Vioswijzer 2016 11 november

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 1 november 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

November 2016 Voor u ligt uitgave 1 van jaargang 63 van de Vioswijzer. Al 63 jaar een informatiebron voor alle Vios B-leden. Een verenigingsblad dat bijna maandelijks bij u in de bus valt en al bij ruim 35 leden digitaal. Het doel van een verenigingsblad is natuurlijk de leden informeren. Als vereniging iedereen op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de vereniging. En dan is de Vioswijzer als clubblad in zekere mate uniek. Een verenigingsblad voor maar liefst 6 takken van sport – ieder sinds enkele jaren een zelfstandige vereniging – en toch vallend onder één paraplu, de federatie (centrale). De Vioswijzer, een verbindende factor voor alle leden, weten wat er bij de andere leden van de centrale leeft en speelt. Dat we dat nog jaren in goede harmonie kunnen blijven doen! Beltrum blijft actief op allerlei terreinen. Voor zonne-energie speelt ons sportpark een belangrijke rol, de entree van de Sonders wordt aangepakt, er wordt gebouwd op de Bond en een belangrijke ontwikkeling is misschien wel de pilot om in beeld te krijgen wat de concrete woonbehoefte voor jong en oud is. Vooral voor leefbaarheid waarschijnlijk een belangrijke ontwikkeling. Kortom, Beltrum blijft in beweging, Na een mooie nazomer is dan nu de herfst echt begonnen. De natuur kleurt weer mooi, maar vooral de temperatuur daalt. De Gerarduskalender

V.I.O.S.-Wijzer 1


meldt dat het na-zomertje van Allerheiligen, ons niet beveiligen kan voor de winter. En de dagen korten 1 uur en 28 minuten. Laten we van de mooie natuur genieten en verder maar afwachten wat er komt! Martin Bouwmeesters

Centrale Wij feliciteren: Het prinsenpaar van carnavalsvereniging “de Belhamels�: prins Hans Wolterink en adjudant Rogier Piepers Grote Clubactie 2016 Enkele weken geleden hebben 24 Vios-leden van alle 6 takken van sport de adressen in Beltrum en omgeving bezocht en getracht om de loten van de Grote Clubactie aan de man te brengen. Beltrum is ingedeeld in 24 routes zodat elk adres maar 1 keer bezocht kon worden. Een aantal verkopers hebben alle meegekregen loten verkocht. Door de voortreffelijke inzet van de verkopers werden er ruim 900 loten verkocht. De teller eindigde op 917 loten. Als je bedenkt dat er 2,40 euro per lot voor Vios is, dan betekent dit dat er bijna 2.400 euro kas van de penningmeester belandt. Een resultaat waar we zeer tevreden mee zijn. In de volgende Vioswijzer zullen we de winnende nummers van de landelijke trekking vermelden. Eind november staan deze ook op www.clubactie.nl. Daarnaast heeft Vios een eigen trekking, zodat er op 3 extra loten een prijs valt. Wij willen alle kopers en verkopers hartelijk danken. Dankbetuiging Hierbij willen we de adverteerders in de Vioswijzer hartelijk danken voor de vaak al jarenlange steun die ze aan Vios verlenen door het plaatsen van de advertentie. Dit wordt enorm gewaardeerd door het bestuur en hopelijk worden ze ook door de leden bezocht of benaderd!

2 V.I.O.S.-Wijzer


Terug in de tijd (november 1991) -De voetbalderby Vios 1 – Grol 1 eindigt in een gelijkspel 1-1. -De Grote Clubactie wordt gehouden en er worden ruim 800 loten verkocht. De trekking van de 3 Vios-prijzen vindt plaats in de kantine. -Vios Tafeltennis organiseert een scholierentoernooi voor de kinderen van de basisschool. Ruim 30 kinderen strijden om de titel. Uit de oude doos (november 1966) -Op 2 november wordt voor het eerst gebruik gemaakt van het nieuwe gemeentelijk gymnastieklokaal aan de Haarstraat (huidige Dacapo). Vios huurt voor 4 afdelingen totaal 22 uur per week. -De toneelgroep voert tweemaal de klucht “Annemarie, zeg jij het maar” op.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Mats Winkelhorst Lud Klein Goldewijk Tardia Branten Volleybal: Femke Breedijk Tess Leusink Bedankt als lid: Gymnastiek: Hidde Franken Tim Klein Gunnewiek Pippa Scharenborg Nienke Bomers

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

V.I.O.S.-Wijzer 3


Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 2 december 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Corinne. Stoteler: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl corinnestoteler@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Vios Gym is in ontwikkeling Vanuit het bestuur………. Vorig seizoen hebben we met een aantal bestuursleden de cursus gevolgd ‘besturen met een visie’. Deze werd georganiseerd door de Nederlandse Gym Unie en gaf ons een basis mee van waaruit we plannen konden opstellen voor de toekomst van Vios Gym. We werden ons er bewust van wat wij belangrijk vinden voor de vereniging en waarvoor we willen gaan. Als bestuur maar juist ook samen met de leiding en de leden. De visie ‘Vios Gym Verbindt’ is van daaruit ontstaan en loopt als leidraad door ons beleidsplan 2016-2020 en dus ook door alle activiteiten die we organiseren en initiatieven die we oppakken. We willen jullie er graag in meenemen . . . - anuit de enquête, die we vorig jaar gehouden hebben, bleken een heel aantal ouders bereid zich in te willen zetten voor de gym. Inmiddels is de activiteitencommissie gevormd. Deze bestaat uit: Miranda Pasman, Jenny Groot Wassink, Kim Hartjes, Marieke Franken, Miranda te Braak en Nicole te Meer. Ook hulpleidster Joyce Elshof is aangesloten. In totaal dus 7 commissieleden die aankomend seizoen zorg dragen voor het organiseren van activiteiten. - Daarnaast is er ook een kledingcommissie gevormd. Jacqueline Hopmans en Dorian Scharenborg zullen zorg dragen voor nieuw te bestellen kleding en het doorverkopen van gedragen kleding. Ook denken zij mee wat betreft de toekomst; nieuwe kleding voor de oudere leden, trainingspakken voor de leiding en het evt. oprichten van een kledingfonds zijn gedachten gangen. - Een ander prachtig voorbeeld van ‘verbintenis’ is dat de oudere meiden van de selectie helpen bij het selectie uur van de jongere meiden. Mila, Maud, Babeth en Aniek helpen leidster Lisa iedere week in tweetallen. Behalve dat het voor de jongere meiden prettig is om zoveel helpende handen om zich heen te hebben, leren deze oudere meiden er natuurlijk veel van. Meiden super dat jullie dit willen doen!

V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


- Ook wij als gym zijn erg blij met de samenwerking die we zijn aangegaan met Vios voetbal. Dat zij ons hebben benaderd en dat we elkaar hierin hebben kunnen vinden is wederom een mooi voorbeeld van verbinden en samenwerken. We zijn ervan overtuigd dat het een verbintenis is die de jeugd van Beltrum ten goede komt. - Om goed ‘in beeld te komen’ is tegenwoordig een website niet meer weg te denken. We hadden al lang de wens om deze op te zetten voor Vios Gym. Inmiddels hebben we iemand gevonden die dit kan doen voor ons en de eerste stappen zijn gezet. We hopen dat we begin 2017 ‘de licht in gaan’……Via facebook zijn we al te vinden. En dat ook hier een ouder bereid is gevonden om dit bij te houden doet ons deugd.

V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


- Het meest tastbare voorbeeld van ‘Vios Gym verbindt’ was 19 oktober….prachtig om te zien hoe zo’n, twintig oudere leden ons hielpen bij het inpakken van de waxinelichtjes voor de deur aan deur actie. Wat een inzet en enthousiasme! De kaarsjes waren letterlijk niet aan te slepen. Een productieve ochtend waar we als bestuur erg mee geholpen zijn. De nodige 1500 zakjes waren in een mum van tijd ingepakt. Leden enorm bedankt! De eerste stap voor een succesvolle actie is hiermee gezet. - Ten slotte willen we benoemen dat er gesprekken gaande zijn omtrent subsidies. We hopen dat we hiervoor in aanmerking komen zodat we in de toekomst kunnen blijven inspelen op behoeftes en ons verder kunnen ontwikkelen. Zo willen we graag iets extra’s bieden voor onze oudere leden maar ook juist voor de jongste kinderen van Beltrum. Zo gauw dit concrete vormen aan begint te nemen komen we hierop terug. - Om deze stappen te kunnen zetten is geld nodig. Daarom hopen we dat bedrijven ons willen ondersteunen, dat zij zich willen verbinden aan Vios Gym. Een sponsorplan staat in de eerste steigers. We zijn echter nog op zoek naar iemand, met een commerciële inslag, die hierin mee wil denken. Mocht je je aangesproken voelen door onze plannen en kun je ons helpen bij het opzetten en uitvoeren van een sponsorplan meld je dan aan!! We zijn er trots op dat het ingezette beleid ‘zijn vruchten af begint te werpen’. Dat dit opgemerkt wordt door leden en anderen uit Beltrum doet ons goed. ‘VIOS GYM VERBINDT’ Bestuur Vios Gym Nieuw!!! Kijkles: Laat zien wat je beweegt!!! In de week van 14 november 2016 zetten we in alle lessen de deuren open. Iedereen jong of oud mag in zijn / haar les een persoon meenemen die deelneemt aan de les. V.I.O.S.-Wijzer 9


Voor de jeugdleden is het leuk als papa of mama dit uur mee gaat gymmen. Ook is het bedoeld om ouders de gelegenheid te stellen om een les van dichtbij mee te maken en te zien wat er zoal aangeboden en geleerd wordt door de kinderen. Voor de kinderen een leuke manier om echt te laten zien wat ze al kunnen en nog oefenen! Dus ook bij de volwassen leden staan de deuren open. Een mooie gelegenheid om een kennis, buur of familielid kennis te laten maken met gym. Trek je sportkleren maar aan! GEBRUIKTE GYMPKJES GRAAG INLEVEREN De afgelopen weken hebben we weer veel nieuwe leden kunnen verwelkomen bij Vios gym. Sommige meiden zijn nog op zoek naar een gympakje. heeft u er nog één thuis liggen? Lever deze dan in, dan kan deze doorverkocht worden! Neem contact op met Jacqueline Hopmans (06-10421366) of Dorian Scharenborg (06-13465444) Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Dorian Scharenborg 06-13465444 en Jacqueline Hopmans 06-10421366. Facebook Heb je Facebook…. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/ viosgymbeltrum. Viola te Veluwe heeft aangegeven facebook bij te willen houden. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

Competitie nieuws! De competitie is weer in volle gang. We hebben alweer 3 wedstrijden gespeeld. Na een moeizame start is er toch echt wel een stijgende lijn te zien in de uitslagen. We begonnen in Nijmegen en verloren met 26-11. Toen speelden we thuis tegen Reflex, we speelden gelijk 15-15. En de laatste wedstrijd speelden we op zaterdagavond tegen Grol, we wonnen met 8-11 in Groenlo. Met het vele publiek van Grol op de tribune waren dit toch wel 2 hele fijne punten. Dit hebben we nadien ook maar even goed gevierd bij City (de derde helft werd dus ook nog eens gewonnen). We gaan ervoor om de stijgende lijn voort te zetten en spelen 6 november thuis tegen HCW. (Wanneer u dit leest, is deze wedstrijd al gespeeld). Momenteel staan we op een 4e plek. 10 V.I.O.S.-Wijzer


Hieronder het schema voor de komende weken. Datum Thuis Uit Tijd/Locatie 13 november 2016 UGHV DS3 VIOS DS1 14.00 uur De IJsselweide Ulft 27 november 2016 Erix DS 2 VIOS DS 1 16.30 uur Hamalandhal Lichtenvoorde 11 december 2016 VIOS DS 1 Reflex DS 1 12.00 uur De Sonders Beltrum 18 december 2016 FBC/OBW DS 2 VIOS DS 1 15.30 uur De Lentemorgen Zevenaar

Is tafeltennis een schaakspel? Bij het spelen van tafeltennis zijn een aantal zaken essentieel, o.a. snelheid en effect van de bal. Bij competitiewedstrijden, en dan vooral tegen jongere opponenten, is de factor snelheid meestal in het voordeel van de jongere speler. Op het moment dat snelheid de overhand dreigt te krijgen, probeer je de snelheid uit het spel te halen door bijvoorbeeld bewust korte zachte balen te slaan. Op deze manier probeer je de wedstrijd als het ware te kantelen. Op een beslissend moment voer je bewust de snelheid weer op om de tegenstander te overbluffen. Op deze manier speel ik nu de competitiewedstrijden. Af en toe snel spel afgewisseld met gecontroleerd spel. Het lijkt af en toe op een schaakspel. Tot nu toe staan we met ons team (VIOS 2) in de middenmoot van de rangschikking. Wil je eens een competitiewedstrijd bekijken? Kom naar sporthal “De Sonders� op maandagavond. Vanaf 20.00 uur beginnen de thuiswedstrijden. Lijkt het je wat om zelf ook een balletjes te slaan? Dat kan altijd. Tafeltennis batjes zijn aanwezig in de sporthal. Walter Rouwhorst - Speler van team 2

V.I.O.S.-Wijzer 11


Op dit moment zijn de trainingen teruggeschroefd, maar de voorbereidingen voor het volgend seizoen zijn al in volle gang. Denk daarbij aan evaluatie van seizoen 2016 en bespreking met trainers enz. Al zijn we op het veld in rust, achter de schermen wordt er hard gewerkt om de vereniging op dit niveau te houden en waar nodig naar een hoger plan te trekken. Donderdag 24 november wordt de ledenvergadering gehouden bij Dute om 20.30 uur.

VIOS VOETBAL Dankwoord VIOS bij afscheid Johnny Grave. Graag willen wij via deze weg onze speciale dank uiten aan alle mensen die hebben meegewerkt aan het mooie en waardige afscheid van Johnny op dinsdag 4 oktober jl. VIOS heeft jarenlang als een rode draad door het leven van Johnny gelopen, hoe mooi was het dan ook dat bij VIOS het afscheid nemen en condoleren kon plaats vinden. Zo was Johnny nog eenmaal bij zijn geliefde VIOS. Wij zijn dan ook echt geraakt dat er zoveel mensen zijn geweest deze avond om afscheid te nemen. Alle reacties en het medeleven waren hartverwarmend. Heel mooi om te zien dat Johnny zo gewaardeerd werd voor hetgeen hij gedaan heeft bij VIOS. Wij kijken goed terug op deze avond, het is heel prettig verlopen dankzij de inzet van alle betrokkenen. Bedankt allen voor dit bijzondere afscheid. Vriendelijke groeten, Ans Susanne, Mark, Julian, Tijn Kristel 12 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 13


Van de bestuurstafel............... Sportpark ‘De Sonders’ heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. De accommodatie is aangepast en een kunstgrasveld is geplaatst. Helaas heeft de uitzending van Zembla beroering veroorzaakt. De accommodatie is samen met de leden gerealiseerd en samen zullen we ook deze nieuwe ontwikkeling een goed vervolg weten te geven. Niet alleen samen ook individueel weten we aan de weg te timmeren. Meest in het oog springend de afgelopen periode is de aandacht van de media voor Mik Bosch. Zijn initiatief tot videoverslaggeving bleef niet onopgemerkt. Prachtig en een mooi voorbeeld van individuele ontwikkeling en ontplooiing. Ontwikkeling, belangrijk in een wereld met kansen en bedreigingen waar we onze eigen rol in moeten vinden. Samen sta je sterker dan alleen. Ook bij onze eerste elftallen, zowel heren-1 als vrouwen-1 wordt dit besef sterker. Beide elftallen laten goed voetbal zien. Niet altijd komt het gewenste dan wel het verdiende resultaat tot uiting. De teamgeest is wel (nog) sterker ontwikkeld. Vooral vrouwen-1 kenden een sterke ontwikkeling. Wellicht nog belangrijker is samenwerking met SV Grol aangaande het vrouwenvoetbal. Samenwerking met gemeente Berkelland en andere partijen leidt tot een aanpassing van de entree. Een vergunningaanvraag voor de plaatsing van een fietsenstalling is gedaan. We hopen deze binnenkort te kunnen plaatsen. Kortom in totaal veel positieve ontwikkelingen! Als laatste willen we jullie melden dat Ton Scharenborg en Ivo Spilman weer een aantal nieuwe sponsoren hebben gevonden. De nieuwe reclamebordsponsoren zijn: • Autogroep Twente • Beukenhorst Koffie • Garage Kolkman • Hacron Groen • Hof van Eckberge • NIJINK • Peter Kroeze Schilderwerken • Reukers Schilders • Seesing Personeel • Te Vogt Rioolsystemen • Vrumona Ton en Ivo bedankt voor jullie inzet, de sponsoren hartelijk dank voor de 14 V.I.O.S.-Wijzer


medewerking en ondersteuning. Bijzonder woord van dank aan Bertus Krabbenborg. In deze is hij een voorbeeld door zelf een nieuwe sponsor, Autogroep Twente, aan te dragen. Heb jezelf ook een kandidaat-sponsor in beeld? Neem dan contact op met Ton of Ivo.

Kader- en vrijwilligersmiddag 26 november met boeiende spreker Zoals al eerder aangekondigd gaan we een “dankjewel”-treffen organiseren voor al onze vrijwilligers van de afdeling voetbal. Vooral het ontspannen samenzijn staat hier centraal. Net als andere jaren wil de jeugdcommissie en het bestuur al onze vrijwilligers een mooie namiddag aanbieden. Op verzoek van velen is het een maand eerder is dan dat jullie gewend zijn. (Rond de Kerst is het al zo druk) Het concept blijft gelijk, een boeiende spreker en daarna een gezellig hapje en drankje. Als spreker hebben we dit jaar Pascal Kamperman. Pascal is in de regio bekend geworden als kartrekker voor het Scholder an Scholder-project. Dit project probeert nadrukkelijk inspiratie te vinden in het veranderde Achterhoeks voetballandschap en daarbij de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Samen met de provincie zal dit project mogelijk uitgerold worden buiten het voetbal om. Vooral het slim samenwerken staat hierin centraal. Tevens is de in Zeddam wonende Pascal verenigingscoördinator van de KNVB. Ongetwijfeld gaat hij ons meenemen met de op handen zijnde veranderingen binnen het voetbal. Met zijn Liemerse tongval gaat hij ons ongetwijfeld aangenaam verrassen. De kadermiddag begint zaterdag 26 november om 15.00 uur in onze huiskamer “De Spilsoos”.

Voetballen op kunstgras. Momenteel wordt er veel gepubliceerd over het spelen op kunstgras. Dit n.a.v. een uitzending hierover door het programma Zembla. Hierin werd gesteld dat het spelen op kunstgras een gevaar voor de gezondheid met zich mee kan brengen. De onderzoeksmethoden werden betwist. Inmiddels hebben de KNVB en de RIVM (Rijksinstituut voor veiligheid en milieu) hierop gereageerd. Beide organisaties hebben aangegeven dat het voetballen op kunstgras n.a.v. eerdere onderzoeken geen reden is om niet meer te sporten op kunstgras. VIOS B volgt in deze het advies van beide serieuze en professionele organisaties. Op de websites van beide organisaties kunt u hierover meer lezen. V.I.O.S.-Wijzer 15


Wat is nu de stand van zaken? Begin oktober is er een overleg geweest met de RIVM, KNVB en leveranciers. Binnen dit overleg heeft minister Schippers aangegeven dat er nader onderzoek moet plaats naar het spelen op kunstgras. Het ligt in de bedoeling dat het RIVM deze maand (oktober red.) met de opzet van dit onderzoek komt en dat eind dit jaar gegevens hiervan worden gepubliceerd. Er zal dan a.d.h.v. deze bevindingen worden gekeken of nader wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Wat doet VIOS B? - VIOS volgt in deze de adviezen van de KNVB en RIVM. - VIOS houdt de berichtgeving over het vervolg in de gaten en publiceert dit op haar website. - VIOS heeft in de persoon van Benny Krabbenborg iemand aangewezen waar men met zijn/haar vragen en of opmerkingen terecht kan. Kan ik als speler of ouder wat doen? Er wordt op de site van de RIVM aangegeven dat er drie manieren zijn waarop men in contact kan komen met de stof. 1. Via de huid. 2. Via het innemen van de korrels. 3. Door het inademen van de vluchtige stof. Het dragen van beschermende kleding is een optie. Zeker nu we richting de winter gaan is dit sowieso niet verkeerd. Verder wordt geadviseerd, net als bij het spelen op natuurgras, goed te douchen na het spelen op kunstgras. Van belang is om de berichtgeving in de gaten te houden en dit te communiceren als dat nodig is. En kunt u met uw vragen en/of opmerkingen terecht bij Benny Krabbenborg. Adres en tel. nummer zijn te vinden in het magazine en de wedsite van VIOS B.

Jan Elshof schenkt wedstrijdballen! Jan Elshof is mede-oprichter van de vrouwentak van VIOS. Nog altijd volgt hij het vrouwen- en meidenvoetbal met veel belangstelling. Vele wedstrijden worden door Jan bezocht en hij is nog altijd de grootste supporter.

16 V.I.O.S.-Wijzer


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 17


schenking bal

Bij aanvang van het seizoen heeft Jan aangegeven de vrouwen en meiden een wedstrijdbal te willen schenken. Inmiddels zijn de ballen persoonlijk door Jan uitgereikt. Jan hartelijk bedankt en nog veel kijkplezier bij de wedstrijden van de vrouwen en de meiden. Lees mee met schoolopdracht Mik Bosch Als schoolopdracht heeft Mik Bosch (12) in interviewvorm een beschrijving van voetbalvereniging gemaakt over het heden en verleden. Hiervoor heeft hij ons oudste lid Frans Groot Zevert (90) en de voorzitter geĂŻnterviewd. Hieronder zijn mooie weergave. VIOS Beltrum VIOS Beltrum is een voetbalclub in Beltrum die de laatste jaren zich een weg naar boven tilt. Hiermee geeft VIOS een goed antwoord op de ligging en het ledenpotentieel binnen het dorp Beltrum.

Het begin In 1930 besloten een aantal jongens om onderling tegen elkaar te gaan voetballen bij Groot Zevert. Er werd gevoetbald in een weiland met een boom in het midden van het veld. Voor een kwartje werd een eivormige bal gekocht en wat later werden van de spaarcenten voetbalschoenen gekocht. Deze schoenen hadden een stalen neus en spijkers als noppen. In 1932 werd dan toch besloten een Beltrumse vereniging op te richten. Alleen de pastoor van Beltrum in die tijd wilde van het voetbal niks weten. Zondag moesten mensen naar de kerk gaan en niet gaan voetballen volgens hem. Maar deze 18 V.I.O.S.-Wijzer


aantal jongeren waren niet tot andere gedachten te brengen. Een vereniging werd opgericht en de naam kwam er ook. Alleen dat was niet zo makkelijk. Er moest een keuze worden gemaakt tussen TOP (Tot Ons Plezier of Tegen Onze Pastoor) of VIOS (Voetballen Is Onze Sport). Er werd gekozen voor VIOS en dat betekende later toch nog Vooruit Is Ons Streven. Zo werd op 18 april 1932 de club officieel opgericht. Frans Groot Zevert Frans Groot Zevert was 7 jaar toen dit allemaal begon. Het was voor zijn huis waar de eerste trainingen en wedstrijden werden gehouden. Hij vond het interessant en begon zelf ook te voetballen. “De eerste wedstrijd die er was, en ik gezien heb, was VIOS tegen RKZVC.” Jammer genoeg verloor VIOS Beltrum met 0-2. Dit was rond 1930. “Ook als ze aan het trainen waren ging ik er wel eens naar toe met een emmer water zodat ze konden drinken. Zo ging dat vroeger,” aldus Frans.

Frans Groot Zevert Anders dan nu Het was natuurlijk veel anders dan het voetbal nu. De bal was van leer en veel zwaarder dan ze nu zijn. “Vooral als het regende. Het leer nam water op en die bal was dan zo zwaar dat als je kopte je behoorlijk duizelig was. En met corners kreeg je de bal dan niet eens verder dan 2 meter,” zegt de man die al 63 jaar lid is van VIOS. Ook waren er vroeger bij lange na niet zoveel ballen als nu. “We speelden een keer tegen Vragender en we hadden maar één bal. En na een tijdje was hij ook nog lek geschopt. Iemand probeerde in Groenlo nog een bal te regelen, maar hij was nog maar net weg of Vragender was ook al weg.”

V.I.O.S.-Wijzer 19


Frans gaat met zijn rollator nog regelmatig langs bij VIOS. “Behalve als het te koud is dan blijf ik liever binnen,” sluit Frans af. Nu en toekomst Voorzitter Theo Helmers sprak over het voorzitterschap, continuïteit en de toekomst voor de club. “Het voorzitterschap doe ik al 2 jaar met plezier. Het mooie is dat je ziet dat mensen plezier hebben. Dat maakt je zelf ook blij.” Theo probeert alle teams van VIOS te volgen en zo nodig te zien. De mooiste wedstrijd die Theo heeft gezien was vorig jaar de eerste helft van VIOS 1 tegen DVC ’26. “Er werden die helft zoveel mooie acties gemaakt en natuurlijk hielp de stand ook wat bij. Het stond in de eerste helft 2-0 voor VIOS. En zo zie je dat er bij VIOS veel meer mogelijk is,” zei de ook zelf gevoetbald hebbende voorzitter. “Het gaat momenteel supergoed met de club. We gaan goed met de tijd mee, want we hebben kunstgras en andere mooie velden, we hebben de afgelopen jaren grote sprongen met de teams gemaakt, waarbij ook dames en jeugd, we hebben keeperstrainers en veel meer recreatie trainers dan de voorgaande jaren. Ook recreatief voetbal is bij ons gegroeid. En extra dingen zoals de looptraining op zaterdagmorgen, “ aldus Theo. “In de toekomst willen we recreatief voetbal nog verder ontwikkelen. We willen natuurlijk ook uitdaging voor de spelers. Dat teams dus in de juiste klasse zitten. Ook willen we persoonlijke ontwikkeling voorzetten zoals wat jij (Mik Bosch, red) met filmen en journalistiek doet. En als iemand graag DJ wil worden zouden wij hem kunnen vragen voor een teamavond of andere gelegenheden. Zelf hoop ik ook dat kinderen meer buiten gaan spelen. En of je dan nat of vies wordt maakt niet uit, dat hoort er allemaal bij. Ik denk dat we de plannen kunnen nakomen, omdat we de plannen zo realistisch hebben opgesteld. We kunnen niet zeggen dat we over een paar jaar in de Eredevisie willen voetballen,” aldus de voorzitter van VIOS Beltrum. Nou als het aan mij ligt hebben we een kleurrijke historie en een goed vooruitzicht. Door: Mik Bosch

Mekare wakker hollen. Nu de winter weer voor de deur staat dacht ik deze week dat ik dan ook weer een afspraak moet maken voor winterbanden. Waarbij mijn gedachte meteen 20 V.I.O.S.-Wijzer


uit ging naar de discussie die momenteel wordt gevoerd in het land m.b.t. het spelen op kunstgras. Hoe zouden al die garagehouders omgaan met deze berichten want zij hebben in deze periode heel wat banden in de hand. Waar blijft het slijtrubber die de autobestuurder achterlaat in onze woonstraten? Neemt niet weg dat dit de gemoederen wel bezig houdt. Ook binnen VIOS is hier aandacht voor geweest in de bestuursvergaderingen. Een lastige discussie omdat precieze kennis van zaken binnen de vereniging niet direct voor handen is. Maar zorgvuldigheid is geboden. Vooralsnog is de informatie van de als betrouwbaar bekendstaande RIVM en het standpunt van de KNVB voor ons leidend, zoals veel clubs doen. Maar houden we wel rekening met wensen van andere verenigingen. En verder is er een vast persoon binnen de club waar men met vragen terecht kan. Natuurlijk is voor elke optie wat te zeggen. En als we bijv. kijken naar sportvelden die in de buurt liggen van druk bereden autowegen kun je daar ook vraagtekens bij gaan zetten. Van fijnstof, dat vrijkomt bij verbranding, weten we dat deze schadelijk is voor de gezondheid. Schijnbaar spelen andere belangen (financiële) een rol als we kijken naar de uitbreiding van het wegennet en de maximum snelheid in Nederland. Terwijl vanuit de regering de alternatieven, elektrisch rijden, (en waar is de discussie over carpoolen gebleven) misschien wel beter zijn om financieel te ondersteunen! Het onderzoek dat leveranciers aanbieden om het vulsel in de kunstgras velden vast te stellen wil ik hier ook onder scharen. Het geeft ons informatie wat er is gebruikt maar niet welke gevolgen het heeft. Grootste gevaar schuilt er in dat we het gaan bagatelliseren. Iets wat we zeker niet moeten gaan doen. Gelukkig zijn er ouders en leden die met vragen komen. Dat is volgens mij het belangrijkste. Het houdt ons wakker zodat we weten wat er leeft. En eigenlijk is dat met alles zo binnen de jeugd van VIOS. Het is een verantwoording van ons allemaal. Door steeds het gesprek aan te gaan, maakt het dat er op bestuurlijk niveau beslissingen worden genomen die gedragen worden binnen de vereniging. Alleen dan kunnen we de juiste afwegingen maken. Die verder gaan in deze of we blijven voetballen op kunstgras? Maar ook bijv. : Zijn er alternatieven? Zitten hier kosten aan? En hebben we als VIOS (als het goed is wel) genoeg vleis op de bötte om dat te dragen? En kunnen we van onze leden, ouders en vrijwilligers hulp hierin vragen, zodat we bijv. financieel iets kunnen uitsparen? En hoe gaan we dat dan doen? En wat betekent dat voor de lange termijn? U ziet het gaat nooit om één ding. Een prima manier om je stem te laten horen zijn de avonden “Ouders graag gezien”. Deze worden binnenkort weer georganiseerd en de uitnodigingen hiervoor gaan met de spelers mee naar huis. Ik hoop u hier te zien om mee te praten zodat we wakker blijven. V.I.O.S.-Wijzer 21


Namens de jeugdcommissie. Benny Krabbenborg.

Aanpassing entree Tegelijk met de plaatsing van de fietsenstalling zal ‘De Ondergrondse’ de entree naar het sportpark verbeteren. ‘De Ondergrondse’ werd aan het denken gezet op het moment dat een grote bus met voetballers uit Nijmegen over de Avesterweg reed en de entree naar vv VIOS B. niet kon vinden. Ondertussen zijn de eerste contouren van, een meer open en een meer uitnodigde entree zichtbaar. Er werd ook gezocht naar, zoals ‘De Ondergrondse’ dat zelf noemt, een eyecatcher. Op zijn normaal Beltrums: een blikvanger. Inmiddels is ‘De Ondergrondse’ in een vergevorderd stadium waarbij het kunstwerk bij de ‘oude Wanne’ verplaatst mag worden naar de nieuwe entree. Het is een kunstwerk van Ronald Tolman en geplaatst in 1989. Het kunstwerk doet ‘De Ondergrondse’ denken aan: teamwork, sterkte, onverzettelijkheid, samen tot grote hoogte komen, schouders eronder... Om de verplaatsing soepel te laten verlopen wil ‘De Ondergrondse’ graag weten, wie in 1989 de voet gemetseld heeft. ‘De Ondergrondse’ wil graag met deze persoon in contact komen en bepalen hoe een en ander constructief in elkaar steekt.

Beste pupillen van Vios Beltrum! Het is alweer winterstop. Even geen voetbal, maar natuurlijk hoeven jullie niet stil te zitten. Zoals elk seizoen, organiseren wij weer verschillende activiteiten voor jullie tijdens de winterstop. Maar…… wij kunnen het alleen leuk voor jullie maken, als jullie ook meedoen, dus kun je je voor deze activiteiten opgeven. Hoe meer voetballers en voetbalsters er mee doen, hoe leuker het wordt! De verschillende activiteiten staan hieronder vermeld:

22 V.I.O.S.-Wijzer


Voor wie? Wanneer? Wat? Vertrek Terug Kosten

Mini J O9 17 december Hof van Eckberge J O9 17 december Hof van Eckberge J O9 7 januari Spooktocht J O9 7 januari Spooktocht J O11 7 januari Spooktocht J O11 14 januari Bezoek Stadion Dortmund JO 13 16 januari Spooktocht JO 13 14 januari Bezoek Stadion Dortmund Let op! > > > > >

13.00 13.00 18.00 18.00 19.00 11.00

± 17.00 € 7,00 ± 17.00 € 7,00 ± 19.15 € 0,00 ± 19.15 € 0,00 ± 20.15 € 0,00 ± 15.30 € 8,00

20.00 ± 21.15 € 0,00 11.00 ± 15.30 € 8,00

Voor alle activiteiten geldt: vertrek en terugkomst bij de sporthal. Bij de spooktocht (op het sportpark): zorg er voor dat je warm gekleed bent. De A-Junioren van VIOS verzorgen deze avond. Voor deze activiteit zoeken wij nog moeders om met de groepjes mee te lopen. Voor alle activiteiten geldt: geef de kinderen geen zakgeld, snoep of drinken mee! Dit om scheve gezichten te voorkomen. Bij alle activiteiten krijgen de kinderen iets te drinken en/of te eten. Graag min. 5 ouders/leiders mee naar Hof van Eckberge, anders gaat de activiteit niet door! Bezoek stadion Dortmund bestaat uit bezoek stadion en bezoek museum .

Lever het opgavenstrookje in vóór 05 december 2016 bij Richard Stortelder (Olden-Goarden3). Je mag ook mailen: r.stortelder@lijbrandt.nl . Als je te laat bent met de opgave, dan weten wij niet zeker of je nog mee kunt, dus geef je op tijd op! -------------------------------------------- hier langs afknippen -------------------------------------------Naam: _______________________________________ Team: ________________________________________ Ik wil graag deelnemen aan: o Binnenpret o Spooktocht o Bezoek Feyenoord V.I.O.S.-Wijzer 23


o o o o

Mijn ouders willen wel rijden (als het nodig is, dan wordt u gebeld!) Binnenpret Spooktocht (meelopen moeder) Bezoek Feyenoord (kosten rondleiding rijders €9.00, en de brandstof wordt vergoed)

Emailadres: ………………………………………………………… Tussen kerst en oud nieuw is er ook weer het Norbert Kuypers Toernooi. Dit toernooi wordt voor de 44- ste keer gehouden. Hieraan doen ca.1000 kinderen mee voor de F, E en D Pupillen. Het wordt gehouden op 28, 29 en 30 december in Zieuwent en Beltrum. De kinderen komen van de volgende verenigingen: Longa, AZSV, KSV,KSH, Marienvelde, RKZVC, Erix en GROL. Tijd en indeling volgt op het publicatiebordje. Tevens is er natuurlijk ons eigen Martin Grotenhuis Toernooi voor de F,E en D pupillen. Dit toernooi wordt voor de tweede keer gehouden op 23 Januari, tijd en indeling volgt op het publicatiebordje. Kom gerust eens kijken op deze mooie toernooien. Er staat dus weer, voor onze Vios pupillen veel op het programma aankomende winter. Namens de wintercommissie, Richard Stortelder

Hallo allemaal, Inmiddels hebben alle teams de eerste wedstrijd(en) achter de rug en is de competitie dus weer in volle gang. Namens het bestuur wensen wij allen een sportieve en plezierige competitie toe!

Contributieverhoging Zoals vermeld bij de jaarlijkse ledenvergadering zal er een contributieverhoging 24 V.I.O.S.-Wijzer


plaatsvinden bij de senioren. Hierover heeft op 15 september een buitengewone leden plaatsgevonden. Twee verschillende mogelijkheden voor de contributieverhoging en het werven van leden voor vrijwilligerstaken werden voorgesteld. Middels stemming is er door de aanwezigen gekozen voor de algemene contributieverhoging. Bij elk seniorenlid zal, met ingang van deze maand, de maandelijkse contributie met een bedrag van €3,50 voor de competitiespelende leden en €3,00 voor recreantenleden worden verhoogd. Daarnaast wordt ieder team verantwoordelijk gesteld voor het vervullen van specifieke vrijwilligerstaken binnen de vereniging. Voor het seizoen 2016-2017 zijn de meeste taken ingevuld. Echter, wanneer er vacatures zijn of tekorten aan vrijwilligers voor bepaalde taken, zal middels de nieuwe opzet teams verantwoordelijk worden gesteld voor het vervullen van deze taken.

Spelregelcafé Er bestaat tijdens een wedstrijd nog wel eens twijfel of onduidelijkheid over de Nevobo spelregels. Afgelopen donderdag 13 oktober heeft er een spelregelcafé plaatsgevonden in het Kulturhus. Tijdens deze avond kon iedere speler, coach en trainer zijn eigen kennis ten aanzien van de spelregels vergroten en op een speelse wijze zijn/haar huidige kennis testen.

Kledingfonds De kledingcommissie is momenteel actief bezig met het realiseren en inkleden van het kledingfonds voor de jeugdleden. Te zijner tijd zal er een pasavond worden georganiseerd voor alle jeugdleden zodat elk jeugdlid kan worden voorzien van een goedpassend tenue. Bij concrete plannen en data worden betrokkenen op de hoogte gesteld. Bovendien zijn wij als bestuur erg blij dat wij kunnen melden dat er naast Jolanda Klein Nijenhuis nog een ouder is die de kledingcommissie is komen versterken, namelijk Yvonne Klein Gunnewiek.

Niveau 5 De trainingen aan de jeugdleden van niveau 5 worden dit seizoen gegeven door Henri Geerdink. Vanaf heden zal Ruben Wildenborg assisteren bij het verzorgen van deze trainingen.

V.I.O.S.-Wijzer 25


Volleybal 4All Volleybal 4All verzorgt volleybaltrainingen die gericht zijn op kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. De trainingen worden gegeven in Hydra Sportcentrum van Pallandt te Varsseveld. Tijdens deze trainingen staat de combinatie van plezier en beweging centraal. Voor meer informatie over Volleybal 4All kunt u contact opnemen met volleybal4all@hotmail.com of Renske Prinsen (06-55537922). Website Hierbij nogmaals een oproep aan alle jeugd- en senioren teams om z.s.m. een teamfoto te sturen naar Anne Slutter zodat de website van Vios volleybal weer up-to-date is. De teamfoto’s graag zenden naar het volgende adres: anneslutter@ hotmail.com. Het actuele schema voor de scheidsrechters en de tellers is ook te vinden op de website www.volleybalviosbeltrum.nl. Ik pass de bal.. Deze maand is er helaas geen ‘ik pass de bal’.

26 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 5 t/m 12 november In de week van 14 november In de week van 22 november 25 november Vios touwtrek 24 november

Verkoop waxinelichtjes kijk-meedoe les kijk/meedoe les voor ouders sinterklaas jeugd

Ledenvergadering: 20.30 uur bij Dute

Vios voetbal 14 november Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 26 november Kadermiddag v.v. V.I.O.S. B. 17 december Hof van Eckberge (13.00-17.00 uur) 7 januari Spooktocht 7 januari Nieuwjaarsreceptie v.v. V.I.O.S. B. (organisatie heren-9) 14 januari Bezoek stadion Dortmund 15 januari Nieuwjaarsreceptie v.v. V.I.O.S. B. (organisatie heren-9) 16 januari Spooktocht 28 mei Jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B.

28 V.I.O.S.-Wijzer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.