Page 5

VIOS GYM Vios Gym is in ontwikkeling Vanuit het bestuur………. Vorig seizoen hebben we met een aantal bestuursleden de cursus gevolgd ‘besturen met een visie’. Deze werd georganiseerd door de Nederlandse Gym Unie en gaf ons een basis mee van waaruit we plannen konden opstellen voor de toekomst van Vios Gym. We werden ons er bewust van wat wij belangrijk vinden voor de vereniging en waarvoor we willen gaan. Als bestuur maar juist ook samen met de leiding en de leden. De visie ‘Vios Gym Verbindt’ is van daaruit ontstaan en loopt als leidraad door ons beleidsplan 2016-2020 en dus ook door alle activiteiten die we organiseren en initiatieven die we oppakken. We willen jullie er graag in meenemen . . . - anuit de enquête, die we vorig jaar gehouden hebben, bleken een heel aantal ouders bereid zich in te willen zetten voor de gym. Inmiddels is de activiteitencommissie gevormd. Deze bestaat uit: Miranda Pasman, Jenny Groot Wassink, Kim Hartjes, Marieke Franken, Miranda te Braak en Nicole te Meer. Ook hulpleidster Joyce Elshof is aangesloten. In totaal dus 7 commissieleden die aankomend seizoen zorg dragen voor het organiseren van activiteiten. - Daarnaast is er ook een kledingcommissie gevormd. Jacqueline Hopmans en Dorian Scharenborg zullen zorg dragen voor nieuw te bestellen kleding en het doorverkopen van gedragen kleding. Ook denken zij mee wat betreft de toekomst; nieuwe kleding voor de oudere leden, trainingspakken voor de leiding en het evt. oprichten van een kledingfonds zijn gedachten gangen. - Een ander prachtig voorbeeld van ‘verbintenis’ is dat de oudere meiden van de selectie helpen bij het selectie uur van de jongere meiden. Mila, Maud, Babeth en Aniek helpen leidster Lisa iedere week in tweetallen. Behalve dat het voor de jongere meiden prettig is om zoveel helpende handen om zich heen te hebben, leren deze oudere meiden er natuurlijk veel van. Meiden super dat jullie dit willen doen!

V.I.O.S.-Wijzer 5

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 11 november  

Vioswijzer 2016 11 november  

Advertisement