__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953

In memoriam clubicoon Johnny Grave

Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 11 oktober 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Op donderdagavond 29 september overleed onverwacht Johnny Grave op 64-jarige leeftijd. Johnny was sinds 1969 lid van de afdeling voetbal. Als speler stond hij bekend als de robuuste voorstopper en om zijn droge Grave-humor. Zijn grote verdiensten voor de club volgden snel. Van jeugdkaderlid tot scheidsrechter. Negen jaar was hij bestuurslid, elftalleider, consul en ook nog eens gelegenheids-ceremoniemeester. De laatste jaren ontpopte hij zich tot onze sportparkbeheerder. Een gastheer en het dagelijkse gezicht op De Sonders. Als lid van de Ondergrondse was hij zuinig op de VIOS-spullen. Hij verwachtte dit ook van zijn omgeving. In zijn afscheidsspeech noemde ik hem “De Koster van VIOS”. Een allesomvattende eretitel. Voor ons was het een grote eer om zijn condoleance-bijeenkomst op ons sportpark te

V.I.O.S.-Wijzer 1


mogen organiseren. De grote opkomst maakte duidelijk hoe geliefd hij was binnen onze dorpsgemeenschap. Met groot respect denken wij terug aan Johnny. We zullen zijn dienstbaarheid, oprechtheid en sociale inslag blijven herinneren. Zijn doorzettingsvermogen, optimisme en veerkracht, waarop hij te vaak een beroep moest doen, blijven bewonderingswaardig. Wij wensen Ans, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe! Bestuur vv VIOS B., Theo Helmers, voorzitter.

Sportcentrale Wij felicitieren: Marco Heutinck met zijn benoeming tot Lid van Verdienste van voetbal. Nieuw kassasysteem met mogelijkheid tot pinnen Half september is in de kantine de nieuwe kassa geïnstalleerd. Vanaf dat moment bestaat er de mogelijkheid om de consumpties ook met de pinpas te betalen. We hebben gekozen voor een kassasysteem die reeds bij vele sportkantines in gebruik is en eenvoudig te bedienen is. De reacties van de bardienstmedewerkers zijn over het algemeen zeer positief. “Lekker makkelijk en er hoeft niet meer gerekend te worden” zijn de woorden die we vaak horen. Op piekmomenten is het nog even wennen, maar op termijn zal dit ook tot het verleden gaan horen. Voorlopig is er iemand aan het begin van de dienst iemand aanwezig die even tekst en uitleg komt geven. P.S. Er is een introductiefilmpje te zien van bijna 3 minuten op de site http://www. lecreditsportif.nl/producten/kassasysteem.

2 V.I.O.S.-Wijzer


Training/Cursus IVA bardienstmedewerkers 6 oktober Op donderdag 6 oktober werd er een gratis training gegeven door Iris-zorg voor de barvrijwilligers van Sportcentrale Vios. Deze vond plaats in de Kapel van de Hassinkhof. Er hadden zich 25 personen aangemeld (het maximum aantal). Na een korte inleiding werd er een quiz gehouden waarin de algemene kennis (gebruik en gevolgen) over alcohol werd getest. Dit leverde af en toe hilarische momenten op. Daarna werd er informatie gegeven over de Drank- en Horecawet en de bijbehorende taken van de gemeente. Aan de orde kwamen o.a. vergunningen, leeftijdsgrenzen, boetes, etc. Na de pauze werden er foto’s van jongeren getoond waarvan de leeftijd geschat moest worden. Dit bleek niet altijd eenvoudig. Nadat alle aanwezigen een certificaat in ontvangst hadden genomen werd de avond afgesloten onder dankzegging aan de cursusleider. In het Kulturhus werd er onder het genot van een sapje nog even “navergaderd”. De volgende training zal mogelijk volgend seizoen georganiseerd worden. Grote Clubactie 2016 De jaarlijkse Grote Clubactie zal gehouden worden van vrijdag 14 t/m zaterdag 22 oktober. Tijdens deze periode proberen 24 Viosleden de loten aan de man te brengen. Eenieder heeft een eigen route zodat elk huisadres maximaal 1x door een Vioslid wordt bezocht. Het mooie van de Grote Clubactie is dat er maar liefst 80% van elk verkocht lot bestemd is voor VIOS. De verkoopprijs bedraagt ook dit jaar 3 euro, zodat er maar liefst 2,40 euro in de kas van Vios belandt. Er zijn vele prijzen te winnen. De hoofdprijs bedraagt 100.000,= belastingvrij. Wie wil dit niet winnen? De Viosleden danken u bij voorbaat voor de steun. Terug in de tijd (oktober 1991) -Er worden eerst wedstrijden afgelast vanwege de droogte. Een week kunnen ze niet doorgaan vanwege de hoeveelheid neerslag die gevallen is. -In het touwtrekgebouw wordt een nieuwe CV-ketel geplaatst. Voortaan wordt er gestook op gas in plaats van olie. Een gasleiding lag er reeds. Toch een investering van 4.000 gulden. Uit de oude doos (oktober 1966) -Het gemeentelijk gymnastiekgebouw aan de Haarstraat wordt geopend. Het gebouw voorziet in een dringende behoefte. -Er wordt een fancy-fair gehouden. De helft van opbrengst is bestemd voor V.I.O.S.-Wijzer 3


Sportcentrale Vios en haar afdelingen. De andere helft is voor een te bouwen jeugdhuis. Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Volleybal: NikĂŠ Groot Zevert Anne te Kiefte Guusje Groot Zevert Tess Klein Gunnewiek Mick te Morsche Aniek Groot Wassink Fieke Wildenbeest Jenny Groot Wassink Mads Wilderink Milou Groot Wassink Merle Wiegerinck Frederike Piepers Voetbal: Tardia Branten Dries te Woerd Carla Tuinte Manasseh Chauhan Shirley Berentsen Voetbal: Pim Hendriksen Robert Ballast Bas Stroet

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. -Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 -Handbal Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 -Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 -Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6, Eibergen, 06 10122755 -Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 -Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, 7141 DJ, Groenlo 06-30749117 4 V.I.O.S.-Wijzer


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 4 november 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: -Sportcentrale, Sander Esselink: -Gymnastiek, Corinne. Stoteler: -Handbal, Jeanne Slutter: -Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: -Touwtrek, Vincent Ribbers: -Voetbal, Marco Heutinck -Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl corinnestoteler@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Ouderavond Vios Gymnastiek 5 oktober 2016 Op woensdag 5 oktober hebben we een ouderavond gehouden voor alle ouders van onze jeugdleden. Tijdens deze avond is besproken dat we vanaf dit seizoen in alle groepen 2 keer per jaar een kijkles gaan houden. Ouders mogen dan in de lessen van hun kind meedoen en/of kijken zodat er een duidelijk beeld ontstaat wat kinderen zoal oefenen en trots hun voortgang kunnen laten zien. Als bestuur zijn we heel blij dat we kunnen melden dat we vanaf heden twee commissies hebben kunnen vormen met ouders van de leden. We hebben een activiteitencommissie en kledingcommissie kunnen opstarten. Ook is er een ouder betrokken bij het bijhouden van Facebook en draaien er ouders kantinediensten. Hier zijn we erg blij mee! (Er staan nog enkele kantinediensten open om samen of per toerbeurt te draaien). In januari 2017 hopen we dat de website van VIOS gym de lucht in gaat. Het blauwe informatieboekje komt hiermee dan te vervallen. Tijdens het tweede deel van de avond hebben we kenbaar kunnen maken dat in de wintermaanden de mini F –leden van VIOS voetbal naast hun eigen training ook één keer in de week gaan meetrainen met de jongens van VIOS gym. We zijn deze samenwerking aangegaan omdat VIOS voetbal het belang van een goede motorische ontwikkeling erg stimuleert. Zeker jonge kinderen zijn hier nog erg gevoelig voor en we zijn allemaal van mening dat dit een mooi win-win situatie is. Thea gaat op de vrijdag de lessen geven ondersteunt met hulpleiding van gym en voetbal. Ouders van de mini F waren tijdens deze avond ook aanwezig en een ieder reageerde enthousiast! Doordat deze grote jongensgroep gaat instromen veranderen na de herfstvakantie de lestijden voor de vrijdagmiddag: Nieuwe lestijden per 21 oktober 2016: 14.45 – 15.45 uur 4-5 jarigen 15.45 – 16.45 uur Meisjes 6-7 17.00 – 18.00 uur Jongens 18.00 – 19.00 uur Meisjes 7+ Tenslotte hebben we de ouders van de selectie verwelkomd. We hebben alle bijzonderheden doorgenomen. Op naar een succesvol seizoen voor deze meiden! V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


We bedanken de ouders voor hun opmerkingen, vragen en aanwezigheid en kijken als leiding en bestuur terug op een positieve avond. Begin volgend seizoen zal er zeker weer een ouderavond zijn om zo de ouderbetrokkenheid te stimuleren en over en weer informatie uit te wisselen. Leiding en bestuur Vios Gymnastiek Lisa Berendsen en Manon Wallerbosch

Lisa Berendsen en Manon Wallerbosch zijn al enkele jaren hulpleiding bij de gymlessen van de jeugdleden. In het voorjaar hebben zij een cursus gevolgd, assistent 1. Zij hebben in deze cursus hun kennis op gym gebied vergroot. Zodat ze meer mogen en kunnen wat betreft het begeleiden van de gymlessen. Begin september hebben zij hun diploma behaald! Hier werd natuurlijk even bij stil gestaan, tijdens de gymles! Nogmaals gefeliciteerd meiden!

V.I.O.S.-Wijzer 9


Kaarsenactie! De jaarlijkse kaarsenactie staat weer voor de deur‌ In de week van 5 november tot en met 12 november, zal de kaarsenactie gehouden worden. Leden van de gymnastiek zullen hiervoor gevraagd worden. Zij krijgen in de les hier meer info over. We hopen, net als voorgaande jaren, op een groot aantal leden die enkele uurtjes willen vrijmaken om rond te gaan. 19 oktober zullen we met een groep leden, de kaarsjes gaan inpakken, wie er graag bij wil aansluiten is van harte welkom, van 9.30 tot ongeveer 11.30 uur in de kantine. Vios Gym verbindt! Vriendjes- en vriendinnetjesmiddag Vrijdag 30 september was het weer zover: de jaarlijkse vriendjes- en vriendinnetjesles bij Vios Gym in Beltrum. De gymlessen van de jeugd stonden open voor nog meer gezelligheid en sportiviteit! Ieder kind mocht een vriendje of vriendinnetje meenemen om samen te gaan gymmen. De vele vriendjes en vriendinnetjes en leden die er aanwezig waren mochten o.a. op de tumblingbaan, over en onder de banken, kasten en dikken mat klimmen en klauteren. En als afsluiting een spel met de bal en de parachute. Een geslaagde middag.

10 V.I.O.S.-Wijzer


HET BELANG VAN GYMNASTIEK BIJ (JONGE) KINDEREN: Gymnastiek is de basis van alle sporten. We horen geregeld terug van collega sport verenigingen dat zij kunnen zien aan het kind of deze voorafgaand aan bijv. voetbal of survival gymnastiek heeft beoefend. Gymnastiek biedt een goede aanvulling voor de motorische en mentale ontwikkeling van het kind. Ook de sociale kwaliteiten worden door gym gestimuleerd (op de beurt wachten, in de kring zitten etc.). Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Gym is een mooie manier om al op jonge leeftijd in aanraking te komen met sport! WAT HEEFT VIOS GYM KINDEREN TE BIEDEN: -Kinderen (vanaf dat ze kunnen lopen) tot maximaal 4 jaar kunnen lekker bewegen op de vrijdagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur bij de ouder- en kindgym. Leuk wanneer je als ouder (of opa of oma!!) samen iets met je (klein)kind wilt ondernemen.

Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook‌. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/ viosgymbeltrum. Viola te Veluwe heeft aangegeven facebook bij te willen houden. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

V.I.O.S.-Wijzer 11


-Voor de schoolgaande jeugd zijn er de gym uren op de vrijdagmiddag. Tussen 14.45 en 19.00 uur zijn er verschillende jongens- en meidengroepen (ingedeeld naar leeftijd). Samen lekker gymmen op verschillende toestellen en ook spelvormen komen aan bod. - Op vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur zijn jongens en meiden (vanaf 9-10 jaar) welkom bij de springgroep. Bedoeld voor kids met een beetje lef die eens iets anders willen!

Kom gerust een keer naar een les kijken of (nog liever) meedoen!! Voor actuele lestijden en vragen over aanmelding, contributie etc. kan gemaild worden naar secretariaatviosgym@gmail.com Vios Gym verbindt!!

Koningin! Het is inmiddels al weer ruim een maand geleden, maar tijdens de kermis op dinsdag 6 september schoot Marloes Levers de vogel naar beneden. Een knappe prestatie, klasse Marloes! We hebben Marloes tijdens de training gekroond. Nogmaals van harte gefeliciteerd!! Wedstrijdschema 2016-2017 Hieronder is het wedstrijdschema voor de eerste helft van het seizoen te zien. We hadden afgelopen jaar een aantal vaste supporters, daar zijn we super blij mee! We zien jullie (en nieuwe supporters) graag bij de wedstrijden!

12 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 13


Datum en tijd Thuis Uit Locatie 9-10-2016 16.20 Ha-STU 2 VIOS 1 Universitair Sport Centrum, Nijmegen 16-10-2016 12.00 VIOS 1 Reflex 2 De Sonders ZATERDAG 29-10-2016 19.00 Grol 3 VIOS 1 Den Elshof 6-11-2016 12.00 VIOS 1 HCW 3 De Sonders 13-11-2016 14.00 UGHV 3 VIOS 1 De IJsselweide 27-11-2016 16.30 Erix 2 VIOS 1 Hamelandhal 11-12-2016 12.00 VIOS 1 Reflex 1 De Sonders 18-12-2016 15.30 FBC/OBW 2 VIOS 1 Lentemorgen

VIOS Tafeltennis neemt responsive website in gebruik TTV VIOS (Beltrum) heeft een nieuwe site gelanceerd, die geschikt is voor ieder scherm: www.ttt-vios.nl. Steeds meer bezoekers bekijken websites via een tablet of smartphone. Zij kunnen op de site van VIOS Tafeltennis bijvoorbeeld het laatste nieuws lezen of contactgegevens raadplegen. Het nieuwe site-ontwerp schaalt volledig mee met de afmetingen van het scherm. Ook de menustructuur en de look & feel zijn weer helemaal van deze tijd. De toepassing van moderne website-technieken zal er bovendien aan bijdragen dat de site van de

14 V.I.O.S.-Wijzer


tafeltennisvereniging nog beter wordt gevonden via zoekmachines. TTV VIOS blijft ook actief op zoek naar nieuwe leden. Helaas heeft een flyeractie in Beltrum niets opgeleverd. Er hangen nu kaartjes op de advertentieborden van diverse supermarkten van Beltrum en omliggende plaatsen. Daarnaast worden nog andere mogelijkheden tot ledenwerving onderzocht. Bij deze daarom ook een oproep in de ViosWijzer... MAAK KENNIS MET TAFELTENNIS - Iedere maandag vanaf 19:30 uur in Sporthal De Sonders

WK TOUWTREKKEN TE MALMĂ–, ZWEDEN Het WK werd gehouden van 8 t/m 11 september. Op 8 en 9 september waren de wedstrijden voor de Clubteams. De Landenteams waren op 10 en 11 september aan de beurt. De Bisons deden mee met een 700kg team en een 640kg team. De ondergrond was erg zacht, wat resulteerde in lange wedstrijden. De scheidsrechters grepen regelmatig in met een No-Play, wat inhield dat er te weinig activiteit aan het touw was en dat er opnieuw gestart moest worden in een nieuwe baan. Donderdag was als eerste de 700kg klasse aan de beurt. Er werden een paar kostbare punten verspeeld omdat men erg moest wennen om van aanvallend, naar verdedigend touwtrekken over te gaan. Het team begon steeds beter te draaien. Van Ebersecken uit Zwitserland werd verloren, tegen TTV Koapman

V.I.O.S.-Wijzer 15


werd gelijk getrokken. De andere wedstrijden werden gewonnen. Vooral de laatste wedstrijd tegen GMB uit Ierland was erg spannend. Zij hadden aan 1 punt (gelijkspel) genoeg om door te gaan, de Bisons moesten winnen om door te gaan naar de kwartfinales en dat lukte! In de kwartfinales kwamen de Bisons de Valleitrekkers uit Nederland tegen. Het werden twee lange trekbeurten, maar ze werden gewonnen, door naar de halve finale tegen alweer een Nederlandse ploeg, TTV Heure. Ook hier weer twee lange trekbeurten, het verschil was niet groot, maar Heure trok de overwinning naar zich toe. In de strijd om het Brons moesten de Bisons tegen Engelberg uit Zwitserland. De Zwitsers waren een maatje te groot en wisten de wedstrijd te winnen. Geen medaille maar wel een mooie vierde plaats, temeer omdat in dit team dit

jaar twee jongens meededen die doorgestroomd waren uit de Jeugd. Vierde op een WK is dan een super prestatie! 1e Ebersecken, 2e Heure, 3e Engelberg, 4e Bisons. Vrijdag was de 640kg klasse aan de beurt. Dit team had een zelfde wedstrijdverloop als het 700kg team. Spannend tot op het laatst of de Bisons door zijn naar de kwartfinales. En wederom lukte het, alleen in de kwartfinale stuitte het team gelijk op het Zwitserse Engelberg. Tegen dit team hebben de Bisons maar weinig overwinningen kunnen boeken. Zo ook deze dag niet. Gestrand bij de eerste 8 van in totaal 34 teams. 1e Ebersecken, 2e Engelberg, 3e Goldscheuer, 4e OKIA. Rik Baak en Erik Scharenborg deden mee in het Mix-team dat voor Nederland 16 V.I.O.S.-Wijzer


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 17


uitkwam. Het Nederlandse team had het moeilijk, maar door gedrevenheid en inzet wisten ze de halve finales te bereiken. De tegenstander in de halve finale was Zweden, dat steeds beter in het ritme kwam. Het Zweedse team was dan ook te sterk, Nederland moest hierna aantreden tegen Zwitserland om het Brons. De Zwitsers hadden in hun halve finale verrassend verloren, na een slopende wedstrijd tegen Spanje. Nederland wist in twee zinderende trekbeurten te winnen van Zwitserland, de bronzen plak was binnen! 1e Zweden, 2e Spanje, 3e Nederland 4e Zwitserland. DRIEBONDEN TOERNOOI Op zaterdag 24 september werd het Driebondentoernooi gehouden bij TTV Vriezenveen te Vriezenveen. De Bisons namen met twee teams deel. De teams waren een mix van jeugd en senioren, waar niet het resultaat maar het plezier voorop stond. Beide teams wisten de nodige punten bij elkaar te sprokkelen, om na de tijd gezellig met een hapje en een drankje bij TTV Vriezenveen de avond af te sluiten. Hiermee is het touwtrekseizoen op de groene weiden afgesloten. Dat wil niet zeggen dat er geen activiteit meer is. Op donderdagavond kan er nog steeds gesport worden. Ook staat het volgende deze maand op de agenda: In en om het clubgebouw ‘gladdigheid maken’!!

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel............... Op maandag 26 September is de jaarlijkse ledenvergadering van vv VIOS B. gehouden. Volgens traditie vond deze plaats bij onze hoofdsponsor ‘Spilman’. In het eerste deel werden de benodigde cijfers en overzichten gepresenteerd. In het tweede deel gaven de verschillende bestuur- en commissieleden een toelichting op hun eigen werkgebied. In de vergadering werden de cijfers van zowel de vv VIOS B. als ook de cijfers van de SAVV toegelicht. De vv VIOS B wist het seizoen 2015-2016 met een klein overschot af te sluiten. De SAVV heeft ook in 2015 nog enkele investeringen gedaan en draaide break-even. 18 V.I.O.S.-Wijzer


Voor de SAVV geldt nu dat ‘de hand op de knip’ gehouden moet worden. Doel is om voldoende weerstandsvermogen te ontwikkelen zodat op tijd vervangingsinvesteringen gedaan kunnen worden. De focus zal komen te liggen op kostenbeheersing en het verder ontwikkelen van inkomsten.

Marco Heutinck Het onderwerp begroting en contributie werd in combinatie met vrijwilligersbeleid en participatie besproken. De leden werden hier ook om hun input gevraagd. Het voetbalbedrijf is arbeidsintensief en vrijwilligerswerk is van groot belang. Naast de vrijwilligers zijn er ook betaalde krachten werkzaam. Samen met het onderhoud aan de accommodatie één van de grote kostenposten. Leden zijn van mening dat de materiële en immateriële middelen op peil zijn en dat dit zo moet blijven. Ook zijn de leden van mening dat er geen contributieverhoging voor de jeugdleden doorgevoerd mag worden. Het is belangrijk dat sport voor de jeugd laagdrempelig is en dat ouders en verzorgers in contributies zoveel mogelijk ontzien moeten worden. De contributie voor steunende leden blijft ook ongewijzigd. De leden geven aan dat de overige seniorleden wel een ‘pijpje’ per maand kunnen missen. De contributie voor de senior leden zal hier dan ook op worden aangepast. Bestuursleden Ivo Spilman en Ronnie te Veluwe waren aftredend en herkiesbaar. Beiden werden per acclamatie herkozen. Hierna was er aandacht voor bestuurslid Marco Heutinck. Sinds 1994 is hij bestuurslid en heeft sindsdien verschillende functies vervuld. Voor V.I.O.S.-Wijzer 19


het bestuur aanleiding om hem voor te dragen tot lid van verdienste. De vergadering stemde hiermee in waarna de versierselen aan Marco werden uitgereikt. In het tweede deel van de vergadering gaven de verschillende bestuur- en commissieleden een toelichting gaven op hun eigen werkgebied • Jeugdcommissie - Nieuwe opzet KNVB pupillenvoetbal 2017-2018 en samenwerking V.I.O.S. Gym • Technische Commissie - VTON • Commissie Recreatief Voetbal - Gerealiseerde doelen en nieuwe doelen • Scheidsrechterscommissie - Scheidsrechters gezocht • Activiteitencommissie - Voorstellen, activiteiten en belangrijke data In zijn slotwoord dankte de voorzitter iedereen voor het vele, vele werk, zowel voor, als achter de schermen. “VIOS voetbal is een bloeiende vereniging en met alle leden te samen bezitten we een waanzinnige hoeveelheid kennis en vaardigheden. Nu is het de kunst om alle vaardigheden te mobiliseren. Het komende jaar zullen we trachten om alle spelende leden minimaal één vrijwilligerstaak te laten verrichten. Samen zijn en blijven we VIOS!” Met mekare, veur mekare. De goede lezer zal gemerkt hebben dat er in de vorige Vioswijzer een schrijven van de jeugdcommissie ontbrak. Dit had zijn redenen omdat er door enkele afmeldingen vlak voor de competitie wij als jeugdcommissie snel moesten reageren om de teams toch de competitie in te sturen. Gevolg was dat we veel spelers moesten doorzetten naar een hogere leeftijdsgroep. Iets wat we altijd weloverwogen doen omdat het nauw luistert. En dan blijkt dat we een goed team hebben in de jeugdcommissie, en kader wat mee-denkt en ondanks de maatregelen de schouders eronder zet. Spelers en ouders moeten mee-weten dus zijn hiervoor ook stappen gezet. Het balletje rolt weer maar op sommige plekken nog met hobbels. Dus voor mij alle redenen, zeker na de 1e wedstrijden, om de JO 17-2 en JO 15-2 te bezoeken. Zij hebben vooral met de gevolgen te maken. Maar ik kan jullie meedelen dat ik genoten heb. De jeugd onder 15, met een behoorlijk aantal JO 13 spelers was voetballend zeker niet de mindere van de tegenstander. Vaak twee koppen groter maar met lef, acties durven maken en samenspelen een gelijkwaardige tegenstander. Met twee leiders die de jongens op de juiste manier benaderen en zelfs de uitvoering van de spelers mee doen als een soort luchtvoetbal.

20 V.I.O.S.-Wijzer


Vervolgens met dit goede gevoel naar de JO17-2. Ook hier was ik blij verrast. Wat een inzet van deze jongens. En ook hier een positief kader en kearls die beseffen dat wanneer je voetballend misschien niet zo goed bent, je inzet veel kan goed maken. Klasse! Wat mij vooral op viel waren de ouders. Ondanks de tegenvallende resultaten volop aanwezig. Positief langs de kant. Door vooral te benoemen wanneer het goed gaat. En zo moet het! Dan kun je als voorzitter trots zijn of zoals een ouder zei: “As ik de dingen vertel die mien zönne neet good deut wordt he-j volgens mien neet better. He-j leert meer van de dinge die he-j wal good deut.” Al vindt men het belangrijk dat er plezier is. Deze geluiden waren er ook bij de ouderavonden van de JO 11. Natuurlijk zou het makkelijk zijn om alle goede voetballers bij elkaar te zetten. Binnen ons beleid is dit niet uitgangspunt. De zaagtandmethode maakt dat we alle voetballers in een leerproces willen zetten. Vooral als voetballer, maar ook als persoon. Voetballen in een team, omgaan met elkaar, ook als je verschillend bent, maar ook omgaan met bijv. verlies. Dat blijft uitgangspunt en gezien de resultaten tot nu toe is er geen reden om te veranderen. Of zoals de leider van de tegenpartij zei: “jullie bunt goed bezig bi-j VIOS!” Waarop ik quasi nonchalant kon zeggen: “Klopt maor wi-j doot ut met mekare veur mekare.” Neemt niet weg dat we de vinger aan de pols moeten houden. Zo vraagt de begeleiding van de JO 11 teams momenteel extra aandacht. De ouderavond bracht als oplossing dat een ouder aanwezig zal zijn bij de trainingen. En ze regelen dat zelf. Al blijft de trainer de baas op het veld. Een mooi voorbeeld hoe het kan en ook in de toekomst zal zijn. (Mede gezien de toekomst plannen van de KNVB waarover u verderop meer kunt lezen.) Iets wat ook tijdens de ledenvergadering naar voren kwam. Er zal meer van ouders worden gevraagd maar ook van spelende leden. We zullen er niet aan ontkomen dat er van beide wat wordt gevraagd. In de ogen van de jeugdcommissie een noodzaak om steeds het kader te kunnen invullen met leden als hierboven beschreven. Het kan niet zo zijn dat de één veel doet en de ander niets. Bovendien wil ik mijn gevoel, als hierboven beschreven, iedereen gunnen. En bedenk! Wi-j doot ut met mekare veur mekare! namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg

V.I.O.S.-Wijzer 21


Samenwerking VIOS gymnastiek en VIOS voetbal. De afdeling gymnastiek en VIOS voetbal gaan samenwerken. Op initiatief van de afdeling gymnastiek hebben Thijs te Brake en Roald Visser namens VIOS voetbal de overleggen gevoerd. De samenwerking met de afdeling gymnastiek is trouwens een oude wens en al eerder bij de afdeling gym neer gelegd. Nu is het echter zeer snel opgepakt en als jeugdcommissie zijn we hier gelukkig mee. Waarom zal dan misschien de vraag zijn? Binnen de jeugd zien we dat de motoriek bij de jeugd afneemt. Iets wat niet nieuw is en waar ook onderzoek naar is gedaan. Voor de afnemende motoriek zijn verschillende redenen. De belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat de jeugd veel minder in beweging is. De TV maar zeker ook de computer maken dat kinderen zich anders bezig houden. In ieder geval neemt de beweging af. Maar ook op scholen neemt de gymles niet meer de plaats in die het vroeger had. Hiervan zien we de gevolgen in de motoriek. Iets wat trouwens niet alleen ons opvalt. Zo zijn gymlessen ook ingevoerd bij bijv. Vitesse. Vooralsnog maken we een start bij de mini F. En er is meer. Als jeugdcommissie van het voetbal willen we onderdeel zijn van de gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is de zitting van Richard Stortelder in de jeugdcommissie die ook bestuurslid is van SJB. Hij verzorgt de activiteiten voor de jeugd. Eén van de zaken die tijdens de ouderavond als zeer positief werd beoordeeld. De samenwerking die nu ontstaat met de gym is een goede zaak. Er is hier sprake van een win-win situatie, die de jeugd ten goede komt. En dit is tijdens de overleggen met de afdeling gymnastiek steeds de insteek geweest. Het gaat niet om het ik maar om het we! We hebben elkaar nodig omdat we daardoor op termijn de goede dingen, goed kunnen blijven doen. Dat geldt niet alleen binnen VIOS maar ook voor Beltrum. Willen we het trotse dorp blijven dan zullen we de samenwerking moeten zoeken om op lange termijn de trots kunnen blijven zien en voelen. Ook in deze: “met mekare veur mekare”! Programma mini F t/m februari. (noteert u alvast in uw agenda!) Oktober: Training op woensdag 18.15 tot 19.15 buiten November: Training op woensdag 18.15 tot 19.15 buiten Gym op vrijdag van 17.00 tot 18.00 in de sporthal. 22 V.I.O.S.-Wijzer


December t/m februari: Maandag 17.30 tot 18.30 uur training in de sporthal. vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur gym in de sporthal. Tijdens de schoolvakantie en op 5 december is er geen training! Gezocht. Om dit prima initiatief gestalte te geven zijn we op zoek naar: - Twee (2) ouders of twee jeugdleden. Die willen ondersteunen bij de gym. De leiding is in handen van afdeling gymnastiek. Voorkeur is twee om zo de continuïteit te waarborgen. Jeugdleden omdat het misschien past in de opleiding of omdat je het gewoon leuk vindt om met kleine kinderen bezig te zijn! Dit moet lukken denken we?! Neem z.s.m. contact op met Thijs te Brake. 06 – 37196859 of thijstebrake@gmail.com. Namens de jeugdcommissie Thijs te Brake Roald Visser Benny Krabbenborg

Nieuwe wedstrijdvormen JO6 t/m JO12 Op vrijdag 23 september zijn vier bestuursleden van de jeugdcommissie naar de roadshow geweest van de KNVB in Winterswijk. Het betrof hier de uitleg van de plannen van de KNVB voor de jeugd (pupillen) in het seizoen 2017 – 2018. Binnen de KNVB wil men het jeugdvoetbal een impuls geven omdat men vindt dat men stil is blijven staan. Hiervoor heeft men een groot onderzoek uitgevoerd met de universiteit van Groningen. Ook is men in andere landen wezen kijken bij tal van sporten hoe men daar met de jeugd omgaat. Dit heeft tot een plan geleid met als titel: Het nieuwe pupillenvoetbal: Plezier en ontwikkeling voorop!

V.I.O.S.-Wijzer 23


Wat gaat dit inhouden? 1. De teams bestaan uit een spelers die in het zelfde jaar zijn geboren. 2. Het aantal spelers wordt aangepast. 3. Het wedstrijdveld veranderd. Dit maakt dat er veel balcontacten zijn en dit zal de ontwikkeling bevorderen. Hoe komt men hier toe? Zoals al gezegd is het onderzoek wetenschappelijk onderbouwd. Wat goed is volgens ons, is dat men ook de een groot onderzoek heeft gehouden onder de jeugd om wie het gaat. De uitkomsten hiervan waren misschien wel verrassend. Wat vindt deze doelgroep belangrijk? 1. Veel acties en veel scoren. 2. Bij wedstrijdje betrokken zijn. 3. Spannende wedstrijden. 4. Met vriendjes voetballen en vriendjes maken. Dit maakt voetbal leuk en houdt het leuk. De uitslag (winnen of verliezen) is daarbij van minder belang. Een aantal zaken worden nog verder onderzocht. Deze moeten duidelijkheid geven tijdens de 70 roadshows in het land. Hierbij kunnen we denken aan: - Is er nog een scheidsrechter nodig? De rol van ouders en coach? - Gaan we nog met een competitie werken en is er een klassement? - Formaat bal en spelduur? - Spelregels en rituelen? Wat betekent dit voor VIOS? Dit is nu nog moeilijk in te schatten. Wel lijkt het ons een goede zaak voor het jeugdvoetbal. (zaagtandmethode). Een aantal zaken zullen we in de jeugdcommissie in overleg met de technische commissie verder uitwerken en ons beleid hier eventueel op aanpassen, mee-beslissen. Hierin zullen we zeker ook het kader betrekken om mee-denken. Het ligt in de bedoeling om gaandeweg het seizoen alvast te oefenen in de vereniging met de nieuwe uitgangspunten. Spelers en ouders moeten meeweten. Hierin kunt u van ons informatie met uitleg verwachten. jeugdcommissie VIOS B.

24 V.I.O.S.-Wijzer


Hallo allemaal, Inmiddels hebben alle teams de eerste wedstrijd(en) achter de rug en is de competitie dus weer in volle gang. Namens het bestuur wensen wij allen een sportieve en plezierige competitie toe! Contributieverhoging Zoals vermeld bij de jaarlijkse ledenvergadering zal er een contributieverhoging plaatsvinden bij de senioren. Hierover heeft op 15 september een buitengewone ledenvergadering plaatsgevonden. Twee verschillende mogelijkheden voor de contributieverhoging en het werven van leden voor vrijwilligerstaken werden voorgesteld. Middels stemming is er door de aanwezigen gekozen voor de algemene contributieverhoging. Bij elk seniorenlid zal, met ingang van deze maand, de maandelijkse contributie met een bedrag van €3,50 voor de competitiespelende leden en €3,00 voor recreantenleden worden verhoogd. Daarnaast wordt ieder team verantwoordelijk gesteld voor het vervullen van specifieke vrijwilligerstaken binnen de vereniging. Voor het seizoen 2016-2017 zijn de meeste taken ingevuld. Echter, wanneer er vacatures zijn of tekorten aan vrijwilligers voor bepaalde taken, zal middels de nieuwe opzet teams verantwoordelijk worden gesteld voor het vervullen van deze taken. Spelregelcafé Er bestaat tijdens een wedstrijd nog wel eens twijfel of onduidelijkheid over de Nevobo spelregels. Afgelopen donderdag 13 oktober heeft er een spelregelcafé plaatsgevonden in het Kulturhus. Tijdens deze avond kon iedere speler, coach en trainer zijn eigen kennis ten aanzien van de spelregels vergroten en op een speelse wijze zijn/haar huidige kennis testen. Kledingfonds De kledingcommissie is momenteel actief bezig met het realiseren en inkleden van het kledingfonds voor de jeugdleden. Te zijner tijd zal er een pasavond worden georganiseerd voor alle jeugdleden zodat elk jeugdlid kan worden voorzien van een goedpassend tenue. Bij concrete plannen en data worden betrokkenen op de hoogte gesteld. Bovendien zijn wij als bestuur erg blij dat wij kunnen melden dat er naast V.I.O.S.-Wijzer 25


Jolanda Klein Nijenhuis nog een ouder is die de kledingcommissie is komen versterken, namelijk Yvonne Klein Gunnewiek. Niveau 5 De trainingen aan de jeugdleden van niveau 5 worden dit seizoen gegeven door Henri Geerdink. Vanaf heden zal Ruben Wildenborg assisteren bij het verzorgen van deze trainingen. Volleybal 4All Volleybal 4All verzorgt volleybaltrainingen die gericht zijn op kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. De trainingen worden gegeven in Hydra Sportcentrum van Pallandt te Varsseveld. Tijdens deze trainingen staat de combinatie van plezier en beweging centraal. Voor meer informatie over Volleybal 4All kunt u contact opnemen met volleybal4all@hotmail.com of Renske Prinsen (06-55537922). Website Hierbij nogmaals een oproep aan alle jeugd- en senioren teams om z.s.m. een teamfoto te sturen naar Anne Slutter zodat de website van Vios volleybal weer up-to-date is. De teamfoto’s graag zenden naar het volgende adres: anneslutter@hotmail.com. Het actuele schema voor de scheidsrechters en de tellers is ook te vinden op de website www.volleybalviosbeltrum.nl. Ik pass de bal.. Deze maand is er helaas geen ‘ik pass de bal’.

26 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Sportcentrale 14-22 oktober

- Grote Clubactie

Vios gym 19 oktober - 9.30u-11.30u waxinelichtjes inpakken 5 t/m 12 november - Verkoop waxinelichtjes In de week van 22 november - kijk/meedoe les voor ouders Vios touwtrek ?? November:

Ledenvergadering

Vios voetbal 10 Oktober - 14 November - 26 November - 7 Januari - 28 Mei -

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.0020.30 uur), info secretariaat. Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.0020.30 uur), info secretariaat. Kadermiddag v.v. V.I.O.S. B. Nieuwjaarsreceptie v.v. V.I.O.S. B. (organisatie heren-9) Jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B.

28 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 10 oktober  

Vioswijzer 2016 10 oktober  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded