveau 1 en 3 zijn afgelopen december kampioen geworden in Lochem! Van harte gefeliciteerd meiden met jullie overwinning!

Hallo mensen, Wij zijn niveau 3: Elke, Floor, Romee, Lieke en Wietske. Wij zijn 1e geworden van de eerste helft. We hebben er 3 gewonnen en 1 verloren. De laatste wedstrijd was heel spannend. De laatste wedstrijd hebben we toch gewonnen. We waren superblij. We hadden de laatste wedstrijd 7-4 gewonnen. Toen ze het in de microfoon zeiden waren we heel blij. We sprongen van geluk! Groetjes, Lieke, Romee, Wietske, Elke en Floor

‘Sinterklaasparty’

Op vrijdag 2 december hebben de CMV nivo 5 meiden van Vios hun Sinterklaasparty gehouden. Om 19.00 uur was iedereen uitgenodigd in de feestzaal van Buitengewoon Beltrum aan de Ringweg.

22 V.I.O.S.-Wijzer


Na een lekker welkomsdrankje en een rondje pepernoten gingen we aan de bingo en wie bingo had kreeg een surprise. Zo had na een fanatieke strijd Isa het eerste Bingo en zij mocht assisteren met de Bingo, ze ging meteen aan de microfoon en de stemming zat er goed in. Nadat Ruben als laatste de bingokaarten vol had, kreeg ook hij zijn surprise. Hierna hebben we nog wat gedronken en toen moest trainer Henri er ook aan geloven. Zoals beloofd moest hij meedoen met het dansje op Musica.ly, voor de kenners wel bekend. Er werd onder veel gelach gedanst en warempel Henri lukte het ook nog om onder leiding van Pleun het dansje te doen. Onder het genot van lekkere hapjes, gesponsord door de familie Schilderinck werd het snel 21.00 uur en moesten de meiden met hun ouders huiswaarts keren. Nadat we rommel weer een beetje opgeruimd hadden en de eigenaren van Buitengewoon Beltrum bedankt hadden, gingen we met onze cadeautjes naar huis terug. Groetjes van de CMV Nivo 5 groep. Scheidsrechters Graag willen we de scheidsrechters van de meisjes C en B er op attenderen goed te kijken wanneer je moet fluiten. Het is vervelend als een wedstrijd wordt opgehouden door afwezigheid van een scheidsrechter.

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios touwtrek 20 januari

Nieuwjaarsreceptie

Vios voetbal 7 januari Spooktocht 9 anuari Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 14 januari Bezoek stadion Dortmund 15 januari Clinic: bootcamp en looptraining (12.00 -13.00 uur) 15 januari Nieuwjaarsreceptie v.v. V.I.O.S. B. (organisatie heren-9) (13.30uur - .. uur) 16 januari Spooktocht 28 mei Jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B. Vios handbal 15 januari

eerste wedstrijd in Beltrum.

24 V.I.O.S.-Wijzer