__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 2 december 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

December 2016 In de herfst zagen we dat de natuur zo mooi kleurde, maar nu door de nachtvorst is geleidelijk alle kleur uit de natuur verdwenen. Dat is misschien ook wel de reden dat we nu proberen de kleur in ons huis te halen. We beginnen natuurlijk met Sinterklaas en zijn Zwart Piet. U ziet Zwarte Piet met hoofdletters. Een Nederlandse traditie, een folklore die zeker verdient in stand gehouden te worden! We zijn toch allemaal opgevoed met deze goede Sint met z’n makker, die op 5 december ons allen verrast met een surprise, en misschien is het bij behorend gedicht nog veel belangrijker. Je kunt elkaar eens lekker op de hak nemen, maar wel met een knipoog. En zo hoort het met Sint en Zwart Piet. (Dit noemen we een statement!) Ik hoop dat u terug kunt zien op een geslaagde Sinterklaasviering, als u dit jaar er aan deel hebt genomen. Maar hier en daar zien we in de huizen en tuinen nu de fraaie versieringen en verlichtingen verschijnen, die ons erop attenderen dat Kerst nadert. Een periode van huiselijkheid en familietreffen, ook dat is folklore. Met natuurlijk het grote verschil dat dit wereldwijd speelt. Sportief doen we het even rustig aan om na de jaarwisseling weer volop los te kunnen gaan. Iedereen voor 2017 veel heil en zegen, m.a.w. we wensen u al het goede voor het nieuwe jaar! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Centrale Grote Clubactie 2016 De landelijke trekking van de Grote Clubactie, waarvoor door VIOS-leden 920 loten zijn verkocht, heeft plaatsgevonden op 8 december 2016. De trekkingslijst wordt opgehangen in sporthal “de Sonders�. Tevens is deze vanaf genoemde datum terug te vinden op www.clubactie.nl en kun je eenvoudig checken of er een prijs op jouw lot is gevallen. Heb je een winnend lot dan kun je jouw lot, voorzien van jouw naam, opsturen naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg. Wat de VIOS-trekking betreft zijn er prijzen gevallen op de volgende lotnummers: 0608838, 0608883 en 0609333. Mocht u in het bezit zijn van een van deze 3 loten, dan kunt u het ingevulde lot sturen of mailen naar M. Helmers, Avesterweg 30a, 7156 LE Beltrum (sportcentralevios@gmail.com). Wij danken u hartelijk voor de gegeven steun. Ledenaantallen Sportcentrale Vios Hieronder staan de ledenaantallen vermeld per tak van sport. Nadat in 2015 het ledenaantal nog was gedaald tot 1.018, is het aantal in 2016 met 13 gestegen. Gymnastiek kon per saldo de meeste nieuwe leden verwelkomen. Tussen haakjes zijn de aantallen van december 2015 vermeld. Gymnastiek: Handbal: Tafeltennis: Touwtrek: Voetbal: Volleybal: Totaal:

168 36 17 55 602 153 1.031

( 153) ( 36) ( 18) ( 58) ( 609) ( 144) (1.018)

Dankbetuiging Hierbij willen we wederom Theo Heutinck hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de oude Vios-Wijzers uit zijn eigen archief. 2 V.I.O.S.-Wijzer


Terug in de tijd (december 1991) – Afdeling gymnastiek heeft een jubileumcommissie in het leven geroepen die het 40-jarig jubileum gaat voorbereiden. - De kosten voor inning van de contributie is in 1991 met ongeveer 500 gulden gedaald. Dit komt door het terugdringen van acceptgirobetalers naar betaling middels automatische incasso. - Het totaal aantal leden bedraagt 955. Uit de oude doos (december 1966) - Het verzoek van afdeling voetbal om in de maanden december en januari gebruik te maken van de nieuwe gymzaal aan de Haarstraat wordt afgewezen door de gemeente Eibergen. - Een aantal gymtoestellen is overbodig geworden en worden vekocht voor 200 gulden. Het gaat om een brug, rekstok, ringen en een evenwichtsbalk. - Het totaal aantal leden bedraagt 826. Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Volleybal: Femke Groot Zevert Denise Ballast Lynn Vaanholt Mijs Belterman Minke Abbink Bedankt als lid: Touwtrek: Voetbal: Joris Wiegerinck Peter Hofstede Coen Pleiter Miranda Bleumink

