Page 21

uit ging naar de discussie die momenteel wordt gevoerd in het land m.b.t. het spelen op kunstgras. Hoe zouden al die garagehouders omgaan met deze berichten want zij hebben in deze periode heel wat banden in de hand. Waar blijft het slijtrubber die de autobestuurder achterlaat in onze woonstraten? Neemt niet weg dat dit de gemoederen wel bezig houdt. Ook binnen VIOS is hier aandacht voor geweest in de bestuursvergaderingen. Een lastige discussie omdat precieze kennis van zaken binnen de vereniging niet direct voor handen is. Maar zorgvuldigheid is geboden. Vooralsnog is de informatie van de als betrouwbaar bekendstaande RIVM en het standpunt van de KNVB voor ons leidend, zoals veel clubs doen. Maar houden we wel rekening met wensen van andere verenigingen. En verder is er een vast persoon binnen de club waar men met vragen terecht kan. Natuurlijk is voor elke optie wat te zeggen. En als we bijv. kijken naar sportvelden die in de buurt liggen van druk bereden autowegen kun je daar ook vraagtekens bij gaan zetten. Van fijnstof, dat vrijkomt bij verbranding, weten we dat deze schadelijk is voor de gezondheid. Schijnbaar spelen andere belangen (financiële) een rol als we kijken naar de uitbreiding van het wegennet en de maximum snelheid in Nederland. Terwijl vanuit de regering de alternatieven, elektrisch rijden, (en waar is de discussie over carpoolen gebleven) misschien wel beter zijn om financieel te ondersteunen! Het onderzoek dat leveranciers aanbieden om het vulsel in de kunstgras velden vast te stellen wil ik hier ook onder scharen. Het geeft ons informatie wat er is gebruikt maar niet welke gevolgen het heeft. Grootste gevaar schuilt er in dat we het gaan bagatelliseren. Iets wat we zeker niet moeten gaan doen. Gelukkig zijn er ouders en leden die met vragen komen. Dat is volgens mij het belangrijkste. Het houdt ons wakker zodat we weten wat er leeft. En eigenlijk is dat met alles zo binnen de jeugd van VIOS. Het is een verantwoording van ons allemaal. Door steeds het gesprek aan te gaan, maakt het dat er op bestuurlijk niveau beslissingen worden genomen die gedragen worden binnen de vereniging. Alleen dan kunnen we de juiste afwegingen maken. Die verder gaan in deze of we blijven voetballen op kunstgras? Maar ook bijv. : Zijn er alternatieven? Zitten hier kosten aan? En hebben we als VIOS (als het goed is wel) genoeg vleis op de bötte om dat te dragen? En kunnen we van onze leden, ouders en vrijwilligers hulp hierin vragen, zodat we bijv. financieel iets kunnen uitsparen? En hoe gaan we dat dan doen? En wat betekent dat voor de lange termijn? U ziet het gaat nooit om één ding. Een prima manier om je stem te laten horen zijn de avonden “Ouders graag gezien”. Deze worden binnenkort weer georganiseerd en de uitnodigingen hiervoor gaan met de spelers mee naar huis. Ik hoop u hier te zien om mee te praten zodat we wakker blijven. V.I.O.S.-Wijzer 21

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 11 november  

Vioswijzer 2016 11 november  

Advertisement