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. V.I.O.S.-Wijzer 3


Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 6 januari 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Corinne. Stoteler: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl corinnestoteler@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Als bestuur werden we een paar weken geleden verrast. Alice bleek genomineerd voor clubheld 2016. Zonder te weten wie de nominatie had gedaan zijn we als bestuur ‘ de strijd’ aangegaan. Wat geweldig dat er binnen een paar dagen tijd zoveel stemmen zijn gegeven. De reacties vanuit het hele dorp waren (en zijn nog) overweldigend. Helaas hebben we geen geldprijs gewonnen voor de gym maar wat we zeker ‘gewonnen’ hebben is dat Vios gym op een positieve manier onder de aandacht is gebracht. Iedereen die gestemd heeft: DANK!! Inmiddels weten we dat Frans Geerdinck ons genomineerd heeft, we hebben hem gevraagd om dit toe te lichtten. Frans bedankt voor dit mooie gebaar vanuit jou!! Bestuur Vios Gym Geweldige bijdrage voor de gymnastiek! In de eerste week van november zijn vele leden, van vios gym , deur aan deur geweest om waxinelichtjes te verkopen. Er werden vele zakjes verkocht en hebben het mooie bedrag van 2173,16 euro opgeleverd voor de gymvereniging! Wij willen iedereen hartelijk bedanken!!! • Leden die hebben geholpen met de voorbereiding! • Degene die de waxinelichtjes hebben verkocht! • De Beltrumnaren die de kaarsjes hebben gekocht of een bijdrage hebben gegeven.

Tijdens de lessen maakte Alice en Danielle het bedrag bekend, aan de leden. De reacties waren overweldigend… V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


Ouders spierpijn… Wat geweldig… in de week van 14 november mochten ouders meedoen met de gymles van hun kind. Er waren veel vaders, moeders en oma, die hier gehoor aan hebben gegeven. Met veel enthousiasme werd er door ouder en kind gegymd!

GEBRUIKTE GYMPAKJES GRAAG INLEVEREN De afgelopen weken hebben we weer veel nieuwe leden kunnen verwelkomen bij Vios gym. Sommige meiden zijn nog op zoek naar een gympakje. heeft u er nog één thuis liggen? Lever deze dan in, dan kan deze doorverkocht worden! Neem contact op met Jacqueline Hopmans (06-10421366) of Dorian Scharenborg (06-13465444) Vrijdag 25 nov. hadden we een pietenspel. We moest een Q.R code scannen en dan kregen we een hint, want we moesten achter de volgende vragen komen: Waar liggen de pakjes? En welke piet heeft het gedaan? Hoe is die binnen gekomen? De pakjes lagen in de muziekkast. De muziekpiet heeft de pakjes naar binnen gebracht. En hij is binnen gekomen met de speciale ring. Het was een geweldige les. En wat we gekregen hebben was: Een fotolijstje en pennenbakje. Groetjes Aniek Groot Wassink en Isa Ribbers

V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


De rest van de jeugdleden mochten o.a. pakjes in de schoorsteen gooien, over de daken lopen. Net echte pietjes! Na de pietengym, ging iedereen naar huis met een kado van de Sint en zijn pieten! 28 December zal het jaarlijkse oliebollentoernooi gehouden worden. Vanaf 18.30u zullen alle seniorleden met elkaar het jaar sportief afsluiten. En een gezellige samenzijn zullen hebben in de kantine. Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Dorian Scharenborg 06-13465444 en Jacqueline Hopmans 06-10421366. Facebook Heb je Facebook…. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/ viosgymbeltrum. Viola te Veluwe houdt Facebook bij. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

Competitie nieuws! In de vorige Vioswijzer schreef ik dat er een stijgende lijn te zien was in de uitslagen. Deze stijgende lijn hebben we zeker voort gezet. Want we wonnen 3 wedstrijden op rij. Hierdoor zijn we ook een plaatsje gestegen. Dat het niet allemaal vanzelf ging is wel te zien aan de uitslagen: HCW 3 - VIOS 18-19, UGHV 3 - VIOS 13-21, Erix 2 – VIOS 20-21. Hopelijk zijn we genoeg warm gedraaid, want op 11 december spelen we thuis tegen de nummer 1: Reflex 1. Dit team is nog niet verslagen dit seizoen… We zullen er alles aan doen om het de dames heeeeel moeilijk te maken. Het zou wel fijn zijn als we een beetje steun van jullie krijgen! Dus heb je zondag 11 december 12:00 uur nog niks te doen? Kom ons aanmoedigen in de sporthal! Hieronder de huidige stand. Positie Team Gespeeld Punten 1 Reflex 1 5 10 2 Ha-STU 2 6 10 3 VIOS 1 6 9 4 Erix 2 6 6 5 FBC/OBW 2 6 6 6 Grol 3 5 4 7 HCW 3 5 2 8 UGHV 3 5 2 9 Reflex 2 6 1 V.I.O.S.-Wijzer 9


18 december spelen we nog een uitwedstrijd tegen FBC/OBW 2. Daarna zit de eerste helft van het seizoen er al weer op. Wij, de dames van VIOS handbal, wensen jullie allemaal hele gezellige feestdagen en alvast een gezond en gelukkig 2017!

De najaarscompetitie zit er weer op Ons team, VIOS 3, heeft dit seizoen een zware strijd moeten leveren in de vijfde klasse. We werden ingedeeld in een poule van 5 teams in plaats van 6. Het was al snel duidelijk dat er maar één team in aanmerking zou kunnen komen voor het kampioenschap en dat was HUTAF uit Huissen. Zij hadden een team met jonge talenten die het balletje met veel snelheid en veel effect over het netje wisten te slaan. Zij boekten dan ook de ene ruime overwinning na de andere en eindigden met 24 punten voorsprong op de nummer twee. Tussen de andere teams zat eigenlijk niet zo’n heel groot verschil, dus bleef ons team lang kans houden op handhaving in de vijfde klasse. Op het eind ging het mis. Janwim kampte met een oogblessure en dat had zijn weerslag op de resultaten. Willie boekte aanzienlijk meer overwinningen dan vorig seizoen en Wout haalde een verdienstelijk percentage. Het was uiteindelijk niet voldoende om Victoria of Hercules achter ons te houden. Op de laatste speeldag moesten we tegen ATAK, dat in hun sterkste opstelling gehakt van ons maakte: 2-8 verlies. We hadden met 7-3 moeten winnen, maar dat zat er absoluut niet in. De eindstand voor team 3: Hutaf 10 ATAK 5 Hercules 7 Victoria 62 3 VIOS 3

8 - 66 8 - 42 8 - 34 8 - 31 8 - 27

We kregen helaas de melding van Geert-Jan (VIOS 4) dat hij komend seizoen niet meer aan de competitie kan deelnemen. Dat betekent dat de spoeling te dun is geworden om met 4 teams aan de competitie deel te blijven nemen. VIOS 3 en 4 gaan samen als VIOS 3, waarbij Wout doorschuift naar VIOS 2, omdat dit team regelmatig behoefte heeft aan een invaller en zodoende een vaste vierde man goed kan gebruiken. VIOS 4 speelde in de zesde klasse en eindigde met het mooie aantal van 34 punten 10 V.I.O.S.-Wijzer


op een vijfde plek: Dropshot 2 Gazelle 2 DSV RELAX 6 GROL 5 VIOS 4 Zevenaar 8

10 - 71 10 - 64 10 - 62 10 - 52 10 - 34 10 - 17

Voor ons vlaggenschip VIOS 1 viel het doek in derde klasse. Het kondigde zich al een beetje aan, want de tegenstand was zwaar. Op de laatste speeldag was SMD met 7-3 te sterk terwijl VIOS met ruime cijfers had moeten winnen voor klassebehoud. Er moeten nog twee wedstrijden worden gespeeld in deze poule. De bijna-eindstand is: Litac 4 9 - 60 SMD 3 9 - 48 Odion 2 9 - 48 ATTV 1 10 - 44 Bredevoort 1 9 - 41 VIOS 1 10 - 39 Vios 2 kan op moment van schrijven van dit stukje in theorie nog kampioen worden in de vierde klasse. Het moet dan wel koploper SMD met minstens 8-2 verslaan. Daar wordt niet echt op gerekend, maar je weet ’t nooit! Een tweede of derde plaats is echter ook een prima prestatie. De bijna-eindstand in deze poule: Wehl 1 TAVERDO 2 VIOS 2 GROL 2 GROL 3 DSV RELAX 4

9 - 58 10 - 57 9 - 53 10 - 52 10 - 36 10 - 34

In de weken tussen Sinterklaas en Kerst spelen we weer om de Rouwhorstbokaal, onze clubkampioenschappen, waar iedereen een kans heeft om te winnen. Afhankelijk van hun sterkte moeten spelers namelijk punten voorsprong geven aan hun minder sterke tegenstanders. We doen daarover graag verslag in de volgende VIOS-wijzer. Voor nu wens ik u allen fijne feestdagen, een zalig uiteinde en een goed begin van 2017 !!! Wout van ‘t Wel

V.I.O.S.-Wijzer 11


Ledenvergadering: Op 24 november hield TTV Vios-Bison haar halfjaarlijkse ledenvergadering. Deze werd gehouden bij Zalencentrum Dute. Het bestuur kon een groot aantal leden welkom heten. De agenda kende de gebruikelijke punten. Met name bij de agendapunten, terugblik seizoen 2016, winteractiviteiten en vooruitblik seizoen 2017, werd uitvoerig stilgestaan. De voorzitter sloot de vergadering om 22.00 uur. Gewichttrektoernooi: Vrijdag 25 november organiseerde TTV Heure uit Borculo een gewichttrektoernooi. De Bisons namen deel met twee jeugdteams en één seniorenteam. Bisons Jeugd2 werd eerste met 500kg, 1.49m hoog. Op de voet gevolg door Bisons Jeugd1 500kg, 0.61m hoog. Het Senioren team werd tweede achter Hagmöll met 600kg, 1.12m hoog. December is alweer de laatste maand van het jaar. De dagen zijn kort en de feestdagen komen er aan. VIOS-BISON wenst iedereen hele Prettige Kerstdagen en een voorspoedig, gezond, gelukkig en sportief 2017

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel............... Als eerste feliciteren wij onze najaarskampioenen: JO09-1G en MO17. Allemaal fantastisch en overtuigend gedaan. Dank aan ouders en vrijwilligers voor de sfeer rondom de kampioenswedstrijden. Samen maken we het!

12 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 13


JO09-1G kampioen Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Een moment om terug te blikken en alvast vooruit te kijken. Ook in 2017 zullen zich nieuwe ontwikkelingen aandienen. VIOS staat midden in de samenleving en samen gaan we verder op de ingeslagen weg en waar nodig sturen we bij. Zondag 15 januari zal de inmiddels traditionele nieuwjaars- receptie worden gehouden. Graag heten wij onze leden, sponsoren, supporters en andere belangstellenden welkom. We beginnen om 13.30 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zal er een clinic bootcamp en looptraining worden gehouden. Wil je in 2017 je conditie verder verbeteren, dan is dit het moment om te beginnen! Afgelopen jaar zijn we begonnen met ervaren en beginnende lopers. Een ieder boekt vooruitgaan op zijn eigen manier en heeft inmiddels gewonnen van een ieder die op de bank is blijven zitten! Scholder an scholder! Het eind van de 1e competitie helft loopt ten einde. De dagen worden korter, en de winter heeft zijn intrede gedaan. De kachel kan weer an, de piepe neet helemaol schoon, want anders wordt de piet neet zwart. VIOS B mag bij jeugd weer twee kampioenen begroeten. De MO17 en de JO9-1G werden in hun klasse overtuigend kampioen. Gefeliciteerd meiden en jongens.

14 V.I.O.S.-Wijzer


MO17 kampioen Beide kampioenschappen kwamen tot stand door goed voetbal, en dat is belangrijk, want daar moeten jullie je hele voetbalcarrière het van hebben. Hetgeen een groot compliment is naar het kader. Voor de meiden is het sowieso een prestatie want dat betekent dat ze promoveren naar de hoofdklasse. Beltrum kan en mag weer trots zijn! Betekent geloof ik wel dat ik een belofte moet invullen. Tenminste als de ouders het goed vinden. Maar er is meer want alle elftallen zijn goed bezig! Zonder de anderen te kort te doen, onderstreep ik graag de goede prestaties van de JO15-2, JO15-3 en MO13. Ondanks de veranderingen vlak voor de competitie en zelfs tijdens de competitie, is respect op zijn plaats. Het voetbal wordt steeds beter en dan is plezier en (ruime) overwinningen het gevolg. Klasse! En wederom aandacht voor de inbreng van ouders bij de jongste jeugd. Bij mooie momenten en op momenten dat er aandacht moet zijn, het blijft het benoemen waard. Samen kunnen we veel! Het was dan ook goed om te zien dat er tijdens de vrijwilligers/kadermiddag veel ( jeugd) kader was. Voor ons een teken dat de jeugd betrokken is bij Beltrum en in dit geval VIOS. (nog een bouwsteen). Spreker was ditmaal Pascal Kamperman . Voor ons is hij het aanspreekpunt binnen de KNVB. Daarbuiten is hij de initiator van het project scholder an scholder. Eerst vanuit de KNVB, door aan te geven dat bij verenigingen waar sprake is van krimp, we de samenwerking moeten zoeken. En bovenal hoe je dit kunt doen. Dit gedachtegoed is inmiddels door de politiek omarmt en we zien op tal van plekken dat dorpen de scholders d’r samen onderzet. Iets wat wij als jeugdcommissie al langer roepen en voor open staan. Met elkaar in Beltrum, maar ook met verenigingen buiten ons dorp. Want a-j mekare kunt helpen V.I.O.S.-Wijzer 15


moet je dat niet nalaten. En hoewel we het nu nog niet merken, misschien hebben we straks de ander nodig. Een goede middag/avond, waar het goed toeven was, onder het genot van een hapje en een drankje. Iets wat moet kunnen. Zeker als we naar de inzet van een ieder kijken. Binnen de jeugdcommissie kijken we al weer naar de 2e helft van deze competitie. De indeling van de competities moeten geregeld worden en op een enkele plek is een nieuw kaderlid nodig. Gezien het bovenstaande moet dat lukken. En wij zien de rest van het seizoen met vertrouwen tegemoet. Goed bezig mensen! Rest mij iedereen goede feestdagen en een zalig nieuwjaar te wensen. Heanig an, maor wal schik maken. Met mekare en scholder an scholder. namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg Het nieuwe pupillen voetbal, plezier en ontwikkeling voorop! Aandachtspunt voor de jeugdcommissie is momenteel de nieuwe opzet van het pupillen voetbal volgend seizoen. Plezier en ontwikkeling voorop! Zoals u op de site heeft kunnen lezen gaat een werkgroep zich hierover buigen onder leiding van Thijs te Brake en Peter Berendsen. Boet Leemreize en Bob Groot Kormelink hebben zitting namens het kader. En Linda Wilderink en Manon Huinink nemen deel namens de ouders. Goed zo vrouwleu, mooi da-j met doot! Ik weet zeker dat jullie inbreng gewenst is. Buiten veel praktische zaken moeten we het beleid goed in de gaten houden. Zeker nu we gaan merken dat er krimp aan de onderkant ontstaat, zullen we kijken naar de lange termijn in relatie tot onze visie en beleid. Maar ook zullen we het uitgangspunt, plezier en ontwikkeling bewaken. Bij beide ouders is dit aanwezig en wij hebben er alle vertrouwen in, dat dit samen met het kader en de coรถrdinatoren, goed komt. Op 10 december gaan we binnen VIOS oefenen met het nieuwe beleid en zullen we kader, kinderen en ouders bij praten. De andere kant is dat we binnen VIOS met de jeugd op de goede weg zitten. Gekeken naar de ontwikkeling die plaats vindt. Zaken uit het plan passen binnen de visie en we merken dat de jeugd elkaar meeneemt in de 16 V.I.O.S.-Wijzer


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 17


ontwikkeling. (zaagtandmethode!) We waken er dan ook voor om niet alle kennis en kunde met het afwaswater door het putje te spoelen. Zo eigenwijs zijn we ook wel weer. Roy te Boome winnaar eerste VIOS darttoernooi Roy te Boome van VIOS 7 heeft de eerste editie van het VIOS darttoernooi gewonnen. Hij versloeg op een goedgevuld sportpark De Sonders Sven Haarlink (VIOS 1) in de finale. Aan het toernooi deden liefst 42 leden mee. En daarmee was de opkomst voor het eerste VIOS Darttoernooi boven verwachting. Jong en oud, mannen en vrouwen, van A-spelers tot steunende leden; het darten viel duidelijk in de smaak. Op acht verschillende banen werden van 20.00 tot 22.30 uur de poulewedstrijden afgewerkt, waarna de knock-out fase volgde. Roy te Boome bleek van alle deelnemers duidelijk de beste. Onder luid applaus van – met name – Annemiek van de Koster won hij in de finale met 3-1 van Sven Haarlink. Te Boome bedankte na afloop heel professioneel de organisatie en zijn ‘fans’, die hem op een oorverdovend applaus trakteerden. Na de finale werd er door veel leden nog doorgespeeld; want om de winnaar van dit jaar te verslaan, kan de training niet vroeg genoeg beginnen. Het darttoernooi was een initiatief van de sociabiliteitscommissie, die dit jaar in het leven werd geroepen om activiteiten voor senioren op te zetten. Uit de huiskamergesprekken kwam naar voren dat hier behoefte aan was, en dat bleek tijdens de dartavond. Liefst 42 mannen en vrouwen wilden graag hun pijltjeskunsten laten zien. De organisatie kijkt heel tevreden terug op deze avond en hoopt van het darttoernooi een jaarlijks terugkerende activiteit te maken. Heb je zelf ideeen voor een leuke activiteit en wil je je hier ook graag hard voor maken? Laat het ons weten. Mail naar: arjantebogt@gmail.com. Kader- en vrijwilligersmiddag 26 november “Voetbalverenigingen bepalen voor een groot gedeelte de leefbaarheid van een dorp. De moderne vereniging kijkt veel verder dan het eigen voetbalveld. In Beltrum liepen jullie hiermee al ver voor de muziek uit.” Pascal Kamperman, verenigingscoordinator van de KNVB, hield zaterdagmiddag voor de VIOS-vrijwilligers een mooie presentatie over het veranderde voetballandschap. Op vele onderdelen een feest der herkenning voor de 77 aanwezigen. “Net als vele moderne verenigingen luisteren wij van de KNVB 18 V.I.O.S.-Wijzer


vooral naar de behoefte van onze leden.” Enkele veranderingen lichtte Kamperman toe, zoals de gewijzigde aanvang van de competities, de nieuwe wedstrijdvormen voor de pupillen en de competities op maat. Vooral het laten beginnen van de competitie eind september kreeg bijval. “Hoef ik halverwege de vakantie niet meer te beginnen met trainen. Mooi voor het thuisfront”, merkte een aandachtige luisteraar op. Als kartrekker van het Scholder an Scholder-project had Kamperman zich behoorlijk in VIOS en Beltrum verdiept. Met prachtige slides deelde hij complimenten uit. “Jullie verstaan de kunst van het bottom-up denken, doen en besturen.” De middag werd vervolgd met een zelfgemaakt buffetje. Meesterkok Thijs te Brake wist met eenvoud een culinair hoogstandje te realiseren. Natuurlijk werden de verdere mogelijkheden van onze huiskamer optimaal benut. Het bleef nog lang gezellig.

Hallo allemaal, Inmiddels zijn de competitiespelende leden al weer toegekomen aan de laatste wedstrijden voor het einde van het jaar 2016. Heel veel succes hierbij! Het nieuwe jaar zal door alle seniorenleden, zoals voorgaande jaren, worden ingeleid middels een sportief en gezellig samenzijn. Het kniepertjestoernooi vindt plaats op woensdag 4 januari om 19.30 uur. We gaan uit van een goede opkomst! Namens het bestuur wensen we iedereen alvast fijne kerstdagen en een sportief en gezond 2017! Jeugd in Actie

V.I.O.S.-Wijzer 19


Tijdens de herfstvakantie, op donderdag 20 oktober, vond er weer de jaarlijkse ‘Jeugd in Actie’ plaats. Met hulp van Loreen en Lina konden kinderen van

de basisschool middels deze fanatieke middag kennis maken met volleybal. Ben je hierdoor enthousiast geworden over volleybal? Kijk dan op www. volleybalviosbeltrum.nl of bekijk de ontvangen folder voor meer informatie! CMV niveau 5.2 Kampioen! Zaterdag 19 november was het dan zover: CMV niveau 5.2 kon kampioen worden. Ze hadden al een verre voorsprong opgelopen in het klassement tijdens de afgelopen wedstrijden. Zaterdag 19 november zijn ze dan ook welverdiend kampioen geworden! Namens heel Vios volleybal van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! De meiden konden nadien genieten van een heerlijke snack en een zak snoep. Jeugactie In de week van 21 tot en met 25 november heeft de jeugd van Vios volleybal speculaas verkocht langs de deuren. Op het moment van schrijven is de bakker druk bezig met het bakken van alle bestellingen. In de volgende Vioswijzer zullen jullie horen wat deze actie de vereniging heeft opgebracht en, niet helemaal onbelangrijk, wie de prijs voor het meest verkochte speculaas heeft gewonnen. Wij willen alvast alle jeugdleden die hieraan mee geholpen hebben hartelijk bedanken. Ook Bakkerijk Stroet willen wij alvast bedanken voor de 20 V.I.O.S.-Wijzer


samenwerking en veel succes wensen bij het vele werk wat ze nu moeten verzetten! Verrassing van meisjes C2 Wij, VIOS volleybal meisjes C2, hebben dinsdag avond tijdens de training onze trainster Juliet verrast met een eigen gemaakte taart voor haar behaalde rijbewijs. Juliet namens ons allemaal veel rij plezier gewenst. Toet Toet Toet met een vriendelijke groet!!!

Zwarte Pieten op de training CMV Woensdag 30 november kwamen er tijdens de training van de CMV niveau 1, 2 en 3 zomaar 2 pieten, uit Spanje, mee doen. Ze hebben de hele training meegedaan met de spelletjes die de meisjes deden. Af en toe deelden ze een flinke hand pepernoten uit, zodat de meiden daarna weer fanatiek verder konden. Op het einde moesten de meiden door middel van het raden van letters er achter komen waar de cadeautjes waren verstopt. Na veel gepuzzel kwamen ze erachter dat de cadeaus op het rolstoeltoilet stonden. Vol enthousiasme werden de cadeautjes uitgepakt. Zwarte pieten bedankt voor het super gezellige bezoek!

V.I.O.S.-Wijzer 21


Huishoudelijke mededeling Graag willen we alle leden erop attenderen na het afbreken van het volleybalveld alle attributen, waaronder de volleybalkarren, weer op de juiste wijze op te bergen. De volleybalkarren dus graag in de daarvoor bestemde hoezen plaatsen. Ik pass de bal.. Hallo allemaal. De pass van de volleybalmeiden is behoorlijk verdwaald; hij is uiteindelijk bij mij, Sanne Hoitink, terecht gekomen. Dit is mijn tweede seizoen bij volleybal en ik vind het hartstikke leuk. Ik zit samen met Anne, Pippa, Ise, Marlou en Wietske in niveau 2. We trainen samen met de meiden van niv 1 en 3 op woensdag. De toernooitjes zijn het allerleukst. Soms kunnen we een medaille winnen. Ik heb de bal gevangen en gooi ‘m meteen naar door naar mijn zus Julia. Bedankt Sanne, ik toets en vang de bal. Ik zit in het team van niv 4. Daar mag je de eerste bal niet meer vangen. Ik zit nu 4 jaar op volleybal. Ik zit in het team met Maud, Lotta, Tamara, Femke, Nora, Aniek en Tess. We hebben training van Irma en dat is heel leuk. We trainen op maandag van 18.30 tot 20.00 uur. We hebben 2x in de maand competitie; we spelen in de hoogste klasse van ons niveau. Spannend en soms wel moeilijk maar we doen ons best. Ik speel de bal nu naar Maud klein Falckenborg. Succes Maud!

22 V.I.O.S.-Wijzer


Zalige Kerst en een voorspoedig 2017!

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios gym 28 december 4 januari 6 Januari

Oliebollentoernooi voor de senioren leden om 18.30u De avondlessen gaan niet door Filmmiddag voor de jeugdleden

Vios touwtrek 20 januari

Nieuwjaarsreceptie

Vios voetbal 17 december Hof van Eckberge (13.00-17.00 uur) 7 januari Spooktocht 9 anuari Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 14 januari Bezoek stadion Dortmund 15 januari Clinic: bootcamp en looptraining (12.00 -13.00 uur) 15 januari Nieuwjaarsreceptie v.v. V.I.O.S. B. (organisatie heren-9) (13.30uur - .. uur) 16 januari Spooktocht 28 mei Jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B. Vios volleybal 4 januari

Kniepertjestoernooi

Tafeltennis 12 en 19 december Rouwhorstbokaal-wedstrijden (clubkampioenschap)

24 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 12 december  

Vioswijzer 2016 12 december  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded